Nguyên Thoại

Lơ ngơ đôi dòng & 1001 Lời nhạc có note

5 phút Lời Chúa mỗi ngày

Năm 2012

tháng 06

Tài liệu dạng Pdf.
5 phut Loi Chua 062012.pdf

Tài liệu dạng Doc.
5_phut_loi_Chua_062012

tháng 05

Tài liệu dạng Pdf.
5_phut_loi_Chua_052012

Tài liệu dạng Doc.
5_phut_loi_Chua_052012

tháng 04

Tài liệu dạng Pdf.
(5_phut_loi_Chua_042012)

Tài liệu dạng Doc.
(5_phut_loi_Chua_042012)

tháng 01 

Tài liệu dạng Pdf.

Tài liệu dạng Doc.

tháng 02 

Tài liệu dạng Pdf.

Tài liệu dạng Doc.

tháng 03 

Tài liệu dạng Pdf.

Tài liệu dạng Doc.

***

Năm 2011

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – tháng 01 năm 2011

Tài liệu dạng Pdf.

Tài liệu dạng Doc.

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – tháng 02 năm 2011

Tài liệu dạng Pdf.

Tài liệu dạng Doc.

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – tháng 03 năm 2011

Tài liệu dạng Pdf.

Tài liệu dạng Doc.

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – tháng 04 năm 2011

Tài liệu dạng Pdf.

Tài liệu dạng Doc.

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – tháng 05 năm 2011

Tài liệu dạng Pdf.

Tài liệu dạng Doc.

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – tháng 06 năm 2011

Tài liệu dạng Pdf.

Tài liệu dạng Doc.

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – tháng 07 năm 2011

Tài liệu dạng Pdf.

Tài liệu dạng Doc.

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – tháng 08 năm 2011

Tài liệu dạng Pdf.

Tài liệu dạng Doc.

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – tháng 09 năm 2011

Tài liệu dạng Pdf.

Tài liệu dạng Doc.

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – tháng 10 năm 2011

Tài liệu dạng Pdf.

Tài liệu dạng Doc.

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – tháng 11 năm 2011

Tài liệu dạng Pdf.

Tài liệu dạng Doc.

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – tháng 12 năm 2011

Tài liệu dạng Pdf.

Tài liệu dạng Doc.

 


5 phut Loi Chua thang 01

5 phut Loi Chua thang 02

5 phut Loi Chua thang 03

5 phut Loi Chua thang 04

5 phut Loi Chua thang 05

5 phut Loi Chua thang 06

5 phut Loi Chua thang 07

5 phut Loi Chua thang 08

5 phut Loi Chua thang 09

5 phut Loi Chua thang 10

5 phut Loi Chua thang 11

5 phut Loi Chua thang 12

5_phut_loi_Chua_012011

5_phut_loi_Chua_012011

5_phut_loi_Chua_022011

5_phut_loi_Chua_022011

5_phut_loi_Chua_032011

5_phut_loi_Chua_032011

5_phut_loi_Chua_042011

5_phut_loi_Chua_042011

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: