2. Mùa Giáng Sinh – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

*
Adeste Fideles – Lời Việt: Hoài Chiên
Ai đi về đâu – Nguyễn Khắc Tuần
Ai thương – Lữ Hành
Alleluia! Alleluia! – Lm. Thái Nguyên
Alleluia Giáng sinh – Hải Nguyễn
Alleluia Lễ đêm Giáng sinh – Ninh Doãn Hùng
Alleluia Lễ đêm Giáng sinh – Thiên Lý
Alleluia sau Giáng sinh – Cao Huy Hoàng
An bình Chúa thương – Vũ Đình Ân
Ánh sáng cứu rỗi – Cao Huy Hoàng
Ánh sáng Bê lem – Lm. Thái Nguyên
Ánh sáng bừng lên – Hải Triều
Ánh sao Bê lem – Đinh Công Huỳnh
Ánh sao phương Đông
Ánh sao Thiên đình – Nguyên Long
Ánh sao vào đời – Phanxico
Ánh sao vui
Ánh sao xưa – Trần Hùng Dũng
Ân tình đêm thánh – Ngọc Linh
*
Ba vua đăng trình
Ba vua hành khúc
Ba vua Phương Đông – Đinh Công Huỳnh
Bài ca Thiên thần – Đỗ Vy Hạ
Bài ca Thiên thần – Ngọc Kôn
Bài học yêu thương – Hải Nguyễn
*
Bê-lem âm vang cứu độ – Lm Nguyễn Duy
Bê-lem năm nào – Thiên Lý
Bê-lem năm xưa – Vũ Đình Ân
Bê-lem ơi – Nguyễn Khắc Xuyên
Bê-lem yêu thương – Lm Nguyễn Duy
Bê-lem Yu-đê – Lm Thành Tâm
Bên Máng cỏ – Lm Kim Long
Bên Máng cỏ 2 – Lm Nguyễn Duy
Bên Máng cỏ 3 – Lm Nguyễn Duy
Bình an của Chúa – Lm Kim Long
Bình minh giữa đêm đông – Mai Nguyên Vũ
Bóng đêm buông dài – Couderin & Lm Kim Long
Bước chân người hái lộc – Trầm Hương
Bước Người đi qua – Lm Hoàng Đức
*
Ca khen Chúa ra đời – Vũ Đình Ân
Ca khúc giáng sinh – Lm Nguyễn Duy
Ca mừng Chúa hiển linh – Đinh Công Huỳnh
Ca mừng Thiên Chúa (tv 95) – Hải Nguyễn
Ca mừng Thiên Chúa (tv 95) – Lm Thái Nguyên
Ca ngợi Emmanuel – Hùng Lân
Ca vang lên nào – Lm Kim Long
Cao cung lên – Hoài Đức & Nguyễn Khắc Xuyên
Câu chuyện vườn E-den – Lữ Hành
Có mùa đông nào – Lm Từ Duyên
Của lễ đêm đông – Hải Nguyễn
Cùng đi Belem – Lm Hoài Đức & Vĩnh Phước
Cùng về Belem – Lữ Hành
*
Chào mừng Chúa giáng sinh – Hùng Lân
Chiêm ngắm vinh quang Chúa – Lm Kim Long
Chờ Chúa giáng sinh – Lm Kim Long
Chú bé đánh trống – Viết Chung
Chúa chúc phúc (Tv 28) – Cao Huy Hoàng
Chúa đã đến – Lm Thái Nguyên
Chúa đã đi vào trần gian – Trầm Hương
Chúa đã Giáng sinh – Lm Thái Nguyên
Chúa đã sinh ra – Lm Thành Tâm
Chúa đã sinh ra đời – Đinh Dũng & Đinh Công Huỳnh
Chúa đã vào đời – Lm Từ Duyên
Chúa đã xuống đời – Lm Thái Nguyên
Chúa đến – Lm Từ Duyên
Chúa đến – Vũ Đình Ân
Chúa đến Chúa đến Chúa đến – Lm Thái Nguyên
Chúa đến ban bình an – Hoàng Quân
Chúa đến ở cùng ta – Lm Kim Long
Chúa đến trần gian – Lm Từ Duyên
Chúa đến trong đời – Lm Thái Nguyên
Chúa giữa muôn người – Lm Kim Long
Chúa hiển trị (Tv 96) – Lm Thái Nguyên
Chúa là chân lý – Lm Kim Long
Chúa ở cùng ta – Lm Nguyễn Duy
Chúa ra đời – Anh Linh
Chúa ra đời – Vũ Đình Ân
Chúa sinh ra đời – Đinh Công Huỳnh
Chúa tình thương – Lm Từ Duyên
Chúa tôi đã về – Lm Từ Duyên
Chúa xuống đời – Lm Thái Nguyên
Chúa xuống thế – Ngọc Kôn
Chúc tụng Đấng ngự đến – Lm Kim Long
Chúng con ca mừng – Lm Kim Long
Chúng tôi đã thấy – Lm Kim Long
Chuồng bò tiêu sơ – Lm Kim Long
Chuông ngân vang – Vũ Đình Ân
Chút ân tình đêm đông – Đinh Công Huỳnh
Chuyện một tình thương – Lm Thái Nguyên
*
Dâng bông hoa nhỏ – Lm. Kim Long
Dâng Chúa đêm nay – Phanxico
Dâng Chúa Hài Nhi – Giang Ân
Dâng Chúa Hài Nhi – Hải Nguyễn
Dâng Chúa Hài Nhi – Quốc Vinh
Dâng Chúa Hài Nhi – Lm Thái Nguyên
Dâng lên lễ mừng – Lm Hoa Đăng
Dâng tâm hồn đêm đông – Phanxico
Dâng Thánh Tử Hài Nhi – Lm Thái Nguyên
Dâng về Belem – Hồng Trần
Diệu huyền Noel – Hải Nguyễn
*
Đấng cứu tinh giáng trần – Lm Kim Long
Đây Con Thiên Chúa – Lm Kim Long
Đêm an bình 1 – Lm Kim Long
Đêm an bình 2 – Lm Kim Long
Đêm ánh sáng – Duy Tân
Đêm ánh sáng – Ngọc Linh
Đêm Belem – Hải Nguyễn
Đêm Belem – Hoàng Linh
Đêm bình an – Lm Ngô Duy Linh
Đêm Chúa ra đời – Lm Nguyễn Duy
Đêm đông – Lm Hoài Đức
Đêm đông dâng Chúa 1 – Lm Thái Nguyên
Đêm đông dâng Chúa 2 – Lm Thái Nguyên
Đêm đông dâng Chúa 3 – Lm Thái Nguyên
Đêm đông lạnh lẽo – Đinh Công Huỳnh
Đêm đông lạnh lùng – Lm Từ Duyên
Đêm đông năm ấy – Lm Từ Duyên
Đêm đông năm xưa – ???
Đêm đông sương gió – Lm Kim Long
Đêm gặp gỡ Chúa – Lm Kim Long
Đêm Giáng Sinh – Lm Đỗ Xuân Quê & Lm Thiện Cẩm
Đêm hôm nay – Lm Kim Long & Hoàng Khánh
Đêm hồng ân – Lm Thái Nguyên
Đêm hồng ân – Vũ Đình Ân
Đêm hồng phúc – Đinh Công Huỳnh
Đêm hồng phúc – Lm Nguyễn Duy
Đêm khuya năm xưa – Lm Thành Tâm
Đêm năm xưa – Lm Hoài Đức
Đêm nay – Duyên Lý
Đêm nay – Lm Kim Long
Đêm nay bừng sáng – Lm Kim Long
Đêm nay dâng Chúa – Lm Từ Duyên
Đêm nay Giáng Sinh – Lm Duy Thiên
Đêm nay Noel – Lm Từ Duyên
Đêm nay tầng xanh – Chính Trung & Xuân Thu
Đêm Noel – Lm Xuân Thảo & Lm Xuân Ly Băng
Đêm thánh ân – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Đêm thánh tuyệt vời – Lm Đỗ Xuân Quế & Lm Thiện Cẩm
Đêm thánh vô cùng – Franz Gruber & Hùng Lân
Đêm tình thương – Hồng Trần
Đêm tình thương – Lm Thái Nguyên
Đêm tình yêu – Lm Thái Nguyên
Đêm tràn ánh sáng – Lm Kim Long
Đêm yêu thương – Viết Chung
Đoàn mục đồng – Vũ Đình Ân
Đón Chúa ra đời – Đinh Công Huỳnh
Đón nhận ơn Giáng Sinh – Trầm Hương
*
Emmanuel – Lm. Nguyễn Duy
Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta – Cao Huy Hoàng
*
Gia đình của Chúa – Cao Huy Hoàng
Giáng sinh đã về – Lm Từ Duyên
Giáng sinh là sự trẻ trung – Lm Kim Long
Giáng Sinh về – Đinh Công Huỳnh
Giao duyên – Lm Xuân Ly Băng & Lm Kim Long
Giữa đêm trường – Lm Kim Long
*
Hài nhi – Vũ Đình Ân
Hài nhi đi vào lịch sử – Lm Kim Long
Hài Nhi giáng sinh – Đinh Công Huỳnh
Hài Nhi giáng sinh – Lm Kim Long
Hài Nhi giáng thế – Lm Văn Chi
Hài Nhi giáng trần – Vũ Đình Ân
Hài Nhi vừa giáng sinh 1 – Lm Kim Long
Hài Nhi vừa giáng sinh 2 – Lm Kim Long
Hân hoan đón Chúa – Vũ Đình Ân
Hân hoan tưng bừng – Lm Từ Duyên
Hang Belem – Hải Linh & Minh Châu
Hành khúc yêu thương – Hải Nguyễn
Hãy đến Belem – Đỗ Vy Hạ
Hãy đến mừng vui – Lm Nguyễn Duy
Hãy đến tôn thờ – Nguyễn Hùng Lân
Hãy hát lên (Tv 95) – Hải Nguyễn
Hãy hát mừng Chúa (Tv 97) – Hải Nguyễn
Hãy hoan ca – Đỗ Vy Hạ
Hãy loan báo – Lm Kim Long
Hình ảnh Chúa Cha – Lm Kim Long
Hoan ca Giáng sinh – Lm Văn Chi
Hội ca Giáng sinh – Lm Nguyễn Duy
Hội nhạc Thiên quốc – Thánh An Phong & Lm Hoàng Diệp
Hôm nay – Praetorius & Hùng Lân
Hôm nay Đấng Cứu Thế giáng sinh – Ngọc Linh
Hồng phúc Giáng sinh – Thiên Lý
Hướng về Belem – Nam Sơn
*
Khắp bờ cõi địa cầu (Tv. 97) – Hải Nguyễn
Khi mùa đông về – Lm Từ Duyên
Khúc ca Belem – Anh Tuấn
Khúc ca dâng Vua Tình yêu – Đỗ Vy Hạ
Khúc ca Giáng sinh – Minh Tâm
Kinh cầu Giáng sinh – Viết Chung
Kính Chúa Hài nhi – Lm Từ Duyên
Kinh Giáng sinh – Trần Thu Miên & Thiên Lý
*
Lạy Đấng Emmanuel – Lm. Kim Long
Lễ dâng Giáng sinh – Đinh Công Huỳnh
Lễ dâng Giáng sinh Việt Nam – Cao Huy Hoàng
Lễ dâng mừng Chúa Giáng sinh – Vũ Đình Ân
Lễ Giáng sinh về – Lm Kim Long
Lễ Hiển Linh – Phanxico
Lễ vật con dâng – Lm Văn Chi
Lễ vật dâng Cha – Bạch Quỳnh
Lễ vật dâng Chúa – Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
Lễ vật đêm Giáng sinh – Lm Văn Chi
Lễ vật đêm nay – Lm Kim Long
Lễ vật đêm Noel – Phanxico
Lễ vật đêm thánh – Quốc Vinh
Lễ vật Giáng sinh – Giang Ân
Lễ vật hiển linh – Lê Quang Ánh
Lễ yêu thương – Cao Huy Hoàng
Liên khúc Gió mùa đông về – Hàn Mặc Tử & Trầm Hương
Loài người ơi – Văn Thiều
Lời ca của Mẹ – Lm Nguyễn Duy
Lời cầu đêm thánh – Lm Nguyễn Văn Thư
Lời cầu nửa đêm – Lm Thành Tâm
Lời kinh đêm Giáng sinh – Lm Văn Chi
Lời Mẹ ru đêm thánh – Ngọc Linh
Lời ru thánh – ???
Lời ước đêm nay – Lm Phương Anh
*
Màn đêm buông lơi – Lm. Kim Long
Màn đêm lung linh – Lm Kim Long
Màn đêm tỏa lan – Lm Kim Long
Máng cỏ Belem – Đinh Công Huỳnh
Máng cỏ đêm đông – Thanh Lâm & Thy Vân
Máng lừa đơn sơ – Đinh Công Huỳnh
Mầu nhiệm của tình thương – Lm Xuân Ly Băng & Lm Kim Long
Mẹ ru con Chúa – Vũ Đinh Ân
Một chiều mùa đông – Lm Từ Duyên
Một chuyện tình – Lm Thái Nguyên
Một đêm đông – Lm Kim Long
Một Hài Nhi 1 – Lm Kim Long
Một Hài Nhi 2 – Lm Kim Long
Một Hài Nhi – Hùng Lân
Một Hài Nhi – Lm Văn Chi
Một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta – Quốc Vinh
Một mùa Giáng Sinh đẹp – Cao Huy Hoàng
Một ngày mùa đông – Lm Từ Duyên
Mùa Cứu Thế – Lm Nguyễn Duy
Mùa đông Belem – Lm Từ Duyên
Mùa đông năm ấy – Lm Hoài Đức
Mùa đông thánh ân – Đỗ Vy Hạ
Mùa đông tình yêu – Lm Từ Duyên
Mùa đông yêu thương – Xuân Kính
Mục đồng hỡi 1 – Lm Kim Long
Mục đồng hỡi 2 – Lm Kim Long
Mục đồng ơi – Lm Kim Long
Mừng Chúa ra đời – Vũ Đình Ân
Mừng ngày Noel – Lm Từ Duyên
Mừng sinh nhật – Lm Kim Long
Mừng vui lên – Vũ Đình Ân
Muôn lạy Vua Cứu tinh – Handel & Lm Kim Long
*
Nào ta đi lên – Lm. Kim Long
Nào vùng đứng – Lm Kim Long
Này Một Hài Nhi – Lm Thành Tâm
Này Ngài đã đến – Ngọc Linh
Niềm vui đêm thánh – Thiên Lý
Niềm vui Giáng sinh – Lm Nguyễn Duy
Noel đã về đây – Vũ Đình Ân
Noel đêm thần thánh – Thế Thông
Noel điệp khúc – Ngọc Kôn
Noel mùa hồng ân – Ngọc Linh
Noel không có Chúa – Lm Xuân Ly Băng & Lm Kim Long
Noel Noel – Lm Thành Tâm
Noel về – Bạch Quỳnh
Noel về – Lm Kim Long & Xuân Thu
Noel về – Lm Nguyễn Duy
Noel về – Lm Từ Duyên
Noel về rồi đó – Vũ Đình Ân
Nơi Belem – Lm Kim Long
Nơi hang đá – Vũ Đình Ân
Nơi thành Belem – Vũ Đình Ân
Nửa đêm mừng Chúa ra đời – Lm Phaolo Đạt
*
Ngài đã đến – Lm Từ Duyên
Ngài đến nơi đây – Lm Nguyễn Duy
Ngài đi vào lịch sử – Lm Xuân Ly Băng & Lm Kim Long
Ngài là Ai? – Lm Kim Long
Ngàn lời hoan ca – Lm Kim Long
Ngày ân phúc – Lm Kim Long
Ngày của Chúa – Lm Kim Long
Ngày vui tới – Lm Kim Long
Ngôi Hai chào đời – Ngọc Hân
Ngôi Hai xuống đời – Hùng Lân
Ngôi Lời đã làm người – Lm Kim Long
Ngôi Lời ở giữa chúng ta – Lm Kim Long
Ngôi Lời làm người – Lm Kim Long
Ngôi Lời mặc xác phàm – Lm Kim Long
Người đã đến – Lm Nguyễn Duy
Người đến vì yêu – Đỗ Vy Hạ
Người ở giữa chúng ta – Cao Huy Hoàng
Nguyện xin Emmanuel – Hùng Lân
*
Nhìn ngôi sao – Khuyết danh
Nhịp đàn đêm Giáng sinh – Đỗ Vy Hạ
*
Phút tương phùng giờ giao duyên (Tv. 84) – Cao Huy Hoàng
*
Qua rồi 2000 năm – Lm. Từ Duyên
Quê hương Thượng đế – Lm Thành Tâm
Quỳ bên máng cỏ – Vũ Đình Ân
*
Ru đêm – ???
*
Sa mạc bừng vui – Lm. Kim Long
Sáng Danh Đức Chúa – Vũ Đình Ân
Say Noel – Lm Xuân Ly Băng & Lm Kim Long
Sion ơi – Lm Kim Long
Sóng thần nhạc – Đỗ Vy Hạ
Sự ra đời của bình an – Lm Kim Long
Suy niệm về Chúa – Vũ Đình Ân
Suy tôn tình Chúa – Lm Từ Duyên
*
Tạ ơn Thiên Chúa – Vũ Đình Ân
Tại sao – Ngọc Kôn
Tâm sự một đêm đông – Lm Văn Chi
Tâm tinh hòa bình 2 – Lm Văn Chi
Tâm tư đêm Giáng sinh – Lm Văn Chi
Tâm tư hiến dâng – Lm Văn Chi
*
Tiếng hát Thiên thần – Lm Hoàng Diệp
Tiếng hát từ Belem – Lm Nguyễn Duy
Tiếng Mẹ ru Con – Vũ Đình Ân
Tiếng muôn Thiên thần – Lm Kim Long
Tìm hang đá – Phương Linh
Tìm về Belem – Lm Kim Long
Tin Mừng – Vũ Văn Thiên
Tin vui trời Belem – Trầm Hương
Tình ca Belem – Lm Nguyễn Duy
Tình ca giáng thế – Hải Nguyễn
Tình Chúa nhân hậu – Lm Thái Nguyên
Tình khúc đêm đông – Lm Thái Nguyên
Tình khúc Noel – Minh Chiết
Tình trời đất – Thế Thông
Tình Trời giáng sinh – Thiên Lý
Tình Trời giáng thế – Hải Nguyễn
Tình Trời vinh sáng – Đỗ Vy Hạ
Tình yêu Chúa đã đến – Trầm Hương
Tình yêu con dâng – Vũ Đình Ân
Tình yêu Giáng sinh – Cao Huy Hoàng
Tình yêu Giáng sinh – Đinh Công Huỳnh
Tình yêu Giáng sinh – Đỗ Vy Hạ
Tình yêu giáng thế – Hoàng Trung
Tình yêu mùa đông 1 – Lm Từ Duyên
Tình yêu mùa đông 2 – Lm Từ Duyên
Tình yêu nhập thể – Lm Thành Tâm
Tình yêu vô chung vô thủy – Đinh Công Huỳnh
Tôi đã thấy – Hùng Lân
Tôn vinh Thiên Chúa – Lm Kim Long
*
Thánh Tử Giáng sinh – Lm Kim Long
Thánh Tử ra đời – Vũ Đình Ân
Thăm hang đá – Lm Hoài Đức

Theo bước chân Ba Vua – Cao Huy Hoàng
Theo đoàn Mục đồng – Lm Kim Long
Thiên Chúa đã giáng sinh – Lm Tri Văn Vinh
Thiên Chúa là tình yêu – Hùng Lân
Thiên đàng trần gian – Vũ Đình Ân
Thức giấc đi – Lm Kim Long
*
Trên cõi trời cao – Lm Kim Long
Trên trời và đưới đất – Lm Nguyễn Duy
Trời bừng vui – Vũ Đình Ân
Trời hân hoan 1 – Lm Kim Long
Trời hân hoan 2 – Lm Kim Long
Trời mùa đông 1 – Lm Từ Duyên
Trời mùa đông 2 – Lm Từ Duyên
Trọn nghĩa yêu thương – Phạm Quang
Trong cánh đồng Belem – Lm Kim Long
Trong đêm Giáng sinh – Lm Kim Long
Trong hang đá – Trần Anh Linh
Trong hang đá nhỏ – Phanxico
Trong hang đá nhỏ – Việt Khôi
Trong máng cỏ – Cung Thương
Trước nôi Chúa Hài Đồng – Trầm Hương
Từ Đông phương – Lm Kim Long
Tuyệt vời đêm thánh – Dương Khắc Tuấn
*
Ước vọng nhỏ – Cao Huy Hoàng
*
Vì Chúa đã xuống đời – Lm. Nguyễn Duy
Vị cứu tinh – Lm Kim Long
Vì sao Chúa đến – Đinh Công Huỳnh
Vì sao tỏa sáng – Lm Kim Long
Vì yêu nhân thế – Hoàng Quân
Vinh Danh Chúa – Vũ Đình Ân
Vinh Danh Thiên Chúa – Hải Linh
Vinh Danh Thiên Chúa – Lm Kim Long
Vinh Danh Thiên Chúa – Lm Nguyễn Duy
Vinh quang thiên đình – Lm Tri Văn Vinh
Vũ điệu Tây nguyên – Giang Ân
Vườn địa đàng – Trầm Hương
*
Xanh trời Noel – Lm. Nguyễn Duy
Xin Giáng sinh tình yêu – Phanxico
Xin Ngài ở giữa chúng con – Trầm Hương
*

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s