Giu-se giải thích giấc mơ cho Vua Pha-ra-ô – Kinh Thánh Trẻ (Cựu Ước)

Câu chuyện thứ 10:
GIUSE GIẢI THÍCH GIẤC MƠ CHO VUA PHA-RA-Ô
Sách Sáng Thế chương 40

Vua Pha-ra-ô giam hai vị quan thái giám làm trái ý vua trong nhà tù nơi Giu-se đang bị giam giữ. Viên cai tù đặt Giu-se ở với họ và phục vụ họ. Vào một đêm, cả hai quan tướng đang bị giam đều làm mơ; mỗi người có giấc mơ riêng, và mỗi giấc làm mơ có một ý nghĩa khác.

Sáng ra thấy mặt họ buồn, Giu-se hỏi hai quan tướng: “Tại sao hôm nay mặt mày các ông buồn thế? ” Họ trả lời: “Chúng tôi đêm qua làm mơ, mà không có ai giải thích cả.” Giu-se nói với họ: “Giải thích là việc của Thiên Chúa, nhưng cứ kể lại cho tôi nghe xem.”

Quan thứ nhất kể lại giấc mơ cho Giu-se, ông nói: “Trong giấc mơ, tôi thấy trước mặt tôi có một cây nho, trên cây nho có ba ngành. Khi cây đâm chồi thì hoa nở ra và các chùm nho chín. Trong tay tôi có chén của Pha-ra-ô. Tôi hái nho, ép nước đổ vào chén của Pha-ra-ô, rồi đặt chén vào lòng bàn tay Pha-ra-ô.”

Giu-se giải thích giấc mơ cho ông ấy: “Ba ngành là ba ngày. Còn ba ngày nữa, Pha-ra-ô sẽ nâng đầu ông lên. Vua sẽ phục hồi chức vụ cho ông, và ông sẽ đặt chén vào tay vua Pha-ra-ô, như lúc ông còn là quan của vua. Khi vua xử tốt với ông, xin ông tỏ tình thương đối với tôi và tâu với Pha-ra-ô về tôi, để vua sớm thả tôi ra.”

Quan kia thấy Giu-se đã giải thích có lý nên nói với ông: “Cả tôi nữa, trong giấc làm mơ, tôi thấy ba giỏ bánh trên đầu tôi. Trong giỏ trên cùng, có đủ thứ bánh ngọt để cho Pha-ra-ô ăn. Chim chóc rỉa những thứ đó trong cái giỏ trên đầu tôi.”

Giu-se giải thích rằng: “Ba giỏ là ba ngày. Còn ba ngày nữa, Pha-ra-ô sẽ nâng đầu ông lên khỏi thân ông. Vua sẽ treo ông lên cây, và chim chóc sẽ rỉa thịt ông.” Ông nghe vậy thì sợ hãi lắm.

Sang ngày thứ ba sinh nhật của Pha-ra-ô, vua mở tiệc ăn mừng với các triều thần và nâng đầu hai qua ấy lên giữa triều thần. Vua phục hồi chức vụ cho quan chánh, và ông đặt chén vào lòng bàn tay Pha-ra-ô. Còn quan chánh kia thì vua treo lên, như Giu-se đã giải thích giấc mơ cho họ.

Hai năm sau, Pha-ra-ô làm mơ thấy mình đang đứng trên bờ sông Nin, và từ sông Nin có bảy con bò cái đi lên, hình dáng đẹp đẽ và da thịt béo tốt; chúng ăn cỏ trong đám lau sậy. Sau những con ấy, có bảy con bò cái khác từ sông Nin đi lên, hình dáng xấu xí và da thịt gầy còm, chúng đứng bên cạnh những con bò kia. Bảy con bò cái hình dáng xấu xí và da thịt gầy còm ăn thịt bảy con bò cái hình dáng đẹp đẽ và béo tốt. Bấy giờ Pha-ra-ô tỉnh giấc.

Vua ngủ lại và làm mơ lần thứ hai. Vua thấy bảy bông lúa đâm lên trên cùng một cọng, mẩy và tốt. Rồi có bảy bông lúa lép và nám cháy vì gió đông, mọc lên sau chúng. Bảy bông lúa lép nuốt chửng bảy bông lúa mẩy và chắc. Bấy giờ Pha-ra-ô tỉnh dậy và biết đó là giấc mơ.

Sáng ra, vua không băn khoăn vì giấc mơ đó, vua mời tất cả các phù thủy và hiền sĩ Ai-cập đến: Pha-ra-ô kể lại cho họ các giấc làm mơ của mình, nhưng không có ai giải thích được.

Bấy giờ quan chánh nhớ tới Giuse là người đã giải thích giấc mơ cho ông, và cho mời Giu-se đến. Pha-ra-ô nói cho Giu-se nghe về giấc mơ của mình. Giu-se thưa Pha-ra-ô: “Hai giấc mơ của Pha-ra-ô chỉ là một. Điều Thiên Chúa sắp làm thì Người đã báo cho Pha-ra-ô biết trước. Bảy con bò cái tốt là bảy năm, bảy bông lúa tốt cũng là bảy năm được mùa. Bảy con bò cái ốm nhom và xấu xí đi lên sau chúng là bảy năm, và bảy bông lúa còi và nám cháy vì gió đông là bảy năm đói kém.

Sắp tới là bảy năm rất sung túc trong toàn cõi Ai-cập. Tiếp sau những năm đó là bảy năm đói kém; trong xứ Ai-cập người ta sẽ quên đi tất cả sự sung túc đang có, và nạn đói sẽ rất trầm trọng.

Lời giải thích đó làm hài lòng Pha-ra-ô và triều thần. Vua nói: “Chúng ta tìm đâu được một người như người này, một người có Thần Khí Thiên Chúa ở cùng?” Pha-ra-ô nói với ông Giu-se: “Thiên Chúa đã cho ông biết tất cả những điều ấy, không ai thông minh và khôn ngoan như ông. Ông sẽ là tể tướng triều đình của ta, toàn thể dân ta sẽ phục tùng mệnh lệnh của ông; ta lớn hơn ông chỉ có ngai vua mà thôi.”

Pha-ra-ô nói với ông Giu-se: “Ta đặt ông cai quản đất nước Ai-cập.”

(nguồn: Chứng nhân Đức Ki-tô)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s