Hãy chỗi dậy – Thánh ca vào đời

nhạc & lời: Lm.  Kim Long

Hãy chỗi dậy hỡi ai ngủ mê
Hãy chỗi dậy từ cõi chết
Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang vinh trên đầu ngươi

1.
Đã bao năm qua gian trần miệt mài sống trong vùng u tối
Giờ được Chúa dẫn vào nguồn sống, ta hãy bước theo đường quang vinh

2.
Hãy chung câu ca chung lời nguyện cầu tán dương một Thiên Chúa
Nguyện lòng trí muôn người hiệp nhất trong một đức tin một tình yêu

Bản nhạc
*