*Nhạc sĩ Giang Ân – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

*
Ân tình mẹ cha – Giang Ân
*
Bài Tango Noel – Giang Ân
Bánh thơm rượu nồng – Giang Ân
Bao la tình Chúa – Giang Ân
Bên đời lãng du – Giang Ân
*
Cát trắng – Giang Ân
Cậy trông nơi Chúa thôi – Giang Ân
Có Chúa trong đời – Giang Ân
Con cần Chúa – Giang Ân
Con dâng của lễ – Giang Ân
Con tim thao thức – Giang Ân  
Con về với Cha – Giang Ân
Của lễ tinh tuyền – Giang Ân
Cùng cất tiếng ca ngợi – Giang Ân
Cùng nhịp bước – Giang Ân
Cuộc sống – Giang Ân
*
Chênh vênh – Giang Ân
Chị Thánh Têrêsa – Giang Ân
Chỉ một tình yêu – Giang Ân
Chúa biết tâm tư  con – Giang Ân
Chúa hiểu lòng con – Giang Ân
Chúa là tất cả đời con – Giang Ân
Chúa ở với tôi (Tv 22) – Giang Ân
*
Dâng Chúa Hài Nhi – Giang Ân
Dâng lên – Giang Ân
Dâng lên Ngài – Giang Ân
Dâng Mẹ cuộc đời – Giang Ân
Dâng trái tim hồng – Giang Ân
Dòng đời – Giang Ân
*
Đây trái tim con – Giang Ân
Đi về nhà Chúa – Giang Ân
Đợi – Giang Ân
Đường tình yêu – Giang Ân
Đường thập giá – Giang Ân
*
Giê-su ơi! Người ở đâu? – Giang Ân
Giọt lệ ăn năn – Giang Ân
*
Hồn thơ dâng Chúa – Giang Ân
Hy lễ con dâng – Giang Ân
*
Khúc ca cảm tạ (Tv 148) – Giang Ân
Khúc ca lên đền – Giang Ân
Khúc ca ngày tận hiến – Giang Ân
Khúc cảm tạ – Giang Ân
*
Làm sao con biết? – Giang Ân
Lặng trầm – Giang Ân
Lấy gì đền đáp – Giang Ân
Lễ dâng Alleluia – Giang Ân
Lễ dâng cuộc đời – Giang Ân
Lễ dâng thống hối – Giang Ân
Lễ vật đời con – Giang Ân
Lễ vật Giáng Sinh – Giang Ân
Lòng thương xót Chúa – Giang Ân
Lời thì thầm dâng Chúa – Giang Ân
*
Mong – Giang Ân
Mong về – Giang Ân
Mối tình Giê-su – Giang Ân
Mối tình Giêsu 2 – Giang Ân
Một lần đoan hứa – Giang Ân
Một mình con với Chúa – Giang Ân
Mừng Chúa ra đời – Giang Ân
*
Ngài gọi con đi – Giang Ân
Ngày không còn Cha – Giang Ân
Người đã đến – Giang Ân
Người nằm xuống – Giang Ân 
Người ơi vui lên – Giang Ân
*
Như đuốc thiêng – Giang Ân
*
Ơn cha nghĩa mẹ – Giang Ân
*
Sống theo đường lối Chúa (Tv. 1) – Giang Ân
Suối nguồn tình yêu – Giang Ân
*
Tango Noel – Giang Ân
Tâm hồn khát khao Chúa (Tv. 62) – Giang Ân
Tiến dâng lên – Giang Ân
Tìm mẹ – Giang Ân
Tìm về – Giang Ân
Tình con dâng Chúa – Giang Ân
Tình Chúa cao vời – Giang Ân
Tình yêu gọi mời – Giang Ân
Tình yêu Giê-su – Giang Ân 
Tình yêu mời gọi – Giang Ân
Tình yêu và thập giá – Giang Ân
Tôi gặp Giê-su – Giang Ân
*
Thân con bụi đất – Giang Ân
Thuộc về – Giang Ân 
*
Trái tim người mẹ – Giang Ân
Trở về – Giang Ân
*
Về bên Mẹ La-vang – Giang Ân  
Về bên Thánh Tâm Chúa – Giang Ân
Vì con chưa tin – Giang Ân
Vinh phúc Các Thánh – Giang Ân
Vũ điệu Tây nguyên – Giang Ân
*
Xin đưa con về – Giang Ân
*

___________________________

NHẬP LỄ
*
Cùng cất tiếng ca ngợi – Giang Ân
Cùng nhịp bước – Giang Ân
Đi về nhà Chúa – Giang Ân
Khúc ca lên đền – Giang Ân
Tâm hồn khát khao Chúa (Tv. 62) – Giang Ân 
*
DÂNG LỄ
*
Bánh thơm rượu nồng – Giang Ân
Con dâng của lễ – Giang Ân
Của lễ tinh tuyền – Giang Ân
Dâng lên – Giang Ân
Dâng lên Ngài – Giang Ân
Dâng trái tim hồng – Giang Ân
Đây trái tim con – Giang Ân
Hy lễ con dâng – Giang Ân
Lễ dâng Alleluia – Giang Ân
Lễ dâng cuộc đời – Giang Ân
Lễ dâng thống hối – Giang Ân
Lễ vật đời con – Giang Ân
Lễ vật Giáng Sinh – Giang Ân
Lời thì thầm dâng Chúa – Giang Ân
Tiến dâng lên – Giang Ân  
Tình con dâng Chúa – Giang Ân
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Bao la tình Chúa – Giang Ân
Cậy trông nơi Chúa thôi – Giang Ân
Con cần Chúa – Giang Ân
Chỉ một tình yêu – Giang Ân
Chúa biết tâm tư  con – Giang Ân
Chúa hiểu lòng con – Giang Ân
Chúa là tất cả đời con – Giang Ân
Chúa ở với tôi (Tv 22) – Giang Ân
Đường tình yêu – Giang Ân
Đường thập giá – Giang Ân
Hồn thơ dâng Chúa – Giang Ân
Khúc ca cảm tạ (Tv 148) – Giang Ân
Khúc cảm tạ – Giang Ân
Làm sao con biết? – Giang Ân
Lấy gì đền đáp – Giang Ân
Một mình con với Chúa – Giang Ân
Như đuốc thiêng – Giang Ân
Tình Chúa cao vời – Giang Ân 
Tình yêu và thập giá – Giang Ân  
*
MÙA VỌNG
*
Đợi – Giang Ân
Mong – Giang Ân
*
MÙA GIÁNG SINH
*
Bài Tango Noel – Giang Ân
Dâng Chúa Hài Nhi – Giang Ân
Đợi – Giang Ân
Lễ vật Giáng Sinh – Giang Ân
Mong – Giang Ân
Mừng Chúa ra đời – Giang Ân
Người đã đến – Giang Ân
Người ơi vui lên – Giang Ân
Vũ điệu Tây nguyên – Giang Ân
*
NHẠC NOEL
*
Tango Noel – Giang Ân
*
MÙA CHAY
*
Có Chúa trong đời – Giang Ân
Con về với Cha – Giang Ân
Giọt lệ ăn năn – Giang Ân
Lặng trầm – Giang Ân
Mong về – Giang Ân
Tình yêu gọi mời – Giang Ân
Tình yêu mời gọi – Giang Ân
Thân con bụi đất – Giang Ân  
Trở về – Giang Ân
Vì con chưa tin – Giang Ân 
Xin đưa con về – Giang Ân 
*
THÁNH THỂ – THÁNH TÂM
*
Suối nguồn tình yêu – Giang Ân
Về bên Thánh Tâm Chúa – Giang Ân
*
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
*
Lòng thương xót Chúa – Giang Ân
*
ĐỨC MẸ
*
Dâng Mẹ cuộc đời – Giang Ân
Về bên Mẹ La-vang – Giang Ân  
*
CÁC THÁNH
*
Chị Thánh Têrêsa – Giang Ân
Vinh phúc Các Thánh – Giang Ân 
*
CHA MẸ
*
Ân tình mẹ cha – Giang Ân
Ơn cha nghĩa mẹ – Giang Ân
Trái tim người mẹ – Giang Ân
*
NHẠC VỀ GIA ĐÌNH
*
Tìm mẹ – Giang Ân 
*
TẬN HIẾN
*
Khúc ca ngày tận hiến – Giang Ân
Một lần đoan hứa – Giang Ân
Thuộc về – Giang Ân 
*
TRUYỀN GIÁO
*
Ngài gọi con đi – Giang Ân
*
HÔN PHỐI
*
Sống theo đường lối Chúa (Tv. 1) – Giang Ân
*
CẦU HỒN
*
Ngày không còn Cha – Giang Ân
Người nằm xuống – Giang Ân 
Tìm về – Giang Ân
*
THÁNH CA VÀO ĐỜI
*
Bên đời lãng du – Giang Ân
Con tim thao thức – Giang Ân
Cuộc sống – Giang Ân
Chênh vênh – Giang Ân
Dòng đời – Giang Ân
Giê-su ơi! Người ở đâu? – Giang Ân
Mối tình Giê-su – Giang Ân
Mối tình Giêsu 2 – Giang Ân
Tình yêu Giê-su – Giang Ân 
Tôi gặp Giê-su – Giang Ân
*
THỂ LOẠI THÁNH CA PHỤNG VỤ KHÁC
*
Cát trắng – Giang Ân
*

___________________________

Thánh ca theo Nhạc sĩ (Pdf.)

Trên 1000 Ca khúc

Trên 500 Ca khúc
.

Trên 300 Ca khúc
.
Trên 200 Ca khúc
.
Trên 100 Ca khúc
.
Trên 50 Ca khúc
.
Trên 25 Ca khúc
.

 

 

4 thoughts on “*Nhạc sĩ Giang Ân – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

  3. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s