*Nhạc sĩ Viễn Xứ – Thư viện Thánh ca (Pfd.)

CA NGUYỆN
*
Alleluia Lễ Hôn Phối – Viễn Xứ
Ai gánh nặng – Viễn Xứ
Ân tình Chúa – Viễn Xứ
Ave Maria – Viễn Xứ
Bài ca tình yêu – Viễn Xứ
Bao mừng vui – Viễn Xứ
Benedictus – Viễn Xứ
Bơ vơ – Viễn Xứ
Bước chân Tin Mừng – Viễn Xứ
Bước theo Ngài – Viễn Xứ
Cảm tạ – Viễn Xứ 
Cảm tạ Chúa – Viễn Xứ

Có Chúa trong đời – Viễn Xứ
Con có Chúa – Viễn Xứ
Con đường tình yêu – Viễn Xứ
Con Linh mục – Viễn Xứ
Con nay trở về – Viễn Xứ
Con nương tựa Ngài – Viễn Xứ
Con vững tin nơi Ngài – Viễn Xứ
Con yêu Mẹ – Viễn Xứ
Của lễ tình yêu – Viễn Xứ
Cùng dâng – Viễn Xứ
Cuộc đời con – Viễn Xứ
Cuộc đời chóng qua – Viễn Xứ
Cho con nên – Viễn Xứ
Chúa đã cho con 1 – Viễn Xứ
Chúa đã cho con 2 – Viễn Xứ
Chúa dẫn tôi – Viễn Xứ
Chúa là… – Viễn Xứ
Chúa là 2 – Viễn Xứ
Chúa ở lại với con – Viễn Xứ
Chúa ơi – Viễn Xứ
Chúa sống trong tôi – Viễn Xứ
Chúa thương tôi – Viễn Xứ
Chúa Trời con – Viễn Xứ
Dâng gia đình cho Mẹ – Viễn Xứ
Dâng lễ tạ ơn – Viễn Xứ
Dâng lên Chúa – Viễn Xứ
Dâng lên Ngài – Viễn Xứ
Dâng nỗi xót xa – Viễn Xứ
Dâng tiến Mẹ – Viễn Xứ
Dâng trọn niềm – Viễn Xứ
Dấu chân – Viễn Xứ
Điều kỳ diệu – Viễn Xứ
Dòng máu Giêsu – Viễn Xứ
Dưới chân Mẹ La Vang – Viễn Xứ
Ephata – Viễn Xứ
Giakêu tìm Chúa – Viễn Xứ
Hân hoan nhịp bước – Viễn Xứ
Hân hoan sướng vui – Viễn Xứ
Hành khúc Thanh Sinh Công – Viễn Xứ
Hãy tin tưởng – Viễn Xứ
Hãy xin thì sẽ được – Viễn Xứ
Khúc hát đời con – Viễn Xứ
Lắng tâm hồn – Viễn Xứ
Lạy Chúa Giêsu – Viễn Xứ
Lạy Mẹ Fatima – Viễn Xứ
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp – Viễn Xứ
Lạy mừng Thánh Giuse – Viễn Xứ
Lễ vật đời conLên đường – Viễn Xứ
Lời cảm mến – Viễn Xứ
Lời nguyện cầu – Viễn Xứ
Lòng Thương Xót Chúa – Viễn Xứ
Lượng từ bi – Viễn Xứ
Magnificat – Viễn Xứ
Maria Mẹ là – Viễn Xứ
Maria Nữ Vương đời con – Viễn Xứ
Mẹ Maria Vô Nhiễm tội truyền – Viễn Xứ
Mẹ nguồn cậy trông – Viễn Xứ
Mẹ ơi – Viễn Xứ
Mẹ sầu bi – Viễn Xứ
Mẹ về Thiên cung – Viễn Xứ
Một đêm đông (2 bè) – Viễn Xứ
Một đêm đông (4 bè) – Viễn Xứ
Một ngày để yêu thương – Viễn Xứ
Một tình yêu – Viễn Xứ
Mùa hoa – Viễn Xứ
Mừng Các Thánh Tử Đạo – Viễn Xứ
Mừng Thánh Philipphê Phan Văn Minh – Viễn Xứ
Mừng xuân mới – Viễn Xứ
Muối và ánh sáng – Viễn Xứ
Muôn ngàn phúc ân – Viễn Xứ
Này Ngài sẽ đến – Viễn Xứ
Ngài nâng con lên – Viễn Xứ
Ngài ơi cứu con – Viễn Xứ
Ngài ơi – Viễn Xứ
Ngài toàn thắng – Viễn Xứ
Người ơi hãy nhớ – Viễn Xứ
Người Samari nhân hậu – Viễn Xứ
Nguồn an bình – Viễn Xứ
Như trẻ nhỏ – Viễn Xứ
Niềm đau và Thập giá – Viễn Xứ
Nữ Vương bình an – Viễn Xứ
Nước Trời – Viễn Xứ
Ôi lòng nhân lành – Viễn Xứ
Phó thác cho Mẹ yêu – Viễn Xứ
Phó thác cho Ngài – Viễn Xứ
Phó thác cuộc tình con – Viễn Xứ
Rất Thánh Mân Côi – Viễn Xứ
Sion ơi – Viễn Xứ
Sống chứng nhân – Viễn Xứ
Tạ ơn – Viễn Xứ
Tâm tư nguyện ước – Viễn Xứ
Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Viễn Xứ
Thần lương cao quý – Viễn Xứ
Thánh lễ xong rồi – Viễn Xứ
Thánh Phaolô – Viễn Xứ
Thắp lên ngọn nến – Viễn Xứ
Theo gương Giêsu – Viễn Xứ
Thiết tha van nài – Viễn Xứ
Thinh lặng – Viễn Xứ
Thuyền con – Viễn Xứ
Tiếng Chúa gọi con – Viễn Xứ
Tình Ngài thiết tha – Viễn Xứ
Tình Ngài – Viễn Xứ
Tình yêu Chúa cho con – Viễn Xứ
Tình yêu Thiên Chúa – Viễn Xứ
Tình yêu xin trao về – Viễn Xứ
Tôi ra đi – Viễn Xứ
Tràng hoa Mân Côi – Viễn Xứ
Triều thiên công chính – Viễn Xứ
Trong tình yêu Chúa – Viễn Xứ
Từ trần gian – Viễn Xứ
Ước mơ ngày xuân – Viễn Xứ
Vẫn luôn tin cậy – Viễn Xứ
Vinh Danh – Viễn Xứ
Xây nhà – Viễn Xứ
Xin dâng Chúa – Viễn Xứ
Xin đón nhận – Viễn Xứ
Xin ơn bình an – Viễn Xứ
Xin thuộc về Ngài – Viễn Xứ
Xuân yêu thương – Viễn Xứ
*
THÁNH VỊNH
*
Ai đi đường ngay (Tv. 49) – Viễn Xứ
Ai được cư ngụ (Tv. 14) – Viễn Xứ
Bánh bởi Trời (Tv. 77) – Viễn Xứ
Bởi vì Chúa (Tv. 21) – Viễn Xứ
Cõi nhân sinh (Tv. 26) – Viễn Xứ
Con được tạo thành (Tv. 138) – Viễn Xứ
Con khao khát Ngài (Tv. 62) – Viễn Xứ
Con no thỏa (Tv. 16) – Viễn Xứ
Con phó linh hồn (Tv. 30) – Viễn Xứ
Con sẽ chúc tụng (Tv. 144) – Viễn Xứ
Con sợ chi ai (Tv. 26) – Viễn Xứ
Con yêu luật pháp (Tv. 118) – Viễn Xứ
Công bố ơn cứu độ (Tv. 97) – Viễn Xứ
Công cuộc tay Chúa (Tv. 137) – Viễn Xứ
Chén chúc tụng (Tv. 115) – Viễn Xứ
Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61) – Viễn Xứ
Chỗ dung thân (Tv. 31) – Viễn Xứ
Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) – Viễn Xứ
Chúa công minh (Tv. 70) – Viễn Xứ
Chúa đã cứu con (Tv. 29) – Viễn Xứ
Chúa đã đối xử đại lượng (Tv. 125) – Viễn Xứ
Chúa đã nghe lời (Tv. 33) – Viễn Xứ
Chúa đáng ca ngợi (Đn. 3) – Viễn Xứ
Chúa gần gũi (Tv. 144) – Viễn Xứ
Chúa hiển trị (Tv. 92) – Viễn Xứ
Chúa khoan dung (Tv. 102) – Viễn Xứ
Chúa là dũng lực (Tv. 17) – Viễn Xứ
Chúa là sự sáng (Tv. 26) – Viễn Xứ
Chúa mở rộng bàn tay (Tv. 144) – Viễn Xứ
Chúa nâng đỡ (Tv. 53) – Viễn Xứ
Chúa ngự tới (Tv. 97) – Viễn Xứ
Chúa nhậm lời con (Tv. 137) – Viễn Xứ
Chúa nhân hậu và khoan dung (Tv. 85) – Viễn Xứ
Chúa rộng lượng từ bi (Tv. 129) – Viễn Xứ
Dân tộc mà Chúa chọn (Tv. 32) – Viễn Xứ
Đàn ca mừng Ngài (Tv. 137) – Viễn Xứ
Đấng cứu chữa (Tv. 146) – Viễn Xứ
Đấng nâng kẻ bần cùng (Tv. 112) – Viễn Xứ
Đấng phù trợ (Tv. 80) – Viễn Xứ
Đấng tối cao (Tv. 96) – Viễn Xứ
Đất tốt (Tv. 64) – Viễn Xứ
Địa cầu đầy ân sủng Chúa (Tv. 32) – Viễn Xứ
Đoàn chiên Chúa chăn nuôi (Tv. 99) – Viễn Xứ
Đừng quên lãng (Tv. 77) – Viễn Xứ
Đường lối trường sinh (Tv. 15) – Viễn Xứ
Giới răn Chúa (Tv. 18) – Viễn Xứ
Hãy ca tụng Ngài (Tv. 66) – Viễn Xứ
Hãy cảm tạ Chúa (Tv. 117) – Viễn Xứ
Hãy cảm tạ Chúa 4 bè (Tv. 117) – Viễn Xứ
Hãy đi rao giảng (Tv. 116) – Viễn Xứ
Hãy kính tặng (Tv. 95) – Viễn Xứ
Hãy nếm thử (Tv. 33) – Viễn Xứ
Hãy nếm thử 1 (Tv. 33) – Viễn Xứ
Hãy nếm thử 2 (Tv. 33) – Viễn Xứ
Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 147) – Viễn Xứ
Hãy ngợi khen Ngài (Tv. 145) – Viễn Xứ
Hãy nhảy mừng (Is. 12) – Viễn Xứ
Hãy ở cùng con (Tv. 90) – Viễn Xứ
Hãy reo mừng (Tv. 65) – VIễn Xứ
Hãy tán tụng Chúa (Tv. 106) – Viễn Xứ
Hãy tìm kiếm Chúa (Tv. 68) – Viễn Xứ
Hãy vui mừng (Tv. 96) – Viễn Xứ
Hướng lòng lên (Tv. 24) – Viễn Xứ
Kêu cầu Danh Ngài (Tv. 115) – Viễn Xứ
Khắp nơi cõi bờ (Tv. 97) – Viễn Xứ
Lạ lùng thay (Tv. 8) – Viễn Xứ
Lời ban sự sống (Tv. 18) – Viễn Xứ
Lời Chúa (Tv. 18) – Viễn Xứ
Lời minh ước (Tv. 104) – Viễn Xứ
Lòng Chúa nhân từ (Tv. 67) – Viễn Xứ
Lòng nhân hậu Chúa (Tv. 50) – Viễn Xứ
Lưỡi tôi (Tv. 136) – Viễn Xứ
Lượng cả đức từ bi (Tv. 68) – Viễn Xứ
Mắt chúng con (Tv. 122) – Viễn Xứ
Miền đất nhân sinh (Tv. 114) – Viễn Xứ
Này con xin đến (Tv. 39) – Viễn Xứ
Ngài vẫn nhớ (Tv. 104) – Viễn Xứ
Ngôi báu Người (Tv. 102) – Viễn Xứ
Ngợi ca (Tv. 88) – Viễn Xứ
Ngôi Lời (Tv. 147) – Viễn Xứ
Nguyện Chúa chúc phúc (Tv. 127) – Viễn Xứ
No thỏa ân tình (Tv. 89) – Viễn Xứ
Nương thân (Tv. 89) – Viễn Xứ
Ơn cứu sống (Tv. 79) – Viễn Xứ
Ơn phù trợ (Tv. 120) – Viễn Xứ
Phúc thay (Tv. 127) – Viễn Xứ
Phúc đức những ai (Tv. 118) – Viễn Xứ
Sao Chúa bỏ con (Tv. 21) – Viễn Xứ
Sung sướng biết bao (Tv. 121) – Viễn Xứ
Tảng đá góc tường (Tv. 117) – Viễn Xứ
Tất cả nẻo đường Chúa (Tv. 24) – Viễn Xứ
Tha thứ tội lỗi (Tv. 31) – Viễn Xứ
Thiên Chúa ngự lên (Tv. 46) – Viễn Xứ
Thiên Chúa uy nghiêm (Tv. 83) – Viễn Xứ
Thiện hảo thay (Tv. 91) – Viễn Xứ
Thiên Thần Chúa (Tv. 33) – Viễn Xứ
Thờ lạy Chúa (Tv. 71) – Viễn Xứ
Thượng tế muôn đời (Tv. 109) – Viễn Xứ
Tin cậy vào Chúa (Tv. 1) – Viễn Xứ
Tinh thần nghèo khó (Tv. 145) – Viễn Xứ
Tình thương Chúa muôn đời (Tv. 88) – Viễn Xứ
Tôi sẽ tiến đi (Tv. 115) – Viễn Xứ
Triều đại Người (Tv. 71) – Viễn Xứ
Trợ phù con (Tv. 39) – Viễn Xứ
Trong bình an (Tv. 28) – Viễn Xứ
Trong nhà Chúa (Tv. 22) – Viễn Xứ
Trong u tối (Tv. 111) – Viễn Xứ
Trú ẩn (Tv. 30) – Viễn Xứ
Ước chi (Tv. 94) – Viễn Xứ
Về cùng Cha tôi (Tv. 50) – Viễn Xứ
Về nhà Chúa (Tv. 121) – Viễn Xứ
Vua vinh hiển (Tv. 23) – Viễn Xứ
Vườn nho của Chúa (Tv. 79) – Viễn Xứ
Xin bảo toàn (Tv. 15) – Viễn Xứ
Xin chiếu sáng (Tv. 4) – Viễn Xứ
Xin Chúa sửa chữa hồn con (Tv. 40) – Viễn Xứ
Xin Chúa xót thương (Tv. 66) – Viễn Xứ
Xin cứu thoát con (Tv. 145) – Viễn Xứ
Xin dạy con (Tv. 24) – Viễn Xứ
Xin đổ lòng từ bi (Tv. 32) – Viễn Xứ
Xin giữ linh hồn con (Tv. 130) – Viễn Xứ
Xin hãy nhớ (Tv. 24) – Viễn Xứ
Xin sai Thánh Thần (Tv. 103) – Viễn Xứ
Xin tỏ lòng từ bi (Tv. 84) – Viễn Xứ
*
TÌNH CA
*
Bài tình ca cho em – Viễn Xứ
Con sẽ trở về – Viễn Xứ
Công cha – Viễn Xứ
Giấc ngủ bình yên – Viễn Xứ
Giòng lệ xót thương – Viễn Xứ
Giọt mưa hoài hương – Viễn Xứ
Hát đi em – Viễn Xứ
Hoàng hôn – Viễn Xứ
Lời cuối – Viễn Xứ
Mơ – Viễn Xứ
Mơ về quê xưa – Viễn Xứ
Nhớ mẹ – VIễn Xứ
Như con chim nhỏ – Viễn Xứ
Thân phận – Viễn Xứ
Tiếng mẹ ru hời – Viễn Xứ

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s