3. Dâng Lễ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ánh nến sáng ngời – Lm. Kim Long
*
Bài ca dâng lễ – Bùi Ngọc & Phanxicô
Bài ca dâng lên – Lm. Văn Chi
Bàn tay con – Phanxicô
Bánh miến rượu nho – Anh Tuấn

Bánh miến rượu nho – Vũ Đình Ân
Bánh miến tinh tuyền – Đinh Công Huỳnh
Bánh miến với rượu nho – Lm. Kim Long
Bánh rượu tình thương – Việt Khôi
Bánh rượu tinh tuyền – Hương Vĩnh
Bánh thơm – Lm. Kim Long
Bánh thơm nho lành – Đinh Công Huỳnh
Bánh thơm rượu nồng – Giang Ân
Bánh thơm rượu nồng – Lm. Nguyễn Duy
Bánh tinh tuyền rượu trinh nguyên – Đinh Công Huỳnh
Bánh trắng – Lm. Kim Long
Bánh trắng rượu ngon – Đinh Công Huỳnh
Bánh trắng tinh – Lm. Kim Long
Bánh với rượu – Lm. Kim Long
Biết bao là hạt lúa – Lm. Xuân Thảo
Biết lấy chi dâng Chúa (Tv. 115) – Vũ Đình Ân
Biết lấy gì? – Đinh Công Huỳnh
Bông lúa mới – Đinh Công Huỳnh
*
Ca dâng cảm tạ – Thy Yên
Ca dâng lễ – Nguyễn Duy Vi
Ca dâng lễ – Vũ Đình Ân
Ca khúc trầm hương – Lm. Dao Kim
*
Có gì để dâng? – Đinh Công Huỳnh
Có gì để dâng? – Lm. Từ Duyên
Con biết dâng gì – Vinam
Con cái muôn phương – Lm. Kim Long
Con chẳng có gì – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Con chẳng có gì – Lm. Vương Diệu
Con dâng của lễ – Lữ Hành
Con dâng chén cứu độ – Cát Thu
Con không có gì – Lm. Nguyễn Duy
Con muốn dâng – Cao Huy Hoàng
Con muốn dâng ngài – Thiên Lý
Con tiến dâng 1 – Lm. Kim Long
Con tiến dâng 2 – Lm. Kim Long
Con xin dâng – Lm. Nguyễn Duy
Con xin dâng – Nguyễn Quang Hưng
Con xin dâng lên – Lm. Kim Long
Con xin dâng tiến – Hải Nguyễn
Con xin tiến dâng – Lm. Kim Long
Con xin tình Chúa – Lm. Từ Duyên
Còn gì dâng Ngài – Phanxicô
*
Của lễ ân tình – Vinam
Của lễ con dâng – Đinh Công Huỳnh
Của lễ con dâng – Khuyết danh
Của lễ con dâng – Mai Khôi
Của lễ con dâng (4 bè) – Mai Khôi
Của lễ con dâng – Lm. Nguyễn Duy
Của lễ con dâng – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Của lễ con dâng – Văn Duy Tùng
Của lễ con dâng – Vũ Đình Ân
Của lễ cứu độ – Lm. Nguyễn Duy
Của lễ chân thành – Lm. Nguyễn Duy
Của lễ chân thành – Vũ Đình Ân
Của lễ dâng Cha – Đinh Công Huỳnh
Của lễ dâng Cha – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Của lễ dâng Chúa – Hải Nguyễn
Của lễ đầu mùa – Viết Chung
Của lễ đêm đông – Hải Nguyễn
Của lễ đơn sơ – Viết Chung
Của lễ giao hòa – Hữu Chánh
Của lễ hiến dâng – Lm. Thái Nguyên
Của lễ hy sinh – Lm. Thái Nguyên
Của lễ nồng say – Quốc Thái
Của lễ nương đồng – Thiên Lý
Của lễ ngát hương – Nguyễn Hùng Lân
Của lễ tinh tuyền – Giang Ân
Của lễ tình yêu – Hiếu Anh
Của lễ tình yêu – Ngọc Linh
Của lễ toàn thiêu – Đinh Công Huỳnh
Của lễ tôn vinh – Vinam
Của lễ thanh cao – Ngọc Linh
Của lễ vẹn toàn – Văn Duy Tùng
Cùng dâng – Viễn Xứ
Cùng dâng Chúa – Trần Minh Hứa
Cùng dâng lên – Đinh Công Huỳnh
Cùng dâng thánh lễ – Duy Tân
Cùng hiệp dâng – Đinh Hữu Thắng
Cùng kính tiến – Lm. Kim Long
Cùng kính tiến dâng – Lm. Kim Long
Cùng mẹ dâng hiến – Lm. Thái Nguyên
Cùng một tấm bánh – Lm. Kim Long
Cùng tấm bánh – Lm. Kim Long
Cùng tiến dâng – Hương Đan
Cùng tiến dâng – Nguyên Kha
Cùng tiến dâng – Phanxicô
Cùng tiến dâng 2 – Phanxicô
Cuộc đời ngát hương hoa – Phanxicô
*
Chén rượu hồng – Lm. Kim Long
Chúa ban bốn mùa – Hải Triều
Chúa ơi! – Lm. Nguyễn Hùng Cường
Chung lời tiến dâng – Vinam
Chung một tâm tình (Lễ vật tưởng niệm 2) – Ngọc Khánh 
Chúng con dâng – Lm. Kim Long
Chúng con dâng – Vũ Đình Ân
*
Dâng – Anh Tuấn
Dâng – Hải Nguyễn
Dâng – Thanh Lâm
Dâng – Thiên Lý
Dâng – Vinam
Dâng 1 – Lm. Nguyễn Duy
Dâng 2 – Lm. Nguyễn Duy
Dâng 6 – Trần Xuân Long
Dâng 7 – Phương Trân & Mỹ Huyền
Dâng bánh – Duy Tân
Dâng bánh rượu
Dâng bánh rượu – Nguyễn Duy Vi
Dâng bánh rượu – Trần Minh Hứa
Dâng bánh rượu – Vũ Đình Ân
Dâng bánh tinh tuyền – Lm. Kim Long
Dâng bánh và rượu – Đinh Công Huỳnh
Dâng cao của lễ
Dâng của lễ – Viết Chung
*
Dâng Cha – Quốc Vinh
Dâng Cha – Lm. Từ Duyên
Dâng Cha – Lm. Thái Nguyên
Dâng Cha 1 – Hương Vĩnh
Dâng Cha Chí Thánh – Lm. Kim Long
Dâng Cha khoan nhân – Nguyễn Hùng Lân
Dâng Cha rượu bánh
Dâng Cha toàn năng – Lm. Kim Long
Dâng Cha toàn năng – Nguyễn Hùng Lân
Dâng Cha từ nhân – Vũ Đình Ân
*
Dâng Chúa – Bùi Đức Hà
Dâng Chúa – Đinh Công Huỳnh
Dâng Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Dâng Chúa – Phanxicô
Dâng Chúa Ba Ngôi – Lm. Thái Nguyên
Dâng Chúa bánh rượu – Đinh Công Huỳnh
Dâng Chúa đời con – Thanh Lâm
Dâng Chúa đời con – Trần Công Danh
Dâng Chúa đôi tay nhỏ bé – Đinh Công Huỳnh
Dâng Chúa niềm tin – Nguyễn Hùng Lân
Dâng Chúa Trời – Phanxicô
Dâng chút lao công – Hồng Trần
*
Dâng đời – Vinam
Dâng đời con – Sơn Dương
Dâng đời tình thương – Việt Khôi
Dâng hết tâm hồn – Hồng Trần
Dâng hiến – Lm. Nguyễn Duy
Dâng hiến – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Dâng hồn xác – Hùng Lân
Dâng khúc ân tình – Phanxicô
Dâng lễ 1 – Lm. Phạm Liên Hùng
Dâng lễ 15 – Lm. Phạm Liên Hùng
Dâng lễ tạ ơn
Dâng lễ tạ ơn (giọng miền Bắc) – Phanxicô
Dâng lễ tạ ơn (giọng miền Nam) – Phanxicô
Dâng lễ Tây nguyên – Mai Nguyên Vũ
Dâng lễ toàn thiêu – Lm. Duy Thiên
Dâng lễ vật – Lm. Nguyễn Duy
Dâng lễ với Ngài – Lm. Nguyễn Hùng Cường
***
Đây bánh miến – Lm. Kim Long
Đây bánh rượu – Đinh Công Huỳnh
Đây bánh thơm – Duy Tân
Đây bánh thơm – Lm. Kim Long
Đây hy lễ – Lm. Kim Long
Đây là bánh thơm – Lm. Hoài Đức
Đây lễ vật – Lm. Phương Anh
Đây ngàn bông lúa – Phanxicô
Đây tấm bánh – Lm. Kim Long
Đây trái tim con – Giang Ân
Đoàn con cùng dâng – Lian
Đoàn con dâng lên
Đoàn con hiệp dâng – Vũ Đình Ân
Đoàn con xin dâng – Hải Nguyễn
Đôi tay con dâng – Quốc Vinh
Đôi tay này – Lm. Từ Duyên
Đồi xưa – Lm. Thái Nguyên
Đời con dâng Chúa – Sơn Dương
Đời miệt mài dâng Cha – Vinam
Đường đời có Chúa – Mai Nguyên Vũ
***
Giao ước cứu độ – Sơn Dương
Giấc mơ chưa tròn – Nhất Chi Vũ
Giọt mồ hôi – Hải Nguyễn
Giờ đây – Lm. Kim Long
Giờ đây chúng con – Lm. Kim Long
Góp phần của lễ – Lm. Kim Long
***
Hãy nhận con đi – Vinam
Hiến dâng – Lm. Nguyễn Văn Trinh
Hiến lễ con dâng – Phạm Đức Huyến
Hiến lễ con dâng – Vũ Đình Ân
Hiến lễ cuộc đời – Anh Tuấn
Hiến lễ đời con – Lm. Thái Nguyên
Hiến lễ giao hòa – Nguyên Kha
Hiến lễ mới – Vũ Đình Ân
Hiến lễ tạ ơn – Lm. Nguyễn Hùng Cường
Hiến lễ tin yêu – Hồng Trần
Hiến lễ tin yêu – Lm. Nguyễn Hùng Cường
Hiến lễ tình thương – Nguyễn Hùng Lân
Hiến lễ tinh tuyền – Đinh Công Huỳnh
Hiến lễ tinh tuyền – Vũ Đình Ân
Hiến lễ tình yêu – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Hiến lễ tình yêu – Lm. Thái Nguyên
Hiến lễ tình yêu – Thế Thông & Miên Ly
Hiến lễ tôn thờ – Lm. Kim Long
Hiến lễ trở thành số không – Thanh Đan
Hiến lễ yêu thương – Lm. Phương Anh
Hiến tế – Lm. Từ Duyên & Ngọc Kôn
Hiến tế 36 – Ngọc Kôn
***
Hiệp dâng – Anh Tuấn
Hiệp dâng – Lm. Nguyễn Duy
Hiệp dâng – Phanxicô
Hiệp dâng – Lm. Thái Nguyên
Hiệp dâng 9 – Nguyễn Quang Hưng
Hiệp dâng 11 – Nguyễn Quang Hưng
Hiệp dâng Chúa – Lữ Hành
Hiệp dâng của lễ – Đinh Công Huỳnh
Hiệp dâng thánh lễ – Thu Sơn & Nguyễn Hữu Đang
Hiệp lòng dâng lên – Lm. Kim Long
Hiệp thành của lễ – Lm. Kim Long
Hòa khúc tạ ơn – Hoàng Nam
Hoan ca dâng – Phương Trân & Mỹ Huyền
Hồn thơ dâng Chúa – Giang Ân
Hợp dâng trong yêu thương – Lm. Thái Nguyên
Hương dâng nguyện cầu 1 – Ngọc Linh
Hương dâng nguyện cầu 2 – Ngọc Linh
Hương hoa – Phanxicô
Hương hoa bốn mùa – Minh Tú
Hương hoa cõi lòng – Vinam
Hương hoa ruộng đồng – Hương Vĩnh
Hương kinh dạt dào (Tv 141) – Lm. Văn Chi
Hương lễ mới – Vinam
Hương trầm – Mây Sơn
Hương trầm nghi ngút – Đinh Công Huỳnh
Hy lễ con dâng – Giang Ân
Hy lễ con dâng – Lm. Văn Chi
Hy lễ cuộc đời – Vũ Đình Ân
Hy lễ đoạn trường – Hải Nguyễn
Hy lễ nhân sinh – Đinh Công Huỳnh
Hy tế tuyệt vời – Thanh Lâm
***
Từ đồng lúa – Lm. Kim Long
Từ tay thiên sứ – Khuyết danh
Tựa của lễ dâng – Ngọc Linh
Tựa làn trầm hương – Đỗ Vy Hạ
Tựa làn trầm hương – Việt Khôi
Tựa trầm hương – Ngọc Linh
Từng giọt rượu – Lm. Kim Long
***
Vì muôn hồng ân – Cao Huy Hoàng
Với bánh trắng – Lm. Kim Long
Với của lễ – Viết Chung
Với Mẹ con dâng – Lm. Thái Nguyên
Vươn tới Thánh Nhan – Hồng Trần
***
Xin ban bánh – Lm. Kim Long
Xin Chúa nhận lễ dâng – Phanxicô
Xin Chúa thiên đình – Lm. Kim Long
Xin Chúa vui nhận – Nguyễn Văn Tuyên & Lm. Tiến Dũng
Xin dâng – Anh Tuấn
Xin dâng – Đinh Công Lý
Xin dâng – Hải Nguyễn
Xin dâng – Khuyết danh
Xin dâng – Ngọc Kôn
Xin dâng – Lm. Nguyễn Duy
Xin dâng – Phanxicô
Xin dâng – Sơn Dương
Xin dâng – Vũ Đình Ân
Xin dâng 2 – Lm. Ân Đức
Xin dâng 6 – Nguyễn Tiến Dũng
Xin dâng 9 – Nguyễn Tiến Dũng
Xin dâng 16 – Nguyễn Tiến Dũng
Xin dâng 18 – Nguyễn Tiến Dũng
Xin dâng cuộc đời con – Ngọc Linh
Xin dâng Cha – Lm. Huy Hoàng
Xin dâng Cha – Ngọc Hân
Xin dâng Cha – Lm. Nguyễn Duy
Xin dâng Cha 1 – Lm. Từ Duyên
Xin dâng Cha 2 – Lm. Từ Duyên
Xin dâng Cha – Vinam
Xin dâng Chúa – Ngọc Hân
Xin dâng Chúa – Nguyên Kha
Xin dâng Chúa – Lm. Từ Duyên
Xin dâng Chúa – Viễn Xứ
Xin dâng đời con – Lm. Huy Hoàng
Xin dâng lên – Đinh Công Huỳnh
Xin dâng lên – Hoàng Trung
Xin dâng lên – Hoàng Vũ
Xin dâng lên – Lm. Kim Long
Xin dâng lên – Ngọc Hân
Xin dâng lên – Nguyên Hồ
Xin dâng lên – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Xin dâng lên – Phanxicô
Xin dâng lên – Thảo Vy
Xin dâng lên – Vũ Đình Ân
Xin dâng lên Cha – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Xin dâng lên Cha – Trần Hòa Yên
Xin dâng lên Cha – Vũ Đình Ân
Xin dâng lên Chúa – Ngọc Hân
Xin dâng lên Chúa – Phanxicô
Xin dâng lên Chúa – Sơn Dương
Xin dâng lên Chúa – Trần Công Danh
Xin dâng lên Ngài – Lm. Kim Long
Xin dâng lên Ngài – Khuyết danh
Xin dâng Ngài – Khuyết danh
Xin dâng Ngài – Nguyễn Hùng Lân
Xin dâng tiến Ngài – Sơn Dương
Xin hiệp dâng – Lm. Nguyễn Duy
Xin hiệp dâng – Vũ Đình Ân
Xin hiệp dâng (2) – Vũ Đình Ân
Xin hiệp nhất – Vũ Đình Ân
Xin ơn thái hòa – Vũ Đình Ân
Xin tiến dâng – Lm. Kim Long
Xin tiến dâng – Lm. Nguyễn Duy
Xin tiến dâng – Nguyễn Quang Hưng
Xin tiến dâng – Nguyễn Vũ
Xin tiến dâng – Vinam
Xin thương vui nhận – Thy Anh
Xưa trên Can-vê – Lm. Kim Long

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s