3. Dâng Lễ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.
Ánh nến sáng ngời – Lm. Kim Long
Ăn cùng tấm bánh uống cùng chén thánh – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
*
B.
Bài ca dâng lễ – Bùi Ngọc & Phanxicô
Bài ca dâng lên – Lm. Văn Chi
Bàn tay con – Phanxicô
Bánh miến rượu nho – Anh Tuấn

Bánh miến rượu nho – Vũ Đình Ân
Bánh miến tinh tuyền – Đinh Công Huỳnh
Bánh miến với rượu nho – Lm. Kim Long
Bánh rượu tình thương – Việt Khôi
Bánh rượu tinh tuyền – Hương Vĩnh
Bánh thơm – Lm. Kim Long
Bánh thơm nho lành – Đinh Công Huỳnh
Bánh thơm rượu nồng – Giang Ân
Bánh thơm rượu nồng – Lm. Nguyễn Duy
Bánh tinh tuyền rượu trinh nguyên – Đinh Công Huỳnh
Bánh trắng – Lm. Kim Long
Bánh trắng rượu ngon – Đinh Công Huỳnh
Bánh trắng tinh – Lm. Kim Long
Bánh với rượu – Lm. Kim Long
Biết bao là hạt lúa – Lm. Xuân Thảo
Biết lấy chi dâng Chúa (Tv. 115) – Vũ Đình Ân
Biết lấy gì? – Đinh Công Huỳnh
Bông lúa mới – Đinh Công Huỳnh
*
C.
Ca dâng cảm tạ – Thy Yên
Ca dâng lễ – Nguyễn Duy Vi
Ca dâng lễ – Vũ Đình Ân
Ca khúc trầm hương – Lm. Dao Kim
Câu ví dặm dâng Ngài – Lê Ân Thiên
*
Có gì để dâng? – Đinh Công Huỳnh
Có gì để dâng? – Lm. Từ Duyên
Con biết dâng gì – Vinam
Con cái muôn phương – Lm. Kim Long
Con chẳng có gì – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Con chẳng có gì – Lm. Vương Diệu
Con dâng của lễ – Lữ Hành
Con dâng chén cứu độ – Cát Thu
Con dâng lên Ngài – Lm. Dao Kim
Con dâng lên Ngài – Lm. Mi Trầm
Con kính dâng lên Ngài – Ngọc Khanh
Con không có gì – Lm. Mi Trầm
Con không có gì – Lm. Nguyễn Duy
Con muốn dâng – Cao Huy Hoàng
Con muốn dâng ngài – Thiên Lý
Con tiến dâng 1 – Lm. Kim Long
Con tiến dâng 2 – Lm. Kim Long
Con tiến dâng – Lm. Mi Trầm
Con xin dâng – Lm. Kim Long
Con xin dâng – Lm. Mi Trầm
Con xin dâng – Lm. Nguyễn Duy
Con xin dâng – Nguyễn Quang Hưng
Con xin dâng lên – Lm. Kim Long
Con xin dâng tiến – Hải Nguyễn
Con xin tiến dâng – Lm. Kim Long
Con xin tiến dâng – Lm. Mi Trầm
Con xin tiến dâng 1 – Lm. Nguyễn Duy
Con xin tình Chúa – Lm. Từ Duyên
Còn gì dâng Ngài – Phanxicô
*
Của lễ ân tình – Vinam
Của lễ con dâng – Đinh Công Huỳnh
Của lễ con dâng – Khuyết danh
Của lễ con dâng – Liên Bình Định
Của lễ con dâng – Mai Khôi
Của lễ con dâng (4 bè) – Mai Khôi
Của lễ con dâng – Lm. Nguyễn Duy
Của lễ con dâng – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Của lễ con dâng – Văn Duy Tùng
Của lễ con dâng – Vũ Đình Ân
Của lễ cứu độ – Lm. Nguyễn Duy
Của lễ chân thành – Lm. Nguyễn Duy
Của lễ chân thành – Vũ Đình Ân
Của lễ dâng Cha – Đinh Công Huỳnh
Của lễ dâng Cha – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Của lễ dâng Chúa – Hải Nguyễn
Của lễ đầu mùa – Viết Chung
Của lễ đêm đông – Hải Nguyễn
Của lễ đời con – Phanxicô
Của lễ đơn sơ – Viết Chung
Của lễ giao hòa – Hữu Chánh
Của lễ hiến dâng – Lm. Thái Nguyên
Của lễ hy sinh – Lm. Thái Nguyên
Của lễ mới – Lm. Thái Nguyên
Của lễ nồng say – Quốc Thái
Của lễ nương đồng – Thiên Lý
Của lễ ngát hương – Nguyễn Hùng Lân
Của lễ nhân sinh – Trầm Mừng
Của lễ tiến dâng – Trường Giang
Của lễ tinh tuyền – Giang Ân
Của lễ tình yêu – Hiếu Anh
Của lễ tình yêu – Hiếu Anh & Hồ Đăng Tín
Của lễ tình yêu 1 – Hiếu Anh & Hồ Đăng Tín
Của lễ tình yêu – Ngọc Linh
Của lễ tình yêu – Viết Chung
Của lễ toàn thiêu – Đinh Công Huỳnh
Của lễ tôn vinh – Vinam
Của lễ thanh cao – Ngọc Linh
Của lễ vẹn toàn – Văn Duy Tùng
Của lễ yêu thương – Lm. Nguyễn Duy
Cùng Cha dâng lễ – Lm. La Thập Tự
Cùng dâng – Viễn Xứ
Cùng dâng Chúa – Trần Minh Hứa
Cùng dâng lên – Đinh Công Huỳnh
Cùng dâng thánh lễ – Duy Tân
Cùng hiệp dâng – Đinh Hữu Thắng
Cùng kính tiến – Lm. Kim Long
Cùng kính tiến dâng – Lm. Kim Long
Cùng mẹ dâng hiến – Lm. Thái Nguyên
Cùng một tấm bánh – Lm. Kim Long
Cùng tấm bánh – Lm. Kim Long
Cùng tấm bánh – Lm. Mi Trầm
Cùng tiến dâng – Hương Đan
Cùng tiến dâng – Nguyên Kha
Cùng tiến dâng – Phanxicô
Cùng tiến dâng 2 – Phanxicô
Cuộc đời hôm nay – Lm. Mi Trầm
Cuộc đời ngát hương hoa – Phanxicô
*
Ch.
Chẳng biết lấy gì – Lm. Thành Tâm
Chén rượu hồng – Lm. Kim Long
Chúa ban bốn mùa – Hải Triều
Chúa ơi! – Lm. Nguyễn Hùng Cường
Chúa ơi con dâng Ngài – Lê Ân Thiên
Chung lời tiến dâng – Vinam
Chung một tâm tình (Lễ vật tưởng niệm 2) – Ngọc Khánh 
Chúng con dâng – Lm. Kim Long
Chúng con dâng – Vũ Đình Ân
*
D.
Dâng – Anh Tuấn
Dâng – Hải Nguyễn
Dâng – Thanh Lâm
Dâng – Thiên Lý
Dâng – Vinam
Dâng 1 – Cao Quang Tín & Cao Minh Thắng
Dâng 2 – Cao Minh Thắng
Dâng 1 – Lm. Nguyễn Duy
Dâng 2 – Lm. Nguyễn Duy
Dâng 6 – Trần Xuân Long
Dâng 7 – Phương Trân & Mỹ Huyền
Dâng Ba Ngôi – Lm. Thái Nguyên
Dâng bánh – Duy Tân
Dâng bánh rượu
Dâng bánh rượu – Nguyễn Duy Vi
Dâng bánh rượu – Trần Minh Hứa
Dâng bánh rượu – Vũ Đình Ân
Dâng bánh tinh tuyền – Lm. Kim Long
Dâng bánh và rượu – Đinh Công Huỳnh
Dâng cao của lễ
Dâng của lễ – Viết Chung
*
Dâng Cha – Quốc Vinh
Dâng Cha – Lm. Từ Duyên
Dâng Cha – Lm. Thái Nguyên
Dâng Cha 1 – Hương Vĩnh
Dâng Cha Chí Thánh – Lm. Kim Long
Dâng Cha khoan nhân – Nguyễn Hùng Lân
Dâng Cha rượu bánh
Dâng Cha toàn năng – Lm. Kim Long
Dâng Cha toàn năng – Nguyễn Hùng Lân
Dâng Cha từ nhân – Vũ Đình Ân
*
Dâng Chúa – Bùi Đức Hà
Dâng Chúa – Đinh Công Huỳnh
Dâng Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Dâng Chúa – Phanxicô
Dâng Chúa Ba Ngôi – Lm. Thái Nguyên
Dâng Chúa bánh rượu – Đinh Công Huỳnh
Dâng Chúa đời con – Thanh Lâm
Dâng Chúa đời con – Trần Công Danh
Dâng Chúa đôi tay nhỏ bé – Đinh Công Huỳnh
Dâng Chúa niềm tin – Nguyễn Hùng Lân
Dâng Chúa niềm vui – Kim Ân
Dâng Chúa tuổi thơ – Đinh Công Huỳnh
Dâng Chúa Trời – Phanxicô
Dâng chút lao công – Hồng Trần
*
Dâng đời – Vinam
Dâng đời con – Sơn Dương
Dâng đời tình thương – Việt Khôi
Dâng hết tâm hồn – Hồng Trần
Dâng hiến – Lm. Nguyễn Duy
Dâng hiến – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Dâng hồn xác – Hùng Lân
Dâng khúc ân tình – Phanxicô
*
Dâng lễ 1 – Lm. Phạm Liên Hùng
Dâng lễ 15 – Lm. Phạm Liên Hùng
Dâng lễ niềm vui – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Dâng lễ tạ ơn
Dâng lễ tạ ơn (giọng miền Bắc) – Phanxicô
Dâng lễ tạ ơn (giọng miền Nam) – Phanxicô
Dâng lễ Tây nguyên – Mai Nguyên Vũ
Dâng lễ toàn thiêu – Lm. Duy Thiên
Dâng lễ vật – Lm. Nguyễn Duy
Dâng lễ với Ngài – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Dâng lên – Hải Triều
Dâng lên Ba Ngôi – Lm. Nguyễn Văn Tuyên & Phương Quang
Dâng lên Cha (Lễ vật tưởng niệm 2) – Ngọc Khánh
Dâng lên Chúa – Lm. Kim Long
Dâng lên Chúa – Vũ Thái Hòa
Dâng lên Ngài – Lm. Mi Trầm
Dâng lên Người cuộc đời – Kim Ân
Dâng lên tấm bánh – Lm. Kim Long
Dâng lời nguyện cầu – Ngọc Linh
*
Dâng Ngài – Thy Yên
Dâng Ngài – Vũ Thái Hòa
Dâng Ngài đời con – Nguyễn Hùng Cường (Lm) & Phương Ý
Dâng Ngài niềm tri ân – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Dâng Người – Phanxicô
Dâng người cha – Lm. Mi Trầm
Dâng những buồn vui – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Dâng những niềm vui – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Dâng những yếu hèn – Lm. Mi Trầm
*
Dâng tiến – Lm. Mi Trầm
Dâng tiến 4 – Lm. Nguyễn Văn Trinh
Dâng tiến Cha – Lm. Xuân Hy Vọng
Dâng tiến Chúa Ba Ngôi – Lm. Kim Long
Dâng tuổi xuân – Lm. Mi Trầm
Dâng trọn cuộc đời – Phanxicô
Dâng Trời cuộc đời – Ngọc Linh
*
Đ.
Đây bánh miến – Lm. Kim Long
Đây bánh rượu – Đinh Công Huỳnh
Đây bánh thơm – Duy Tân
Đây bánh thơm – Lm. Kim Long
Đây hy lễ – Lm. Kim Long
Đây là bánh – Lm. Mi Trầm
Đây là bánh thơm – Lm. Hoài Đức
Đây lễ vật – Lm. Phương Anh
Đây ngàn bông lúa – Phanxicô
Đây tấm bánh – Lm. Kim Long
Đây trái tim con – Giang Ân
Đoàn con cùng dâng – Lian
Đoàn con dâng lên
Đoàn con hiệp dâng – Vũ Đình Ân
Đoàn con xin dâng – Hải Nguyễn
Đôi tay con dâng – Quốc Vinh
Đôi tay này – Lm. Từ Duyên
Đồi xưa – Lm. Thái Nguyên
Đời con dâng Chúa – Sơn Dương
Đời miệt mài dâng Cha – Vinam
Đưởng đời có Chúa – Mai Nguyên Vũ
*
G.
Giao ước cứu độ – Sơn Dương
Giấc mơ chưa tròn – Nhất Chi Vũ
Giọt mồ hôi – Hải Nguyễn
Giờ đây – Lm. Kim Long
Giờ đây chúng con – Lm. Kim Long
Góp phần của lễ – Lm. Kim Long
*
H.
Hai trái tim – Lm. Mi Trầm
Hãy dâng lên – Lm. Mi Trầm
Hãy nhận con đi – Vinam
Hiến dâng – Lm. Nguyễn Văn Trinh
Hiến lễ con dâng – Phạm Đức Huyến
Hiến lễ con dâng – Vũ Đình Ân
Hiến lễ cuộc đời – Anh Tuấn
Hiến lễ đời con – Lm. Thái Nguyên
Hiến lễ giao hòa – Nguyên Kha
Hiến lễ mới – Vũ Đình Ân
Hiến lễ tạ ơn – Lm. Nguyễn Hùng Cường
Hiến lễ tin yêu – Hồng Trần
Hiến lễ tin yêu – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Hiến lễ tình thương – Nguyễn Hùng Lân
Hiến lễ tinh tuyền – Đinh Công Huỳnh
Hiến lễ tinh tuyền – Vũ Đình Ân
Hiến lễ tình yêu – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Hiến lễ tình yêu – Lm. Thái Nguyên
Hiến lễ tình yêu – Thế Thông & Miên Ly
Hiến lễ tôn thờ – Lm. Kim Long
Hiến lễ trở thành số không – Thanh Đan
Hiến lễ yêu thương – Lm. Phương Anh
Hiến tế – Lm. Từ Duyên & Ngọc Kôn
Hiến tế 36 – Ngọc Kôn
*
Hiệp dâng – Anh Tuấn
Hiệp dâng – Lm. Nguyễn Duy
Hiệp dâng – Phanxicô
Hiệp dâng – Lm. Thái Nguyên
Hiệp dâng 9 – Nguyễn Quang Hưng
Hiệp dâng 11 – Nguyễn Quang Hưng
Hiệp dâng Chúa – Lữ Hành
Hiệp dâng của lễ – Đinh Công Huỳnh
Hiệp dâng thánh lễ – Thu Sơn & Nguyễn Hữu Đang
Hiệp lòng dâng lên – Lm. Kim Long
Hiệp thành của lễ – Lm. Kim Long
Hòa khúc tạ ơn – Hoàng Nam
Hoan ca dâng – Phương Trân & Mỹ Huyền
Hồn thơ dâng Chúa – Giang Ân
Hợp dâng trong yêu thương – Lm. Thái Nguyên
*
Hương dâng nguyện cầu 1 – Ngọc Linh
Hương dâng nguyện cầu 2 – Ngọc Linh
Hương hoa – Phanxicô
Hương hoa bốn mùa – Minh Tú
Hương hoa cõi lòng – Vinam
Hương hoa ruộng đồng – Hương Vĩnh
Hương kinh dạt dào (Tv 141) – Lm. Văn Chi
Hương lễ mới – Vinam
Hương trầm – Mây Sơn
Hương trầm nghi ngút – Đinh Công Huỳnh
Hy lễ con dâng – Giang Ân
Hy lễ con dâng – Lm. Văn Chi
Hy lễ cuộc đời – Vũ Đình Ân
Hy lễ đoạn trường – Hải Nguyễn
Hy lễ nhân sinh – Đinh Công Huỳnh
Hy tế tuyệt vời – Thanh Lâm
*
K.
Kinh dâng – Lm. Nguyễn Duy
Kinh dâng lễ – Lm. Văn Chi
Kinh trầm dâng Chúa – Sơn Dương
Kính dâng – Lm. Kim Long
Kính dâng – Lm. Nguyễn Duy
Kính dâng Ba Ngôi – Lm. Tri Văn Vinh
Kính dâng lễ vật – Lm. Nguyễn Duy
Kính dâng lên Ngài – Vũ Đình Ân
Kính dâng Ngài – Anh Tuấn
Kính dâng Ngài – Phanxicô
Kính dâng Người – Trần Minh Hứa
Kính dâng về Trời – Phanxicô
Kính tiến Chúa – Lm. Kim Long
Kính tiến Chúa – Thy Yên
*
Khi cuộc đời là của lễ – Lm. Ánh Đăng
Khi cuộc đời là của lễ 5 – Lm. Ánh Đăng
Khi đi dâng lễ – Lm. Kim Long
Khói trắng – Cát Bụi
Khúc tri ân – Thanh Lâm
*
L.
Là đây của lễ – Ngọc Linh
Lao công – Lm. Mi Trầm
Làn hương thơm – Vinam
Lạy Cha rất thánh – Lm. Vương Diệu
Lạy Chúa con xin dâng – Lan Thanh
Lạy Chúa tể – Lm. Kim Long
Lạy Chúa xin cho lời con (Tv. 40) – Lm. Vinh Hạnh
Lấy gì con dâng Ngài – Thạch Anh
Lấy gì dâng Chúa – Đinh Công Huỳnh
Lấy gì dâng Chúa (Tv. 115) – Lm. Vinh Hạnh
Lấy gì để dâng – Đinh Công Huỳnh
Lấy gì đền đáp – Ngọc Linh
*
Lễ an bình – Vinam
Lễ con dâng – Lm. Từ Duyên
Lễ con dâng về – Vũ Đình Ân
Lễ dâng – Anh Trâm
Lễ dâng – Hồng Dung
Lễ dâng – Thu Hương
Lễ dâng – Thy Yên
Lễ dâng 3 – Đinh Dũng
Lễ dâng 1 – Nguyễn Mộng Huỳnh
Lễ dâng 3 – Nguyễn Mộng Huỳnh
Lễ dâng ân tình – Lm. Văn Chi
Lễ dâng ba miền – Đinh Công Huỳnh
Lễ dâng cầu mùa – Hải Nguyễn
Lễ dâng cuộc đời – Nam Sơn
Lễ dâng cuộc đời – Ninh Doãn Hùng
Lễ dâng cuộc đời – Lm. Từ Duyên
Lễ dâng cuộc sống – Ngọc Linh
Lễ dâng Cha – Lữ Hành
Lễ dâng đầu mùa – Nam Sơn
Lễ dâng đời con – Lữ Hành
Lễ dâng đời con – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Lễ dâng đơn sơ – Vũ Đình Ân
Lễ dâng gia đình – Hải Triều
Lễ dâng hiệp nhất – Anh Tuấn
Lễ dâng hiệp nhất – Quốc Thái
Lễ dâng kết hiệp – Sơn Dương
Lễ dâng kiếp người – Hải Nguyễn
Lễ dâng mọn hèn – Sơn Dương
Lễ dâng một đời – Vũ Văn Lịch
Lễ dâng mùa cứu độ – Viết Chung
Lễ dâng mùa hồng ân – Nam Sơn
Lễ dâng mùa hồng ân 2 – Nam Sơn
Lễ dâng ngày mùa (mẫu 1) – Hải Triều
Lễ dâng ngày mùa (mẫu 2) – Hải Triều
Lễ dâng ngày mùa (mẫu 3) – Hải Triều
Lễ dâng sương chiều – Lữ Hành
Lễ dâng tạ ơn – Nam Sơn
Lễ dâng tạ ơn – Phanxicô
Lễ dâng Thánh Gia Thất – Đinh Công Huỳnh
Lễ dâng tín thác – Nguyên Kha
Lễ dâng tình yêu – Đinh Công Huỳnh
Lễ dâng tình yêu – Thiên Thanh
Lễ dâng trong đời – Viết Chung
Lễ dâng tuổi thơ – Quốc Vinh
Lễ dâng vượt qua
Lễ đời con 2 – Vinam
Lễ hy sinh – Lữ Hành
Lễ tế tạ ơn (Tv. 115) – Lm. Nguyễn Duy
Lễ tình thương – Vũ Đình Ân
Lễ tình yêu – Vũ Đình Ân
Lễ toàn thiêu – Vũ Đình Ân
*
Lễ vật con dâng – Vũ Đình Ân
Lễ vật cung tiến – Đinh Công Huỳnh
Lễ vật dâng Cha – Hải Nguyễn
Lễ vật dâng Cha – Lm. Xuân Hy Vọng
Lễ vật dâng hiến – Lm. Nguyễn Duy
Lễ vật đời con – Giang Ân
Lễ vật đời con – Lm. Từ Duyên
Lễ vật đời con – Viễn Xứ
Lễ vật giao hòa – Viết Chung
Lễ vật hiến tế
Lễ vật hòa bình
Lễ vật hòa bình – Lm. Mi Trầm
Lễ vật huyền siêu – Đinh Công Huỳnh
Lễ vật huyền siêu – Lm. Văn Chi
Lễ vật niềm tin – Lm. Mi Trầm
Lễ vật phục vụ – Lm. Mi Trầm
Lễ vật tạ ơn – Việt Khôi
Lễ vật tâm tình – Nguyễn Hùng Lân
Lễ vật thái hòa – Phanxicô
Lễ vật tiến dâng
Lễ vật tình yêu – Đức Độ
Lễ vật tình yêu – Lm. Mi Trầm
Lễ vật toàn thiêu – Gioan Minh
Lễ vật thống hối – Lm. Mi Trầm
Lễ vật tri ân
Lễ vật trung kiên – Nguyễn Hùng Lân
Lễ yêu thương – Hồng Trần
*
Lời chân thành – Lm. Kim Long
Lời con kêu khấn (Tv. 142) – Vũ Đình Ân
Lời con thiết tha – Vũ Đình Ân
Lời dâng 1 – Lm. Nguyễn Duy
Lời dâng 2 – Lm. Nguyễn Duy
Lời dâng – Lm. Văn Chi
Lời dâng – Vũ Đình Ân
Lời kinh tiến dâng 141 – Lm. Văn Chi
Lời nguyện dâng lên – Đinh Công Huỳnh
Lời nguyện hương bay (Tv. 142) – Lm. Nguyễn Duy
Lời thiêng – Xuân Tưởng
Lời trầm hương – Trăng Huyền Thoại
Lòng hợp lòng – Hải Triều
Lúa đơm bông – Lm. Mi Trầm
Ly rượu nồng – Lm. Kim Long
*
M.
Mọi sự con có – Đức Dũng
Mỗi lời kinh – Lm. Kim Long
Một bài ca – Hải Ánh
Một niềm phó thác – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
*
N.
Nào về đây – Lm. Kim Long
Này con đâu dám – Lm. Từ Duyên
Này con đến – Lm. Kim Long
Này con xin dâng – Lan Thanh
Này con xin dâng – Nguyên Long
Này đây hoa trái – Phanxicô
Này là – Lm. Phạm Liên Hùng
Này là bánh -Lm. Từ Duyên
Này là của lễ – Lm. Nguyễn Duy
Này là của lễ – Quốc Vinh
Này là tấm bánh – Lm. Mi Trầm
Này tấm bánh – Phanxicô
Này từng giọt rượu – Lm. Kim Long
Nâng cao 2 – Lm. Hạ Đăng
Nếu con chợt nhớ – Lm. Phương Anh
Niềm tin dâng lễ – Vũ Đình Ân
Nỗi niềm con dâng – Thiên Lý
Nước mắt nụ cười – Phanxicô
*
Ng.
Ngàn lời chúc tụng – Ngọc Linh
Ngạt ngào khói hương – Mai Thiện
Ngợi khen Chúa tể càn khôn – Hải Nguyễn
Nguyện cầu Chúa chí ái – Lm. Kim Long
Nguyện Chúa thương – Hải Nguyễn
Nguyện dâng
Nguyện dâng – Lm. Nguyễn Duy
Nguyện dâng lên – Lm. Hạ Đăng
Nguyện dâng lên Cha – Sơn Dương
Nguyện dâng lên Chúa – Ngọc Linh
Nguyện dâng lên Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Nguyện dâng người mẹ – Hồng Bính
Nguyện dâng tiến Chúa – Đạt Đức
Nguyện xin dâng lên – Sơn Dương
*
Nh.
Nhạc khúc yêu thương – Lm. Từ Duyên
Như áng hương trầm – Ngọc Linh
Như của lễ – Lm. Kim Long
Như của lễ dâng – Hoài Bắc
Như hạt miến – Lm. Thành Tâm
Như hương khói trầm – Sơn Dương
Như hương ngát – Thiên Lý
Như hương mới – Thiên Tân
Như hương tỏa bay – Thanh Thanh
Như hương trầm – Đinh Công Huỳnh
Như lễ hy sinh – Thiên Lý
Như lễ hy sinh (4 bè) – Thiên Lý
Như trầm hương – Lm. Kim Long
Như trầm hương – Lm. Từ Duyên
Như xưa – Lm. Kim Long
Như xưa Chúa – Lm. Kim Long
*
O.
Ôi cao siêu – Nguyễn Quang Hưng
Ôi lễ Misa – Lm. Kim Long
Ôi uy linh – Lm. Kim Long
Ơn Ngài đã đủ cho con – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
*
Q.
Quỳ đây – Lm. Kim Long
*
R.
Rộn ràng niềm vui – Hải Triều
Rượu bánh thơm nồng – Đinh Công Huỳnh
Rượu bánh tinh tuyền – Đinh Công Huỳnh
Rượu nho bánh miến – Lm. Nguyễn Duy
Rượu nho bánh thơm – Vũ Đình Ân
Rượu nồng bánh thơm – Ngọc Khánh
*
S.
Sứ thần hiệp dâng – Hồng Trần
*
T.
Tay con dâng lên – Vũ Đình Ân
Tặng vật dâng Ngài – Lm. Nguyễn Duy
Tâm hồn trẻ thơ – Đinh Công Huỳnh
Tâm tình dâng – Hải Nguyễn
Tâm tình dâng Cha – Đinh Công Huỳnh
Tâm tình dâng Chúa – Hải Nguyễn
Tâm tình hạt lúa mì – Cao Huy Hoàng
Tấm bánh hiến dâng
Tấm bánh ly rượu – Lm. Kim Long
Tấm bánh ly rượu – Lm. Nguyễn Duy
Tấm bánh này – Lm. Kim Long
Tấm bánh này – Lm. Nguyễn Duy
Tấm bánh tinh tuyền – Lm. Kim Long
Tấm bánh với ly rượu – Lm. Nguyễn Duy
Tấm bánh với ly rượu – Vũ Đình Ân
Tấm lòng
*
Tiến dâng – Lm. Kim Long
Tiến dâng – Nguyễn Quang Hưng
Tiến dâng Cha – Lm. Hoàng Kim
Tiến dâng Cha – Hùng Lân
Tiến dâng Cha – Nguyễn Hùng Lân
Tiến dâng của lễ – Đinh Công Huỳnh
Tiến dâng của lễ – Lữ Hành
Tiến dâng lễ vật – Đinh Công Huỳnh
Tiến dâng lên – Giang Ân
Tiến dâng lên – Lm. Kim Long
Tiến dâng lên – Phanxicô
Tiến dâng Ngài – Phanxicô
Tiến dâng Ngài – Lm. Thái Nguyên
Tiến hương Tây Nguyên – Mai Nguyên Vũ
Tiến lễ vật – Lm. Từ Duyên
Tiếng lòng dâng 5 – Hồng Bính
Tình Cha – Hải Ánh
Tình con dâng Chúa – Giang Ân
Tình dâng – Lm. Hà Trần
Tình dâng vẹn tròn – Hải Ánh
Tình thiên thu – Đức Huân & Quang Huy
Tình yêu con dâng
Tình yêu hiệp nhất – Hải Nguyễn
Tình yêu mến – Cao Huy Hoàng
*
Tổ phụ Abraham – Lm. Nguyễn Duy
Tôi đâu đáng dâng – Lm. Hoài Đức
Tôi sẽ lấy gì – Vũ Đình Ân
*
Từ đồng lúa – Lm. Kim Long
Từ tay thiên sứ – Khuyết danh
Tựa của lễ dâng – Ngọc Linh
Tựa hạt miến – Lm. Mi Trầm
Tựa làn trầm hương – Đỗ Vy Hạ
Tựa làn trầm hương – Việt Khôi
Tựa trầm hương – Ngọc Linh
Từng giọt rượu – Lm. Kim Long
*
Th.
Thánh lễ tạ ơn – Lm. Mi Trầm
Thân lúa miến – Lm. Mi Trầm
*
Tr.
Trên đĩa thánh – Lm. Mi Trầm
Trên thập giá – Lm. Mi Trầm
*
V.
Về đây dâng tiến – Duy Linh (Lm)
Về đi – Mi Trầm (Lm)
Vì muôn hồng ân – Cao Huy Hoàng
Với bánh trắng – Kim Long (Lm)
Với bánh với rượu – Giang Tâm
Với của lễ – Viết Chung
Với Mẹ con dâng – Thái Nguyên (Lm)
Vươn tới Thánh Nhan – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
X.
Xin ban bánh – Lm. Kim Long
Xin cho lời con – Lm. Mi Trầm
Xin Chúa nhận lễ dâng – Phanxicô
Xin Chúa thiên đình – Lm. Kim Long
Xin Chúa vui nhận – Nguyễn Văn Tuyên & Lm. Tiến Dũng
Xin dâng – Anh Tuấn
Xin dâng – Đinh Công Lý
Xin dâng – Hải Nguyễn
Xin dâng – Khuyết danh
Xin dâng – Ngọc Kôn
Xin dâng – Lm. Nguyễn Duy
Xin dâng – Phanxicô
Xin dâng – Sơn Dương
Xin dâng – Vũ Đình Ân
Xin dâng 2 – Lm. Ân Đức
Xin dâng 6 – Nguyễn Tiến Dũng
Xin dâng 9 – Nguyễn Tiến Dũng
Xin dâng 16 – Nguyễn Tiến Dũng
Xin dâng 18 – Nguyễn Tiến Dũng
Xin dâng cuộc đời con – Ngọc Linh
Xin dâng Cha – Lm. Huy Hoàng
Xin dâng Cha – Ngọc Hân
Xin dâng Cha – Lm. Nguyễn Duy
Xin dâng Cha 1 – Lm. Từ Duyên
Xin dâng Cha 2 – Lm. Từ Duyên
Xin dâng Cha – Vinam
Xin dâng Chúa – Lm. Mi Trầm
Xin dâng Chúa – Ngọc Hân
Xin dâng Chúa – Nguyên Kha
Xin dâng Chúa – Lm. Từ Duyên
Xin dâng Chúa – Viễn Xứ
Xin dâng đời con – Lm. Huy Hoàng
Xin dâng lên – Đinh Công Huỳnh
Xin dâng lên – Hoàng Trung
Xin dâng lên – Hoàng Vũ
Xin dâng lên 1 – Lm. Mi Trầm
Xin dâng lên 2 – Lm. Mi Trầm
Xin dâng lên – Lm. Kim Long
Xin dâng lên – Ngọc Hân
Xin dâng lên – Nguyên Hồ
Xin dâng lên – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Xin dâng lên – Phanxicô
Xin dâng lên – Thảo Vy
Xin dâng lên – Vũ Đình Ân
Xin dâng lên Cha – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Xin dâng lên Cha – Trần Hòa Yên
Xin dâng lên Cha – Vũ Đình Ân
Xin dâng lên Chúa – Ngọc Hân
Xin dâng lên Chúa – Phanxicô
Xin dâng lên Chúa – Sơn Dương
Xin dâng lên Chúa – Trần Công Danh
Xin dâng lên Ngài – Lm. Kim Long
Xin dâng lên Ngài – Khuyết danh
Xin dâng Ngài – Khuyết danh
Xin dâng Ngài – Nguyễn Hùng Lân
Xin dâng tiến Ngài – Sơn Dương
Xin hiệp dâng – Lm. Nguyễn Duy
Xin hiệp dâng – Vũ Đình Ân
Xin hiệp dâng (2) – Vũ Đình Ân
Xin hiệp nhất – Vũ Đình Ân
Xin ơn thái hòa – Vũ Đình Ân
Xin tiến dâng – Lm. Kim Long
Xin tiến dâng – Lm. Nguyễn Duy
Xin tiến dâng – Nguyễn Quang Hưng
Xin tiến dâng – Nguyễn Vũ
Xin tiến dâng – Vinam
Xin thương vui nhận – Thy Anh
Xưa trên Can-vê – Lm. Kim Long
*
Thánh Ca Theo Mùa Phụng Vụ (Pdf.)


Thánh Ca Theo Thánh Lễ (Pdf.)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s