2. Đáp Ca – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.
Ai đây sẽ đến – Lm. La Thập Tự
*
B.
Bài ca Alleeluia (Tv. 145) – Lm. La Thập Tự
Bạn hãy khiêm cung (Tv. 68) – Lm. La Thập Tự
Bạn hãy nếm thử – Lm. La Thập Tự
*
C.
Các ngươi sẽ hân hoan – La Thập Tự (Lm)
Có Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) – La Thập Tự (Lm)
Con ca ngợi Ngài (Tv. 29) – La Thập Tự (Lm)
Con ca tụng Chúa – Lm. La Thập Tự
Con ca tụng Chúa (Tv. 29) – La Thập Tự (lm)
Con là Thượng tế (Lễ Mình Máu Thánh C) – Lm. La Thập Tự
Con no thỏa – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Con sẽ chúc tụng – La Thập Tự (Lm)
Con sẽ chúc tụng – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Con sẽ tán dương (Tv. 144) – Lm. La Thập Tự
*
Ch.
Chỉ trong Thiên Chúa – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Chính là ngày – Lm. La Thập Tự
Chúa chỉ cho tôi (tv. 15) – Lm. La Thập Tự
Chúa đã đối xử đại lượng – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Chúa đã mạc khải ơn cứu độ – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Chúa đã nghe lời – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Chúa đã tỏ bày – Lm. La Thập Tự
Chúa là ánh sáng – Lm. La Thập Tự
Chúa là chỗ dung thân – Lm. La Thập Tự
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) – La Thập Tự (Lm)
Chúa là Đấng từ bi 2 (Tv. 102) – La Thập Tự (Lm)
Chúa là Đấng từ bi – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Chúa là dũng lực – Lm. La Thập Tự
Chúa là gia nghiệp (Tv. 15) – Lm. La Thập Tự
Chúa là sự sống – Lm. La Thập Tự
Chúa là Vua – Lm. La Thập Tự
Chúa mở bàn tay (Tv. 144) – Lm. La Thập Tự
Chúa mở rộng tay – Lm. La Thập Tự
Chúa nâng đỡ – Lm. La Thập Tự
Chúa ngự tới (Tv. 97) – La Thập Tự (Lm)
Chúa ngự tới – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Chúa nhật III Mùa Vọng C – Xuân Minh
Chúa ở gần (Tv. 144) – Lm. La Thập Tự
Chúa rất nhân hậu (Tv. 85) – Lm. La Thập Tự
Chúa rộng lượng (Tv. 129) – Lm. La Thập Tự
Chúa sẽ chúc phúc – Lm. La Thập Tự
Chúa xử đại lượng – Lm. La Thập Tự
Chúng ta đi về nhà Chúa – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
*
D.
Dân hưởng bình an – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Dân tộc trên địa cầu (Tv. 71) – Lm. La Thập Tự
Dâng lời ca ngợi – Martinô
Duy nơi Thiên Chúa (Tv. 61) – Lm. La Thập Tự
*
Đ.
Đàn ca mừng Chúa (Tv. 137) – Lm. La Thập Tự
Đáp ca Lễ Chúa Ba Ngôi năm A – Lm. Xuân Thảo
Đáp ca Lễ Đức Mẹ Mân côi – Thiên Hồng Ân
Đáp ca Lễ Mình Máu Thánh Chúa B – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Đáp ca Lễ Minh Niên – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Đáp ca Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) – Nguyễn Chánh
Đấng cao cả anh hùng – Ngọc Can
Đây Thiên Chúa – Lm. La Thập Tự
Đồng cỏ tươi (Tv. 22) – Lm. La Thập Tự
Đức Kitô nguồn hy vọng – Lm. La Thập Tự
*
G.
Giới răn Chúa – Lm. La Thập Tự
*
H.
Hạnh phúc mãi thôi – Văn Duy Tùng
Hạt giống nào (Tv. 64) – Lm. La Thập Tự
Hát mừng Thiên Chúa (Tv. 95) – Lm. Nguyễn Duy
Hãy ca tụng Chúa (Tv. 97) – Lm. La Thập Tự
Hãy cảm tạ Chúa (Tv. 117) – Lm. La Thập Tự
Hãy chúc tụng Chúa (CN 5 TN B) – Lm. La Thập Tự
Hãy đến – Lm. La Thập Tự
Hãy đi (Tv. 116) – Lm. La Thập Tự
Hãy kính tặng (Tv. 95) – Lm. La Thập Tự
Hãy nếm thử (Tv. 33) – Lm. La Thập Tự
Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 112) – Lm. La Thập Tự
Hãy ngợi khen Ngài – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Hãy reo mừng (Tv. 65) – Lm. La Thập Tự
Hãy tán tạ – Lm. La Thập Tự
Hãy tường thuật – Lm. La Thập Tự
Hãy xưng tụng Chúa (Tv. 117) – Lm. La Thập Tự
Hoàng hậu đứng – Lm. La Thập Tự
Hôm nay Đấng Cứu Thế – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Hồn tôi khát khao Chúa – Lm. La Thập Tự
Hồn tôi ơi (Tv. 145) – Lm. La Thập Tự
Hỡi Giêrusalem (Tv. 147) – Lm. La Thập Tự
*
K.
Kìa ai đau khổ (Tv. 33) – Lm. La Thập Tự
Khắp nơi địa cầu – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Khi thức giấc (Tv. 16) – Lm. La Thập Tự
*
L.
Lạy Chúa chúng tôi (Tv. 8) – Lm. La Thập Tự
Lạy Chúa là Thiên Chúa (Tv. 62) – Lm. La Thập Tự
Lạy Chúa xin ngự đến (Tv. 145) – Lm. La Thập Tự
Linh hồn tôi ơi – Lm. La Thập Tự
Lời tôi ca ngợi – Lm. La Thập Tự
Lòng yêu thương Chúa (Tv. 102) – Lm. La Thập Tự
Luật pháp Chúa – Lm. La Thập Tự
*
M.
Magnificat – Lm. Hoàng Kim
Miền quê Galilê – Lm. La Thập Tự
Miệng tôi loan truyền – Lm. La Thập Tự
Mừng vui lên – Martinô
Mừng vui lên đền (Tv. 121) – Lm. La Thập Tự
*
N.
Này con xin đến (Tv. 39) – Lm. La Thập Tự
Này dân Xi-on – Martinô
Này người bạn ơi – Lm. La Thập Tự
Này tôi xin đến (Tv. 39) – Lm. La Thập Tự
*
Ng.
Nguyện chư dân (Tv. 66) – Lm. La Thập Tự
Nguyện Chúa chúc phúc – Lm. La Thập Tự
Nguyện thương (Tv. 50) – Lm. La Thập Tự
*
O.
Ôi Chúa ôi – Lm. La Thập Tự
Ôi lạy Chúa (Tv. 50) – Lm. La Thập Tự
Ôi Thiên Chúa (Tv. 67) – Lm. La Thập Tự
Ôi! Chúa ôi! Chúa ôi! (Tv. 21) – Lm. La Thập Tự
Ơn cứu độ của Thiên Chúa – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Ơn Ngài cứu độ (Tv. 97) – Viết Chung
Ơn phù trợ (Tv. 120) – La Thập Tự (Lm)
Ơn phù trợ – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Ơn phù trợ (Tv. 120) – Viết Chung
Ơn phù trợ (Tv. 120) Giao thừa – Viết Chung
*
P.
Phán quyết của Chúa (Tv. 18b) – Viết Chung
Phục hồi Dân Chúa (Tv. 79) – Viết Chung
Phúc cho người – Lm. La Thập Tự
Phúc cho những ai (Tv. 145) – Lm. La Thập Tự
Phúc lành (Tv. 28) – Viết Chung
Phúc lành và bình an (Tv. 28) – Viết Chung
Phúc thay (Lễ Thánh gia) – Lm. La Thập Tự
Phúc thay (Tv. 32) – Lm. La Thập Tự
Phúc thay (Tv. 127) – Lm. La Thập Tự
Phúc thay được tạ ơn (Tv. 91) – Viết Chung
Phúc thay người kính sợ Chúa (Tv. 127) – Viết Chung
Phước đức cho ai (Tv. 118) – Lm. La Thập Tự
*
Q.
Qua cơn thử thách – Viết Chung
Qua muôn thế hệ (Tv. 89) – Viết Chung
*
S.
Sao Ngài nỡ bỏ tôi (Tv. 21) – Viết Chung
Sự công chính (Tv. 71) – Viết Chung
Sức mạnh của con (Tv. 17) – Viết Chung
*
T.
Ta được thông phần (Tv. 115) – Viết Chung
Ta là dân Chúa (Tv. 99) – Lm. La Thập Tự
Tán dương (Tv. 29) – Viết Chung
Tảng đá góc tường (Tv. 117) – Viết Chung
Tâm hồn khó nghèo (Tv. 145) – Viết Chung
Tấm gương trong (Tv. 111) – Viết Chung
Tâu Thánh Thượng (Tv. 144) – Viết Chung
Tiếng Các Ngài (Tv. 18) – Viết Chung
Tìm về mạch suối (Tv. 41) – Viết Chung
Tin cậy nơi Chúa (Tv. 32) – Viết Chung
Tình Chúa chở che (Tv. 31) – Viết Chung
Tình thương của Chúa (Tv. 88) – Lm. La Thập Tự
Tình thương của Chúa (Tv. 88) – Viết Chung
Toàn thể đất nước (Tv. 65) – Lm. La Thập Tự
Toàn thể đất nước (Tv. 65) – Viết Chung
Tôi ca ngợi Chúa (Tv. 138) – Viết Chung
Tôi ca tụng Chúa (Tv. 29) – Viết Chung
Tôi đàn ca (Tv. 137) – Viết Chung
Tôi mừng rỡ – Martinô
Tôi mừng vui (Tv. 121) – Lm. La Thập Tự
Tôi nào thiếu gì (Tv. 22) – Viết Chung
Tôi ngước nhìn – Lm. La Thập Tự
Tôi sẽ bước đi (Tv. 114) – Viết Chung
Tôi sẽ bước đi (Tv. 115) – Viết Chung
Tôi sẽ ca ngợi (Tv. 88) – Lm. La Thập Tự
Tôi sẽ ca ngợi (Tv. 88) – Viết Chung
Tôi sẽ chỗi dậy (Tv. 50) – Viết Chung
Tôi sẽ chúc tụng (Tv. 144) – Lm. La Thập Tự
Tôi sẽ kêu cầu – Lm. La Thập Tự
Tôi sẽ ở (Tv. 22) – Viết Chung
Tôi sẽ tiến lên (Tv. 115) – Lm. La Thập Tự
Tôi sợ gì ai (Tv. 26) – Lm. La Thập Tự
Tôi vững vàng (Tv. 26) – Viết Chung
Tôi yêu Chúa – Lm. La Thập Tự
Tới muôn đời (Tv. 104) – Viết Chung
Tung hô Tin Mừng – Lm. Xuân Thảo
Từ trong lòng mẫu thân (Tv. 70) – Viết Chung
*
Th.
Thành đô hỡi (Tv. 1221) – Viết Chung
Thánh ca I-sa-ia 12 – Lm. Xuân Thảo
Thân lạy Chúa (Tv. 89) – Lm. La Thập Tự
Thần Linh Chúa (Tv. 103) – Viết Chung
Thật hạnh phúc (Tv. 32) – Viết Chung
Thật lớn lao (Tv. 125) – Viết Chung
Thật thiện hảo (Tv. 91) – Viết Chung
Thiên Chúa ta (Tv. 46) – Lm. La Thập Tự
Thiện hảo thay – Lm. La Thập Tự
Thưa Nữ hoàng (Tv. 44) – Viết Chung
Thưa nương tử (Tv. 44) – Viết Chung
Thức giấc (Tv. 16) – Viết Chung
Thương nhớ đến tôi (Tv. 105) – Viết Chung
Thương nhớ Sion (Tv. 136) – Lm. La Thập Tự
*
Tr.
Trẩy lên Đền Thánh (Tv. 121) – Viết Chung
Tri ân Ngài (tv. 21) – Viết Chung
Triều đại công chính (Tv. 117) – Viết Chung
Triều đại người (Tv. 71) – Lm. La Thập Tự
Triều đại Người (Tv. 71) – Viết Chung
Trong lúc gian nan (Tv. 90) – Viết Chung
Trong nhà Chúa (Tv. 22) – La Thập Tự (Lm)
Trong nhà Chúa – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Trong nhà Chúa (Tv. 14) – Viết Chung
Trong u tối (Tv. 111) – La Thập Tự
*
U.
Uống tận nguồn – Viết Chung
Ước chi hôm nay (Tv. 94) – La Thập Tự (Lm)
Ước chi hôm nay – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Ước chi hôm nay (Tv. 94) – Viết Chung
*
V.
Vì Chúa nhân hậu (Tv. 85) – Viết Chung
Vì yêu thương (Tv. 67) – Viết Chung
Vĩ đại thay (Tv. 125) – Viết Chung
Việc Chúa làm (Tv. 125) – Vinam
Viên đá thợ xây (Tv. 117) – Viết Chung
Vua hiển vinh – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Vua hiển vinh – Nguyễn Mộng Huỳnh (Lm)
Vua vinh hiển (Tv. 23) – Viết Chung
Vui mừng trong Chúa – Nguyễn Duy (Lm)
Vườn nho Chúa (Tv. 79) – La Thập Tự (Lm)
Vườn nho của Chúa (Tv. 79) – Viết Chung
*
X.
Xin bảo toàn tôi – Lm. La Thập Tự
Xin củng cố gia nghiệp (Tv. 89) – Viết Chung
Xin cử Thần Linh (Tv. 103) – Viết Chung
Xin cứu chúng con – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Xin chỉ dạy (Tv. 24) – Viết Chung
Xin chiếu sáng (Tv. 4) – Lm. La Thập Tự
Xin cho con thấy (Tv. 4) – Viết Chung
Xin cho chúng tôi – Lm. La Thập Tự
Xin Chúa đến cứu độ (Tv. 145) – Viết Chung
Xin Chúa giữ gìn (Tv. 130) – Viết Chung
Xin Chúa ngự đến (Tv. 145) – Viết Chung
Xin Chúa sai Thánh Thần (TV. 103) – Viết Chung
Xin Chúa xót thương (Tv. 66) – Lm. La Thập Tự
Xin đổ lòng từ bi – Lm. La Thập Tự
Xin được phục hồi – Lm. La Thập Tự
Xin hãy nhớ lại (Tv. 24) – Lm. La Thập Tự
Xin hồi phục (Tv. 79) – Viết Chung
Xin kính dâng – Martinô
Xin Ngài mau đến (Tv. 39) – Viết Chung
Xin nhậm lời con (Tv. 68) – Lm. La Thập Tự
Xin ở với con (Tv. 90) – Lm. La Thập Tự
Xin phù trợ (Tv. 39) – Lm. La Thập Tự
Xin sai Thánh Thần – Lm. La Thập Tự
Xin sai Thần Linh (Tv. 103) – Viết Chung
Xin tái tạo (Tv. 50) – Viết Chung
Xin tỏ lòng từ bi (Tv. 32) – Lm. La Thập Tự
Xin tỏ lượng từ bi (Tv. 84) – Lm. La Thập Tự
Xin tỏ nhan thánh (Tv. 79) – Lm. La Thập Tự
Xin tỏ ra (Tv. 84) – Viết Chung
Xin tha phạt (Tv. 40) – Viết Chung
Xuất hành – Lm. Hoàng Kim

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s