Nhạc sĩ Giang Tâm – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

Alleluia! Alleluia! – lời Việt: Giang Tâm
Alleluia (Nào đoàn con Chúa) – lời Việt Giang Tâm
Anh em họp đoàn – Giang Tâm

Ba Vua – lời Việt Giang Tâm

Bài thánh ca Năm Thánh thương xót – lời Việt Giang Tâm

Bàn tay con dâng – Giang Tâm

Bao năm tình Mẹ – Giang Tâm

Bê-lem nhỏ bé – lời Việt Giang Tâm

Bên lòng Chúa – Giang Tâm

Bình minh hy vọng – lời Việt Giang Tâm

Bông hoa nhỏ trong vườn Thiên cung – Giang Tâm

Bước tiếp hành trình cuộc đời – Giang Tâm
    

Ca khen Mẹ – Giang Tâm

Ca khen tình yêu – Giang Tâm

Ca khen và tôn vinh – Giang Tâm

Ca mừng Các Thánh – Giang Tâm
Ca mừng ơn cứu độ – Giang Tâm
Ca mừng Cha Thánh Giu-se – Giang Tâm
Ca ngợi lòng thương xót Chúa – Giang Tâm
Ca ngợi Thánh Tâm Chúa Giêsu – Giang Tâm
Ca nhập lễ thứ tư Lễ Tro – Giang Tâm
Ca vang cùng các Thiên thần – Giang Tâm
Cao sang Danh Ngài – Giang Tâm
Cây cao bóng cả – Giang Tâm
Con biết dâng gì đây – Giang Tâm
Con dâng Ngài cuộc đời – Giang Tâm
Con đến lãnh nhận – Giang Tâm
Con đến thăm Mẹ – Giang Tâm
Con đường Thập giá – Giang Tâm
Con gọi hai tiếng Mẹ ơi – Giang Tâm
Con mong chờ Chúa – Giang Tâm
Con sẽ ca ngợi tình thương Chúa – Giang Tâm
Con sẽ chẳng ngợi ca – lời Việt Giang Tâm
Con tìm đến Chúa – Giang Tâm
Con thuộc về Cha – lời Việt Giang Tâm
Con nay đã về – Giang Tâm
Con vẫn hằng cậy trông – Giang Tâm
Của lễ cuộc đời – Giang Tâm
Của lễ đầu năm – Giang Tâm
Của lễ tiến dâng – Giang Tâm

Chỉ có Mẹ thôi – hòa âm Giang Tâm
Chỉ trong Thiên Chúa – Giang Tâm
Chính bởi vì chúng ta – lời Việt Giang Tâm
Cho con cùng đi với Ngài – Giang Tâm

Cho con niềm phó thác – Giang Tâm
Cho con trái tim Ngài – Giang Tâm
Chờ mong Chúa đến – Giang Tâm
Chúa biết con – lời Việt Giang Tâm
Chúa đã chiếm hữu con – Giang Tâm
Chúa đã gọi con – Giang Tâm
Chúa đoái thương – Giang Tâm
Chúa gọi con – Giang Tâm
Chúa Giêsu đã Phục Sinh – lời Việt Giang Tâm
Chúa, người trộm thánh thiêng – Giang Tâm
Chúa ở với con – Giang Tâm
Chúa sai tôi – Giang Tâm
Chúc tụng Chúa đi – Giang Tâm

Dâng lên Chúa – Giang Tâm
Dâng tình yêu – Giang Tâm

Đây Nhiệm tích – Giang Tâm
Đây tháng hoa – Giang Tâm
Để tim con hát – Giang Tâm
Đêm Thánh đêm vui mừng – lời Việt Giang Tâm
Đêm Thánh đêm vui mừng (Eb) – lời Việt Giang Tâm
Đêm Thánh vô cùng – hòa âm Giang Tâm
Đêm thiêng – lời Việt Giang Tâm
Đoàn con cùng nhau tôn kính – Giang Tâm
Đoàn con dâng Chúa – Giang Tâm
Đoàn con dâng lên Chúa – Giang Tâm
Đời con dâng Chúa – Giang Tâm
Đời con dâng hiến Chúa – Giang Tâm
Đức Kitô sống trong tôi – Giang Tâm
Đường lên chủng viện – Giang Tâm
Đường Thập giá – lời Việt Giang Tâm
Đường vào trái tim Chúa – Giang Tâm

Emmanuel Maranatha! – Giang Tâm

Giáng Sinh đầu tiên – lời Việt Giang Tâm
Giêsu bài tình ca trong tim con – Giang Tâm
Gục đầu bên lòng Chúa – Giang Tâm

Hãy hướng về Ta – lời Việt Giang Tâm
Hân hoan loan truyền Tin Mừng – Giang Tâm
Hân hoan nhịp bước – Giang Tâm
Hiến chương Nước Trời – Giang Tâm
Hiệp thông trong đời tận hiến – Giang Tâm
Hòa chung câu hát – Giang Tâm
Hoan ca Giáng Sinh – Giang Tâm
Hồng ân đời Linh mục – Giang Tâm
Huệ thắm vườn thiêng – Giang Tâm

Kinh bình an – Giang Tâm
Kính chào Đức Nữ Vương – Giang Tâm
Kính mừng Thánh Giuse – Giang Tâm
Kính thờ Thánh giá – Giang Tâm

Khát khao – Giang Tâm
Khát khao (2 bè) – Giang Tâm
Khát mong hy vọng – Giang Tâm
Khẩn cầu Thánh Giuse – Giang Tâm
Khúc ca dâng Ngài (2 bè) – Giang Tâm
Khúc ca dâng Ngài (4 bè) – Giang Tâm
Khúc ca lên đền 1 – Giang Tâm
Khúc ca lên đền 2 – Giang Tâm
Khúc ca lên đền 3 – Giang Tâm
Khúc ca lên đền 4 – Giang Tâm
Khúc ca lên đền 5 – Giang Tâm
Khúc ca lên đền 6 – Giang Tâm
Khúc ca người môn đệ – Giang Tâm
Khúc ca Thánh Thần – Giang Tâm
Khúc ca Thiên Thần – Giang Tâm
Khúc lữ hành Emmaus – Giang Tâm

Lạy Chúa Giêsu xin đến với chúng con – lời Việt Giang Tâm
Lạy Mẹ thân ái – Giang Tâm
Lạy Nữ vương Thiên đàng – Giang Tâm

Lạy Thần khí Chúa (2 bè) – Giang Tâm
Lạy Thần khí Chúa (4 bè) – Giang Tâm
Lễ dâng đời con – Giang Tâm
Lễ dâng mọn hèn – Giang Tâm
Lễ dâng phó thác – Giang Tâm
Lễ dâng Phục sinh – Giang Tâm
Lễ dâng tự hối – Giang Tâm
Lễ dâng thành tâm – Giang Tâm
Lễ dâng yêu mến – Giang Tâm
Linh hồn con khao khát – Giang Tâm
Lời nguyện hiếu thảo 1 – Giang Tâm
Lời nguyện hiếu thảo 2 – Giang Tâm
Lời nguyện huynh trưởng – Giang Tâm

Maranatha Ngài ơi hãy đến – lời Việt Giang Tâm
Mái trường chủng viện dấu yêu – Giang Tâm
Mãi ca ngợi lòng thương xót Chúa – Giang Tâm

Mẹ chúng con – Giang Tâm
Mẹ, nơi con tìm về – Giang Tâm
Mẹ sầu bi – Giang Tâm
Mỗi ngày là một bài ca – Giang Tâm
Một lần xin vâng – Giang Tâm
Một năm đã qua – Giang Tâm
Một tình yêu – Giang Tâm
Mùa cứu thế – lời Việt Giang Tâm
Mục đồng ca – Giang Tâm
Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Giang Tâm
Mừng Mẹ Vô Nhiễm – Giang Tâm
Mừng mùa xuân mới – Giang Tâm
Mừng Thánh bổn mạng – Giang Tâm
Mừng xuân mới – Giang Tâm

Nào cùng hòa vang – lời Việt Giang Tâm
Này ánh thiên quang – lời Việt Giang Tâm
Này con xin đến – Giang Tâm
Niềm hy vọng hằng sống – Giang Tâm
Niềm vui khi có Chúa – Giang Tâm

Niềm vui Phục sinh – Giang Tâm
Niềm vui Tin Mừng – Giang Tâm
Nữ Vương muôn ngàn hoa – Giang Tâm

Ngắm Mẹ – Giang Tâm
Ngân nga câu tán dương cảm tạ – Giang Tâm
Ngợi ca Đaminh Saviô – Giang Tâm (ngoài phụng vụ)
Ngợi khen Đaminh Saviô – Giang Tâm
Nguyện cứu dân Ngài – Giang Tâm

Như biển trời bao la – Giang Tâm

Ở lại cùng con – Giang Tâm

Phó thác nơi Ngài – Giang Tâm
Phúc cho ai xót thương – lời Việt Giang Tâm

Quỳ bên máng cỏ – Giang Tâm

Rất Thánh Nữ đồng trinh – lời Việt Giang Tâm

Sống Tin Mừng hôm nay – Giang Tâm
Sứ thần vui hát – lời Việt Giang Tâm

Ta mau lên đường – Giang Tâm
Tạ ơn Chúa cùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Giang Tâm
Tạ ơn Chúa đã dựng nên con – Giang Tâm
Tán dương tình Chúa – Giang Tâm
Tâm ca dấn thân – Giang Tâm
Tâm ca mùa chờ mong – Giang Tâm   
Tâm sự đứa con hoang đàng – Giang Tâm
Tâm sự đứa con hoang đàng (2 bè) – Giang Tâm
Tâm tình sám hối (2 bè) – Giang Tâm
Tâm tình sám hối (4 bè) – Giang Tâm
Tâm tình với Chúa (2 bè) – Giang Tâm
Tâm tình với Chúa (4 bè) – Giang Tâm
Tìm Chúa mỗi ngày đời con – Giang Tâm
Tín thác nơi tình yêu Chúa – Giang Tâm
Tình Chúa yêu con – Giang Tâm
Tình thơ con nhỏ – Giang Tâm
Tình yêu Chúa bao la – Giang Tâm
Toàn thân con thuộc về Mẹ – Giang Tâm
Tựa nương nơi Chúa – Giang Tâm
Tưởng nhớ Giêsu – lời Việt Giang Tâm

Thánh Tâm dịu hiền – Giang Tâm
Thánh Thể hoa lòng con – Giang Tâm
Thánh Thể nguồn mến yêu vô bờ – Giang Tâm
Thánh Thi kinh tối 1 – Giang Tâm
Thắp lên khao khát tình yêu Chúa – Giang Tâm
Thiên Chúa hiển vinh – lời Việt Giang Tâm
Thiết tha dâng về Cha – Giang Tâm
Thiếu nhi dâng Chúa – Giang Tâm
Thỏa thuê – Giang Tâm

Trầm hương dâng – Giang Tâm
Trẻ thơ của dân nghèo đó là ai – lời Việt Giang Tâm
Trên bàn thờ trên bàn thánh – Giang Tâm
Trên đôi tay con đây – Giang Tâm
Trên máng chiên – lời Việt Giang Tâm
Trời đông Bêlem – Giang Tâm
Trước tòa Mẹ – Giang Tâm

Vang lên muôn khúc ca – Giang Tâm
Vầng trăng tuổi thơ – Giang Tâm
Vinh tụng ca mầu nhiệm cứu độ – Giang Tâm
Với bánh rượu – Giang Tâm
Với Chúa bên cạnh con – lời Việt Giang Tâm
Vui lên nào – lời Việt Giang Tâm
Vui lên người ơi – Giang Tâm
Vì yêu con – Giang Tâm

Xin cho con được thấy – Giang Tâm
Xin Chúa bên con – Giang Tâm
Xin Chúa nghe – lời Việt Giang Tâm
Xin dâng lên Cha – Giang Tâm
Xin dâng lên Chúa Hài Đồng – Giang Tâm
Xin giải thoát con – lời Việt Giang Tâm

Xin ngự đến – Giang Tâm
Xin thu hút con – lời Việt Giang Tâm
Xưa Chúa vào thành thánh – Giang Tâm

Yêu đến cùng – Giang Tâm
Yêu đến cùng (2 bè) – Giang Tâm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s