Nhạc sĩ Giang Tâm – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

Theo ABC.
*
Alleluia! Alleluia! – lời Việt: Giang Tâm
Alleluia (Nào đoàn con Chúa) – lời Việt Giang Tâm
Anh em họp đoàn – Giang Tâm

Ba Vua – lời Việt Giang Tâm

Bài thánh ca Năm Thánh thương xót – lời Việt Giang Tâm

Bàn tay con dâng – Giang Tâm

Bao năm tình Mẹ – Giang Tâm

Bê-lem nhỏ bé – lời Việt Giang Tâm

Bên lòng Chúa – Giang Tâm

Bình minh hy vọng – lời Việt Giang Tâm

Bông hoa nhỏ trong vườn Thiên cung – Giang Tâm

Bước tiếp hành trình cuộc đời – Giang Tâm
    

Ca khen Mẹ – Giang Tâm

Ca khen tình yêu – Giang Tâm

Ca khen và tôn vinh – Giang Tâm

Ca mừng Các Thánh – Giang Tâm
Ca mừng ơn cứu độ – Giang Tâm
Ca mừng Cha Thánh Giu-se – Giang Tâm
Ca ngợi lòng thương xót Chúa – Giang Tâm
Ca ngợi Thánh Tâm Chúa Giêsu – Giang Tâm
Ca nhập lễ thứ tư Lễ Tro – Giang Tâm
Ca tình dâng hiến – Giang Tâm
Ca vang cùng các Thiên thần – Giang Tâm
Cao sang Danh Ngài – Giang Tâm
Câu ca cảm mến – Giang Tâm
Cây cao bóng cả – Giang Tâm
Có một người đã dạy con yêu thương – Giang Tâm
Con biết dâng gì đây – Giang Tâm
Con dâng Ngài cuộc đời – Giang Tâm
Con đến lãnh nhận – Giang Tâm
Con đến thăm Mẹ – Giang Tâm
Con đường Thập giá – Giang Tâm
Con gọi hai tiếng Mẹ ơi – Giang Tâm
Con mong chờ Chúa – Giang Tâm
Con sẽ ca ngợi tình thương Chúa – Giang Tâm
Con sẽ chẳng ngợi ca – lời Việt Giang Tâm
Con tìm đến Chúa – Giang Tâm
Con thuộc về Cha – lời Việt Giang Tâm
Con nay đã về – Giang Tâm
Con vẫn hằng cậy trông – Giang Tâm
Của lễ cuộc đời – Giang Tâm
Của lễ đầu năm – Giang Tâm
Của lễ tạ ơn – Giang Tâm
Của lễ tiến dâng – Giang Tâm
Cùng Chúa bước đi – Giang Tâm
*
Ch.
Chỉ có Mẹ thôi – hòa âm Giang Tâm
Chỉ trong Thiên Chúa – Giang Tâm
Chính bởi vì chúng ta – lời Việt Giang Tâm
Cho con cùng đi với Ngài – Giang Tâm

Cho con niềm phó thác – Giang Tâm
Cho con trái tim Ngài – Giang Tâm
Chờ mong Chúa đến – Giang Tâm
Chúa biết con – lời Việt Giang Tâm
Chúa đã chiếm hữu con – Giang Tâm
Chúa đã gọi con – Giang Tâm
Chúa đoái thương – Giang Tâm
Chúa gọi con – Giang Tâm
Chúa Giêsu đã Phục Sinh – lời Việt Giang Tâm
Chúa, người trộm thánh thiêng – Giang Tâm
Chúa ở với con – Giang Tâm
Chúa sai tôi – Giang Tâm
Chúc tụng Chúa đi – Giang Tâm
*
D.
Dâng câu tạ ơn – Giang Tâm
Dâng câu tạ ơn (3 lời) – Giang Tâm
Dâng lên Chúa – Giang Tâm
Dâng Mẹ Gualdalupe – Giang Tâm
Dâng tình yêu – Giang Tâm
*
Đ.
Đây tháng hoa – Giang Tâm
Để tim con hát – Giang Tâm
Đêm Thánh đêm vui mừng – lời Việt Giang Tâm
Đêm Thánh đêm vui mừng (Eb) – lời Việt Giang Tâm
Đêm Thánh vô cùng – hòa âm Giang Tâm
Đêm thiêng – lời Việt Giang Tâm
Đoàn con cùng nhau tôn kính – Giang Tâm
Đoàn con dâng Chúa – Giang Tâm
Đoàn con dâng lên Chúa – Giang Tâm
Đời con dâng Chúa – Giang Tâm
Đời con dâng hiến Chúa – Giang Tâm
Đức Kitô sống trong tôi – Giang Tâm
Đường lên chủng viện – Giang Tâm
Đường Thập giá – lời Việt Giang Tâm
Đường vào trái tim Chúa – Giang Tâm

Emmanuel Maranatha! – Giang Tâm
*
G.
Giai khúc dâng tiến – Giang Tâm
Giáng Sinh đầu tiên – lời Việt Giang Tâm
Giêsu bài tình ca trong tim con – Giang Tâm
Gục đầu bên lòng Chúa – Giang Tâm

Hát mừng Giáng Sinh – Giang Tâm
Hát mừng Vua hiển trị – Giang Tâm
Hãy hướng về Ta – lời Việt Giang Tâm
Hân hoan loan truyền Tin Mừng – Giang Tâm
Hân hoan nhịp bước – Giang Tâm
Hiến chương Nước Trời – Giang Tâm
Hiệp thông trong đời tận hiến – Giang Tâm
Hòa chung câu hát – Giang Tâm
Hoan ca Giáng Sinh – Giang Tâm
Họp mừng Chúa – Giang Tâm
Hồng ân đời Linh mục – Giang Tâm
Huệ thắm vườn thiêng – Giang Tâm

Kinh bình an – Giang Tâm
Kinh ngợi khen – Giang Tâm
Kính chào Đức Nữ Vương – Giang Tâm
Kính lạy Bà, vị Nữ Hoàng Thiên quốc – Giang Tâm
Kính mừng Maria – Giang Tâm
Kính mừng Thánh Giuse – Giang Tâm
Kính Thánh Tông đồ – Giang Tâm
Kính thờ Thánh giá – Giang Tâm

Khát khao – Giang Tâm
Khát khao (2 bè) – Giang Tâm
Khát mong hy vọng – Giang Tâm
Khẩn cầu Thánh Giuse – Giang Tâm
Khẽ lặng nhìn – Giang Tâm
Khúc ca dâng Ngài (2 bè) – Giang Tâm
Khúc ca dâng Ngài (4 bè) – Giang Tâm
Khúc ca lên đền 1 – Giang Tâm
Khúc ca lên đền 2 – Giang Tâm
Khúc ca lên đền 3 – Giang Tâm
Khúc ca lên đền 4 – Giang Tâm
Khúc ca lên đền 5 – Giang Tâm
Khúc ca lên đền 6 – Giang Tâm
Khúc ca lên đền 7 – Giang Tâm
Khúc ca lên đền 8 – Giang Tâm
Khúc ca người môn đệ – Giang Tâm
Khúc ca Thánh Thần – Giang Tâm
Khúc ca Thiên Thần – Giang Tâm
Khúc lữ hành Emmaus – Giang Tâm

Lạy Chúa Giêsu xin đến với chúng con – lời Việt Giang Tâm
Lạy Mẹ thân ái – Giang Tâm
Lạy Nữ vương Thiên đàng – Giang Tâm

Lạy Thần khí Chúa (2 bè) – Giang Tâm
Lạy Thần khí Chúa (4 bè) – Giang Tâm
Lễ dâng đời con – Giang Tâm
Lễ dâng mọn hèn – Giang Tâm
Lễ dâng phó thác – Giang Tâm
Lễ dâng Phục sinh – Giang Tâm
Lễ dâng tự hối – Giang Tâm
Lễ dâng thành tâm – Giang Tâm
Lễ dâng yêu mến – Giang Tâm
Linh hồn con khao khát – Giang Tâm
Lời nguyện hiếu thảo 1 – Giang Tâm
Lời nguyện hiếu thảo 2 – Giang Tâm
Lời nguyện huynh trưởng – Giang Tâm

Maranatha Ngài ơi hãy đến – lời Việt Giang Tâm
Mái trường chủng viện dấu yêu – Giang Tâm
Mãi ca ngợi lòng thương xót Chúa – Giang Tâm

Mầu nhiệm truyền tin – Giang Tâm
Mẹ chúng con – Giang Tâm
Mẹ, nơi con tìm về – Giang Tâm
Mẹ sầu bi – Giang Tâm
Mỗi ngày là một bài ca – Giang Tâm
Một lần xin vâng – Giang Tâm
Một năm đã qua – Giang Tâm
Một tình yêu – Giang Tâm
Mùa cứu thế – lời Việt Giang Tâm
Mùa Mân Côi – Giang Tâm
Mục đồng ca – Giang Tâm
Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Giang Tâm
Mừng kính Thánh Giuse – Giang Tâm
Mừng Mẹ lên Trời – Giang Tâm
Mừng Mẹ Vô Nhiễm – Giang Tâm
Mừng mùa xuân mới – Giang Tâm
Mừng Thánh bổn mạng – Giang Tâm
Mừng xuân mới – Giang Tâm

Nào cùng hòa vang – lời Việt Giang Tâm
Này ánh thiên quang – lời Việt Giang Tâm
Này con xin đến – Giang Tâm
Niềm hy vọng hằng sống – Giang Tâm
Niềm vui gặp Chúa – Giang Tâm
Niềm vui khi có Chúa – Giang Tâm

Niềm vui nhiệm lạ – Giang Tâm
Niềm vui Phục sinh – Giang Tâm
Niềm vui Tin Mừng – Giang Tâm
Nơi Thiên Chúa – Giang Tâm
Nữ Vương muôn ngàn hoa – Giang Tâm

Ngắm Mẹ – Giang Tâm
Ngân nga câu tán dương cảm tạ – Giang Tâm
Ngọn lửa Phục Sinh – Giang Tâm
Ngợi ca Đaminh Saviô – Giang Tâm (ngoài phụng vụ)
Ngợi khen Đaminh Saviô – Giang Tâm
Nguyện cứu dân Ngài – Giang Tâm

Nguyện dâng Chúa – Giang Tâm
Như biển trời bao la – Giang Tâm

Ở lại cùng con – Giang Tâm

Phó thác nơi Ngài – Giang Tâm
Phúc cho ai xót thương – lời Việt Giang Tâm

Quỳ bên máng cỏ – Giang Tâm

Rất Thánh Nữ đồng trinh – lời Việt Giang Tâm

Sống Tin Mừng hôm nay – Giang Tâm
Sứ thần vui hát – lời Việt Giang Tâm

Ta mau lên đường – Giang Tâm
Tạ ơn Chúa cùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Giang Tâm
Tạ ơn Chúa đã dựng nên con – Giang Tâm
Tán dương tình Chúa – Giang Tâm
Tâm ca dấn thân – Giang Tâm
Tâm ca mùa chờ mong – Giang Tâm
Tâm ca Tông đồ – Giang Tâm
Tâm nguyện Truyền giáo – Giang Tâm
Tâm sự đứa con hoang đàng – Giang Tâm
Tâm sự đứa con hoang đàng (2 bè) – Giang Tâm
Tâm tình đầu năm – Giang Tâm
Tâm tình sám hối (2 bè) – Giang Tâm
Tâm tình sám hối (4 bè) – Giang Tâm
Tâm tình tạ ơn – Giang Tâm
Tâm tình với Chúa (2 bè) – Giang Tâm
Tâm tình với Chúa (4 bè) – Giang Tâm
Tiếng gọi trăm năm – Giang Tâm
Tìm Chúa mỗi ngày đời con – Giang Tâm
Tín thác nơi tình yêu Chúa – Giang Tâm
Tình Chúa yêu con – Giang Tâm
Tình thơ con nhỏ – Giang Tâm
Tình yêu Chúa bao la – Giang Tâm
Tình yêu một chiều tím – Giang Tâm
Toàn thân con thuộc về Mẹ – Giang Tâm
Tựa nương nơi Chúa – Giang Tâm
Tưởng nhớ Giêsu – lời Việt Giang Tâm

Thánh Tâm dịu hiền – Giang Tâm
Thánh Thể hoa lòng con – Giang Tâm
Thánh Thể nguồn mến yêu vô bờ – Giang Tâm
Thánh Thi kinh tối 1 – Giang Tâm
Thánh vịnh 23 – Giang Tâm
Thắp lên khao khát tình yêu Chúa – Giang Tâm
Thiên Chúa hiển vinh – lời Việt Giang Tâm
Thiết tha dâng về Cha – Giang Tâm
Thiếu nhi dâng Chúa – Giang Tâm
Thỏa thuê – Giang Tâm

Trầm hương dâng – Giang Tâm
Trẻ thơ của dân nghèo đó là ai – lời Việt Giang Tâm
Trên bàn thờ trên bàn thánh – Giang Tâm
Trên đôi tay con đây – Giang Tâm
Trên máng chiên – lời Việt Giang Tâm
Trời đông Bêlem – Giang Tâm
Trước tòa Mẹ – Giang Tâm

Vang lên muôn khúc ca – Giang Tâm
Vầng trăng tuổi thơ – Giang Tâm
Vinh tụng ca mầu nhiệm cứu độ – Giang Tâm
Với bánh rượu – Giang Tâm
Với Chúa bên cạnh con – lời Việt Giang Tâm
Vui lên nào – lời Việt Giang Tâm
Vui lên người ơi – Giang Tâm
Vì yêu con – Giang Tâm

Xin cho con được thấy – Giang Tâm
Xin Chúa bên con – Giang Tâm
Xin Chúa nghe – lời Việt Giang Tâm
Xin dâng lên Cha – Giang Tâm
Xin dâng lên Chúa Hài Đồng – Giang Tâm
Xin giải thoát con – lời Việt Giang Tâm

Xin làm cho con như lời Ngài – Giang Tâm
Xin ngự đến – Giang Tâm
Xin thu hút con – lời Việt Giang Tâm
Xưa Chúa vào thành thánh – Giang Tâm

Yêu đến cùng – Giang Tâm
Yêu đến cùng (2 bè) – Giang Tâm
*
Theo Chủ Đề
*
NHẬP LỄ
*
Họp mừng Chúa – Giang Tâm
Khúc ca lên đền 1 – Giang Tâm
Khúc ca lên đền 2 – Giang Tâm
Khúc ca lên đền 3 – Giang Tâm
Khúc ca lên đền 4 – Giang Tâm
Khúc ca lên đền 5 – Giang Tâm
Khúc ca lên đền 6 – Giang Tâm
Khúc ca lên đền 7 – Giang Tâm
Khúc ca lên đền 8 – Giang Tâm
Niềm vui gặp Chúa – Giang Tâm
*
DÂNG LỄ
*
Của lễ tạ ơn – Giang Tâm
Giai khúc dâng tiến – Giang Tâm
Nguyện dâng Chúa – Giang Tâm
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Câu ca cảm mến – Giang Tâm
Cùng Chúa bước đi – Giang Tâm
Dâng câu tạ ơn – Giang Tâm
Dâng câu tạ ơn (3 lời) – Giang Tâm
Hát mừng Vua hiển trị – Giang Tâm
*
MÙA GIÁNG SINH
*
Hát mừng Giáng Sinh – Giang Tâm
Khẽ lặng nhìn – Giang Tâm
*
MÙA PHỤC SINH
*
Ngọn lửa Phục Sinh – Giang Tâm
*
CHÚA KITÔ VUA
*
CHÚA THÁNH THẦN
*
*
ĐỨC MẸ
*
Dâng Mẹ Gualdalupe – Giang Tâm
Kinh ngợi khen – Giang Tâm
Kính lạy Bà, vị Nữ Hoàng Thiên quốc – Giang Tâm
Kính mừng Maria – Giang Tâm
Mầu nhiệm truyền tin – Giang Tâm
Mùa Mân Côi – Giang Tâm
Mừng Mẹ lên Trời – Giang Tâm
Tiếng gọi trăm năm – Giang Tâm
*
CÁC THÁNH
*
Kính Thánh Tông đồ – Giang Tâm
Mừng kính Thánh Giuse – Giang Tâm
Niềm vui nhiệm lạ – Giang Tâm
Tâm ca Tông đồ – Giang Tâm
*
TẬN HIẾN
*
Ca tình dâng hiến – Giang Tâm
Tâm tình tạ ơn – Giang Tâm
*
CẦU HỒN
*
Nơi Thiên Chúa – Giang Tâm
*
THÁNH VỊNH
*
Thánh vịnh 23 – Giang Tâm
*
THÁNH CA VÀO ĐỜI
*
Có một người đã dạy con yêu thương – Giang Tâm
*
TRUYỀN GIÁO
*
Tâm nguyện Truyền giáo – Giang Tâm
*
NHẠC SINH HOẠT ĐOÀN THỂ
*
Xin làm cho con như lời Ngài – Giang Tâm
*
XUÂN
*
Tâm tình đầu năm – Giang Tâm
*

Advertisements

2 thoughts on “Nhạc sĩ Giang Tâm – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

  1. trang hay và bổ ích nhưng thiếu địa chỉ để độc giả gửi email. tôi muốn gửi thêm nhạc Thánh Ca cho trang thì gửi làm sao? Kiếm hoài k thấy địa chỉ email…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s