*Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

BỘ LỄ – KINH NGUYỆN
*
Bộ lễ Tình thương 2 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Bộ lễ Vào đời – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
*
NHẬP LỄ
*
Ca nhập lễ 9 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Kinh tình yêu – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Lời ca từng ngày – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Nhập lễ 2 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tiếng ca dâng Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
*
DÂNG LỄ
*
Dâng Chúa cuộc đời – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Dâng Chúa tình con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Dâng Chúa tháng năm – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Dâng Chúa Việt Nam – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Dâng lên Ba Ngôi – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Dâng lên Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Dâng tiến 4 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Kính dâng về Ngài – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Lễ dâng cuộc đời – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Lễ vật dâng Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Một đời dâng Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Bàn tay Chúa đó – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Bên Chúa dâng kinh – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Bên Chúa yêu thương – Nguyễn Văn Tuyên
Cảm ơn Ngài – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Cảm tạ Chúa đi – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Cảm tạ Chúa Trời – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Có những đêm – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Con biết Chúa yêu con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Con ca vang – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Con cần Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Con dâng – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Con đến van xin – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Con đi tìm – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Con muốn gần bên Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Con nào dám quên – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Con tin có Thiên đàng – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Con về bên Chúa 3 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Con xin được hôn Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Con xin là – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Cho con biết ăn năn – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Cho con bình an – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Chờ con Chúa nhé – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Chúa cùng con đi – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Chúa dạy con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Chúa hỡi cho con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Chúa muốn gì nơi con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Chúa muốn nơi con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Chúa ở đâu? – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Chúa vẫn bên con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Dâng Chúa tim con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Dòng sông ơn thánh – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Đời con có Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Đừng bỏ con Chúa ơi – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Giêsu khoan nhân – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Giọt nước mắt ân tình – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Hãy trở về với Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Hồn con khao khát Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Kinh an bình – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Kinh tạ ơn – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Kinh từng ngày – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Khi con suy tưởng – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Không bao giờ dám quên – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Lời cầu đêm nay – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Lời cầu trong đêm – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Lời kinh đêm – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Lời kinh nguyện cầu – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Lời kinh nguyện cầu 2 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Lời kinh nguyện cầu 3 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Lời Ngài dẫn lối – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Nếu đời con có Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Ngồi bên Thánh giá – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Ngồi bên Thánh giá (2) – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Ở lại với con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Ơn Trời cho con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tạ ơn Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tình Chúa tình con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tình một đời – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tình Ngài cho con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tình Thánh giá – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tình Thánh giá (2) – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tình thiên thu – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tình thương của Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tựa bên lòng Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Từng ngày xin yêu Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Thánh giá nào cho con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Thánh giá nào cho con 2 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Thánh giá riêng con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Thánh giá tình yêu – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Theo Ngài yêu người – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Thiên đường là đây – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Vì đó là Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Vươn tay nguyện cầu – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Xin dâng Cha – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Xin đôi mắt Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Xin hôn đôi tay Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Xin một lần nữa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Xin trái tim Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Xin yêu Chúa hết lòng – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Yêu Chúa từ đây – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Yêu thương như Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
*
MÙA GIÁNG SINH
*
Lời ca đêm đông – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Lời cầu bên hang Bêlem – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Mùa đông ơn thánh – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
*
MÙA CHAY
*
Canh tân tâm hồn – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Có những lần – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Con đường Chúa đi – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Con về bên Cha 1 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Con về bên Cha 2 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Chúa hỡi con về – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Chúa thương con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Chúa vẫn chờ – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Chúa vẫn chờ 2 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Đau thương hạnh phúc – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Ngước nhìn Thánh giá – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tình Trời thập tự – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Thập giá yêu thương – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Trở về bên Chúa 1 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Trở về bên Chúa 2 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Trở về bên Chúa 3 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Trở về bên Chúa 4 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Trở về bên Chúa 5 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Về đây dâng Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Xin cám ơn Ngài – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
*
TUẦN THÁNH
*
Lạy Xác Thể Chí Thánh – lời Lm. Nguyễn Văn Tuyên
*
CHÚA BA NGÔI
*
Dâng lên Ba Ngôi – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
*
THÁNH THỂ – THÁNH TÂM
*
Thánh Tân Chúa yêu con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Xin trái tim Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
*
ĐỨC MẸ
*
Con mến Mẹ La Vang – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Cùng Mẹ lên đường – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Lời ca dâng Mẹ – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Mân Côi dâng Mẹ – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Mẹ ơi! Nguyện cầu với con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Mẹ ơi! Thương con nhé – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Mẹ sầu bi – Lm. Tiến Dũng & Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Từ khắp muôn phương – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
*
NGỢI CA ĐỨC MẸ
*
Bên Mẹ – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Mẹ ơi! Con mến Mẹ – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Mẹ ơi! Đưa con về – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Yêu Mẹ bốn mùa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
*
CHA MẸ
*
Cầu cho cha mẹ 2 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Cầu cho cha mẹ 6 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Gọi tên mẹ yêu – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Kinh dâng cha mẹ – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Kinh mẹ ru – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Lòng mẹ cho con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Lời kinh cậy trông – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Lời kinh của mẹ – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Lời khuyên duy nhất – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Lời mẹ ru – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Lời mẹ ru 2 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Lời tình yêu – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Mẹ hát ru con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Nước mắt mẹ ru – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Nước mắt yêu thương – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Nhớ mẹ – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Ơn nghĩa cha mẹ – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tình ba cho con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tình mẹ bên con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tình mẹ cho con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tình mẹ cho con (2) – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tình mẹ ru con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tình mẹ Việt Nam – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Thương mẹ ngàn thương – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
*
NHẠC VỀ GIA ĐÌNH
*
Dâng Chúa gia đình con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Theo trăng nguyện cầu – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
*
CẦU HỒN
*
Cầu kinh cho con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Đời còn lại gì – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Giờ nào Chúa đến – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Lời kinh tạm biệt – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Lời kinh trong đêm – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Mẹ giã từ con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Ngài là Chúa tình yêu – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Ra đi về với Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Rồi đến một ngày – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Sẽ có một ngày – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Sẽ có ngày – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
*
TẬN HIẾN
*
Ca lên đền thánh – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Dâng đời Linh mục – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Linh mục người là ai – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Niềm xác tín của con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Niềm xác tín của con 2 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Niềm xác tín của con 3 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Niềm xác tín của con 4 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Niềm xác tín của con 5 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Niềm xác tín của con 6 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Niềm xác tín của con 7 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Niềm xác tín của con 9 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Niềm xác tín của con 10 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Niềm xác tín của con 12 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Niềm xác tín của con 13 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Niềm xác tín của con 14 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Niềm xác tín của con 15 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Niềm xác tín của con 16 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Niềm xác tín của con 17 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Niềm xác tín của con 18 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Niềm xác tín của con 21 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Ngài đã thương yêu – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tại sao Chúa chọn con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Thánh giá Chúa là niềm vui – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Thắp sáng trong con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
*
HÔN PHỐI
*
Dâng Chúa tình yêu – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Dâng Chúa tình yêu 2 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Dâng đời hôn nhân – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Dâng tình yêu – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Diệu ca – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Kinh chữ tình – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Kinh yêu thương – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Lời tình đoan hứa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Nhã ca – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Quỳ đây dâng Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tình yêu của Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Ước mơ tình yêu – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
*
THIẾU NHI
*
Của lễ đời con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Kinh chữ hiếu – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Xin dâng Ngài – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
*
THÁNH CA TIN MỪNG
*
Ai là anh em tôi? – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
*
THÁNH CA VÀO ĐỜI
*
Bạn ơi đến với Giêsu – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Chỉ mình Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Chúa có buồn – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Hi vọng của tôi – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Lời cầu cho Việt Nam – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Lời cầu kinh đêm nay – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Niềm vui có Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Nước mắt hồng ân – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Sao Cha im lặng? – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tìm Chúa ở đâu? – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tình ca chúc khen – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tình con khốn khó – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tình Chúa nhân từ – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tình Chúa Phục Sinh – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tình Ngài bền vững – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tình Ngài thương con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tình Ngài vô biên – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tình thương trao người – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tình Trời thế đó – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Ước mơ thiên đàng – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Xin cám ơn – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Xin cám ơn người cám ơn đời – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Xin dâng Ngài (2) – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Xin nhìn xuống đời con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
*
NHẠC SINH HOẠT ĐOÀN THỂ
*
Bài ca họp đoàn – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
*
THỂ LOẠI THÁNH CA KHÁC
*
Năm Thánh hi vọng – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Năm Thánh hồng ân – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Niềm nhớ quê hương – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
*

 
***

Bên Mẹ hạnh phúc – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Bước theo Ngài – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
***
***

Cầu cùng Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Cầu cho gia đình – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Con mến tin – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Con tìm Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Con tìm Chúa 2 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Con tin có một ngày – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Con tin rằng Chúa yêu con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Con trông cậy – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Con vẫn dâng lời kinh – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Con xin yêu Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

***

Chỉ yêu Chúa thôi – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Chúa đã đối xử – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Chúa vẫn yêu – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
***

Dâng Chúa lời cảm tạ – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Dâng Ngài đời con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

***

Đôi mắt Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Đời vui biết bao – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

***

***
Hãy nhìn xuống Chúa ơi – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Hôm nay con về – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

***

Kinh cầu dâng người thân – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Kinh ru của mẹ – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

***

Lệ kinh cho con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Lệ khóc cho con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Loan báo Tin mừng – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Lời kinh lên trời – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Lời mẹ yêu – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

***

Mẹ đã cho con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Mẹ ru con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Missouri/Corona bên Mẹ – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Món quà từng ngày – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Một ngày sẽ đến – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

***

Niềm vui của người cha già – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Niềm vui năm hai ngàn – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

***
Ngài chết vì yêu – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

***
Nhìn cây Thánh giá – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

***

Ơn cha nghĩa mẹ – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

***
Quỳ đây bên Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

***

******

Tạ ơn Thiên Chúa muôn đời – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Tìm Chúa trong thinh lặng – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tìm kính sợ Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tìm về tình yêu Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Tình Chúa đưa con về – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Tình con cho ba – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Tình hôn nhân – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Tình mẹ cho con 2 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Tình trời cao – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

 Xin cám ơn Mẹ – Lm. Nguyễn Văn Tuyên


Xin được làm – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Xin là người tình của Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Xin Ngài dẫn đưa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Xin yêu tình Giêsu – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Xin yêu tình Giêsu 2 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
***
Yêu Chúa giữa cuộc đời – Lm. Nguyễn Văn Tuyên


Yêu Chúa thôi – Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s