*Nhạc sĩ Nguyễn Duy – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

*
Ai muốn theo Ta –  Nguyễn Duy
An-rê Phú Yên –  Nguyễn Duy
Ánh tình yêu –  Nguyễn Duy
Ánh xuân hồng –  Nguyễn Duy
Ave Maria trăng từ bi –  Nguyễn Duy
*
Ân tình Chúa –  Nguyễn Duy
Ân tình chung kết ân tình –  Nguyễn Duy
*
Bài ca gặp gỡ –  Nguyễn Duy
Bài ca lữ hành –  Nguyễn Duy
Bài ca Năm Thánh 2010 –  Nguyễn Duy
Bài ca tạ ơn –  Nguyễn Duy
Bài ca thương mến –  Nguyễn Duy
Bài ca trên núi –  Nguyễn Duy
Bài hát trồng cây –  Nguyễn Duy & Bế Kiến Quốc
Bàn tay cứu độ –  Nguyễn Duy
Bánh Thiêng bởi trời –  Nguyễn Duy
Bánh thơm rượu nồng –  Nguyễn Duy
Bao giờ Người đến –  Nguyễn Duy
Bảo nhau –  Nguyễn Duy
Bắt được vầng trăng –  Nguyễn Duy
***
***
Bê-lem âm vang cứu độ –  Nguyễn Duy
Bê-lem yêu thương –  Nguyễn Duy
Bến bờ yêu thương –  Nguyễn Duy
Bên Chúa –  Nguyễn Duy
Bên dòng sông đó (Tv 136) –  Nguyễn Duy
Bên đồng cỏ xanh (Tv 22) –  Nguyễn Duy
Bên hữu Ngài –  Nguyễn Duy
Bên máng cỏ 1 –  Nguyễn Duy
Bên máng cỏ 2 –  Nguyễn Duy
Bên máng cỏ 3 –  Nguyễn Duy
Bên Mẹ khi xuân về –  Nguyễn Duy
Biện chứng của Ngài –  Nguyễn D\]py
Biết bao ân tình –  Nguyễn Duy
Biết bao lần –  Nguyễn Duy
Biết lấy gì (Tv 115) –  Nguyễn Duy
Bốn mùa thân thương –  Nguyễn Duy
Bốn mùa yêu thương –  Nguyễn Duy
Bông hoa dâng Mẹ –  Nguyễn Duy
Bông hoa nhỏ –  Nguyễn Duy & Phanxico
Bông hoa Thánh giá –  Nguyễn Duy
Bước chân huyền diệu –  Nguyễn Duy
***
Ca khúc hồng ân 1 –  Nguyễn Duy
Ca khúc hồng ân 2 – Nguyễn Duy
Ca tạ ơn (Tv 97) –  Nguyễn Duy
Cảm tạ – Nguyễn Duy
Có gì cho đời – Nguyễn Duy
Có một người – Nguyễn Duy
Có những buổi chiều – Nguyễn Duy
Con chưa thấy ai – Nguyễn Duy
Con đã biết – Nguyễn Duy
Con đã nhìn và con đã thấy – Nguyễn Duy
Con đi tìm Ngài – Nguyễn Duy
Con đường hạnh phúc –  Nguyễn Duy
Cuộc đời còn dài – Nguyễn Duy
***
Cha đã Mặc Khải – Nguyễn Duy
Chân dung tình yêu – Nguyễn Duy
Chỉ trong Thiên Chúa (Tv 61) – Nguyễn Duy
Chính nhờ Ngài – Nguyễn Duy
Cho con vững tin – Nguyễn Duy
Cho Nước Trời Mai Sau – Nguyễn Duy
Cho Tình Người Hiệp Nhất – Nguyễn Duy
Cho Tình Tôi Nguyên Vẹn – Nguyễn Duy
Chúa Dắt Dìu Con (Tv 90) – Nguyễn Duy
Chúa Đã Biết Con (Tv 139) – Nguyễn Duy
Chúa Là Mặt Trời – Nguyễn Duy
Chúa Là Niềm Vui – Nguyễn Duy
Chúa Luôn Ngọt Ngào (Tv 33) – Nguyễn Duy
Chúa Ở Cùng Con – Nguyễn Duy
Chúa Sống Trong Tôi – Nguyễn Duy
Chúa Thật Sang Giàu – Nguyễn Duy
Chúa Trong Cuộc Đời – Nguyễn Duy
Chúa Yêu Con 1 – Nguyễn 
Chúa Yêu Con 2 – Nguyễn Duy
Chúc tụng – Nguyễn Duy
Chúc tụng Thiên Chúa – Nguyễn Duy
Chứng nhân tình yêu – Nguyễn Duy
***
Dẫn con từng bước – Nguyễn Duy
Dâng cao tình yêu – Nguyễn Duy
Dâng lời cảm tạ – Nguyễn Duy
Dù con chưa thấy Ngài (Tv 24) – Nguyễn Duy
Dự tiệc hồng ân – Nguyễn Duy
***
Đấng con tôn thờ – Nguyễn Duy
Đêm vắng sao – Nguyễn Duy
Đến cùng yêu thương – Nguyễn Duy
Đến dự Tiệc Thánh – Nguyễn Duy
Đến đây chầu Chúa (Tv 99) – Nguyễn Duy
Điều gì phải lo – Nguyễn Duy
Đoàn người đi (Tv 125) – Nguyễn Duy
Đối diện – Nguyễn Duy
Đổi mới lòng con – Nguyễn Duy
Đồng hành với con – Nguyễn Duy
Đức Ki-tô vẫn là một – Nguyễn Duy
Đức Ki-tô vinh hiển – Nguyễn Duy
Đừng để con đơn hành – Nguyễn Duy
Được nghe Lời Chúa – Nguyễn Duy
Đường con đi – Nguyễn Duy
Đường đi theo Chúa – Nguyễn Duy
Đường Người đi – Nguyễn Duy
Đường trần và niềm tin yêu – Nguyễn Duy
***
Gặp gỡ Chúa – Nguyễn Duy
Gặp gỡ nơi Đức Giê-su – Nguyễn Duy
Gọi lời yêu thương – Nguyễn Duy
Gọi mời về bến yêu thương – Nguyễn Duy
Gọi nguồn cảm hứng – Nguyễn Duy
***
Giã từ mệt mỏi – Nguyễn Duy
Giê-su ánh sáng – Nguyễn Duy
Giê-su, con hát về Ngài – Nguyễn Duy
Giê-su, Ngài đã đến – Nguyễn Duy
Giọt yêu thương – Nguyễn Duy
Giữ gìn con – Nguyễn Duy
***
Hạnh phúc nơi nơi – Nguyễn Duy
Hành trình về niềm vui – Nguyễn Duy
Hát lên ca mừng – Nguyễn Duy
Hát về tình yêu Chúa – Nguyễn Duy
Hãy bước theo Cha – Nguyễn Duy
Hãy làm cho Chúa – Nguyễn Duy
Hãy nên Thánh – Nguyễn Duy
Hiến dâng 1 – Nguyễn Duy
Hiến dâng 2 – Nguyễn Duy
Hiệp nhất nên một – Nguyễn Duy
Hiệp thông Năm Thánh – Nguyễn Duy
Hiệp thông phục vụ – Nguyễn Duy
Hiệp với Ngài – Nguyễn Duy
Hóa thân – Nguyễn Duy
Hoan ca – Nguyễn Duy
Hoan ca tạ ơn – Nguyễn Duy
Hoan ca tri ân – Nguyễn Duy
Hỡi người tôi yêu dấu – Nguyễn Duy
Hướng về Năm Thánh 1 – Nguyễn Duy
Hướng về Năm Thánh 2 – Nguyễn Duy
Hy vọng nơi Chúa – Nguyễn Duy
***
Kiếp người cậy trông – Nguyễn Duy
Kinh ngợi khen Thiên Chúa – Nguyễn Duy
Kinh nguyện con dâng – Nguyễn Duy
***
Khát yêu thương – Nguyễn Duy
Khi con đến trong đời – Nguyễn Duy
Khi con vào đời – Nguyễn Duy
Không ai – Nguyễn Duy
Khúc ca yêu đời – Nguyễn Duy
***
Là ánh sáng – Lm. Nguyễn Duy
Là hạt bụi – Lm. Nguyễn Duy
Là người của Chúa (Tv 62) – Nguyễn Duy
Lạy Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Lạy Chúa con tin – Lm. Nguyễn Duy
Lạy Chúa chúng con – Lm. Nguyễn Duy
Lạy Chúa Thánh Thần – Lm. Nguyễn Duy
Lạy Chúa xin đồng hành – Lm. Nguyễn Duy
Lạy Đức Mẹ La Vang – Lm. Nguyễn Duy
Lạy Thánh Giuse – Lm. Nguyễn Duy
Lạy Thánh Phanxicô – Lm. Nguyễn Duy
Lạy Thầy con muốn đến xem – Lm. Nguyễn Duy
***
Lắng nghe kinh chiều – Lm. Nguyễn Duy
Lắng nghe Lời Chúa – Lm. Nguyễn Duy
***
Lấy gì đền đáp ơn Ngài – Lm. Nguyễn Duy
***
Lề luật Chúa ban – Lm. Nguyễn Duy
Lễ dâng mong đợi – Lm. Nguyễn Duy
Lễ dâng mùa xuân – Lm. Nguyễn Duy
Lễ Đức Mẹ hồn xác Lên Trời – Lm. Nguyễn Duy
Lễ tế tạ ơn – Lm. Nguyễn Duy
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ – Lm. Nguyễn Duy
Lễ vật dâng hiến – Lm. Nguyễn Duy
Lên đường – Lm. Nguyễn Duy
Lệnh truyền của Chúa – Lm. Nguyễn Duy
***
Lòng Chúa yêu thương – Lm. Nguyễn Duy
Lòng trung kiên – Lm. Nguyễn Duy
Lời ca của Mẹ – Lm. Nguyễn Duy
Lời ca thiên thu – Lm. Nguyễn Duy
Lời ca thương mến – Lm. Nguyễn Duy
Lời cầu chúc – Lm. Nguyễn Duy
Lời cuối – Lm. Nguyễn Duy
Lời Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Lời Chúa trong cuộc đời – Lm. Nguyễn Duy
Lời chứng cho tình yêu – Lm. Nguyễn Duy
Lời dâng 1 – Lm. Nguyễn Duy
Lời dâng 2 – Lm. Nguyễn Duy
Lời dâng trong phút giao thừa – Lm. Nguyễn Duy
Lời hứa – Lm. Nguyễn Duy
Lời kinh chiều – Lm. Nguyễn Duy
Lời kinh cho một ngày – Lm. Nguyễn Duy
Lời kinh dâng Mẹ – Lm. Nguyễn Duy
Lời kinh tạm biệt – Lm. Nguyễn Duy
Lời nguyện cùng Các Thánh – Lm. Nguyễn Duy
Lời nguyện cùng Thánh Đaminh – Lm. Nguyễn Duy
Lời nguyện chúc – Lm. Nguyễn Duy
Lời nguyện đầu tiên – Lm. Nguyễn Duy
Lời nguyện hương bay – Lm. Nguyễn Duy
Lời nguyện kết lễ – Lm. Nguyễn Duy
Lời nguyện mến yêu – Lm. Nguyễn Duy
Lời nguyện phó tế – Lm. Nguyễn Duy
Lời nguyện trong sương – Lm. Nguyễn Duy
***
Luca Thánh sử – Lm. Nguyễn Duy
Luật yêu thương – Lm. Nguyễn Duy
*
Mạnh tin – Lm. Nguyễn Duy
Maria vô nhiễm nguyên tội – Lm. Nguyễn Duy
Mầu nhiệm yêu thương – Lm. Nguyễn Duy
Mây ơi mưa xuống – Lm. Nguyễn Duy
Mẹ La Vang – Lm. Nguyễn Duy
Mẹ lên trời – Lm. Nguyễn Duy
Mẹ Maria – Lm. Nguyễn Duy
Mẹ về thiên cung – Lm. Nguyễn Duy
Mẹ yêu dấu – Lm. Nguyễn Duy
Mến Chúa yêu người – Lm. Nguyễn Duy
Mến yêu phụng sự – Nguyễn Duy
Miệng con loan truyền – Lm. Nguyễn Duy
Môn đệ chân chính – Lm. Nguyễn Duy
Môn đệ Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Một cành hoa trăng – Lm. Nguyễn Duy
Một Chúa yêu thương – Lm. Nguyễn Duy
Một điềm lạ – Lm. Nguyễn Duy
Một thời để yêu một thời để sống – Lm. Nguyễn Duy
Mơ về bên Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Mời anh – Lm. Nguyễn Duy
Mùa cứu thế – Lm. Nguyễn Duy
Mùa hè vui – Lm. Nguyễn Duy
Mùa hè vui chơi – Lm. Nguyễn Duy
Mùa hồng ân cứu độ – Lm. Nguyễn Duy
Mùa Xuân đến – Lm. Nguyễn Duy
Mùa Xuân đến rồi – Lm. Nguyễn Duy
Mùa Xuân trong Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Mục tử nhân lành – Lm. Nguyễn Duy
Muôn loài muôn vật ngợi ca – Lm. Nguyễn Duy
Mừng Cha nhân ái – Lm. Nguyễn Duy
Mừng Thánh Lu-y Gon-da-ga – Lm. Nguyễn Duy
Mừng Thánh nhân – Lm. Nguyễn Duy
Mừng Thánh Tông đồ – Lm. Nguyễn Duy
Mừng Xuân – Lm. Nguyễn Duy
Mừng Xuân đến – Lm. Nguyễn Duy
***
Nào tung hô Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Này con xin đến – Lm. Nguyễn Duy
Này con xin đến (2) – Lm. Nguyễn Duy
Này con xin đến (Tv 39) – Lm. Nguyễn Duy
Này là của lễ – Lm. Nguyễn Duy
Này Mẹ lên trời – Lm. Nguyễn Duy
Năm chiếc bánh – Lm. Nguyễn Duy
Năm Thánh năm toàn xá – Lm. Nguyễn Duy
Nên Thánh – Lm. Nguyễn Duy
Nếu con đã biết Ngài – Lm. Nguyễn Duy
Nếu một lần – Lm. Nguyễn Duy
Niềm trông đợi – Lm. Nguyễn Duy
Niềm vui – Lm. Nguyễn Duy
Niềm vui của bé – Lm. Nguyễn Duy
Niềm vui Giáng Sinh – Lm. Nguyễn Duy
Niềm vui mới – Lm. Nguyễn Duy
Noel về (2 bè) – Lm. Nguyễn Duy
Noel về (4 bè) – Lm. Nguyễn Duy
Noi gương Thánh nhân – Lm. Nguyễn Duy
Nói với dân Ta – Lm. Nguyễn Duy
Nụ cười – Lm. Nguyễn Duy
Nước Trời đã gần – Lm. Nguyễn Duy
Nương tựa nơi Chúa – Lm. Nguyễn Duy
***
Ngài đến nơi đây – Lm. Nguyễn Duy
Ngàn lời hoan ca – Lm. Nguyễn Duy
nganxanhackhucthienduong-nd
Ngày Chúa sống lại – Lm. Nguyễn Duy
Ngày đầu năm học – Lm. Nguyễn Duy
Ngày hạnh phúc – Lm. Nguyễn Duy
Ngày hồng ân – Lm. Nguyễn Duy
Ngày khai trường – Lm. Nguyễn Duy
Ngày trại vui – Lm. Nguyễn Duy
Ngày trại vui (2) – Lm. Nguyễn Duy
Ngày xuân cảm tạ – Lm. Nguyễn Duy
Ngọc quý – Lm. Nguyễn Duy
Ngọn đuốc thiêng – Lm. Nguyễn Duy
Ngợi ca – Lm. Nguyễn Duy
Ngợi khen Chúa Ba Ngôi – Lm. Nguyễn Duy
Ngợp ánh chiêu dương – Lm. Nguyễn Duy
Ngụ trong nhà Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Người diễm phúc – Lm. Nguyễn Duy
Người đã đến – Lm. Nguyễn Duy
Người đến từ sa mạc – Lm. Nguyễn Duy
Người được chúc phúc – Lm. Nguyễn Duy
Người hiền đức – Lm. Nguyễn Duy
Người khôn – Lm. Nguyễn Duy
Người tình cô đơn – Lm. Nguyễn Duy
Người trung tín – Lm. Nguyễn Duy
Nguồn sống yêu thương – Lm. Nguyễn Duy
Nguồn suối an bình – Lm. Nguyễn Duy
Nguồn suối cứu độ – Lm. Nguyễn Duy
Nguồn sự sống – Lm. Nguyễn Duy
Nguồn trợ lực đời tôi – Lm. Nguyễn Duy
Nguyện cầu cho cha mẹ – Lm. Nguyễn Duy
Nguyện dâng – Lm. Nguyễn Duy
Nguyện dâng lên Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Nguyện đi theo Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Nguyện trời cao – Lm. Nguyễn Duy
Nguyện ước cho cha mẹ – Lm. Nguyễn Duy
Nguyện ước cho tình yêu – Lm. Nguyễn Duy
Nguyện xin Thánh Thần – Lm. Nguyễn Duy
***
Nhạc khúc thiên đường 1 – Lm. Nguyễn Duy
Nhạc khúc thiên đường 3 – Lm. Nguyễn Duy
Nhạc khúc thiên đường 4 – Lm. Nguyễn Duy
Nhân loại vẫn cần – Lm. Nguyễn Duy
Nhịp bước bên nhau – Lm. Nguyễn Duy
Nhờ tấm bánh bẻ ra – Lm. Nguyễn Duy
Nhớ con Chúa ơi – Lm. Nguyễn Duy
Nhớ mẹ hiền đã xa – Lm. Nguyễn Duy
Nhớ ngày thành hôn – Lm. Nguyễn Duy
Như – Lm. Nguyễn Duy
Như hoa hướng dương – Lm. Nguyễn Duy
Như lời ngôn sứ – Lm. Nguyễn Duy
Như Mẹ Maria – Lm. Nguyễn Duy
Như mọi người – Lm. Nguyễn Duy
Như một bài ca – Lm. Nguyễn Duy
Như một vầng trăng – Lm. Nguyễn Duy
Như mùa xuân đến – Nguyễn Duy
Như Người đã đến – Lm. Nguyễn Duy
Như Thầy yêu thương – Lm. Nguyễn Duy
Những bước chân vượt qua – Lm. Nguyễn Duy
Những cánh hoa dâng Mẹ – Lm. Nguyễn Duy
Những gì đời con – Lm. Nguyễn Duy
Những lời ca – Lm. Nguyễn Duy
Những lời ca Alleluia – Lm. Nguyễn Duy
***
Ô kìa vườn nho – Lm. Nguyễn Duy
Ôi Giêsu – Lm. Nguyễn Duy
Ôi Mẹ linh mục – Lm. Nguyễn Duy
Ông Thánh Gioan – Lm. Nguyễn Duy
Ơn Chúa gọi – Lm. Nguyễn Duy
Ơn gọi hiệp thông – Lm. Nguyễn Duy
Ơn Ngài đổi mới – Lm. Nguyễn Duy
***
Phần thưởng cao quý – Lm. Nguyễn Duy
Phó thác – Lm. Nguyễn Duy
Phúc cho người – Lm. Nguyễn Duy
Phúc lành của Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Phục vụ Lời Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Phút giao thừa – Lm. Nguyễn Duy
Phút giây độ lượng – Lm. Nguyễn Duy
***
Quà của bé – Lm. Nguyễn Duy
Quà tặng – Lm. Nguyễn Duy
Quà tặng sinh nhật – Lm. Nguyễn Duy
Quê hương em – Lm. Nguyễn Duy
***
Reo vui mừng Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Ru em ngủ – Lm. Nguyễn Duy
Rước tình lên Thiên Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Rượu nho bánh miến – Lm. Nguyễn Duy
***
Sao Chúa gọi con – Lm. Nguyễn Duy
Sống chứng nhân – Lm. Nguyễn Duy
Sống đạo hôm nay – Lm. Nguyễn Duy
Sống theo luật Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Sống trong niềm vui – Lm. Nguyễn Duy
Sống trong tình Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Sống trong tình yêu – Nguyễn Duy
Suy tôn Lời Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Sứ giả Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Sứ mạng yêu thương – Lm. Nguyễn Duy
Sự sống mới – Lm. Nguyễn Duy
Sửa dạy và tha thứ – Lm. Nguyễn Duy
***
Ta là mục tử – Lm. Nguyễn Duy
Tán tụng Thiên Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Tặng hoa cho thầy cô giáo – Lm. Nguyễn Duy
Tặng vật dâng Ngài – Lm. Nguyễn Duy
Tâm ca – Lm. Nguyễn Duy
Tâm ca cảm tạ – Lm. Nguyễn Duy
Tâm nguyện – Nguyễn Duy
Tâm sự – Lm. Nguyễn Duy
Tâm tình bên Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Tâm tình con dâng – Lm. Nguyễn Duy
Tâm tình được yêu – Lm. Nguyễn Duy
Tâm tình người được yêu – Lm. Nguyễn Duy
Tâm tình nhỏ bé – Lm. Nguyễn Duy
Tâm tình sám hối – Lm. Nguyễn Duy
Tâm tư hân hoan – Lm. Nguyễn Duy
Tấm bánh bẻ ra – Lm. Nguyễn Duy
Tấm bánh ly rượu – Lm. Nguyễn Duy
Tấm bánh này – Lm. Nguyễn Duy
Tấm bánh với ly rượu – Lm. Nguyễn Duy
Tên của em – Lm. Nguyễn Duy
Tên gọi đẹp nhất – Lm. Nguyễn Duy
Tiến Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Tiếng chuông hồng ân – Lm. Nguyễn Duy
Tiếng hát lên đường 1 – Lm. Nguyễn Duy
Tiếng hát lên đường 2 – Lm. Nguyễn Duy
Tiếng hát lên đường 3 – Lm. Nguyễn Duy
Tiếng hát lên trời – Lm. Nguyễn Duy
Tiếng hát từ Bêlem – Lm. Nguyễn Duy
Tiếng lòng cảm mến – Lm. Nguyễn Duy
Tiếng vọng vực sâu – Lm. Nguyễn Duy
Tim con băn khoăn – Lm. Nguyễn Duy
Tìm Ngài 1 – Lm. Nguyễn Duy
Tìm Ngài 2 – Lm. Nguyễn Duy
Tìm về chân lý – Lm. Nguyễn Duy
Tin cậy Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Tin cậy mến – Lm. Nguyễn Duy
Tin mừng cứu độ – Lm. Nguyễn Duy
Tin mừng cứu độ (2) – Lm. Nguyễn Duy
Tin mừng Phục Sinh – Lm. Nguyễn Duy
Tin mừng Phục Sinh (2) – Lm. Nguyễn Duy
Tin vào lòng thương xót – Lm. Nguyễn Duy
Tình ca Bêlem – Lm. Nguyễn Duy
Tình ca cảm tạ – Lm. Nguyễn Duy
Tình ca dâng Mẹ – Lm. Nguyễn Duy
Tình ca Giêsu – Lm. Nguyễn Duy
Tình cha nghĩa mẹ – Lm. Nguyễn Duy
Tình Chúa là hồng ân – Lm. Nguyễn Duy
Tình Chúa vô biên – Lm. Nguyễn Duy
Tình Chúa yêu thương – Lm. Nguyễn Duy
Tình hồng dâng Mẹ – Lm. Nguyễn Duy
Tình Mẹ – Lm. Nguyễn Duy
Tình Mẹ (2) – Lm. Nguyễn Duy
Tình Ngài sưởi ấm lòng con – Lm. Nguyễn Duy
Tình Ngài trong con – Lm. Nguyễn Duy
Tình Người sáng thế – Lm. Nguyễn Duy
Tình thương ấp ủ – Lm. Nguyễn Duy
Tình trời thắp sáng – Lm. Nguyễn Duy
Tình yêu chiến thắng – Lm. Nguyễn Duy
Tình yêu Chúa gọi tôi – Lm. Nguyễn Duy
Tình yêu Chúa vút cao – Lm. Nguyễn Duy
Tình yêu dâng hiến – Lm. Nguyễn Duy
Tình yêu Đức Kitô thúc bách con – Lm. Nguyễn Duy
Tình yêu ơi hãy đến – Lm. Nguyễn Duy
Tình yêu tạo dựng – Lm. Nguyễn Duy
Tình yêu tuyệt vời – Lm. Nguyễn Duy
Tình yêu Thánh giá – Lm. Nguyễn Duy
Tổ ấm – Lm. Nguyễn Duy
Tổ phụ Abraham – Lm. Nguyễn Duy
Tôi đã nhìn và tôi đã thấy – Lm. Nguyễn Duy
Tôi tớ khiêm nhu – Lm. Nguyễn Duy
***
Tha thứ cho nhau – Lm. Nguyễn Duy
Thay của lễ dâng – Lm. Nguyễn Duy
Thắp sáng lời kinh – Lm. Nguyễn Duy
Theo bước Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Theo Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Theo Chúa lên đường – Lm. Nguyễn Duy
Thiên Chúa là tình yêu – Lm. Nguyễn Duy
Thiên Chúa tối cao – Lm. Nguyễn Duy
Thiên chức linh mục – Lm. Nguyễn Duy
Thiếu nhi yêu Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Thôi – Lm. Nguyễn Duy
Thuộc về Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Thương em ngoan – Lm. Nguyễn Duy
***
Trái tim Giêsu – Lm. Nguyễn Duy
Trăm năm hạnh phúc – Lm. Nguyễn Duy
Trăng ơi là bạn – Lm. Nguyễn Duy
Trăng sáng – Lm. Nguyễn Duy
Trăng thu – Lm. Nguyễn Duy
Trên trời và dưới đất – Lm. Nguyễn Duy
Trọn đời cảm mến – Lm. Nguyễn Duy
Trọn kiếp yêu thương – Lm. Nguyễn Duy
Trong an bình – Lm. Nguyễn Duy
Trong ân tình Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Trong Đức Ki-tô – Nguyễn Duy
Trong khu phố con – Lm. Nguyễn Duy
Trong lễ dâng – Nguyễn Duy
Trong một tình yêu – Lm. Nguyễn Duy
Trong ơn cứu độ – Lm. Nguyễn Duy 
Trong ơn Chúa Thánh Thần – Lm. Nguyễn Duy
Trong tình Chúa Giêsu – Lm. Nguyễn Duy
Trong tình Mẹ – Lm. Nguyễn Duy 
Trong tình yêu tự nguyện – Lm. Nguyễn Duy
Trong tình yêu Thiên Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Trong yêu thương – Lm. Nguyễn Duy 
Trông cậy Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Trở lại thiên đường – Lm. Nguyễn Duy
Trời cao hơn đất – Lm. Nguyễn Duy
Trung kiên chờ Mẹ – Lm. Nguyễn Duy   
***
Ước mơ hoa – Lm. Nguyễn Duy
Ước mơ một đời – Lm. Nguyễn Duy
Ước mơ trong con – Lm. Nguyễn Duy
Ước nguyện thủy chung – Lm. Nguyễn Duy
***
Và trong Ngài – Lm. Nguyễn Duy
Vang lời tụng ca – Lm. Nguyễn Duy
Vào cung thánh Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Vào Nước Trời – Lm. Nguyễn Duy
Vào thánh lễ – Lm. Nguyễn Duy
Vâng theo Lời Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Vầng trăng nhỏ – Lm. Nguyễn Duy
Về bên Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Về đây bên Cha – Lm. Nguyễn Duy
Về đây họp mừng – Lm. Nguyễn Duy
Về nơi đây – Lm. Nguyễn Duy
Về nhà Chúa 1 – Lm. Nguyễn Duy
Về nhà Chúa 2 – Lm. Nguyễn Duy
Về sống bình yên – Lm. Nguyễn Duy
Vì Chúa đã xuống đời – Lm. Nguyễn Duy
Vì Chúa yêu thương – Lm. Nguyễn Duy
Vì đàn em thân yêu – Lm. Nguyễn Duy
Vì học sinh thương yêu – Lm. Nguyễn Duy
Vì Ta là Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Vì tôi là linh mục – Lm. Nguyễn Duy
Vì yêu vì thương – Lm. Nguyễn Duy
Việt Nam quê hương tôi – Lm. Nguyễn Duy
Vinh danh Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Vinh danh Chúa Ba Ngôi – Lm. Nguyễn Duy
Vinh danh Thiên Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Vòng tròn yêu thương – Lm. Nguyễn Duy
Vỗ tay – Lm. Nguyễn Duy
Vỗ tay cho đều – Lm. Nguyễn Duy
Vui bên nhau – Lm. Nguyễn Duy
Vui sống – Lm. Nguyễn Duy
Vươn cao linh hồn – Lm. Nguyễn Duy
***
Xanh trời Noel – Lm. Nguyễn Duy
Xin cảm tạ Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Xin chào mùa xuân 1 – Lm. Nguyễn Duy
Xin chào mùa xuân 2 – Lm. Nguyễn Duy
Xin cho con – Lm. Nguyễn Duy
Xin cho con hiểu – Lm. Nguyễn Duy
Xin cho tôi – Lm. Nguyễn Duy
Xin chọn người yêu là Giêsu – Lm. Nguyễn Duy
Xin Chúa dẫn đưa – Lm. Nguyễn Duy
Xin Chúa đến – Lm. Nguyễn Duy
Xin dạy con biết yêu – Lm. Nguyễn Duy
Xin dẫn đưa – Lm. Nguyễn Duy
Xin dâng – Lm. Nguyễn Duy
Xin dâng Cha – Lm. Nguyễn Duy
Xin được sống một đời – Lm. Nguyễn Duy
Xin hãy ban Lời – Lm. Nguyễn Duy
Xin hiệp dâng – Lm. Nguyễn Duy
Xin Lời Chúa – Lm. Nguyễn Duy
xinMehaynho-nd
Xin Mẹ mùa xuân – Lm. Nguyễn Duy
Xin nâng đỡ con – Lm. Nguyễn Duy
Xin Ngài đến – Lm. Nguyễn Duy
Xin Ngài hãy đến – Lm. Nguyễn Duy
Xin Ngài hãy đến (2) – Lm. Nguyễn Duy
Xin Ngài trang điểm đời tôi – Lm. Nguyễn Duy
Xin nghe lời con – Lm. Nguyễn Duy
Xin ơn đổi mới – Lm. Nguyễn Duy
Xin ơn tha thứ – Lm. Nguyễn Duy
Xin sai Thánh Linh 1 – Lm. Nguyễn Duy
Xin sai Thánh Linh 2 – Lm. Nguyễn Duy
Xin tiến dâng – Lm. Nguyễn Duy
Xin tỏ cho chúng con – Lm. Nguyễn Duy
Xin tỏ lòng từ bi – Lm. Nguyễn Duy
Xin thương xót con – Lm. Nguyễn Duy
Xin xót thương con – Lm. Nguyễn Duy
Xin yêu nhau – Lm. Nguyễn Duy
Xuân của em – Lm. Nguyễn Duy
Xuân đã đến rồi – Lm. Nguyễn Duy
Xuân đến rồi – Lm. Nguyễn Duy
Xuân hồng ân – Lm. Nguyễn Duy
Xuân ở trong con – Lm. Nguyễn Duy
Xuân ơi – Lm. Nguyễn Duy
Xuân quê hương – Lm. Nguyễn Duy
Xuân yêu thương – Lm. Nguyễn Duy
***
Ý thơ tuyệt vời – Lm. Nguyễn Duy
Yêu cho đến cùng – Lm. Nguyễn Duy
***

Advertisements

2 responses to “*Nhạc sĩ Nguyễn Duy – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s