Chủ đề: Cầu Hồn – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Alleluia Cầu hồn – Ninh Doãn Hùng
An bình ra đi – Hải Nguyễn
*
Bài ca lòng nhân hậu – Trầm Hương
Bài ca tiễn biệt – Ninh Doãn Hùng
Biết đến bao giờ – Lữ Hành
Biệt khúc – Phanxicô
Bữa tiệc cánh chung – Trầm Hương
*
Ca dâng lễ – Vũ Đình Ân
Cánh cửa thiên đàng – Ngọc Linh
Cánh hạc hoài hương – Ngọc Linh
Cát bụi hư vô – Trầm Hương
Cát bụi mong manh – Ngọc Linh
Cầu hồn – An táng (Tv. 24) – Lm. Thái Nguyên
Cậy lòng Chúa nhân từ – Ngọc Hân
Cậy trông Chúa (Tv. 129) – Lm. Nguyễn Duy
***
Con kêu lên Ngài (Tv. 16) – Lm. Từ Duyên
Con luôn trông cậy – Ngọc Linh
Con thiết tha van nài – Lm. Kim Long
Con xin về bên Chúa – Sơn Dương
Của lễ cậy trông – Lm. Nguyễn Duy
Cuộc đời chóng qua – Viễn Xứ
***
Chỉ là phù hoa – Lm. Từ Duyên
Cho con về bình an – Phanxicô
Cho con về quê – Thy Anh
Chốn luyện hình – Nguyên Hữu
Chốn thảm sầu – Đinh Công Huỳnh
Chốn thảm sầu – Lm. Nguyễn Duy
Chúa đến gọi con – Đinh Công Huỳnh
Chúa đưa con về – Lm. Thái Nguyên
Chúa giầu ơn cứu độ – Vũ Đình Ân
Chúa gọi con về – Lan Thanh
Chúa gọi con về – Lm. Văn Chi
Chúa gọi con về – Vũ Đinh Ân
Chúa gọi con về nhà – Phanxicô
Chúa luôn khoan hồng – Vũ Đình Ân
Chúa tới gọi con – Nguyễn Quang Hưng
***
Dâng cầu – Thanh Bình
Dâng Chúa các linh hồn – Huỳnh Minh Kỳ
Dâng Chúa người thân – Đinh Công Huỳnh
Dâng tấm linh hồn – Thy Anh
Dòng đời – Giang Ân
Dưới vực sâu – Lm. Hoài Đức
***
Đấng từ bi nhân ái – Trinh Nguyên
Đây bánh rượu – Duy Tân
Đến giờ đã điểm – Lữ Hành
Đến trình diện Cha – Lm. Nguyễn Duy
Đến trước Thiên tòa – Đinh Công Huỳnh
Đi về miền đất hứa – Nguyên Long
Đừng chấp chi con – Lm. Nguyễn Duy
***
Em ra đi – Lm. Phao-lô Hoàng Kim Tốt
***
Giã biệt ca – Trọng Nhân
Giã từ dương thế (Tv. 50) – Lm. Văn Chi
Giê-su lân tuất – Hùng Lân
Giê-su Ma-ri-a Giu-se – Hải Nguyễn
Giờ Chúa đến – Ninh Doãn Hùng
Giờ phút ly biệt – Huỳnh Minh Kỳ
Giờ vĩnh biệt – Serephin
Giọt sầu cậy tin – Quốc Thái
***
Hạnh phúc bên Cha – Thy Anh
Hạnh phúc cho người – Ngọc Linh
Hát tiễn đưa mẹ hiền – Phanxicô
Hát tiễn hồn cha – Hải Nguyễn
Hát tiễn hồn mẹ – Hải Nguyễn
Hãy lắng nghe – Ngọc Linh
Hoài vọng Thánh Nhan – Ngọc Linh
Hồn con cô đơn – Vũ Đình Ân
Hy lễ cuối cùng – Lm. Ân Đức
Hy lễ vượt qua – Ngọc Linh
Hy vọng vào Chúa – Lm. Thái Nguyên
*
Khi Cha thương gọi – Lm. Từ Duyên
Khi con lìa đời – Linh Huyền Dung
Khi tôi nằm xuống – Phanxicô
Khóc cha hiền – Hồ Trung Trinh
Khúc phân ưu – Huỳnh Minh Kỳ
Kiếp người – Phanxicô & Lm. Từ Duyên
Kinh cầu cho các linh hồn – Khuyết Danh
Kinh cầu hồn (Tv. 129) – Võ Thanh
*
Lạy Các Thánh Thiên Thần – Ngọc Linh
Lạy Chúa – Vũ Đình Ân
Lễ an táng (Nhập lễ) – Khuyết Danh
Lễ an táng (Hiệp lễ) – Khuyết Danh
Lễ cầu hồn (2/11) (Nhập lễ) – Khuyết Danh
Lễ cầu hồn (2/11) (Hiệp lễ) – Khuyết Danh
Lễ dâng các linh hồn – Đinh Công Huỳnh
Lễ dâng cuộc đời – Giang Ân
Libera Me – Ninh Doãn Hùng
Linh ca 2 – Lm. Vũ Mộng Thơ
Lòng cậy tin dâng Chúa – Sơn Dương
Lòng Chúa bao dung – Trầm Hương
Lời cầu trong tăm tối – Hồng Trần
Lời cầu từ vực sâu – Hải Nguyễn
Lời cầu xin – Hải Nguyễn
Lời cuối – Lm. Nguyễn Duy
Lời đoan nguyền (Tv.129) – Vinam
Lời kinh cho mẹ – Ngọc Linh
Lời kinh tạm biệt – Lm. Nguyễn Duy
Lời tạ từ – Ngọc Linh
Lời từ biệt – Lm. Ân Đức
Lời từ biệt – Linh Huyền Dung
Lời từ ly – Hải Nguyễn
*
Mẹ ơi có nghe chăng – Vũ Đình Ân
Mẹ ơi xót thương – Đinh Công Huỳnh
Mong đợi – Lm. Từ Duyên
Một lần nằm xuống – Ngọc Linh
*
Nay con đến bên Cha- Ngọc Linh
Niềm tin và hy vọng – Ninh Doãn Hùng
Nơi mồ hoang – Vũ Đình Ân
Nơi thẳm sâu – Đinh Công Huỳnh
Nơi vực sâu – Đinh Công Huỳnh
Nữ vương luyện hình – Lm. Hoài Đức
*
Ngày ấy – Lm. Mi Trầm
Ngày cuối cuộc đời – Lm. Kim Long
Nguyện xin Chúa thương – Đinh Công Huỳnh
Người nằm đó, người còn đây – Đỗ Vy Hạ
Người nằm xuống – Giang Ân
*
Nhớ người đã khuất – Lm. Hoài Đức
Như Đức Ki-tô – Lm. Dao Kim
*
Ôi Giê-su lân tuất (Tv. 41) – Nguyên Kha
Ôi nguồn ánh sáng – Đỗ Vy Hạ
Ớ Chúa tôi – Lm. Hoàng Diệp
*
Phút biệt ly – Thiên Lý
*
Quê hương hy vọng – Khuyết Danh
*
Ra đi trong yêu thương – Lm. Văn Chi
Rồi một ngày mai – Lm. Mi Trầm
*
Sám hối – Trầm Hương
Sẵn sàng theo Ngai – Vũ Đình Ân
Sầu ca mất cha – Hải Nguyễn
Sầu ca mất mẹ – Hải Nguyễn
Sẽ có một ngày – Lm. Từ Duyên
Sự sống thay đổi mà không mất đi – Phanxicô
*
Tạm biệt – Đinh Công Huỳnh
Tâm tình ca 2 – Lm. Thành Tâm
Tiếng con khẩn cầu – Lm. Kim Long
Tiếng con nguyện cầu – Lm. Thái Nguyên
Tiếng khóc linh hồn – Thiên Lý
Tiếng khóc nơi luyện hình – Trần Công Danh
Tiếng nghẹn ngào – Lm. Kim Long
Tiếng vọng vực sâu – Lm. Nguyễn Duy
Tín thác nơi Chúa – Sơn Dương
Tình phụ tử – Trầm Hương
Tôi kêu cầu – Lm. Nguyễn Văn Trinh
Tôi ra đi – Viễn Xứ
Tôi sẽ tiến lên – Ngọc Linh
Từ chốn luyện hình – Lm. Kim Long
Từ chốn tối tăm – Lm. Kim Long
Từ dương gian (Tv. 129) – Lm. Vinh Hạnh
Từ giã cõi đời – Đinh Công Huỳnh
Từ luyện hình – Phanxicô
Từ nơi ngục hình – Lm. Duy Thiên
Từ nơi thẳm sâu – Nguyên Thanh
Từ nơi thương đau – Lm. Từ Duyên
Từ nơi tối tăm – Đinh Công Huỳnh
Từ nơi vực sâu – Đinh Công Huỳnh
Từ trần gian – Đinh Công Huỳnh
Từ trong vực sâu – Khuyết Danh
Từ vực sâu – Lm. Kim Long
Từ vực sâu – Nguyễn Khắc Xuyên
Từ vực sâu – Nguyễn Quang Hưng
Từ vực sâu – Ninh Doãn Hùng
Từ vực sâu – Lm. Từ Duyên
Từ vực thẳm – Lm. Kim Long
Từ vực tối – Lm. Kim Long
*
Thánh lễ cầu hồn – Khuyết Danh
Thắp hương – Hải Triều
Thân con bụi đất – Giang Ân
Thân lạy Chúa – Hoan Ka
Thân lạy Gia-vê (Tv. 87) – Lm. Kim Long
Thân tôi cát bụi – Lm. Từ Duyên
*
Trần gian ngày đó – Vinam
Trình diện Chúa – Hải Triều
Trình diện Chúa – Lm. Từ Duyên
Trình diện Nhan Chúa – Đinh Công Huỳnh
Trở về bên Chúa – Lm. Thái Nguyên
Trở về cõi sống – Đỗ Vy Hạ
Trở về cùng Chúa – Trầm Hương
Trong gian truân – Lm. Kim Long
Trong lũng sâu – Xuân Tưởng
Trong tay Ngài – Ninh Doãn Hùng
Trông ngóng bóng Mẹ – Vũ Đình Ân
Trông ơn cứu độ (Tv. 129) – Lm. Nguyễn Duy
Trông về Thiên Nhan (Tv. 87) – Lm. Kim Long
Trung kiên chờ Mẹ – Lm. Nguyễn Duy
Trước Nhan Ngài – Lm. Thái Nguyên
*
Về bên Nhan Chúa – Hải Nguyễn
Về cõi thiên thu – Trầm Hương
Về cõi trường sinh – Đinh Công Huỳnh
Về dưới chân Ngài – Trầm Hương
Vì Chúa nhân hậu – Hải Nguyễn
Vì Danh Chúa – Lm. Kim Long
Vực sâu – Hùng Lân
Vực sâu thương đau – Lm. Từ Duyên
Vực sâu tối tăm – Lm. Văn Chi
Vực thẳm xa mờ – Ngọc Linh
***
Xin cho con dừng chân – Trầm Hương
Xin Chúa dẫn đưa – Lm. Nguyễn Duy
Xin Chúa hãy nhìn – Lm. Hoài Đức
Xin Chúa khoan dung – Ngọc Hân
Xin Chúa mở cửa Thiên Đàng – Ngọc Linh
Xin Chúa xót thương – Lm. Thái Nguyên
Xin Chúa xót thương – Trần Công Danh
Xin dẫn đưa – Ngọc Linh
Xin dẫn đưa – Lm. Nguyễn Duy
Xin dâng Chúa – Ninh Doãn Hùng
Xin dắt đưa con về – Trầm Hương
Xin dủ lòng thương – Đinh Công Huỳnh
Xin để lại anh em – Khuyết Danh
Xin đoái nhìn – Khuyết Danh
Xin đón nhận – Viễn Xứ
Xin được hồi sinh – Hồng Trần
Xin được nghỉ yên – Ninh Doãn Hùng
Xin hãy mở – Ngọc Linh
Xin lắng nghe – Lm. Vũ Mộng Thơ
Xin Mẹ nghe thấu – Lm. Phương Anh
Xin Mẹ thương – Hương Đan
Xin Ngài đến ngay bên – Đỗ Vy Hạ
Xin Ngài thương con – Lm. Thành Tâm
Xin nghe con cầu khấn – Lm. Từ Duyên
Xin ơn cứu rỗi – Sơn Dương
Xin tạm biệt -Ngọc Linh
Xin thứ tha – Đỗ Vy Hạ
Xin thương Chúa ơi – Lm. Từ Duyên
Xin thương đến con – Ngọc Linh
Xin vĩnh biệt – Đinh Công Huỳnh & Đinh Công Lý
Xin xót thương – Vũ Đình Ân
Xin xót thương con – Đỗ Vy Hạ
Xin xót thương con – Hồng Trần
Xin xót thương con – Lm. Nguyễn Duy
Xót thương người – Trầm Hương
*
Ý nghĩa cuộc đời – Ngọc Linh
*

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s