Thánh ca theo Tựa đề: Vần X – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Xa mặt trời – Hoàng Nam
Xa mặt trời (Không bỏ con) – Hoàng Nam
Xác tín – Thiên Lý
Xác thân làm bánh – Lm Nguyễn Khởi Phụng
Xanh mấy tình – Hải triều
Xanh trời Noel – Lm Nguyễn Duy
Xây dựng Nước Trời – Lm. Thái Nguyên
Xây đắp hòa bình – Phanxicô
Xây nhà – Viễn Xứ
*
Xe cát biển đông – Khuyết danh
Xét mình – Hải Triều
*
Xin ấp ủ con – Đỗ Vy Hạ
Xin ban bánh – Lm Kim Long
Xin ban bình an – Thy Anh
Xin ban cho chúng con – Vũ Đình Ân
Xin ban cho con – Lm Từ Duyên
Xin ban cho con – Thùy Trang
Xin ban hồng ân cứu độ (Tv 84) – Quốc Vinh
Xin ban ơn cứu rỗi 1 (Tv 84) – Mi Giáng
Xin ban ơn cứu rỗi (Tv 84) – Mi Giáng
Xin ban tặng Thánh Thần – Lm Kim Long
Xin ban tặng tình yêu – Lm Kim Long
Xin ban Thần linh – lm Kim Long
Xin ban Thánh Thần Ngài – Ngọc Hân
Xin ban thêm nữa – Hải Triều
Xin bảo toàn (Tv. 15) – Viễn Xứ
Xin bảo toàn con (Tv 15) – Mi Giáng
Xin bảo toàn tôi (Tv 15) – Vũ Đình Ân
*
Xin băng qua các tầng trời – Cao Huy Hoàng
Xin bằng yên – Lm Hoài Đức
*
Xin biến đổi con – Lm. Thái Nguyên
Xin biểu dương sức mạnh – Lm Kim Long
Xin biểu dương uy phong – Lm Kim Long
*
Xin bông hồng mãi nở trong tim – Phanxicô
*
Xin ca khen Danh Chúa – Vinam
Xin Các Thánh phù giúp – Xuân Thảo
Xin các Thiên thần – Lm. Kim Long
Xin cám ơn – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Xin cám ơn mẹ – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Xin cám ơn Ngài 1 – Lm. Ân Đức
Xin cám ơn Ngài 2 – Lm. Ân Đức
Xin cám ơn Ngài – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Xin cám ơn người, cám ơn đời – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Xin cám ơn tình Người – Ngọc Kôn
Xin cảm ơn Trời – Ngọc Hân
Xin cảm tạ Chúa – Lm. Kim Long
Xin cảm tạ Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Xin cảm tạ Chúa – Phanxicô
Xin cảm tạ Chúa (Tv. 117) – Vũ Đình Ân
Xin cấp tốc phù trợ (Tv. 39) – Mi Giáng
Xin cứu chúng con – Lm. Kim Long
*
Xin Cha ân thương – Thy Anh
Xin Cha dủ thương – Hải Nguyễn
Xin chạm vào con – Huỳnh Minh Ký & Đinh Công Huỳnh
Xin chào Chúa – Hải Nguyễn
Xin chào mùa xuân 1 – Lm. Nguyễn Duy
Xin chào mùa xuân 2 – Lm. Nguyễn Duy
*
Xin chỉ bảo con (Tv. 24) – Quốc Vinh
Xin chỉ cho con – Gia Ân
Xin chỉ cho con (Tv. 24) – Hùng Lân
Xin chỉ cho con (Tv. 24) – Lm. Kim Long
Xin chỉ một lời – Lm. Trường Luân
Xin chiếu ánh vinh quang – Cao Huy Hoàng
Xin chiếu sáng (Tv. 4) – Mi Giáng
Xin chiếu sáng – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Xin chiếu sáng (Tv. 4) – Viễn Xứ
Xin chiếu sáng (Tv. 4) – Vũ Đình Ân
Xin chiếu sáng Thiên Nhan (Tv. 4) – Đinh Công Huỳnh
Xin chiếu sáng Thiên Nhan (Tv. 4) – Lữ Hành
*
Xin cho cả đời con – Ngọc Linh
Xin cho con – Anh Tuấn
Xin cho con – Lm. Ân Đức
Xin cho con – Đinh Công Huỳnh
Xin cho con – Hải Nguyễn
Xin cho con – Lm. Kim Long
Xin cho con – Lm. Nguyễn Duy
Xin cho con 1 – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Xin cho con 2 – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Xin cho con 2 – Vũ Đình Ân
Xin cho con ánh lửa – Lm. Kim Long
Xin cho con biết – Trầm Hương
Xin cho con biết ăn năn – Hải Nguyễn
Xin cho con bước theo Ngài – Hải Nguyễn
Xin cho con dừng chân – Trầm Hương
Xin cho con được thấy – Đinh Công Huỳnh
Xin cho con được thấy – Ngọc Hân
Xin cho con hiều – Lm. Nguyễn Duy
Xin cho con một trái tim – Lm. Từ Duyên
Xin cho con niềm tin – Hải Nguyễn
Xin cho con quả tim mới – Ngọc Hân
Xin cho con tình yêu – Lm. Kim Long
Xin cho con yêu đời yêu người – Phanxicô
Xin cho cuộc đời con – Bạch Vân
Xin cho chúng con (Tv. 89) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin cho chúng con (Tv. 89) – Mi Giáng
Xin cho chúng con được no say tình Chúa (Tv. 89) – Quốc Vinh
Xin cho chúng con được phục hồi (Tv. 79) – Mi Giáng
Xin cho chúng nên một – Lm. Kim Long
Xin cho hồn con – Vũ Đình Ân
*
Xin chở che con – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
*
Xin Chúa chiếu rọi – Vũ Đình Ân
Xin Chúa dẫn đưa – Lm. Nguyễn Duy
Xin Chúa hãy nhìn – Lm. Hoài Đức
Xin Chúa khoan dung – Ngọc Hân
Xin Chúa mở cửa Thiên Đàng – Ngọc Linh
Xin Chúa nhận lễ dâng – Phanxicô 
Xin Chúa thiên đình – Lm. Kim Long
Xin Chúa vui nhận – Lm. Tiến Dũng
Xin Chúa xót thương – Lm. Thái Nguyên
Xin Chúa xót thương – Trần Công Danh
***
Xin dắt đưa con về – Trầm Hương
Xin dẫn đưa – Ngọc Linh
Xin dẫn đưa – Lm. Nguyễn Duy
Xin dâng – Anh Tuấn
Xin dâng – Đinh Công Lý
Xin dâng – Hải Nguyễn
Xin dâng – Khuyết danh
Xin dâng – Ngọc Kôn
Xin dâng – Lm. Nguyễn Duy
Xin dâng – Phanxicô
Xin dâng – Sơn Dương
Xin dâng – Vũ Đình Ân
Xin dâng 2 – Lm. Ân Đức
Xin dâng 6 – Nguyễn Tiến Dũng
Xin dâng 9 – Nguyễn Tiến Dũng
Xin dâng 16 – Nguyễn Tiến Dũng
Xin dâng 18 – Nguyễn Tiến Dũng
Xin dâng cuộc đời con – Ngọc Linh
Xin dâng Cha – Lm. Huy Hoàng
Xin dâng Cha – Ngọc Hân
Xin dâng Cha – Lm. Nguyễn Duy
Xin dâng Cha 1 – Lm. Từ Duyên
Xin dâng Cha 2 – Lm. Từ Duyên
Xin dâng Cha – Vinam
Xin dâng Chúa – Ninh Doãn Hùng
Xin dâng Chúa – Ngọc Hân
Xin dâng Chúa – Nguyên Kha
Xin dâng Chúa – Lm. Từ Duyên
Xin dâng Chúa – Viễn Xứ
Xin dâng đời con – Lm. Huy Hoàng
Xin dâng lên – Đinh Công Huỳnh
Xin dâng lên – Hoàng Trung
Xin dâng lên – Hoàng Vũ
Xin dâng lên – Lm. Kim Long
Xin dâng lên – Ngọc Hân
Xin dâng lên – Nguyên Hồ
Xin dâng lên – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Xin dâng lên – Phanxicô
Xin dâng lên – Thảo Vy
Xin dâng lên – Vũ Đình Ân
Xin dâng lên Cha – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Xin dâng lên Cha – Trần Hòa Yên
Xin dâng lên Cha – Vũ Đình Ân
Xin dâng lên Chúa – Ngọc Hân
Xin dâng lên Chúa – Phanxicô
Xin dâng lên Chúa – Sơn Dương
Xin dâng lên Chúa – Trần Công Danh
Xin dâng lên Ngài – Lm. Kim Long
Xin dâng lên Ngài – Khuyết danh
Xin dâng Ngài – Khuyết danh
Xin dâng Ngài – Nguyễn Hùng Lân
Xin dâng tiến Ngài – Sơn Dương
Xin dủ lòng thương – Đinh Công Huỳnh
***
Xin để lại anh em – Khuyết Danh
Xin đón nhận – Viễn Xứ
Xin được hồi sinh – Hồng Trần
Xin được nghỉ yên – Ninh Doãn Hùng
***
Xin hãy mở – Ngọc Linh
Xin hãy mở – Vũ Đình Ân
Xin hiệp dâng – Lm. Nguyễn Duy
Xin hiệp dâng – Vũ Đình Ân
Xin hiệp dâng (2) – Vũ Đình Ân
Xin hiệp nhất – Vũ Đình Ân
***
Xin lắng nghe – Lm. Vũ Mộng Thơ
Xin Mẹ nghe thấu – Lm. Phương Anh
Xin Mẹ thương – Hương Đan
Xin Ngài đến ngay bên – Đỗ Vy Hạ
Xin Ngài thương con – Lm. Thành Tâm
Xin nghe con cầu khấn – Lm. Từ Duyên
Xin ơn cứu rỗi – Sơn Dương
Xin ơn thái hòa – Vũ Đình Ân
Xin ơn xem lễ – Hùng Lân
***
Xin tạm biệt -Ngọc Linh
Xin tiến dâng – Lm. Kim Long
Xin tiến dâng – Lm. Nguyễn Duy
Xin tiến dâng – Nguyễn Quang Hưng
Xin tiến dâng – Nguyễn Vũ
Xin tiến dâng – Vinam
***
Xin thứ tha – Đỗ Vy Hạ
Xin thương Chúa ơi – Lm. Từ Duyên
Xin thương đến con – Ngọc Linh
Xin thương vui nhận – Thy Anh
Xin vĩnh biệt – Đinh Công Huỳnh & Đinh Công Lý
Xin xót thương – Vũ Đình Ân
Xin xót thương con – Đỗ Vy Hạ
Xin xót thương con – Hồng Trần
Xin xót thương con – Lm. Nguyễn Duy
Xót thương người – Trầm Hương
***
Xưa trên Can-vê – Lm. Kim Long

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s