Kết Lễ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Abba! Lạy Cha – Martino Khúc Tiên
Anh em hãy đi – Duy Tân
Anh em hãy ra đi – Duy Tân

B.

*
Bài ca an bình ra đi – Cao Minh Thắng
Bài ca bác ái – Minh Tâm
Bài ca hợp nhất (Tv. 132) – Hoài Đức
Bài ca Năm Thánh – Trầm Thiên Thu
Bài ca phục vụ – Mi Trầm
Bài ca tạ lễ – Cao Minh Thắng
Bài ca tạ ơn – Lm. Bùi Ninh
Bài ca truyền giáo – Lm. Từ Duyên
Bình minh đang lên – Sơn Dương
Bước đường ta đi – Nguyên Long
Bước đường trần – Hồng Trần
Bước tiếp hành trình cuộc đời – Giangtâm

C.

*
Ca kết lễ – Thế Thông
Ca khúc tạ ơn – Phan Hùng
Ca phó thác – Hải Nguyễn
Ca tạ lễ – Dom. Bùi Lữ
Cảm tạ Chúa – Nguyễn Quang Huy
Cảm tạ Chúa – Vũ Thái Hòa
Cảm tạ hồng ân – Duy Thiên
Cảm tạ hồng ân – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Cảm tạ hồng ân Chúa – Martino Khúc Tiên
Cảm tạ Thiên Chúa – Martino Khúc Tiên
Cánh diều con – Trầm Thiên Thu
Cất bước lên đường – Duy Linh PHN
Câu kinh giữa đời – Hải Ánh
Có Chúa đồng hành – Kim Loan
Có Chúa song hành – Hải Ánh
Con chào Chúa con về – Khuyết danh
Con đường tình yêu – Viễn Xứ
Con muốn làm nhân chứng – Mi Trầm
Con ra về – Hiền Hòa
Con tim yêu thương – Sơn Dương
Cùng đem Tin Mừng – Martino
Cùng Mẹ tạ lễ – Đinh Công Huỳnh
Cùng với Chúa – Duy Linh PHN
Cùng vui bước – Ngọc Linh

Ch.

*
Cho một tình yêu – Lm. Thái Nguyên
Chúa dẫn bước ta – Sơn Dương
Chúa lên trời – Duy Tân
Chúa sai tôi – Giangtâm
Chúa sai tôi đi – Ngọc Linh
Chúa thương con – Vương Diệu
Chúng con về – Trương Thế Bạch
Chúng con ra về – Vũ Đình Ân
Chúng ta là muối đất – Phương Anh
Chứng nhân Chúa Kitô – Đinh Công Huỳnh
Chứng nhân Tin Mừng – Thái Nguyên

D.

*
Dấn thân – Đặng Ngọc Ẩn
Dâng khúc cảm tạ – Đinh Công Huỳnh
Dậy mà đi – Duy Linh PHN
Dựng xây yêu thương – Sơn Dương

Đ.

*
Đem Tin Mừng – Martinô
Đến với Cha yêu – Hồng Trần
Đi bình an – Hồng Trần
Đi gieo Tin Mừng – Lm. Nguyễn Duy
Đi theo Chúa – Gioan Minh
Đi trong an bình – Trịnh Vĩnh Thành
Đi trong cuộc đời mới – Oanh Sông Lam
Đi vào đời – Duy Tân
Đi vào trần thế – Ngọc Hân
Đời nhân chứng – Thế Thông
Đường đi có Chúa – Khuyết danh
Đường trường xa – Nguyên Hồ
Đường về nhà Cha – Duy Linh PHN

G.

*
Gặp gỡ Đức Kitô – Tiến Lộc
Gương Nazaret – Khuyết danh
Gia tài để lại – Duy Linh PHN
Giáo xứ tạ ơn – Phạm Liên Hùng
Giờ đây Chúa sai tôi đi – Phạm Quang
Giờ hết lễ – Gioan Minh
Giờ lễ đã hết – Vương Diệu

H.

*
Hạnh phúc cho ai – Lm. Thái Nguyên
Hãy cùng đi với Ngài – Nguyên Long
Hãy đi rao giảng (Tv. 116) – Ngọc Linh
Hãy mau quay về – Hương Vĩnh
Hãy mở miệng con – Duy Linh PHN
Hãy ở trong tình yêu của Thầy – Thế Thông
Hãy ra đi bình an – Nguyên Hồ
Hãy ra đi làm chứng – Lm. Kim Long
Hãy yêu nhau – Từ Duyên
Hân hoan loan truyền Tin Mừng – Giangtâm

K.

*
Kết lễ – Nguyên Dũng
Kinh mặn – Trầm Thiên Thu
Kinh phục vụ – Trầm Thiên Thu
Kinh tạ lễ – Nguyễn Hùng Cường
Kinh tạ lễ – Nguyễn Duy
Không gì làm thay đổi – Viết Chung
Khúc ca hòa bình – Sơn Dương
Khúc ca tạ lễ – Nguyễn Văn Trinh
Khúc ca tạ ơn – Lữ Hành

L.

*
Lạy Cha xin cho – Kim Long
Lễ đã hết – Vương Diệu
Lễ đã xong – Duy Linh PHN
Lễ đã xong – Khuyết danh
Lễ đã xong – Nguyên Hồ
Lễ đã xong rồi – Vũ Đình Ân
Lễ hết – Mi Trầm
Lễ hết rồi – Vinam
Lễ hoàn tất – Trần Anh Linh
Lễ xong – Uyên Khanh
Lễ xong rồi – Thành Tâm
Lễ xong rồi 1 – Khuyết danh
Lên đường – Lm. Nguyên Lễ
Lên đường – Lm. Nguyễn Duy
Lên đường – Thanh Bình
Lên đường – Viễn Xứ
Lên đường cùng Giêsu – Hương Đan
Lên đường thực thi – Nhật Minh
Lệnh truyền giáo – Mai Nguyên Vũ
Loan báo Tin Mừng – Duy Tân
Loan báo Tin Mừng – Đinh Công Huỳnh
Loan báo Tin Mừng – Ngọc Hân
Loan báo Tin Mừng – Từ Duyên
Loan Tin Vui – Ngọc Hân
Lòng Thương Xót Chúa – Thế Thông
Lời cảm tạ – Đăng Khoa
Lời Cha – Sơn Ca Linh
Lời nguyện kết lễ – Nguyễn Duy
Lời nguyện mến yêu – Nguyễn Duy
Lời tạ ơn – Thanh Bình
Lời tạ ơn – Thanh Lâm
Lúa chín đầy đồng – Sơn Dương
Lữ hành trần gian – Duy Tân

M.

*
Một thoáng mây bay – Hồng Trần
Mở rộng vòng tay – Thế Thông
Mừng thánh bổn mạng – Giangtâm

N.

*
Nào ta đi – Hải Vân
Nếu Chúa không ở lại (Tv. 123) – Hoài Đức
Nếu tôi sống – Vinh Hạnh
Niềm tin vào đời – Sơn Dương
Niềm vui Tin Mừng – Giangtâm
Niềm xác tín – Hiền Hòa
Nợ tình yêu – Duy Linh PHN
*
Ngài sai con đi – Đinh Công Huỳnh
Ngàn lời tri ân – Thanh Bình
Người là đường – Khuyết danh
Người sai ta đi – Khổng Vĩnh Thành
*
Nhân chứng – Trầm Thiên Thu
Nhân chứng giữa đời – Thế Thông
Nhân chứng Phúc Âm – Thành Tâm
Nhân chứng yêu thương – Thế Thông
Nhịp bước ra về – Dom. Bùi Lữ
Như Giêsu – Anh Tuấn
Những giọt mưa hồng – Nguyễn Duy

Q.

*
Quyền uy Chúa – Duy Linh PHN

R.

*
Ra đi – Duy Tân
Ra đi làm nhân chứng – Đinh Công Huỳnh
Ra đi rộn tiếng hoan ca – Nguyễn Văn Thư
Ra đi và ra khơi – Nguyễn Mộng Huỳnh
Ra khơi với Chúa – Ái Diệu Vy Linh
Ra về – Duy Tân
Ra về – Nguyễn Duy
Ra về an bình – Ngọc Linh
Ra về an bình – Trầm Thiên Thu
Ra về bình an – Lữ Hành
Ra về bình an – Trường Thế Bạch
Ra về trong an bình – Kim Long
Ra về trong an bình – Viết Chung
Ra về với Mẹ – Dom. Bùi Lữ
Ra về với Mẹ – Đạt Đức
Reo vui niềm tin 2 – Nguyên Long

S

*
Sánh vai với Chúa – Trương Thế Bạch
Say men hồng ân – Sơn Dương
Sống cho Tin Mừng – Lm. Thái Nguyên
Sống chứng nhân – Nguyễn Duy
Sống chứng nhân – Viễn Xứ
Sống đạo hôm nay – Nguyễn Duy
Sống Tin Mừng hôm nay – Giangtâm
Sống Thánh lễ cuộc đời – Thái Nguyên
Sống với niềm tin – Duy Linh PHN
Sống vui – Hải Ánh
Sống vui – Duy Tân

T.

*
Ta mau lên đường – Giangtâm
Ta ra về – Duy Tân
Ta ra về – Hải Ánh
Ta ra về – Kim Long
Ta vào đời – Hùng Lân
Tạ ca – Hải Nguyễn
Tạ lễ – Vinam
Tạ lễ Truyền giáo – Nguyễn Chánh
Tạ ơn – Lê Đức Hùng
Tạ ơn Chúa 1 – Đạt Đức
Tạ ơn Chúa 2 – Đạt Đức
Tạ ơn Chúa – Hải Nguyễn
Tạ ơn Chúa – Thế Thông
Tạ ơn Chúa – Vương Diệu
Tạ ơn Chúa với Mẹ – Thy Yên
Tâm ca dấn thân – Giangtâm
Tâm tình sống – Lm. Thái Nguyên
Tâm tình tri ân – Thiên Uyên
Tán tụng hồng ân – Hải Linh & Vũ Đình Trác
Tin yêu ca – Nguyễn Thắng
Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi – Lm. Nguyên Lễ
Tình yêu Chúa thúc bách – Đinh Công Huỳnh

Th.

*
Tha thiết xin vâng – Trầm Thiên Thu
Thánh hóa gia đình – Mi Trầm
Thánh lễ cuộc đời – Lữ Hành
Thánh lễ đã hết – Đạt Đức
Thánh lễ đã hết – Kim Long
Thánh lễ đã hết – Nguyễn Duy
Thánh lễ đã hết rồi – Lê Phú Hải
Thánh lễ hết rồi – Đạt Đức
Thánh lễ hết rồi – Hải Ánh (lời: Thiên Duyên)
Thánh lễ hết rồi – Thiên Uyên & Hải Ánh
Thánh lễ kết nối – Hải Ánh
Thánh lễ kết thúc – Duy Tân
Thánh lễ nối dài – Xuân Đàn
Thánh lễ trong cuộc đời – Lm. Nguyễn Duy
Thánh lễ xong – Hải Ánh
Thánh lễ xong – Nguyên Hồ
Thánh lễ xong rồi – Viễn Xứ
Thánh vịnh 106 – Kim Long
Thắp sáng trong con – Trầm Hương
Thân lạy Chúa con khấu đầu (Tv. 48) – Hoài Đức
Theo bước Người – Ngọc Linh
Theo dấu chân Ngài – Duy Linh PHN

Tr.

*
Trong an bình – Nguyễn Duy
Truyền rao đi – Khuyết danh

V.

*
Vào đời làm nhân chứng – Đinh Công Huỳnh
Về mà kể lại – Duy Linh PHN
Vui hát bài ca – Hải Ánh
Vui khúc sum vầy – Cát Minh
Vững tin Chúa – Trầm Thiên Thu

X.

*
Xin bằng yên – Hoài Đức
Xây dựng Nước Trời – Thái Nguyên
Xin chào Chúa – Hải Nguyễn
Xin cho con – Ái Diệu Vy Linh
Xin cho Linh mục – Mi Trầm
Xin Ngài dạy con – Khuyết danh
Xin ơn an bình – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Xin phái thợ gặt – Duy Linh PHN
Xin sai chúng con – Đinh Công Huỳnh
Xin thánh hóa gia đình 1 – Duy Linh PHN
Xin thánh hóa gia đình 2 – Duy Linh PHN

___________________________

Thánh Ca Theo Mùa Phụng Vụ


Thánh Ca Theo Thánh Lễ
.


Thánh Ca Theo Chủ Đề
.


Thánh Ca Theo Nhạc Sĩ
.

Trên 500 Ca khúc.Trên 300 Ca khúc.Trên 200 Ca khúc.Trên 100 Ca khúc.Trên 50 Ca khúc.Trên 25 Ca khúc.
Thánh Ca Theo Tựa Đề
.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s