5. Tạ Lễ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

***
Abba! Lạy Cha – Khúc Tiên
Anh em hãy đi – Duy Tân
***
Bài ca an bình ra đi – Cao Minh Thắng
Bài ca hợp nhất (Tv. 132) – Lm. Hoài Đức
Bài ca Năm Thánh – Trầm Thiên Thu
Bài ca phục vụ – Lm. Mi Trầm
Bài ca tạ lễ – Cao Minh Thắng
Bài ca tạ ơn – Lm. Bùi Ninh
Bài ca truyền giáo – Lm. Từ Duyên
Bình minh đang lên – Sơn Dương
Bước đường ta đi – Nguyên Long
Bước đường trần – Hồng Trần
Bước tiếp hành trình cuộc đời – Giang Tâm
***
Ca kết lễ – Thế Thông
Ca khúc tạ ơn – Phan Hùng
Ca phó thác – Hải Nguyễn
Cảm tạ Chúa – Quang Huy
Cảm tạ Chúa – Vũ Thái Hòa
Cảm tạ hồng ân – Lm. Duy Thiên
Cảm tạ hồng ân Chúa – Khúc Tiên
Cảm tạ Thiên Chúa – Khúc Tiên
Cánh diều con – Trầm Thiên Thu
Cất bước lên đường – Lm. Duy Linh
Câu kinh giữa đời – Hải Ánh
Có Chúa song hành – Hải Ánh
Con chào Chúa con về – Khuyết danh
Con đường tình yêu – Viễn Xứ
Con tim yêu thương – Sơn Dương
Cùng đem Tin Mừng – Martinô
Cùng Mẹ tạ lễ – Đinh Công Huỳnh
Cùng với Chúa – Lm. Duy Linh
Cùng vui bước – Ngọc Linh
***
Cho một tình yêu – Lm. Thái Nguyên
Chúa dẫn bước ta – Sơn Dương
Chúa lên trời – Duy Tân
Chúa sai tôi – Giang Tâm
Chúa sai tôi đi – Ngọc Linh
Chúa thương con – Lm. Vương Diệu
Chúng con về – Trương Thế Bạch
Chúng con ra về – Vũ Đình Ân
Chúng ta là muối đất – Lm. Phương Anh
Chứng nhân Chúa Kitô – Đinh Công Huỳnh
Chứng nhân Tin Mừng – Lm. Thái Nguyên
***
Dâng khúc cảm tạ – Đinh Công Huỳnh
Dậy mà đi – Lm. Duy Linh
Dựng xây yêu thương – Sơn Dương
***
Đem Tin Mừng – Martinô
Đến với Cha yêu – Hồng Trần
Đi bình an – Hồng Trần
Đi gieo Tin Mừng – Lm. Nguyễn Duy
Đi trong cuộc đời mới – Lm. Oanh Sông Lam
Đi vào đời – Duy Tân
Đi vào trần thế – Ngọc Hân
Đời nhân chứng – Thế Thông
Đường đi có Chúa – Khuyết danh
Đường trường xa – Nguyên Hồ
Đường về nhà Cha – Lm. Duy Linh
*
Gặp gỡ Đức Kitô – Lm. Tiến Lộc
Gương Nazaret – Khuyết danh
Gia tài để lại – Lm. Duy Linh
Giáo xứ tạ ơn – Lm. Phạm Liên Hùng
Giờ đây Chúa sai tôi đi – Phạm Quang
Giờ hết lễ – Gioan Minh
Giờ lễ đã hết – Lm. Vương Diệu
*
Hạnh phúc cho ai – Lm. Thái Nguyên
Hãy cùng đi với Ngài – Nguyên Long
Hãy mở miệng con – Lm. Duy Linh
Hãy ở trong tình yêu của Thấy – Thế Thông
Hãy ra đi bình an – Nguyên Hồ
Hãy ra đi làm chứng – Lm. Kim Long
Hãy yêu nhau – Lm. Từ Duyên
Hân hoan loan truyền Tin Mừng – Giang Tâm
*
Kinh mặn – Trầm Thiên Thu
Kinh phục vụ – Trầm Thiên Thu
Kinh tạ lễ – Lm. Nguyễn Hùng Cường
Kinh tạ lễ – Lm. Nguyễn Duy
Không gì làm thay đổi – Viết Chung
Khúc ca hòa bình – Sơn Dương
Khúc ca tạ lễ – Lm. Nguyễn Văn Trinh
Khúc ca tạ ơn – Lữ Hành
*
Lạy Cha xin cho – Lm. Kim Long
Lễ đã hết – Lm. Vương Diệu
Lễ đã xong – Lm. Duy Linh
Lễ đã xong – Khuyết danh
Lễ đã xong – Nguyên Hồ
Lễ đã xong rồi – Vũ Đình Ân
Lễ hết – Lm. Mi Trầm
Lễ hết rồi – Vinam
Lễ hoàn tất – Trần Anh Linh
Lễ xong – Uyên Khanh
Lễ xong rồi – Lm. Thành Tâm
Lễ xong rồi 1 – Khuyết danh
Lên đường – Lm. Nguyên Lễ
Lên đường – Lm. Nguyễn Duy
Lên đường – Lm. Thanh Bình
Lên đường – Viễn Xứ
Lên đường cùng Giêsu – Sr. Hương Đan
Loan báo Tin Mừng – Duy Tân
Loan báo Tin Mừng – Đinh Công Huỳnh
Loan báo Tin Mừng – Ngọc Hân
Loan báo Tin Mừng – Lm. Từ Duyên
Loan Tin Vui – Ngọc Hân
Lời cảm tạ – Đăng Khoa
Lời Cha – Sơn Ca Linh
Lời nguyện kết lễ – Lm. Nguyễn Duy
Lời nguyện mến yêu – Lm. Nguyễn Duy
Lời tạ ơn – Lm. Thanh Bình
Lời tạ ơn – Thanh Lâm
Lúa chín đầy đồng – Sơn Dương
Lữ hành trần gian – Duy Tân
*
Một thoáng mây bay – Hồng Trần
Mở rộng vòng tay – Thế Thông
Mừng thánh bổn mạng – Giang Tâm
*
Nào ta đi – Hải Vân
Nếu Chúa không ở lại (Tv. 123) – Lm. Hoài Đức
Nếu tôi sống – Lm. Vinh Hạnh
Niềm tin vào đời – Sơn Dương
Niềm vui Tin Mừng – Giang Tâm
Niềm xác tín – Sr. Hiền Hòa
Nợ tình yêu – Lm. Duy Linh
*
Ngài sai con đi – Đinh Công Huỳnh
Ngàn lời tri ân – Lm. Thanh Bình
Người là đường
Người sai ta đi – Khổng Vĩnh Thành
*
Nhân chứng – Trầm Thiên Thu
Nhân chứng Phúc Âm – Lm. Thành Tâm
Nhân chứng yêu thương – Thế Thông
Những giọt mưa hồng – Lm. Nguyễn Duy
***
Quyền uy Chúa – Lm. Duy Linh
***
Ra đi – Duy Tân
Ra đi làm nhân chứng – Đinh Công Huỳnh
Ra đi và ra khơi – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Ra về – Duy Tân
Ra về – Lm. Nguyễn Duy
Ra về an bình – Ngọc Linh
Ra về an bình – Trầm Thiên Thu
Ra về bình an – Lữ Hành
Ra về bình an – Trường Thế Bạch
Ra về trong an bình – Lm. Kim Long
Ra về trong an bình – Viết Chung
Ra về với Mẹ – Đạt Đức
Reo vui niềm tin 2 – Nguyên Long
***
Sánh vai với Chúa – Trương Thế Bạch
Say men hồng ân – Sơn Dương
Sống cho Tin Mừng – Lm. Thái Nguyên
Sống chứng nhân – Lm. Nguyễn Duy
Sống chứng nhân – Viễn Xứ
Sống đạo hôm nay – Lm. Nguyễn Duy
Sống Tin Mừng hôm nay – Giang Tâm
Sống Thánh lễ cuộc đời – Lm. Thái Nguyên
Sống với niềm tin – Lm. Duy Linh
***
Ta mau lên đường – Giang Tâm
Ta ra về – Duy Tân
Ta ra về – Hải Ánh
Ta ra về – Lm. Kim Long
Ta vào đời – Hùng Lân
Tạ ca – Hải Nguyễn
Tạ lễ – Vinam
Tạ lễ Truyền giáo – Nguyễn Chánh
Tạ ơn – Lê Đức Hùng
Tạ ơn Chúa 1 – Đạt Đức
Tạ ơn Chúa 2 – Đạt Đức
Tạ ơn Chúa – Hải Nguyễn
Tạ ơn Chúa – Lm. Vương Diệu
Tạ ơn Chúa với Mẹ – Thy Yên
Tâm ca dấn thân – Giang Tâm
Tâm tình sống – Lm. Thái Nguyên
Tâm tình tri ân – Thiên Uyên
Tán tụng hồng ân – Hải Linh & Vũ Đình Trác
Tin yêu ca – Nguyễn Thắng
Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi – Lm. Nguyên Lễ
Tình yêu Chúa thúc bách – Đinh Công Huỳnh
*
Tha thiết xin vâng – Trầm Thiên Thu
Thánh hóa gia đình – Lm. Mi Trầm
Thánh lễ cuộc đời – Lữ Hành
Thánh lễ đã hết – Lm. Kim Long
Thánh lễ đã hết – Lm. Nguyễn Duy
Thánh lễ đã hết rồi – Lê Phú Hải
Thánh lễ hết rồi – Thiên Uyên & Hải Ánh
Thánh lễ kết nối – Hải Ánh
Thánh lễ kết thúc – Duy Tân
Thánh lễ nối dài – Xuân Đàn
Thánh lễ trong cuộc đời – Lm. Nguyễn Duy
Thánh lễ xong – Nguyên Hồ
Thánh lễ xong rồi – Viễn Xứ
Thánh vịnh 106 – Lm. Kim Long
Thắp sáng trong con – Sr. Trầm Hương
Thân lạy Chúa con khấu đầu (Tv. 48) – Lm. Hoài Đức
Theo bước Người – Ngọc Linh
Theo dấu chân Ngài – Lm. Duy Linh
*
Trong an bình – Lm. Nguyễn Duy
*
Vào đời làm nhân chứng – Đinh Công Huỳnh
Về mà kể lại – Lm. Duy Linh
Vui khúc sum vầy – Cát Minh
Vững tin Chúa – Trầm Thiên Thu
*
Xin bằng yên – Lm. Hoài Đức
Xây dựng Nước Trời – Lm. Thái Nguyên
Xin chào Chúa – Hải Nguyễn
Xin Ngài dạy con
Xin ơn an bình – Hồng Trần
Xin phái thợ gặt – Lm. Duy Linh
Xin sai chúng con – Đinh Công Huỳnh
Xin thánh hóa gia đình 1 – Lm. Duy Linh
Xin thánh hóa gia đình 2 – Lm. Duy Linh
*

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s