Chủ đề: Tận Hiến – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

25 Năm Hồng Ân – Lm. Ân 
25 Năm Hồng Ân – Ngọc Linh
Alleluia – Lm. Thái Nguyên 
Ánh mắt Chúa trong đời – Lm. Văn Chi
Ân huệ tình yêu – Lm. Ân Đức
*
Bài ca cảm tạ – Trần Minh Hứa
Bài ca dâng hiến 1 – Lm. Dao Kim
Bài ca dâng hiến 2 – Lm. Dao Kim
Bài ca hiến dâng – Lm. Nguyễn Hùng Cường
Bài ca Linh Mục – Lm. Ân Đức
Bài ca người mục tử – Lm. Ân Đức
Bài ca nhân chứng – Lm. Ân Đức
Bạn tình của lòng tôi – Lm. Thái Nguyên
Bao la tình Chúa – Giang Ân
Biết bao ân tình – Lm. Nguyễn Duy
Biết lấy gì? – Lm. Ân Đức & Thông Giáo
Bốn mươi năm Linh mục – Thiên Lý
Bổn phận của con – Lm. Ân Đức
Bước chân người nở hoa – Đinh Công Huỳnh
Bước chân nữ tỳ – Ngọc Linh
Bước chân Tin mừng – Viễn Xứ
Bước theo Ngài – Quốc Vinh
Bước theo Thầy – Gm. Nguyễn Khảm & Lm. Nguyễn Duy
Bước thời gian – Quốc Thái
*
Cảm mến tình Cha – Lm. Thái Nguyên
Cám ơn Người – Lm. Nguyễn Duy
Cảm tạ hồng ân – Lm. Nguyễn Duy
Cảm tạ Ngài – Lm. Dao Kim
Cát bụi – Hải Nguyễn 
Cầu cho Giáo sĩ – Văn Minh
Cầu cho linh mục – Anh Tuấn
Cầu cho linh mục – Đức Hiệt
Cầu cho linh mục – Lm. Huy Hoàng
Cầu cho linh mục – ĐGM. Ngô Quang Kiệt
Cầu cho linh mục – Xuân Thu
Có một điều – Lm. Ân Đức
Có một tình yêu – Lm. Ân Đức
Con có là chi – Đinh Công Huỳnh
Con đã chọn Ngài – Ngọc Linh
Con đã đến – Lm. Thái Nguyên
Con đã tìm thấy – Sr. Trầm Hương
Con đây là Linh mục – Ngọc Linh
Con đây Ngài ơi – Lm. Văn Chi
Con là ánh nến – Trần Thánh Ân
Con là Linh mục – Lm. Văn Chi
Con là Linh mục – Vũ Chí Hỷ
Con Linh mục – Lm. Tiến Dũng
Con Linh mục – Lm. Từ Duyên
Con chọn Chúa – Đinh Công Huỳnh
Con muốn – Lm. Thái Nguyên & R. Tagore
Con muốn theo Ngài – Hương Đan
Con nhận khăn lúp – Lm. Kim Long
Con thuộc về Chúa – Lm. Thái Nguyên
Con thuộc về Ngài – Hồng Trần
Con vui tiến lên – Lm. Thái Nguyên
Con xin chọn Chúa mà thôi – Lm. Ân Đức
Con xin đến – Lm. Thái Nguyên
Con xin đến – Đinh Công Huỳnh
Của lễ đời con – Lm. Nguyễn Duy
*
Cha chọn con – Đinh Công Huỳnh
Cha thương chọn con – Lm. Kim Long
Chỉ Một Thiên Chúa – Lm. Ân Đức
Chỉ vì yêu con – Anh Tuấn
Chiếc nhẫn con lãnh – Lm. Kim Long
Cho con sứ vụ hồng ân – Lm. Văn Chi
Chúa biết tâm tư con – Giang Ân
Chúa cất tiếng gọi – Lm. Kim Long
Chúa cất tiếng gọi con – Việt Khôi
Chúa chọn con – Lm. Huy Hoàng
Chúa dắt dìu con – Lm. Kim Long
Chúa dìu con – Lm. Văn Chi
Chúa đã chiếm đoạt con – Lm. Ân Đức
Chúa đã chọn con – Đinh Công Huỳnh
Chúa đã chọn con – Lm. Kim Long
Chúa đã chọn con – Lữ Hành
Chúa đã chọn con – Việt Khôi
Chúa đã chọn con – Vũ Đình Ân
Chúa đã gọi con – Đinh Công Huỳnh
Chúa đã gọi con – Lm. Huy Hoàng
Chúa đã gọi con – Ngọc Linh
Chúa đã gọi con – Lm. Nguyễn Duy
Chúa đã gọi con đi – Ngọc Linh
Chúa đã thương – Lm. Ân Đức
Chúa đã thương con – Đinh Công Huỳnh
Chúa đã xức dầu – Lm. Ân Đức
Chúa đã yêu con – Lm. Kim Long
Chúa đã yêu con – Ngọc Linh
Chúa gọi con đi – Phanxicô
Chúa không lầm – Lm. Từ Duyên
Chúa là đối tượng – Lm. Ân Đức
Chúa luôn ở cùng con – Lm. Kim Long
Chúa mời gọi con – Bạch Vân
Chúa muốn con làm gì – Đinh Công Huỳnh
Chúa nguồn hạnh phúc – Lm. Thái Nguyên
Chúa nhìn con – Hồng Trần
Chúa sai con – Hùng Lân
Chúa sai con đi – Lm. Dao Kim
Chúa sẽ cùng con đồng hành – Trần Minh Hứa
Chúa sẽ cùng con đồng hành (4 bè)
Chúa vẫn yêu con – Trầm Hương
Chúa xức dầu – Lm. Hoài Đức
Chúc mừng – Lm. Nguyễn Duy
Chuỗi hồng ân – Lm. Ân Đức
Chứng nhân Tin mừng – Đinh Công Huỳnh
Chứng nhân Tin mừng – Lm. Văn Chi
Chứng nhân Tin Vui – Lm. Văn Chi
*
Dẫn vào tình yêu – Lm. Kim Long
Dâng hiến – Phanxicô
Dâng hiến – Lm. Văn Chi
Dâng khúc tạ ơn – Đinh Công Huỳnh
Dâng lời ước thệ – Lm. Thái Nguyên
Dâng Ngài đời con – Lm. Nguyễn Hùng Cường & Phương Ý
Dâng tiến đời con – Lm. Thái Nguyên
Dâng trao tình con – Thiên Lý
Dấu chân năm tháng – Khuyết danh
Dầu con là ai – Lm. Ân Đức
*
Đáp ơn gọi – Ngọc Kôn
Để nên lời ngợi ca – Lm. Ân Đức
Đêm vang tiếng gọi – Lm. Nguyên Hòa
Đến để phục vụ – Lm. Nguyễn Duy
Đến với Đấng vô hình – Trầm Hương
Điệp khúc tri ân – Lm. Văn Chi
Điệp khúc xin vâng – Lm. Văn Chi
Điều mơ ước của con – Lm. Thái Nguyên
Đôi mắt yêu thương – Lm. Văn Chi
Đổi mới đời con – Lm. Nguyễn Duy
Đội ơn lòng Chúa – Hải Triều & Lê Đình Bảng
Đời con dâng Chúa – Kim Ân & Thanh Liên
Đời dâng hiến – Hải Triều
Đời Linh mục – Lm. Nguyễn Duy
Đời Linh mục – Văn Duy Tùng
Đời tin yêu – Lm. Thái Nguyên
Được Ngài sai đi – Đinh Công Huỳnh
Đuốc sáng tâm linh – Trầm Hương
Đuốc sáng trần gian – Đinh Công Huỳnh
Đường con theo Chúa – Lm. Ân Đức
*
Giao ước – Ánh Đăng & Thiên Cung
Giao ước tình yêu – Khuyết danh
Gọi tên con – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Gởi Chúa Giêsu – Ngọc Linh
*
Hân hoan niềm vui (Tv. 39) – Lm. Văn Chi
Hân hoan trong Chúa – Khuyết danh
Hạnh phúc đời thánh hiến – Lm. Ân Đức
Hạt bụi hư vô – Sơn Dương
Hạt bụi không tên – Phanxicô
Hạt cải niềm tin – Lm. Văn Chi
Hát trên đỉnh đồi – Lm. Ân Đức
Hãy theo Thầy – Lm. Nguyễn Duy
Hiến dâng – Đỗ Vy Hạ
Hiến dâng – Hoàng Phương
Hiến dâng cho Ngài – Đinh Công Huỳnh
Hiện hữu trong Đức Kitô – Lm. Ân Đức
Hiến lễ đời con – Lm. Ân Đức
Hiến lễ mới – Hải Hồ & Trần Định
Hoa dại – Lm. Ân Đức
Hoa ca tận hiến (Tv. 39 & Tv. 40) – Lm. Văn Chi
Hồng ân bao la – Minh Tâm
Hồng ân sai đi – Lm. Văn Chi
Hồng phúc Chúa ban – Đinh Công Huỳnh
Hợp khúc dâng Người – Trần Minh Hứa
Hy lễ đời con – Đinh Công Huỳnh
Hy lễ hồng ân – Ngọc Linh
***
Kiên trì theo Chúa – Lm. Ân Đức
Kinh cầu cho các Linh mục – Lm. Nguyễn Duy
Kinh cầu cho các Linh mục – Quốc Vinh
Kinh cầu cho Linh mục (2 bè) – Hải Nguyễn
Kinh cầu cho Linh mục (4 bè) – Hải Nguyễn
Kinh cầu Linh mục
Kinh dâng mình – Lm. Thái Nguyên
Kinh hiến dâng – Lm. Thái Nguyên
Kinh tận hiến – Hải Nguyễn
Kinh tình yêu – Lm. Ân Đức
Kinh xin ơn quảng đại – Lm. Thái Nguyên
Kính lạy Ngài – Lm. Thiện Cẩm
***
Khao khát tình Cha – Đinh Công Huỳnh
Khăn lúp trên đầu con – Đinh Công Huỳnh
Khi con nằm xuống
Khiêm nhường phục vụ – Lm. Kim Long
Không còn là tôi sống – Lm. Kim Long
Không phải vì con – Lm. Nguyễn Duy
Khúc ca cảm tạ – Lm. Nguyễn Duy
Khúc ca hồng ân – Lm. Nguyễn Duy
Khúc ca ngày tận hiến – Giang Ân
Khúc ca tạ ơn – Đức Độ
Khúc ca tận hiến – Lm. Nguyễn Duy
Khúc hát dâng đời – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Khúc hát tạ ơn – Đinh Công Huỳnh
Khung trời tình yêu – Lm. Ân Đức
***
Là người của Chúa (Tv 62) – Lm. Nguyễn Duy
Lạy Chúa con đây – Lm. Dao Kim & Minh Hân
Lạy Chúa con đây – Lm. Nguyễn Hùng Cường
Lạy Chúa con đây – Lm. Oanh Sông Lam
Lạy Chúa xin hãy sai – Lm. Hoàng Kim
Lạy Chúa xin nhận lấy – Đinh Công Huỳnh
Lạy Thầy, Thầy biết – Lm. Thái Nguyên
Lấy gì tạ ơn Chúa – Đinh Công Huỳnh
Lễ dâng tình yêu – Lm. Kim Long      
Lễ vật lần đầu tiên – Lm. Kim Long
Linh mục Chúa – Lm. Từ Duyên
Linh mục của Chúa – Đinh Công Huỳnh
Linh mục của Chúa – Trầm Hương
Linh mục đầy ân phúc – Nguyễn Khắc Xuyên
Linh mục đầy ân phúc – Vũ Đình Ân
Linh mục đời đời – Văn Duy Tùng
Linh mục là ai? – Lm. Từ Duyên
Linh mục người đã đến đây – Ngọc Linh
Linh mục sứ giả Tin Mừng – Đinh Công Huỳnh
Linh mục tên con – Thiên Lý
Linh mục tiến lễ – Vũ Đình Ân
Loan báo Tin Vui – Lm. Văn Chi
Lòng Chúa nhân hậu 3
Lòng Chúa nhân hậu 4
Lòng Chúa nhân hậu 7
Lời ca tạ ơn – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Lời cầu sai đi – Lm. Văn Chi
Lời gọi trong đêm – Đinh Công Lý
Lời kinh của Linh mục – Lm. Từ Duyên
Lời kinh hiến dâng – Ngọc Linh
Lời kinh hiến dâng – Lm. Văn Chi
Lời minh ước – Hải Nguyễn
Lời nguyện cho Linh mục – Ngọc Linh
Lời nguyện cho Linh mục – Lm. Thái Nguyên
Lời nguyện con dâng – Ngọc Linh
Lời nguyện Phó tế – Lm. Nguyễn Duy
Lời nguyện truyền giáo – Hoài Chiên
Lời tình tự – Lm. Ân Đức
Lời van nài – Xuân Tưởng
***
Tạ ơn Cha – Hải Đăng
Tâm nguyện – Lm. Nguyễn Duy
Tâm nguyện thánh hiến – Hải Triều
Tâm tình hiến dâng – Lm. Oanh Sông Lam
Tâm tình sai đi – Lm. Văn Chi
Tâm tư hiến dâng – Lm. Văn Chi
Tâm tư reo vang – Lm. Văn Chi
Tâm tư sai đi – Lm. Văn Chi
Tận hiến – Khuyết Danh
Tất cả là hồng ân – Lm. Ân Đức
Tất cả là hồng ân – Lm. Huy Hoàng
Tất cả là hồng ân – Linh Huyền Dung
Tất cả vì tình yêu Đức Kitô – Lm. Ân Đức
***
Tiên tri của Chúa – Lm. Dao Kim
Tiến lễ trao dâng – Đinh Công Huỳnh
Tiến lên bạn tình ơi – Lm. Kim Long
Tiếng Chúa gọi con – Đinh Công Huỳnh
Tiếng Chúa gọi con – Viễn Xứ
Tiếng gọi bao đời – Đinh Công Huỳnh
Tiếng gọi nhiệm mầu – Đinh Công Huỳnh
Tiếng gọi trong đêm – Lm. Thiên Ân
Tiếng gọi trong đêm vắng – Đinh Công Huỳnh
Tin mừng cứu độ – Lm. Nguyễn Duy
Tình ca dâng hiến – Lm. Ân Đức
Tình ca dâng hiến – Lm. Thái Nguyên
Tình ca kết ước – Lm. Ân Đức
Tình ca mùa dâng hiến – Lm. Ân Đức
Tình ca muôn đời – Lm. Ân Đức
Tình cao siêu – Vũ Đình Ân
Tình Chúa cho con – Lm. Duy Thiên
Tình Chúa yêu con – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Tình con yêu Chúa – Lm. Thái Nguyên
Tình hiến dâng – Lm. Thái Nguyên
Tình khúc – Lm. Ân Đức
Tình khúc hiến dâng – Đinh Công Huỳnh      

***
Ước nguyện đời tận hiến – Lm. Văn Chi
***
Vẫn là – Lm. Thái Nguyên
Vâng lời Thầy con thả lưới – Nguyễn Quang Hưng
Vâng ý Cha trọn đời – Việt Khôi
Vì quá yêu thương – Lm. Kim Long
Vì Tin Mừng tôi làm tất cả – Ngọc Linh
Vì tình yêu Đức Kitô – Lm. Kim Long
Vì tôi là linh mục – Lm. Nguyễn Duy
Với cả lòng thành con dâng Chúa – Lm. Nguyên Hòa
Với Chúa con đi – Lm. Thái Nguyên
Vòng nhẫn thủy chung

***
Xin cám ơn Ngài – Lm. Ân Đức
Xin cảm tạ hồng ân – Linh Huyền Dung
Xin cho con – Lm. Ân Đức
Xin chọn yêu Cha – Lm. Nguyên Hòa
Xin Chúa giữ gìn các linh mục – Đinh Công Huỳnh
Xin chúc mừng – Hải Nguyễn
Xin dẫn con đi – Lm. Dao Kim
Xin đến Ngài ơi – Lm. Văn Chi
Xin hiến dâng – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Xin làm mới trong con – Trầm Hương
Xin một đời
Xin một lần nguyện ước – Anh Kha
Xin Ngài hãy phán – Quốc Thái
Xin tạ ơn Chúa – Lm. Dao Kim
Xin tạ ơn Ngài – Lm. Nguyễn Hùng Cường
Xin theo Thầy – Lm. Kim Long
Xin thuộc về Ngài – Viễn Xứ
***
Yêu chân tình – Thanh Đan
Yêu cho đến cùng – Lm. Nguyễn Duy
Yêu thương đến cùng – Lm. Kim Long
Yêu thương phục vụ – Trinh Nguyên

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s