*Đức Mẹ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
25 năm vững bền bên Mẹ – Đinh Công Huỳnh & Đinh Công Lý
*
A.
*
Ai người có hiếu – Thái Nguyên
Alleluia – Nam Sơn
Alleluia lễ Đức Mẹ lên Trời – Ninh Doãn Hùng
Angelus – Ba Anh
Ánh mắt Mẹ nhân từ – Đinh Công Huỳnh
Ánh Sao Mai – Anh Kha
Ánh trăng diệu huyền – Đinh Công Huỳnh
Ave Maria – Khuyết danh
Ave Maria – Franz Schubert
Ave Maria – Franz Schubert & Hạt Cát
Ave Maria – Hải Nguyễn   
Ave Maria – Hoàng Diệp
Ave Maria – Huyền Linh
Ave Maria – Kim Long
Ave Maria – Mỹ Sơn
Ave Maria – Thành Tâm
Ave Maria con dâng lời – Huyền Linh
Ave Maria kính dâng Mẹ thương – Hải Vân
Ave Maria tên dịu êm – Trường Luân
Ave Maria trăng từ bi – Nguyễn Duy
Ave Maris Stella – Hoài Đức 
*
Ân sủng ban cho Mẹ – Kim Long
Ân sủng Mẹ lãnh nhận – Kim Long
*
B.
*
Bà là vinh dự – Vũ Đình Ân
Bài ca dâng Mẹ – Lm. Kim Long
Bài ca dâng Mẹ – Văn Chi
Bài ca dâng Mẹ – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến
Bài ca không quên – Khuyết danh
Bài ca lữ hành – Nguyễn Duy
Bài ca lữ hành – Tiến Dũng & Đỗ Xuân Quế
Bài ca tình yêu – Đỗ Vy Hạ
Bài ca thiết tha – Lê Ân Thiên
*
Bên hữu Ngài – Nguyễn Duy
Bên Mẹ – Thiên Uyên
Bên Mẹ chiều về – Thái Nguyên
Bên Mẹ hân hoan – Minh Anh
Bên Mẹ Mân Côi – Vinam
Bên ngai Mẹ hiền – Thái Đức Bạch & Hoài Chiên
Bên tòa Mẹ – Nam Sơn
Biển đời có Mẹ – Hồng Trần
Biển đời gian truân – Đinh Công Huỳnh
*
Bốn lời nguyền – Minh Đệ & Hải Linh
Bông hoa dâng Mẹ – Nguyễn Duy
Bông hoa lòng dâng Mẹ – Lê Ân Thiên
Bông hồng dâng Mẹ – Phanxicô
Bông huệ trắng tinh – Minh Đệ & Hải Linh
Bước đi cùng Mẹ – Đinh Công Huỳnh & Đinh Công Lý
Bước theo Mẹ – Trùng Dương
*
C.
*
Ca khúc về bên Mẹ – Trọng Nhân
Ca mừng Mẹ Thiên Chúa – Trung Liên
Ca ngợi – Thanh Hương & Trần Đức Huân
Ca ngợi Danh Maria – Hùng Việt
Ca tụng Mẹ – Khuyết danh
Cảm tạ Mẹ La Vang – Thế Thông
Canvê chiều – Vinam
Canvê mặt trời đã tắt – Lm. Phương Anh
Canvê Mẹ ngắm nhìn – Lê Ân Thiên
Cành hoa dâng Mẹ – Mai Nguyên Vũ
Cánh hoa tuyệt vời – Sr. Trầm Hương
Cất tiếng hòa ca – Ngô Duy Linh
Cầu cùng Mẹ – Thế Thông
Cầu cùng Mẹ (Mẹ Vô Nhiễm) – Thế Thông
Cầu Mẹ Fatiama – Hoài Đức
Cầu Mẹ thương xứ đạo con – Nguyễn Hùng Cường
Cầu nguyện với Mẹ – Kim Long
Cầu xin Mẹ lúc khởi hành – Hùng Lân & Thanh Tùng
Cầu xin Mẹ từ ái – Văn Chi
Cầu xin Thánh gia – Phạm Đình Nhu & Nguyễn Khắc Tuần
Cây phúc vườn thiêng – Hương Phong
Cây phúc vườn thiêng – Lữ Hành
Cậy trông Mẹ – Nguyễn Duy
Cậy trông nơi Mẹ – Đức Khải
*
Có Mẹ lo gì – Lm. La Thập Tự
Con ca ngợi Mẹ – Lê Ân Thiên
Con dâng lên Mẹ – Đinh Công Huỳnh
Con dâng lên Mẹ – Trùng Dương
Con đến bên Mẹ – Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
Con đến trước tòa Nữ vương – Huyền Linh
Con đi hái hoa – Vũ Đình Ân
Con đi hành hương – Vũ Đình Ân
Con kính chào – Nguyễn Văn Hòa
Con noi gương Mẹ – Đạt Đức
Con quỳ chiêm ngắm Mẹ – Lê Ân Thiên
Con quỳ đây Mẹ ơi! – Lê Ân Thiên
Con sắp ra đi 1 – Đạo Minh
Con sắp ra đi 2 – Đạo Minh
Con về đây – Lê Ân Thiên
Con về đây Mẹ ơi! – Lê Ân Thiên
Con về La Vang về với Mẹ – Ánh Đăng & Thiên Cung
Con xin dâng Mẹ – Văn Chi
Con yêu của Mẹ – Kim Long
Con yêu Mẹ – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến
Cung chúc Trinh vương – Lm. Hoài Đức
Cung tiến ca – Thế Thông
Cùng dâng kính Mẹ – Linh Trang
Cùng Mẹ con đi – Đinh Công Huỳnh
Cùng Mẹ con kính dâng – Thế Thông
Cùng Mẹ con sống Lời Chúa – Thảo Sương
Cùng Mẹ dâng hiến – Thái Nguyên
Cùng Mẹ đem bánh cho đời – Thế Thông
Cùng Mẹ hoan ca – Vũ Đình Ân
Cùng Mẹ lên đường – Trầm Hương
Cùng Mẹ ra khơi – Minh Anh
Cùng Mẹ ra khơi – Thế Thông
Cùng Mẹ ra khơi – Trầm Hương
Cùng Mẹ sống lời Chúa – Thế Thông
Cùng về La Vang – Thế Thông
Cuộc viếng thăm của Mẹ – Kim Long
*
Ch.
*
Chào Đức Mẹ – Khuyết danh
Chào kính Nữ Vương – Kim Long
Chạy đến Mẹ Tà Pao – Đinh Công Huỳnh
Chỉ muốn yêu Mẹ – Huyền Linh
Chiều bên Thánh giá – Ngọc Khánh
Chiều cuối năm bên Mẹ – Cao Huy Hoàng
Chiều êm êm – Lm. Hoài Đức & Hải Ánh
Chiều mưa cầu Mẹ – Văn Chi
Chiều nay – Khuyết danh
Chiều nhẹ buông – Thế Thông & Khương Huệ
Chiều nhẹ buông (hợp xướng-đệm đàn) – Thế Thông & Khương Huệ
Chiều tâm tư – Văn Chi
Cho con kêu tên Mẹ – Trùng Dương
Chúa phải lớn lên –  Lm. Ân Đức
Chúc tụng ca: Ave Maria – Lm. Ân Đức
Chúc tụng Mẹ La Vang – Phạm Đức Huyến
Chúc tụng Mẹ Maria – Lê Ân Thiên
Chúng con ca mừng – Kim Long
Chúng con là con Mẹ – Kim Long
Chúng tôi trông cậy – Lm. Hoài Đức
Chuỗi kinh Mân Côi – Đinh Công Huỳnh
Chuỗi Mân Côi – Đức Khải
Chuỗi Mân Côi – Văn Chi
Chuỗi Mân côi dâng Mẹ – Lm. Nguyên Lễ
Chuỗi ngọc vàng kinh – Phạm Đức Huyến
Chuông chiều La Vang – Khuyết danh
Chút tình con thơ – Nguyễn Duy
*
D.
*
Dâng đời con – Vũ Đình Ân
Dâng hiến cho Mẹ – Thái Nguyên
Dâng hiến Mẹ – Trần Anh Linh 
Dâng hoa – Vũ Đình Ân 
Dâng hoa năm sắc – Duy Tân
Dâng lễ với Mẹ – Nguyên Kha
Dâng lên Mẹ – Lê Ân Thiên
Dâng lên Mẹ tình yêu – Xuân Đàn
Dâng Mẹ – Đức Khải
Dâng Mẹ – Hoài Đức
Dâng Mẹ – Kim Long
Dâng Mẹ – Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
Dâng Mẹ – Vũ Đình Ân
Dâng Mẹ 5 sắc – Hải Nguyễn
Dâng Mẹ bài ca – Đinh Công Huỳnh
Dâng Mẹ bóng chiều – Lữ Hành
Dâng Mẹ chiều nay – Văn Chi
Dâng Mẹ cuộc đời – Giang Ân
Dâng Mẹ đời con – Ngọc Linh
Dâng Mẹ hoa đời – Vũ Đình Ân
Dâng Mẹ hoa lòng – Đức Khải
Dâng Mẹ La Vang – Nguyễn Hùng Lân
Dâng Mẹ lời kinh – Đức Khải
Dâng Mẹ một chiều – Văn Chi
Dâng Mẹ ngàn hoa – Đinh Công Huỳnh
Dâng Mẹ ngàn hoa – Lm. Nguyên Lễ
Dâng Mẹ ngàn hoa – Văn Chi
Dâng Mẹ niềm tin yêu – Kim Long
Dâng Mẹ tâm tư – Lê Ân Thiên
Dâng Mẹ tình yêu – Hải Nguyễn
Dâng Mẹ tòa cao – Thế Thông
Dâng Mẹ vòng hoa – Vũ Đình Ân
Dâng Mẹ xứ đạo – Ninh Doãn Hùng
Dâng mình cho Đức Mẹ – Hải Linh
Dâng nén hương lòng – Thế Thông
Dâng nến – Nguyễn Văn
Dâng nến – Phanxicô
Dâng ngọn nến hồng 1 – Ngọc Linh
Dâng nhánh hoa hồng – Lm. Hoài Đức & Cao Đức Thuận
Dâng tiến Nữ Vương – Mai Nguyên Vũ
*
Đ.
Đấng sung mãn tình yêu – Lm. Kim Long
Đất thiêng Mẹ hiền – Hải Triều
Đây La Vang – Gm. Nguyễn Văn Hòa
Đây mùa hoa đã về – Lm. Dao Kim
Đây tháng hoa – Khuyết danh
Đem con về trời – Khuyết danh
Đến bên Mẹ – Thế Thông
Đến bên Mẹ Tà-pao – Hải Nguyễn
Đến mà nghe – Đinh Công Huỳnh
Đến trước nhan Mẹ – Sr. Trầm Hương
Đến với Mẹ – Lm. Kim Long
Đền tạ trái tim Mẹ – Long Vân
Đền tạ trái tim Mẹ – Nguyễn Khắc Tuần
Đi giữa vườn hoa – Thế Thông
Đoàn con đang trầm luân – Hoài Chiên
Đoàn con về đây – Vũ Đình Ân
Đời con có Mẹ – Đức Khải
Đức Mẹ dâng mình (21.11) – Khuyết danh
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Đáp ca)
Đức Mẹ suối an bình – Thế Thông
Đức Mẹ Vô Nhiễm Thai – Võ Thanh Hương
Đường lên Thiên quốc – Thế Thông
*
G.
*
Gần lòng Mẹ – Đào Trung
Giờ đây êm ái – Vinh Hạnh
*
H.
*
Hát ca tình Mẹ – Lm. Ân Đức
Hãy về bên Mẹ – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến
Hãy về với Mẹ – Thế Thông
Hiền Mẫu La Vang – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến
Hiệp cùng với Mẹ – La Thập Tự
Hoa Đức Tin – Thế Thông
Hoa hồng dâng Mẹ – Lê Ân Thiên
Hoa khiêm hạ – Thế Thông
Hoa Mân Côi con dâng Mẹ – Trương Thế Bạch
Hoa phục vụ – Thế Thông
Hoa từ lòng đất Mẹ – Thế Thông
Hoa thắm dâng Mẹ – Lê Ân Thiên
Hoa thông hiệp – Thế Thông
Hoa thơm dâng Mẹ – Thế Thông
Hoa yêu thương – Thế Thông
Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua – Dao Kim
Hội hoa dâng Mẹ – Thế Thông (thơ Miên Ly)
Hồn tôi – Đỗ Vy Hạ
Hồn tôi nhảy mừng – Ánh Đăng
Hợp tiếng hoan chúc – Đỗ Vy Hạ
Huyền nhiệm tiếng xin vâng – Trầm Hương & Vũ Huy Chương
Huyền sử 5 sắc hoa – Thế Thông
Hương kinh La Vang – Thế Thông
Hương lòng dâng Mẹ – Thế Thông
Hương tình yêu mến – Thế Thông
Hướng về La Vang – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến
*
K.
*
Kết hoa dâng Mẹ – Đinh Công Huỳnh
Kìa ai – Vinh Hạnh
Kìa Bà nào (mẫu 1) – Hoàng Diệp
Kìa Bà nào (mẫu 2) – Hoàng Diệp
Kinh cầu Mẹ Hằng Cứu Giúp – Hoài Chiên
Kinh cầu Mẹ Măng Đen – Thế Thông (thơ Lê Đình Bảng)
Kinh Mân Côi dâng Mẹ – Trương Thế Bạch
Kinh Mẫu Nghi cao cả – Thế Thông
Kinh ngợi khen – Thế Thông
Kính chào Đức Nữ Vương – Hải Triều
Kính chào Đức Nữ Vương – Thế Thông
Kính chào Maria – Nguyễn Duy
Kính chào Mẹ – Khuyết danh
Kính chào Mẹ 1 – Quốc Vinh
Kính chào Mẹ 2 – Quốc Vinh
Kính chào Mẹ – Kim Long
Kinh chào Mẹ – Trùng Dương
Kính chào Mẹ La Vang – Phạm Đức Huyến
Kính chào Mẹ La Vang – Cao Huy Hoàng
Kính chào Mẹ La Vang – Kim Long
Kính chào Mẹ Thiên Chúa – Kim Long
Kính chào Nữ Vương – Hùng Thái Hoan & Quang Tính
Kính chào Nữ Vương (1) – Kim Long
Kính chào Nữ Vương (2) – Kim Long
Kính chào Nữ Vương (3) – Kim Long
Kính chào Nữ Vương –  Nguyễn Văn Hòa
Kính chào Nữ Vương – Thành Tâm
Kính chào Nữ Vương – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến
Kính chào Thánh Mẫu La Vang – Ân Đức
Kính chào Thân Mẫu – Hải Triều
Kính chào Trinh Nữ – Cao Huy Hoàng
Kính chào Trinh Nữ – Kim Long
Kinh Mân Côi Mùa Vui – Tâm Bảo
Kính mừng – Hoài Đức
Kính mừng Maria – Hoài Đức & Trúc Thủy Hùng
Kính Mừng Maria – Trầm Hương
Kính mừng Mẹ đầy ơn phúc – Trương Thế Bạch
*
Kh.
*
Khẩn cầu Mẹ La Vang – Khuyết danh
Khấn xin Mẹ – Xuân Kính
Khấn xin Mẹ Fatima – Huỳnh Minh Kỳ
Khấn xin Mẹ Fatima – Thanh Hiên
Khấu đầu bái lạy – Sr. Trầm Hương
Khi bóng chiều – Lm. Nguyễn Duy
Khi con về trời – Nguyễn Khắc Xuyên & Hoài Chiên
Khiêm cung mừng Mẹ – Hải Nguyễn
Khiêm nhường theo Mẹ – Đạt Đức
Khúc ca chiều – Hùng Minh
Khúc ca chiều – Vũ Đình Ân
Khúc ca dâng Mẹ – Lm. Văn Chi
Khúc ca Mẹ với con – Lm. Nguyên Khôi
Khúc ca yêu Mẹ – Khuyết danh
Khúc ca yêu Mẹ – Vũ Ngọc & Minh Quang
Khúc hát dâng hoa – Hải Triều
Khúc hát dâng Mẹ – Thiên Lý
Khúc kết – Khuyết danh
Khúc tâm ca – Hoàng Bổn
*
L.
*
La Vang 200 năm – Thế Thông
La Vang điệp khúc yêu thương – Thế Thông (thơ Nguyên Hồ)
Lạy Đức Mẹ La Vang – Hoàng Vũ Dao Kim
Lạy Đức Nữ Trinh – Thành Tâm
Lạy Mẹ khoan nhân – Hoài Đức
Lạy Mẹ La Vang – Bạch Quỳnh
Lạy Mẹ La Vang – Bùi Đức Hà
Lạy Mẹ La Vang 1 – Nguyên Lễ
Lạy Mẹ La Vang – Xuân Đàn
Lạy Mẹ Maria – Hoài Đức & Duy Ân Mai
Lạy Mẹ Mân Côi – Hoài Đức
Lạy Mẹ mến yêu – Hoài Đức & Duy Ân Mai
Lạy Mẹ mến yêu – Trầm Hương
Lạy Mẹ Vô Nhiễm – Thế Thông
Lạy Mẹ xin yên ủi – Nguyễn Khắc Xuyên
Lạy Nữ vương Mân Côi – Ánh Đăng
Lên đường với Mẹ – Đạt Đức
Linh hồn tôi – Thế Thông
Lời ca dâng Mẹ – Đức Khải
Lời kinh của Mẹ – Mai Nguyên Vũ
Lời kinh dâng Mẹ 1 – Đức Khải
Lời kinh dâng Mẹ 2 – Đức Khải
Lời kinh Mân Côi – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến
Lời Mẹ dạy – Uyên Khanh
Lời Mẹ nhắn nhủ – Huyền Linh
Lời Mẹ ru con – Ân Đức
Lời Người chuộc tội – Đỗ Vy Hạ
*
M.
*
Magnificat – Đỗ Vy Hạ
Magnificat – Hoàng Kim & Ngô Duy Linh
Magnificat – Khuyết danh
Mãi muôn đời – Khuyết danh
Maria Mẹ lên trời – Đạt Đức
Maria Mẹ Thiên Chúa – Trầm Hương
Maria Nữ vương – Thanh Hùng
Maria, Người Nữ Thánh Thể – Ân Đức
Mầu nhiệm Mừng – Trầm Hương
Mầu nhiệm Sáng – Trầm Hương & Vũ Duy Thống
Mầu nhiệm Thương – Trầm Hương
Mầu nhiệm Vui – Trầm Hương & Vũ Duy Thống
Mẹ ánh bình minh – Nguyễn Khắc Xuyên
Mẹ bảy sự đau thương – Khuyết danh
Mẹ của lòng con – Vinam
Mẹ cứu giúp – Cao Đệ
Mẹ cứu giúp con – Hoàng Đức
Mẹ Chúa Thiên đình – Đỗ Vy Hạ
Mẹ Chúa vinh quang – Nguyễn Khắc Tuần
Mẹ dạy cho con – Lưu Hoàng
Mẹ dạy con tin yêu hy vọng – Minh Anh
Mẹ diễm lệ – Hoài Đức & Minh Hải
Mẹ dưới bóng Chúa Thánh Linh – Thế Thông
Mẹ đã đi qua đường trần – Trùng Dương
Mẹ đã ra đi – Ân Đức
Mẹ đau thương – Thế Thông & Khương Huệ & Mai Khôi
Mẹ Đấng cứu chuộc – Ân Đức
Mẹ đầy ân phúc – Ánh Đăng
Mẹ đầy ơn phúc – Khuyết danh
Mẹ đầy ơn phúc – Thành Tâm
Mẹ đầy ân phúc (Piano) – Phương Anh. Thành Tâm & Hạt Cát
Mẹ đẹp như mùa xuân – Lê Ân Thiên
Mẹ Hằng Cứu Giúp – Hoài Chiên
Mẹ Hằng Cứu Giúp – Thành Tâm
Mẹ Hằng Cứu Giúp – Trùng Dương
Mẹ Hằng Cứu Giúp – Xuân Đàn
Mẹ hồng ân – Đặng Đình Khoa
Mẹ khóc thương con người – Trùng Dương
Mẹ La Vang – Trường Lân
Mẹ La Vang Thầy dạy của con – Minh Anh
Mẹ là danh tiếng – Hoàng Kim
Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế – Lê Ân Thiên
Mẹ là mùa xuân – Linh Trang
Mẹ là mùa xuân cứu độ – Phương Anh
Mẹ là Nữ vương bình an – Trùng Dương
Mẹ La Vang – Trùng Dương
Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến
Mẹ là bến đợi – Thế Thông
Mẹ lặng thầm – Lê Ân Thiên
Mẹ lên trời – Đạt Đức
Mẹ lên trời – Mạnh Thi
Mẹ lên trời – Thiên Phụng
Mẹ lên trời – Triệu Hà
Mẹ lên trời – Trùng Dương
Mẹ luôn ghi nhớ – Phương Anh
Mẹ Maria – Tâm Bảo
Mẹ Maria mến yêu – Hoài Đức & Duy Ân Mai
Mẹ mãi là mùa xuân – Lê Ân Thiên
Mẹ Mân Côi Mẹ xứ đạo – Nguyên Lễ
Mẹ Nữ Trinh Vương – Trương Thế Bạch
Mẹ ngàn hoa – Thế Thông
Mẹ nhân loại – Nguyễn Đình Diễn
Mẹ ơi – Đức Khải
Mẹ ơi con yêu Mẹ – Khuyết danh
Mẹ ơi đoái nhìn – Thế Thông
Mẹ ơi hãy đến – Thế Thông
Mẹ ơi Mẹ là suối – Cao Đệ
Mẹ ơi xin hãy xót thương – Trùng Dương
Mẹ phù hộ – Trần Văn Hào
Mẹ Sầu Bi – Khuyết danh
Mẹ tình yêu – Xuân Đàn
Mẹ từ bi – Minh Trân
Mẹ Thiên Chúa – Đỗ Vy Hạ
Mẹ triển dương – Vinh Hạnh
Mẹ trong cuộc đời – Ân Đức
Mẹ Truyền Tin (3 bè) – Thế Thông
Mẹ Truyền Tin (4 bè) – Thế Thông
Mẹ và con – Ân Đức
Mẹ về Thiên cung 1 – Đỗ Vy Hạ
Mẹ về Thiên cung 2 – Đỗ Vy Hạ
Mẹ về Thiên Cung – Hoàng Kim
Mẹ về Thiên cung – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến
Mẹ về Trời – Thế Thông
Mẹ về Trời – Xuân Đàn
Mẹ vô nhiễm – Ân Đức
Mẹ vô nhiễm 1 – Thế Thông
Mẹ vô nhiễm 2 – Thế Thông
Mẹ vô nhiễm 3 – Thế Thông
Mẹ Vô nhiễm nguyên tội – Đỗ Vy Hạ
Mỗi ngày là một bài ca – Ân Đức
Mỗi phút có Mẹ – Thế Thông
Một bà tiên – Thế Thông
Một điềm lạ – Thành Tâm
Một điềm lạ vĩ đại – Dao Kim
Một Người Nữ – Ân Đức
Một trời La Vang (2 bè) – Thế Thông
Mùa hoa đã về – Thế Thông
Mùa hoa đẹp tươi đã về – Trầm Hương
Mùa hoa về – Nguyên Lễ
Mùa hoa về đây – Lê Ân Thiên
Mùa hoa về rồi – Trầm Hương
Muôn hoa dâng Mẹ – Lê Ân Thiên
Muôn hoa thắm nở – Lê Ân Thiên   
Muôn lời tụng ca Mẹ – Lê Ân Thiên   
Muôn phương chúng con về – Lê Ân Thiên
Mừng kính Đức Mẹ Sầu Bi – Lê Ân Thiên
Mừng kính Mẹ Thiên Chúa – Quang Huy
Mừng khen Giavê – Thành Tâm
Mừng Mẹ lên trời – Tạ Mạnh Nghi
Mừng Mẹ lên trời – Lê Ân Thiên
Mừng sinh nhật Đức Maria – Quang Huy
*
N.
*
Này là muôn hoa – Thế Thông
Nến hồng dâng Mẹ – Thế Thông
Nữ hoàng đăng quang – Mai Nguyên Vũ
Nữ hoàng Thiên quốc – Đỗ Vy Hạ
Nữ vương bình an – Hoài Đức
Nữ vương hòa bình – Hải Linh
Nữ vương Mân côi – Hải Linh
Nữ vương Thiên đàng – Anh Thi
Nữ vương Thiên đàng – Thế Thông
*
Ng.
*
Ngài bảo gì con hãy làm theo – Thế Thông
Ngàn hoa Mân Côi dâng Mẹ – Trương Thế Bạch
Ngọn nến lung linh – Thế Thông
Ngợi khen – Hải Linh
Ngũ bái 1 – Thế Thông
Ngũ bái 2 – Thế Thông
Ngũ bái 3 – Thế Thông
Ngũ bái 4 – Thế Thông
Ngũ bái 5 – Thế Thông
Ngũ bái 6 – Thế Thông
Ngũ bái tiến dâng – Trầm Hương
Nguồn an vui – Ngô Duy Linh
Nguồn an vui – Võ Thanh & Hương Trinh
Nguồn cậy trông – Khuyết danh
Nguồn mạch hồng ân – Dao Kim
Nguyện Mẹ thương – Xuân Đàn
Người Nữ diễm phúc – Ân Đức
*
Nh.
*
Như chiếc thuyền nan – Lê Ân Thiên
Như là áo Mẹ – Khuyết danh
Như Mẹ Maria – Khuyết danh
Như muôn đóa hồng – Trầm Hương
Những bước chân vui – Trầm Hương
Những cánh hoa dâng Mẹ 1 – Đỗ Vy Hạ
Những cánh hoa dâng Mẹ 2 – Đỗ Vy Hạ
*
Q.
Quỳ đây con trông lên Mẹ – Lê Ân Thiên
Quỳ đây khấn dâng lên Mẹ – Trùng Dương
*
S.
*
Sao biển – Tâm Bảo
Sao Mai đưa lối – Khuyết danh
Sẻ chia nỗi đau với Mẹ – Nguyên Lễ
Sinh nhật Mẹ (1) – Thế Thông
Sinh nhật Mẹ (2) – Thế Thông
Sống có Mẹ – Khuyết danh
Sống gần Mẹ – Nguyễn Khắc Xuyên
Sống một ngày như Mẹ – Khuyết danh
Sống với Mẹ – Thu Cúc
*
T.
*
Tạ lễ với Mẹ – Thành Tâm
Tạ ơn Đức Mẹ – Đạt Đức
Tâm sự với Mẹ – Vũ Đình Ân
Tấu lạy Bà – Vinh Hạnh
Tiến dâng lên Mẹ – Trầm Hương
Tiếng hát con vọng xa – Trầm Hương
Tiến hoa 1 (Tiến Mẹ thiên đình) – Thế Thông
Tiến hoa 2 (Dâng Mẹ tòa cao) – Thế Thông
Tiến hoa 3 (Hoa dâng Mẹ hiền) – Thế Thông
Tiến hoa 4 (Muôn hoa tiến Mẹ) – Thế Thông
Tiến hoa 5 (Hoa dâng Mẹ lành) – Thế Thông
Tiến hoa 6 (Hoa thơm dâng Mẹ) – Thế Thông
Tiến hoa 7 (Huyền sử năm sắc hoa) – Thế Thông
Tiến hoa 8 (Năm sắc hoa tình Mẹ) – Thế Thông
Tiến hoa 9 (Hoa tháng năm) – Thế Thông
Tiến hoa 10 (Mùa hoa đẹp tươi) – Thế Thông
Tiến hoa năm sắc – Hoài Đức
Tiến hoa năm sắc – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến
Tiến hoa Tây nguyên – Mai Nguyên Vũ
Tiến hương Tây nguyên – Mai Nguyên Vũ
Tiếng hát dâng Mẹ – Đỗ Vy Hạ
Tiếng hát thiên thu – Dao Kim & Thiên Tân
Tìm về bên Mẹ Tàpao – Khương Huệ
Tìm về La Vang – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến
Tình ca Mẹ thương con – Trương Thế Bạch
Tình con – Mai Nguyên Vũ
Tình khúc dâng hoa – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Tình khúc dâng Mẹ – Mai Nguyên Vũ
Tình khúc Mân côi – Phương Anh
Tình Mẹ – Mai Nguyên Vũ
Tình Mẹ – Phương Anh
Tình Mẹ bao la – Đức Khải
Tình Mẹ tình con – Thế Thông
Tình Mẹ tình con – Thế Thông (hòa âm Liên Bình Định)
Tình Mẹ thiết tha – Vinam
Tình yêu Mẹ – Lê Ân Thiên
Tung hô Mẹ Thiên Chúa – Tạ Mạnh Nghi
Tung hô Nữ vương – Khuyết danh
Tuổi thần tiên – Phương Anh
Tuyệt vời, Người Nữ Thánh Thể – Thế Thông
Từ chồi Jesse –  Trầm Hương
Từ lúc Mẹ nói lời xin vâng – Trầm Hương
Từng nụ hoa nở – Dao Kim
Tước hiệu Mẹ La Vang – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến
*
Th.
*
Thánh ca ngợi khen – Xuân Thảo
Thánh danh bất tử – Mai Nguyên Vũ
Tháng hoa đến rồi – Thế Thông
Tháng Mười tháng Mân Côi – Trùng Dương
Thắm lên màu hoa – Phương Anh 
Thân mẫu (Tv. 132) – Hoài Đức & Hải Ánh
Theo gương Mẹ – Phương Anh
Theo tiếng Thiên Thần – Hoàng Diệp
Thì thầm lời Mân Côi – Lê Ân Thiên
Thờ lạy Chúa với Mẹ – Phương Anh
*
Tr.
*
Tràng hoa dâng Mẹ – Nguyên Lễ
Trầm hương dâng Mẹ – Thế Thông & Khương Huệ
Trên con đường về quê – Nguyễn Khắc Xuyên
Trên đường dương thế – Long Vân
Trên đường về quê trời 1- Xuân Đàn
Trên đường về quê trời 2 – Xuân Đàn
Trên đường về quê trời 3 – Xuân Đàn
Tri ân tình Mẹ – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Trọn tiếng xin vâng – Xuân Đàn
Trong tình yêu Mẹ – Thế Thông
Trong vòng tay Mẹ – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Truyền tin – Khuyết danh
Trước ngai Mẹ con xin – Lê Ân Thiên
*
V.
*
Vâng sống như Mẹ – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến
Vâng ý Cha (Lễ Truyền tin) – Nguyên Hữu
Về bên Mẹ – Lê Ân Thiên
Về bên Mẹ – Thế Thông
Về bên Mẹ – Xuân Đàn
Về bên Mẹ La-vang – Giang Ân  
Về đây hát kính mừng – Đỗ Vy Hạ
Vinh quang Mẹ La Vang – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến
Với Mẹ con dâng – Thiên Tân
Vườn hoa dâng Mẹ – Đức Khải
*
X.
*
Xin dâng lên Mẹ – Đức Khải
Xin dâng về Mẹ – Đức Khải
Xin kính chào – Xuân Thảo
Xin Mẹ – Lê Ân Thiên
Xin Mẹ dạy cho con – Lm. Phương Anh
Xin như cánh hoa – Lê Ân Thiên
Xin ơn giao chiến – Minh Đệ
Xin ơn hộ giúp – Thái Huy
Xin ơn Mẹ – Vũ Đình Ân
Xin ơn vượt biển – Hải Linh & Minh Đệ
Xin phù giúp – Lm. kim Long
Xin tiến dâng Mẹ – Linh Huyền Dung
Xin tri ân Mẹ – Lm. Kim Long
Xin vâng – Hải Triều & Xuân Văn
Xin vâng – Lm. Mi Trầm
Xin vâng 1 – Ngọc Hân
Xin vâng 2 – Ngọc Hân
Xin vâng như Mẹ – Lm. Duy Linh
Xin vâng như Mẹ – Sr. Hiền Hòa
Xin vâng như Mẹ – Lm. Thái Nguyên
Xin vâng theo Ý Chúa – Quốc Vinh
Xin Ngài thực hiện – Lm. Văn Chi
*
Y.
Yêu Mẹ thiết tha – Đạt Đức
Yêu mến Đức Maria – Lm. Kim Long
Yêu mến Mẹ – Lữ Hành
Yêu mến Mẹ La Vang – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến
*
Thánh ca theo Chủ đề

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s