*Cha Mẹ & Gia Đình – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Ánh sáng đời con – Đinh Công Huỳnh
Ân sâu nghĩa đầy – Đinh Công Huỳnh & Nguyễn Ly

Ân tình mẹ cha – Đinh Công Huỳnh

B.

*
Bao la tình cha – Đinh Công Huỳnh
Bao la tình mẹ – Lm Mi Trầm
Bao la tình mẹ cha – Trần Công Danh
Biển rộng tình thương – Trầm Hương & Nguyễn Công Đoan

C.

*
Cầu cho cha mẹ 01 – Phanxicô
Cầu cho cha mẹ 02 – Phanxico
Cầu cho cha mẹ 03 – Phanxico
Cầu cho cha mẹ 04 – Phanxico
Cầu cho cha mẹ 05 – Phanxico
Cầu cho cha mẹ 06 – Phanxico
Cầu cho cha mẹ 07 – Phanxico
Cầu cho cha mẹ 08 – Phanxico
Cầu cho cha mẹ 09 – Phanxico
Cầu cho cha mẹ 10 – Phanxico
Cầu cho cha mẹ 01 – Quang Huy
Cầu cho cha mẹ 02 – Quang Huy
Cầu cho cha mẹ 02 – Lm Nguyễn Văn Tuyên
Cầu cho cha mẹ 06 – Lm Nguyễn Văn Tuyên
Cầu cho cha mẹ 03 – Vũ Xuân Minh
Cầu cho cha mẹ – Từ Duyên (Lm)
Cầu cho cha mẹ – Nguyễn Quang Huy
Cầu cho cha mẹ 1 – Nguyễn Quang Huy
Cầu cho cha mẹ 2 – Nguyễn Quang Huy
Cầu cho mẫu thân – Trầm Thiên Thu
Cầu cho song thân – Thanh Bình
Cầu cho tổ tiên – Lm Phạm Liên Hùng
Cầu nguyện cho cha mẹ – Lm Dao Kim
*
Có một tình yêu – Bạch Quỳnh
Con có mẹ cha – Minh Phương
Con muốn – Lm. Bạch Vân
Con ơi ghi nhớ – Từ Duyên (Lm)
Con thương – Lữ Hành
Công cha nghĩa mẹ – Lm. Nguyên Lễ
Công cha nghĩa mẹ 1 – Nguyên Long
Công cha nghĩa mẹ 2 – Nguyên Long
Công cha nghĩa mẹ 3 – Nguyên Long
Công cha nghĩa mẹ 4 – Nguyên Long
Công cha nghĩa mẹ 5 – Nguyên Long
Công cha nghĩa mẹ 6 – Nguyên Long
Công cha nghĩa mẹ – Nguyễn Quang Huy
Công đức mẹ cha – Thiên Lý
Công ơn cha mẹ 1 – Anh Tuấn
Công ơn cha mẹ 2 – Anh Tuấn
Công ơn cha mẹ – Lm. Bạch Vân
Công ơn cha mẹ – Hải Nguyễn
Công ơn cha mẹ – Lm Mi Trầm
Công ơn sinh thành – Lm. Phương Anh
Công ơn trời biển – Đinh Công Huỳnh

Ch.

*
Cha mẹ con – Vũ Đình Ân
Cha ơi cha ơi – Anh Tuấn
Chúa giữ giùm con – Dũng Phy

D.

*
Dâng Chúa – Phạm Quang
Dâng Chúa Mẹ Cha/1 – Phong Trần
Dâng Chúa Mẹ Cha/2 – Phong Trần
Dâng Chúa Mẹ Cha/3 – Phong Trần
Dâng Chúa Mẹ Cha/4 – Phong Trần
Dâng Chúa Mẹ Cha/5 – Phong Trần
Dâng Chúa Mẹ Cha/6 – Phong Trần
Dâng Chúa Mẹ Cha/7 – Phong Trần
Dâng Chúa Mẹ Cha/8 – Phong Trần
Dâng Chúa Mẹ Cha/9 – Phong Trần
Dâng Chúa Mẹ Cha/10 – Phong Trần
Dâng gia đình cho Mẹ – Viễn Xứ
Dâng người cha – Mi Trầm
Dâng nụ tầm xuân – Đinh Công Huỳnh
Dòng sông đã ngừng trôi – Đinh Công Huỳnh
Dưới bóng Thái Sơn – Trầm Hương & Xuân Huệ

Đ.

*
Đầu xuân cầu cho gia đình – Phanxicô
Đời con có mẹ có cha – Thanh Đạt
Đừng làm mẹ khóc – Viết Nam

G.

*
Ghi nhớ tình cha – Khánh Nguyên
Ghi ơn sinh thành – Đinh Công Huỳnh
Gia đình – Thái Nguyên
Gia đình yêu thương – Hồng Việt
Giọt máu mẹ – Ngọc Linh
Giữ lấy lời cha – Xuân Thảo
Gọi tên mẹ yêu – Nguyễn Văn Tuyên

H.

*
Hát về tình mẹ cha – Gia Ân
Hãy yêu mẹ thương cha – Bạch Vân
Hiếu kính mẹ cha – Hải Triều
Hiếu thảo 1 – Nguyễn Chánh
Hoa lòng dâng kính – Đinh Công Huỳnh

K.

*
Khắc ghi tình cha – Đinh Công Huỳnh
Khấu đầu tạ ơn – Từ Duyên
Khi Thái Sơn ngả bóng cuối trời – Trầm Hương
Khóc cha – Nguyên Lễ
Khúc ca ân tình – Đinh Công Huỳnh
Khúc hát về cha mẹ – Đăng Khoa
Kinh dâng cha mẹ – Nguyễn Văn Tuyên
Kinh mẹ ru – Nguyễn Văn Tuyên 
Kỷ niệm 50 năm thành hôn – Đinh Công Huỳnh
Kỷ niệm ngày hồng ân – Đinh Công Huỳnh

L.

*
Lấy chi đáp đền – Đinh Công Huỳnh
Lệ khóc cho con – Đinh Công Huỳnh
Lòng con thảo
Lòng mẹ cho con – Nguyễn Văn Tuyên
Lời của con – Mi Vũ
Lời khuyên duy nhất – Nguyễn Văn Tuyên
Lời kinh cậy trông – Nguyễn Văn Tuyên
Lời kinh cho gia đình – La Thập Tự
Lời kinh cho mẹ – Ngọc Linh
Lời kinh của mẹ – Nguyễn Văn Tuyên
Lời mẹ ngọt ngào – Thiên Lý
Lời mẹ ru – Nguyễn Văn Tuyên
Lời mẹ yêu – Nguyễn Văn Tuyên
Lời ru thánh – An Lệ Thanh
Lời tình yêu – Nguyễn Văn Tuyên
Lý hồng ân – Hải Triều

M.

*
Mất cha – Trọng Khẩn
Mẹ, biển rộng tình thương – Trầm Hương
Mẹ của con – Mi Trầm
Mẹ cha dấu yêu – Cao Minh Thắng
Mẹ đã đi rồi – Anh Tuấn
Mẹ đã ra đi – Văn Duy Tùng
Mẹ hát ru con – Nguyễn Văn Tuyên
Mẹ ơi đừng xa con – Đinh Công Huỳnh
Mẹ về an nghỉ – Thiên lý
Một đời cho con – Phong Trần
Một mái nhà – Cao Huy Hoàng
Mừng thượng thọ – Đinh Công Huỳnh
Mừng thượng thọ – Ngọc Hân

N.

*
Niềm hạnh phúc – Quốc Thái
Nỗi buồn của mẹ – Thiên Lý & Tuyết Thu
Nỗi nhớ trong con – Trầm Hương
Nước mắt mẹ ru – Nguyễn Văn Tuyên
Nước mắt yêu thương – Nguyễn Văn Tuyên

Ng.

*
Ngày của mẹ – Thái Nguyên
Ngày không còn cha – Giang Ân
Ngày không còn mẹ – Trầm Hương
Nghĩa ân mẹ cha – Nguyên Dũng
Nghĩa mẹ tình cha 1 – Sơn Dương
Nghĩa mẹ tình cha 2 – Sơn Dương
Nghĩa mẹ tình cha 3 – Sơn Dương
Nghĩa nặng tình sâu – Đinh Công Huỳnh
Ngọt ngào – Dao Kim (Lm)
Ngọt ngào tình mẹ cha – Đinh Công Huỳnh
Nguyện cầu cho cha – Lm. Thái Nguyên
Nguyện cầu cho cha mẹ – Lm. Nguyễn Duy
Nguyện cầu cho cha mẹ – Lm. Nguyễn Hoàng Chương
Nguyện cầu cho mẹ – Lm. Thái Nguyên
Nguyện cầu cho mẹ cha – Lm. Xuân Hy Vọng
Nguyện cầu cho mẹ cha 2 – Xuân Hy Vọng (Lm)
Nguyện cầu cho mẹ cha 3 – Xuân Hy Vọng (Lm)
Nguyện cầu Chúa thương – Trần Hòa Yên
Nguyện ước cho cha mẹ – Lm. Nguyễn Duy
Nguyện xin bình an cho mẹ – Huỳnh Minh Kỳ

Nh.

*
Nhớ mẹ – Lm. Duy Thiên
Nhớ mẹ – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Nhớ mẹ hiền đã xa – Lm. Nguyễn Duy
Nhớ nguồn – Lm. Ân Đức
Nhớ ơn – Trầm Thiên Thu
Nhớ về tình mẹ cha – Trầm Hương
Nhớ về tổ tiên – Lm. Mi Trầm
Những kỷ niệm đẹp – Trầm Hương

O.

*
Ơn cha nghĩa mẹ – Giang Ân
Ơn cha nghĩa mẹ – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Ơn cha nghĩa mẹ – Lm. Thái Nguyên
Ơn cha nghĩa mẹ – Thế Thông
Ơn cha nghĩa mẹ/1 – Trương Thế Bạch
Ơn cha nghĩa mẹ/2 – Trương Thế Bạch
Ơn cha nghĩa mẹ/3 – Trương Thế Bạch
Ơn cha nghĩa mẹ/4 – Trương Thế Bạch
Ơn cha nghĩa mẹ/1 – Đinh Công Huỳnh
Ơn cha nghĩa mẹ/2 – Đinh Công Huỳnh
Ơn cha nghĩa mẹ/3 – Đinh Công Huỳnh
Ơn cha nghĩa mẹ/4 – Đinh Công Huỳnh
Ơn cha nghĩa mẹ/5 – Đinh Công Huỳnh
Ơn cha nghĩa mẹ/6 – Đinh Công Huỳnh
Ơn cha nghĩa mẹ/7 – Đinh Công Huỳnh
Ơn cha nghĩa mẹ/8 – Đinh Công Huỳnh
Ơn cha nghĩa mẹ/9 – Đinh Công Huỳnh
Ơn cha nghĩa mẹ/10 – Đinh Công Huỳnh
Ơn cha nghĩa mẹ tình con
Ơn mẹ – Đinh Công Huỳnh
Ơn nghĩa Cha Mẹ/1 – Trương Thế Bạch
Ơn nghĩa Cha Mẹ/2 – Trương Thế Bạch
Ơn nghĩa Cha Mẹ/3 – Trương Thế Bạch
Ơn nghĩa Cha Mẹ/4 – Trương Thế Bạch
Ơn nghĩa tình Cha – Nhật Minh

R.

*
Ru mẹ – Gia Ân

T.

*
Tạ ơn cha – Văn Duy Tùng
Tạ ơn Chúa 8 – Lê Ân Thiên
Tâm hồn bé nhỏ – Đinh Công Huỳnh
Tâm sự của con – Gia Ân
Tân Phúc Âm hóa giáo xứ – Lm. Thái Nguyên
Tiễn cha – Kim Ân
Tiếng nói đầu đời – Lm. Viết Nam
Tiếng ru vào đời – Đinh Công Huỳnh
Tìm mẹ – Giang Ân
Tìm về tổ ấm – Đinh Công Huỳnh
Tình con cho ba – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tình cha 2 – Hải Ánh
Tình cha – Nguyễn Văn Hiển & Sương Lam
Tình cha cho con – Thế Thông
Tình cha nghĩa mẹ – Lm. Nguyễn Duy
Tình cha nghĩa mẹ – Trinh Nguyên
Tình cha thương con – Bùi Ninh (Lm)
Tình cha yêu – Thiên Lý
Tình mẹ – Lm. Duy Thiên
Tình mẹ – Đinh Công Huỳnh
Tình mẹ – Hải Ánh
Tình mẹ bao la – Lm. Mi Trầm
Tình mẹ bên con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tình mẹ cha – Hoàng Kim Tốt (Lm)
Tình mẹ cha – Hoàng Kim Tốt (Lm) (hòa âm Hương Vĩnh)
Tình mẹ cha – Hoàng Kim Tốt (Lm) (hòa âm Tiến Linh)
Tình mẹ cha – Thạch Ngọc (Lm)
Tình mẹ cha – Trần Hòa Yên
Tình mẹ cho con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tình mẹ cho con 2 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tình mẹ ru con – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tình mẹ Việt Nam – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Tình nghĩa mẹ cha – Đinh Công Huỳnh
Tình thiêng phụ mẫu – Lm. Tiến Linh
Tình yêu gia đình – Đinh Công Huỳnh

Th.

*
Thánh hóa gia đình – Lm. Từ Duyên
Thảo hiếu – Đan Tâm
Thảo kính mẹ cha – Lm. Nguyên Lễ
Thắp nén hương lòng – Lm. Thái Nguyên
Thuở ấy cha mẹ và con – Minh Tú
Thương mẹ ngàn thương – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Thương nhớ mẹ cha – Mai Nguyên Vũ
Thương nhớ mẹ hiền – Thiên Lý

Tr.

*
Trái tim mẹ cha – Đinh Công Huỳnh
Trái tim người mẹ – Lm. Mi Trầm

V.

*
Vầng Dương đã khuất – Đinh Công Huỳnh
Vì mẹ thương con – Lm. Duy Thiên
Vĩnh biệt cha yêu – Huỳnh Minh Kỳ & Thanh Huy

X.

*
Xin bông hồng mãi nở trong tim – Phanxicô
Xin thương cha mẹ – Trầm Thiên Thu

THÁNH CA THEO CHỦ ĐỀ (PDF.).

*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s