Mẫu tự B. – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Ba Ngôi tình thương – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Ba Ngôi Thiên Chúa – Cao Minh Thắng
Ba Thánh Tử đạo – Phanxicô
Ba vị đạo sĩ – Duy Tân
Ba vua – Mi Trầm
Ba vua dạ khúc – lời Việt Giang Tâm
Ba vua đăng trình

Ba vua hành khúc
Ba vua lên đường – Thế Thông
Ba Vua lên đường – Thông Vi Vu
Ba vua Phương Đông – Đinh Công Huỳnh
Ba vua phương Đông – lời Việt: Nguyễn Bách
Ba vua tiến lễ – Phan Hùng
Bà đã thấy gì? – Thiên Lý
Bà Maria Madalena – Vũ Đình Ân
*
*
Bác ái chân thật – Mi Trầm
Bác ái huynh đệ – Kim Long 
Bác ái từ bi – Gioan Minh (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 19.07.2007
Bác ái yêu thương – Xuân Hải (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 28.02.2019
*
Bài ca Alleluia – Ngọc Linh
Bài ca Alleeluia (Tv. 145) – La Thập Tự
Bài ca Alleluia – Văn Chi
Bài ca an bình ra đi – Cao Minh Thắng
Bài ca ăn năn – Nguyễn Bách & Y. Chính
Bài ca bác ái – Từ Duyên
Bài ca cảm mến – Anh Tuấn
Bài ca cảm mến – Ngọc Linh
Bài ca cảm ơn – Phạm Liên Hùng
Bài ca cảm tạ – Nguyên Kha
Bài ca cảm tạ/1 – Từ Duyên
Bài ca cảm tạ/2 – Từ Duyên
Bài ca cảm tạ – Trần Minh Hứa 
Bài ca cảm tạ – Xuân Hải (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 28.02.2019
Bài ca Con Người – Đan Trình
Bài ca chiến thắng – Nguyên Kha
Bài ca chúc tụng – Liên Bình Định
Bài ca chúc tụng – Trầm Hương
Bài ca chúc tụng – Văn Duy Tùng & Quang Huấn
Bài ca dâng hiến 1 – Dao Kim
Bài ca dâng hiến 2 – Dao Kim
Bài ca dâng hiến – Trầm Hương
Bài ca dâng lễ – Bùi Ngọc & Phanxicô
Bài ca dâng lễ – Thành Tâm
Bài ca dâng lên – Văn Chi
Bài ca dâng Mẹ – Văn Chi
Bài ca dâng Ngài – Nguyên Kha
Bài ca đầu năm – Phạm Liên Hùng
Bài ca đức tin – Ngọc Linh
Bài ca gặp gỡ – Nguyễn Duy 
Bài ca hạnh phúc (Tv. 127) – Ân Duy (Thánh vịnh – Đáp ca)
Bài ca hạnh phúc – Thông Vi Vu
Bài ca hạt giống – Phạm Liên Hùng (MPS)
Bài ca hiến dâng – Nguyễn Hùng Cường 
Bài ca hiệp nhất – Hải Triều (Chủ đề)
Bài ca hiệp nhất – Văn Chi
Bài ca hợp nhất (Tv. 132) – Hoài Đức
Bài ca hợp nhất – Phạm Liên Hùng (CN.HL) 
Bài ca kết nghĩa – Hải Triều (Chủ đề)
Bài ca khải hoàn – Hải Linh (Các Thánh) – 12.04.2009
Bài ca khó nghèo – Nguyễn Bách
Bài ca lên đền – Văn Chi 
Bài ca lên đường – Têrêsa (Truyền giáo)
Bài ca Linh mục – Ân Đức
Bài ca lòng nhân hậu – Trầm Hương
Bài ca lữ hành – Nguyễn Duy
Bài ca mão gai – Nguyễn Bách & Y. Chính
Bài ca máu đào – Từ Duyên 
Bài ca mẹ – Hải Triều (Thiếu nhi)
Bài ca mới – Mai Nguyên Vũ (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 05.06.2009
Bài ca mới (Tv. 97) – Nguyễn Như
Bài ca mùa đông – Trần Minh Hứa
Bài ca mùa đông – Trọng Khẩn
Bài ca Mùa Vọng – Hải Triều (Mùa Vọng) 
Bài ca Mùa Vọng/3 – Lê Đăng Ngôn (Mùa Vọng)
Bài ca Năm Thánh – Trầm Thiên Thu
Bài ca Năm Thánh 2010 – Nguyễn Duy
Bài ca niềm tin – Ân Duy
Bài ca nơi lưu đày – Hạ Đăng
Bài ca ngàn trùng – Kim Long 
Bài ca ngợi Chúa Trời – Hải Triều (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài ca người mục tử – Ân Đức
Bài ca nhân chứng – Ân Đức
Bài ca Phêrô – Viết Chung
Bài ca Phục Sinh – Đỗ Vy Hạ
Bài ca Phục Sinh – Phạm Liên Hùng (MPS)
Bài ca phục vụ – Mi Trầm
Bài ca rửa chân – Trầm Thiên Thu
Bài ca sám hối – Lữ Hành 
Bài ca suy tôn – Gioan Minh + Tiến Dũng (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 19.07.2007
*
Bài ca tạ lễ – Cao Minh Thắng
Bài ca tạ ơn – Bạch Quỳnh (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài ca tạ ơn – Bùi Ninh
Bài ca tạ ơn – Duy Thiên
Bài ca tạ ơn – Nguyễn Duy
Bài ca tạ ơn – Tường Vy (CN.HL) 
Bài ca tán dương – Xuân Hải (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 28.02.2019
Bài ca Têresa – Việt Khôi
Bài ca tiễn biệt – Ninh Doãn Hùng
Bài ca tin yêu – Thành Tâm
Bài ca tình yêu – Đỗ Vy Hạ
Bài ca tôn vinh – Ân Duy
Bài ca tôn vinh – Hoài Bắc
Bài ca tôn vinh – Kim Long
Bài ca tôn vinh (Tv. 145) – Nguyên Kha
Bài ca tôn vinh – Phạm Liên Hùng
Bài ca thân ái – Hải Nguyễn
Bài ca Thập giá – Nguyễn Bách
Bài ca Thiên thần – Đỗ Vy Hạ
Bài ca Thiên thần – Ngọc Kôn
Bài ca thống hối – Hoàng Ái Việt
Bài ca thống hối – Khổng Vĩnh Thành
Bài ca thống hối – Phạm Vĩnh Thành
Bài ca thống hối – Văn Chi
Bài ca thờ lạy Thánh giá – Ngọc Khánh
Bài ca thứ tha – Thanh Lâm
Bài ca thương khó – Phương Anh
Bài ca thương mến – Nguyễn Duy
Bài ca Trang Nứa – Ân Đức
Bài ca trên núi – Nguyễn Duy 
Bài ca tri ân – Nguyễn Chí Tường
Bài ca tri ân – Nguyễn Hùng Cường
Bài ca tri ân – Từ Duyên
Bài ca tri ơn – Nguyễn Mộng Huỳnh
Bài ca trở lại – Hoàng Đức 
Bài ca truyền giáo – Hải Triều (Chủ đề)
Bài ca truyền giáo – Từ Duyên 
Bài ca Truyền Tin – Hải Triều (Đức Mẹ)
Bài ca vai mang – Nguyễn Bách
Bài ca vâng phục – Nguyễn Bách & Y. Chính
Bài ca vinh thắng – Từ Duyên
Bài ca vũ trụ (Tv. 148) – Thành Tâm
Bài ca yêu thương – Kim Long
Bài ca yêu thương – Ngọc Linh
Bài ca yêu thương – Từ Duyên
Bài ca yêu thương – Thái Nguyên
Bài ca yêu thương – Vân Thanh
Bài hát ru đêm thánh – Phạm Trung
Bài hát tình Cha – Hải Triều (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài hát trồng cây – Nguyễn Duy & Bế Kiến Quốc
Bài học máng cỏ – Nguyễn Kha
Bài học thứ tha – Hoàng Kim Tốt (thơ Hoa Ngâu)
Bài học yêu thương – Ân Duy
Bài học yêu thương – Hải Nguyễn
Bài ngợi ca Chúa Trời – Hải Triều & Lê Đình Bảng
Bài nhã nhạc mùa đông – Duy Linh
Bài tango Giáng Sinh – Phan Hùng
Bài tango thống hối – An Lệ Thanh
Bài thương khó – Phần hát chung  
Bài thương khó theo Thánh Gioan – Nguyễn Văn Hòa
Bài thương khó theo Thánh Lu-ca – Nguyễn Văn Hòa
Bài thương khó theo Thánh Mác-cô – Nguyễn Văn Hòa
Bài thương khó theo Thánh Mát-thê-ô – Nguyễn Văn Hòa
*
Ban xuống lòng con – Kim Long
Bàn tay con – Phanxicô
Bàn tay cứu độ – Nguyễn Duy
Bàn tay Ngài – Thái Nguyên
Bàn tiệc ly năm nào – Phanxicô
Bàn thánh Chúa – Trùng Dương
*
Bạn hãy khiêm cung (Tv. 68) – La Thập Tự
Bạn hãy nếm thử – La Thập Tự
Bạn là độc nhất – Kim Long
Bạn tình của lòng tôi – Thái Nguyên
Bạn trẻ vào đời – Trinh Nguyên
Bản nhạc của đức tin – Kim Long
*
Bánh bởi trời – Phạm Liên Hùng (TT.TT)
Bánh miến rượu nho – Anh Tuấn
Bánh miến rượu nho – Vũ Đình Ân
Bánh miến tinh tuyền – Đinh Công Huỳnh
Bánh miến với rượu nho – Kim Long
Bánh rượu tình thương – Việt Khôi
Bánh rượu tinh tuyền – Hương Vĩnh
Bánh rượu thơm – Phạm Liên Hùng (DL)
Bánh tinh tuyền – Phạm Liên Hùng (DL)
Bánh tinh tuyền rượu trinh nguyên – Đinh Công Huỳnh
Bánh tình yêu – Mai Nguyên Vũ (Thánh ca Tin Mừng) – 05.06.2009
Bánh từ trơi – Hải Triều (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Bánh từ trời – Phạm Liên Hùng (TT.TT)
Bánh thiên thần – Phạm Liên Hùng (TT.TT)
Bánh Thiêng bởi trời – Nguyễn Duy
Bánh thơm – Kim Long
Bánh thơm nho lành – Đinh Công Huỳnh
Bánh thơm rượu nồng – Giang Ân
Bánh thơm rượu nồng – Nguyễn Duy
Bánh trắng – Kim Long
Bánh trắng rượu ngon – Đinh Công Huỳnh
Bánh trắng tinh – Kim Long 
Bánh trường sinh – Hải Triều (Thánh ca Tin Mừng)
Bánh trường sinh – Phạm Liên Hùng (TT.TT)
Bánh với rượu – Kim Long
*
Bao giờ – Nguyễn Quang Hưng
Bao giờ – Thy Yên
Bao giờ con được nghỉ ngơi – Cao Huy Hoàng
Bao giờ Người đến – Nguyễn Duy
Bao la tình Chúa – Đinh Công Huỳnh
Bao la tình Chúa – Giang Ân
Bao la tình Chúa – Thiên Lý
Bao la tình mẹ – Mi Trầm
Bao la tình mẹ cha – Nguyễn Chánh
Bao là hồng ân – Kim Loan
Bao năm qua – Vũ Đình Ân 
Bao ngày mong đợi – Trương Thế Bạch (Cầu hồn)
Bao người thấy tôi – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Bảo nhau – Nguyễn Duy
Bão tố nổi dậy – Kim Long
*
Bát phúc – Mi Trầm 
Bảy hoa – Hải Triều (Dâng hoa Đức Mẹ)
*
Bắt đầu lại liên tục – Kim Long
Bắt đầu trở lại 2 – Bạch Vân
Bắt được vầng trăng – Nguyễn Duy
Bầu trời Bêlem – Bùi Ninh
Bấy nay – Hùng Lân
*
Bêlem âm vang cứu độ – Nguyễn Duy 
Bêlem Đêm Thánh – Phạm Trung (Mùa Giáng Sinh) – 15.08.2017
Bêlem yêu thương – Nguyễn Duy
Benedictus (Chúc tụng Đức Chúa) – Viễn Xứ 
Bên bờ lao xao – Hải Triều (Thiếu nhi)
Bên bờ sông – Tri Văn Vinh
Bên bờ sông – Vũ Đình Ân
Bên bờ sông Babylon – Hùng Lân
Bên cung lòng Chúa – Lữ Hành 
Bên cửa Nhà Chúa – Hải Triều (Chủ đề)
Bên chân Chúa – Hải Triều (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bên Chúa – Nguyễn Duy
Bên Chúa – Viễn Xứ
Bên dòng sông – Vũ Đình Ân
Bên dòng sông Babylon (Tv. 136) – Cao Huy Hoàng
Bên dòng sông đó (Tv 136) – Nguyễn Duy
Bên đồng cỏ xanh (Tv 22) – Nguyễn Duy 
Bên gối Mẹ yêu – Hải Triều (Đức Mẹ)
Bên hữu Ngài – Nguyễn Duy 
Bên lòng Chúa – Xuân Hải (Thánh Thể – Thánh Tâm) – 28.02.2019
Bên máng cỏ 1 – Nguyễn Duy
Bên máng cỏ 2 – Nguyễn Duy
Bên máng cỏ 3 – Nguyễn Duy
Bên Mẹ khi xuân về – Nguyễn Duy 
Bên Mẹ Núi Cúi, dâng trọn tình yêu – Nguyễn Phước Hưng (Ngợi ca Đức Mẹ)
Bên Ngai Mẹ – Hoài Chiên & Thái Đức Bạch
Bên sông Giođan – Bình An
Bên Sông Giođan – Thiên Lý
Bên Thiên thần – Hải Triều
Bên vách đá – Hải Triều
*
Bến bờ tình yêu – Trần Công Danh
Bến bờ yêu thương – Nguyễn Duy
Bến Thiên đàng – Hải Triều & Hải Linh
*
Bí tích giải tội – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Bí tích giao hòa – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Bí tích nhiệm mầu – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Bí tích nhiệm mầu – Phạm Liên Hùng (TT.TT)
Bí tích Thánh tẩy – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Bia đá ngàn thu – Thái Nguyên
*
Biện chứng của Ngài – Nguyễn Duy
Biển trời yêu thương – Ngọc Linh
Biết bao ân tình – Nguyễn Duy
Biết bao là hạt lúa – Xuân Thảo
Biết bao lần – Nguyễn Duy
Biết bao mừng vui – Thy Yên
Biết bắt đầu lại – Bạch Vân
Biết Chúa biết con – Ân Đức 
Biết Chúa biết con – Giuse BCD
Biết đến bao giờ? – Lữ Hành
Biết đến bao giờ? – Từ Duyên
Biết khi nào chủ về – Cao Huy Hoàng
Biết khi nào Chúa đến – Trương Thế Bạch
Biết lấy chi – Vũ Đình Ân
Biết lấy chi dâng Chúa (Tv. 115) – Vũ Đình Ân
Biết lấy gì? – Ân Đức & Thông Giáo
Biết lấy gì? – Đinh Công Huỳnh
Biết lấy gì? – Hương Vĩnh
Biết lấy gì? (Tv 115) – Nguyễn Duy
Biết tìm đâu mẹ cha – Quang Uy
Biệt khúc – Phanxicô
*
Bình an của chúng ta – Kim Long
Bình an Chúa muốn – Từ Duyên
Bình an nơi đâu – Đinh Công Huỳnh
Bình an trong Chúa – Kim Long
Bình minh ca ngợi Chúa – Nguyễn Quang Hưng
Bình minh đang lên – Sơn Dương
*
Bỏ kiếp đi hoang – Tri Văn Vinh
Bỏ Ngài – Phạm Liên Hùng
Bỏ Ngài con biết theo ai – P. Kim
Bố đã ra đi – Kim Loan
Bộ lễ – Nguyễn Văn Tuyên
Bộ lễ Ca Lên Đi 2 – Kim Long
Bộ lễ Cầu Hồn – Mỹ Sơn
Bộ lễ Chúa Thánh Thần – Cát Minh
Bộ lễ Hồng Ân – hvh
Bộ lễ Hương Kinh – Phạm Đức Huyến-Vũ Đình Ân
Bộ lễ Kitô Vua – Cao Minh Thắng
Bộ lễ Mẹ Vô Nhiễm – Đỗ Vy Hạ
Bộ lễ Mồ – Mỹ Sơn
Bộ lễ Nguyện Cầu – Đinh Công Huỳnh
Bộ lễ Phaolô Lộc – Phaolô Lộc
Bộ lễ Seraphim – Nguyễn Văn Hòa
Bộ lễ Seraphim 2005 – Nguyễn Văn Hòa
Bộ lễ tháng Năm – Tiến Linh
Bộ lễ Thánh ca Tiệc ly 2 – Ngô Duy Linh
Bộ lễ Thiên Thần – Nguyễn Văn Hòa
Bộ lễ Truyền Tin – Trầm Hương
Bộ lễ Vào Đời 2006 – Thành Tâm
*
Bốn lời nguyền – Hải Linh + Minh Đệ (Đức Mẹ)
Bốn mùa hiến dâng – Ngọc Linh
Bốn mùa hồng ân – Bùi Công Thuấn
Bốn mùa thân thương – Nguyễn Duy
Bốn mùa yêu Chúa –  Duy Thiên
Bốn mùa yêu thương – Lm Nguyễn
Bốn mươi năm Linh mục – Thiên Lý
Bổn phận của con – Ân Đức
*
Bông hoa bé nhỏ – Đinh Công Huỳnh
Bông hoa của thầy cô – Nguyễn Duy
Bông hoa dâng Mẹ – Nguyễn Duy
Bông hoa nhỏ – Nguyễn Duy & Phanxico
Bông hoa Thánh giá – Nguyễn Duy
Bông hồng dâng Mẹ – Phanxicô 
Bông huệ trắng tinh – Hải Linh + Minh Đệ (Các Thánh) – 19.07.2017
Bông lúa mới – Đinh Công Huỳnh
*
Bơ vơ – Viễn Xứ
Bờ sông Babylon – Phanxicô
Bởi Thánh Linh Chúa – Hưng Ca
*
Bụi tro – Liên Bình Định
Bụi tro – Mi Trầm
Bụi tro – Ngọc Kôn
Bụi tro – Phanxicô
Bụi tro thân con – Phạm Xuân Chiến
Bụi tro thân con – Thiên Lý
Buổi chiều trên Calvê – Lê Ân Thiên
*
Bữa tiệc cánh chung – Trầm Hương
Bữa tiệc cuối – Lê Ân Thiên
Bừng sáng lên – Phạm Liên Hùng (MGS) 
Bừng sáng trời Bêlem/2 bè – Liên Bình Định (Mùa Giáng Sinh)
Bừng sáng trời Bêlem/4 bè – Liên Bình Định (Mùa Giáng Sinh)
Bước chân Chúa – Đinh Công Huỳnh
Bước chân hoang đàng – Thiên Lý
Bước chân huyền diệu – Nguyễn Duy
Bước chân Ngài qua – Văn Chi
Bước chân người nở hoa – Đinh Công Huỳnh
Bước chân nữ tỳ – Ngọc Linh
Bước chân Tin mừng – Viễn Xứ
Bước chân trở về – Nguyên Nhung 
Bước chân trở về – Xuân Hải (Mùa Chay) – 28.02.2019
Bước đi bên Ngài – Nguyễn Hùng Lân 
Bước đi theo Chúa – Thiên Duyên (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 31.12.2019
Bước đường ta đi – Nguyên Long
Bước đường Thánh giá – Thiên Duyên
Bước đường thương khó – APNC
Bước đường trần – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Bước hoang đàng – Tín Vy 
Bước hồi tâm – Hiền Hòa (Thánh ca Tin Mừng) – 03.05.2019
Bước lên đền thờ – Nguyễn Văn Tuyên & Tiến Dũng
Bước tiếp hành trình cuộc đời – Giang Tâm
Bước tới Thiên nhan – Vinam
Bước tử hùng – Đinh Công Lý
Bước theo đoàn chứng nhân – Ngọc Khánh
Bước theo Ngài – Kim Long
Bước theo Ngài – Quốc Vinh
Bước theo Thầy – Gm. Nguyễn Khảm & Lm. Nguyễn Duy
Bước thời gian – Quốc Thái
Bước trong tin yêu – Ngọc Linh
Bước vào – Phạm Liên Hùng
Bước vào Cung Thánh/1 – Ngọc Linh
Bước vào Cung Thánh/2 – Ngọc Linh
Bước vào cung thánh (Tv. 89) – Nguyên Kha
Bước vào Cung Thánh – Phương Quang & Tiến Dũng
Bước vào Nhà Chúa – Bạch Vân
Bước vào Nhà Chúa – Kim Loan
Bước vào Nhà Chúa – Trọng Khẩn
Bước vào Nhà Chúa – Xuân Kính
Bước vào Thánh đài – Vũ Đình Ân
*

Thánh ca theo Tựa đề (Pdf.) 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s