Mẫu tự B. – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Bài hát ru đêm thánh – Phạm Trung
Bài hát tình Cha – Hải Triều (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài hát trồng cây – Nguyễn Duy & Bế Kiến Quốc
Bài học máng cỏ – Nguyễn Kha
Bài học thứ tha – Hoàng Kim Tốt (thơ Hoa Ngâu)
Bài học yêu thương – Ân Duy
Bài học yêu thương – Hải Nguyễn
Bài ngợi ca Chúa Trời – Hải Triều & Lê Đình Bảng
Bài nhã nhạc mùa đông – Duy Linh
Bài tango Giáng Sinh – Phan Hùng
Bài tango thống hối – An Lệ Thanh
Bài thương khó – Phần hát chung  
Bài thương khó theo Thánh Gioan – Nguyễn Văn Hòa
Bài thương khó theo Thánh Lu-ca – Nguyễn Văn Hòa
Bài thương khó theo Thánh Mác-cô – Nguyễn Văn Hòa
Bài thương khó theo Thánh Mát-thê-ô – Nguyễn Văn Hòa
*
Ban xuống lòng con – Kim Long
Bàn tay con – Phanxicô
Bàn tay cứu độ – Nguyễn Duy
Bàn tay Ngài – Thái Nguyên
Bàn tiệc ly năm nào – Phanxicô
Bàn thánh Chúa – Trùng Dương
*
Bạn hãy khiêm cung (Tv. 68) – La Thập Tự
Bạn hãy nếm thử – La Thập Tự
Bạn là độc nhất – Kim Long
Bạn tình của lòng tôi – Thái Nguyên
Bạn trẻ vào đời – Trinh Nguyên
Bản nhạc của đức tin – Kim Long
*
Bánh bởi trời – Phạm Liên Hùng (TT.TT)
Bánh miến rượu nho – Anh Tuấn
Bánh miến rượu nho – Vũ Đình Ân
Bánh miến tinh tuyền – Đinh Công Huỳnh
Bánh miến với rượu nho – Kim Long
Bánh rượu tình thương – Việt Khôi
Bánh rượu tinh tuyền – Hương Vĩnh
Bánh rượu thơm – Phạm Liên Hùng (DL)
Bánh tinh tuyền – Phạm Liên Hùng (DL)
Bánh tinh tuyền rượu trinh nguyên – Đinh Công Huỳnh
Bánh tình yêu – Mai Nguyên Vũ (Thánh ca Tin Mừng) – 05.06.2009
Bánh từ trơi – Hải Triều (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Bánh từ trời – Phạm Liên Hùng (TT.TT)
Bánh thiên thần – Phạm Liên Hùng (TT.TT)
Bánh Thiêng bởi trời – Nguyễn Duy
Bánh thơm – Kim Long
Bánh thơm nho lành – Đinh Công Huỳnh
Bánh thơm rượu nồng – Giang Ân
Bánh thơm rượu nồng – Nguyễn Duy
Bánh trắng – Kim Long
Bánh trắng rượu ngon – Đinh Công Huỳnh
Bánh trắng tinh – Kim Long 
Bánh trường sinh – Hải Triều (Thánh ca Tin Mừng)
Bánh trường sinh – Phạm Liên Hùng (TT.TT)
Bánh với rượu – Kim Long
*
Bao giờ – Nguyễn Quang Hưng
Bao giờ – Thy Yên
Bao giờ con được nghỉ ngơi – Cao Huy Hoàng
Bao giờ Người đến – Nguyễn Duy
Bao la tình Chúa – Đinh Công Huỳnh
Bao la tình Chúa – Giang Ân
Bao la tình Chúa – Thiên Lý
Bao la tình mẹ – Mi Trầm
Bao la tình mẹ cha – Nguyễn Chánh
Bao là hồng ân – Kim Loan
Bao năm qua – Vũ Đình Ân 
Bao ngày mong đợi – Trương Thế Bạch (Cầu hồn)
Bao người thấy tôi – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Bảo nhau – Nguyễn Duy
Bão tố nổi dậy – Kim Long
*
Bát phúc – Mi Trầm 
Bảy hoa – Hải Triều (Dâng hoa Đức Mẹ)
*
Bắt đầu lại liên tục – Kim Long
Bắt đầu trở lại 2 – Bạch Vân
Bắt được vầng trăng – Nguyễn Duy
Bầu trời Bêlem – Bùi Ninh
Bấy nay – Hùng Lân
*
Bêlem âm vang cứu độ – Nguyễn Duy 
Bêlem Đêm Thánh – Phạm Trung (Mùa Giáng Sinh) – 15.08.2017
Bêlem yêu thương – Nguyễn Duy
Benedictus (Chúc tụng Đức Chúa) – Viễn Xứ 
Bên bờ lao xao – Hải Triều (Thiếu nhi)
Bên bờ sông – Tri Văn Vinh
Bên bờ sông – Vũ Đình Ân
Bên bờ sông Babylon – Hùng Lân
Bên cung lòng Chúa – Lữ Hành 
Bên cửa Nhà Chúa – Hải Triều (Chủ đề)
Bên chân Chúa – Hải Triều (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bên Chúa – Nguyễn Duy
Bên Chúa – Viễn Xứ
Bên dòng sông – Vũ Đình Ân
Bên dòng sông Babylon (Tv. 136) – Cao Huy Hoàng
Bên dòng sông đó (Tv 136) – Nguyễn Duy
Bên đồng cỏ xanh (Tv 22) – Nguyễn Duy 
Bên gối Mẹ yêu – Hải Triều (Đức Mẹ)
Bên hữu Ngài – Nguyễn Duy 
Bên lòng Chúa – Xuân Hải (Thánh Thể – Thánh Tâm) – 28.02.2019
Bên máng cỏ 1 – Nguyễn Duy
Bên máng cỏ 2 – Nguyễn Duy
Bên máng cỏ 3 – Nguyễn Duy
Bên Mẹ khi xuân về – Nguyễn Duy 
Bên Mẹ Núi Cúi, dâng trọn tình yêu – Nguyễn Phước Hưng (Ngợi ca Đức Mẹ)
Bên Ngai Mẹ – Hoài Chiên & Thái Đức Bạch
Bên sông Giođan – Bình An
Bên Sông Giođan – Thiên Lý
Bên Thiên thần – Hải Triều
Bên vách đá – Hải Triều
*
Bến bờ tình yêu – Trần Công Danh
Bến bờ yêu thương – Nguyễn Duy
Bến Thiên đàng – Hải Triều & Hải Linh
*
Bí tích giải tội – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Bí tích giao hòa – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Bí tích nhiệm mầu – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Bí tích nhiệm mầu – Phạm Liên Hùng (TT.TT)
Bí tích Thánh tẩy – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Bia đá ngàn thu – Thái Nguyên
*
Biện chứng của Ngài – Nguyễn Duy
Biển trời yêu thương – Ngọc Linh
Biết bao ân tình – Nguyễn Duy
Biết bao là hạt lúa – Xuân Thảo
Biết bao lần – Nguyễn Duy
Biết bao mừng vui – Thy Yên
Biết bắt đầu lại – Bạch Vân
Biết Chúa biết con – Ân Đức 
Biết Chúa biết con – Giuse BCD
Biết đến bao giờ? – Lữ Hành
Biết đến bao giờ? – Từ Duyên
Biết khi nào chủ về – Cao Huy Hoàng
Biết khi nào Chúa đến – Trương Thế Bạch
Biết lấy chi – Vũ Đình Ân
Biết lấy chi dâng Chúa (Tv. 115) – Vũ Đình Ân
Biết lấy gì? – Ân Đức & Thông Giáo
Biết lấy gì? – Đinh Công Huỳnh
Biết lấy gì? – Hương Vĩnh
Biết lấy gì? (Tv 115) – Nguyễn Duy
Biết tìm đâu mẹ cha – Quang Uy
Biệt khúc – Phanxicô
*
Bình an của chúng ta – Kim Long
Bình an Chúa muốn – Từ Duyên
Bình an nơi đâu – Đinh Công Huỳnh
Bình an trong Chúa – Kim Long
Bình minh ca ngợi Chúa – Nguyễn Quang Hưng
Bình minh đang lên – Sơn Dương
*
Bỏ kiếp đi hoang – Tri Văn Vinh
Bỏ Ngài – Phạm Liên Hùng
Bỏ Ngài con biết theo ai – P. Kim
Bố đã ra đi – Kim Loan
Bộ lễ – Nguyễn Văn Tuyên
Bộ lễ Ca Lên Đi 2 – Kim Long
Bộ lễ Cầu Hồn – Mỹ Sơn
Bộ lễ Chúa Thánh Thần – Cát Minh
Bộ lễ Hồng Ân – hvh
Bộ lễ Hương Kinh – Phạm Đức Huyến-Vũ Đình Ân
Bộ lễ Kitô Vua – Cao Minh Thắng
Bộ lễ Mẹ Vô Nhiễm – Đỗ Vy Hạ
Bộ lễ Mồ – Mỹ Sơn
Bộ lễ Nguyện Cầu – Đinh Công Huỳnh
Bộ lễ Phaolô Lộc – Phaolô Lộc
Bộ lễ Seraphim – Nguyễn Văn Hòa
Bộ lễ Seraphim 2005 – Nguyễn Văn Hòa
Bộ lễ tháng Năm – Tiến Linh
Bộ lễ Thánh ca Tiệc ly 2 – Ngô Duy Linh
Bộ lễ Thiên Thần – Nguyễn Văn Hòa
Bộ lễ Truyền Tin – Trầm Hương
Bộ lễ Vào Đời 2006 – Thành Tâm
*
Bốn lời nguyền – Hải Linh + Minh Đệ (Đức Mẹ)
Bốn mùa hiến dâng – Ngọc Linh
Bốn mùa hồng ân – Bùi Công Thuấn
Bốn mùa thân thương – Nguyễn Duy
Bốn mùa yêu Chúa –  Duy Thiên
Bốn mùa yêu thương – Lm Nguyễn
Bốn mươi năm Linh mục – Thiên Lý
Bổn phận của con – Ân Đức
*
Bông hoa bé nhỏ – Đinh Công Huỳnh
Bông hoa của thầy cô – Nguyễn Duy
Bông hoa dâng Mẹ – Nguyễn Duy
Bông hoa nhỏ – Nguyễn Duy & Phanxico
Bông hoa Thánh giá – Nguyễn Duy
Bông hồng dâng Mẹ – Phanxicô 
Bông huệ trắng tinh – Hải Linh + Minh Đệ (Các Thánh) – 19.07.2017
Bông lúa mới – Đinh Công Huỳnh
*
Bơ vơ – Viễn Xứ
Bờ sông Babylon – Phanxicô
Bởi Thánh Linh Chúa – Hưng Ca
*
Bụi tro – Liên Bình Định
Bụi tro – Mi Trầm
Bụi tro – Ngọc Kôn
Bụi tro – Phanxicô
Bụi tro thân con – Phạm Xuân Chiến
Bụi tro thân con – Thiên Lý
Buổi chiều trên Calvê – Lê Ân Thiên
*
Bữa tiệc cánh chung – Trầm Hương
Bữa tiệc cuối – Lê Ân Thiên
Bừng sáng lên – Phạm Liên Hùng (MGS) 
Bừng sáng trời Bêlem/2 bè – Liên Bình Định (Mùa Giáng Sinh)
Bừng sáng trời Bêlem/4 bè – Liên Bình Định (Mùa Giáng Sinh)
Bước chân Chúa – Đinh Công Huỳnh
Bước chân hoang đàng – Thiên Lý
Bước chân huyền diệu – Nguyễn Duy
Bước chân Ngài qua – Văn Chi
Bước chân người nở hoa – Đinh Công Huỳnh
Bước chân nữ tỳ – Ngọc Linh
Bước chân Tin mừng – Viễn Xứ
Bước chân trở về – Nguyên Nhung 
Bước chân trở về – Xuân Hải (Mùa Chay) – 28.02.2019
Bước đi bên Ngài – Nguyễn Hùng Lân 
Bước đi theo Chúa – Thiên Duyên (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 31.12.2019
Bước đường ta đi – Nguyên Long
Bước đường Thánh giá – Thiên Duyên
Bước đường thương khó – APNC
Bước đường trần – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Bước hoang đàng – Tín Vy 
Bước hồi tâm – Hiền Hòa (Thánh ca Tin Mừng) – 03.05.2019
Bước lên đền thờ – Nguyễn Văn Tuyên & Tiến Dũng
Bước tiếp hành trình cuộc đời – Giang Tâm
Bước tới Thiên nhan – Vinam
Bước tử hùng – Đinh Công Lý
Bước theo đoàn chứng nhân – Ngọc Khánh
Bước theo Ngài – Kim Long
Bước theo Ngài – Quốc Vinh
Bước theo Thầy – Gm. Nguyễn Khảm & Lm. Nguyễn Duy
Bước thời gian – Quốc Thái
Bước trong tin yêu – Ngọc Linh
Bước vào – Phạm Liên Hùng
Bước vào Cung Thánh/1 – Ngọc Linh
Bước vào Cung Thánh/2 – Ngọc Linh
Bước vào cung thánh (Tv. 89) – Nguyên Kha
Bước vào Cung Thánh – Phương Quang & Tiến Dũng
Bước vào Nhà Chúa – Bạch Vân
Bước vào Nhà Chúa – Kim Loan
Bước vào Nhà Chúa – Trọng Khẩn
Bước vào Nhà Chúa – Xuân Kính
Bước vào Thánh đài – Vũ Đình Ân
*

Ba Ngôi tình thươngĐinh Công Lý & Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Ba Ngôi Thiên ChúaCao Minh Thắng
Ba Thánh Tử đạoPhanxicô
Ba vị đạo sĩ Duy Tân
Ba vuaMi Trầm
Ba vua dạ khúclời Việt Giang Tâm
Ba vua đăng trình
Ba vua hành khúc
Ba vua lên đườngThế Thông
Ba Vua lên đườngThông Vi Vu
Ba vua Phương ĐôngĐinh Công Huỳnh
Ba vua phương Đônglời Việt: Nguyễn Bách
Ba vua tiến lễPhan Hùng
Bà đã thấy gì?Thiên Lý
Bà Maria MadalenaVũ Đình Ân
*
Bác ái chân thậtMi Trầm
Bác ái huynh đệKim Long 
Bác ái từ bi (*)Gioan Minh
Bác ái yêu thương (*)Xuân Hải
*
Bài ca AlleluiaNgọc Linh
Bài ca Alleeluia (Tv. 145)La Thập Tự
Bài ca AlleluiaVăn Chi
Bài ca an bình ra điCao Minh Thắng
Bài ca ăn nănNguyễn Bách & Y. Chính
Bài ca bác áiTừ Duyên
Bài ca cảm mếnAnh Tuấn
Bài ca cảm mếnNgọc Linh
Bài ca cảm ơnPhạm Liên Hùng
Bài ca cảm tạ Nguyên Kha
Bài ca cảm tạ/1Từ Duyên
Bài ca cảm tạ/2Từ Duyên
Bài ca cảm tạTrần Minh Hứa 
Bài ca cảm tạ (*)Xuân Hải
Bài ca Con NgườiĐan Trình
Bài ca chiến thắngNguyên Kha
Bài ca chúc tụngLiên Bình Định
Bài ca chúc tụngTrầm Hương
Bài ca chúc tụng Văn Duy Tùng & Quang Huấn
Bài ca dâng hiến 1Dao Kim
Bài ca dâng hiến 2Dao Kim
Bài ca dâng hiếnTrầm Hương
Bài ca dâng lễBùi Ngọc & Phanxicô
Bài ca dâng lễThành Tâm
Bài ca dâng lênVăn Chi
Bài ca dâng MẹVăn Chi
Bài ca dâng NgàiNguyên Kha
Bài ca đầu nămPhạm Liên Hùng
Bài ca đức tinNgọc Linh
Bài ca gặp gỡNguyễn Duy 
Bài ca hạnh phúc (Tv. 127) Ân Duy
Bài ca hạnh phúcThông Vi Vu
Bài ca hạt giốngPhạm Liên Hùng
Bài ca hiến dângNguyễn Hùng Cường 
Bài ca hiệp nhất Văn Chi
Bài ca hợp nhất (Tv. 132) Hoài Đức
Bài ca hợp nhất Phạm Liên Hùng
Bài ca khải hoànHải Linh
Bài ca khó nghèoNguyễn Bách
Bài ca lên đềnVăn Chi 
Bài ca lên đườngTêrêsa
Bài ca Linh mụcÂn Đức
Bài ca lòng nhân hậuTrầm Hương
Bài ca lữ hànhNguyễn Duy
Bài ca mão gaiNguyễn Bách & Y. Chính
Bài ca máu đàoTừ Duyên 
Bài ca mẹHải Triều
Bài ca mớiMai Nguyên Vũ
Bài ca mới (Tv. 97)Nguyễn Như
Bài ca mùa đôngTrần Minh Hứa
Bài ca mùa đôngTrọng Khẩn
Bài ca Mùa VọngHải Triều
Bài ca Mùa Vọng/3Lê Đăng Ngôn
Bài ca Năm ThánhTrầm Thiên Thu
Bài ca Năm Thánh 2010Nguyễn Duy
Bài ca niềm tinÂn Duy
Bài ca nơi lưu đàyHạ Đăng
Bài ca ngàn trùngKim Long 
Bài ca người mục tửÂn Đức
Bài ca nhân chứngÂn Đức
Bài ca PhêrôViết Chung
Bài ca Phục SinhĐỗ Vy Hạ
Bài ca Phục SinhPhạm Liên Hùng
Bài ca phục vụ Mi Trầm
Bài ca rửa chânTrầm Thiên Thu
Bài ca sám hối Lữ Hành 
Bài ca suy tôn (*)Gioan Minh
Bài ca tạ lễCao Minh Thắng
Bài ca tạ ơnBạch Quỳnh
Bài ca tạ ơnBùi Ninh
Bài ca tạ ơnDuy Thiên
Bài ca tạ ơnNguyễn Duy
Bài ca tạ ơnTường Vy
Bài ca tán dươngXuân Hải
Bài ca TêresaViệt Khôi
Bài ca tiễn biệtNinh Doãn Hùng
Bài ca tin yêuThành Tâm
Bài ca tình yêuĐỗ Vy Hạ
Bài ca tôn vinhÂn Duy
Bài ca tôn vinhHoài Bắc
Bài ca tôn vinhKim Long
Bài ca tôn vinh (Tv. 145)Nguyên Kha
Bài ca tôn vinhPhạm Liên Hùng
Bài ca thân áiHải Nguyễn
Bài ca Thập giáNguyễn Bách
Bài ca Thiên thầnĐỗ Vy Hạ
Bài ca Thiên thầnNgọc Kôn
Bài ca thống hốiHoàng Ái Việt
Bài ca thống hốiKhổng Vĩnh Thành
Bài ca thống hối Phạm Vĩnh Thành
Bài ca thống hối Văn Chi
Bài ca thờ lạy Thánh giáNgọc Khánh
Bài ca thứ tha Thanh Lâm
Bài ca thương khóPhương Anh
Bài ca thương mếnNguyễn Duy
Bài ca Trang NứaÂn Đức
Bài ca trên núi Nguyễn Duy 
Bài ca tri ânNguyễn Hùng Cường
Bài ca tri ânTừ Duyên
Bài ca tri ơnNguyễn Mộng Huỳnh
Bài ca trở lạiHoàng Đức 
Bài ca truyền giáoTừ Duyên 
Bài ca vai mangNguyễn Bách
Bài ca vâng phụcNguyễn Bách & Y. Chính
Bài ca vinh thắngTừ Duyên
Bài ca vũ trụ (Tv. 148)Thành Tâm
Bài ca yêu thươngKim Long
Bài ca yêu thươngNgọc Linh
Bài ca yêu thươngTừ Duyên
Bài ca yêu thươngThái Nguyên
Bài ca yêu thươngVân Thanh
*
Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s