Mẫu Tự C. – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

Ca dâng cảm tạ – Thy Yên
Ca dâng lễ – Nguyễn Duy Vi
Ca dâng lễ – Vũ Đình Ân

Ca hát lên – Nguyên Kha
Ca khen mừng Chúa – Thế Thông
Ca khen và tôn vinh – Giang Tâm
Ca khúc hồng ân/1 – Nguyễn Duy
Ca khúc hồng ân/2 – Nguyễn Duy
Ca khúc lên đền/1 (Tv. 121) – Ninh Doãn Hùng
Ca khúc lên đền/2 – Ninh Doãn Hùng
Ca khúc lên đền/3 – Ninh Doãn Hùng
Ca khúc ngợi khen – Nguyên Kha
Ca khúc tạ ơn – Nguyên Kha
Ca khúc thượng tiến (Tv. 44) – Ân Đức
Ca khúc trầm hương – Dao Kim
Ca khúc yêu thương – Duy Thiên
Ca lên đi/1 – Kim Long & Hoàng Khánh
Ca lên đi/2 – Kim Long
Ca lên đi/3 – Kim Long
Ca lên đi/4 – Kim Long
Ca lên đi/5 – Kim Long
Ca lên đi/6 – Kim Long
Ca lên đi/7 – Kim Long
Ca lên đi/8 – Kim Long
Ca lên đi/9 – Kim Long
Ca lên đi/10 – Kim Long
Ca lên đi/11 – Kim Long
*
Ca mừng các Thánh Tử đạo Việt Nam – Phạm Liên Hùng
Ca mừng Chúa – Phạm Liên Hùng
Ca mừng Chúa ta – Vũ Đình Ân
Ca mừng Đấng tối cao (Tv. 104) – Nguyên Kha
Ca mừng Hai Thánh Tông đồ – Dấu Chân
*
Ca tạ ơn (Tv 97) – Nguyễn Duy
Ca tụng Chúa – Kim Loan
Ca tụng lòng nhân hậu Chúa (Tv. 137) – Tường Ân
Cảm mến tình Cha – Thái Nguyên
Cảm mến Tình Ngài – Anh Tuấn
Cảm mến Tình Ngài/2 – Anh Tuấn
Cảm mến Tình Ngài (2 bè) – Anh Tuấn
Cảm mến Tình Ngài (3 bè) – Anh Tuấn
Cảm nghiệm – Ân Duy
Cám ơn Người – Nguyễn Duy
Cảm tạ – Nguyễn Duy
Cảm tạ hồng ân – Duy Thiên
Cảm tạ hồng ân – Nguyên Kha
Cảm tạ hồng ân – Nguyễn Duy
Cảm tạ Ngài – Dao Kim
Cánh cửa thiên đàng – Ngọc Linh
Cánh hạc hoài hương – Ngọc Linh
Cánh hồng dâng Mẹ – Kim Loan
Cao ngất trời xanh (Tv. 35) – Ân Đức
Cát bụi hư vô – Trầm Hương
Cát bụi mong manh – Ngọc Linh
*
Cất tiếng hát lên – Anh Tuấn
Cất tiếng hòa ca – Phạm Liên Hùng
Câu hát tạ ơn – Ân Duy
Cầu cho Giáo sĩ – Văn Minh
Cầu cho Linh mục – Anh Tuấn
Cầu cho Linh mục – Đức Hiệt
Cầu cho Linh mục – Huy Hoàng
Cầu cho Linh mục – Ngô Quang Kiệt
Cầu cho Linh mục – Phạm Liên Hùng
Cầu cho Linh mục – Xuân Thu
Cầu cho tổ tiên – Phạm Liên Hùng
Cầu hồn – An táng (Tv. 24) – Thái Nguyên
Cây nho và cành – Phạm Liên Hùng
Cậy lòng Chúa nhân từ – Ngọc Hân
Cậy trông Chúa (Tv. 129) – Nguyễn Duy
*
Có Chúa bên con – Kim Loan
Có Chúa trong đời – Anh Tuấn
Có gì để dâng? – Đinh Công Huỳnh
Có gì để dâng? – Từ Duyên
Có gì để dâng Ngài – Anh Tuấn
*
Có Mẹ –  Duy Thiên
Có môt điều –  Ân Đức
Có một điều – Phạm Liên Hùng
Có một tình yêu –  Ân Đức
*
Có Ngài ở bên – Anh Tuấn
Ca ngợi – Duy Linh
Ca ngợi Chúa – Văn Chi
Ca ngợi Chúa công minh (Tv. 92) – Nguyên Kha
Ca ngợi Danh Chúa (Tv. 30) – Nguyên Kha
Ca ngợi Danh Ngài – Nguyên Kha
Ca ngợi Đấng Hóa Công (Tv. 104) – Nguyên Kha
Ca ngợi Đấng toàn năng – Nguyên Kha
Ca ngợi tình Chúa – Hoài Bắc
Ca ngợi Thập giá – Nguyên Kha
*
Ca nhập lễ – Khuyết Danh
Ca nhập lễ – Nguyễn Duy Vi
Ca nhập lễ/9 – Nguyễn Văn Tuyên
Ca nhập lễ/1 – Nguyễn Văn Trinh
Ca nhập lễ/2 – Nguyễn Văn Trinh
Ca nhập lễ/4 – Nguyễn Văn Trinh
Ca nhập lễ/9 – Nguyễn Văn Trinh
Ca nhập lễ/11 – Nguyễn Văn Trinh
Ca nhập lễ Chúa nhật I Thường niên – Thy Anh
Ca nhập lễ Chúa nhật II Thường niên (Tv. 65) – Thy Anh
Ca nhập lễ Chúa nhật III Thường niên (Tv. 95) – Thy Anh
Ca nhập lễ Chúa nhật IV Thường niên (Tv. 105) – Thy Anh
Ca nhập lễ Chúa nhật VI Thường niên (Tv. 30) – Thy Anh
Ca nhập lễ Chúa nhật VIII Thường niên (Tv. 17) – Thy Anh
Ca nhập lễ Chúa nhật IX Thường niên (Tv. 24) – Thy Anh
Ca nhập lễ Giáng Sinh – Hải Nguyễn
Ca nhập lễ Giáng Sinh 24/12 Hải Nguyễn
Ca nhập lễ Giáng Sinh 25/12 – Hải Nguyễn
Ca nhập lễ Tất niên (Giao thừa) – Hải Nguyễn
Ca nhập lễ Tết – Hải Nguyễn
Ca nhập lễ Trung thu (Cầu cho bệnh nhân) – Hải Nguyễn
Ca nhập lễ Truyền thống (Lễ tất niên) – Hải Nguyễn
*
Ca tụng Chúa – Chu Văn Quang
Ca tụng Chúa – Thái Nguyên
Ca tụng Chúa – Văn Chi
Ca tụng Đấng toàn năng (Tv. 147) – Liên Bình Định
Ca vang trần thế – Thế Thông
*
Các tầng trời – Xuân Thảo
Các tầng trời mở ra – Thái Nguyên
Cảm tạ hồng ân – Nguyên Kha
Cảm tạ tình Cha (Tv. 89) – Nguyên Kha
Cảm tạ tình Chúa thương (Tv. 147) – Nguyên Kha
Cất tiếng hát lên – Anh Tuấn
*
Con biết dâng gì – Vinam
Con biết dâng gì đây – Ân Đức
Con biết lấy chi – Ân Đức
Con bước lên – Kim Long
Con bước lên bàn thờ – Kim Long
*
Con cần Chúa – Mi Trầm
Con cậy trông – Phạm Liên Hùng
Con có một Tổ quốc – Ân Đức
Con cái muôn phương – Kim Long
Con chẳng có gì – Nguyễn Mộng Huỳnh
Con chẳng có gì – Vương Diệu
*
Con dâng của lễ – Lữ Hành
Con dâng chén cứu độ – Cát Thu
Con đã cậy trông (Tv. 12) Thy Anh
Con đến gặp Chúa – Nguyễn Duy
*
Con hát bài tân ca – Vũ Đình Ân
Con hãy nhớ rằng – Hoàng Kim
Con hằng ước mơ – Viết Chung
Con hân hoan – Kim Long
Con hân hoan – Lê Ân Thiên
Con hân hoan – Nguyễn Duy
Con hân hoan – Vũ Đình Ân
Con hân hoan đi tìm – Mi Trầm
Con hân hoan tiến vào nhà Chúa – Đức Độ
Con hân hoan đi tìm – Mi Trầm
Con hân hoan vui sướng – Duy Linh
Con hoan ca – Vũ Đình Ân
*
Con kêu lên Ngài (Tv. 16) – Từ Duyên
Con kêu lên Ngài (Tv. 16) – Trầm Thiên Thu
Con không có gì – Nguyễn Duy
Con không cô đơn – Ân Đức
*
Con là Linh mục – Phạm Liên Hùng
Con lạy thờ – Phạm Liên Hùng
Con lên bàn thờ – Kim Long
Con luôn trông cậy – Ngọc Linh
Con luôn vững tin – Anh Tuấn
*
Con mong Chúa – Anh Tuấn
Con mong ước – Duy Linh
Con muốn dâng – Cao Huy Hoàng
Con muốn dâng ngài – Thiên Lý
Con muốn trọn đời – Ân Đức
*
Con nay thuộc về Chúa – Kim Loan
Con nâng hồn lên – Phạm Liên Hùng
Con nâng hồn lên/1 – Phạm Liên Hùng
Con nâng hồn lên/2 – Phạm Liên Hùng
Con nâng hồn lên/3 – Phạm Liên Hùng
Con người mới – Mi Trầm
*
Con sẽ bước lên bàn thờ – Hoàng Phúc & Hoàng Ngô
Con sẽ ca mừng (Tv. 26) – Mi Trầm
Con sẽ hân hoan – Kim Long
Con sẽ trở về – Văn Duy Tùng
Con sẽ vào – Ngọc Linh
Con sẽ vào cung thánh – Kim Long
Con sẽ vào nơi cung thánh – Kim Long
*
Con tiến dâng/1 – Kim Long
Con tiến dâng/2 – Kim Long
Con tiến vào đền thánh – Hải Nguyễn
Con tiến vào đền thánh – Trùng Dương
Con tin – Phạm Liên Hùng
Con tin Chúa ơi –  Duy Thiên
Con tới nguồn vui – Thiên Chung
Con thiết tha van nài – Kim Long
Con thuộc về Thầy – Giang Tâm
*
Con vẫn mong – Tường Vy
Con với Mẹ – Ân Đức
Con vui mừng – Nguyễn Duy
Con vui tiến lên -Thái Nguyên
Con vươn hồn lên (Tv. 24) – Trầm Hương
*
Con xin – Anh Tuấn
Con xin cảm tạ – Ân Đức
Con xin chọn Chúa mà thôi – Ân Đức
Con xin dâng – Nguyễn Duy
Con xin dâng – Nguyễn Quang Hưng
Con xin dâng lên – Kim Long
Con xin dâng tiến – Hải Nguyễn
Con xin đến – Phạm Liên Hùng
Con xin phó thác – Kim Loan
Con xin tiến dâng – Kim Long
Con xin tình Chúa – Từ Duyên
Con xin về bên Chúa – Sơn Dương
Còn gì dâng Ngài – Phanxicô
*
Công ơn cha mẹ/1 – Anh Tuấn
Công ơn cha mẹ/2 – Anh Tuấn
*
Của lễ ân tình – Vinam
Của lễ cậy trông – Nguyễn Duy
Của lễ con dâng – Đinh Công Huỳnh
Của lễ con dâng – Khuyết danh
Của lễ con dâng – Mai Khôi
Của lễ con dâng (4 bè) – Mai Khôi
Của lễ con dâng – Nguyễn Duy
Của lễ con dâng – Nguyễn Mộng Huỳnh
Của lễ con dâng – Văn Duy Tùng
Của lễ con dâng – Vũ Đình Ân
Của lễ cứu độ – Nguyễn Duy
Của lễ chân thành – Nguyễn Duy
Của lễ chân thành – Vũ Đình Ân
Của lễ dâng Cha – Đinh Công Huỳnh
Của lễ dâng Cha – Nguyễn Mộng Huỳnh
Của lễ dâng Chúa – Hải Nguyễn
Của lễ đầu mùa – Viết Chung
Của lễ đêm đông – Hải Nguyễn
Của lễ đơn sơ – Viết Chung
Của lễ giao hòa – Hữu Chánh
Của lễ hiến dâng – Thái Nguyên
Của lễ hy sinh – Thái Nguyên
Của lễ nồng say – Quốc Thái
Của lễ nương đồng – Thiên Lý
Của lễ ngát hương – Nguyễn Hùng Lân
Của lễ tinh tuyền – Giang Ân
Của lễ tình yêu – Hiếu Anh
Của lễ tình yêu – Ngọc Linh
Của lễ toàn thiêu – Đinh Công Huỳnh
Của lễ tôn vinh – Vinam
Của lễ thanh cao – Ngọc Linh
Của lễ vẹn toàn – Văn Duy Tùng
*
Cung đàn ngợi khen – Minh Chiết
Cung điện nhà Chúa – Bảo Tịnh
Cung Thánh huyền linh – Đinh Công Huỳnh
Cùng cất tiếng ca ngợi – Giang Ân
Cùng dâng – Viễn Xứ
Cùng dâng Chúa – Trần Minh Hứa
Cùng dâng lên – Đinh Công Huỳnh
Cùng dâng thánh lễ – Duy Tân
Cùng đi với Chúa –  Duy Thiên & Hải Ánh
Cùng hiệp dâng – Đinh Hữu Thắng
Cùng hướng lên Mẹ – Kim Loan
Cùng kính tiến – Kim Long
Cùng kính tiến dâng – Kim Long
Cùng Mẹ dâng hiến – Thái Nguyên
Cùng Mẹ vào đời –  Duy Thiên
Cùng một tấm bánh – Kim Long
Cùng nhau đi về – Đạt Đức
Cùng nhịp bước – Giang Ân
Cùng tấm bánh – Kim Long
Cùng tiến dâng – Hương Đan
Cùng tiến dâng – Nguyên Kha
Cùng tiến dâng – Phanxicô
Cùng tiến dâng/2 – Phanxicô
Cùng tiến vào… – Kim Loan
Cùng vào nhà Chúa – Kim Loan
Cùng về bên Chúa – Trùng Dương
Cùng về nơi đây – Kim Loan
Cùng về nhà Cha – Liên Bình Định
Cùng về nhà Cha – Lữ Hành
Cùng với Chúa – Kim Loan
Cuộc đời có Chúa – Kim Loan
Cuộc đời chóng qua – Viễn Xứ
Cuộc đời ngát hương hoa – Phanxicô
Cửa công chính – Xuân Thảo
*


Ca dâng lễNguyễn Duy Vi
Ca dâng lễVũ Đình Ân
Ca hát lênNguyên Kha
Ca khen mừng Chúa Thế Thông
Ca khen và tôn vinhGiang Tâm
Ca khúc hồng ân 1Nguyễn Duy
Ca khúc hồng ân 2Nguyễn Duy
Ca khúc lên đền 1 (Tv. 121)Ninh Doãn Hùng
Ca khúc lên đền 2Ninh Doãn Hùng
Ca khúc lên đền 3 Ninh Doãn Hùng
Ca khúc ngợi khenNguyên Kha
Ca khúc tạ ơnNguyên KhaLời bài hát
Ca khúc thượng tiến (Tv. 44)Ân Đức
Ca khúc trầm hươngDao Kim
Ca khúc yêu thươngDuy Thiên
Ca lên đi/1Kim Long & Hoàng Khánh
Ca lên đi/2Kim Long
Ca lên đi/3Kim Long
Ca lên đi/4Kim Long
Ca lên đi/5Kim Long
Ca lên đi/6Kim Long
Ca lên đi/7Kim Long
Ca lên đi/8Kim Long
Ca lên đi/9Kim Long
Ca lên đi/10Kim Long
Ca lên đi/11Kim Long
***
Ca mừng các Thánh Tử đạo Việt NamPhạm Liên Hùng
Ca mừng ChúaPhạm Liên Hùng
Ca mừng Chúa taVũ Đình Ân
Ca mừng Đấng tối cao (Tv. 104)Nguyên Kha
Ca mừng Hai Thánh Tông đồDấu Chân
***
Ca tạ ơn (Tv 97)Nguyễn Duy
Ca tụng ChúaKim Loan
Ca tụng lòng nhân hậu Chúa (Tv. 137)Tường Ân
Cảm mến tình ChaThái Nguyên
Cảm mến Tình NgàiAnh Tuấn
Cảm mến Tình Ngài/2Anh Tuấn
Cảm mến Tình Ngài (2 bè)Anh Tuấn
Cảm mến Tình Ngài (3 bè)Anh Tuấn
Cảm nghiệmÂn Duy
Cám ơn NgườiNguyễn Duy
Cảm tạNguyễn Duy
Cảm tạ hồng ânDuy Thiên
Cảm tạ hồng ânNguyên Kha
Cảm tạ hồng ânNguyễn Duy
Cảm tạ NgàiDao Kim
Cánh cửa thiên đàngNgọc Linh
Cánh hạc hoài hươngNgọc Linh
Cánh hồng dâng MẹKim Loan
Cao ngất trời xanh (Tv. 35)Ân Đức
Cát bụi hư vô Trầm Hương
Cát bụi mong manhNgọc Linh
***
Cất tiếng hát lên
Cất tiếng hòa ca
Câu hát tạ ơn
Cầu cho Giáo sĩ
Cầu cho Linh mục
Cầu cho Linh mục
Cầu cho Linh mục
Cầu cho Linh mục
Cầu cho Linh mục
Cầu cho Linh mục
Cầu cho tổ tiên
Cầu hồn – An táng (Tv. 24) 
Cây nho và cành
Cậy lòng Chúa nhân từ
Cậy trông Chúa (Tv. 129)
***
Có Chúa bên con
Có Chúa trong đời
Có gì để dâng?
Có gì để dâng?
Có gì để dâng Ngài
***
Có Mẹ
Có môt điều
Có một điều
Có một tình yêu
***
Có Ngài ở bên
Ca ngợi 
Ca ngợi Chúa 
Ca ngợi Chúa công minh (Tv. 92)
Ca ngợi Danh Chúa (Tv. 30)
Ca ngợi Danh Ngài
Ca ngợi Đấng Hóa Công (Tv. 104)
Ca ngợi Đấng toàn năng
Ca ngợi tình Chúa
Ca ngợi Thập giá
***
Ca nhập lễ
Ca nhập lễ 
Ca nhập lễ/9
Ca nhập lễ/1
Ca nhập lễ/2
Ca nhập lễ/4
Ca nhập lễ/9
Ca nhập lễ/11
Ca nhập lễ Chúa nhật I Thường niên
Ca nhập lễ Chúa nhật II Thường niên (Tv. 65)
Ca nhập lễ Chúa nhật III Thường niên (Tv. 95)
Ca nhập lễ Chúa nhật IV Thường niên (Tv. 105)
Ca nhập lễ Chúa nhật VI Thường niên (Tv. 30)
Ca nhập lễ Chúa nhật VIII Thường niên (Tv. 17)
Ca nhập lễ Chúa nhật IX Thường niên (Tv. 24)
Ca nhập lễ Giáng Sinh
Ca nhập lễ Giáng Sinh 24/12
Ca nhập lễ Giáng Sinh 25/12
Ca nhập lễ Tất niên (Giao thừa)
Ca nhập lễ Tết
Ca nhập lễ Trung thu (Cầu cho bệnh nhân)
Ca nhập lễ Truyền thống (Lễ tất niên)
***
Ca tụng Chúa
Ca tụng Chúa 
Ca tụng Chúa
Ca tụng Đấng toàn năng (Tv. 147)
Ca vang trần thế
***
Các tầng trời
Các tầng trời mở ra
Cảm tạ hồng ân
Cảm tạ tình Cha (Tv. 89) 
Cảm tạ tình Chúa thương (Tv. 147)
Cất tiếng hát lên
***
Con biết dâng gì 
Con biết dâng gì đây
Con biết lấy chi
Con bước lên
Con bước lên bàn thờ
***
Con cần Chúa
Con cậy trông
Con có một Tổ quốc
Con cái muôn phương
Con chẳng có gì
Con chẳng có gì 
***
Con dâng của lễ
Con dâng chén cứu độ
Con đã cậy trông (Tv. 12)
Con đến gặp Chúa
***
Con hát bài tân caVũ Đình Ân
Con hãy nhớ rằngHoàng Kim

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s