Mẫu tự C. – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Ca dâng cảm tạ – Thy Yên
Ca dâng lễ – Nguyễn Duy Vi
Ca dâng lễ – Vũ Đình Ân

Ca hát lên – Nguyên Kha
Ca khen mừng Chúa – Thế Thông
Ca khen và tôn vinh – Giang Tâm
Ca khúc hồng ân/1 – Nguyễn Duy
Ca khúc hồng ân/2 – Nguyễn Duy
Ca khúc lên đền/1 (Tv. 121) – Ninh Doãn Hùng
Ca khúc lên đền/2 – Ninh Doãn Hùng
Ca khúc lên đền/3 – Ninh Doãn Hùng
Ca khúc ngợi khen – Nguyên Kha
Ca khúc tạ ơn – Nguyên Kha
Ca khúc thượng tiến (Tv. 44) – Ân Đức
Ca khúc trầm hương – Dao Kim
Ca khúc yêu thương – Duy Thiên
Ca lên đi/1 – Kim Long & Hoàng Khánh
Ca lên đi/2 – Kim Long
Ca lên đi/3 – Kim Long
Ca lên đi/4 – Kim Long
Ca lên đi/5 – Kim Long
Ca lên đi/6 – Kim Long
Ca lên đi/7 – Kim Long
Ca lên đi/8 – Kim Long
Ca lên đi/9 – Kim Long
Ca lên đi/10 – Kim Long
Ca lên đi/11 – Kim Long
*
Ca mừng các Thánh Tử đạo Việt Nam – Phạm Liên Hùng
Ca mừng Chúa – Phạm Liên Hùng
Ca mừng Chúa ta – Vũ Đình Ân
Ca mừng Đấng tối cao (Tv. 104) – Nguyên Kha
Ca mừng Hai Thánh Tông đồ – Dấu Chân
*
Ca tạ ơn (Tv 97) – Nguyễn Duy
Ca tụng Chúa – Kim Loan
Ca tụng lòng nhân hậu Chúa (Tv. 137) – Tường Ân
Cảm mến tình Cha – Thái Nguyên
Cảm mến Tình Ngài – Anh Tuấn
Cảm mến Tình Ngài/2 – Anh Tuấn
Cảm mến Tình Ngài (2 bè) – Anh Tuấn
Cảm mến Tình Ngài (3 bè) – Anh Tuấn
Cảm nghiệm – Ân Duy
Cám ơn Người – Nguyễn Duy
Cảm tạ – Nguyễn Duy
Cảm tạ hồng ân – Duy Thiên
Cảm tạ hồng ân – Nguyên Kha
Cảm tạ hồng ân – Nguyễn Duy
Cảm tạ Ngài – Dao Kim
Cánh cửa thiên đàng – Ngọc Linh
Cánh hạc hoài hương – Ngọc Linh
Cánh hồng dâng Mẹ – Kim Loan
Cao ngất trời xanh (Tv. 35) – Ân Đức
Cát bụi hư vô – Trầm Hương
Cát bụi mong manh – Ngọc Linh
*
Cất tiếng hát lên – Anh Tuấn
Cất tiếng hòa ca – Phạm Liên Hùng
Câu hát tạ ơn – Ân Duy
Cầu cho Giáo sĩ – Văn Minh
Cầu cho Linh mục – Anh Tuấn
Cầu cho Linh mục – Đức Hiệt
Cầu cho Linh mục – Huy Hoàng
Cầu cho Linh mục – Ngô Quang Kiệt
Cầu cho Linh mục – Phạm Liên Hùng
Cầu cho Linh mục – Xuân Thu
Cầu cho tổ tiên – Phạm Liên Hùng
Cầu hồn – An táng (Tv. 24) – Thái Nguyên
Cây nho và cành – Phạm Liên Hùng
Cậy lòng Chúa nhân từ – Ngọc Hân
Cậy trông Chúa (Tv. 129) – Nguyễn Duy
*
Có Chúa bên con – Kim Loan
Có Chúa trong đời – Anh Tuấn
Có gì để dâng? – Đinh Công Huỳnh
Có gì để dâng? – Từ Duyên
Có gì để dâng Ngài – Anh Tuấn
*
Có Mẹ –  Duy Thiên
Có môt điều –  Ân Đức
Có một điều – Phạm Liên Hùng
Có một tình yêu –  Ân Đức
*
Có Ngài ở bên – Anh Tuấn
Ca ngợi – Duy Linh
Ca ngợi Chúa – Văn Chi
Ca ngợi Chúa công minh (Tv. 92) – Nguyên Kha
Ca ngợi Danh Chúa (Tv. 30) – Nguyên Kha
Ca ngợi Danh Ngài – Nguyên Kha
Ca ngợi Đấng Hóa Công (Tv. 104) – Nguyên Kha
Ca ngợi Đấng toàn năng – Nguyên Kha
Ca ngợi tình Chúa – Hoài Bắc
Ca ngợi Thập giá – Nguyên Kha
*
Ca nhập lễ – Khuyết Danh
Ca nhập lễ – Nguyễn Duy Vi
Ca nhập lễ/9 – Nguyễn Văn Tuyên
Ca nhập lễ/1 – Nguyễn Văn Trinh
Ca nhập lễ/2 – Nguyễn Văn Trinh
Ca nhập lễ/4 – Nguyễn Văn Trinh
Ca nhập lễ/9 – Nguyễn Văn Trinh
Ca nhập lễ/11 – Nguyễn Văn Trinh
Ca nhập lễ Chúa nhật I Thường niên – Thy Anh
Ca nhập lễ Chúa nhật II Thường niên (Tv. 65) – Thy Anh
Ca nhập lễ Chúa nhật III Thường niên (Tv. 95) – Thy Anh
Ca nhập lễ Chúa nhật IV Thường niên (Tv. 105) – Thy Anh
Ca nhập lễ Chúa nhật VI Thường niên (Tv. 30) – Thy Anh
Ca nhập lễ Chúa nhật VIII Thường niên (Tv. 17) – Thy Anh
Ca nhập lễ Chúa nhật IX Thường niên (Tv. 24) – Thy Anh
Ca nhập lễ Giáng Sinh – Hải Nguyễn
Ca nhập lễ Giáng Sinh 24/12 Hải Nguyễn
Ca nhập lễ Giáng Sinh 25/12 – Hải Nguyễn
Ca nhập lễ Tất niên (Giao thừa) – Hải Nguyễn
Ca nhập lễ Tết – Hải Nguyễn
Ca nhập lễ Trung thu (Cầu cho bệnh nhân) – Hải Nguyễn
Ca nhập lễ Truyền thống (Lễ tất niên) – Hải Nguyễn
*
Ca tụng Chúa – Chu Văn Quang
Ca tụng Chúa – Thái Nguyên
Ca tụng Chúa – Văn Chi
Ca tụng Đấng toàn năng (Tv. 147) – Liên Bình Định
Ca vang trần thế – Thế Thông
*
Các tầng trời – Xuân Thảo
Các tầng trời mở ra – Thái Nguyên
Cảm tạ hồng ân – Nguyên Kha
Cảm tạ tình Cha (Tv. 89) – Nguyên Kha
Cảm tạ tình Chúa thương (Tv. 147) – Nguyên Kha
Cất tiếng hát lên – Anh Tuấn
*
Con biết dâng gì – Vinam
Con biết dâng gì đây – Ân Đức
Con biết lấy chi – Ân Đức
Con bước lên – Kim Long
Con bước lên bàn thờ – Kim Long
*
Con cần Chúa – Mi Trầm
Con cậy trông – Phạm Liên Hùng
Con có một Tổ quốc – Ân Đức
Con cái muôn phương – Kim Long
Con chẳng có gì – Nguyễn Mộng Huỳnh
Con chẳng có gì – Vương Diệu
*
Con dâng của lễ – Lữ Hành
Con dâng chén cứu độ – Cát Thu
Con đã cậy trông (Tv. 12) Thy Anh
Con đến gặp Chúa – Nguyễn Duy
*
Con hát bài tân ca – Vũ Đình Ân
Con hãy nhớ rằng – Hoàng Kim
Con hằng ước mơ – Viết Chung
Con hân hoan – Kim Long
Con hân hoan – Lê Ân Thiên
Con hân hoan – Nguyễn Duy
Con hân hoan – Vũ Đình Ân
Con hân hoan đi tìm – Mi Trầm
Con hân hoan tiến vào nhà Chúa – Đức Độ
Con hân hoan đi tìm – Mi Trầm
Con hân hoan vui sướng – Duy Linh
Con hoan ca – Vũ Đình Ân
*
Con kêu lên Ngài (Tv. 16) – Từ Duyên
Con kêu lên Ngài (Tv. 16) – Trầm Thiên Thu
Con không có gì – Nguyễn Duy
Con không cô đơn – Ân Đức
*
Con là Linh mục – Phạm Liên Hùng
Con lạy thờ – Phạm Liên Hùng
Con lên bàn thờ – Kim Long
Con luôn trông cậy – Ngọc Linh
Con luôn vững tin – Anh Tuấn
*
Con mong Chúa – Anh Tuấn
Con mong ước – Duy Linh
Con muốn dâng – Cao Huy Hoàng
Con muốn dâng ngài – Thiên Lý
Con muốn trọn đời – Ân Đức
*
Con nay thuộc về Chúa – Kim Loan
Con nâng hồn lên – Phạm Liên Hùng
Con nâng hồn lên/1 – Phạm Liên Hùng
Con nâng hồn lên/2 – Phạm Liên Hùng
Con nâng hồn lên/3 – Phạm Liên Hùng
Con người mới – Mi Trầm
*
Con sẽ bước lên bàn thờ – Hoàng Phúc & Hoàng Ngô
Con sẽ ca mừng (Tv. 26) – Mi Trầm
Con sẽ hân hoan – Kim Long
Con sẽ trở về – Văn Duy Tùng
Con sẽ vào – Ngọc Linh
Con sẽ vào cung thánh – Kim Long
Con sẽ vào nơi cung thánh – Kim Long
*
Con tiến dâng/1 – Kim Long
Con tiến dâng/2 – Kim Long
Con tiến vào đền thánh – Hải Nguyễn
Con tiến vào đền thánh – Trùng Dương
Con tin – Phạm Liên Hùng
Con tin Chúa ơi –  Duy Thiên
Con tới nguồn vui – Thiên Chung
Con thiết tha van nài – Kim Long
Con thuộc về Thầy – Giang Tâm
*
Con vẫn mong – Tường Vy
Con với Mẹ – Ân Đức
Con vui mừng – Nguyễn Duy
Con vui tiến lên -Thái Nguyên
Con vươn hồn lên (Tv. 24) – Trầm Hương
*
Con xin – Anh Tuấn
Con xin cảm tạ – Ân Đức
Con xin chọn Chúa mà thôi – Ân Đức
Con xin dâng – Nguyễn Duy
Con xin dâng – Nguyễn Quang Hưng
Con xin dâng lên – Kim Long
Con xin dâng tiến – Hải Nguyễn
Con xin đến – Phạm Liên Hùng
Con xin phó thác – Kim Loan
Con xin tiến dâng – Kim Long
Con xin tình Chúa – Từ Duyên
Con xin về bên Chúa – Sơn Dương
Còn gì dâng Ngài – Phanxicô
*
Công ơn cha mẹ/1 – Anh Tuấn
Công ơn cha mẹ/2 – Anh Tuấn
*
Của lễ ân tình – Vinam
Của lễ cậy trông – Nguyễn Duy
Của lễ con dâng – Đinh Công Huỳnh
Của lễ con dâng – Khuyết danh
Của lễ con dâng – Mai Khôi
Của lễ con dâng (4 bè) – Mai Khôi
Của lễ con dâng – Nguyễn Duy
Của lễ con dâng – Nguyễn Mộng Huỳnh
Của lễ con dâng – Văn Duy Tùng
Của lễ con dâng – Vũ Đình Ân
Của lễ cứu độ – Nguyễn Duy
Của lễ chân thành – Nguyễn Duy
Của lễ chân thành – Vũ Đình Ân
Của lễ dâng Cha – Đinh Công Huỳnh
Của lễ dâng Cha – Nguyễn Mộng Huỳnh
Của lễ dâng Chúa – Hải Nguyễn
Của lễ đầu mùa – Viết Chung
Của lễ đêm đông – Hải Nguyễn
Của lễ đơn sơ – Viết Chung
Của lễ giao hòa – Hữu Chánh
Của lễ hiến dâng – Thái Nguyên
Của lễ hy sinh – Thái Nguyên
Của lễ nồng say – Quốc Thái
Của lễ nương đồng – Thiên Lý
Của lễ ngát hương – Nguyễn Hùng Lân
Của lễ tinh tuyền – Giang Ân
Của lễ tình yêu – Hiếu Anh
Của lễ tình yêu – Ngọc Linh
Của lễ toàn thiêu – Đinh Công Huỳnh
Của lễ tôn vinh – Vinam
Của lễ thanh cao – Ngọc Linh
Của lễ vẹn toàn – Văn Duy Tùng
*
Cung đàn ngợi khen – Minh Chiết
Cung điện nhà Chúa – Bảo Tịnh
Cung Thánh huyền linh – Đinh Công Huỳnh
Cùng cất tiếng ca ngợi – Giang Ân
Cùng dâng – Viễn Xứ
Cùng dâng Chúa – Trần Minh Hứa
Cùng dâng lên – Đinh Công Huỳnh
Cùng dâng thánh lễ – Duy Tân
Cùng đi với Chúa –  Duy Thiên & Hải Ánh
Cùng hiệp dâng – Đinh Hữu Thắng
Cùng hướng lên Mẹ – Kim Loan
Cùng kính tiến – Kim Long
Cùng kính tiến dâng – Kim Long
Cùng Mẹ dâng hiến – Thái Nguyên
Cùng Mẹ vào đời –  Duy Thiên
Cùng một tấm bánh – Kim Long
Cùng nhau đi về – Đạt Đức
Cùng nhịp bước – Giang Ân
Cùng tấm bánh – Kim Long
Cùng tiến dâng – Hương Đan
Cùng tiến dâng – Nguyên Kha
Cùng tiến dâng – Phanxicô
Cùng tiến dâng/2 – Phanxicô
Cùng tiến vào… – Kim Loan
Cùng vào nhà Chúa – Kim Loan
Cùng về bên Chúa – Trùng Dương
Cùng về nơi đây – Kim Loan
Cùng về nhà Cha – Liên Bình Định
Cùng về nhà Cha – Lữ Hành
Cùng với Chúa – Kim Loan
Cuộc đời có Chúa – Kim Loan
Cuộc đời chóng qua – Viễn Xứ
Cuộc đời ngát hương hoa – Phanxicô
Cửa công chính – Xuân Thảo
*

Thánh ca theo Tựa đề (Pdf.)Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s