Mẫu tự Đ. – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Đã đến giờ – Kim Long
Đã đến mùa cứu rối – Viết Chung
Đại bàng tung cánh (Tv. 103) – Nguyên Kha
Đại Lễ Phục Sinh – Hải Triều
Đàn ca kính Chúa (Tv. 137) – Tường Ân
Đàn ca lên – Giang Tâm
Đàn ca mừng Chúa (Tv. 137) – La Thập Tự
Đàn chim vui ca – T.CH
Đàn hát lên đi – Thiên Duy
Đang khi mong đợi – Duy Linh
Đạo yêu thương – Mi Trầm
Đáp ca Lễ Chúa Ba Ngôi năm A – Xuân Thảo
Đáp ca Lễ Chúa Phục Sinh – Giang Tâm
Đáp ca Lễ Đức Mẹ Mân côi – Thiên Hồng Ân
Đáp ca Lễ ngày 23.12 – Huy Hoàng
Đáp ca Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) – Nguyễn Chánh
Đau thương hạnh phúc – Nguyễn Văn Tuyên
*
Đấng cao cả anh hùng – Ngọc Can
Đấng con tôn thờ – Nguyễn Duy
Đấng cứu độ – Phạm Liên Hùng (MC)
Đấng Cứu Độ – Trần Đại Phước
Đấng Cứu Độ – Viết Chung
Đấng Cứu Độ duy nhất – Kim Long
Đấng Cứu Độ tôi – Kim Long
Đấng Cứu Tinh giáng trần – Kim Long
Đấng Cứu Thế đã Giáng Sinh – Bạch Vân
Đấng Cứu Thế Giáng Sinh – Huỳnh Minh Kỳ
Đấng Chí Tôn (Tv. 2) – Lê Đăng Ngôn
Đấng đầy yêu thương – Kim Long
Đấng khác trong con – Kim Long
Đất khô đợi chờ – Phanxicô
Đất trời hòa vui – Viết Chung
Đâu chỉ là – Thái Nguyên
Đâu có tình thương – Phạm Liên Hùng (CN.HL)
Đâu còn ước mơ gì – Kim Long
*
Đây bánh miến – Kim Long
Đây bánh rượu – Đinh Công Huỳnh
Đây bánh thơm – Duy Tân
Đây bánh thơm – Kim Long
Đây cây sự sống – Kim Long
Đây Con Thiên Chúa – Kim Long
Đây chính là ngày – La Thập Tự
Đây hy lễ – Kim Long
Đây là bánh – Mi Trầm
Đây là bánh thơm – Hoài Đức
Đây là Mình Ta – Hoàng Kim
Đây lễ vật – Phạm Liên Hùng (DL)
Đây lễ vật – Phương Anh
Đây Mình Thánh Chúa – Vũ Đình Ân
Đây nỗi lòng con – Thy Anh
Đây Nước Trời – Mi Trầm
Đây ngàn bông lúa – Phanxicô
Đây ngày Chúa lập (Tv. 117) – Tường Ân (ĐC)
Đây ngày vinh hpúc – Ngọc Khánh
Đây nhiệm tích 1 – Phạm Liên Hùng (TT.TT)
Đây nhiệm tích 2 – Phạm Liên Hùng (TT.TT)
Đây tấm bánh – Kim Long
Đây Tin Mừng – Hoàng Kim
Đây Tin Vui – Mi Trầm
Đây Thiên Chúa – La Thập Tự
Đây trái tim con – Giang Ân
Đây vị thượng tế
Đây vị thượng tế – Phạm Liên Hùng (CN.HL)
*
Đem Tin Mừng – Martinô
Đẹp thay – Mi Trầm (TG)
Để Chúa đến – Nguyễn Duy
Để con hướng tới Ngài – Cao Huy Hoàng
Để Ở Với Con – Ngọc Linh
Đêm an bình 1 – Kim Long
Đêm an bình 2 – Kim Long
Đêm an bình – Trần Thiên Thu & Xuân Thảo
Đêm ánh sáng – Duy Tân
Đêm ánh sáng – Ngọc Linh
Đêm Belem – Hải Nguyễn
Đêm Belem – Hoàng Linh
Đêm bình an – Ngô Duy Linh
Đêm cuối – Trầm Thiên Thu
Đêm Chúa ra đời – Nguyễn Duy
Đêm đông – Hoài Đức
Đêm đông dâng Chúa 1 – Thái Nguyên
Đêm đông dâng Chúa 2 – Thái Nguyên
Đêm đông dâng Chúa 3 – Thái Nguyên
Đêm đông lạnh lẽo – Đinh Công Huỳnh
Đêm đông lạnh lùng – Từ Duyên
Đêm đông năm ấy – Từ Duyên
Đêm đông năm xưa – ???
Đêm đông sương gió – Kim Long
Đêm đông sương gió 1 – Thái Nguyên
Đêm đông sương gió 2 – Thái Nguyên
Đêm gặp gỡ Chúa – Kim Long
Đêm giã từ – Khuất Duy Linh
Đêm Giáng Sinh – Đỗ Xuân Quế & Khổng Vĩnh Thành 
Đêm Giáng Sinh – Đỗ Xuân Quế & Thiện Cẩm
Đêm hôm nay – Kim Long & Hoàng Khánh
Đêm hồng ân – Liên Bình Định
Đêm hồng ân – Teresa
Đêm hồng ân 1 – Thái Nguyên
Đêm hồng ân 2 – Thái Nguyên
Đêm hồng ân – Vũ Đình Ân
Đêm hồng phúc – Đinh Công Huỳnh
Đêm hồng phúc – Nguyễn Duy
Đêm huy hoàng – Hương Đan
Đêm huyền nhiệm – Bạch Vân
Đêm khuya năm xưa – Thành Tâm
Đêm năm xưa – Hoài Đức
Đêm nay – Duyên Lý
Đêm nay – Kim Long
Đêm nay – Viết Chung & Tạ Mạnh Nghi
Đêm nay bừng sáng – Hoàng Kim
Đêm nay bừng sáng – Kim Long
Đêm nay dâng Chúa – Từ Duyên
Đêm nay đêm vui – Phạm Đình Nhu
Đêm nay Giáng Sinh – Duy Thiên
Đêm nay Noel – Từ Duyên
Đêm nay tầng xanh – Chính Trung & Xuân Thu
Đêm nay vang tiếng – Kim Long
Đêm Noel – Xuân Thảo & Xuân Ly Băng
Đêm Noel (2 bè) – Xuân Thảo & Xuân Ly Băng
Đêm Noel (4 bè) – Xuân Thảo & Xuân Ly Băng
Đêm qua rồi – Hải Triều
Đêm qua rồi – Kim Long
Đêm tình thương – Hồng Trần
Đêm tình thương – Thái Nguyên
Đêm tình yêu – Thái Nguyên
Đêm thanh bình – Franz Gruber & Hoàng Kim
Đêm thánh – lời Việt: Cao Minh Thắng
Đêm thánh – Viễn Phương
Đêm thánh ân – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Đêm Thánh, đêm hồng ân – Thế Thông
Đêm thánh tuyệt vời – Đỗ Xuân Quế & Thiện Cẩm
Đêm thánh vô cùng – Franz Gruber & Hùng Lân
Đêm thâu vườn dầu – Bùi Ninh
Đêm tràn ánh sáng – Kim Long
Đêm vắng sao – Nguyễn Duy
Đêm yêu thương – Viết Chung
*
Đền Thánh sáng ngời – Thanh Bình
Đến bên bàn thờ – Trọng Khẩn
Đến chầu Chúa – Phạm Liên Hùng
Đến để tha thứ – Kim Long
Đến khi nào – Phanxicô
Đến thăm dân Người – lời Việt: Anh Đức
Đến trước nhan Ngài – Ngọc Linh
Đến với Cha yêu – Hồng Trần
Đến với Chúa – Phạm Liên Hùng
Đến với Chúa – Trùng Dương
*
Đi Bêlem – Cung Thương
Đi bình an – Hồng Trần
Đi gieo Tin Mừng – Nguyễn Duy
Đi lên Đền Thánh – Trùng Dương
Đi tìm Chúa – Phạm Liên Hùng
Đi trong cuộc đời mới – Oanh Sông Lam
Đi trong hân hoan – Thái Nguyên
Đi trước thiên nhan (Tv. 114) – Tường Ân
Đi vào đời – Duy Tân
Đi vào trần thế – Ngọc Hân
Đi về nhà Cha – Đạt Đức
Đi về nhà Cha – Nam Sơn
Đi về nhà Cha – Thái Nguyên
Đi về nhà Chúa – Giang Ân
Đi về nhà Chúa – Hải Nguyễn
Đi về nhà Chúa – Hương Đan
Đi về nhà Chúa (3 bè) – Hương Đan
Đi về nhà Chúa – Mai Nguyên Vũ
Đi về nhà Chúa – Ngọc Linh
Đi về nhà Chúa – Sơn Dương
Đi về nhà Chúa – Trầm Hương
Đi về nhà Chúa – Văn Chi
Đi về nhà Chúa ta – Đạt Đức
Địa cầu đầy ân sủng Chúa – Viễn Xứ
Điệp ca lên đền
Điều con xin Chúa – Duy Linh
Điều răn mới – Teresa
*
Đóa hồng dâng Chúa Hài Nhi – Phạm Liên Hùng (MGS)
Đoàn con cùng dâng – Lian
Đoàn con dâng lên
Đoàn con đến đây – Hoài Chiên
Đoàn con hiệp dâng – Vũ Đình Ân
Đoàn con xin dâng – Hải Nguyễn
Đoàn mục đồng – Vũ Đình Ân
Đón Chúa ra đời – Đinh Công Huỳnh
Đón nhận ơn Giáng Sinh – Trầm Hương
Đón tiếp Đấng cứu tinh – Kim Long
Đong đấu nào – Phạm Liên Hùng (CN.HL)
*
Đôi tay con dâng – Quốc Vinh
Đôi tay này – Từ Duyên
Đồi xưa – Thái Nguyên
Đồng cỏ tươi (Tv. 22) – La Thập Tự
*
Đời con có Chúa – Dương Quảng
Đời con dâng Chúa – Sơn Dương
Đời con sám hối – Từ Duyên & Hồng Trần
Đời miệt mài dâng Cha – Vinam
Đời người thoáng mây bay – Nguyễn Hùng Cường
Đời nhân chứng – Thế Thông
Đời sống sẽ qua đi – Phanxicô
Đời Thập tự – Người họ Trần
Đợi – Giang Ân
Đợi Chúa đến – Phanxicô
Đợi trông – Thanh Lâm
Đợi trông 
Đợi trông Chúa – Kim Long
Đợi trông Đấng cứu tinh – Đinh Công Huỳnh
*
Đức Ki-tô – Hoàng Kim
Đức Kitô – Nguyễn Quang Hưng
Đức Ki-tô – Vũ Đình Ân
Đức Kitô đã chết – Kim Long
Đức Ki-tô Đã Sống Lại – Kim Long
Đức Ki-tô đã sống lại rồi – Đạt Đức
Đức Ki-tô Lên Trời 1 – Kim Long
Đức Ki-tô Lên Trời 2 – Kim Long
Đức Kitô nguồn hy vọng – La Thập Tự
Đức Ki-tô Phục Sinh – Văn Chi
Đức Ki-tô Sống Lại – Kim Long
Đức Ki-tô Sống Lại Hiển Vinh – Kim Long
Đức Ki-tô Sống Lại Thật – Kim Long
Đức tin đức ái và hy vọng – Văn Chi
Đừng Cứng Lòng – Vũ Đình Ân
Đừng khóc thương Ta làm chi – Hương Đan
Đừng lìa xa con – Nguyễn Mộng Huỳnh
Đừng ngủ yên – Mi Trầm
Đứng dậy – Duy Tân
Được Chúa dẫn dắt về – Hoài Đức
Được Sai Đi – Thành Tâm
*
Đường cho Chúa – Trầm Thiên Thu
Đường đi có Chúa – Khuyết danh
Đường đời có Chúa – Mai Nguyên Vũ
Đường đời thắp sáng – Văn Chi
Đường Emmau – Nguyễn Bách
Đường Emmau gieo bước – La Thập Tự
Đường lên Canvê – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đường lên đền thánh – Duy Linh
Đường lên Golgotha – Hải Nguyễn
Đường lên Núi Sọ – Nguyễn Mộng Huỳnh
Đường lên nhà Chúa – Trùng Dương
Đường lên Thánh điện – Thế Thông (thơ: Từ Linh)
Đường lên trời – Mi Trầm
Đường tình Giêsu – Đinh Công Huỳnh
Đường tình Thập giá – Đinh Công Huỳnh
Đường Thánh giá – Khuyết danh
Đường Thánh giá 2 – Mi Trầm
Đường Thập giá – lời Việt Giang Tâm
Đường Thập giá – lời Việt Ly Ca
Đường Thập giá – Mi Trầm
Đường Thập giá – Nhạc quốc tế
Đường Thập giá – Thái Nguyên
Đường Thập tự – Đỗ Vy Hạ
Đường Thập tự – Khuyết danh
Đường trường xa – Nguyên Hồ
Đường về – Nguyên Dũng
Đường về Emmau – Th. Chung
Đường về nhà Cha – Duy Linh
Đường về nhà Cha – La Thập Tự
Đường vinh quang – Thiện Cẩm & Tiến Dũng
*
Thánh ca theo Tựa đề (Pdf.)

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s