Mẫu tự M. – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Maria Mẹ nhân lành – Fa Thăng
Maria Mẹ Vô nhiễm – Xuân Đường
Maria Thánh Mẫu – Đặng Ngọc Ẩn
Maria Vô nhiễm nguyên tội – Nguyễn Duy
Matthêu người thu thuế (Mt. 9,9-13) – Mi Trầm (Chúa Nhật 10/A)
Matthêu theo Chúa (Mt. 9,9-13) – Ái Diệu Vy Linh
Mái ấm yêu thương – Trầm Thiên Thu
Mái trường Giêsu – Tường Vy
Mãi ca ngợi lòng thương xót Chúa – Giang Tâm (Mùa Chay)
Mãi luôn thỏa lòng (These alone are enough) – Giangtâm
Mãi tới bao giờ (Tv. 12) – Nhật Minh 
Màn đêm buông lơi – Kim Long (Mùa Giáng Sinh)
Màn đêm lung linh – Kim Long (Mùa Giáng Sinh)
Màn đêm tỏa lan – Kim Long (Mùa Giáng Sinh)
Mang lửa yêu cho đời – Ngọc Hân
Mang thập giá mình – Têrêsa (Mùa Chay) 
Máng cỏ Bêlem – Đinh Công Huỳnh (Mùa Giáng Sinh)
Máng cỏ đêm đông – Thanh Lâm & Thy Vân (Mùa Giáng Sinh)
Máng lừa đơn sơ – Đinh Công Huỳnh (Mùa Giáng Sinh) 
Mau lên nào – Ban Thánh Nhạc (Mùa Giáng Sinh)
Mau suy tưởng Chúa – Kim Long (Mùa Chay) 
Mau tỉnh thức – Vũ Đình Ân (Mùa Chay) 
Mau tới Bêlem – Bạch Vân (Mùa Giáng Sinh)
Máu chiên bò (Tv. 40) – Kim Loan 
Máu chiên bò – Kim Long (Mùa Chay)
Máu hồng tử đạo – Thanh Lâm (Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam)
Máu và Nước Thanh Tâm – Thế Thông (Mùa Chay)
*
Mặc lấy Giêsu (Mt. 11,25-30) – Ái Diệu Vy Linh
Mắt nhìn lên Chúa (Tv. 122) – Tường Ân
Mặt đối mặt – Mi Trầm (ý: Tagore)
*
Mẫu gương hạ mình – Kim Long (Mùa Chay) 
Mầu nhiệm của tình thương – Xuân Ly Băng & Kim Long (Mùa Giáng Sinh)
Mầu nhiệm giáng thế – Têrêsa (Mùa Giáng Sinh)
Mầu nhiệm Nước Trời (Mt. 13,44-52) – Hiền Hòa 
Mầu nhiệm Thập giá – Trầm Thiên Thu (Mùa Chay)
Mầu nhiệm Thập tự – Kim Long (Mùa Chay)
Mầu nhiệm Vượt Qua – Thế Thông (Mùa Chay) 
Mẫu gương gia đình – Phạm Liên Hùng (Mùa Giáng Sinh)
*
Metanoia – Đinh Công Huỳnh
*
Mẹ – Hải Triều (thơ: Từ Linh)
Mẹ Bãi Dâu/1 – Nguyễn Quang Huy
Mẹ Bãi Dâu/2 – Nguyễn Quang Huy & Đặng Ngọc Ẩn
Mẹ Bãi Dâu/3 (2 bè) – Nguyễn Quang Huy
Mẹ Bãi Dâu/3 (Hợp xướng) – Nguyễn Quang Huy
Mẹ Bãi Dâu – Nhật Minh
Mẹ bảy hoa – Nhật Minh
Mẹ Chúa cứu chuộc – Trầm Thiên Thu
Mẹ Chúa Trời – Mi Trầm
Mẹ dạy con – Thiên Đan
Mẹ đầy ơn phúc – Ngọc Linh
Mẹ đẹp như – Kim Loan
Mẹ đồng hành chỉ lối con đi (4 bè) – Ngọc Linh
Mẹ Fatima – Ái Diệu Vy Linh
Mẹ Fatima Nữ Vương (2 bè) – Thế Thông
Mẹ Fatima Nữ Vương (3 bè) – Thế Thông
Mẹ Hằng Cứu Giúp – Khương Huệ
Mẹ Hằng Cứu Giúp – Mi Trầm
Mẹ hiệp thông – Thái Nguyên 
Mẹ hoài đứng đó – Đỗ Vy Hạ (Mùa Chay)
Mẹ hồn xác lên Trời – Hàn Thư Sinh
Mẹ hồn xác lên Trời (4 bè) – Hàn Thư Sinh
Mẹ La Vang – Nguyễn Duy (thơ: Đỗ Xuân Quế)
Mẹ là mùa Xuân – Ngọc Linh
Mẹ là mùa Xuân – Thái Nguyên
Mẹ lên đường – Mi Trầm (ý: Nguyễn Cao Siêu)
Mẹ lên Trời – Nguyễn Duy
Mẹ lên Trời – Nguyễn Quang Huy
Mẹ lên Trời – Nhật Minh
Mẹ Lộ Đức (2 bè) – Thế Thông
Mẹ Lộ Đức (3 bè) – Thế Thông
Mẹ luyện hình/1 – Mi Trầm
Mẹ luyện hình/2 – Mi Trầm
Mẹ Maria – Nguyễn Duy
Mẹ Mân Côi – Ái Diệu Vy Linh
Mẹ Mân Côi – Mi Trầm
Mẹ mùa Xuân – Kim Loan
Mẹ ngàn hoa – Vũ Đình Ân
Mẹ nguồn cậy trông – Đinh Công Huỳnh (thơ: Ngô Hoàng Mỹ Đức)
Mẹ như tia nắng – Trịnh Vĩnh Thành
Mẹ ơi – Đức Khải
Mẹ ơi – KDao
Mẹ ơi con mệt lắm rồi – Bùi Lữ
Mẹ ơi con xin đến – Mi Trầm
Mẹ ơi Mẹ có biết – Xuân Đường
Mẹ ơi thương bao linh hồn – La Thập Tự 
Mẹ ru con Chúa – Vũ Đinh Ân (Mùa Giáng Sinh)
Mẹ Sầu Bi – Đặng Ngọc Ẩn & Nguyễn Quang Huy 
Mẹ sầu bi – Giang Tâm (Mùa Chay)
Mẹ sầu bi – Khuyết danh (Mùa Chay)
Mẹ Sầu Bi – Thế Thông (thơ: Từ Linh)
Mẹ Sầu Bi Măng Đen – KDao
Mẹ TàPao – Mi Trầm
Mẹ TàPao – Nguyễn Quang Huy
Mẹ thăm viếng – Ái Diệu Vy Linh
Mẹ Thiên Chúa – Ái Diệu Vy Linh
Mẹ thương chở che – Đạt Đức
Mẹ thương dẫn lối – Văn Chi
Mẹ Truyền Tin – Thế Thông
Mẹ vạn sầu – Thiên Lý
Mẹ viếng thăm – Ngọc Linh
Mẹ vô nhiễm – Mi Trầm
Mẹ vô nhiễm – Ngọc Linh
Mẹ với con – Thái Nguyên
Mẹ yêu dấu – Nguyễn Duy
*
Mến Chúa và yêu người (Dân ca Giarai) – Nguyễn Quang Huy
Mến Chúa yêu người (Dân ca Quan Họ Bắc Ninh) – Ngọc Linh
Mến Chúa yêu người – Thế Thông (thơ: Từ Linh)
Mến Chúa yêu người (Mc. 12,28-34) – Thiên Duyên (Chúa Nhật 31/B)
Mến Chúa yêu người (Mc. 12,28-34) – Trương Thế Bạch (Chúa Nhật 31/B)
Mến thánh giá – Kim Loan (thơ: PAH)
Mến yêu nhà Chúa – Trầm Thiên Thu
*
Miệng con loan truyền (Tv. 70) – Nguyễn Duy
Miệng người công chính (Tv. 36) – Kim Đường
*
Monica người mẹ gương mẫu – Mi Trầm
Mọi sự của Cha là của con/2 – Têrêsa
Món quà giờ tập hát – Trịnh Vĩnh Thành
Món quà từng ngày – Nguyễn Văn Tuyên
Mọn hèn dâng lên – Hải Ánh
Mong con trở về – Trọng Khẩn (Mùa Chay)
Mong chẳng còn gì – Quang Uy
Mong chờ Ơn Thánh – Mai Khôi & Hạ Quý (Mùa Giáng Sinh)
Mong đáp đền tình Chúa – Ái Diệu Vy Linh
Mong đợi Chúa – Nhật Minh
Mong đợi Chúa đến – Nguyễn Hùng Cường (Mùa Giáng Sinh)
Mong đợi ơn cứu độ – Nguyễn Sơn
Mong ơn cứu rỗi – Giangtâm
Mong về – Giang Ân (Mùa Chay)
*
Mỗi khi nghĩ đến Ngài – Duy Linh (Mùa Chay)
Mỗi người – Đức Khải
Mỗi sớm từng ngày – Đức Khải
*
Một chiều mùa đông – An Lệ Thanh (Mùa Giáng Sinh)
Một chiều mùa đông – Từ Duyên (Mùa Giáng Sinh)
Một chuyện tình – Thái Nguyên (Mùa Giáng Sinh)
Một đêm Chúa sinh ra – Trương Thế Bạch (Mùa Giáng Sinh)
Một đêm đông – Kim Long (Mùa Giáng Sinh)
Một đêm thanh vắng – Giuse BCD
Một điềm lạ – Nguyễn Duy
Một điều răn mới – Kim Loan
Một đời cảm mến – Thái Nguyên
Một đời sám hối – Văn Chi (Mùa Chay)
Một đời ước hẹn – Văn Chi
Một em nhỏ – Hoàng Kim (Mùa Giáng Sinh)
Một Hài Nhi/1 – Kim Long (Mùa Giáng Sinh)
Một Hài Nhi/2 – Kim Long (Mùa Giáng Sinh)
Một Hài Nhi – Hùng Lân (Mùa Giáng Sinh)
Một Hài Nhi – Văn Chi (Mùa Giáng Sinh)
Một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta – Quốc Vinh (Mùa Giáng Sinh)
Một lần nữa – Kim Loan (Mùa Chay)
Một lần sám hối – Duy Thiên (Mùa Chay)
Một lòng tự hối – Đinh Công Huỳnh (Mùa Chay)
Một lời đoan hứa – Văn Chi
Một mối tình – Ái Diệu Vy Linh
Một mùa Giáng Sinh đẹp – Cao Huy Hoàng (Mùa Giáng Sinh)
Một niềm cậy tin – Vũ Đình Ân (Mùa Chay)
Một ngày lúp áo – Khuất Duy Linh
Một ngày mãi mãi – Trần Minh Hứa (Mùa Chay)
Một ngày mùa đông – Từ Duyên (Mùa Giáng Sinh)
Một tấm bánh một thân mình – Nguyễn Quang Hưng
Một tấm lòng vàng Giangtâm
Một tin vui – Ngọc Linh (Mùa Giáng Sinh)
Một thoáng đời người – Đức Khải
Một thời để yêu một thời để sống – Nguyễn Duy
Một trái tim luôn sẵn sàng – Fa Thăng
Một trẻ thơ – Cát Minh (Mùa Giáng Sinh)
Một trẻ thơ – Hoàng Kim (Mùa Giáng Sinh)
Một trẻ thơ sẽ chào đời – Nguyễn Quang Huy
*
Mơ phúc thiên đàng – Thế Thông (ý thơ: Từ Linh)
Mơ về bên Chúa – Nguyễn Duy
Mời gọi yêu thương – Ngọc Linh
*
Mùa cứu thế – lời Việt Giang Tâm (Mùa Giáng Sinh)
Mùa Cứu Thế – Ngọc Linh (Mùa Giáng Sinh)
Mùa Cứu Thế – Nguyễn Duy (Mùa Giáng Sinh)
Mùa chay – Mi Trầm (Mùa Chay)
Mùa chay 40 ngày – Mi Trầm (Mùa Chay)
Mùa chay sa mạc – La Thập Tự (Mùa Chay)
Mùa Chay Thánh – Linh Trần Thy (thơ: Trầm Hương Thơ)
Mùa Chay Thánh – Từ Duyên (Mùa Chay)
Mùa Chay Thánh – Thiên Duy (Mùa Chay)

Mùa Đông năm ấy – Hoài Đức (hòa âm: Giangtâm)
Mùa Đông Thánh – Xuân Hồng
Mùa gặt dâng hiến – Thế Thông
Mùa hoa đã tới – Hoàng Văn Tiệm
Mùa hoa Năm Thánh – Nhật Minh
Mùa hồng ân – Kim Long (Mùa Chay)
Mùa hồng ân cứu độ – Nguyễn Duy
Mùa hồng ân đã tới rồi – Phương Anh (Mùa Chay)
Mùa Thánh – Hạ My
Mùa thống hối – Nguyễn Văn Thư
Mùa Xuân đã đến – Ái Diệu Vy Linh
Mùa trai tịnh – Trầm Thiên Thu
Mùa Xuân đã về đây – Mi Trầm
Mùa Xuân đến đây rồi – Mi Trầm
Mùa Xuân nay đã về – Mi Trầm
Mùa Xuân thánh ân – Thế Thông (thơ: Từ Linh)
Mùa Xuân về – Hoàng Phương
*
Mục đồng ơi – Nguyễn Sơn
Mục tử nhân lành – Thế Thông
*
Mũi tên Don Bosco – Thế Thông
*
Muôn ánh thiều quang – Mi Trầm
Muôn dân hỡi lắng nghe lời Chúa – Nguyễn Quang Huy
Muôn đời cảm tạ (Cây trúc xinh) – Ngọc Linh
Muôn hoa dâng Mẹ – Linh Trần Thy
Muôn khúc thánh ca – Vũ Đình Ân
Muôn lạy Chúa/1 – Kim Loan
Muôn lạy Chúa/2 – Kim Loàn
Muôn loài vật ngợi ca – Nguyễn Duy
*
Mưa Đấng Thiên Sai – Kim Loan
*
Mừng 25 năm/1 – Kim Loan
Mừng 25 năm/2 – Kim Loan
Mừng 50 năm – Kim Loan
Mừng ca khải hoàn – Nhật Minh
Mừng các Thánh – Kim Loan
Mừng các Thánh – Mi Trầm
Mừng các Thánh Dòng Đaminh – Kim Loan
Mừng Cha nhân ái – Nguyễn Duy
Mừng Chúa Ba Ngôi – Ái Diệu Vy Linh
Mừng Chúa Giáng Sinh – Kim Loan
Mừng Chúa Kitô – Ngọc Linh
Mừng Chúa lên Trời (2 bè) – Hàn Thư Sinh
Mừng Chúa lên Trời (4 bè) – Hàn Thư Sinh
Mừng Chúa lên Trời – Thiên Duyên
Mừng Chúa vào đời – Thế Thông
Mừng Chúa về Trời – Nhật Minh
Mừng Chúa xuống đời – Ái Diệu Vy Linh
Mừng đón Giáng Sinh – Quang Lâm
Mừng Kim Khánh Linh mục – Nguyễn Quang Huy
Mừng kính Các Thánh – KDao
Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Ngọc Tuyên
Mừng kính Thánh Don Bosco – Đạt Đức
Mừng kính Thánh Giuse Tuân – Lâm Hoàng Ân
Mừng kính Thánh Martin – Hải Ánh
Mừng kính Thánh Martinô – Nguyễn Sơn
Mừng kính Thánh Têrêsa – Đạt Đức
Mừng kính Thánh Vinh Sơn Phalô/1 – Ân Duy
Mừng kính Thánh Vinh Sơn Phalô/2 – Ân Duy
Mừng kính Thánh Vinh Sơn – Thiên Đan
Mừng Mẹ lên Trời – Ái Diệu Vy Linh
Mừng Mẹ nhân thứ – Kim Loan
Mừng Mẹ Thiên Chúa – Hải Ánh
Mừng rỡ muôn phần – Thế Thông
Mừng sinh nhật bạn – Trịnh Vĩnh Thành
Mừng sinh nhật Gioan – Ái Diệu Vy Linh
Mừng Têrêsa – Mi Trầm
Mừng tháng hoa
*
Mừng Thánh Dòng (Một Vị Thánh Dòng) – Kim Loan
Mừng Thánh Giuse – Nguyễn Văn Thư
Mừng Thánh Luy Gondaga – Nguyễn Duy
Mừng Thánh Martin 50 năm hiển thánh – Nguyễn Quang Huy
Mừng Thánh Matthia Tông đồ – Khánh Nguyên
Mừng Thánh Rosa Lima – Đức Khải
Mừng Thánh Rosa Lima – Kim Loan
Mừng Thánh Tông đồ – Mi Trầm
Mừng Thánh Tông đồ – Nguyễn Duy
Mừng Trung Thu – Khánh Nguyên
Mừng vui lên – Trầm Thiên Thu (Mùa Chay)
Mừng vui lên Giêrusalem – Duy Linh (Mùa Chay)
Mừng vui lên Sion – Bạch Vân
Mừng vui trở về – Lê Đăng Ngôn (Mùa Chay)
Mừng Xuân – Nguyễn Duy
Mừng Xuân đến – Nguyễn Duy
Mừng Xuân mới – Nhật Minh
*
Mười nàng Trinh nữ – Thế Thông

Thánh ca theo Tựa đề (Pdf.)

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s