*Nhạc sĩ Từ Duyên (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Ai là anh em tôi (Thánh ca Tin Mừng)
Ai mong Chúa/Tv 146 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Anh hùng Tử Đạo Việt Nam (Các Thánh)
Anh sáng tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ánh mắt tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)

B.

*
Bài ca bác ái (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài ca cảm tạ (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài ca cảm tạ/2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài ca máu đào (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài ca tri ân (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài ca truyền giáo (Truyền giáo)
Bài ca vinh thắng (Mùa Phục Sinh)
Bài ca yêu thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Biết đến bao giờ (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bình an Chúa muốn (Ca nguyện – Hiệp lễ)

C.

*
Ca mừng Thánh Giuse (Các Thánh)
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Các Thánh)
Cảm tạ (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cảm tạ ơn Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cảm tạ ơn Chúa/2 Tv 105 (Thánh vịnh – Đáp ca)
*
Cầu cho cha mẹ (Cha Mẹ)
Cầu mùa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Có gì để dâng (Dâng lễ)
Có mùa đông nào (Mùa Giáng Sinh)
Có phải không? (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con biết dâng gì (Dâng lễ)
Con biết tình Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con cậy con tin (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con còn nhớ (Mùa Chay)
Con dâng câu kinh (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con đây vẫn tin (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con đây vẫn tin/Tv 1 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Con đi theo Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con kêu lên Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con Linh mục (Tận hiến)
Con luôn cần Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con mãi hát ca (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con mong Chúa (Mùa Vọng)
Con mong tìm Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con náu nương nơi Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con ngợi khen Cha (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con ngợi khen Cha (Nhập lễ)
Con ơi ghi nhớ (Cha Mẹ)
Con tin Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con vẫn đợi vẫn chờ (Mùa Vọng)
Con vẫn mong chờ (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con vẫn trông cậy (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con vẫn ước mơ (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con xin được như Ngài (Thánh ca Tin Mừng)
Con xin nghiêng sâu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con xin phó thác (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con xin tán dương Ngài (Nhập lễ)
Con xin tình Chúa (Dâng lễ)
*
Cúi đầu ăn năn (Mùa Chay)
Cúi đầu ăn năn (Nhập lễ)
Cung đàn Cêcilia (Các Thánh)

Ch.

*
Chẳng tình yêu nào (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Chỉ dạy con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chỉ là phù hoa (Cầu hồn)
Chỉ một Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chỉ một Chúa (Nhập lễ)
Chỉ nơi Thiên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chỉ nơi Thiên Chúa (Nhập lễ)
*
Cho con biết yêu thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Chúa! Con mong Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa đã vào đời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa đã yêu con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa đến (Mùa Giáng Sinh)
Chúa đến trần gian (Mùa Giáng Sinh)
Chúa Giêsu là Vua (Chúa Kitô Vua)
Chúa không lầm (Tận hiến)
Chúa là Đấng từ bi (Cầu hồn)
Chúa là gia nghiệp (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa lên Trời (Mùa Phục Sinh)
Chúa luôn nhân từ (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa muốn con (Thiếu nhi)
Chúa muốn thế (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa sẽ đến (Cầu hồn)
Chúa sẽ đến (Mùa Vọng)
Chúa tình thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa tình thương (Mùa Giáng Sinh)
Chúa tôi đã về (Mùa Giáng Sinh)
Chúa vẫn thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa vẫn thương tôi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa vẫn ưa thích (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa vẫn yêu thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa vẫn yêu thương/2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)

D.

*
Dặm đường xa (Các Thánh)
Dâng Cha (Dâng lễ)
Dâng lên Cha (Dâng lễ)
Dâng lên Cha/2 (Dâng lễ)
Dâng lên mùa xuân (Xuân)
Dâng lời cảm tạ (Nhập lễ)
*
Dưới chân Thập giá (Mùa Chay)

Đ.

*
Đau khổ và vinh quang (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Đêm đông lạnh lùng (Mùa Giáng Sinh)
Đêm đông năm ấy (Mùa Giáng Sinh)
Đêm nay dâng Chúa (Mùa Giáng Sinh)
Đêm nay Noel (Mùa Giáng Sinh)
Đến với Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Đôi tay này (Dâng lễ)
Đời con sám hối (Mùa Chay)
*
Đức Thánh Quân hiển trị (Nhập lễ)
Đường vinh quang Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)

G.

*
Giáng sinh đã về (Mùa Giáng Sinh)
*
Giêsu, Chúa bao dịu hiền (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Giêsu, Chúa bao dịu hiền (Mùa Chay)
Giêsu Kitô (Chúa Kitô Vua)
Giêsu Kitô (Nhập lễ)
Giêsu tôi vẫn mong (Ca nguyện – Hiệp lễ)

H.

*
Hát mừng Giavê (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hãy dọn đường Chúa (Mùa Vọng)
Hãy đến bên tôi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy luôn từ bỏ (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy như Giêsu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy xé lòng (Mùa Chay)
Hãy yêu nhau (Kết lễ)
*
Hân hoan tưng bừng (Mùa Giáng Sinh)
*
Hiến tế (Tận hiến)
Hiến tế đời con (Thánh ca Tin Mừng)
*
Hồi chuông thánh thót (Nhập lễ)
Hồn con mong Chúa (Nhập lễ)
*
Hướng nhìn lên Chúa (Nhập lễ)

K.

*
Kiếp người (Cầu hồn)
*
Kinh khúc (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Kinh thú nhận (Bộ lễ – Kinh nguyện)
*
Kính Chúa Hài Nhi (Mùa Giáng Sinh)
Kính mừng Thánh Giuse (Các Thánh)
Ký thác đường đời (Thánh vịnh – Đáp ca)
*
Khấu đầu tạ ơn (Nhập lễ)
*
Khi con gặp Ngài (Nhập lễ)
Khi Cha thương gọi (Cầu hồn)
Khi mùa đông về (Mùa Giáng Sinh)
*
Không bao giờ quên (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Không chỉ bảy lần (Thánh ca Tin Mừng)

L.

*
Làm sao? (Tận hiến)
Lạy Cha, xin cho danh Cha (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lạy Chúa! Hãy đi cùng con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lạy Chúa sao đành (Thánh vịnh – Đáp ca)
Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa (Chúa Thánh Thần)
Lạy Thánh Thần (Chúa Thánh Thần)
Lạy Thầy con tin (Các Thánh)
Lắng nghe Lời Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lấy gì đáp đền (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Lễ con dâng (Dâng lễ)
Lễ dâng cuộc đời (Dâng lễ)
Lễ vật đời con (Dâng lễ)
*
Linh mục Chúa (Tận hiến)
*
Loan báo Tin Mừng (Truyền giáo)
Lòng Mẹ (Đức Mẹ)
*
Lối đường con đi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Lời kinh cho thế giới (Nhập lễ)
Lời kinh dâng (Thánh ca Vào đời)
Lời kinh dâng Cha (Nhập lễ)
Lời kinh hòa bình (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời kinh hòa bình/3 bè (Ca nguyện – Hiệp lễ) – hòa âm: Đinh Công Huỳnh

M.

*
Mãi luôn thành tín (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Mãi mãi yêu thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Mẹ đứng đó (Đức Mẹ)
Mến thương nhau (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Mình Máu Chúa (Mình Máu Thánh)
*
Mong đợi (Cầu hồn)
Mong được như Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Một chiều mùa đông (Mùa Giáng Sinh)
Một đời chờ mong (Mùa Vọng)
Một đời tôi tin (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Một mùa xuân mới (Xuân)
Một ngày mai (Cầu hồn)
Một ngày mùa đông (Mùa Giáng Sinh)
Một ngày nào (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Mùa Chay Thánh (Mùa Chay)
Mùa đông Bêlem (Mùa Giáng Sinh)
Mùa đông tình yêu (Mùa Giáng Sinh)
Mùa xuân đã đến (Xuân)
*
Mưa trên tháp chuông cao (Thánh ca Vào đời)
Mừng hát xuân về (Xuân)
Mừng kính Thánh Mônica (Các Thánh)
Mừng Mẹ Mân Côi (Đức Mẹ)
Mừng ngày Noel (Mùa Giáng Sinh)
Mừng ngợi khen (Mùa Phục Sinh)
Mừng vui lên (Mùa Phục Sinh)

N.

*
Nào ai suy thấu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Này con đâu dám (Dâng lễ)
Này là bánh (Dâng lễ)
Này là dòng dõi (Các Thánh)
Này tình Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Này từng bước (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Nếu không có Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nếu tôi phải (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Noel về (Mùa Giáng Sinh)
*
Nụ tầm xuân (Xuân)
Nương thân nơi Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)

Ng.

*
Ngài đã đến (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Ngọt ngào tình Chúa/2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Nguồn sáng của con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nguyện cầu (Cầu hồn)
Nguyện cầu Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nguyện cầu Thánh Gia (Các Thánh)
*
Người ơi hãy nhớ (Mùa Chay)

Nh.

*
Nhạc khúc yêu thương (Dâng lễ)
Nhờ chính Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Như bông hoa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Như bông hoa nhỏ (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Như cánh hoa hồng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Như dòng sông (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Như nai rừng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Như ngọn nến cháy (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Như trầm hương (Dâng lễ)
Như trầm hương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nhưng con tin (Cầu hồn)

O.

*
Ôi ân tình Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ôi còn tình nào (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ơn phù trợ (Thánh vịnh – Đáp ca)

P.

*
Phận người (Cầu hồn)

Q.

*
Qua rồi 2000 năm (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Quả tim Chúa ban (Ca nguyện – Hiệp lễ)

R.

*
Rửa chân cho nhau (Tuần Thánh)

S.

*
Suy tôn tình Chúa (Mùa Giáng Sinh)

T.

*
Ta thương dân này (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tạ ơn Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tâm tình đời con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Tiến lễ vật (Dâng lễ)
*
Tìm Ngài trong đời (Thánh ca Vào đời)
Tình ca từ đáy tim (Thánh ca Vào đời)
Tình con dâng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Cha yêu con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Chúa bao la (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Chúa cao vời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Chúa tình người (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Chúa thương tôi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Chúa yêu con/1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Chúa yêu con/2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Chúa yêu thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình hiến dâng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Ngài mãi yêu thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Thiên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình thương Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình thương Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình thương người cha (Mùa Chay)
Tình yêu con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình yêu đích thực (Thánh ca Tin Mừng)
Tình yêu đồi Canvê (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình yêu Giêsu (Tuần Thánh)
Tình yêu mùa đông/1 (Mùa Giáng Sinh)
Tình yêu mùa đông/2 (Mùa Giáng Sinh)
Tình yêu nào (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình yêu Thập giá (Thánh ca Vào đời)
*
Tổng lãnh Micae/Tv 137 (Chúa Thánh Thần)
Tổng lãnh Thiên Thần Micae (Các Thánh)
*
Tung hô Maria (Ngợi ca Đức Mẹ)
Từ nơi thương đau (Cầu hồn)
Từng giọt sương đêm (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Từng ngày (Ca nguyện – Hiệp lễ)

Th.

*
Thánh Thần Chúa/1 (Chúa Thánh Thần)
Thánh Thần Chúa/2 (Chúa Thánh Thần)
Thân phận đời người (Thánh ca Vào đời)
Thân tôi cát bụi (Cầu hồn)
Thập giá Đức Kitô/1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thập giá Đức Kitô/2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)

Tr.

*
Trầu cau nên duyên (Hôn phối)
Tri ân Chúa ngàn đời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tri ân tình Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Trình diện Chúa (Cầu hồn)
Trời cao (Mùa Vọng)
Trời cao Chúa hỡi (Mùa Vọng)
Trời mùa đông/1 (Mùa Giáng Sinh)
Trời mùa đông/2 (Mùa Giáng Sinh)

U.

*
Ước mơ đời con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ước mơ đời con (Dâng lễ)

V.

*
Vang lên lời ca (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Vẫn luôn cậy tin (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Về với Cha (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Vi Chúa yêu con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Vì tình thương Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Vì tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Vực sâu thương đau (Cầu hồn)

X.

*
Xin ban cho con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin cho con một trái tim (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin cho tôi (Thánh ca Vào đời)
Xin dạy con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin dâng Cha/1 (Dâng lễ)
Xin dâng Cha/2 (Dâng lễ)
Xin dâng Chúa (Dâng lễ)
Xin dâng đời con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin đáp đền (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin đưa con về (Cầu hồn)
Xin đừng xa con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin giải nghĩa yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin giúp con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin hát lên (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin là khí cụ bình an (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin nghe con cầu khấn (Cầu hồn)
Xin như (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin thánh hóa con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin thứ tha (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin thương! Chúa nhân từ (Mùa Chay)
Xin vâng ý Ngài (Tận hiến)
Xuân đã về (Xuân)

Y.

*
Yêu thương còn đó (Ca nguyện – Hiệp lễ)

*

 

Giêsu Kitô – Từ Duyên
*
ĐÁP CA – ALLELUIA
*
(A+B+C)
Alleluia Phục Sinh A+B+C – Từ Duyên
Alleluia Trước Phúc Ân Tết A+B+C – Từ Duyên
Các câu xướng đáp Tuần Thánh A+B+C – Từ Duyên
Cám ơn Thượng Đế A+B+C (Tv. 103) – Từ Duyên
Chúa chịu Phép Rửa A+B+C (Tv. 28) – Từ Duyên
Chúa Nhật 2 Phục Sinh A+B+C (Tv. 117) – Từ Duyên
Chúa Nhật Lễ Lá A+B+C (tv. 21) – Từ Duyên
Kiệu Lá A+B+C – Từ Duyên
Lễ Gioan Tẩy Giả A+B+C (tv. 138) – Từ Duyên
Lễ Hiện Xuống A+B+C (Tv. 103) – Từ Duyên
Lễ Mẹ Thiên Chúa A+B+C (Tv. 67) – Từ Duyên
Lễ Phêrô & Phaolô 1 (Tv. 33) – Từ Duyên  
Lễ Phêrô & Phaolô 2 (Tv. 33) – Từ Duyên
Lễ Rạng Đông Giáng Sinh A+B+C (Tv. 96) – Từ Duyên
Lễ Thăng Thiên A+B+C (Tv. 46) – Từ Duyên
Lễ Thánh Gia A+B+C – Từ Duyên
Lễ Thánh Têrêsa A+B+C (Tv. 133) – Từ Duyên
Lễ Truyền Tin A+B+C (Tv. 39) – Từ Duyên
Lễ Tử Đạo (Tv. 125) – Từ Duyên
Lễ Tử Đạo Việt Nam (Tv. 125) – Từ Duyên
Lễ Tử Đạo Việt Nam A+B+C (Tv. 125) – Từ Duyên
Mẹ Dâng Con A+B+C (Tv. 23) – Từ Duyên
Mẹ Lên Trời A+B+C (Tv. 44) – Từ Duyên
Mẹ Vô Nhiễm A+B+C (Tv. 97) – Từ Duyên
Phúc Đức Thay A+B+C (Tv. 127) – Từ Duyên
Thứ Năm Tuần Thánh A+B+C (Tv. 115) – Từ Duyên
Thứ Sáu Tuần Thánh A+B+C (Tv. 30) – Từ Duyên
Thứ Tư Lễ Tro A+B+C (Tv. 50) – Từ Duyên
Tổng Lãnh Micae A+B+C (Tv. 137) – Từ Duyên
*
A
Chúa Nhật 19 TN A (Tv. 84) – Từ Duyên
Chúa Nhật 20 TN A – Từ Duyên
Chúa Nhật 21 TN A – Từ Duyên
Chúa Nhật 22 TN A – Từ Duyên
Chúa Nhật 23 TN A – Từ Duyên
Chúa Nhật 24 TN A – Từ Duyên
Chúa Nhật 25 TN A – Từ Duyên
Chúa Nhật 26 TN A – Từ Duyên
Chúa Nhật 28 TN A – Từ Duyên
Chúa Nhật 29 TN A – Từ Duyên
Chúa Nhật 30 TN A – Từ Duyên
Chúa Nhật 31 TN A – Từ Duyên
Chúa Nhật 32 TN A – Từ Duyên
*
B
Chúa Ba Ngôi B (Tv. 32) – Lm. Từ Duyên
Chúa Kitô Vua B (Tv. 92) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng B (Tv. 80) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng B (Tv. 85) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng B – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng B (Tv. 89) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 1 Mùa Chay B (Tv. 24) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 2 Mùa Chay B (Tv. 115) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 3 Mùa Chay B (Tv. 18) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 4 Mùa Chay B (Tv. 136) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 5 Mùa Chay B (Tv. 50) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 3 Phục Sinh B (Tv. 4) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 4 Phục Sinh B (Tv. 117) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 5 Phục Sinh B (Tv. 21) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 6 Phục Sinh B (Tv. 97) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 3 Thường niên B (Tv. 24) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 5 Thường niên B (Tv. 147) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 6 Thường niên B (Tv. 31) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 7 Phục Sinh B (Tv. 102) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 7 Thường niên B (Tv. 40) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 14 Thường niên B (Tv. 93) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 15 Thường niên B (Tv. 85) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 17 Thường niên B (Tv. 128) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 18 Thường niên B (Tv. 90) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 19 20 Thường niên B (Tv. 34) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 22 Thường niên B (Tv. 15) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 23 Thường niên B (Tv. 146) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 24 Thường niên B (Tv. 115) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 26 Thường niên B (Tv. 19) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 27 Thường niên B (Tv. 128) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 28 Thường niên B (Tv. 90) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 29 Thường niên B (Tv. 33) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 30 Thường niên B (Tv. 126) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 32 Thường niên B (Tv. 122) – Lm. Từ Duyên
Đêm Giáng Sinh B (Tv. 95) – Lm. Từ Duyên
Lễ Giáng Sinh ban ngày B (Tv. 97) – Lm. Từ Duyên
Lễ Hiển Linh B (Tv. 72) – Lm. Từ Duyên
Lễ Phêrô & Phaolô B (Tv. 33) – Lm. Từ Duyên
Lễ Thánh Tâm B – Lm. Từ Duyên
*
C
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng (Tv. 24) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng (Tv. 125) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng (Tv. 80) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 1 Mùa Chay C (Tv. 90) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 2 Mùa Chay C (Tv. 26) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 3 Mùa Chay C (Tv. 102) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 4 Mùa Chay C (Tv. 33) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 5 Mùa Chay C (Tv. 125) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 3 Phục Sinh C (Tv. 29) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 5 Phục Sinh C (Tv. 144) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 2 TN C (Tv. 96) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 3 TN C (Tv. 18) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 4 TN C (Tv. 71) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 5 TN C (Tv. 138) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 6 TN C (Tv. 1) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 7 TN C (Tv. 103) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 12 TN C (Tv. 62) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 13 TN C (Tv. 15) – Lm. Từ Duyên
Lễ Chúa Ba Ngôi C (Tv. 8) – Lm. Từ Duyên
Lễ Mình Máu Chúa (Tv. 109) – Lm. Từ Duyên
Lễ Phêrô & Phaolô C (Tv. 33) – Lm. Từ Duyên
Lễ Thánh Tâm C (Tv. 22) – Lm. Từ Duyên
*
DÂNG LỄ
*
Có gì để dâng – Từ Duyên
Con xin tình Chúa – Từ Duyên
Dâng Cha – Từ Duyên
Dâng lên Cha – Từ Duyên
Đôi tay này – Từ Duyên
Hiến tế – Từ Duyên
Lễ con dâng – Từ Duyên
Lễ dâng cuộc đời – Từ Duyên
Lễ vật đời con – Từ Duyên
Này con đâu dám – Từ Duyên
Này là bánh – Từ Duyên
Nhạc khúc yêu thương – Từ Duyên
Như trầm hương – Từ Duyên
Tiến lễ vật – Lm. Duyên
Xin dâng Cha 1 – Từ Duyên
Xin dâng Cha 2 –  Từ Duyên
Xin dâng Chúa – Từ Duyên
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Ánh mắt tình yêu – Lm. Từ Duyên
Bài ca bác ái – Lm. Từ Duyên
Bài ca cảm tạ 1 – Lm. Từ Duyên
Bài ca cảm tạ 2 – Lm. Từ Duyên
Bài ca máu đào – Lm. Từ Duyên
Bài ca tri ân – Lm. Từ Duyên
Bài ca yêu thương – Lm. Từ Duyên
Biết đến bao giờ – Lm. Từ Duyên
Bình an Chúa muốn – Lm. Từ Duyên
Cảm tạ – Lm. Từ Duyên
Cảm tạ ơn Chúa 1 – Lm. Từ Duyên
Cầu mùa – Lm. Từ Duyên
Có phải không – Lm. Từ Duyên
Con biết dâng gì – Lm. Từ Duyên
Con biết tình Chúa – Lm. Từ Duyên
Con cậy con tin – Lm. Từ Duyên
Con dâng câu kinh – Lm. Từ Duyên
Con đi theo Chúa – Lm. Từ Duyên
Con luôn cần Chúa – Lm. Từ Duyên
Con mãi hát ca – Lm. Từ Duyên
Con náu nương nơi Ngài – Lm. Từ Duyên
Con ngợi khen Cha – Lm. Từ Duyên
Con tin Chúa – Lm. Từ Duyên
Con vẫn trông cậy – Lm. Từ Duyên
Con vẫn ước mơ – Lm. Từ Duyên
Con xin được như Ngài – Lm. Từ Duyên
Con xin nghiêng sâu – Lm. Từ Duyên
Con xin phó thác – Lm. Từ Duyên
Con xin tán dương Ngài – Lm. Từ Duyên
Con xin thờ kính – Lm. Từ Duyên
Chẳng tình yêu nào – Lm. Từ Duyên
Chỉ dạy con – Lm. Từ Duyên
Chỉ Một Chúa – Lm. Từ Duyên
Chỉ nơi Thiên Chúa – Lm. Từ Duyên
Cho con biết yêu thương – Lm. Từ Duyên
Chúa đã yêu con – Lm. Từ Duyên
Chúa Giêsu là Vua – Lm. Từ Duyên
Chúa luôn nhân từ – Lm. Từ Duyên
Chúa muốn thế – Lm. Từ Duyên
Chúa vẫn thương – Lm. Từ Duyên
Chúa vẫn thương tôi – Lm. Từ Duyên
Chúa vẫn ưa thích – Lm. Từ Duyên
Chúa vẫn yêu thương 1 – Lm. Từ Duyên
Chúa vẫn yêu thương 2 – Lm. Từ Duyên
Chúa! Con mong Ngài – Lm. Từ Duyên
Dâng lời cảm tạ – Lm. Từ Duyên
Dâng trao về Ngài – Lm. Từ Duyên
Dưới chân Thập giá – Lm. Từ Duyên
Đau khổ và vinh quang – Lm. Từ Duyên
Đến với Ngài – Lm. Từ Duyên
Đóa hồng dâng Chúa – Lm. Từ Duyên
Đức Thánh Quân hiển trị – Lm. Từ Duyên
Giêsu Chúa bao dịu hiền – Lm. Từ Duyên
Giavê Chúa chúng tôi – Lm. Từ Duyên
Giêsu Kitô – Lm. Từ Duyên
Giêsu tôi vẫn mong – Lm. Từ Duyên
Hát mừng Giavê – Lm. Từ Duyên
Hãy đến bên tôi – Lm. Từ Duyên
Hãy như Giêsu – Lm. Từ Duyên
Hãy yêu nhau – Lm. Từ Duyên
Hồn con mong Chúa – Lm. Từ Duyên
Kinh khúc – Lm. Từ Duyên
Khi con gặp Ngài – Lm. Từ Duyên
Không bao giờ quên – Lm. Từ Duyên
Làm sao – Lm. Từ Duyên
Lạy Chúa hãy đi cùng con – Lm. Từ Duyên
Lắng nghe Lời Chúa – Lm. Từ Duyên
Lấy gì đáp đền – Lm. Từ Duyên
Lời kinh cho thế giới – Lm. Từ Duyên
Lời kinh dâng – Lm. Từ Duyên
Lời kinh dâng Cha – Lm. Từ Duyên
Lời kinh hòa bình – Lm. Từ Duyên
Lời kinh hòa bình (3 bè) – Lm. Từ Duyên
Mãi luôn thành tín – Lm. Từ Duyên
Mãi luôn yêu thương – Lm. Từ Duyên
Mến thương nhau – Lm. Từ Duyên
Mình Máu Chúa – Lm. Từ Duyên
Mong được như Chúa – Lm. Từ Duyên
Một đời tôi tin – Lm. Từ Duyên
Một ngày nào – Lm. Từ Duyên
Mưa trên tháp chuông cao – Lm. Từ Duyên
Nào ai suy thấu – Lm. Từ Duyên
Nào biết lấy gì – Lm. Từ Duyên
Này tình Chúa – Lm. Từ Duyên
Này từng bước – Lm. Từ Duyên
Nếu không có Ngài – Lm. Từ Duyên
Nương thân nơi Chúa – Lm. Từ Duyên
Ngài đã đến – Lm. Từ Duyên
Ngài hát trên đồi cao – Lm. Từ Duyên
Ngài yêu con – Lm. Từ Duyên
Ngàn đời con xin – Lm. Từ Duyên
Ngọt ngào tình Chúa 1 – Lm. Từ Duyên
Ngọt ngào tình Chúa 2 – Lm. Từ Duyên
Nguồn sáng của con – Lm. Từ Duyên
Nguyện cầu – Lm. Từ Duyên
Nguyện cầu Chúa – Lm. Từ Duyên
Nhờ chính Chúa – Lm. Từ Duyên
Như bông hoa – Lm. Từ Duyên
Như bông hoa nhỏ – Lm. Từ Duyên
Như cánh hoa hồng – Lm. Từ Duyên
Như dòng sông – Lm. Từ Duyên
Như Giêsu đã đến – Lm. Từ Duyên
Như lời tạ ơn – Lm. Từ Duyên
Như ngọn nến cháy – Lm. Từ Duyên
Ôi ân tình Chúa – Lm. Từ Duyên
Ôi còn tình nào – Lm. Từ Duyên
Phận người – Lm. Từ Duyên
Phúc lộc Ngài – Lm. Từ Duyên
Quả tim Chúa ban – Lm. Từ Duyên
Tạ ơn Chúa – Lm. Từ Duyên
Ta thương dân này – Lm. Từ Duyên
Tâm tình đời con – Lm. Từ Duyên
Tìm Ngài trong đời – Lm. Từ Duyên
Tình ca từ đáy tim – Lm. Từ Duyên
Tình Cha yêu con – Lm. Từ Duyên
Tình Chúa bao la – Lm. Từ Duyên
Tình Chúa cao vời – Lm. Từ Duyên
Tình Chúa tình con – Lm. Từ Duyên
Tình Chúa tình người 1 – Lm. Từ Duyên
Tình Chúa tình người 2 – Lm. Từ Duyên
Tình Chúa yêu con 1 – Lm. Từ Duyên
Tình Chúa yêu con 2 – Lm. Từ Duyên
Tình Chúa yêu thương – Lm. Từ Duyên
Tình Ngài – Lm. Từ Duyên
Tình Ngài mãi yêu thương – Lm. Từ Duyên
Tình Ngài yêu thương – Lm. Từ Duyên
Tình Thiên Chúa – Lm. Từ Duyên
Tình thương Chúa – Lm. Từ Duyên
Tình thương Ngài – Lm. Từ Duyên
Tình yêu con – Lm. Từ Duyên
Tình yêu nào – Lm. Từ Duyên
Từng giọt sương đêm – Lm. Từ Duyên
Từng ngày – Lm. Từ Duyên
Thập giá Đức Kitô 1 – Lm. Từ Duyên
Thập giá Đức Kitô 2 – Lm. Từ Duyên
Tri ân Chúa ngàn đời – Lm. Từ Duyên
Tri ân tình Chúa – Lm. Từ Duyên
Ước mơ đời con – Lm. Từ Duyên
Vẫn luôn cậy tin – Lm. Từ Duyên
Về với Cha – Lm. Từ Duyên
Vì Chúa yêu con – Lm. Từ Duyên
Vì tình thương Chúa – Lm. Từ Duyên
Vì tình yêu – Lm. Từ Duyên
Xin ban cho con – Lm. Từ Duyên
Xin cho con một trái tim – Lm. Từ Duyên
Xin cho tôi – Lm. Từ Duyên
Xin dạy con – Lm. Từ Duyên
Xin dâng đời con – Lm. Từ Duyên
Xin đáp đền – Lm. Từ Duyên
Xin đừng xa con – Lm. Từ Duyên
Xin giải nghĩa yêu – Lm. Từ Duyên
Xin giúp con – Lm. Từ Duyên
Xin hát lên – Lm. Từ Duyên
Xin là khí cụ bình an – Lm. Từ Duyên
Xin như – Lm. Từ Duyên
Xin thánh hóa con – Lm. Từ Duyên
Xin thứ tha – Lm. Từ Duyên
Yêu thương còn đó – Lm. Từ Duyên
*
KẾT LỄ
*
Bài ca truyền giáo – Lm. Từ Duyên
Loan báo Tin Mừng – Lm. Từ Duyên
*
MÙA VỌNG
*
Con mong Chúa – Lm. Từ Duyên
Con vẫn đợi vẫn chờ – Lm. Từ Duyên
Con vẫn mong chờ – Lm. Từ Duyên
Chúa sẽ đến – Lm. Từ Duyên
Hãy dọn đường Chúa – Lm. Từ Duyên
Một đời chờ mong – Lm. Từ Duyên
Trời cao – Lm. Từ Duyên
Trời cao Chúa hỡi – Lm. Từ Duyên
*
MÙA GIÁNG SINH
*
Có mùa đông nào – Lm. Từ Duyên
Chúa đã vào đời – Lm. Từ Duyên
Chúa đến – Lm. Từ Duyên
Chúa đến trần gian – Lm. Từ Duyên
Chúa tình thương – Lm. Từ Duyên
Chúa tôi đã về – Lm. Từ Duyên
Đêm đông lạnh lùng – Lm. Từ Duyên
Đêm đông năm ấy – Lm. Từ Duyên
Đêm nay dâng Chúa – Lm. Từ Duyên
Đêm nay Noel – Lm. Từ Duyên
Giáng Sinh đã về – Lm. Từ Duyên
Hân hoan tưng bừng – Lm. Từ Duyên
Kính Chúa Hài Nhi – Lm. Từ Duyên
Khi mùa đông về – Lm. Từ Duyên
Một chiều mùa đông – Lm. Từ Duyên
Một ngày mùa đông – Lm. Từ Duyên
Mùa đông Bêlem – Lm. Từ Duyên
Mùa đông tình yêu – Lm. Từ Duyên
Mừng ngày Noel – Lm. Từ Duyên
Noel về – Lm. Từ Duyên
Qua rồi 2000 năm – Lm. Từ Duyên
Suy tôn tình Chúa – Lm. Từ Duyên
Tình yêu mùa đông 1 – Lm. Từ Duyên
Tình yêu mùa đông 2 – Lm. Từ Duyên
Trời mùa đông 1 – Lm. Từ Duyên
Trời mùa đông 2 – Lm. Từ Duyên
*
MÙA CHAY
*
Con còn nhớ – Lm. Từ Duyên
Cúi đầu ăn năn – Lm. Từ Duyên
Chiều xưa trên Thánh giá – Lm. Từ Duyên
Đời con sám hối – Lm. Từ Duyên
Hãy xé lòng – Lm. Từ Duyên
Hồi chuông thánh thót – Lm. Từ Duyên
Kiếp người – Lm. Từ Duyên
Kinh thú nhận – Lm. Từ Duyên
Mùa Chay Thánh – Lm. Từ Duyên
Ngài ơi thứ tha – Lm. Từ Duyên
Người ơi hãy nhớ – Lm. Từ Duyên
Rửa chân cho nhau – Lm. Từ Duyên
Tình thương người Cha – Lm. Từ Duyên
Tình yêu đồi Canvê – Ln. Từ Duyên
Tình yêu Giêsu – Lm. Từ Duyên
Tình yêu Thập giá – Lm. Từ Duyên
Thân phận đời người – Lm. Từ Duyên
Thập giá ngất cao – Lm. Từ Duyên
Trở về đi – Lm. Từ Duyên
Xin thương Chúa nhân từ – Lm. Từ Duyên
*
MÙA PHỤC SINH
*
Bài ca vinh thắng – Lm. Từ Duyên
Chúa lên Trời – Lm. Từ Duyên
Mừng ngợi khen – Lm. Từ Duyên
Mừng vui lên – Lm. Từ Duyên
Vang lên lời ca – Lm. Từ Duyên
*
CHÚA THÁNH THẦN
*
Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa – Lm. Từ Duyên
Lạy Thánh Thần – Lm. Từ Duyên
Thần Linh Chúa – Lm. Từ Duyên
Thánh Thần Chúa 1 – Lm. Từ Duyên
Thánh Thần Chúa 2 – Lm. Từ Duyên
*
ĐỨC MẸ
*
Lòng Mẹ – Lm. Từ Duyên
Mẹ đứng đó – Lm. Từ Duyên
Mừng Mẹ Mân Côi – Lm. Từ Duyên
Tung hô Maria – Lm. Từ Duyên
*
CÁC THÁNH
*
Anh hùng Tử đạo Việt Nam – Lm. Từ Duyên
Ca mừng Thánh Giuse – Lm. Từ Duyên
Các Thánh Tử đạo Việt Nam – Lm. Từ Duyên
Cung đàn Cêcilia – Lm. Từ Duyên
Chúa muốn con – Lm. Từ Duyên
Dặm đường xa – Lm. Từ Duyên
Kính mừng Thánh Giuse – Lm. Từ Duyên
Lạy Thầy con tin – Lm. Từ Duyên
Mừng kính Thánh Mônica – Lm. Từ Duyên
Này là dòng dõi – Lm. Từ Duyên
Nguyện cầu Thánh gia – Lm. Từ Duyên
Tình con dâng – Lm. Từ Duyên
Tình hiến dâng – Lm. Từ Duyên
Tổng lãnh Micae (Tv. 137) – Lm. Từ Duyên
Thánh Từ đạo Việt Nam – Lm. Từ Duyên
*
CHA MẸ
*
Cầu cho Cha Mẹ – Lm. Từ Duyên
Con ơi ghi nhớ – Lm. Từ Duyên
Khấu đầu tạ ơn – Lm. Từ Duyên
Thánh hóa gia đình – Lm. Từ Duyên
*
CẦU HỒN
*
Con kêu lên Ngài – Lm. Từ Duyên
Chỉ là phù hoa – Lm. Từ Duyên
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) – Lm. Từ Duyên
Kiếp người – Lm. Từ Duyên
Khi Cha thương gọi – Lm. Từ Duyên
Mong đợi – Lm. Từ Duyên
Một ngày mai – Lm. Từ Duyên
Nhưng con tin – Lm. Từ Duyên
Sẽ có một ngày – Lm. Từ Duyên
Từ nơi thương đau – Lm. Từ Duyên
Từ vực sâu – Lm. Từ Duyên
Thân tôi cát bụi – Lm. Từ Duyên
Trình diện Chúa – Lm. Từ Duyên
Vực sâu thương đau – Lm. Từ Duyên
Xin đưa con về – Lm. Từ Duyên
Xin nghe con cầu khấn – Lm. Từ Duyên
Xin thương Chúa ơi – Lm. Từ Duyên
*
TẬN HIẾN
*
Chúa không lầm – Lm. Từ Duyên
Con Linh mục – Lm. Từ Duyên
Linh mục Chúa – Lm. Từ Duyên
Linh mục là ai – Lm. Từ Duyên
Lời kinh của Linh mục – Lm. Từ Duyên
Xin vâng ý Ngài – Lm. Từ Duyên
*
HÔN PHỐI
*
Trầu cau nên duyên – Lm. Từ Duyên
*
THÁNH CA TIN MỪNG
*
Ai là anh em tôi – Lm. Từ Duyên
Cho con được thấy – Lm. Từ Duyên
Đường vinh quang Chúa – Lm. Từ Duyên
Hãy luôn từ bỏ – Lm. Từ Duyên
Hãy tin nơi Thầy – Lm. Từ Duyên
Hãy vững tin Ngài – Lm. Từ Duyên
Hiến tế đời con – Lm. Từ Duyên
Không chỉ bảy lần – Lm. Từ Duyên
Lạy Cha xin cho Danh Cha – Lm. Từ Duyên
Nếu tôi phải – Lm. Từ Duyên
Nguyện xin Chúa – Lm. Từ Duyên
Tình yêu đích thực – Lm. Từ Duyên
*
THÁNH VỊNH
*
Ai mong Chúa (Tv. 146) – Lm. Từ Duyên
Cảm tạ ơn Chúa (Tv. 105) – Lm. Từ Duyên
Con đây vẫn tin (Tv. 1) – Từ Duyên
Con luôn hy vọng (Tv. 129) – Lm. Từ Duyên
Con mong tìm Chúa (Tv. 9) – Lm. Từ Duyên
Con vươn linh hồn (Tv. 24) – Lm. Từ Duyên
Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) – Lm. Từ Duyên
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) – Lm. Từ Duyên
Chúa là gia nghiệp (Tv. 15) – Lm. Từ Duyên
Chúa ơi xin tái tạo (Tv. 50) – Lm. Từ Duyên
Chúa xét dò con (Tv. 138) – Lm. Từ Duyên
Đến bao giờ (Tv. 13) – Lm. Từ Duyên
Hạnh phúc biết bao (Tv. 33) – Lm. Từ Duyên
Hướng nhìn lên Chúa (Tv. 122) – Lm. Từ Duyên
Ký thác đường đời (Tv. 36) – Lm. Từ Duyên
Lạy Chúa sao đành (Tv. 21) – Lm. Từ Duyên
Như nai rừng (Tv. 41) – Lm. Từ Duyên
Ôi lạy Chúa (Tv. 137) – Lm. Từ Duyên
Ơn phù trợ (Tv. 120) – Lm. Từ Duyên
Tình Chúa thương tôi (Tv. 22) – Lm. Từ Duyên
Vang câu chúc mừng (Tv. 94) – Lm. Từ Duyên
*
XUÂN
*
Dâng lên mùa xuân – Lm. Từ Duyên
Một mùa xuân mới – Lm. Từ Duyên
Mùa xuân đã đến – Từ Duyên
Mừng hát xuân về – Lm. Từ Duyên
Nụ tầm xuân – Từ Duyên & Phanxicô
Xuân đã về – Lm. Từ Duyên
*

 

Thánh Ca Theo Nhạc Sĩ

 

*


 

 

2 thoughts on “*Nhạc sĩ Từ Duyên (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s