*Nhạc sĩ Bạch Vân (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ba Vua tìm Chúa – Bạch Vân
Bài ca Magnificat – Bạch Vân
Bé ngoan – Bạch Vân
Biết bắt đầu lại – Bạch Vân
Bước vào nhà Chúa – Bạch Vân
*
Cảm ơn mẹ – Bạch Vân
Cảm tạ Chúa 40 năm – Bạch Vân
Cầu cho Linh mục 1 – Bạch Vân
Cầu cho Linh mục 2 – Bạch Vân
Có gì tách được – Bạch Vân
Con biết – Bạch Vân
Con dâng lên Mẹ – Bạch Vân
Con muốn – Bạch Vân
Con muốn trở về – Bạch Vân
Công cha nghĩa mẹ ơn thầy – Bạch Vân
Công ơn cha mẹ – Bạch Vân
Cùng với Mẹ – Bạch Vân
Chúa cất tiếng gọi con – Bạch Vân
*
Dâng Chúa Hài Đồng – Bạch Vân
Dâng Chúa người đã khuất – Bạch Vân
Dù sống hay chết – Bạch Vân
*
Đấng Cứu Thế đã giáng sinh – Bạch Vân
Đêm huyền nhiệm – Bạch Vân
Đường ơn gọi dâng hiến – Bạch Vân
*
Emmanuel – Bạch Vân
*
Giêsu, Đấng Cứu Thế – Bạch Vân
Giuse, Người cha công chính – Bạch Vân
*
Hai tiếng xin vâng – Bạch Vân
Hát mừng Thánh Giuse – Bạch Vân
Hãy cho em – Bạch Vân
Hãy để Chúa Kitô – Bach Vân
Hãy đến tôn vinh Ngôi Lời – Bạch Vân
Hãy yêu mẹ thương cha – Bạch Vân
Hân hoan tiến vào – Bạch Vân
Hiệp cùng Ba Vua – Bạch Vân
Hoa Mân Côi – Bạch Vân
Hòa Yên 40 năm hình thành và phát triển – Bạch Vân
*
Kể về cha – Bạch Vân
Kính Mẹ La Vang – Bạch Vân
Khắc ghi ơn cha – Bạch Vân
*
Lạy các Thánh của Chúa – Bạch Vân
Lạy Cha Thánh Giuse – Bạch Vân
Lễ tình yêu – Bạch Vân
*
Mau tới Bêlem – Bạch Vân
Mất mẹ – Bạch Vân
Mẹ đứng đó – Bạch Vân
Mẹ lên trời – Bạch Vân
Mẹ nhân lành – Bạch Vân
Mẹ tôi – Bạch Vân
Mùa hồng ân – Bạch Vân
Mừng Chúa sinh ra – Bạch Vân
Mừng Chúa sống lại – Bạch Vân
Mừng Ngôi Hai hạ sinh – Bạch Vân
Mừng sinh nhật Mẹ – Bạch Vân
Mừng Thánh Phanxicô Atxidi – Bạch Vân
Mừng vui lên Sion – Bạch Vân
*
Nếu con muốn – Bạch Vân
Niềm tin Phục Sinh – Bạch Vân
Nụ hoa bé thơ – Bạch Vân
Nguyện cùng Mẹ – Bạch Vân
Nhớ mẹ – Bạch Vân
*
Ở trong nhà Chúa – Bạch Vân
*
Phận người – Bạch Vân
*
Sánh bước bên nhau – Bạch Vân
Sao Chúa chọn con – Bạch Vân
Sẵn sàng vào dự tiệc
Sinh nhật Thánh Gioan – Bạch Vân
*
Tango Giáng Sinh – Bạch Vân & Thể Hiện
Tiếng linh hồn khấn xin Mẹ – Bạch Vân
Tìm về Thánh Tâm Chúa – Bạch Vân
Tin yêu Đức Kitô – Bach Vân
Tình Chúa vô biên – Bach Vân
Từ vực sâu kêu xin – Bạch Vân
*
Thánh Cêcilia – Bạch Vân
Thiên Thần báo tin – Bạch Vân
Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ – Bạch Vân
Trên Thiên tòa – Bạch Vân
Tri ân và cảm tạ – Bạch Vân
*
Về bên Chúa – Bạch Vân
Về bên Mẹ La Vang – Bạch Vân
Về bên Thánh Giuse – Bạch Vân
Vườn địa đàng – Bạch Vân
*
Xin Chúa cho cuộc đời con – Bạch Vân
Xin Chúa chúc phúc – Bạch Vân
Xin mãi vuông tròn – Bạch Vân
Xin Mẹ thương các linh hồn – Bach Vân
Xin tận hiến – Bạch Vân
*
Yêu nhau – Bạch Vân
*
_________________________
*
NHẬP LỄ
*
Bước vào nhà Chúa
Sánh bước bên nhau – Bạch Vân
Sẵn sàng vào dự tiệc
*
DÂNG LỄ
*
Lễ tình yêu
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Bước vào nhà Chúa – Bach Vân
Hãy để Chúa Kitô – Bach Vân
Tin yêu Đức Kitô – Bach Vân
Tình Chúa vô biên – Bach Vân
*
MÙA VỌNG
*
Mừng vui lên Sion – Bạch Vân
*
MÙA GIÁNG SINH
*
Ba Vua tìm Chúa – Bạch Vân
Dâng Chúa Hài Đồng – Bạch Vân
Đấng Cứu Thế đã giáng sinh – Bạch Vân
Đêm huyền nhiệm – Bạch Vân
Emmanuel – Bạch Vân
Giêsu, Đấng Cứu Thế – Bạch Vân
Hãy đến tôn vinh Ngôi Lời – Bạch Vân
Hiệp cùng Ba Vua – Bạch Vân
Mau tới Bêlem – Bạch Vân
Mùa hồng ân – Bạch Vân
Mừng Chúa sinh ra – Bạch Vân
Mừng Ngôi Hai hạ sinh – Bạch Vân
Tango Giáng Sinh – Bạch Vân & Thể Hiện
Thiên Thần báo tin – Bạch Vân
*
MÙA CHAY
*
Biết bắt đầu lại – Bạch Vân
Con muốn trở về – Bạch Vân
*
MÙA PHỤC SINH
*
Mừng Chúa sống lại – Bạch Vân
Niềm tin Phục Sinh – Bạch Vân
*
THÁNH THỂ – THÁNH TÂM
*
Tìm về Thánh Tâm Chúa – Bạch Vân
*
ĐỨC MẸ
*
Bài ca Magnificat – Bạch Vân
Con dâng lên Mẹ – Bạch Vân
Cùng với Mẹ – Bạch Vân
Hoa Mân Côi – Bạch Vân
Kính Mẹ La Vang – Bạch Vân
Mẹ đứng đó – Bạch Vân
Mẹ lên trời – Bạch Vân
Mẹ nhân lành – Bạch Vân
Mừng sinh nhật Mẹ – Bạch Vân
Nguyện cùng Mẹ – Bạch Vân
Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ – Bạch Vân
Về bên Mẹ La Vang – Bạch Vân
*
CÁC THÁNH
*
Giuse, Người cha công chính – Bạch Vân
Hát mừng Thánh Giuse – Bạch Vân
Lạy Cha Thánh Giuse – Bạch Vân
Mừng Thánh Phanxicô Atxidi – Bạch Vân
Sinh nhật Thánh Gioan – Bạch Vân
Thánh Cêcilia – Bạch Vân
Trên Thiên tòa – Bạch Vân
Về bên Thánh Giuse – Bạch Vân
*
CHA MẸ
*
Con muốn – Bạch Vân
Công ơn cha mẹ – Bạch Vân
Hãy yêu mẹ thương cha – Bạch Vân
*
HIẾU KÍNH MẸ CHA
*
Cảm ơn mẹ – Bạch Vân
Công cha nghĩa mẹ ơn thầy – Bạch Vân
Kể về cha – Bạch Vân
Khắc ghi ơn cha – Bạch Vân
Mất mẹ – Bạch Vân
Mẹ tôi – Bạch Vân
Nhớ mẹ – Bạch Vân
*
CẦU HỒN
*
Dâng Chúa người đã khuất – Bạch Vân
Lạy các Thánh của Chúa – Bạch Vân
Phận người – Bạch Vân
Tiếng linh hồn khấn xin Mẹ – Bạch Vân
Từ vực sâu kêu xin – Bạch Vân
Về bên Chúa – Bạch Vân
Xin Mẹ thương các linh hồn – Bach Vân
*
TẬN HIẾN
*
Bước vào nhà Chúa – Bạch Vân
Cầu cho Linh mục 1 – Bạch Vân
Cầu cho Linh mục 2 – Bạch Vân
Con biết – Bạch Vân
Chúa cất tiếng gọi con – Bạch Vân
Đường ơn gọi dâng hiến – Bạch Vân
Hai tiếng xin vâng – Bạch Vân
Hân hoan tiến vào – Bạch Vân
Nếu con muốn – Bạch Vân
Nụ hoa bé thơ – Bạch Vân
Sao Chúa chọn con – Bạch Vân
Xin Chúa cho cuộc đời con – Bạch Vân
Xin mãi vuông tròn – Bạch Vân
Xin tận hiến – Bạch Vân
*
HỒN PHỐI
*
Sánh bước bên nhau – Bạch Vân
Xin Chúa chúc phúc – Bạch Vân
Yêu nhau – Bạch Vân
*
THIẾU NHI
*
Bé ngoan – Bạch Vân
Hãy cho em – Bạch Vân
*
THÁNH CA TIN MỪNG
*
Có gì tách được – Bạch Vân
Dù sống hay chết – Bạch Vân
Ở trong nhà Chúa – Bạch Vân
Vườn địa đàng – Bạch Vân
*
THÁNH CA TẠ ƠN
*
Cảm tạ Chúa 40 năm – Bạch Vân
Hòa Yên 40 năm hình thành và phát triển – Bạch Vân
Tri ân và cảm tạ – Bạch Vân
*
_________________________
*

Thánh ca theo Nhạc sĩ (Pdf.)

Trên 1000 Ca khúc


Trên 500 Ca khúc
.


Trên 300 Ca khúc
.

Trên 200 Ca khúc
.

Trên 100 Ca khúc
.

Trên 50 Ca khúc
.

Trên 25 Ca khúc
.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s