*Nhạc sĩ La Thập Tự (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

ĐÁP CA
*
Ai đây sẽ đến – Lm. La Thập Tự
Bài ca Alleeluia (Tv. 145) – Lm. La Thập Tự
Bạn hãy khiêm cung (Tv. 68) – Lm. La Thập Tự
Bạn hãy nếm thử – Lm. La Thập Tự
Các ngươi sẽ hân hoan – Lm. La Thập Tự
Có Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) – Lm. La Thập Tự
Con ca ngợi Ngài (Tv. 29) – Lm. La Thập Tự
Con ca tụng Chúa – Lm. La Thập Tự
Con ca tụng Chúa (Tv. 29) – Lm. La Thập Tự
Con là Thượng tế (Lễ Mình Máu Thánh C) – Lm. La Thập Tự
Con sẽ chúc tụng – Lm. La Thập Tự
Con sẽ tán dương (Tv. 144) – Lm. La Thập Tự   
Chính là ngày – Lm. La Thập Tự
Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) – La Thập Tự (ĐC)
Chúa chỉ cho tôi (tv. 15) – Lm. La Thập Tự
Chúa đã tỏ bày – Lm. La Thập Tự
Chúa là ánh sáng – Lm. La Thập Tự
Chúa là chỗ dung thân – Lm. La Thập Tự
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) – Lm. La Thập Tự
Chúa là Đấng từ bi 2 (Tv. 102) – Lm. La Thập Tự
Chúa là dũng lực – Lm. La Thập Tự
Chúa là gia nghiệp (Tv. 15) – Lm. La Thập Tự
Chúa là sự sống – Lm. La Thập Tự
Chúa là Vua – Lm. La Thập Tự
Chúa mở bàn tay (Tv. 144) – Lm. La Thập Tự
Chúa mở rộng tay – Lm. La Thập Tự
Chúa nâng đỡ – Lm. La Thập Tự
Chúa ngự tới (Tv. 97) – Lm. La Thập Tự
Chúa ở gần (Tv. 144) – Lm. La Thập Tự
Chúa rất nhân hậu (Tv. 85) – Lm. La Thập Tự
Chúa rộng lượng (Tv. 129) – Lm. La Thập Tự
Chúa sẽ chúc phúc – Lm. La Thập Tự
Chúa xử đại lượng – Lm. La Thập Tự
Dân tộc trên địa cầu (Tv. 71) – Lm. La Thập Tự
Duy nơi Thiên Chúa (Tv. 61) – Lm. La Thập Tự
Đàn ca mừng Chúa (Tv. 137) – Lm. La Thập Tự
Đây Thiên Chúa – Lm. La Thập Tự
Đồng cỏ tươi (Tv. 22) – Lm. La Thập Tự
Đức Kitô nguồn hy vọng – Lm. La Thập Tự
Giới răn Chúa – Lm. La Thập Tự
Hạt giống nào (Tv. 64) – Lm. La Thập Tự
Hãy ca tụng Chúa (Tv. 97) – Lm. La Thập Tự
Hãy cảm tạ Chúa (Tv. 117) – Lm. La Thập Tự
Hãy chúc tụng Chúa (CN 5 TN B) – Lm. La Thập Tự
Hãy đến – Lm. La Thập Tự
Hãy đi (Tv. 116) – Lm. La Thập Tự
Hãy kính tặng (Tv. 95) – Lm. La Thập Tự
Hãy nếm thử (Tv. 33) – Lm. La Thập Tự
Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 112) – Lm. La Thập Tự
Hãy reo mừng (Tv. 65) – Lm. La Thập Tự
Hãy tán tạ – Lm. La Thập Tự
Hãy tường thuật – Lm. La Thập Tự
Hãy xưng tụng Chúa (Tv. 117) – Lm. La Thập Tự
Hoàng hậu đứng – Lm. La Thập Tự
Hỡi Giêrusalem (Tv. 147) – Lm. La Thập Tự
Hồn tôi khát khao Chúa – Lm. La Thập Tự
Hồn tôi ơi – Lm. La Thập Tự
Kìa ai đau khổ (Tv. 33) – Lm. La Thập Tự
Khi thức giấc (Tv. 16) – Lm. La Thập Tự
Lạy Chúa chúng tôi (Tv. 8) – Lm. La Thập Tự
Lạy Chúa là Thiên Chúa (Tv. 62) – Lm. La Thập Tự
Lạy Chúa xin ngự đến (Tv. 145) – Lm. La Thập Tự
Linh hồn tôi ơi – Lm. La Thập Tự
Lời tôi ca ngợi – Lm. La Thập Tự
Lòng yêu thương Chúa (Tv. 102) – Lm. La Thập Tự
Luật pháp Chúa – Lm. La Thập Tự
Miền quê Galilê – Lm. La Thập Tự
Miệng tôi loan truyền – Lm. La Thập Tự
Mừng vui lên đền (Tv. 121) – Lm. La Thập Tự
Này con xin đến (Tv. 39) – Lm. La Thập Tự
Này người bạn ơi – Lm. La Thập Tự
Này tôi xin đến (Tv. 39) – Lm. La Thập Tự
Nguyện chư dân (Tv. 66) – Lm. La Thập Tự
Nguyện Chúa chúc phúc – Lm. La Thập Tự
Nguyện thương (Tv. 50) – Lm. La Thập Tự
Ôi Chúa ôi – Lm. La Thập Tự
Ôi lạy Chúa (Tv. 50) – Lm. La Thập Tự
Ôi Thiên Chúa (Tv. 67) – Lm. La Thập Tự
Ôi! Chúa ôi! Chúa ôi! (Tv. 21) – Lm. La Thập Tự
Ơn phù trợ (Tv. 120) – Lm. La Thập Tự
Phúc cho người – Lm. La Thập Tự
Phúc cho những ai (Tv. 145) – Lm. La Thập Tự
Phúc thay (Lễ Thánh gia) – Lm. La Thập Tự
Phúc thay (Tv. 32) – Lm. La Thập Tự
Phúc thay (Tv. 127) – Lm. La Thập Tự
Phước đức cho ai (Tv. 118) – Lm. La Thập Tự
Ta là dân Chúa (Tv. 99) – Lm. La Thập Tự
Toàn thể đất nước (Tv. 65) – Lm. La Thập Tự
Tôi mừng vui (Tv. 121) – Lm. La Thập Tự
Tôi ngước nhìn – Lm. La Thập Tự
Tôi sẽ ca ngợi (Tv. 88) – Lm. La Thập Tự
Tôi sẽ chúc tụng (Tv. 144) – Lm. La Thập Tự
Tôi sẽ kêu cầu – Lm. La Thập Tự
Tôi sẽ tiến lên (Tv. 115) – Lm. La Thập Tự
Tôi sợ gì ai (Tv. 26) – Lm. La Thập Tự
Tôi yêu Chúa – Lm. La Thập Tự
Thân lạy Chúa (Tv. 89) – Lm. La Thập Tự
Thiên Chúa ta (Tv. 46) – Lm. La Thập Tự
Thiện hảo thay – Lm. La Thập Tự
Thương nhớ Sion (Tv. 136) – Lm. La Thập Tự
Tình thương của Chúa (Tv. 88) – Lm. La Thập Tự
Triều đại người (Tv. 71) – Lm. La Thập Tự
Trong nhà Chúa (Tv. 22) – Lm. La Thập Tự
Trong u tối (Tv. 111) – La Thập Tự
Ước chi hôm nay (Tv. 94) – Lm. La Thập Tự
Vườn nho Chúa (Tv. 79) – Lm. La Thập Tự
Xin bảo toàn tôi – Lm. La Thập Tự
Xin chiếu sáng (Tv. 4) – Lm. La Thập Tự
Xin cho chúng tôi – Lm. La Thập Tự
Xin Chúa xót thương (Tv. 66) – Lm. La Thập Tự
Xin đổ lòng từ bi – Lm. La Thập Tự
Xin được phục hồi – Lm. La Thập Tự
Xin hãy nhớ lại (Tv. 24) – Lm. La Thập Tự
Xin nhậm lời con (Tv. 68) – Lm. La Thập Tự
Xin ở với con (Tv. 90) – Lm. La Thập Tự
Xin phù trợ (Tv. 39) – Lm. La Thập Tự
Xin sai Thánh Thần – Lm. La Thập Tự
Xin tỏ lòng từ bi (Tv. 32) – Lm. La Thập Tự
Xin tỏ lượng từ bi (Tv. 84) – Lm. La Thập Tự
Xin tỏ nhan thánh (Tv. 79) – Lm. La Thập Tự
*
DÂNG LỄ
*
Cùng Cha dâng lễ – Lm. La Thập Tự
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Cát bụi (Lễ tro B) – Lm. La Thập Tự
Có gì cao quý – Lm. La Thập Tự
Lời cầu bên Chúa – Lm. La Thập Tự
Một lần sống một lần chết – Lm. La Thập Tự
Nếu một lần – Lm. La Thập Tự
Niềm tin hôm nay – Lm. La Thập Tự
Tình Cha thương con – Lm. La Thập Tự
Tình Ngài thương – Lm. La Thập Tự
Tình yêu Mình Máu – Lm. La Thập Tự
*
MÙA VỌNG
*
Chúa sẽ ngự đến (Tv. 23) – Lm. La Thập Tự
Emmanuel – Lm. La Thập Tự
Hãy dọn đường – Lm. La Thập Tự
Hãy sẵn sàng (CN 1 Mùa vọng A) – Lm. La Thập Tự
Hãy tỉnh thức – Lm. La Thập Tự
Hãy trở về thống hối – Lm. La Thập Tự
Một tiếng kêu – La Thập Tự
Niềm vui Chúa đến – Lm. La Thập Tự
Phải làm gì – Lm La Thập Tự
Phúc thay – Lm. La Thập Tự
Tiếng gọi thống hối – Lm. La Thập Tự
*
MÙA GIÁNG SINH
*
Bên hang đá con dâng – Lm. La Thập Tự
Hãy hát lên (Tv. 95) – Lm. La Thập Tự
Khắp nơi địa cầu (Tv. 97) – Lm. La Thập Tự
Nhìn về Thánh gia – Lm. La Thập Tự
Theo ánh sao – Lm. La Thập Tự
Xin theo ba vua – Lm. La Thập Tự
*
MÙA CHAY
*
Cát bụi – La Thập Tự (Lm)
Cuộc đời là chi – Lm. La Thập Tự
Hãy nghe lời Ngài – Lm. La Thập Tự
Mùa chay sa mạc – Lm. La Thập Tự
Ngài là sự sống lại – Lm. La Thập Tự
Nguồn nước trường sinh – Lm. La Thập Tự
Nguyện thương (Đáp ca Lễ tro & CN 1 Mùa chay) – Lm. La Thập Tự
Sống đời bụi tro – Lm. La Thập Tự
Thập giá Chúa Kitô – Lm. La Thập Tự
Theo đường lối Chúa – Lm. La Thập Tự
Tin vào Tin Mừng (CN 1 Mùa chay B) – Lm. La Thập Tự
*
TUẦN THÁNH
*
Chén chúc tụng – Lm. La Thập Tự
Con phó linh hồn con (Tv. 30) – Lm. La Thập Tự
Exsultet – Lm. La Thập Tự
Hoan hô Chúa (Lễ lá) – Lm. La Thập Tự
Nào ca hát – Lm. La Thập Tự
Ôi! Chúa ôi! Chúa ôi! (Tv. 129) – Lm. la Thập Tự 
Theo Chúa vào thành đô – Lm. La Thập Tự
Vạn tuế Đức Vua – Lm. La Thập Tự
*
MÙA PHỤC SINH
*
Chúa đã sống lại – Lm. La Thập Tự
Chứng nhân Phục Sinh – Lm. La Thập Tự
Con mãi là chiên của Ngài – Lm. La Thập Tự
Đây chính là ngày – Lm. La Thập Tự
Đường Emmau gieo bước – Lm. La Thập Tự
Đường về nhà Cha – Lm. La Thập Tự
Hãy đi – Lm. La Thập Tự
Niềm vui Phục Sinh – Lm. La Thập Tự 
Quê hương trời cao – Lm. La Thập Tự
Tin Chúa sống lại – Lm. La Thập Tự
*
CHÚA BA NGÔI
*
Niềm tin Chúa Ba Ngôi – Lm. La Thập Tự
Phúc thay dân tộc – Lm. La Thập Tự
*
CHÚA THÁNH THẦN
*
Lạy Chúa Thánh Thần – Lm. La Thập Tự
Lạy Thiên Chúa ngôi Ba – Lm. La Thập Tự
Nếu vắng Thánh Linh – Lm. La Thập Tự
*
THÁNH THỂ – THÁNH TÂM
*
Hãy đến với Ta – Lm. La Thập Tự
Tình yêu của Ngài – Lm. La Thập Tự
*
MÌNH MÁU THÁNH
*
Chúa thương yêu ta – Lm. La Thập Tự
*
ĐỨC MẸ
*
Có Mẹ lo gì – Lm. La Thập Tự
Hiệp cùng với Mẹ – Lm. La Thập Tự
*
CÁC THÁNH
*
Lạy Thánh Gioakim Anna – Lm. La Thập Tự
Nhập lễ, kết lễ Thánh Giuse – Lm. La Thập Tự
Phận con người (Lễ Thánh Phêrô & Phaolô) – Lm. La Thập Tự
*
CHA MẸ
*
Lời kinh cho gia đình – Lm. La Thập Tự
*
THÁNH CA TIN MỪNG
*
Ai mong sống đời đời – Lm. La Thập Tự
Ai theo Ngài – Lm. La Thập Tự
Ai yêu mến Thầy – Lm. La Thập Tự
Bánh ban sự sống – Lm. La Thập Tự
César và Thiên Chúa – Lm. La Thập Tự
Có ai theo Ngài – Lm. La Thập Tự
Có Ngài sợ chi – Lm. La Thập Tự
Con đường từ bỏ – Lm. La Thập Tự
Con muốn làm cây nho – Lm. La Thập Tự
Chiên Thiên Chúa – Lm. La Thập Tự
Cho con niềm tin – Lm. La Thập Tự
Cho con tinh sạch (CN 6 TN B) – Lm. La Thập Tự
Cho con yêu người – Lm. La Thập Tự
Chúa đã thứ tha – Lm. La Thập Tự
Chúa là đền thờ – Lm. La Thập Tự
Chúa là kho tàng – Lm. La Thập Tự
Chúa là Vua – Lm. La Thập Tự
Chúa nơi quê hương – Lm. La Thập Tự
Chuyện cơm bánh – Lm. La Thập Tự
Dâng hiến một đời – Lm. La Thập Tự
Dầu con đã biết – Lm. La Thập Tự
Dầu đến giờ nào – Lm. La Thập Tự
Dụ ngôn cỏ lùng – Lm. La Thập Tự
Dụ ngôn mười trinh nữ – Lm. La Thập Tự
Dụ ngôn người phú hộ – Lm. La Thập Tự
Dụ ngôn Nước Trời – Lm. La Thập Tự
Đừng quá lo lắng – Lm. La Thập Tự
Đường đến vinh quang – Lm. La Thập Tự
Đường đi cõi phúc – Lm. La Thập Tự
Đường thập giá – Lm. La Thập Tự
Giêsu Ngài là ai – Lm. La Thập Tự
Giới luật Chúa – Lm. La Thập Tự
Giới răn mới (CN 5 PS C) – Lm. La Thập Tự
Hãy cho con niềm tin – Lm. La Thập Tự
Hãy chỗi dậy đi – Lm. La Thập Tự
Hãy đến với Ta đi – Lm. La Thập Tự
Hãy sửa lỗi nhau – Lm. La Thập Tự
Hãy thức tỉnh – Lm. La Thập Tự
Hãy yêu người thân cận – Lm. La Thập Tự
Hãy yêu nhau – Lm. La Thập Tự
Hoan ca chứng nhân – Lm. La Thập Tự
Làm vườn nho Chúa – Lm. La Thập Tự
Lề luật Chúa – Lm. La Thập Tự
Lệnh sám hối – Lm. La Thập Tự
Lời kinh cho gia đình – Lm. La Thập Tự
Lời kinh tuyệt vời – Lm. La Thập Tự
Lời tâm niệm – Lm. La Thập Tự
Lời tự tình – Lm. La Thập Tự
Lửa hồng xin thắp lên – Lm. La Thập Tự
Mơ ước trời cao – Lm. La Thập Tự
Một người Cha tình thương – Lm. La Thập Tự
Nếu ai yêu Thầy – Lm. La Thập Tự
Ngài đã thương – Lm. La Thập Tự
Ngài là ai – Lm. La Thập Tự
Ngài là Vua – Lm. La Thập Tự
Ngài vẫn thứ tha – Lm. La Thập Tự
Người Con dấu yêu – Lm. La Thập Tự
Người giàu người nghèo – Lm. La Thập Tự
Người giàu và người nghèo – Lm. La Thập Tự
Người gieo giống – Lm. La Thập Tự
Người mục tử tốt lành – Lm. La Thập Tự
Nguyện cầu – Lm. La Thập Tự
Nước mắt và vinh quang – Lm. La Thập Tự
Phúc cho ai – Lm. La Thập Tự
Phúc thay – Lm. La Thập Tự
Tạ ơn Ba Ngôi – Lm. La Thập Tự
Tâm ca người làm chứng – Lm. La Thập Tự
Tám mối phúc thật – Lm. La Thập Tự
Thầy là cây nho – Lm. La Thập Tự
Thiên Chúa ta – Lm. La Thập Tự
Tiệc cưới Cana – Lm. La Thập Tự
Tiệc thánh gọi mời – Lm. La Thập Tự
Tình Cha – Lm. La Thập Tự
Trái tim Ngài – Lm. La Thập Tự
Trên cánh đồng xanh – Lm. La Thập Tự
Trên sông Giođan – Lm. La Thập Tự
Trọn đời cảm tạ – Lm. La Thập Tự
Từ ánh mắt – Lm. La Thập Tự
Từ xưa từ xưa – Lm. La Thập Tự
Từng bước theo Ngài – Lm. La Thập Tự
Vinh quang ngày thế mạt – Lm. La Thập Tự
Vinh quang phục vụ – Lm. La Thập Tự
Xin cho con khiêm tốn – Lm. La Thập Tự
Xin cho con thấy – Lm. La Thập Tự
Xin là muối là men – Lm. La Thập Tự
Xin là người khiêm hạ – Lm. La Thập Tự
Xin mở mắt con – Lm. La Thập Tự
Xin sai chúng con – Lm. La Thập Tự
Xin vâng lời Thầy – Lm. La Thập Tự
Xin yêu Chúa nhiều – Lm. La Thập Tự
Xin yêu Chúa thật tâm – Lm. La Thập Tự
Yêu Chúa yêu người – Lm. La Thập Tự
*
THÁNH VỊNH
*
Ai được cư ngụ (Tv. 14) – Lm. La Thập Tự
Chư dân hãy ca tụng (Tv. 66) – Lm. La Thập Tự
Chúa chăn nuôi tôi – Lm. La Thập Tự
Chúa hãy thương tình – Lm. La Thập Tự
Khi Chúa đem những người – Lm. La Thập Tự
Khi con kêu cầu (Tv. 137) – Lm. La Thập Tự
Lòng nhân hậu của Chúa (Tv. 137) – Lm. La Thập Tự
Nguyện thương xót (Tv. 50) – Lm. La Thập Tự
Trọn đời tôi (Đáp ca Lễ Thánh Phêrô và Phaolô) – Lm. La Thập Tự
Xin chỉ cho con – Lm. La Thập Tự
*
TRUYỀN GIÁO
*
Lệnh lên đường – Lm. La Thập Tự
*
XUÂN
*
Có một điều – Lm. La Thập Tự
Đầu xuân dâng Chúa – Lm. La Thập Tự
Mẹ ơi! Mùa xuân đến – Lm. La Thập Tự
Xuân về – Lm. La Thập Tự
*

Thánh Ca Theo Nhạc Sĩ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s