*Nhạc sĩ Hùng Lân – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NHẬP LỄ
*

A.

*
Ai lên núi Chúa (Nhập lễ)

B.

*
Bài ca Đức Tin (Thánh ca Tin Mừng)
Bài ca làm lành (Thánh ca Tin Mừng)
Bấy nay (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bên bờ Babylon (Mùa Vọng)

C.

*
Ca khúc tình yêu (Hôn phối)
Ca khúc trầm hương (Dâng lễ) + Dao Kim
Ca ngợi Emmanuel (Mùa Giáng Sinh)
Cao vời khôn ví (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Có bao giờ (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con ao ước (Thánh vịnh – Đáp ca)
Con nay trở về (Mùa Chay)
Con quỳ khấn nguyện (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con vươn hồn lên (Mùa Chay)
Con xin tin (Thánh ca Tin Mừng)
Cô gái Việt (Nhạc về Quê hương – Đất nước)

Ch.

*
Chào mừng Chúa Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Chiên Vượt Qua (Mùa Phục Sinh)
Chim non thoát lưới (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa có mặt trong lịch sử (Thánh ca Tin Mừng)
Chúa đã tỏ mình ra (Thánh ca Tin Mừng)
Chúa sai con (Tận hiến)
Chúa sống trong tôi (Thánh ca Tin Mừng)

D.

*
Dân Thánh hỡi (Mùa Phục Sinh)
Dâng hồn xác (Dâng lễ) – hòa âm: Liên Bình Định
*
Đêm thánh vô cùng (Mùa Giáng Sinh)
Đồng cỏ tươi/2 bè (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đời tôi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đừng hỏi (Ca nguyện – Hiệp lễ)

G.

*
Gương Nagiaret (Kết lễ)
*
Giêsu (Chúa Kitô Vua)
Giêsu lân tuất (Ca nguyện – Hiệp lễ)

H.

*
Hạnh phúc thay (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hãy tiếp nhận con (Cầu hồn)
Hãy vui lên (Mùa Phục Sinh)
Hè về (Nhạc về Quê hương – Đất nước)
Hoa thiêng Bằng Sở (Các Thánh)
Hoan ca Phục Sinh (Mùa Phục Sinh)
Hôm nay (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hồn con vươn lên (Nhập lễ)
Huyền diệu thay (Ca nguyện – Hiệp lễ)

K.

*
Khi ánh sáng (Ca nguyện – Hiệp lễ)

L.

*
Lạy Cha (Bộ lễ – Kinh nguyện)
Lạy Mẹ từ bi (Đức Mẹ)
Lễ tế (Dâng lễ)
Lên núi Sion (Mùa Phục Sinh)
Lời nguyện đầu xuân (Xuân)
Lời nguyện ngày xuân (Xuân)

M.

*
Mẹ là mùa xuân (Xuân)
Mẹ là mùa xuân/2 bè (Xuân)
Mẹ là mùa xuân/4 bè (Xuân)
Một giọt sương (Chúa Ba Ngôi)
Một Hài Nhi (Mùa Giáng Sinh)
Một ngày ghi nhớ (Hôn phối)
Một sợi tơ vàng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Muôn lạy Đức Giêsu (Ca nguyện – Hiệp lễ)

Ng.

*
Ngài là Thánh (Thể loại Thánh ca Phụng vụ khác)
Ngôi Hai xuống đời (Mùa Giáng Sinh)
Ngợi khen Cha (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ngợi khen Giêsu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ngợi khen Thiên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nguyện cầu Thánh Linh (Chúa Thánh Thần)
Nguyện xin Emmanuel (Mùa Vọng)
Người ra đi (Thánh vịnh – Đáp ca)

Nh.

*
Nhờ Chúa Giêsu (Thánh ca Tin Mừng)
Nhớ ngày năm xưa (Tuần Thánh)

P.

*
Phút cầu xin (Ca nguyện – Hiệp lễ)

T.

*
Ta vào đời (Kết lễ)
Tám mối phúc thật (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tiến dâng Cha (Dâng lễ)
Tin cậy vươn cao (Thánh vịnh – Đáp ca)
Tình yêu nào (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tôi đã sống lại (Mùa Phục Sinh)
Tôi đã thấy (Mùa Giáng Sinh)
Tôi đi tìm tôi (Thánh ca Tin Mừng)
Tôi không còn cô đơn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tôi không cười (Thánh ca Tin Mừng)
Tôi vui mừng (Thánh vịnh – Đáp ca)
Tôi yêu Chúa (Thánh ca Vào đời)
Tôn vinh Ba Ngôi (Chúa Ba Ngôi)
Từ sáng sớm (Thánh vịnh – Đáp ca)

Th.

*
Thánh Phanxicô (Các Thánh)
Thánh Tiến Sĩ (Các Thánh)
Thắp ngọn nến hồng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thầy là cây nho (Tuần Thánh)
Thiên Chúa là tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thiên đường ở trong tôi (Thánh ca Tin Mừng)

Tr.

*
Trèo lên cao sơn (Nhập lễ)
Trên núi Cây Dầu (Mùa Chay)
Trong cơn âu lo (Thánh vịnh – Đáp ca)
Trường ca Tạo Vật (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Trường ca Tạo Vật (Ca nguyện – Hiệp lễ) + Trần Đăng Tín

V.

*
Ví như (Thánh vịnh – Đáp ca)
Vinh quang Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Vinh quang Chúa (Nhập lễ)
Vinh quang Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ – hòa âm: Liên Bình Định
Vinh quang Chúa (Nhập lễ) – hòa âm: Liên Bình Định
Vực sâu (Cầu hồn)
Vườn địa đàng (Thánh ca Tin Mừng)

X.

*
Xin chỉ cho con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin Ngài thương ban (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin ơn Xem lễ (Nhập lễ)
Xin Thánh Thần (Chúa Thánh Thần)
Xin tri ân Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin trở nên thạch động (Nhập lễ)
Xuân hy vọng (Xuân)

Ai lên núi Chúa – Hùng Lân
Hồn con vươn lên – Hùng Lân
Trèo lên cao sơn – Hùng Lân
Vinh quang Chúa – Hùng Lân
Vinh quang Chúa – Hùng Lân (hòa âm: Liên Bình Định)
Xin trở nên thạch động – Hùng Lân
*
DÂNG LỄ
*
Ca khúc trầm hương – Hùng Lân
Dâng hồn xác – Hùng Lân (hòa âm: Liên Bình Định)
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Bấy nay – Hùng Lân
Cao vời khôn ví – Hùng Lân
Có bao giờ – Hùng Lân
Đồng cỏ tươi – Hùng Lân
Đời tôi – Hùng Lân
Đừng hỏi – Hùng Lân
Giêsu lân tuất – Hùng Lân
Một sợi tơ vàng – Hùng Lân
Ngợi khen Giêsu – Hùng Lân
Ngợi khen Thiên Chúa – Hùng Lân
Phút cầu xin – Hùng Lân
Tình yêu nào – Hùng Lân
Tôi không còn cô đơn – Hùng Lân
Thắp ngọn nến hồng – Hùng Lân
Trường ca tạo vật – Hùng Lân
Trường ca tạo vật – Hùng Lân & Trần Đăng Tín
Vinh quang Chúa – Hùng Lân
Vinh quang Chúa – Hùng Lân (hòa âm: Liên Bình Định)
Xin chỉ cho con – Hùng Lân
Xin Ngài thương ban – Hùng Lân
Xin tri ân Ngài – Hùng Lân
*
MÙA VỌNG
*
Bên bờ sông Babylon – Hùng Lân
*
MÙA GIÁNG SINH
*
Chào mừng Chúa Giáng sinh – Hùng Lân
Đêm thánh vô cùng – Franz Gruber & Hùng Lân
Đêm thánh vô cùng – Franz Gruber & Hùng Lân (hòa âm: Quang Trung & Giang Tâm)
*
MÙA CHAY
*
Con nay trở về – Hùng Lân
Trên núi Cây Dầu – Hùng Lân
*
TUẦN THÁNH
*
Nhớ ngày năm xưa – Hùng Lân
Thầy là cây nho – Hùng Lân
*
MÙA PHỤC SINH
*
Hãy vui lên – Hùng Lân
Hoan ca Phục Sinh – Hùng Lân
*
CHÚA BA NGÔI
*
Một giọt sương – Hùng Lân
Thắp sáng trong con – Hùng Lân & Trầm Hương
*
CHÚA KITÔ VUA
*
Giêsu – Hùng Lân
*
CHÚA THÁNH THẦN
*
Thắp sáng trong con – Hùng Lân & Trầm Hương
Xin Thánh Thần – Hùng Lân
*
ĐỨC MẸ
*
Lạy Mẹ từ bi – Hùng Lân
*
CÁC THÁNH
*
Hai Người Tiên phong – Hùng Lân & Hùng Thái Loan
*
HÔN PHỐI
*
Ca khúc tình yêu – Hùng Lân
Một ngày ghi nhớ – Hùng Lân
*
CẦU HỒN
*
Hãy tiếp nhận con – Hùng Lân
Vực sâu – Hùng Lân
*
THÁNH VỊNH
*
Chim non thoát lưới – Hùng Lân
Hạnh phúc thay – Hùng Lân
*
THÁNH CA TIN MỪNG
*
Vườn địa đàng – Hùng Lân
*
XUÂN
*
Lời nguyện đầu xuân – Hùng Lân
Mẹ là mùa xuân – Hùng Lân
Xuân hồng ân – Hùng Lân
Xuân hy vọng – Hùng Lân
*
THEO ABC
*

D.

*

Ai lên núi Chúa – Hùng Lân
Bấy nay – Hùng Lân
Bên bờ sông Babylon – Hùng Lân
Ca khúc tình yêu – Hùng Lân
Ca khúc trầm hương – Hùng Lân
Cao vời khôn ví – Hùng Lân
Có bao giờ – Hùng Lân
Con nay trở về – Hùng Lân
Chào mừng Chúa Giáng sinh – Hùng Lân
Chim non thoát lưới – Hùng Lân
Dâng hồn xác – Hùng Lân (hòa âm: Liên Bình Định)
Đêm thánh vô cùng – Franz Gruber & Hùng Lân
Đêm thánh vô cùng – Franz Gruber & Hùng Lân (hòa âm: Quang Trung & Giang Tâm)
Đồng cỏ tươi – Hùng Lân
Đời tôi – Hùng Lân
Đừng hỏi – Hùng Lân
Giêsu – Hùng Lân
Giêsu lân tuất – Hùng Lân
Hai Người Tiên phong – Hùng Lân & Hùng Thái Loan
Hạnh phúc thay – Hùng Lân
Hãy tiếp nhận con – Hùng Lân
Hãy vui lên – Hùng Lân
Hoan ca Phục Sinh – Hùng Lân
Hồn con vươn lên – Hùng Lân
Lạy Mẹ từ bi – Hùng Lân
Lời nguyện đầu xuân – Hùng Lân
Mẹ là mùa xuân – Hùng Lân
Một giọt sương – Hùng Lân
Một ngày ghi nhớ – Hùng Lân
Một sợi tơ vàng – Hùng Lân
Ngợi khen Giêsu – Hùng Lân
Ngợi khen Thiên Chúa – Hùng Lân
Nhớ ngày năm xưa – Hùng Lân
Phút cầu xin – Hùng Lân
Tình yêu nào – Hùng Lân
Tôi không còn cô đơn – Hùng Lân
Thắp ngọn nến hồng – Hùng Lân
Thắp sáng trong con – Hùng Lân & Trầm Hương
Thầy là cây nho – Hùng Lân
Trèo lên cao sơn – Hùng Lân
Trên núi Cây Dầu – Hùng Lân
Trường ca tạo vật – Hùng Lân
Trường ca tạo vật – Hùng Lân & Trần Đăng Tín
Vinh quang Chúa – Hùng Lân
Vinh quang Chúa – Hùng Lân (hòa âm: Liên Bình Định)
Vực sâu – Hùng Lân
Vườn địa đàng – Hùng Lân
Xin chỉ cho con – Hùng Lân
Xin Ngài thương ban – Hùng Lân
Xin Thánh Thần – Hùng Lân
Xin tri ân Ngài – Hùng Lân
Xin trở nên thạch động – Hùng Lân
Xuân hồng ân – Hùng Lân
Xuân hy vọng – Hùng Lân
*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s