*Nhạc sĩ Thành Tâm (Lm.) – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

*
Ave Maria – Thành Tâm (ĐM)
Ai kính sợ Chúa (Tv. 127) – Thành Tâm (TV)
Alleluia! Hát lên người ơi – Thành Tâm & Trần Sỹ Tín (MPS)
Anh em hãy đi (Tv. 116) – Thành Tâm (TV)
*
Bài ca dâng lễ – Thành Tâm (MPS)
Bài ca Đức Cậy (Tv. 21) – Thành Tâm (TV)
Bài ca Đức Mến – Thành Tâm (TCTM)
Bài ca hiệp nhất – Thành Tâm (CN.HL)
Bài ca Môisen – Thành Tâm (TCTM)
Bài ca tin yêu – Thành Tâm (CN.HL)
Bài ca thống hối – Thành Tâm (TCTM)
Bài ca vũ trụ (tv 148) – Thành Tâm (NL)
Bạn đường – Thành Tâm (TCVĐ)
Bêlem Yuđê – Thành Tâm (MGS)
Bí tích Tình yêu – Thành Tâm (MMT)
Bộ lễ Vào đời 2006 – Thành Tâm (BL.KN)
*
Ca ngợi Đức Kitô – Thành Tâm (TCTM)
Cảm mến tình Cha – Thành Tâm (TCTM)
Con tin thưa Thầy – Thành Tâm (CT)
Con xin phó thác – – Thành Tâm (TV)
*
Chẳng biết lấy gì – Thành Tâm (DL)
Chỉ có một Chúa – Thành Tâm (TCTM)
Chờ ngày quang lâm (Tv. 24) – Thành Tâm (TV)
Chúa đã sinh ra – Thành Tâm (MGS)
Chúa đã sống lại – Thành Tâm (MPS)
Chúa đến rồi – Thành Tâm (MGS)
Chúa đến rồi – Thành Tâm (MPS)
Chúa nguồn ánh sáng (Tv. 26) – Thành Tâm (TV)
Chúa ngự lên (Tv. 46) – Thành Tâm (TV)
Chúa sống lại rồi –  Thành Tâm (TCTM)
Chúa sống lại rồi – Thành Tâm (MPS)
Chúa thương cứu độ – Thành Tâm (TCTM)
Chúa thương chúng ta – Thành Tâm (TCVĐ)
Chúa uy linh – Thành Tâm (TCVĐ)
Chúc khen Danh Ngài – Thành Tâm (TCVĐ)
Chuông chiều – Thành Tâm (NCĐM)
*
Dân Sion ơi – Thành Tâm (TCTM)
Dấu chân trên cát – Thành Tâm (TCVĐ)
Diễm tình ca 1 – Thành Tâm (HP)
Diễm tình ca 2 – Thành Tâm (HP)
Diễm tình ca 3 – Thành Tâm (HP)
*
Đáp ca Mùa Giáng Sinh – Thành Tâm (ĐC)
Đêm khuya năm xưa – Thành Tâm (MGS)
Điều răn mới – Thành Tâm (TCTM)
Đường lối Chúa – Thành Tâm (TV)
*
Ephata – Thành Tâm (TCTM)
*
Galilê – Thành Tâm (CN.HL)
Giêsu Giêsu – Thành Tâm (TT)
*
Hát cho mọi người – Thành Tâm (TV)
Hát mừng tri ân – Thành Tân (TV)
Hãy hát mừng Chúa – Thành Tâm (ĐC)
Hãy quay về – Thành Tâm (TCTM)
Hãy tỉnh thức – Thành Tâm (TCTM)
Hãy thương yêu nhau – Thành Tâm (TCTM)
Hãy vui mừng 2 – Thành Tâm (NL)
Họp nhau trong khúc hát – Thành Tâm (TCVĐ)
Hồng ân Thiên Chúa – Thành Tâm (CN.HL)
Hướng tâm hồn lên – Thành Tâm (TV)
*
Kinh mai – Thành Tâm (CN.HL)
Kính chào Nữ Vương – Thành Tâm (ĐM)
Ký thác cho Chúa – Thành Tâm (ĐC)
*
Không ai đã thấy Chúa – Thành Tâm (TCTM)
Không ngừng chúc tụng – Thành Tâm (ĐC)
*
Làm con của Cha – Thành Tâm (TCTM)
Làm sao dám mơ – Thành Tâm (TCVĐ)
Làm sao dám mơ – Thành Tâm (CN.HL)
Lạy Chúa Thánh Thần – Thành Tâm (CBN)
Lạy Chúa Thánh Thần – Thành Tâm (CTT)
Lạy Đức Nữ Trinh – Thành Tâm (ĐM)
Lễ xong rồi – Thành Tâm (KL)
Lòng Chúa nhân ái – Thành Tâm (ĐC)
Lời cầu nửa đêm – Thành Tâm (MGS)
Lời Chúa – Thành Tâm (BL.KN)
Lời Mẹ ru con – Thành Tâm (TCVĐ)
Lời nguyện hiến tế 1 – Thành Tâm (TCTM)
Lời nguyện hiến tế 2 – Thành Tâm (TCTM)
Lời nguyện hiến tế 3 – Thành Tâm (TCTM)
Lời nguyện hiến tế 3 – Thành Tâm (CN.HL)
Lời trường sinh – Thành Tâm (ĐC)
*
Maranatha – Thành Tâm (MV)
Mẹ đầy ơn phúc – Thành Tâm (ĐM)
Mẹ đầy ân phúc (Piano) – Phương Anh & Thành Tâm & Hạt Cát (ĐM)
Mẹ hằng cứu giúp – Thành Tâm (ĐM)
Mong thấy Nhan Chúa – Thành Tâm (ĐC)
Một điềm lạ – Thành Tâm (ĐM)
Muôn dân thiên hạ – Thành Tân (TV)
Mừng hát Chiên Con – Thành Tâm (TCTM)
Mừng khen Giavê – Thành Tâm (ĐM)
Mừng vui lên Exultet – Thành Tâm (MPS)
*
Này một Hài Nhi – Thành Tâm (MGS)
Nẻo đi của Ngài – Thành Tâm (TV)
Nếu – Thành Tâm (CN.HL)
Nếu hạt lúa – Thành Tâm (CT)
Noel! Noel! – Thành Tâm (MGS)
Nước Trời đã gần – Thành Tâm (MV)
Nước Trời đã gần – Thành Tâm (TCTM)
*
Ngài cho anh Ngài cho tôi – Thành Tâm (TCVĐ)
Ngày xưa ấy – Thành Tâm (CN.HL)
Ngôi Lời – Thành Tâm (TCTM)
Nguyện cầu – Thành Tâm (TCVĐ)
Người ơi hãy nhớ – Thành Tâm (TCTM)
*
Nhân chứng Phúc Âm – Thành Tâm (KL)
Nhập lễ Phục Sinh và Lễ Thăng Thiên – Thành Tâm (MPS)
Nhìn lên ảnh Mẹ – Thành Tâm (ĐM)
Như hạt miến – Thành Tâm (DL)
Như nai khát – Thành Tâm (TV)
Những người tìm Chúa – Thành Tâm (TV)
*
Phút linh thiêng – Thành Tâm (TT.TT)
Phút linh thiêng – Thành Tâm (MMT)
*
Quả tim mới – – Thành Tâm (TCTM)
Quê hương Thượng đế – Thành Tâm (MGS)
*
Song hành – Thành Tâm (TCVĐ)
Sống cho người yêu – Thành Tâm (HP)
Suy tôn Thánh Thể – Thành Tâm (TT.TT)
*
Tạ lễ với Mẹ – Thành Tâm (ĐM)
Tạ lễ với Mẹ – Thành Tâm (TCVĐ)
Tám mối phúc thật – Thành Tâm (TCTM)
Tán tụng Chúa – Thành Tâm (CT)
Tâm tình ca 1 – Thành Tâm (CN.HL)
Tâm tình ca 2 – Thành Tâm (CH)
Tâm tình ca 3 – Thành Tâm (CN.HL)
Tâm tình ca 4 – Thành Tâm (MC)
Tâm tình ca 5 – Thành Tâm (TV)
Tiến dâng Cha – Thành Tâm (DL)
Tìm lại màu xanh – Thành Tâm & Trần Sỹ Tín (TCVĐ)
Tình của Người đã chết – Thành Tâm (TCTM)
Tình của Người đã chết – Thành Tâm (TCVĐ)
Tình Chúa tình con – Thành Tâm (CN.HL)
Tình thương của Chúa – Thành Tâm (TV)
Tình yêu nhập thể – Thành Tâm (MGS)
Tôi mừng rỡ – Thành Tâm (TCTM)
Tôi sẽ bước đi – Thành Tâm (TV)
Tôi tin – Thành Tâm (TCVĐ)
Từ nguyên thủy – Thành Tâm (TCTM)
*
Thánh Thần hãy đến – Thành Tâm (CTT)
Thập giá Đức Kitô – Thành Tâm (TCTM)
Thập giá Đức Kitô – Thành Tâm (TT)
Theo Chúa – Thành Tâm (TCTM)
Thiên Chúa quyền năng (Tv. 28) – Thành Tân (TV)
*
Trên đường Emmau – Thành Tâm (TCTM)
Trong tay Ngài – Thành Tâm (ĐC)
Trời cao hỡi – Thành Tâm (TCTM)
*
Vạn tuế Đức Kitô – Thành Tâm (CKT)
Vạn tuế Đức Kitô – Thành Tâm (MPS)
Vào đời – Thành Tâm & Trần Sỹ Tín (TCVĐ)
Vào thánh điện – Thành Tâm (MPS)
Về đất hứa – Thành Tâm (TCTM)
Vì chúng ta – Thành Tâm (TCTM)
Vì xưa Ta đói – Thành Tâm (TCVĐ)
Vinh danh – Thành Tâm (TCVĐ)
Vui lên anh em – Thành Tâm (TCTM)
Vui lên Sion – Thành Tâm (MV)
*
Xin Chúa hãy nhớ – Thành Tâm (ĐC)
Xin dạy con yêu Ngài – Thành Tâm (CN.HL)
Xin dủ lòng thương (Tv. 50) – Thành Tâm (TV)
Xin giữ gìn con (Tv. 15) – Thành Tâm (CN.HL)
Xin khôi phục dân Ngài (Tv. 70) – Thành Tâm (TV)
Xin Ngài thương con – Thành Tâm (MC)
Xin ngợi khen Cha (Tv. 102) – Thành Tâm (TV)
Xin tái tạo lòng con (Tv. 50) – Thành Tâm (TV)
Xin tri ân – Thành Tâm (CN.HL)
Xin vâng Ý Cha – Thành Tâm (TCTM)
Xuất hành – Thành Tâm & Trần Sỹ Tín (TCVĐ)
*
Ý Chúa – Thành Tâm (TCTM)
*
*
Thánh ca theo Nhạc sĩ (Pdf.)

Trên 1000 Ca khúc


Trên 500 Ca khúc
.


Trên 300 Ca khúc
.

Trên 200 Ca khúc
.

Trên 100 Ca khúc
.

Trên 50 Ca khúc
.

Trên 25 Ca khúc
.

 

3 thoughts on “*Nhạc sĩ Thành Tâm (Lm.) – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

  3. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s