*Nhạc sĩ Duy Linh PHN (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Abba Cha ơi – Duy Linh (CN.HL)
Ánh mắt Chúa – Duy Linh (CN.HL)
Áo mới cho con – Duy Linh (TH)
*
Bài ca cảm tạ – Duy Linh (TH)
Bài ca tạo hóa – Duy Linh (TLTCK)
Bài ngợi ca muôn đời – Duy Linh (TH)
Bài nhã nhạc mùa đông – Duy Linh (MV)
Bánh miến rượu nho – Duy Linh (DL)
Bao năm lạc lối – Duy Linh (CN.HL)
Biển tình thương xót – Duy Linh (TT.TT)
Biết lấy chi lấy gì – Duy Linh (DL)
Bốn mùa hồng ân (Mồng 3 Tết) – Duy Linh (X)
*
Ca mừng chư thánh – Duy Linh (CT)
Ca ngợi – Duy Linh (NL)
Cảm tạ lòng Chúa thương xót – Duy Linh (TT.TT)
Cảm tạ tình Chúa – Duy Linh (CN.HL)
Cất bước lên đường – Duy Linh (KL)
Cầu xin Thánh Linh – Duy Linh (CTT)
Có Chúa là niềm vui – Duy Linh (CN.HL)
Có Chúa phù trì – Duy Linh (TH)
Có một điềm lạ – Duy Linh (ĐM)
Con cần đến Chúa – Duy Linh (CN.HL)
Con chỉ có – Duy Linh (DL)
Con dâng lên Ngài – Duy Linh (DL)
Con đường nhỏ Têrêsa – Duy Linh (CT)
Con hân hoan vui sướng – Duy Linh (NL)
Con mong ước – Duy Linh (NL)
Con muốn quên đi – Duy Linh (TCVĐ)
Con quyết quay về – Duy Linh (CN.HL) (MV)
Con sẽ là tiên tri – Duy Linh (TH)
Con tìm về Chúa – Duy Linh (CN.HL)
Con trông lên Chúa – Duy Linh (CN.HL)
Con tuyên xưng – Duy Linh (TCTM)
Con về bên Chúa – Duy Linh (CN.HL)
Cùng dâng lên Chúa – Duy Linh (DL)
Cùng hiệp dâng – Duy Linh (DL)
Cùng Mẹ con dâng – Duy Linh (DL)
Cùng Mẹ con đi – Duy Linh (ĐM)
Cùng với Chúa – Duy Linh (KL)
*
Cha là Đấng quyền năng – Duy Linh (CN.HL)
Cha ta ở trên trời – Duy Linh (CN.HL)
Chẳng dám nhìn lâu – Duy Linh (CN.HL)
Cho con ánh sáng đức tin – Duy Linh (CN.HL)
Chờ Mẹ đến cùng – Duy Linh (ĐM)
Chúa an bài mọi sự – Duy Linh (NL)
Chúa biết mọi sự – Duy Linh (CN.HL)
Chúa đã lên trời – Duy Linh (MPS)
Chúa đã sống lại thật rồi – Duy Linh (MPS)
Chúa đã tặng ban – Duy Linh (NL)
Chúa đến với ta – Duy Linh (MV)
Chúa Giêsu yêu con (Lễ các Tổng lãnh Thiên Thần) – Duy Linh (CT)
Chúa là ánh sáng – Duy Linh (NL)
Chúa là Cha thật của con – Duy Linh (CN.HL)
Chúa là Đấng chăn dắt con – Duy Linh (CN.HL)
Chúa là điểm tựa – Duy Linh (CN.HL)
Chúa là khiên mộc – Duy Linh (NL)
Chúa là mặt trời hòa bình – Duy Linh (MV)
Chúa là sức mạnh – Duy Linh (NL)
Chúa là tuổi xuân con – Duy Linh (NL)
Chúa lên trời dọn chỗ – Duy Linh (MPS)
Chúa muôn đời là Vua – Duy Linh (CKV)
Chúa ngự ở đây – Duy Linh (CN.HL)
Chúa vẫn ở bên con – Duy Linh (CN.HL)
Chúa vẫn trọn tình thương – Duy Linh (CN.HL)
Chúc tụng Cha hiền – Duy Linh (NL)
Chúc tụng Chúa đi – Duy Linh (NL)
Chung lời ca khen Chúa – Duy Linh (TLTCK)
Chung một ước nguyện – Duy Linh (HP)
Chung nhịp – Duy Linh (HP)
Chung xây cuộc đời – Duy Linh (HP)
Chuyện tình anh Giêsu – Duy Linh (TCVĐ)
*
Dâng bánh miến rượu nho – Duy Linh (DL)
Dâng Chúa – Duy Linh (DL)
Dâng Chúa hoa hồng – Duy Linh (DL)
Dâng Chúa mùa xuân mới – Duy Linh (X)
Dâng Chúa tình con – Duy Linh (DL)
Dâng đóa hồng son – Duy Linh (HP)
Dâng lễ vật đầu mùa – Duy Linh (DL)
Dâng lên Mẹ – Duy Linh (ĐM)
Dâng lên niềm mến tin – Duy Linh (MGS)
Dâng lên tình yêu – Duy Linh (HP)
Dâng Mẹ con ơi – Duy Linh (ĐM)
Dâng Mẹ lời kinh – Duy Linh (ĐM)
Dâng tình con thơ – Duy Linh (DL)
Dậy mà đi – Duy Linh (KL)
*
Đang khi mong đợi – Duy Linh (MV)
Đây những bàn tay – Duy Linh (DL)
Đầy tớ khôn ngoan – Duy Linh (CT)
Để khắp địa cầu (Khánh nhật Truyền giáo) – Duy Linh (TG)
Đến đây dâng Chúa – Duy Linh (DL)
Đến với lòng Chúa thương xót – Duy Linh (TT.TT)
Đi tìm bầu trời – Duy Linh (TH)
Đi tìm nhan Ngài – Duy Linh (CN.HL)
Đi trong niềm tin – Duy Linh (CT)
Điều con dâng Chúa – Duy Linh (DL)
Điều con xin Chúa – Duy Linh (NL)
Đời con – Duy Linh (CN.HL)
Đời con hai tiếng tri ân – Duy Linh (DL)
Đôi khi – Duy Linh (CN.HL)
Đón mùa xuân mới – Duy Linh (X)
Đừng ngại chông gai (Lễ các thánh TĐVN) – Duy Linh (CT)
Đường hạnh phúc – Duy Linh (HP)
Đường hy sinh – Duy Linh (CN.HL)
Đường lên đền thánh – Duy Linh (NL)
Đường nào Chúa đi – Duy Linh (CN.HL)
Đường về nhà Cha – Duy Linh (KL)
*
Gặp lại Chúa – Duy Linh (CN.HL)
Gia tài để lại – Duy Linh (KL)
Giêsu bông hồng thắm tình – Duy Linh (MC)
Giờ của lòng Chúa thương xót – Duy Linh (TT.TT)
Giờ hẹn đã đến rồi – Duy Linh (MV)
Giờ phút hân hoan – Duy Linh (NL)
*
Hai Tông đồ anh dũng – Duy Linh (CT)
Hái hoa dâng Mẹ Tapao – Duy Linh (ĐM)
Hái lộc đầu năm – Duy Linh (X)
Hạnh phúc bên Chúa – Duy Linh (CN.HL)
Hạnh phúc cho con – Duy Linh (CN.HL)
Hát lên Alleluia – Duy Linh (NL)
Hát trên đồi cao – Duy Linh (TCVĐ)
Hãy cứu lấy chúng tôi – Duy Linh (TLTCK)
Hãy đến và hãy nói – Duy Linh (MV)
Hãy đi và kể lại – Duy Linh (TH)
Hãy mở miệng con – Duy Linh (KL)
Hãy mừng vui lên (1.11) – Duy Linh (CT)
Hãy ngợi khen Chúa – Duy Linh (TLTCK)
Hãy nhìn lên Mẹ – Duy Linh (ĐM)
Hân hoan trong Thánh Thần – Duy Linh (CTT)
Hân hoan vào nhà Chúa – Duy Linh (NL)
Hoa kinh dâng Mẹ – Duy Linh (ĐM)
Hoa lòng dâng Chúa – Duy Linh (DL)
Hương thơ tình Chúa – Duy Linh (CN.HL)
Hướng về Cha – Duy Linh (NL)
*
Kiếp người qua đi – Duy Linh (CN.HL)
Khi trời ửng hồng – Duy Linh (MPS)
Khi vừa tỉnh giấc – Duy Linh (NL)
Khóc cánh hoa tàn – Duy Linh (TCVĐ)
Không bao giờ quá muộn – Duy Linh (TLTCK)
Không phải tại anh tại em – Duy Linh (TCVĐ)
Khúc hát cảm tạ – Duy Linh (CĐ)
*
Lầm lỗi – Duy Linh (TCVĐ)
Làm sao đáp đền – Duy Linh (CN.HL)
Lần đầu nói tiếng xin vâng – Duy Linh (ĐM)
Lạy cha thánh Gioan Vianey – Duy Linh (CT)
Lạy Mẹ Trinh vương – Duy Linh (ĐM)
Lạy thánh Phêrô Quý – Duy Linh (CT)
Lạy Thánh Tâm Giêsu – Duy Linh (TT.TT)
Lễ đã xong – Duy Linh (KL)
Lệ sầu Monica – Duy Linh (CT)
Lên đường loan báo tình thương – Duy Linh (TH)
Lời hứa trung thành – Duy Linh (HP)
Lời nguyện của rừng cây – Duy Linh (TLTCK)
Lời nguyện Giáng Sinh – Duy Linh (MGS)
Lời than của đá – Duy Linh (TCVĐ)
Lời than của núi rừng – Duy Linh (TLTCK)
Lời tình ngỏ – Duy Linh (TCVĐ)
Lời tình thánh – Duy Linh (CN.HL)
Lòng đầy hoan lạc (CN 2 PS) – Duy Linh (MPS)
Luật pháp Chúa – Duy Linh (CN.HL)
Luật yêu thương – Duy Linh (CN.HL)
Luôn chờ mong Ngài – Duy Linh (MV)
*
Maria Mẹ đẹp tươi – Duy Linh (ĐM)
Maria tình yêu của con – Duy Linh (HP)
Mau đến Chúa ơi – Duy Linh (MV)
Mẹ đẹp như búp sen hồng – Duy Linh (ĐM)
Mẹ dưới chân thập tự – Duy Linh (ĐM)
Mẹ là niềm hy vọng – Duy Linh (ĐM)
Mẹ là tất cả – Duy Linh (ĐM)
Mỗi khi nghĩ đến Ngài (CN 2 MC) – Duy Linh (MC)
Mỏi mòn chờ ơn Chúa – Duy Linh (CN.HL)
Mỗi phút giây trong đời – Duy Linh (TH)
Món quà cuộc sống – Duy Linh (CN.HL)
Một bài ca mới – Duy Linh (NL)
Một ngày không có Chúa – Duy Linh (TCVĐ)
Mùa đông mong chờ – Duy Linh (MV)
Mùa lúa mới – Duy Linh (DL)
Mùa xuân bên Mẹ – Duy Linh (X)
Mùa xuân dâng Chúa – Duy Linh (X)
Muôn đời là Chúa từ nhân – Duy Linh (CN.HL)
Muôn đời ngợi ca (CN 4 PS) – Duy Linh (MPS)
Mừng chư thánh hiển vinh – Duy Linh (CT)
Mừng Chúa chiến thắng – Duy Linh (MPS)
Mừng Mẹ Mân Côi – Duy Linh (ĐM)
Mừng thánh cả Giuse – Duy Linh (CT)
Mừng vui lên Giêrusalem (CN 4 MC) – Duy Linh (MC)
Mừng vui trong Chúa (Lễ Mẹ Vô Nhiễm) – Duy Linh (ĐM)
*
Nào đến đây (CN 5 TN) – Duy Linh (NL)
Nào hãy nghiệm xem – Duy Linh (CN.HL)
Nào nhanh chân – Duy Linh (NL)
Này con dâng Chúa – Duy Linh (DL)
Này hỡi loài người ơi – Duy Linh (MGS)
Này người yêu sao không đến – Duy Linh (MV)
Nén bạc thời gian – Duy Linh (CN.HL)
Nếu Chúa chấp tội (CN 28 TN) – Duy Linh (NL)
Nợ tình yêu – Duy Linh (KL)
Nơi hang đá (Lễ Thánh gia) – Duy Linh (MGS)
Nỗi lòng biển cả – Duy Linh (TLTCK)
*
Ngày đầu một năm – Duy Linh (X)
Ngày thành hôn – Duy Linh (HP)
Ngày tôi chào đời (Lễ T. GIoan B.) – Duy Linh (CT)
Ngày xuân dâng ý thơ (Mồng 1 Tết) – Duy Linh (X)
Ngợi ca lòng Chúa thương xót – Duy Linh (TT.TT)
Ngôi sao tỏa sáng (Lễ Hiển Linh) – Duy Linh (MGS)
Người mẹ Monica – Duy Linh (CT)
Người quản gia trung tín (Lễ T. Giuse) – Duy Linh (CT)
Nguyện Chúa thương nhận – Duy Linh (DL)
Nguyện dâng Thánh Tâm – Duy Linh (TT.TT)
Nguyện xin ơn Thánh Thần – Duy Linh (CTT)
*
Nhìn lên Chúa lòng thương xót – Duy Linh (LTXC)
Nhìn lên Mẹ Mân Côi – Duy Linh (ĐM)
Nhìn lên thánh giá – Duy Linh (CN.HL)
Nhịp nhàng hân hoan – Duy Linh (NL)
Nhờ Mẹ dâng lên Cha 1 – Duy Linh (ĐM)
Nhờ Mẹ dâng lên Cha 2 – Duy Linh (ĐM)
Nhớ ơn cha mẹ (Mồng 2 Tết) – Duy Linh (X)
Nhờ sứ thần – Duy Linh (DL)
Như Chúa yêu Giáo hội – Duy Linh (HP)
Như con thơ bé nhỏ – Duy Linh (CT)
Như xưa Mẹ dâng Con – Duy Linh (DL)
Những ai tìm Chúa (CN 30 TN) – Duy Linh (NL)
Những gì ta đã cho đi – Duy Linh (CN.HL)
Những nẻo đường tình yêu – Duy Linh (TH)
*
Ôi Thánh giá huy hoàng – Duy Linh (TT)
Ôi trái tim Giêsu – Duy Linh (CN.HL)
Ở đâu có tình yêu – Duy Linh (CN.HL)
Ở đâu rồi Chúa ơi – Duy Linh (CN.HL)
Ở lại cùng con – Duy Linh (MPS)
*
Quy tụ từ muôn nơi (CN 4 TN) – Duy Linh (NL)
Quyền uy Chúa – Duy Linh (KL)
*
Rap-bu-ni Lạy Thầy – Duy Linh (MPS)
*
Sao Chúa nỡ đành – Duy Linh (CN.HL)
Sống với niềm tin – Duy Linh (KL)
Sứ giả lòng thương xót – Duy Linh (LTXC)
*
Tạ ơn Chúa Thánh Thần – Duy Linh (CTT)
Ta về nơi đây – Duy Linh (NL)
Tay trong tay – Duy Linh (HP)
Tấm bánh trên tay – Duy Linh (DL)
Tâm hồn con sướng vui – Duy Linh (NL)
Tâm tình đơn sơ – Duy Linh (DL)
Tâm tình Mẹ con – Duy Linh (ĐM)
Tâm tình mùa xuân – Duy Linh (X)
Tâm tình Phêrô – Duy Linh (CT)
Tin Chúa hiện diện – Duy Linh (CN.HL)
Tín thác nơi lòng Chúa thương xót – Duy Linh (TT.TT)
Tình cao vời – Duy Linh (CN.HL)
Tình Chúa – Duy Linh (CN.HL)
Tình con dâng Mẹ – Duy Linh (ĐM)
Tình mãi mênh mông – Duy Linh (CN.HL) (TH)
Tình thương Chúa – Duy Linh (CN.HL)
Tình tự hiến – Duy Linh (TH)
Tôi biết tôi tin – Duy Linh (CT)
Tụng ca tình Chúa – Duy Linh (CN.HL)
Tuyên xưng Thiên Chúa là Cha – Duy Linh (NL)
Từ dấu chân Người – Duy Linh (CN.HL)
Từng bước tiến lên – Duy Linh (TH)
*
Thánh nữ Têrêsa – Duy Linh (CT)
Thánh Thần xin mau đến – Duy Linh (CTT)
Thắp nén hương xuân – Duy Linh (X)
Theo dấu chân Ngài – Duy Linh (KL) (MV)
Thiên Chúa là Cha – Duy Linh (NL)
Thương con Chúa ơi – Duy Linh (CN.HL)
Thương hoài ngàn năm – Duy Linh (CN.HL)
Tiếng gọi màu tím – Duy Linh (MC)
*
Trái đất mái nhà chung – Duy Linh (TLTCK)
Trái tim nhân lành – Duy Linh (CN.HL)
Trao nhau tình nồng – Duy Linh (HP)
Trinh vương Fatima – Duy Linh (ĐM)
Trở về bên Chúa – Duy Linh (CN.HL)
Trở về đi – Duy Linh (MC)Trời cao ơi (CN 4 MV) – Duy Linh (MV)
Trời vui lên – Duy Linh (MV)
Trong gia đình Thiên Chúa – Duy Linh (CN.HL)
Trong hân hoan (CN 6 PS) – Duy Linh (MPS)
Trong lòng Chúa thương xót – Duy Linh (TT.TT)
Trong tình Mẹ ấm êm – Duy Linh (ĐM)
Trước tòa trái tim – Duy Linh (CN.HL)
*
Vẫn đợi vẫn chờ – Duy Linh (CN.HL)
Vang bài ca cảm tạ – Duy Linh (TH)
Về bên Mẹ yêu thương – Duy Linh (ĐM)
Về đây dâng tiến – Duy Linh (DL)
Về mà kể lại – Duy Linh (KL)
Về với Cha đi thôi – Duy Linh (MC)
Vì con bé nhỏ – Duy Linh (CN.HL)
Vì muôn ơn phúc – Duy Linh (CN.HL)
Vì yêu thương – Duy Linh (NL)
Vinh quang danh dự – Duy Linh (TT)
Vỗ tay đi nào – Duy Linh (NL)
Với hết tâm tình – Duy Linh (CN.HL)
Vui lên – Duy Linh (MV)
Vui trên đồng cỏ xanh – Duy Linh (CN.HL) (MC)
Vững niềm cậy tin – Duy Linh (NL)
*
Xin Ba Ngôi hiệp nhất – Duy Linh (CN.HL)
Xin biện hộ giúp con – Duy Linh (MC)
Xin cảm tạ Cha – Duy Linh (NL)
Xin Cha luôn xót thương – Duy Linh (NL)
Xin cho con – Duy Linh (CN.HL)
Xin cho lời con – Duy Linh (NL)
Xin Chúa đoái nhìn – Duy Linh (NL)
Xin Chúa dủ thương – Duy Linh (MC)
Xin Chúa đừng chê – Duy Linh (DL)
Xin Chúa lắng nghe – Duy Linh (NL)
Xin Chúa nên núi đá – Duy Linh (NL)
Xin dâng lên bánh miến – Duy Linh (DL)
Xin dâng lên Chúa – Duy Linh (DL)
Xin dâng tiến Chúa – Duy Linh (DL)
Xin đến giúp con – Duy Linh (NL)
Xin đổ tràn lòng con – Duy Linh (TT.TT)
Xin dủ lòng thương – Duy Linh (NL)
Xin đừng xua đuổi – Duy Linh (NL)
Xin được làm cỏ non – Duy Linh (CN.HL)
Xin lòng Chúa thương xót – Duy Linh (TT.TT)
Xin mau đáp lời – Duy Linh (NL)
Xin Mẹ chỉ bảo đàng lành – Duy Linh (ĐM)
Xin Ngài thứ tha – Duy Linh (CN.HL)
Xin nghe tiếng con – Duy Linh (MPS)
Xin nghe tiếng nguyện cầu – Duy Linh (NL)
Xin nguồn sáng chiếu soi – Duy Linh (CTT)
Xin nhìn và xót thương – Duy Linh (MC)
Xin phái thợ gặt – Duy Linh (KL)
Xin thánh hóa – Duy Linh (DL)
Xin thánh hóa gia đình 1 – Duy Linh (KL)
Xin thánh hóa gia đình 2 – Duy Linh (KL)
Xin tình yêu liên kết – Duy Linh (CN.HL)
Xin trọn đời con – Duy Linh (CN.HL)
Xin vâng như Mẹ – Duy Linh (ĐM)
Xin vui mừng lên – Duy Linh (ĐM)
Xuân đến thật rồi – Duy Linh (X)
*
Ý định của Chúa – Duy Linh (NL)
Yêu chỉ vì yêu – Duy Linh (MC)
Yêu người – Duy Linh (TCTM)
Yêu như Cha trên trời – Duy Linh (LTXC)
Yêu Thầy sẽ giữ lời Thầy – Duy Linh (MPS)
*
________________________________________
*

Thánh ca theo Nhạc sĩ (Pdf.)

Trên 1000 Ca khúc


Trên 500 Ca khúc
.


Trên 300 Ca khúc
.

Trên 200 Ca khúc
.

Trên 100 Ca khúc
.

Trên 50 Ca khúc
.

Trên 25 Ca khúc
.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s