*Nhạc sĩ Đức Khải – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bác ái yêu thương – Đức Khải
Bài ca yêu thương – Đức Khải
Bánh rượu cuộc đời – Đức Khải
Bánh rượu đời con – Đức Khải

Cát bụi thành người – Đức Khải
Cậy trông nơi Mẹ – Đức Khải
Có Chúa từng ngày – Đức Khải
Con tim thống hối – Đức Khải
Công cha nghĩa mẹ – Đức Khải
Của lễ con dâng – Đức Khải
Cùng Giêsu – Đức Khải
Cuộc đời Chúa ban – Đức Khải
Cuộc đời này – Đức Khải
Cuộc đời yêu thương – Đức Khải

Chúa là tất cả – Đức Khải
Chúa ở với con – Đức Khải
Chúa sống lại – Đức Khải
Chúa vẫn đồng hành – Đức Khải
Chuỗi Mân Côi – Đức Khải
Chuông nhà thờ – Đức Khải

Dâng Mẹ – Đức Khải
Dâng Mẹ hoa lòng – Đức Khải
Dâng Mẹ lời kinh – Đức Khải
Dâng Ngài – Đức Khải
Dâng Ngài đời con – Đức Khải
Dọn đường Chúa đến – Đức Khải

Đem Tin Mừng – Đức Khải
Đến cùng Chúa – Đức Khải
Đi làm chứng nhân – Đức Khải
Đi về nhà Cha – Đức Khải
Đời con – Đức Khải
Đời con có Chúa – Đức Khải
Đời con có Mẹ – Đức Khải
Đong đầy yêu thương – Đức Khải
Đường về trong mưa – Đức Khải

Gặp Chúa – Đức Khải
Giọt nước mắt thống hối – Đức Khải

Hạt bụi đời con – Đức Khải
Hãy để Giêsu ở lại – Đức Khải

Khúc ca Thiên Thần – Đức Khải
Kim khánh hôn phối – Đức Khải

Lời ca dâng Mẹ – Đức Khải
Lời kinh cuộc đời – Đức Khải
Lời kinh dâng Mẹ 1 – Đức Khải
Lời kinh dâng Mẹ 2 – Đức Khải
Lời sáng tạo – Đức Khải
Lòng thương xót Chúa – Đức Khải
Lữ khách Emmau – Đức Khải

Mẹ ơi – Đức Khải
Mỗi người – Đức Khải
Mỗi sớm từng ngày – Đức Khải
Một thoáng đời người – Đức Khải
Mừng Thánh Rosalima – Đức Khải

Noel đã về – Đức Khải

Ngài sẽ ra tay – Đức Khải
Người cha nhân hậu – Đức Khải
Người ơi có biết – Đức Khải
Nguyện cầu dâng Cha – Đức Khải
Nguyện dâng – Đức Khải
Nguyện ước bên nhau – Đức Khải

Nhìn lại mình – Đức Khải

Sẽ có một ngày – Đức Khải

Tình Cha bao la – Đức Khải
Tình Chúa thương – Đức Khải
Tình con nhỏ bé – Đức Khải
Tình con thơ – Đức Khải
Tình Mẹ bao la – Đức Khải
Tình Ngài – Đức Khải
Tình Ngài bao la – Đức Khải
Tình yêu Giêsu – Đức Khải
Tôn vinh Giêsu Vua – Đức Khải
Từng bước đời con – Đức Khải

Thánh Catarina – Đức Khải
Thánh giá cuộc đời – Đức Khải
Thánh Giá đời con – Đức Khải
Thánh Hoàng Lương Cảnh – Đức Khải
Thánh Vinh Sơn Liêm – Đức Khải
Theo Thầy – Đức Khải
Thương con – Đức Khải
Thương con từ thuở ngàn xưa – Đức Khải
Thương con từ thuở xa vời – Đức Khải
Thuyền đời con – Đức Khải

Trái tim của Ngài – Đức Khải

Ước mơ ngày xuân – Đức Khải

Vang khúc cảm tạ – Đức Khải
Vang khúc tạ ơn – Đức Khải
Vang khúc tình Ngài – Đức Khải
Vang mãi lời ca – Đức Khải
Vào đời với Chúa – Đức Khải
Về nhà Cha – Đức Khải
Vinh danh Chúa Ba Ngôi – Đức Khải
Vườn hoa dâng Mẹ – Đức Khải

Xin cảm ơn Ngài – Đức Khải
Xin dâng lên Mẹ – Đức Khải
Xin dâng Ngài – Đức Khải
Xin dâng về Mẹ – Đức Khải
Xin hát về Ngài – Đức Khải
Xin tạ ơn – Đức Khải

_______________________
*
NHẬP LỄ
*
Chuông nhà thờ – Đức Khải
*
DÂNG LỄ
*
Bánh rượu cuộc đời – Đức Khải
Bánh rượu đời con – Đức Khải
Của lễ con dâng – Đức Khải
Cuộc đời này – Đức Khải
Dâng Ngài – Đức Khải
Đời con – Đức Khải
Lời kinh cuộc đời – Đức Khải
Nguyện cầu dâng Cha – Đức Khải
Nguyện dâng – Đức Khải
Tình con nhỏ bé – Đức Khải
Tình con thơ – Đức Khải
Xin dâng Ngài – Đức Khải
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Bác ái yêu thương – Đức Khải
Bài ca yêu thương – Đức Khải
Có Chúa từng ngày – Đức Khải
Cuộc đời yêu thương – Đức Khải
Chúa là tất cả – Đức Khải
Chúa ở với con – Đức Khải
Chúa vẫn đồng hành – Đức Khải
Dâng Ngài đời con – Đức Khải
Đến cùng Chúa – Đức Khải
Đời con có Chúa – Đức Khải
Đong đầy yêu thương – Đức Khải
Đường về trong mưa – Đức Khải
Lời sáng tạo – Đức Khải
Mỗi sớm từng ngày – Đức Khải
Ngài sẽ ra tay – Đức Khải
Tình Cha bao la – Đức Khải
Tình Ngài – Đức Khải
Tình Ngài bao la – Đức Khải
Tình yêu Giêsu – Đức Khải
Theo Thầy – Đức Khải
Thương con – Đức Khải
Thương con từ thuở ngàn xưa – Đức Khải
Thương con từ thuở xa vời – Đức Khải
Vang khúc tạ ơn – Đức Khải
Vang khúc tình Ngài – Đức Khải
Vang mãi lời ca – Đức Khải
Vào đời với Chúa – Đức Khải
Xin hát về Ngài – Đức Khải
*
MÙA VỌNG
*
Dọn đường Chúa đến – Đức Khải
*
MÙA GIÁNG SINH
*
Khúc ca Thiên Thần – Đức Khải
Noel đã về – Đức Khải
*
MÙA CHAY
*
Cát bụi thành người – Đức Khải
Con tim thống hối – Đức Khải
Đi về nhà Cha – Đức Khải
Gặp Chúa – Đức Khải
Giọt nước mắt thống hối – Đức Khải
Hạt bụi đời con – Đức Khải
Người cha nhân hậu – Đức Khải
Nhìn lại mình – Đức Khải
Tình Chúa thương – Đức Khải
Từng bước đời con – Đức Khải
Thánh giá cuộc đời – Đức Khải
Thánh giá đời con – Đức Khải
Thuyền đời con – Đức Khải
Về nhà Cha – Đức Khải
*
MÙA PHỤC SINH
*
Chúa sống lại – Đức Khải
Lữ khách Emmau – Đức Khải
*
CHÚA BA NGÔI
*
Vinh danh Chúa Ba Ngôi – Đức Khải
*
THÁNH THỂ – THÁNH TÂM
*
Hãy để Giêsu ở lại – Đức Khải
Trái tim của Ngài – Đức Khải
*
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
*
Lòng thương xót Chúa – Đức Khải
*
ĐỨC MẸ
*
Cậy trông nơi Mẹ – Đức Khải
Chuỗi Mân Côi – Đức Khải
Dâng Mẹ – Đức Khải
Dâng Mẹ hoa lòng – Đức Khải
Dâng Mẹ lời kinh – Đức Khải
Đời con có Mẹ – Đức Khải
Lời ca dâng Mẹ – Đức Khải
Lời kinh dâng Mẹ 1 – Đức Khải
Lời kinh dâng Mẹ 2 – Đức Khải
Mẹ ơi – Đức Khải
Tình Mẹ bao la – Đức Khải
Vườn hoa dâng Mẹ – Đức Khải
Xin dâng lên Mẹ – Đức Khải
Xin dâng về Mẹ – Đức Khải
*
CÁC THÁNH
*
Mừng Thánh Rosalima – Đức Khải
Thánh Catarina – Đức Khải
Thánh Hoàng Lương Cảnh – Đức Khải
Thánh Vinh Sơn Liêm – Đức Khải
*
CHA MẸ
*
Công cha nghĩa mẹ – Đức Khải
*
HÔN PHỐI
*
Kim khánh hôn phối – Đức Khải
Nguyện ước bên nhau – Đức Khải
*
CẦU HỒN
*
Mỗi người – Đức Khải
Một thoáng đời người – Đức Khải
Người ơi có biết – Đức Khải
Sẽ có một ngày – Đức Khải
*
TRUYỀN GIÁO
*
Cùng Giêsu – Đức Khải
Đem Tin Mừng – Đức Khải
Đi làm chứng nhân – Đức Khải
*
THÁNH CA TẠ ƠN
*
Cuộc đời Chúa ban – Đức Khải
Vang khúc cảm tạ – Đức Khải
Xin cảm ơn Ngài – Đức Khải
Xin tạ ơn – Đức Khải
*
XUÂN
*
Ước mơ ngày xuân – Đức Khải
*
_______________________
*

Thánh ca theo Nhạc sĩ (Pdf.)

Trên 1000 Ca khúc

Trên 500 Ca khúc
.

Trên 300 Ca khúc
.
Trên 200 Ca khúc
.
Trên 100 Ca khúc
.
Trên 50 Ca khúc
.
Trên 25 Ca khúc
.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s