Nhạc sĩ Vinam – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

25 năm ân phúc chan hòa – Vinam (TCTO)
*
Alleluia (CN PS C) – Vinam (ĐC)
Ánh mắt nhân từ (Tv. 6) – Vinam (TV)
*
Bánh hóa nhiều (Lễ Mình Máu Thánh Chúa C) – Vinam (TCTM)
Bên cung điện (Tv. 70) – Vinam (NL)
Bên Mẹ Mân Côi – Vinam (ĐM)
Bước tới thiên nhan – Vinam (NL)
Bước theo Thần khí – Vinam (CTT)
*
Ca tụng Chúa 2 (Tv. 66) – Vinam (NL)
Cảm tạ Chúa (Tv. 117) – Vinam (TV)
Cảm tạ Ngài (Tv. 66) – Vinam (TV)
Canvê chiều – Vinam (ĐM)
Con biết dâng gì – Vinam (DL)
Con đi tìm – Vinam (CN.HL)
Con được tha (CN 11 TN C) – Vinam (TCTM)
Con hãy xin (CN 17 TN C) – Vinam (TCTM)
Con là Thượng Tế (Tv. 109) – Vinam (TV)
Con mãi tạ ơn Chúa – Vinam (TCTO)
Con mong đợi Chúa (Tv. 62) – Vinam (TV)
Con ơi Ta chờ – Vinam (CN.HL)
Con phó thác (Tv. 30) – Vinam (TV)
Con tường thuật (Tv. 70) – Vinam (ĐC)
Con xin đàn ca (Tv. 137) – Vinam (TV)
Con xin tán dương (Tv. 29) – Vinam (TV)
Của lễ ân tình – Vinam (DL)
Của lễ tôn vinh – Vinam (DL)
Cùng Đức Mẹ Tàpao – Vinam (NCĐM)
Cuộc tình bên Mẹ – Vinam (HP)
*
Cha Thánh Giuse – Vinam (CT)
Chan hòa hồng ân – Vinam (TCTO)
Chén cứu độ (Tv. 115) – Vinam (TV)
Chiên theo Ta (CN 4 PS C) – Vinam (MPS)
Chính là Chúa (CN 3 PS C) – Vinam (MPS)
Cho một tình yêu – Vinam (HP)
Chọn phần hơn (CN 16 TN C) – Vinam (TCTM)
Chốn hy vọng của ta – Vinam (CN.HL)
Chớ thách Chúa (CN 1 MC C) – Vinam (MC)
Chúa bên con (Tv. 90) – Vinam (ĐC)
Chúa đáng chúc tụng (Tv. 144) – Vinam (MPS)
Chúa là ánh sáng (Tv. 26) – Vinam (TV)
Chúa là Đấng Thánh (Tv. 46) – Vinam (ĐC)
Chúa mãi bên con (Tv. 106) – Vinam (TV)
Chúa tín trung (Tv. 99) – Vinam (TV)
Chung lời tiến dâng – Vinam (DL)
*
Dâng – Vinam (DL)
Dâng cùng hương hoa – Vinam (DL)
Dâng đời – Vinam (DL)
*
Đây Thần Linh (CN Lễ Hiện Xuống C) – Vinam (CTT)
Đi mang bình an (CN 14 TN C) – Vinam (ĐC)
Đi theo Ta (CN 12 TN C) – Vinam (ĐC)
Đông Sơn mùa hồng ân – Vinam (TCTO)
Đời con có Chúa – Vinam (CN.HL)
Đời miệt mài dâng Chúa – Vinam (DL)
*
Giã từ – Vinam (TCTM)
*
Hạnh phúc bên Chúa – Vinam (TH)
Hạnh phúc của con – Vinam (CN.HL)
Hát mừng Giavê (Tv. 95) – Vinam (ĐC)
Hãy cứ tin – Vinam (TCTM)
Hãy nếm thử (Tv. 33) – Vinam (ĐC)
Hãy nhận con đi – Vinam (DL)
Hãy sống khoan dung – Vinam (CN.HL)
Hoan hô con Vua Đavít (Tv. 46) – Vinam (ĐC)
Hương hoa cõi lòng – Vinam (DL)
Hương lễ mới – Vinam (DL)
*
Khi Chúa nhìn con – Vinam (CN.HL)
*
Làn hương thơm – Vinam (CN.HL)
Lạy Chúa con! (CN 2 PS C) – Vinam (MPS)
Lề luật Chúa (Tv. 18) – Vinam (ĐC)
Lễ an bình – Vinam (DL)
Lễ đời con 2 – Vinam (DL)
Lễ hết rồi – Vinam (KL)
Lên núi Thánh (Tv. 14) – Vinam (ĐC)
Linh hồn tôi ơi (Tv. 102) – Vinam (ĐC)
Lời ca và trái tim – Vinam (NSHĐT)
Lời ca và trái tim – Vinam (TCVĐ)
Lời đoan nguyền – Vinam (CH)
Lời hằng sống – Vinam (CN.HL)
*
Maria Mân Côi – Vinam (NCĐM)
Mẹ của lòng con – Vinam (ĐM)
Mẹ Mân Côi Maria – Vinam (NCĐM)
Mến Thầy (CN 6 PS C) – Vinam (MPS)
*
Nào tung hô (Tv. 65) – Vinam (CN.HL)
Niềm vui bên Chúa – Vinam (CN.HL)
*
Ngài bên cuộc đời – Vinam (CN.HL)
Ngài cứu con (Tv. 21) – Vinam (ĐC)
Ngàn lời tri ân – Vinam (NSHĐT)
Ngày xuân bên Chúa – Vinam (X)
Ngợi ca Thượng Đế – Vinam (NL)
Ngợi khen Giavê – Vinam (NL)
Người anh em (CN 15 TN C) – Vinam (NL)
Người đến như mùa xuân – Vinam (X)
Người được tha thứ (Tv. 31) – Vinam (ĐC)
Người sẽ đến – Vinam (MV)
Người từ bụi đất – Vinam (CH)
Người về Trời (CN Lễ Thăng Thiên C) – Vinam (MPS)
*
Nhìn về Thánh giá (Tv. 76) – Vinam (CN.HL)
Như Thầy yêu (CN 5 PS C) – Vinam (MPS)
*
Ở bên Ngài (Tv. 15) – Vinam (ĐC)
*
Quyền uy Chúa (Tv. 28)(Lễ Chúa Giêsu chịu Phép rửa) – Vinam (ĐC)
*
Sao Chúa bỏ con (Tv. 15) – Vinam (ĐC)
Sinh hoa trái (CN 3 MC C) – Vinam (MC)
Suy tôn Thánh giá – Vinam (NL)
*
Tạ lễ – Vinam (KL)
Tiếng ca hòa tiếng cười – Vinam (NSHĐT)
Tiếng ca hòa tiếng cười – Vinam (TCVĐ)
Tiếng hát từ đồng xanh (Tv. 148) – Vinam (NL)
Tiếng hát trong Thần linh – Vinam (CTT)
Tình Mẹ thiết tha – Vinam (ĐM)
Tình Ngài thiên thu – Vinam (CN.HL)
Tình yêu cực thánh – Vinam (CN.HL)
Tôn vinh Thầy (Lễ Chúa Ba Ngôi C) – Vinam (CBN)
Từ hừng đông (Tv. 62) – Vinam (ĐC)
*
Thầy là cây nho – Vinam (TCTM)
Theo ý Cha (CN Lễ Lá C) – Vinam (TT)
*
Trần gian ngày đó – Vinam (CH)
Trọn đời hiến dâng – Vinam (TH)
Trong nhà Chúa (Tv. 38) – Vinam (NL)
*
Vào cung thánh – Vinam (NL)
Vào thiên đàng (Lễ Chúa Kitô Vua C) – Vinam (CKV)
Về với Cha (CN 4 MC C) – Vinam (MC)
Việc Chúa làm (Tv 125) – Vinam (ĐC)
Vinh phúc quê Trời – Vinam (CN.HL)
Vinh quang danh Chúa – Vinam (CN.HL)
Vui lên đền – Vinam (NL)
Vui lên đền – Vinam (TV)
*
Xin ca khen danh Chúa – Vinam (NL)
Xin Chúa thương – Vinam (MC)
Xin dâng Cha – Vinam (DL)
Xin Ngài tha thứ – Vinam (CN.HL)
Xin tiến dâng – Vinam (DL)
Xin theo Thầy (CN 13 TN C) – Vinam (CN.HL)
Xin thương con (Tv. 50) – Vinam (NL)

AlleluiaMùa Phục Sinh
Ánh mắt nhân từCa Nguyện – Hiệp Lễ
+
Bánh hóa nhiềuThánh Ca Tin Mừng
Bên cung điệnNhập Lễ
Bên Mẹ mân côiĐức Mẹ (Mân Côi)
Bước theo Thần khíChúa Thánh ThầnLời bài hát
+
Ca tụng Chúa 2Nhập Lễ
Cảm tạ NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Canvê chiềuĐức Mẹ
Con biết dâng gìDâng Lễ
Con được tha (CN 11C TN)Thánh Ca Tin Mừng
Con hãy xin (CN 17C TN)Thánh Ca Tin Mừng
Con là Thượng tế (Tv. 109)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Con mong đợi ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Con ơi Ta chờCa Nguyện – Hiệp Lễ
Con phó thácCa Nguyện – Hiệp Lễ
Con tường thuật (Tv 70)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Con xin đàn ca (Tv. 137)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Con xin tán dương (Tv 29)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Của lễ ân tìnhDâng Lễ
Của lễ tôn vinhDâng Lễ
Cuộc tình bên MẹHôn Phối
+
Cha thánh GiuseCác Thánh
Chén cứu độCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chiên theo Ta (CN 4C PS)Mùa Phục Sinh
Chính là Chúa (CN 3C PS)Mùa Phục Sinh
Cho một tình yêuHôn Phối
Chọn phần hơn (CN 16C TN)Thánh Ca Tin Mừng
Chúa bên con (Tv 90)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa đáng chúc tụng (CN 5C PS)Mùa Phục Sinh
Chúa là ánh sáng (Tv. 26)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa là Đấng Thánh (Lễ Thăng Thiên)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa tín trung (Tv. 99)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chung lời tiến dângDâng Lễ
+
DângDâng Lễ
Dâng cùng hương hoaDâng Lễ
Dâng đờiDâng Lễ
+
Đây Thần Linh (CN Hiện xuống C)Chúa Thánh Thần
Đi mang bình an (CN 14C TN)Thánh Ca Tin Mừng
Đi theo Ta (CNC TN)Thánh Ca Tin Mừng
Đời con có ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Đời miệt mài dâng ChaDâng Lễ
+
Hát mừng Giavê (Tv. 95)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hãy nhận con điDâng Lễ
+
Lề luật Chúa (Tv 18)Thánh Vịnh – Đáp Ca
+
Niềm vui bên ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Nhớ bóng thập hìnhMùa Chay
+
Quyền uy Chúa (Tv 28)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin Chúa thươngMùa Chay
Xin tiến dângDâng Lễ
Advertisement

2 thoughts on “Nhạc sĩ Vinam – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s