*Nhạc sĩ Đỗ Vy Hạ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Alleluia Lễ Các Thánh Tử Đạo – Đỗ Vy Hạ & Phạm Đức Huyến
Alleluia ( Lễ hôn phối ) – Đỗ Vy Hạ
*
Bài ca tình yêu – Đỗ Vy Hạ
Bài ca Phục Sinh – Đỗ Vy Hạ
Bài ca Thiên thần – Đỗ Vy Hạ
Bên tòa Mẹ – Đỗ Vy Hạ
Bên trong cung thánh – Đỗ Vy Hạ
Bộ lễ Mẹ Vô Nhiễm – Đỗ Vy Hạ
Bờ đá xanh tạ tội – Đỗ Vy Hạ
Bởi vì Chúa – Đỗ Vy Hạ
*
Calvê chiều tím buồn – Đỗ Vy Hạ
Câu xướng Mùa Chay – Đỗ Vy Hạ
Con mong chờ Ngài – Đỗ Vy Hạ
Con xin dâng Chúa – Đỗ Vy Hạ
*
Chúa đã sống lại – Đỗ Vy Hạ
Chúc mừng Giáng Sinh – Đỗ Vy Hạ
Chúc tụng Chúa – Đỗ Vy Hạ
Chung một niềm tin – Đỗ Vy Hạ
*
Dâng lên Chúa – Đỗ Vy Hạ
Dâng lên Ngài – Đỗ Vy Hạ
Dâng đôi tim hồng – Đỗ Vy Hạ
*
Đường lối Chúa – Đỗ Vy Hạ
Đường thập tự – Đỗ Vy Hạ
*
Giao ước – Đỗ Vy Hạ
Giuse tôi tớ tín trung – Đỗ Vy Hạ
*
Hát đón xuân về – Đỗ Vy Hạ
Hãy đến Bê-lem – Đỗ Vy Hạ
Hãy đến với Giuse – Đỗ Vy Hạ
Hãy hoan ca – Đỗ Vy Hạ
Hãy nến thử (Tv. 33) – Đỗ Vy Hạ
Hãy ngợi khen – Đỗ Vy Hạ
Hiến dâng – Đỗ Vy Hạ
Hình như Chúa đã bỏ con – Đỗ Vy Hạ
Hoan hô Chúa – Đỗ Vy Hạ
Hồn tôi – Đỗ Vy Hạ
Hợp tiến Cha toàn năng – Đỗ Vy Hạ
Hợp tiếng hoan chúc – Đỗ Vy Hạ
Hương kinh nhiệm mầu – Đỗ Vy Hạ
*
Kinh cầu Các Thánh – Đỗ Vy Hạ
Kinh cầu Các Thánh 1 – Đỗ Vy Hạ
Kinh cầu Các Thánh 2 – Đỗ Vy Hạ
Kinh Lạy Cha 1 – Đỗ Vy Hạ
Kinh Lạy Cha 2 – Đỗ Vy Hạ
Khúc ca dâng Vua Tình Yêu – Đỗ Vy Hạ
*
Lạy Thánh Tâm Giê su – Đỗ Vy Hạ
Lễ vật chân thành – Đỗ Vy Hạ
Lễ vật giao hòa – Đỗ Vy Hạ
Lòng yêu thương của Chúa (Tv. 102) – Đỗ Vy Hạ
Lời ca chúc tụng – Đỗ Vy Hạ
Lời Chúa – Đỗ Vy Hạ
Lời kinh nguyện trầm – Đỗ Vy Hạ
Lời kinh tạ tội – Đỗ Vy Hạ
Lời Người chuộc tội – Đỗ Vy Hạ
Lời thầm thống hối – Đỗ Vy Hạ
Lời vọng tình yêu – Đỗ Vy Hạ
*
Magnificat – Đỗ Vy Hạ
Mẹ Chúa Thiên đình – Đỗ Vy Hạ
Mẹ hoài đứng đó – Đỗ Vy Hạ
Mẹ Thiên Chúa – Đỗ Vy Hạ
Mẹ về Thiên cung 1 – Đỗ Vy Hạ
Mẹ về Thiên cung 2 – Đỗ Vy Hạ
Mẹ Vô nhiễm nguyên tội – Đỗ Vy Hạ
Mùa đông thánh ân – Đỗ Vy Hạ
Mùa đông vinh danh – Đỗ Vy Hạ
Một đời hiến dâng – Đỗ Vy Hạ
Mùa xuân ăn năn – Đỗ Vy Hạ
Mừng chào mùa xuân – Đỗ Vy Hạ
*
Này con xin đến – Đỗ Vy Hạ
Này người yêu dấu – Đỗ Vy Hạ
Nữ hoàng Thiên quốc – Đỗ Vy Hạ
*
Ngày đã lên rồi – Đỗ Vy Hạ
Ngợi khen Ba Ngôi – Đỗ Vy Hạ
Ngước mắt trông lên cao – Đỗ Vy Hạ
Người công chính – Đỗ Vy Hạ
Người đến vì yêu – Đỗ Vy Hạ
Người đến vì yêu (4 bè) – hòa âm Thiên Quang
Người nằm đó, người còn đây – Đỗ Vy Hạ
*
Những cánh hoa dâng Mẹ 1 – Đỗ Vy Hạ
Những cánh hoa dâng Mẹ 2 – Đỗ Vy Hạ
*
Ôi nguồn ánh sáng – Đỗ Vy Hạ
*
Sao còn đứng mãi chưa về – Đỗ Vy Hạ
Sao Ngài sinh ra – Đỗ Vy Hạ
Sóng thần nhạc – Đỗ Vy Hạ
*
Tiếng hát dâng Mẹ – Đỗ Vy Hạ
Tình Ngài như biển khơi – Đỗ Vy Hạ
Tình Trời vinh sáng – Đỗ Vy Hạ
Tình Trời vinh sáng (4 bè) – hòa âm: Thiên Quang
Tình yêu Giáng Sinh – Đỗ Vy Hạ
Tình yêu như nắng mai – Đỗ Vy Hạ
Từ rất xa khơi – Đỗ Vy Hạ
Tựa làn trầm hương – Đỗ Vy Hạ
*
Thánh ca Đanien – Đỗ Vy Hạ
Thắp ngàn hương hoa – Đỗ Vy Hạ
Theo hương trầm – Đỗ Vy Hạ
Thượng tế muôn đời (Tv. 109) – Đỗ Vy Hạ
*
Trên đôi tay này – Đỗ Vy Hạ
Trên vòng tay tin yêu – Đỗ Vy Hạ
Trở về bên Chúa – Đỗ Vy Hạ
Trở về cõi sống – Đỗ Vy Hạ
Trời đêm Bê-lem – Đỗ Vy Hạ
Trước ngai Mẹ – Đỗ Vy Hạ
*
Vang tiếng ngợi khen – Đỗ Vy Hạ
Vang tiếng ngợi khen – Đõ Vy Hạ
Về bên Chúa – Đỗ Vy Hạ
Về bên lòng Cha – Đỗ Vy Hạ
Về đây hát kính mừng – Đỗ Vy Hạ
Vinh danh Ba Ngôi – Đỗ Vy Hạ
*
Xin ấp ủ con – Đỗ Vy Hạ
Xin Chúa thương nhận – Đỗ Vy Hạ
Xin gục đầu sám hối – Đỗ Vy Hạ
Xin giải thoát con – Đỗ Vy Hạ
Xin Ngài đến ngay bên – Đỗ Vy Hạ
Xin như mặt trời lên – Đỗ Vy Hạ
Xin tiến dâng – Đỗ Vy Hạ
Xin thứ tha – Đỗ Vy Hạ
Xin vác lấy thập giá – Đỗ Vy Hạ
Xin vòng đôi tay – Đỗ Vy Hạ
Xin xót thương con – Đỗ Vy Hạ
Xuân hồng vừa sang – Đỗ Vy Hạ
Xuân nay đến rồi – Đỗ Vy Hạ
*
Yêu luật Chúa – Đỗ Vy Hạ
Yêu mến anh em – Đỗ Vy Hạ

*
_________________________

*
Bộ Lễ – Kinh Nguyện
*
Bộ lễ Mẹ Vô Nhiễm – Đỗ Vy Hạ
Kinh cầu Các Thánh 1 – Đỗ Vy Hạ
Kinh cầu Các Thánh 2 – Đỗ Vy Hạ
Kinh Lạy Cha 1 – Đỗ Vy Hạ
Kinh Lạy Cha 2 – Đỗ Vy Hạ
*
Nhập Lễ
*
Chung một niềm tin – Đỗ Vy Hạ
Hoan hô Chúa – Đỗ Vy Hạ
Vang tiếng ngợi khen – Đõ Vy Hạ
Về bên Chúa – Đỗ Vy Hạ
Vinh danh Ba Ngôi – Đỗ Vy Hạ
Xin giải thoát con – Đỗ Vy Hạ
*
Đáp Ca
*
Hãy nến thử (Tv. 33) – Đỗ Vy Hạ
Thánh ca Đanien – Đỗ Vy Hạ
*
Dâng Lễ
*
Con xin dâng Chúa – Đỗ Vy Hạ
Dâng lên Chúa – Đỗ Vy Hạ
Dâng lên Ngài – Đỗ Vy Hạ
Hương kinh nhiệm mầu – Đỗ Vy Hạ
Hương kinh nhiệm mầu – Đỗ Vy Hạ
Lễ vật chân thành – Đỗ Vy Hạ
Lễ vật giao hòa – Đỗ Vy Hạ
Lời ca chúc tụng – Đỗ Vy Hạ
Ngày đã lên rồi – Đỗ Vy Hạ
Theo hương trầm – Đỗ Vy Hạ
Trên đôi tay này – Đỗ Vy Hạ
Xin Chúa thương nhận – Đỗ Vy Hạ
Xin tiến dâng – Đỗ Vy Hạ
*
Ca Nguyện – Hiệp Lễ
*
Bởi vì Chúa – Đỗ Vy Hạ
Chúc tụng Chúa – Đỗ Vy Hạ
Đường lối Chúa – Đỗ Vy Hạ
Hãy ngợi khen – Đỗ Vy Hạ
Lòng yêu thương của Chúa (Tv. 102) – Đỗ Vy Hạ
Lời Chúa – Đỗ Vy Hạ
Này con xin đến – Đỗ Vy Hạ
Ngợi khen Ba Ngôi – Đỗ Vy Hạ
Người công chính – Đỗ Vy Hạ
Ôi nguồn ánh sáng – Đỗ Vy Hạ
Tình Ngài như biển khơi – Đỗ Vy Hạ
Trên vòng tay tin yêu – Đỗ Vy Hạ
Vang tiếng ngợi khen – Đỗ Vy Hạ
Xin ấp ủ con – Đỗ Vy Hạ
Yêu luật Chúa – Đỗ Vy Hạ
Yêu mến anh em – Đỗ Vy Hạ
*
Mùa Vọng
*
Con mong chờ Ngài – Đỗ Vy Hạ
Ngước mắt trông lên cao – Đỗ Vy Hạ
Xin như mặt trời lên – Đỗ Vy Hạ
*
Mùa Giáng Sinh
*
Bài ca Thiên thần – Đỗ Vy Hạ
Hãy đến Bê-lem – Đỗ Vy Hạ
Hãy hoan ca – Đỗ Vy Hạ
Khúc ca dâng Vua Tình Yêu – Đỗ Vy Hạ
Mùa đông thánh ân – Đỗ Vy Hạ
Mùa đông vinh danh – Đỗ Vy Hạ
Người đến vì yêu – Đỗ Vy Hạ
Người đến vì yêu (4 bè) – hòa âm Thiên Quang
Sao Ngài sinh ra – Đỗ Vy Hạ
Sóng thần nhạc – Đỗ Vy Hạ
Tình Trời vinh sáng – Đỗ Vy Hạ
Tình Trời vinh sáng (4 bè) – hòa âm: Thiên Quang
Tình yêu Giáng Sinh – Đỗ Vy Hạ
Trời đêm Bê-lem – Đỗ Vy Hạ
*
Mùa Chay
*
Câu xướng Mùa Chay – Đỗ Vy Hạ
Đường thập tự – Đỗ Vy Hạ
Lời kinh nguyện trầm – Đỗ Vy Hạ
Lời kinh tạ tội – Đỗ Vy Hạ
Lời thầm thống hối – Đỗ Vy Hạ
Mẹ hoài đứng đó – Đỗ Vy Hạ
Trở về bên Chúa – Đỗ Vy Hạ
Về bên lòng Cha – Đỗ Vy Hạ
Xin gục đầu sám hối – Đỗ Vy Hạ
Xin Ngài đến ngay bên – Đỗ Vy Hạ
Xin vác lấy thập giá – Đỗ Vy Hạ
Xin vòng đôi tay – Đỗ Vy Hạ
*
Tuần Thánh
*
Calvê chiều tím buồn – Đỗ Vy Hạ
Lời vọng tình yêu – Đỗ Vy Hạ
*
Mùa Phục Sinh
*
Bài ca Phục Sinh – Đỗ Vy Hạ
Chúa đã sống lại – Đỗ Vy Hạ
Kinh cầu Các Thánh – Đỗ Vy Hạ
Sao còn đứng mãi chưa về – Đỗ Vy Hạ
*
Thánh Thể – Thánh Tâm
*
Lạy Thánh Tâm Giê su – Đỗ Vy Hạ
*
Đức Mẹ
*
Bài ca tình yêu – Đỗ Vy Hạ
Hồn tôi – Đỗ Vy Hạ
Hợp tiếng hoan chúc – Đỗ Vy Hạ
Lời Người chuộc tội – Đỗ Vy Hạ
Magnificat – Đỗ Vy Hạ
Mẹ Chúa Thiên đình – Đỗ Vy Hạ
Mẹ Thiên Chúa – Đỗ Vy Hạ
Mẹ về Thiên cung 1 – Đỗ Vy Hạ
Mẹ về Thiên cung 2 – Đỗ Vy Hạ
Mẹ Vô nhiễm nguyên tội – Đỗ Vy Hạ
Nữ hoàng Thiên quốc – Đỗ Vy Hạ
Những cánh hoa dâng Mẹ 1 – Đỗ Vy Hạ
Những cánh hoa dâng Mẹ 2 – Đỗ Vy Hạ
Tiếng hát dâng Mẹ – Đỗ Vy Hạ
Về đây hát kính mừng – Đỗ Vy Hạ
*
Các Thánh
*
Alleluia Lễ Các Thánh Tử Đạo – Đỗ Vy Hạ & Phạm Đức Huyến
Giuse tôi tớ tín trung – Đỗ Vy Hạ
Hãy đến với Giuse – Đỗ Vy Hạ
*
Tận Hiến
*
Hiến dâng – Đỗ Vy Hạ
Một đời hiến dâng – Đỗ Vy Hạ
Từ rất xa khơi – Đỗ Vy Hạ
Thượng tế muôn đời (Tv. 109) – Đỗ Vy Hạ
*
Cầu Hồn
*
Người nằm đó, người còn đây – Đỗ Vy Hạ
Trở về cõi sống – Đỗ Vy Hạ
Xin xót thương con – Đỗ Vy Hạ
Xin thứ tha – Đỗ Vy Hạ
*
Hôn Phối
*
Alleluia ( Lễ hôn phối ) – Đỗ Vy Hạ
Bên tòa Mẹ – Đỗ Vy Hạ
Dâng đôi tim hồng – Đỗ Vy Hạ
Giao ước – Đỗ Vy Hạ
Này người yêu dấu – Đỗ Vy Hạ
Tình yêu như nắng mai – Đỗ Vy Hạ
Trước ngai Mẹ – Đỗ Vy Hạ
*
Thánh Ca Vào Đời
*
Bên trong cung thánh – Đỗ Vy Hạ
Bờ đá xanh tạ tội – Đỗ Vy Hạ
Chúc mừng Giáng Sinh – Đỗ Vy Hạ
Hình như Chúa đã bỏ con – Đỗ Vy Hạ
*
Xuân
*
Hát đón xuân về – Đỗ Vy Hạ
Mùa xuân ăn năn – Đỗ Vy Hạ
Mừng chào mùa xuân – Đỗ Vy Hạ
Xuân hồng vừa sang – Đỗ Vy Hạ
Xuân nay đến rồi – Đỗ Vy Hạ
*
______________________________________
*
Thánh ca theo Nhạc sĩ (Pdf.)

Trên 1000 Ca khúc

Trên 500 Ca khúc
.

Trên 300 Ca khúc
.
Trên 200 Ca khúc
.
Trên 100 Ca khúc
.
Trên 50 Ca khúc
.
Trên 25 Ca khúc
.

 

4 thoughts on “*Nhạc sĩ Đỗ Vy Hạ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

  3. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

  4. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s