*Nhạc sĩ Hải Nguyễn – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Alleluia Giáng Sinh – Hải Nguyễn
Alleluia Lễ Truyền thống – Hải Nguyễn
Ave Maria – Hải Nguyễn
*
Ba mầu nhiệm chính – Hải Nguyễn
Ba ông vua – Hải Nguyễn
Bài ca thân ái – Hải Nguyễn
Bài học yêu thương – Hải Nguyễn
Bộ lễ Anh đào – Hải Nguyễn
Bộ lễ Huyền ca – Hải Nguyễn
Bộ lễ Tây nguyên – Hải Nguyễn
*
Ca mừng Cha Thánh – Hải Nguyễn
Ca mừng Thiên Chúa – Hải Nguyễn
Ca nguyện xây thánh đường 1 – Hải Nguyễn
Ca nguyện xây thánh đường 2 – Hải Nguyễn
Ca Nhập lễ Giáng Sinh – Hải Nguyễn
Ca Nhập lễ Giáng Sinh 24.12 – Hải Nguyễn
Ca Nhập lễ Giáng Sinh 25.12 – Hải Nguyễn
Ca Nhập lễ Tất niên (Giao thừa) – Hải Nguyễn
Ca Nhập lễ Tết – Hải Nguyễn
Ca Nhập lễ Trung thu (Cầu cho bệnh nhân) – Hải Nguyễn
Ca Nhập lễ Truyền thống – Hải Nguyễn
Ca phó thác – Hải Nguyễn
Câu chuyện trái tim – Hải Nguyễn
Câu tạ ơn – Hải Nguyễn
Con chó nhà em – Hải Nguyễn
Con đi tìm Chúa – Hải Nguyễn
Con mèo con – Hải Nguyễn
Con tiến vào đền thánh – Hải Nguyễn
Con xin dâng tiến – Hải Nguyễn
Con xin tạ ơn – Hải Nguyễn
Công ơn cha mẹ – Hải Nguyễn
Của lễ dâng Chúa – Hải Nguyễn
Của lễ đêm đông – Hải Nguyễn
Của lễ đêm đông – Hải Nguyễn
Cung nhạc yêu thương 1 – Hải Nguyễn
Cung nhạc yêu thương 2 – Hải Nguyễn
Cuộc đời – Hải Nguyễn
*
Chúa chăn nuôi tôi – Hải Nguyễn
Chúa Hài Nhi – Hải Nguyễn
Chúa hằng dẫn lối – Hải Nguyễn
Chúa là tất cả – Hải Nguyễn
Chúa lên trời – Hải Nguyễn
Chúa nguồn tỉnh yêu – Hải Nguyễn
Chúc mừng ba má – Hải Nguyễn
Chúc mừng cha xứ – Hải Nguyễn
*
Dâng – Hải Nguyễn
Dâng lên Cha – Hải Nguyễn
Dâng lên Chúa – Hải Nguyễn
Dâng Mẹ 5 sắc – Hải Nguyễn
Dâng Mẹ năm sắc – Hải Nguyễn
Dâng Mẹ tình yêu – Hải Nguyễn
Dâng tình con – Hải Nguyễn
Dâng về Chúa – Hải Nguyễn
Dâng về Ngài – Hải Nguyễn
Diệu huyền Noel – Hải Nguyễn
*
Đấng Cứu Thế – Hải Nguyễn
Để biết có Đức Chúa Trời – Hải Nguyễn
Đến bên Mẹ Tàpao – Hải Nguyễn
Đi dự lễ – Hải Nguyễn
Đi về Bêlem – Hải Nguyễn
Đi về nhà Chúa – Hải Nguyễn
Đoàn con xin dâng – Hải Nguyễn
Đôi mắt Sao Hôm – Hải Nguyễn
Đối với Thiên Chúa – Hải Nguyễn
Đức Chúa Trời – Hải Nguyễn
Đức Maria – Hải Nguyễn
*
Giọt mồ hôi – Hải Nguyễn
*
Hai Vị Thánh – Hải Nguyễn
Hành khúc yêu thương – Hải Nguyễn
Hạt bụi thân con – Hải Nguyễn
Hãy cầu nguyện – Hải Nguyễn
Hãy chơi với chuột – Hải Nguyễn
Hãy đi truyền đạo – Hải Nguyễn
Hãy hát lên – Hải Nguyễn
Hãy hát mừng Chúa – Hải Nguyễn
Hãy ký thác – Hải Nguyễn
Hãy mau dọn đường – Hải Nguyễn
Hãy mưa hoa hồng – Hải Nguyễn
Hãy tạ ơn Chúa – Hải Nguyễn
Hãy vui lên – Hải Nguyễn
Hoan ca lên đền – Hải Nguyễn
Huyền thoại Gioan – Hải Nguyễn
Hương lòng – Hải Nguyễn
Hy lễ đoạn trường – Hải Nguyễn
*
Khắp bờ cõi địa cầu – Hải Nguyễn
Khiêm cung mừng Mẹ – Hải Nguyễn
Kinh kính mừng (4 bè) – Hải Nguyễn
Kinh Kính Mừng (Dân ca Nghệ Tĩnh) – Hải Nguyễn
Kính mừng Giuse – Hải Nguyễn
Kinh Thánh Martin – Hải Nguyễn
*
Lạy Cha – Hải Nguyễn
Lạy Chúa – Hải Nguyễn
Lạy Trời – Hải Nguyễn
Lễ dâng cầu mùa – Hải Nguyễn
Lễ dâng kiếp người – Hải Nguyễn
Lễ vật dâng Cha – Hải Nguyễn
Lời cầu từ vực sâu – Hải Nguyễn
Lời cầu xin – Hải Nguyễn
Lời con hát – Hải Nguyễn
Lời con hát – Hải Nguyễn
Lời khấn nguyện – Hải Nguyễn
Lời ru Tàpao – Hải Nguyễn
Lời từ ly – Hải Nguyễn
*
Mau vào đây – Hải Nguyễn
Mắc cỡ gì – Hải Nguyễn
Mẹ châu lệ – Hải Nguyễn
Mẹ muôn hoa – Hải Nguyễn
Mẹ Tàpao – Hải Nguyễn
Món quà dâng Chúa – Hải Nguyễn
Muôn ngàn đời – Hải Nguyễn
Mừng kính Thánh – Hải Nguyễn
Mừng xuân mới – Hải Nguyễn
*
Nào cùng đi – Hải Nguyễn
Năm câu lạy – Hải Nguyễn
Nắm tay nhau – Hải Nguyễn
Nét đẹp lòng Cha – Hải Nguyễn
Nếu ai hỏi em – Hải Nguyễn
Nếu đẹp lòng Cha – Hải Nguyễn
Nụ hoa nhỏ – Hải Nguyễn
*
Ngôi Hai cứu chuộc – Hải Nguyễn
Ngợi khen Ba Ngôi – Hải Nguyễn
Ngũ bái – Hải Nguyễn
Ngũ lạy – Hải Nguyễn
Nguyện Chúa thương – Hải Nguyễn
Nguyện xin Thánh Giuse – Hải Nguyễn
*
Nhà xây trên đá – Hải Nguyễn
Nhìn trời cao – Hải Nguyễn
Như loài chim sẻ – Hải Nguyễn
*
Ơn phù hộ tôi – Hải Nguyễn
*
Phanxicô Assisi Người nghèo của Thiên Chúa – Hải Nguyễn
*
Sáng nghe chuông – Hải Nguyễn
Sầu ca mất mẹ – Hải Nguyễn
*
Ta cùng về – Hải Nguyễn
Tạ ca – Hải Nguyễn
Tạ ơn Các Thánh Tử đạo Việt Nam – Hải Nguyễn
Tạ ơn Chúa – Hải Nguyễn
Tạ ơn Thiên Chúa – Hải Nguyễn
Tám mối phúc thật – Hải Nguyễn
Tâm ca ngọn nến – Hải Nguyễn
Tâm sự ngọn nến – Hải Nguyễn
Tâm tình dâng – Hải Nguyễn
Tâm tình dâng Chúa – Hải Nguyễn
Tâm tình dâng Mẹ – Hải Nguyễn
Tấm lòng vàng – Hải Nguyễn
Tất cả cho Thiên Chúa – Hải Nguyễn
Tiệc cưới Cana – Hải Nguyễn
Tiến bước vào nhà Chúa – Hải Nguyễn
Tình Chúa thương – Hải Nguyễn
Tình yêu hiệp nhất – Hải Nguyễn
*
Thánh Giuse – Hải Nguyễn
Thật diễm phúc thay (Tv. 127) – Hải Nguyễn
*
Trước tòa dâng hoa – Hải Nguyễn
Trường của em – Hải Nguyễn
*
Về bên Chúa – Hải Nguyễn
Về bên Mẹ – Hải Nguyễn
Về bên nhan Chúa – Hải Nguyễn
Về hang đá – Hải Nguyễn
Vinh danh Ba Ngôi – Hải Nguyễn
Vua Giêsu – Hải Nguyễn
Vui sống bên nhau – Hải Nguyễn
*
Xa mặt trời – Hải Nguyễn
Xin chào Chúa – Hải Nguyễn
Xin cho con – Hải Nguyễn
Xin cho con biết ăn năn – Hải Nguyễn
Xin cho con bước theo Ngài – Hải Nguyễn
Xin cho con niềm tin – Hải Nguyễn
Xin dâng lời tạn ơn – Hải Nguyễn
Xin Ngài ngự đến – Hải Nguyễn
Xin sai Thánh Thần – Hải Nguyễn
Xin sai thợ gặt – Hải Nguyễn
Xuân hồng – Hải Nguyễn
*
___________________________________
*
Bộ Lễ – Kinh Nguyện
*
Bộ lễ Anh đào – Hải Nguyễn
Bộ lễ Huyền ca – Hải Nguyễn
Bộ lễ Tây nguyên – Hải Nguyễn
Kinh kính mừng (4 bè) – Hải Nguyễn
Kinh Kính Mừng (Dân ca Nghệ Tĩnh) – Hải Nguyễn
*
Nhập Lễ
*
Alleluia Lễ Truyền thống – Hải Nguyễn
Ca Nhập lễ Giáng Sinh – Hải Nguyễn
Ca Nhập lễ Giáng Sinh 24.12 – Hải Nguyễn
Ca Nhập lễ Giáng Sinh 25.12 – Hải Nguyễn
Ca Nhập lễ Tất niên (Giao thừa) – Hải Nguyễn
Ca Nhập lễ Tết – Hải Nguyễn
Ca Nhập lễ Trung thu (Cầu cho bệnh nhân) – Hải Nguyễn
Ca Nhập lễ Truyền thống – Hải Nguyễn
Đi về nhà Chúa – Hải Nguyễn
Hoan ca lên đền – Hải Nguyễn
Ta cùng về – Hải Nguyễn
*
Dâng Lễ
*
Con xin dâng tiến – Hải Nguyễn
Của lễ dâng Chúa – Hải Nguyễn
Của lễ đêm đông – Hải Nguyễn
Dâng – Hải Nguyễn
Dâng lên Cha – Hải Nguyễn
Dâng lên Chúa – Hải Nguyễn
Dâng tình con – Hải Nguyễn
Dâng về Chúa – Hải Nguyễn
Dâng về Ngài – Hải Nguyễn
Đoàn con xin dâng – Hải Nguyễn
Giọt mồ hôi – Hải Nguyễn
Hy lễ đoạn trường – Hải Nguyễn
Lễ dâng cầu mùa – Hải Nguyễn
Lễ dâng kiếp người – Hải Nguyễn
Lễ vật dâng Cha – Hải Nguyễn
Nguyện Chúa thương – Hải Nguyễn
Tâm tình dâng – Hải Nguyễn
Tâm tình dâng Chúa – Hải Nguyễn
Tiến bước vào nhà Chúa – Hải Nguyễn
Tình yêu hiệp nhất – Hải Nguyễn
*
Ca Nguyện – Hiệp Lễ
*
Bài ca thân ái – Hải Nguyễn
Ca nguyện xây thánh đường 1 – Hải Nguyễn
Ca nguyện xây thánh đường 2 – Hải Nguyễn
Câu chuyện trái tim – Hải Nguyễn
Câu tạ ơn – Hải Nguyễn
Con đi tìm Chúa – Hải Nguyễn
Con xin tạ ơn – Hải Nguyễn
Cung nhạc yêu thương 1 – Hải Nguyễn
Cung nhạc yêu thương 2 – Hải Nguyễn
Cuộc đời – Hải Nguyễn
Chúa hằng dẫn lối – Hải Nguyễn
Chúa là tất cả – Hải Nguyễn
Chúa nguồn tỉnh yêu – Hải Nguyễn
Hạt bụi thân con – Hải Nguyễn
Lời con hát – Hải Nguyễn
Lời khấn nguyện – Hải Nguyễn
Nụ hoa nhỏ – Hải Nguyễn
Ngợi khen Ba Ngôi – Hải Nguyễn
Nhà xây trên đá – Hải Nguyễn
Như loài chim sẻ – Hải Nguyễn
Tạ ơn Thiên Chúa – Hải Nguyễn
Tám mối phúc thật – Hải Nguyễn
Tâm ca ngọn nến – Hải Nguyễn
Tâm sự ngọn nến – Hải Nguyễn
Tất cả cho Thiên Chúa – Hải Nguyễn
Tình Chúa thương – Hải Nguyễn
Về bên Chúa – Hải Nguyễn
Vinh danh Ba Ngôi – Hải Nguyễn
Vua Giêsu – Hải Nguyễn
Xin cho con – Hải Nguyễn
Xin cho con bước theo Ngài – Hải Nguyễn
Xin cho con niềm tin – Hải Nguyễn
Xin dâng lời tạn ơn – Hải Nguyễn
*
Kết Lễ
*
Ca phó thác – Hải Nguyễn
Tạ ca – Hải Nguyễn
Tạ ơn Chúa – Hải Nguyễn
Xin chào Chúa – Hải Nguyễn
*
Mùa Vọng
*
Lạy Trời – Hải Nguyễn
*
Mùa Giáng Sinh
*
Alleluia Giáng Sinh – Hải Nguyễn
Bài học yêu thương – Hải Nguyễn
Ca mừng Thiên Chúa – Hải Nguyễn
Của lễ đêm đông – Hải Nguyễn
Diệu huyền Noel – Hải Nguyễn
Hành khúc yêu thương – Hải Nguyễn
Hãy hát lên – Hải Nguyễn
Hãy hát mừng Chúa – Hải Nguyễn
Khắp bờ cõi địa cầu – Hải Nguyễn
*
Mùa Chay
*
Nét đẹp lòng Cha – Hải Nguyễn
Nếu đẹp lòng Cha – Hải Nguyễn
Xa mặt trời – Hải Nguyễn
Xin cho con biết ăn năn – Hải Nguyễn
*
Tuần Thánh
*
Lạy Cha – Hải Nguyễn
*
Mùa Phục Sinh
*
Chúa lên trời – Hải Nguyễn
Hãy vui lên – Hải Nguyễn
*
Chúa Thánh Thần
*
Xin Ngài ngự đến – Hải Nguyễn
Xin sai Thánh Thần – Hải Nguyễn
*
Đức Mẹ
*
Ave Maria – Hải Nguyễn
Dâng Mẹ 5 sắc – Hải Nguyễn
Dâng Mẹ năm sắc – Hải Nguyễn
Dâng Mẹ tình yêu – Hải Nguyễn
Đôi mắt Sao Hôm – Hải Nguyễn
Hương lòng – Hải Nguyễn
Khiêm cung mừng Mẹ – Hải Nguyễn
Mẹ châu lệ – Hải Nguyễn
Mẹ muôn hoa – Hải Nguyễn
Năm câu lạy – Hải Nguyễn
Ngũ bái – Hải Nguyễn
Ngũ lạy – Hải Nguyễn
Tâm tình dâng Mẹ – Hải Nguyễn
Trước tòa dâng hoa – Hải Nguyễn
Về bên Mẹ – Hải Nguyễn
*
Ngợi Ca Đức Mẹ
*
Đến bên Mẹ Tàpao – Hải Nguyễn
Lời ru Tàpao – Hải Nguyễn
Mẹ Tàpao – Hải Nguyễn
*
Các Thánh
*
Ca mừng Cha Thánh – Hải Nguyễn
Hai Vị Thánh – Hải Nguyễn
Hãy mưa hoa hồng – Hải Nguyễn
Huyền thoại Gioan – Hải Nguyễn
Kính mừng Giuse – Hải Nguyễn
Kinh Thánh Martin – Hải Nguyễn
Mừng kính Thánh – Hải Nguyễn
Nguyện xin Thánh Giuse – Hải Nguyễn
Phanxicô Assisi Người nghèo của Thiên Chúa – Hải Nguyễn
Tạ ơn Các Thánh Tử đạo Việt Nam – Hải Nguyễn
Tấm lòng vàng – Hải Nguyễn
*
Cha Mẹ
*
Công ơn cha mẹ – Hải Nguyễn
*
Cầu Hồn
*
Lời cầu từ vực sâu – Hải Nguyễn
Lời cầu xin – Hải Nguyễn
Lời từ ly – Hải Nguyễn
Sầu ca mất mẹ – Hải Nguyễn
Về bên nhan Chúa – Hải Nguyễn
*
Thiếu Nhi
*
Ba mầu nhiệm chính – Hải Nguyễn
Ba ông vua – Hải Nguyễn
Chúa Hài Nhi – Hải Nguyễn
Chúc mừng ba má – Hải Nguyễn
Chúc mừng cha xứ – Hải Nguyễn
Đấng Cứu Thế – Hải Nguyễn
Để biết có Đức Chúa Trời – Hải Nguyễn
Đi dự lễ – Hải Nguyễn
Đi về Bêlem – Hải Nguyễn
Đối với Thiên Chúa – Hải Nguyễn
Đức Chúa Trời – Hải Nguyễn
Đức Maria – Hải Nguyễn
Hãy cầu nguyện – Hải Nguyễn
Hãy đi truyền đạo – Hải Nguyễn
Hãy mau dọn đường – Hải Nguyễn
Món quà dâng Chúa – Hải Nguyễn
Nếu ai hỏi em – Hải Nguyễn
Mừng xuân mới – Hải Nguyễn
Ngôi Hai cứu chuộc – Hải Nguyễn
Nhìn trời cao – Hải Nguyễn
Sáng nghe chuông – Hải Nguyễn
Thánh Giuse – Hải Nguyễn
Xin sai thợ gặt – Hải Nguyễn
*

Thánh Ca Tin Mừng
*
Tiệc cưới Cana – Hải Nguyễn
*
Thánh Vịnh
*
Chúa chăn nuôi tôi – Hải Nguyễn

Thật diễm phúc thay (Tv. 127) – Hải Nguyễn
*
Nhạc Sinh Hoạt Đoàn Thể
*
Con chó nhà em – Hải Nguyễn
Con mèo con – Hải Nguyễn
Hãy chơi với chuột – Hải Nguyễn
Mau vào đây – Hải Nguyễn
Mắc cỡ gì – Hải Nguyễn
Nào cùng đi – Hải Nguyễn
Nắm tay nhau – Hải Nguyễn
Trường của em – Hải Nguyễn
Về hang đá – Hải Nguyễn

Vui sống bên nhau – Hải Nguyễn
*
Xuân
*
Hãy ký thác – Hải Nguyễn
Hãy tạ ơn Chúa – Hải Nguyễn
Lạy Chúa – Hải Nguyễn
Muôn ngàn đời – Hải Nguyễn
Ơn phù hộ tôi – Hải Nguyễn

Xuân hồng – Hải Nguyễn
*
Hợp Xướng
*
Lời con hát – Hải Nguyễn
_________________________________________________
*
Thánh ca theo Nhạc sĩ (Pdf.)

Trên 1000 Ca khúc

Trên 500 Ca khúc
.

Trên 300 Ca khúc
.
Trên 200 Ca khúc
.
Trên 100 Ca khúc
.
Trên 50 Ca khúc
.
Trên 25 Ca khúc
.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s