*Nhạc sĩ Hoài Đức (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ave, Maris Stella – Hoài Đức
*
Bài ca hợp nhất (Tv. 132) – Hoài Đức
Bí tích nhiệm mầu – Hoài Đức
*
Cao cung lên – Hoài Đức & Nguyễn Khắc Xuyên
Cao cung lên – Hòa âm Liên Bình Định
Cao cung lên – Hòa âm Ngọc Linh
Cao cung lên – Hòa âm Tiến Linh
Cất tiếng ca mừng – Hoài Đức
Cầu Chúa Ba Ngôi – Hoài Đức
Cầu Mẹ Fatima – Hoài Đức
Có Chúa chăn dắt (Tv. 22) – Hoài Đức
Con chim sẻ – Hoài Đức
Con đã hiểu – Hoài Đức
Con nguyện xin – Hoài Đức
Con thờ lạy Chúa – Hoài Đức
Con thức trông tìm Chúa (Tv. 62) – Hoài Đức
Cung chúc Trinh Vương – Hoài Đức
Cùng đi Bê-lem – Vĩnh Phước & Hoài Đức
*
Chén ơn cứu độ (Tv. 115) – Hoài Đức
Chiều êm êm – Hoài Đức & Hải Ánh
Cho đến bao giờ (Tv. 12) – Hoài Đức
Chúa lên Trời – Hoài Đức
Chúa sinh ra – Hoài Đức
Chúa xức dầu – Hoài Đức
Chúng tôi trông cậy – Hoài Đức
*
Dâng Mẹ – Hoài Đức
Dâng mình – Hoài Đức
Dâng nhánh hoa hồng – Hoài Đức & Cao Đức Thuận
Dâng tiến – Hoài Đức & Trúc Thủy Hùng
Dưới vực sâu – Hoài Đức
*
Đây Giê-su – Hoài Đức
Đây là bánh thơm – Hoài Đức
Đêm đông – Hoài Đức
Đêm năm xưa – Hoài Đức
Đời con – Hoài Đức
Được Chúa dẫn dắt về (Tv. 125) – Hoài Đức
*
Gió bốn phương – Hoài Đức & Thiên Phụng
Giờ tử nạn – Hoài Đức
*
Hồi chuông nguyện –  Hoài Đức
Hỡi toàn cầu (Tv. 99) – Hoài Đức
*
Kìa trông – Hoài Đức Vĩnh Phước
Kính mừng – Hoài Đức
Kính mừng Maria – Hoài Đức & Trúc Thủy Hùng
Kinh Tin Kính – Hoài Đức
*
Lạy Cha – Hoài Đức
Lạy Chúa đừng trách mắng con (Tv. 6) – Hoài Đức
Lạy Chúa khoan nhân – Hoài Đức
Lạy Mẹ khoan nhân – Hoài Đức
Lạy Mẹ Maria – Hoài Đức & Duy Ân Mai
Lạy Mẹ Mân Côi – Hoài Đức
Lạy Mẹ mến yêu – Hoài Đức & Duy Ân Mai
Lòng con hân hoan – Hoài Đức & Hoàng Phúc
Lòng thống hối – Hoài Đức
*
Mẹ diễm lệ – Hoài Đức & Minh Hải
Mẹ Maria mến yêu – Hoài Đức & Duy Ân Mai
Một ngày nhiệm mầu – Hoài Đức & Phan Ngộ
Mùa đông năm ấy – Hoài Đức
Mùa đông năm ấy (4 bè) – Hoài Đức
Mừng Các Thánh – Hoài Đức
Mừng kính Thánh Giuse – Hoài Đức
Mừng Thánh Monica – Hoài Đức & Vũ Đình Ân
Mừng xuân mới – Hoài Đức
*
Này con là Đá – Hoài Đức
Nếu Chúa không ở lại (Tv. 123) – Hoài Đức
Nữ Vương bình an – Hoài Đức
Nữ Vương luyện hình – Hoài Đức
*
Ngày hân hoan – Hoài Đức & Minh Hải
Ngày xuân cầu nguyện – Hoài Đức
Ngắm Mình Thánh Chúa – Hoài Đức & Trúc Thủy Hùng
Ngồi bên bờ sông Babylon (Tv. 136) – Hoài Đức
Người dẫn con đi – Hoài Đức
Người hạnh phúc (Thánh Gioan Tông đồ)  – Hoài Đức
*
Nhớ Danh Chúa Giê-su – Hoài Đức
Nhớ người đã khuất – Hoài Đức
*
Phúc Tử đạo – Hoài Đức
*
Sáng Danh – Hoài Đức 
*
Tiến hoa năm sắc – Hoài Đức
Tôi đâu đáng dâng – Hoài Đức & Trúc Thủy Hùng
Tôi nhìn lên Chúa (Tv. 122) – Hoài Đức
Tôi sẽ tiến lên – Hoài Đức
Tôi tin – Hoài Đức
Từ vực sâu (Tv. 129) – Hoài Đức
*
Thánh Gioan Tiền hô – Hoài Đức & Linh Thanh
Thánh nữ Têrêsa – Hoài Đức
Thánh Tâm Chúa Giêsu – Hoài Đức
Thánh Tâm Giêsu Vua – Hoài Đức
Thánh, Thánh, Thánh – Hoài Đức
Thăm hang đá – Hoài Đức
Thân lạy Chúa con khấu đầu (Tv. 48) – Hoài Đức
Thân mẫu (Tv. 132) – Hoài Đức & Hải Ánh
Thân phận linh mục – Hoài Đức
Thân phận linh mục 2 – Hoài Đức
Thờ lạy Chúa – Hoài Đức
*
Trong mỗi phút giây – Hoài Đức & Phan Ngộ
*
Vang ca lên (Thánh Phanxi cô) – Hoài Đức & Lữ Giang
Vinh quang – Hoài Đức
Vũ khúc ngày xuân – Hoài Đức
*
Xin bằng yên – Hoài Đức
Xin Chúa hãy nhìn – Hoài Đức
Xuân thiếu nhi – Hoài Đức
*
Yêu Chúa – Hoài Đức & Duy Ân Mai
*
___________________________________
*
BỘ LỄ – KINH NGUYỆN
*
Kinh Tin Kính – Hoài Đức
*
NHẬP LỄ
*
Hồi chuông nguyện –  Hoài Đức
Hỡi toàn cầu (Tv. 99) – Hoài Đức
Tôi sẽ tiến lên – Hoài Đức
*
DÂNG LỄ
*
Đây là bánh thơm – Hoài Đức
Tôi đâu đáng dâng – Hoài Đức & Trúc Thủy Hùng
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Có Chúa chăn dắt (Tv. 22) – Hoài Đức
Con đã hiểu – Hoài Đức
Con nguyện xin – Hoài Đức
Con thức trông tìm Chúa (Tv. 62) – Hoài Đức
Chén ơn cứu độ (Tv. 115) – Hoài Đức
Cho đến bao giờ (Tv. 12) – Hoài Đức
Đời con – Hoài Đức
Lạy Cha – Hoài Đức
Lạy Chúa khoan nhân – Hoài Đức
Lòng con hân hoan – Hoài Đức & Hoàng Phúc
Này con là Đá – Hoài Đức
Người dẫn con đi – Hoài Đức
Nhớ Danh Chúa Giê-su – Hoài Đức
Sáng Danh – Hoài Đức
Yêu Chúa – Hoài Đức & Duy Ân Mai
*
KẾT LỄ
*
Bài ca hợp nhất (Tv. 132) – Hoài Đức
Nếu Chúa không ở lại (Tv. 123) – Hoài Đức
Thân lạy Chúa con khấu đầu (Tv. 48) – Hoài Đức
Xin bằng yên – Hoài Đức
*
MÙA VỌNG
*
Được Chúa dẫn dắt về (Tv. 125) – Hoài Đức
Ngồi bên bờ sông Babylon (Tv. 136) – Hoài Đức
*
MÙA GIÁNG SINH
*
Con chim sẻ – Hoài Đức
Cao cung lên – Hoài Đức & Nguyễn Khắc Xuyên
Cao cung lên – Hòa âm Liên Bình Định
Cao cung lên – Hòa âm Ngọc Linh
Cao cung lên – Hòa âm Tiến Linh
Cùng đi Bê-lem – Vĩnh Phước & Hoài Đức
Chúa sinh ra – Hoài Đức
Đêm đông – Hoài Đức
Đêm năm xưa – Hoài Đức
Kìa trông – Hoài Đức Vĩnh Phước
Mùa đông năm ấy – Hoài Đức
Mùa đông năm ấy (4 bè) – Hoài Đức
Thăm hang đá – Hoài Đức
*
MÙA CHAY
*
Giờ tử nạn – Hoài Đức
Lòng thống hối – Hoài Đức
Trong mỗi phút giây – Hoài Đức & Phan Ngộ
*
MÙA PHỤC SINH
*
Cất tiếng ca mừng – Hoài Đức
Chúa lên Trời – Hoài Đức
*
CHÚA BA NGÔI
*
Cầu Chúa Ba Ngôi – Hoài Đức
Vinh quang – Hoài Đức
*
THÁNH THỂ – THÁNH TÂM
*
Bí tích nhiệm mầu – Hoài Đức
Con thờ lạy Chúa – Hoài Đức
Dâng mình – Hoài Đức
Dâng tiến – Hoài Đức & Trúc Thủy Hùng
Đây Giê-su – Hoài Đức
Ngắm Mình Thánh Chúa – Hoài Đức & Trúc Thủy Hùng
Tôi tin – Hoài Đức
Thánh Tâm Chúa Giêsu – Hoài Đức
Thánh Tâm Giêsu Vua – Hoài Đức
Thánh, Thánh, Thánh – Hoài Đức
Thờ lạy Chúa – Hoài Đức
*
ĐỨC MẸ
*
Cung chúc Trinh Vương – Hoài Đức
Chiều êm êm – Hoài Đức & Hải Ánh
Chúng tôi trông cậy – Hoài Đức
Dâng Mẹ – Hoài Đức
Dâng nhánh hoa hồng – Hoài Đức & Cao Đức Thuận
Kính mừng – Hoài Đức
Kính mừng Maria – Hoài Đức & Trúc Thủy Hùng
Lạy Mẹ khoan nhân – Hoài Đức
Lạy Mẹ Maria – Hoài Đức & Duy Ân Mai
Lạy Mẹ Mân Côi – Hoài Đức
Lạy Mẹ mến yêu – Hoài Đức & Duy Ân Mai
Mẹ diễm lệ – Hoài Đức & Minh Hải
Mẹ Maria mến yêu – Hoài Đức & Duy Ân Mai
Nữ Vương bình an – Hoài Đức
Tiến hoa năm sắc – Hoài Đức
Thân mẫu (Tv. 132) – Hoài Đức & Hải Ánh
*
NGỢI CA ĐỨC MẸ
*
Ave, Maris Stella – Hoài Đức
Cầu Mẹ Fatima – Hoài Đức
*
CÁC THÁNH
*
Gió bốn phương – Hoài Đức & Thiên Phụng
Mừng Các Thánh – Hoài Đức
Mừng kính Thánh Giuse – Hoài Đức
Mừng Thánh Monica – Hoài Đức & Vũ Đình Ân
Người hạnh phúc (Thánh Gioan Tông đồ)  – Hoài Đức
Phúc Tử đạo – Hoài Đức
Thánh Gioan Tiền hô – Hoài Đức & Linh Thanh
Thánh nữ Têrêsa – Hoài Đức
Vang ca lên (Thánh Phanxi cô) – Hoài Đức & Lữ Giang
*
TẬN HIẾN
*
Chúa xức dầu – Hoài Đức
Thân phận linh mục – Hoài Đức
Thân phận linh mục 2 – Hoài Đức
*
HÔN PHỐI
*
Một ngày nhiệm mầu – Hoài Đức & Phan Ngộ
Ngày hân hoan – Hoài Đức & Minh Hải
*
CẦU HỒN
*
Dưới vực sâu – Hoài Đức
Lạy Chúa đừng trách mắng con (Tv. 6) – Hoài Đức
Nữ Vương luyện hình – Hoài Đức
Nhớ người đã khuất – Hoài Đức
Xin Chúa hãy nhìn – Hoài Đức
*
THÁNH VỊNH
*
Tôi nhìn lên Chúa (Tv. 122) – Hoài Đức
Từ vực sâu (Tv. 129) – Hoài Đức
*
XUÂN
*
Mừng xuân mới – Hoài Đức
Ngày xuân cầu nguyện – Hoài Đức
Vũ khúc ngày xuân – Hoài Đức
Xuân thiếu nhi – Hoài Đức
*
_________________________________

Thánh ca theo Nhạc sĩ (Pdf.)

Trên 1000 Ca khúc

Trên 500 Ca khúc
.
Trên 300 Ca khúc
.
Trên 200 Ca khúc
.
Trên 100 Ca khúc
.
Trên 50 Ca khúc
.
Trên 25 Ca khúc
.

 

 

2 thoughts on “*Nhạc sĩ Hoài Đức (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

  1. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s