*Nhạc sĩ Hồng Trần Phạm Đình Đài – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Alleluia Mồng 1 Tết – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Bao người thấy tôi – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Biển đời có Mẹ – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Bông hồng hạnh phúc – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Bước đường trần – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Bước vào tình yêu – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Cảm ơn Chúa – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Cảm tạ hồng ân – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Con thuộc về Ngài – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Con về với Cha – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Chính Chúa gìn giữ bạn – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Cho con đến với Ngài – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Chúa đã yêu con – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Chúa nhìn con – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Chút lòng son – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Danh Chúa lạ lùng – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Dâng Chúa tình nồng – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Dâng chút lao công – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Dâng hết tâm hồn – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Dâng Người cuộc đời – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Dâng tim yêu – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Dâng ước mơ đầu – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Dâng ước mơ xuân – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Dâng về Bêlem – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Đầu xuân cảm tạ Ngài – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Đây nhiệm tích – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Đêm tình thương – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Đến với Cha yêu – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Đi bình an – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Điều ước mơ hoài – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Đời đẹp muôn hồng ân – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Đón xuân lại nhớ cội nguồn – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Đuốc sáng Mân Côi (Thánh Đaminh) – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Đượm thắm ơn trời – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Hai vầng hào quang (Thánh Gioakim và Anna) – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Hạnh phúc hôn nhân – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Hãy đến đón nhận – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Hãy đến trong con – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Hãy nên núi đá – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Hiến lễ tin yêu – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Hùng ca huyết sử – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Hy lễ vẹn toàn – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Lễ yêu thương – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Lời cầu trong tăm tối – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Lời con sám hối – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Mãi vẫn tươi màu – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Micae Tổng lãnh binh – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Một thoáng mây bay – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Mừng người trinh nữ (Thánh Cêcilia) – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Muối men cho đời – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Nay con xin đến – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Niềm tin còn mãi – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Nồng thắm tin yêu – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Ngài đã thương ban – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Ngài là Thiên Chúa – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Ngài mặt trời yêu thương – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Ngát hương cứu độ – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Người cha hiền – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Nguồn suối Thánh Linh – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Reo mừng Đấng cứu chuộc – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Sống trong Ngài – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Sớm mai tạ ơn Ngài – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Sứ thần hiệp dâng – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Ta sống trong con – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Tạ ơn Chúa đã làm người – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Tặng vật tình yêu – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Têrêsa ươm ngát nụ hồng – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Tình Chúa dẫn đưa con – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Tình con Chúa luôn an bài – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Tình thương nhiệm mầu – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Tình trời vẫn thế – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Thần lương cứu độ – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Theo gương Chúa yêu – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Thiên đường trong sương mai – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Trên đỉnh Tabor – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Triều thiên vinh quang – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Trời bể bao la – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Vẫn luôn bên Ngài – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Về miền đất mới – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Vì tình yêu thương – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Vươn tới thánh nhan – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Vượt gian lao vào cõi phúc – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Xin bước đi cùng con – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Xin dạy con đường lối Chúa – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Xin được hồi sinh – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Xin Ngài ngự lại – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Xin ơn bình an – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Xin thương đáp lời – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Xin tình yêu luôn mới – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Xin xót thương ban – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Yêu như Chúa yêu – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Yêu trong tình Chúa – Hồng Trần Phạm Đình Đài

__________________________________

*
Nhập Lễ
*
Điều ước mơ hoài – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Ngát hương cứu độ – Hồng Trần Phạm Đình Đài

Thiên đường trong sương mai – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Đáp Ca
*
Alleluia Mồng 1 Tết – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Danh Chúa lạ lùng – Hồng Trần Phạm Đình Đài

Yêu như Chúa yêu – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Dâng Lễ
*
Dâng chút lao công – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Dâng hết tâm hồn – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Dâng Người cuộc đời – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Dâng ước mơ đầu – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Hiến lễ tin yêu – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Lễ yêu thương – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Sứ thần hiệp dâng – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Thần lương cứu độ – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Vươn tới thánh nhan – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Ca Nguyện – Hiệp Lễ

*
Bước đường trần – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Con về với Cha – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Chính Chúa gìn giữ bạn – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Cho con đến với Ngài – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Chúa đã yêu con – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Chúa nhìn con – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Đời đẹp muôn hồng ân – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Hãy đến trong con – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Hy lễ vẹn toàn – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Lời con sám hối – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Một thoáng mây bay – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Nay con xin đến – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Niềm tin còn mãi – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Nồng thắm tin yêu – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Ngài đã thương ban – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Ngài mặt trời yêu thương – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Sống trong Ngài – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Sớm mai tạ ơn Ngài – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Ta sống trong con – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Tặng vật tình yêu – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Tình Chúa dẫn đưa con – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Tình thương nhiệm mầu – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Trời bể bao la – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Vẫn luôn bên Ngài – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Về miền đất mới – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Vì tình yêu thương – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Vượt gian lao vào cõi phúc – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Xin bước đi cùng con – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Xin dạy con đường lối Chúa – Hồng Trần Phạm Đình Đài

Xin Ngài ngự lại – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Kết Lễ
*
Cảm tạ hồng ân – Hồng Trần Phạm Đình Đài

Xin ơn bình an – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Mùa Giáng Sinh

*
Dâng về Bêlem – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Đêm tình thương – Hồng Trần Phạm Đình Đài

Tạ ơn Chúa đã làm người – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Mùa Chay
*
Chút lòng son – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Hãy đến đón nhận – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Ngài là Thiên Chúa – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Tình trời vẫn thế – Hồng Trần Phạm Đình Đài

Xin thương đáp lời – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Xin xót thương ban – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Tuần Thánh
*
Bao người thấy tôi – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Thánh Thể – Thánh Tâm
*
Đây nhiệm tích – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Chúa Thánh Thần
*
Nguồn suối Thánh Linh – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Đức Mẹ
*
Biển đời có Mẹ – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Các Thánh
*
Hai vầng hào quang (Thánh Gioakim và Anna) – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Hùng ca huyết sử – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Micae Tổng lãnh binh – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Mừng người trinh nữ (Thánh Cêcilia) – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Người cha hiền – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Têrêsa ươm ngát nụ hồng – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Triều thiên vinh quang – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Nhạc Về Gia Đình
*
Cảm ơn Chúa – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Cầu Hồn

*
Lời cầu trong tăm tối – Hồng Trần Phạm Đình Đài

Xin được hồi sinh – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Tận Hiến

*
Con thuộc về Ngài – Hồng Trần Phạm Đình Đài

Muối men cho đời – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Hôn Phối
*
Bông hồng hạnh phúc – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Dâng Chúa tình nồng – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Dâng tim yêu – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Hạnh phúc hôn nhân – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Mãi vẫn tươi màu – Hồng Trần Phạm Đình Đài

Yêu trong tình Chúa – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Nhạc Cưới
*
Bước vào tình yêu – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Tình con Chúa luôn an bài – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Theo gương Chúa yêu – Hồng Trần Phạm Đình Đài

Xin tình yêu luôn mới – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Thánh Ca Tin Mừng
*
Đến với Cha yêu – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Đi bình an – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Reo mừng Đấng cứu chuộc – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Trên đỉnh Tabor – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Thánh Vịnh
*
Hãy nên núi đá – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Xuân
*
Dâng ước mơ xuân – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Đầu xuân cảm tạ Ngài – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Đón xuân lại nhớ cội nguồn – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*

_______________________________

Thánh ca theo Nhạc sĩ (Pdf.)

Trên 1000 Ca khúc

Trên 500 Ca khúc
.

Trên 300 Ca khúc
.
Trên 200 Ca khúc
.
Trên 100 Ca khúc
.
Trên 50 Ca khúc
.
Trên 25 Ca khúc
.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s