*Nhạc sĩ Ân Đức (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
25 năm hồng ân –  Ân Đức
*
A.
*
Ân huệ tình yêu –  Ân Đức
*
B.
*
Bài ca linh mục –  Ân Đức
Bài ca người Mục tử –  Ân Đức
Bài ca người Mục tử –  Ân Đức
Bài ca nhân chứng –  Ân Đức
Bài ca Trang Nứa – Ân Đức
Biết Chúa, biết con –  Ân Đức
Biết lấy gì – Ân Đức & Thông Giáo
Bổn phận của con – Ân Đức
*
C.
*
Ca khúc thượng tiến – Ân Đức
Ca khúc thượng tiến (Tv 44) –  Ân Đức & Ngọc Linh
Cao ngất trời xanh (Tv 35) –  Ân Đức
Có môt điều –  Ân Đức
Có một tình yêu –  Ân Đức
Con biết dâng gì đây – Ân Đức
Con biết lấy chi – Ân Đức
Con có một Tổ quốc – Ân Đức
Con không cô đơn – Ân Đức
Con muốn trọn đời – Ân Đức
Con với Mẹ – Ân Đức (thơ Nguyễn Văn Thuận)
Con xin cảm tạ – Ân Đức
Con xin chọn Chúa mà thôi – Ân Đức
*
Ch.
*
Chén đắng –  Ân Đức
Chỉ mong tôi – Ân Đức
Chỉ một Thiên Chúa –  Ân Đức
Cho con nhận ra Chúa –  Ân Đức
Chúa biết lòng con –  Ân Đức
Chúa đã chiếm đoạt con –  Ân Đức
Chúa đã thương –  Ân Đức
Chúa đã xức dầu –  Ân Đức
Chúa là cây nho –  Ân Đức
Chúa là đối tượng –  Ân Đức
Chúa là điểm tựa –  Ân Đức
Chúa là phần gia nghiệp (tv 15) –  Ân Đức
Chúa nhìn con –  Ân Đức
Chúa phải lớn lên – Ân Đức
Chúc tụng ca: Ave Maria – Ân Đức
Chuỗi hồng ân –  Ân Đức
*
D.
*
Dâng Chúa đất trời – Ân Đức
Dâng Hài Nhi – Ân Đức
Dấu ấn tình yêu (3 bè) – Ân Đức
Dấu ấn tình yêu – Ân Đức
Dấu chứng tình yêu – Ân Đức
Dẫu con là ai – Ân Đức
*
Đ.
*
Đã biết mấy lần – Ân Đức
Để nên lời ngợi ca – Ân Đức
Đến với trái tim – Ân Đức
Đứng trước Nhan Ngài (Lời dâng 76, 103) – Ân Đức
Đường con đi – Ân Đức
Đường con theo Chúa – Ân Đức
*
G.
*
Giáng Sinh quê em – Ân Đức
*
H.
*
Hai chiều của tình yêu – Ân Đức
Hành khúc người trẻ Công giáo Việt Nam – Ân Đức
Hạnh phúc đời thánh hiến – Ân Đức
Hát ca tình Mẹ – Ân Đức
Hát trên đỉnh đồi – Ân Đức
Hạt lúa dâng Người – Ân Đức (thơ Tagore)
Hiện hữu trong Đức Ki-tô – Ân Đức
Hoa dại – Ân Đức
Hương nguyện tình yêu – Ân Đức
Hương tình thập giá – Ân Đức
Hy lễ cuối cùng – Ân Đức
*
K.
*
Kiên trì theo Chúa – Ân Đức
Kinh tình yêu – Ân Đức
Kinh tình yêu – Ân Đức
Kính chào Thánh Mẫu La Vang – Ân Đức
*
Kh.
*
Khi con tim khô cứng – Ân Đức (thơ Tagore)
Không phải con – Ân Đức
Khúc hát một loài hoa – Ân Đức
Khúc hát người ca công – Ân Đức
Khung trời tình yêu – Ân Đức
*
L.
*
Lạy Chúa con đây – Ân Đức
Lời cầu tội nhân (Tv 50) – Ân Đức
Lời mẹ ru con – Ân Đức
Lời nguyện hiến tế – Ân Đức
Lời tình tự  – Ân Đức
Lời tôi ca – Ân Đức
Lời từ biệt – Ân Đức
*
M.
*
Maria, Người Nữ Thánh Thể – Ân Đức
Mẹ đã ra đi – Ân Đức
Mẹ Đấng cứu chuộc – Ân Đức
Mẹ trong cuộc đời – Ân Đức
Mẹ và con – Ân Đức
Mẹ Vô Nhiễm – Ân Đức
Mônica, Người mẹ mẫu gương – Ân Đức
Mỗi ngày là một bài ca – Ân Đức
Một đời người tôi tớ – Ân Đức
Một Người Nữ – Ân Đức
Mùa xuân hiến tế – Ân Đức
*
N.
*
Niềm hy vọng hằng sống – Ân Đức
Nỗi buồn hoàng tử – Ân Đức
Nơi đứng của Người (Lời dâng 10 & 11) – Ân Đức
Nụ hôn Giu-đa – Ân Đức
*
Ng.
*
Ngài có đó – Ân Đức
Ngài chọn con – Ân Đức
Ngọn đèn dâng hiến – Ân Đức
Ngôi nhà tranh đơn sơ – Ân Đức
Ngợi ca Tình Chúa (Tv 102) – Ân Đức
Nguyện ước đời linh mục – Ân Đức
Người là bầu trời – Ân Đức
Người Nữ diễm phúc – Ân Đức
*
Nh.
*
Nhớ nguồn – Ân Đức
Như đốm lửa tình yêu – Ân Đức
*
P.
*
Phúc nào hơn – Ân Đức
*
Q.
*
Quảng đại hiến dâng – Ân Đức
*
R.
*
Ra đi trên đường hy vọng – Ân Đức
*
S.
*
Sống phút hiện tại – Ân Đức
*
T.
*
Tâm ca hy vọng (Tv 72) – Ân Đức
Tâm sự Mai Đệ Liên – Ân Đức
Tất cả là hồng ân – Ân Đức
Tất cả vì tình yêu Đức Ki-tô – Ân Đức
Tìm nhau – Ân Đức
Tình ca dâng hiến – Ân Đức
Tình ca kết ước – Ân Đức
Tình ca mùa dâng hiến – Ân Đức
Tình ca muôn đời – Ân Đức
Tình Chúa và quê hương – Ân Đức
Tình khúc – Ân Đức
Tình nào lớn hơn – Ân Đức
Tình Người cho tôi (Lời dâng 32, 38) – Ân Đức
Tình yêu chân thật – Ân Đức
Tôi mừng rỡ – Ân Đức
*
Th.
*
Thì xin cho tôi – Ân Đức
Thiên Chúa giàu lòng thương xót – Ân Đức
Thiên Chúa là Tình Yêu – Ân Đức
*
Tr.
*
Trái tim nào – Ân Đức
Tròn dâng – Ân Đức
Trong âm thầm – Ân Đức
Trời mới đất mới – Ân Đức
*
V.
*
Vâng lời Thầy – Ân Đức
Vui mừng và hy vọng – Ân Đức
*
X.
*
Xin cám ơn Ngài – Ân Đức
Xin cám ơn Ngài 2 – Ân Đức
Xin cho con – Ân Đức
Xin dạy cho con biết (Tv 38 & 89) – Ân Đức
Xin dẫn đưa con về (Tv 50) – Ân Đức
Xin dâng 2 – Ân Đức
Xin tỏ Cha cho chúng con – Ân Đức

________________________

DÂNG LỄ
*
Biết lấy gì – Ân Đức & Thông Giáo
Dâng Chúa đất trời – Ân Đức
Đứng trước Nhan Ngài (Lời dâng 76, 103) – Ân Đức
Xin dâng 2 – Ân Đức
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Biết Chúa, biết con –  Ân Đức
Bổn phận của con – Ân Đức
Con biết lấy chi – Ân Đức
Con không cô đơn – Ân Đức
Con xin cảm tạ – Ân Đức
Cho con nhận ra Chúa –  Ân Đức
Chúa là cây nho –  Ân Đức
Chúa là điểm tựa –  Ân Đức
Chúa là phần gia nghiệp (Tv 15) –  Ân Đức
Chúa phải lớn lên – Ân Đức
Dấu ấn tình yêu (3 bè) – Ân Đức
Đã biết mấy lần – Ân Đức
Đến với trái tim – Ân Đức
Hai chiều của tình yêu – Ân Đức
Hiện hữu trong Đức Ki-tô – Ân Đức
Hương nguyện tình yêu – Ân Đức
Hương tình thập giá – Ân Đức
Kinh tình yêu – Ân Đức
Khúc hát một loài hoa – Ân Đức
Khúc hát người ca công – Ân Đức
Khung trời tình yêu – Ân Đức
Quảng đại hiến dâng – Ân Đức
Ra đi trên đường hy vọng – Ân Đức
Sống phút hiện tại – Ân Đức
Tất cả là hồng ân – Ân Đức
Tất cả vì tình yêu Đức Ki-tô – Ân Đức
Tìm nhau – Ân Đức
Tình Chúa và quê hương – Ân Đức
Tình yêu chân thật – Ân Đức
Thiên Chúa là Tình Yêu – Ân Đức
Trái tim nào – Ân Đức
Vui mừng và hy vọng – Ân Đức
Xin cám ơn Ngài – Ân Đức
*
MÙA GIÁNG SINH
*
Dâng Hài Nhi – Ân Đức
*
MÙA CHAY
*
Chén đắng –  Ân Đức
Xin dâng 2 – Ân Đức
*
MÙA PHỤC SINH
*
Chúa là cây nho –  Ân Đức
*
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
*
Thiên Chúa giàu lòng thương xót – Ân Đức
*
ĐỨC MẸ
*
Ca khúc thượng tiến – Ân Đức
Chúa phải lớn lên – Ân Đức
Chúc tụng ca: Ave Maria – Ân Đức
Hát ca tình Mẹ – Ân Đức
Kính chào Thánh Mẫu La Vang – Ân Đức
Lời mẹ ru con – Ân Đức
Maria, Người Nữ Thánh Thể – Ân Đức
Mẹ đã ra đi – Ân Đức
Mẹ Đấng cứu chuộc – Ân Đức
Mẹ trong cuộc đời – Ân Đức
Mẹ và con – Ân Đức
Mẹ Vô Nhiễm – Ân Đức
Mỗi ngày là một bài ca – Ân Đức
Một Người Nữ – Ân Đức
Người Nữ diễm phúc – Ân Đức
*
CÁC THÁNH
*
Khúc hát một loài hoa – Ân Đức
Mônica, Người mẹ mẫu gương – Ân Đức
Tình nào lớn hơn – Ân Đức
*
CHA MẸ
*
Nhớ nguồn – Ân Đức
*
CẦU HỒN
*
Đứng trước Nhan Ngài (Lời dâng 76, 103) – Ân Đức
Hy lễ cuối cùng – Ân Đức
Lời nguyện hiến tế – Ân Đức
Lời từ biệt – Ân Đức
Niềm hy vọng hằng sống – Ân Đức
Nhớ nguồn – Ân Đức
*
TẬN HIẾN
*
25 năm hồng ân –  Ân Đức
Ân huệ tình yêu –  Ân Đức
Bài ca linh mục –  Ân Đức
Bài ca người Mục tử –  Ân Đức
Bài ca nhân chứng –  Ân Đức
Có môt điều –  Ân Đức
Có một tình yêu –  Ân Đức
Con biết dâng gì đây – Ân Đức
Con muốn trọn đời – Ân Đức
Con xin chọn Chúa mà thôi – Ân Đức
Chỉ một Thiên Chúa –  Ân Đức
Chúa đã chiếm đoạt con –  Ân Đức
Chúa đã thương –  Ân Đức
Chúa đã xức dầu –  Ân Đức
Chúa là đối tượng –  Ân Đức
Chuỗi hồng ân –  Ân Đức
Dấu ấn tình yêu – Ân Đức
Dấu chứng tình yêu – Ân Đức
Dẫu con là ai – Ân Đức
Để nên lời ngợi ca – Ân Đức
Đường con đi – Ân Đức
Đường con theo Chúa – Ân Đức
Hạnh phúc đời thánh hiến – Ân Đức
Hoa dại – Ân Đức
Kiên trì theo Chúa – Ân Đức
Không phải con – Ân Đức
Lạy Chúa con đây – Ân Đức
Lời tình tự  – Ân Đức
Một đời người tôi tớ – Ân Đức
Ngài chọn con – Ân Đức
Nguyện ước đời linh mục – Ân Đức
Như đốm lửa tình yêu – Ân Đức
Phúc nào hơn – Ân Đức
Tình ca dâng hiến – Ân Đức
Tình ca kết ước – Ân Đức
Tình ca mùa dâng hiến – Ân Đức
Tình ca muôn đời – Ân Đức
Tình khúc – Ân Đức
Tình Người chờ tôi (Lời dâng 32, 38) – Ân Đức
Tròn dâng – Ân Đức
Trong âm thầm – Ân Đức
Xin cho con – Ân Đức
*
THÁNH CA TIN MỪNG
*
Bài ca người Mục tử –  Ân Đức
Chúa là cây nho –  Ân Đức
Tình yêu chân thật – Ân Đức
Tôi mừng rỡ – Ân Đức
Trời mới đất mới – Ân Đức
Vâng lời Thầy – Ân Đức
Xin tỏ Cha cho chúng con – Ân Đức

*
THÁNH VỊNH
*
Cao ngất trời xanh (Tv 35) –  Ân Đức
Lời cầu tội nhân (Tv 50) – Ân Đức
Ngợi ca Tình Chúa (Tv 102) – Ân Đức
Tâm ca hy vọng (Tv 72) – Ân Đức
Xin dạy cho con biết (Tv 38 & 89) – Ân Đức
Xin dẫn đưa con về (Tv 50) – Ân Đức
*
THÁNH CA TẠ ƠN
*
Xin cám ơn Ngài 2 – Ân Đức
*
THÁNH CA VÀO ĐỜI
*
Bài ca Trang Nứa – Ân Đức
Con có một Tổ quốc – Ân Đức
Con với Mẹ – Ân Đức (thơ Nguyễn Văn Thuận)
Chỉ mong tôi – Ân Đức
Chúa biết lòng con –  Ân Đức
Chúa nhìn con –  Ân Đức
Hát trên đỉnh đồi – Ân Đức
Hạt lúa dâng Người – Ân Đức (thơ Tagore)
Khi con tim khô cứng – Ân Đức (thơ Tagore)
Lời tôi ca – Ân Đức
Mùa xuân hiến tế – Ân Đức
Nỗi buồn hoàng tử – Ân Đức
Nơi đứng của Người (Lời dâng 10 & 11) – Ân Đức
Nụ hôn Giu-đa – Ân Đức
Ngài có đó – Ân Đức
Ngọn đèn dâng hiến – Ân Đức
Ngôi nhà tranh đơn sơ – Ân Đức
Người là bầu trời – Ân Đức
Tâm sự Mai Đệ Liên – Ân Đức
Thì xin cho tôi – Ân Đức
*
NHẠC NOEL
*
Giáng Sinh quê em – Ân Đức
*
NHẠC SINH HOẠT ĐOÀN THỂ
*
Hành khúc người trẻ Công giáo Việt Nam – Ân Đức
*
HỢP XƯỚNG
*
Ca khúc thượng tiến (Tv 44) –  Ân Đức & Ngọc Linh
Kinh tình yêu – Ân Đức
*
________________________

Thánh ca theo Nhạc sĩ (Pdf.)

Trên 1000 Ca khúc

Trên 500 Ca khúc
.

Trên 300 Ca khúc
.
Trên 200 Ca khúc
.
Trên 100 Ca khúc
.
Trên 50 Ca khúc
.
Trên 25 Ca khúc
.

 
5 thoughts on “*Nhạc sĩ Ân Đức (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  3. tôi muốn mua sách nhạc của Nhạc sĩ Ân Đức, nhưng hiện tôi đã tìm trên các nhà sách công giáo ở Sài gòn mà không thấy, có thể cho tôi biết nơi để mua không?. xin cảm ơn.

  4. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

  5. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s