*Nhạc sĩ Nguyễn Chánh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

25 Năm Tin Mừng – Nguyễn Chánh
50 Năm hôn phối – Nguyễn Chánh
*
Ai muốn theo Ta – Nguyễn Chánh
Ai phục vụ Thầy – Nguyễn Chánh
Anh em đã trỗi dậy – Nguyễn Chánh
Anh em hãy chịu đựng – Nguyễn Chánh
Ánh sáng Bêlem – Nguyễn Chánh
Ánh sáng kết hiệp – Nguyễn Chánh
*
Bài ca truyền giáo – Nguyễn Chánh
Bao la tình mẹ cha – Nguyễn Chánh
Bước chân giao ước – Nguyễn Chánh
*
Ca mừng Phục Sinh – Nguyễn Chánh
Ca ngợi Thánh Catarina – Nguyễn Chánh
Có Chúa bên con – Nguyễn Chánh
Con sẽ trở về – Nguyễn Chánh
*
Chính Thầy là sự sống – Nguyễn Chánh
Chính Thầy là sự sống – Nguyễn Chánh
Cho con tìm về – Nguyễn Chánh
Chúa yêu con (Tv. 138) – Nguyễn Chánh
*
Dâng câu kính mừng – Nguyễn Chánh
Dâng lễ Phục Sinh – Nguyễn Chánh
Dậy đi bạn tình – Nguyễn Chánh
*
Đáp ca Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) – Nguyễn Chánh
Đất nở hồng ân – Nguyễn Chánh
Đưa con về quê – Nguyễn Chánh
Đức Kitô quang lâm – Nguyễn Chánh
*
Hãy đến cùng Giêsu – Nguyễn Chánh
Hãy đến với Mẹ – Nguyễn Chánh
Hãy đi rao giảng – Nguyễn Chánh
Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành (Tv. 33) – Nguyễn Chánh
Hãy rửa chân cho nhau – Nguyễn Chánh
Hãy trở về với Cha – Nguyễn Chánh
Hiếu thảo 1 – Nguyễn Chánh
Hôm nay Đấng cứu độ (Tv. 95) – Nguyễn Chánh
Hương lòng 1 – Nguyễn Chánh
Hương lòng 3 – Nguyễn Chánh
Hương lòng 5 – Nguyễn Chánh
Hương lòng 6 – Nguyễn Chánh
Hương lòng 7 – Nguyễn Chánh
*
Kính mừng Maria – Nguyễn Chánh
Khúc ca Phục Sinh – Nguyễn Chánh
Khúc cảm tạ – Nguyễn Chánh
*
Lễ dâng Noel – Nguyễn Chánh
Lòng thương xót Chúa 1 – Nguyễn Chánh
Lòng thương xót Chúa 2 – Nguyễn Chánh
Lòng thương xót Chúa 3 – Nguyễn Chánh
Lòng thương xót Chúa 4 – Nguyễn Chánh
Lòng thương xót Chúa 5 – Nguyễn Chánh
Lòng thương xót Chúa 6 – Nguyễn Chánh
Lòng thương xót Chúa 7 – Nguyễn Chánh
*
Mừng Chúa sống lại – Nguyễn Chánh
Mừng Mẹ lên trời – Nguyễn Chánh
*
Ơn phù trợ chúng ta – Nguyễn Chánh
*
Phaolô yêu thương – Nguyễn Chánh
Phúc thay bạn nào – Nguyễn Chánh
*
Quê hương chúng ta trên trời – Nguyễn Chánh
*
Tạ lễ truyền giáo – Nguyễn Chánh
Tám mối phúc thật – Nguyễn Chánh
Tận hiến cho Mẹ – Nguyễn Chánh
Tình yêu kết hiệp – Nguyễn Chánh
Tình yêu mãnh liệt – Nguyễn Chánh
Tôi tin chắc rằng – Nguyễn Chánh
Tôi tin chắc rằng 2 – Nguyễn Chánh
*
Thành thánh Giêrusalem (Tv. 21) – Nguyễn Chánh
Thánh Thể 1 – Nguyễn Chánh
Thánh Thể 2 – Nguyễn Chánh
Thánh Thể 3 – Nguyễn Chánh
Thánh Thể 4 – Nguyễn Chánh
Thánh Thể 5 – Nguyễn Chánh
Thánh Thể 6 – Nguyễn Chánh
*
Trầm hương con dâng – Nguyễn Chánh
Trở về lòng thương xót Chúa – Nguyễn Chánh
*
Vác Thánh giá – Nguyễn Chánh
Về nơi đây – Nguyễn Chánh
*
Xin cảm tạ danh Chúa – Nguyễn Chánh
Xin từ giã cuộc đời – Nguyễn Chánh
*
_______________________________
*
NHẬP LỄ
*
Đất nở hồng ân – Nguyễn Chánh
Về nơi đây – Nguyễn Chánh
*
ĐÁP CA
*
Chúa yêu con (Tv. 138) – Nguyễn Chánh
Đáp ca Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) – Nguyễn Chánh
*
DÂNG LỄ
*
Hương lòng 1 – Nguyễn Chánh
Hương lòng 3 – Nguyễn Chánh
Hương lòng 5 – Nguyễn Chánh
Hương lòng 6 – Nguyễn Chánh
Hương lòng 7 – Nguyễn Chánh
Trầm hương con dâng – Nguyễn Chánh
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Ai muốn theo Ta – Nguyễn Chánh
Ai phục vụ Thầy – Nguyễn Chánh
Ánh sáng kết hiệp – Nguyễn Chánh
Có Chúa bên con – Nguyễn Chánh
Chính Thầy là sự sống – Nguyễn Chánh
Cho con tìm về – Nguyễn Chánh
Hãy đến cùng Giêsu – Nguyễn Chánh
Ơn phù trợ chúng ta – Nguyễn Chánh
*
KẾT LỄ
*
Tạ lễ truyền giáo – Nguyễn Chánh
*
MÙA GIÁNG SINH
*
Ánh sáng Bêlem – Nguyễn Chánh
Lễ dâng Noel – Nguyễn Chánh
*
MÙA CHAY
*
Con sẽ trở về – Nguyễn Chánh
Hãy trở về với Cha – Nguyễn Chánh
Vác Thánh giá – Nguyễn Chánh
*
TUẦN THÁNH
*
Hãy rửa chân cho nhau – Nguyễn Chánh
*
MÙA PHỤC SINH
*
Ca mừng Phục Sinh – Nguyễn Chánh
Dâng lễ Phục Sinh – Nguyễn Chánh
Đức Kitô quang lâm – Nguyễn Chánh
Khúc ca Phục Sinh – Nguyễn Chánh
Mừng Chúa sống lại – Nguyễn Chánh
*
THÁNH THỂ – THÁNH TÂM
*
Thánh Thể 1 – Nguyễn Chánh
Thánh Thể 2 – Nguyễn Chánh
Thánh Thể 3 – Nguyễn Chánh
Thánh Thể 4 – Nguyễn Chánh
Thánh Thể 5 – Nguyễn Chánh
Thánh Thể 6 – Nguyễn Chánh
*
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
*
Lòng thương xót Chúa 1 – Nguyễn Chánh
Lòng thương xót Chúa 2 – Nguyễn Chánh
Lòng thương xót Chúa 3 – Nguyễn Chánh
Lòng thương xót Chúa 4 – Nguyễn Chánh
Lòng thương xót Chúa 5 – Nguyễn Chánh
Lòng thương xót Chúa 6 – Nguyễn Chánh
Lòng thương xót Chúa 7 – Nguyễn Chánh
Trở về lòng thương xót Chúa – Nguyễn Chánh
*
ĐỨC MẸ
*
Đưa con về quê – Nguyễn Chánh
Hãy đến với Mẹ – Nguyễn Chánh
Kính mừng Maria – Nguyễn Chánh
Mừng Mẹ lên trời – Nguyễn Chánh
Tận hiến cho Mẹ – Nguyễn Chánh
*
NGỢI CA ĐỨC MẸ
*
Dâng câu kính mừng – Nguyễn Chánh
*
CÁC THÁNH
*
Ca ngợi Thánh Catarina – Nguyễn Chánh
Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành (Tv. 33) – Nguyễn Chánh
Phaolô yêu thương – Nguyễn Chánh
*
CHA MẸ
*
Hiếu thảo 1 – Nguyễn Chánh
*
TẬN HIẾN
*
25 Năm Tin Mừng – Nguyễn Chánh
Bước chân giao ước – Nguyễn Chánh
Hãy đi rao giảng – Nguyễn Chánh
Khúc cảm tạ – Nguyễn Chánh
Xin cảm tạ danh Chúa – Nguyễn Chánh
*
HÔN PHỐI
*
Anh em hãy chịu đựng – Nguyễn Chánh
Dậy đi bạn tình – Nguyễn Chánh
Phúc thay bạn nào – Nguyễn Chánh
Tình yêu kết hiệp – Nguyễn Chánh
Tình yêu mãnh liệt – Nguyễn Chánh
*
CẦU HỒN
*
Bao la tình mẹ cha – Nguyễn Chánh
Quê hương chúng ta trên trời – Nguyễn Chánh
Xin từ giã cuộc đời – Nguyễn Chánh
*
TRUYỀN GIÁO
*
Bài ca truyền giáo – Nguyễn Chánh
*
THÁNH CA TẠ ƠN
*
50 Năm hôn phối – Nguyễn Chánh
*
THÁNH CA TIN MỪNG
*
Anh em đã trỗi dậy – Nguyễn Chánh
Chính Thầy là sự sống – Nguyễn Chánh
Tám mối phúc thật – Nguyễn Chánh
Tôi tin chắc rằng 1 – Nguyễn Chánh
Tôi tin chắc rằng 2 – Nguyễn Chánh
*
THÁNH VỊNH
*
Chúa yêu con (Tv. 138) – Nguyễn Chánh
Đáp ca Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) – Nguyễn Chánh
Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành (Tv. 33) – Nguyễn Chánh
Hôm nay Đấng cứu độ (Tv. 95) – Nguyễn Chánh
Thành thánh Giêrusalem (Tv. 21) – Nguyễn Chánh
*

__________________________________

Thánh ca theo Nhạc sĩ (Pdf.)

Trên 1000 Ca khúc

Trên 500 Ca khúc
.

Trên 300 Ca khúc
.
Trên 200 Ca khúc
.
Trên 100 Ca khúc
.
Trên 50 Ca khúc
.
Trên 25 Ca khúc
.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s