*Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

*
Alleluia (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông
Alleluia (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông (Viết đệm đàn Cao Thanh Hoàng)
Alleluia Chúa đã sống lại – Thế Thông
Alleluia Chúc tụng Chúa – Thế Thông
Alleluia Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Thế Thông (ĐM)
Alleluia Lễ chung các Thánh – Thế Thông (ALL)
Alleluia Lễ đêm Giáng Sinh – Thế Thông (MGS)
Alleluia Nếu ai yêu Thầy – Thế Thông (TH)
Alleluia Phúc đức thay – Thế Thông
Allluia (Tạ ơn Linh mục) – Thế Thông (TH)
Ai nghẹn ngào (Đáp ca Lễ chung các Thánh Tử đạo Việt Nam) – Thế Thông (CT)
Ai ra đi – Thế Thông (CT)
Ánh mắt xót thương – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Ánh mắt yêu thương – Thế Thông & Ánh Tuyết
Ân tình muôn thuở – Thế Thông
*
Bài ca Cecilia – Thế Thông (CT)
Bài ca hiệp nhất – Thế Thông
Bàn tiệc lễ dâng – Thế Thông
Bánh các Thiên Thần – Thế Thông
Bánh hằng sống – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Bao là hồng ân – Thế Thông (CT)
Bao là hồng ân (Thánh Lê Bảo Tịnh) – Thế Thông (CT)
Bêlem thuở ấy – Thế Thông
Bên Mẹ Từ Phong – Thế Thông
Bến bờ yêu thương – Thế Thông
Biển đỏ hùng ca – Thế Thông (MPS)
Biển tình xót thương – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Biết đến bao giờ – Thế Thông
Bộ lễ Cầu hồn – Thế Thông
Bước đường Chúa đi – Thế Thông
Bước về Thánh đài – Thế Thông
*
Ca kết lễ – Thế Thông
Ca khen mừng Chúa – Thế Thông
Ca khúc tạ ơn – Thế Thông
Ca mừng Chúa lên Trời – Thế Thông
Ca vang trần thế – Thế Thông (NL)
Các trẻ Do Thái – Thế Thông (MC)
Cảm tạ hồng ân – Thế Thông
Cảm tạ Mẹ La Vang – Thế Thông
Cao cả thay – Thế Thông
Cầu cùng Mẹ – Thế Thông
Cầu cùng Mẹ (Mẹ Vô Nhiễm) – Thế Thông
Có một Hài Nhi sinh cho ta – lời Việt Thế Thông
Có một mối tình – Thế Thông
Có thể nào – Thế Thông (thơ Quế Trầm) (CN.HL)
Con có là gì cũng bởi ơn Chúa – Thế Thông (TH)
Con là Thượng tế – Thế Thông (TH)
Con thả lưới – Thế Thông (CT)
Con xin phó thác (Thứ 6 Tuần Thánh) – Thế Thông (TT)
Con xin tán dương – Thế Thông (CN.HL)
Của lễ sớm mai – Thế Thông
Cung chúc tân xuân – Thế Thông
Cung đàn dâng tiến – Thế Thông
Cung tiến ca – Thế Thông
Cùng hiệp dâng – Thế Thông
Cùng Mẹ con kính dâng – Thế Thông
Cùng Mẹ đem bánh cho đời – Thế Thông
Cùng Mẹ ra khơi – Thế Thông
Cùng Mẹ sống lời Chúa – Thế Thông
Cùng Ngài con đi – Thế Thông
Cùng về La Vang – Thế Thông
Cùng về Núi Cúi – Thế Thông (ĐM)
Cuộc đời con dâng – Thế Thông
*
Cha đã vì yêu – Thế Thông (TH)
Cha thánh Gioan Vianney – Thế Thông (CT)
Chào mừng Cecilia – Thế Thông (CT)
Chén chúc tụng – Thế Thông (TT)
Chén chúc tụng (Thứ 5 Tuần Thánh) – Thế Thông (TT)
Chén vàng và lời con hát – Thế Thông & (lời Miên Ly)
Chỉ một Chúa thôi – Thế Thông
Chỉ một Chúa thôi (4 bè) – Thế Thông & Khương Huệ (CN.HL)
Chỉ một tình mến – Thế Thông (lời Miên Ly)
Chiều nhẹ buông – Thế Thông & Khương Huệ
Chiều nhẹ buông (hợp xướng-đệm đàn) – Thế Thông & Khương Huệ
Chính Chúa chăn dắt tôi – Thế Thông (CN.HL)
Cho con nhận ra Ngài – Thế Thông
Cho đi – Thế Thông
Chúa biến hình – Thế Thông (CN.HL)
Chúa chính là mùa xuân – Thế Thông (X)
Chúa chính là mùa xuân (2 bè) – Thế Thông
Chúa chịu phép rửa – Thế Thông (CN.HL)
Chúa dìu con về – Thế Thông
Chúa đã biết thế – Thế Thông
Chúa đã sống lại – Thế Thông
Chúa đã về trời – Thế Thông
Chúa đã vì yêu – Thế Thông (TH)
Chúa đã vì yêu (Hòa âm) – Thế Thông (TH)
Chúa là Đấng từ bi – Thế Thông
Chúa là mùa xuân – Thế Thông (X)
Chúa là sức mạnh (Tv 59) – Thế Thông
Chúa nâng đỡ – Gm. Nguyễn Văn Hòa (hòa âm Thế Thông)
Chúa, niềm mơ ước đời con – Thế Thông
Chúa thăm hồn con – Thế Thông
Chúa thực là Vua – Thế Thông’
Chúa và con – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Chúa vẫn thương yêu – Thế Thông
Chúa xuân – Thế Thông (X)
Chúc khen Danh Ngài – Thế Thông
*
Dân Chúa tạ ơn – Thế Thông (NSHĐT)
Dâng Ba Ngôi – Thế Thông
Dâng câu cảm tạ – Thế Thông (CN.HL)
Dâng Chúa toàn năng – Thế Thông
Dâng đá – Thế Thông (CN.HL)
Dâng hiến – Thế Thông (lời Miên Ly)
Dâng hương kính Thánh Pampuri – Thế Thông (CT)
Dâng lên Chúa Xuân – Thế Thông
Dâng lời tạ ơn – Thế Thông (TCTO)
Dâng nén hương lòng – Thế Thông (ĐM)
Dâng tiến – Thế Thông
Dâng Thiên tòa – Thế Thông
Dâng về Chúa (3 bè) – Thế Thông
Dâng về Chúa (4 bè) – Thế Thông
Dìu dắt đời con – Thế Thông
Duyên tình (2 bè) – Thế Thông (thơ Từ Linh) (HP)
Duyên tình (3 bè) – Thế Thông (thơ Từ Linh) (HP)
*
Đã có lúc nào – Thế Thông
Đại dương thương xót – Thế Thông
Đại dương thương xót (4 bè) – Thế Thông (CN.HL)
Đàn ca mừng Chúa – Thế Thông
Đáp ca (Tv 127) – Thế Thông
Đáp ca Lễ đêm Giáng Sinh – Thế Thông (MGS)
Đáp ca Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Thế Thông (ĐM)
Đáp ca Lễ Mẹ Truyền Tin – Thế Thông (ĐM)
Đáp ca Lễ Mẹ Vô Nhiễm – Thế Thông (ĐM)
Đáp ca Thánh lễ An táng (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông
Đáp ca Thánh lễ An táng (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông (Viết đệm đàn Cao Thanh Hoàng)
Đáp ca Trung Thu – Thế Thông (TN)
Đất mới – Thế Thông
Đây đoàn chiên mới sinh – lời Việt Lm. Nguyễn Ngọc Tỉnh (hòa âm Thế Thông)
Đây vị Thượng tế – Thế Thông
Đêm Thánh, đêm hồng ân – Thế Thông
Đến bên Mẹ – Thế Thông (ĐM)
Đến cùng Giuse – Thế Thông (CT)
Đến cùng Giuse (4 bè) – Thế Thông (CT)
Đi giữa vườn hoa – Thế Thông (ĐMDH)
Đi loan báo Danh Ngài – Thế Thông
Đi loan báo Tin Mừng – Thế Thông
Địa cầu đầy ân sủng – Thế Thông (MPS)
Điểm hẹn đời con – Thế Thông (CN.HL)
Điệp khúc yêu thương (2 bè) – Thế Thông (thơ Từ Linh) (CN.HL)
Điều đẹp lòng Cha – Thế Thông (lời Miên Ly)
Điều đẹp ý Chúa, xin dạy con thực hiện – Thế Thông (lời Miên Ly)
Đỉnh trời xót thương – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Đóa huệ nở tươi (2 bè) – Thế Thông (ĐM)
Đóa huệ nở tươi (hợp xướng) – Thế Thông (ĐM)
Đời con dâng lên – Thế Thông
Đời đời ca tụng – Thế Thông (CN.HL)
Đời nhân chứng – Thế Thông
Đời sống trần gian – Thế Thông (CH)
Đồng hành dấn thân – Thế Thông (TG)
Đuốc sáng Đaminh – Thế Thông (CT)
Đức Kitô Đấng Cứu Độ – Thế Thông
Đừng quên tôi nhé – Thế Thông (CH)
Đường hy vọng – Thế Thông (thơ Hoa Ngâu) (CN.HL)
Đường lên Thánh Điện – Thế Thông (thơ Từ Linh) (CN.HL)
Đường lên Thiên quốc – Thế Thông (ĐM)
*
Ephata con mở ra – Thế Thông (TCTM)
*
Gần bên máng rơm – Thế Thông (MGS)
Gần bên Thánh Tâm – Thế Thông
Gương Đaminh Saviô – Thế Thông (CT)
Giáo lý viên ca – Thế Thông (NSHĐT)
Giêsu bờ vai náu nương – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Giọt lệ ăn năn – Thế Thông
Giờ phút biệt ly – Thế Thông (NSHĐT)
Giuse chuyện về người – Thế Thông (CT)
*
Hạnh phúc thay – Thế Thông
Hạt mưa thánh ân – Thế Thông
Hãy cảm tạ Chúa – Thế Thông (MPS)
Hãy cho tôi các linh hồn – Thế Thông (CT)
Hãy chữa lành con – Thế Thông (CN.HL)
Hãy đi – Thế Thông
Hãy ở trong tình yêu Thầy – Thế Thông
Hãy quay trở về – Thế Thông
Hãy về với Mẹ – Thế Thông (ĐM)
Hân hoan múc nước – Thế Thông (MPS)
Hiến lễ tình yêu – Thế Thông
Hiến lễ tình yêu (3 bè) – Thế Thông (thơ Miên Ly)
Hiến lễ tình yêu (3 bè đồng giọng) – Thế Thông
Hiệp dâng – Thế Thông
Hoa dâng Thánh điện – Thế Thông
Hoa xót thương – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Hòa câu cảm tạ – Thế Thông (CN.HL)
Hòa khúc tạ ơn – Thế Thông
Hoan ca Phục sinh – Thế Thông
Hồng ân Chúa mãi theo con – Thế Thông
Hương lòng ngày xuân – Thế Thông
Hy lễ Phục Sinh – Thế Thông
Hy lễ tình yêu – Thế Thông
*
Kiếp bụi tro – Thế Thông
Kinh koong! Mừng Chúa giáng trần – Thế Thông
Kinh thương xót (Bộ lễ Caritas) – Thế Thông
Kinh vinh danh (Bộ lễ Caritas) – Thế Thông
Kính dâng Ngài – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Kỳ công tay Chúa – Thế Thông
*
Khao khát mong Ngài – Thế Thông
Khúc ân tình – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Khúc biệt ly – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Khúc hát thanh xuân – Thế Thông
*
Là một giọt nước – Thế Thông
Lạy Chiên Thiên Chúa – Thế Thông
Lạy Chiên Thiên Chúa (Bộ lễ Caritas) – Thế Thông
Lạy Chiên Thiên Chúa (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông
Lạy Chiên Thiên Chúa (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông (Viết đệm đàn Cao Thanh Hoàng)
Lạy Chiên Thiên Chúa (Bộ lễ Marias Stella) – Thế Thông
Lấy chi đáp đền – Thế Thông
Lễ dâng Chúa Hài Nhi – Thế Thông
Lễ dâng nguyện cầu – Thế Thông & Nguyên Phong
Lễ dâng tình hồng – Thế Thông
Lên đền thánh – Thế Thông
Lìa đường tội lỗi – Thế Thông
Loan báo Tin mừng – Thế Thông & Nguyễn Năng
Lòng con kiên trung – Thế Thông
Lòng Thương Xót Chúa – Thế Thông
Lời chào bình yên – Thế Thông
Lời Chúa – Thế Thông
Lời nguyện cầu – Thế Thông
Lời nguyện giữa đời – Thế Thông
Lời thiêng trong tim – Thế Thông
*
Mang theo câu hát – Thế Thông & (lời Miên Ly)
Mầu nhiệm Vượt Qua – Thế Thông
Miên ca – Thế Thông (lời Miên Ly)
Một bài ca mới – Thế Thông
Một lần gặp Chúa – Thế Thông
Mở rộng vòng tay – Thế Thông
Mùa hồng ân – Thế Thông
Mùa hồng ân (hợp xướng-đệm đàn) – Thế Thông
Mục tử ca – Thế Thông (lời Miên Ly)
Mừng Chúa vào đời – Thế Thông
*
Nào ta mau đến – Thế Thông
Này con đây – Thế Thông
Này đời con – Thế Thông
Năm sự mừng (Tình yêu bất tử) – Thế Thông
Năm sự sáng (Tình yêu vào đời) – Thế Thông
Năm sự thương (Tình yêu hiến tế) – Thế Thông
Năm sự vui (Tình yêu giáng thế) – Thế Thông
Niềm vui Chúa đến – Thế Thông
Noel đêm hồng phúc – Thế Thông
Noel đêm thần thánh – Thế Thông
Noel tình người – Thế Thông
Nỗi niềm đêm Noel – Thế Thông
*
Ngài đến – Thế Thông
Ngài đến (hợp xướng-đệm đàn) – Thế Thông
Ngài là Thiên Chúa con tôn thờ – Thế Thông
Ngài là Thiên Chúa con tôn thờ (hợp xướng-đệm đàn) – Thế Thông
Ngài phải lớn lên – Thế Thông
Ngài yêu đến cùng – Thế Thông
Ngàn đời ngợi ca – Thế Thông
Nguyện dâng lên Chúa – Thế Thông
Người con hoang – Thế Thông
Người con hoang (2 bè) – Thế Thông
Người con hoang (4 bè) – Thế Thông
Người mù Giê-ri-cô – Thế Thông
Người yêu đến cùng (hợp xướng – đệm đàn) – Thế Thông
*
Nhân chứng giữa đời – Thế Thông
Nhân chứng yêu thương – Thế Thông
Nhìn lên Thánh giá – Thế Thông
Nhìn lên Thánh giá (2 bè) – Thế Thông
Nhịp bước chiều nay – Thế Thông
Như Thầy đã yêu – Thế Thông
*
Ôi thập giá – Thế Thông
Ơn thiêng Chúa Trời – Thế Thông
*
Phiên khúc Giáng sinh – Thế Thông
*
Quân vương khắp gian trần – Thế Thông
*
Rạng ngời sắc xuân – Thế Thông
Rợp bóng mây trời – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Rượu nho thắm nồng – Thế Thông
Rượu nho thắm nồng 2 – Thế Thông
*
Sao tôi không tới – Thế Thông
Sống hiệp thông và phục vụ – Thế Thông
Sống là Đức Kitô – Thế Thông
Sống Lời Chúa – Thế Thông & Nguyễn Năng
Sống tình Cha – Thế Thông
*
Tạ ơn Chúa – Thế Thông
Tạ ơn Ngài – Thế Thông (thơ Ánh Tuyết)
Tâm sự hoang đàng – Thế Thông
Tâm tình khúc – Thế Thông
Tấm bánh bẻ ra – Thế Thông & Nguyễn Năng
Tiến Chúa Trời – Thế Thông
Tiến vào nhà Chúa – Thế Thông
Tiến về nhà Cha – Thế Thông
Tin tưởng nơi Chúa – Thế Thông
Tình Chúa – Thế Thông
Tình Chúa khôn vơi – Thế Thông
Tình Chúa thương tôi (2 bè) – Thế Thông
Tình yêu cứu độ – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Tình yêu phủ lấp muôn vàn tội lỗi – Thế Thông
Tình yêu Thiên Chúa – Thế Thông & Đình Diễn
Tung hô sau truyền phép – Thế Thông
Tung hô sau truyền phép (Bộ lễ Caritas) – Thế Thông
Tung hô sau truyền phép (Bộ lễ Marias Stella) – Thế Thông
Từ tay thiên sứ – Thế Thông
Từ tay Thiên sứ (đệm đàn) – Thế Thông
Tự tình sám hối – Thế Thông (thơ Từ Linh)
*
Thánh giá đời con (3 bè) – Thế Thông
Thánh! Thánh! Thánh! – Thế Thông
Thánh Thánh Thánh (Bộ lễ Caritas) – Thế Thông
Thánh Thánh Thánh (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông
Thánh Thánh Thánh (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông (Viết đệm đàn Cao Thanh Hoàng)

Thánh Thánh Thánh (Bộ lễ Marias Stella) – Thế Thông
Thánh Thần Chúa ngự trên tôi – Thế Thông
Thánh vịnh 47 – Thế Thông
Thần khí Chúa – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Thập giá Canvê – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Thập giá đời Mẹ – Thế Thông (thơ Từ Linh)
*
Trên bàn thánh – Thế Thông & Khương Huệ
Trong tay Ngài – Thế Thông
Trở về với Cha – Gm. Nguyễn Văn Hòa (hòa âm Thế Thông)
Trời cao hỡi – Thế Thông
Trời cao sương xuống – Thế Thông
Trước nhan Vua Trời – Thế Thông
*
Vâng ý Cha – Thế Thông
Vâng ý Cha (3 bè) – Thế Thông
Về bên Chúa – Thế Thông
Vì yêu tôi – Thế Thông (thơ Miên Ly)
Vinh Danh Thiên Chúa – Thế Thông
Vui lên với tôi – Thế Thông
Vui sống tình Cha – Thế Thông
Vui vào nhà Chúa – Thế Thông
*
Xin Chúa thương xót (Bộ lễ Marias Stella) – Thế Thông
Xin dạy con thực hiện – Thế Thông
Xin dắt con về – Thế Thông
Xin dâng Chúa – Thế Thông
Xin dâng kiếp sống – Thế Thông
Xin dâng lên Ngài – Thế Thông
Xin đoái nhìn – Thế Thông
Xin đổ sương mai – Thế Thông
Xin giữ gìn con – Thế Thông
Xin là khúc hát mới – Thế Thông
Xin nghe tiếng con – Thế Thông
Xin tạ ơn Ngài – Thế Thông
Xin tán dương Ngài – Thế Thông
Xin thương xót (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông
Xin thương xót (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông (Viết đệm đàn Cao Thanh Hoàng)
Xin xót thương – Thế Thông
Xuân thì thầm – Thế Thông & Thảo Duy
Xuân yêu đời – Thế Thông
*
Yêu chuộng luật pháp Chúa – Thế Thông
Yêu nhiều thì được tha nhiều – Thế Thông
*
__________________________________

*
BỘ LỄ – KINH NGUYỆN
*
Alleluia (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông
Alleluia (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông (Viết đệm đàn Cao Thanh Hoàng)
Bộ lễ Cầu hồn – Thế Thông
Đáp ca Thánh lễ An táng (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông
Đáp ca Thánh lễ An táng (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông (Viết đệm đàn Cao Thanh Hoàng)
Kinh thương xót (Bộ lễ Caritas) – Thế Thông
Kinh vinh danh (Bộ lễ Caritas) – Thế Thông
Lạy Chiên Thiên Chúa – Thế Thông
Lạy Chiên Thiên Chúa (Bộ lễ Caritas) – Thế Thông
Lạy Chiên Thiên Chúa (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông
Lạy Chiên Thiên Chúa (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông (Viết đệm đàn Cao Thanh Hoàng)
Lạy Chiên Thiên Chúa (Bộ lễ Marias Stella) – Thế Thông
Tung hô sau truyền phép – Thế Thông
Tung hô sau truyền phép (Bộ lễ Caritas) – Thế Thông
Tung hô sau truyền phép (Bộ lễ Marias Stella) – Thế Thông
Thánh! Thánh! Thánh! – Thế Thông
Thánh Thánh Thánh (Bộ lễ Caritas) – Thế Thông
Thánh Thánh Thánh (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông
Thánh Thánh Thánh (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông (Viết đệm đàn Cao Thanh Hoàng)

Thánh Thánh Thánh (Bộ lễ Marias Stella) – Thế Thông
Vinh Danh Thiên Chúa – Thế Thông
Xin Chúa thương xót (Bộ lễ Marias Stella) – Thế Thông
Xin thương xót (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông
Xin thương xót (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông (Viết đệm đàn Cao Thanh Hoàng)
*
NHẬP LỄ
*
Ca khen mừng Chúa – Thế Thông (NL)
Lên đền thánh – Thế Thông
Nào ta mau đến – Thế Thông
Tiến vào nhà Chúa – Thế Thông
Tiến về nhà Cha – Thế Thông
Trước nhan Vua Trời – Thế Thông
Vui vào nhà Chúa – Thế Thông
*
ĐÁP CA
*
Alleluia Phúc đức thay – Thế Thông
Đáp ca (Tv 127) – Thế Thông
Điều đẹp ý Chúa, xin dạy con thực hiện – Thế Thông (lời Miên Ly)
Tin tưởng nơi Chúa – Thế Thông
*
DÂNG LỄ
*
Bàn tiệc lễ dâng – Thế Thông
Của lễ sớm mai – Thế Thông
Cùng hiệp dâng – Thế Thông
Cuộc đời con dâng – Thế Thông
Chén vàng và lời con hát – Thế Thông & (lời Miên Ly)
Dâng Ba Ngôi – Thế Thông
Dâng Chúa toàn năng – Thế Thông
Dâng hiến – Thế Thông (lời Miên Ly)
Dâng tiến – Thế Thông
Dâng Thiên tòa – Thế Thông
Đời con dâng lên – Thế Thông
Hiến lễ tình yêu – Thế Thông
Hiến lễ tình yêu (3 bè) – Thế Thông (thơ Miên Ly)
Hiến lễ tình yêu (3 bè đồng giọng) – Thế Thông
Hiệp dâng – Thế Thông
Hy lễ tình yêu – Thế Thông
Kính dâng Ngài – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Là một giọt nước – Thế Thông
Lễ dâng nguyện cầu – Thế Thông & Nguyên Phong
Lễ dâng tình hồng – Thế Thông
Nguyện dâng lên Chúa – Thế Thông
Như Thầy đã yêu – Thế Thông
Rượu nho thắm nồng – Thế Thông
Rượu nho thắm nồng 2 – Thế Thông
Tiến Chúa Trời – Thế Thông
Từ tay thiên sứ – Thế Thông
Từ tay Thiên sứ (đệm đàn) – Thế Thông
Trên bàn thánh – Thế Thông & Khương Huệ
Xin dâng kiếp sống – Thế Thông
Xin dâng lên Ngài – Thế Thông
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Alleluia Chúc tụng Chúa – Thế Thông
Ân tình muôn thuở – Thế Thông
Bài ca hiệp nhất – Thế Thông
Bánh các Thiên Thần – Thế Thông
Bến bờ yêu thương – Thế Thông
Biết đến bao giờ – Thế Thông
Bước đường Chúa đi – Thế Thông
Ca khen mừng Chúa – Thế Thông
Ca khúc tạ ơn – Thế Thông
Cảm tạ hồng ân – Thế Thông
Cảm tạ Mẹ La Vang – Thế Thông
Cao cả thay – Thế Thông
Cung đàn dâng tiến – Thế Thông
Cùng Ngài con đi – Thế Thông
Chỉ một Chúa thôi – Thế Thông
Chỉ một tình mến – Thế Thông (lời Miên Ly)
Cho đi – Thế Thông
Chúa đã biết thế – Thế Thông
Chúa là Đấng từ bi – Thế Thông
Chúa là sức mạnh (Tv 59) – Thế Thông
Chúa nâng đỡ – Gm. Nguyễn Văn Hòa (hòa âm Thế Thông)
Chúa, niềm mơ ước đời con – Thế Thông
Chúa thăm hồn con – Thế Thông
Chúa vẫn thương yêu – Thế Thông
Chúc khen Danh Ngài – Thế Thông
Chữ tình – Thế Thông (HP)
Dâng về Chúa (3 bè) – Thế Thông
Dâng về Chúa (4 bè) – Thế Thông
Dìu dắt đời con – Thế Thông
Đã có lúc nào – Thế Thông
Đàn ca mừng Chúa – Thế Thông
Đất mới – Thế Thông
Đây đoàn chiên mới sinh – lời Việt Lm. Nguyễn Ngọc Tỉnh (hòa âm Thế Thông)
Đây vị Thượng tế – Thế Thông
Đi loan báo Danh Ngài – Thế Thông
Đi loan báo Tin Mừng – Thế Thông
Điều đẹp lòng Cha – Thế Thông (lời Miên Ly)
Đức Kitô Đấng Cứu Độ – Thế Thông
Gần bên Thánh Tâm – Thế Thông
Hạnh phúc thay – Thế Thông
Hãy đi – Thế Thông
Hoa dâng Thánh điện – Thế Thông
Hòa khúc tạ ơn – Thế Thông
Hồng ân Chúa mãi theo con – Thế Thông
Kỳ công tay Chúa – Thế Thông
Khao khát mong Ngài – Thế Thông
Khúc hát thanh xuân – Thế Thông
Lấy chi đáp đền – Thế Thông
Loan báo Tin mừng – Thế Thông & Nguyễn Năng
Lòng con kiên trung – Thế Thông
Lời Chúa – Thế Thông
Lời nguyện cầu – Thế Thông
Lời nguyện giữa đời – Thế Thông
Mang theo câu hát – Thế Thông & (lời Miên Ly)
Miên ca – Thế Thông (lời Miên Ly)
Một bài ca mới – Thế Thông
Một lần gặp Chúa – Thế Thông
Mùa hồng ân – Thế Thông
Mùa hồng ân (hợp xướng-đệm đàn) – Thế Thông
Mục tử ca – Thế Thông (lời Miên Ly)
Này đời con – Thế Thông
Năm sự mừng (Tình yêu bất tử) – Thế Thông
Năm sự sáng (Tình yêu vào đời) – Thế Thông
Năm sự thương (Tình yêu hiến tế) – Thế Thông
Năm sự vui (Tình yêu giáng thế) – Thế Thông
Ngài là Thiên Chúa con tôn thờ – Thế Thông
Ngài là Thiên Chúa con tôn thờ (hợp xướng-đệm đàn) – Thế Thông
Ngài phải lớn lên – Thế Thông
Ngài yêu đến cùng – Thế Thông
Ngài yêu đến cùng (hợp xướng – đệm đàn) – Thế Thông
Ngàn đời ngợi ca – Thế Thông
Người mù Giê-ri-cô – Thế Thông
Quân vương khắp gian trần – Thế Thông
Sao tôi không tới – Thế Thông
Sống hiệp thông và phục vụ – Thế Thông
Sống là Đức Kitô – Thế Thông
Sống Lời Chúa – Thế Thông & Nguyễn Năng
Sống tình Cha – Thế Thông
Tạ ơn Ngài – Thế Thông (thơ Ánh Tuyết)
Tâm tình khúc – Thế Thông
Tấm bánh bẻ ra – Thế Thông & Nguyễn Năng
Tình Chúa – Thế Thông
Tình Chúa khôn vơi – Thế Thông
Tình Chúa thương tôi (2 bè) – Thế Thông
Tình yêu phủ lấp muôn vàn tội lỗi – Thế Thông
Tình yêu Thiên Chúa – Thế Thông & Đình Diễn
Thánh giá đời con (3 bè) – Thế Thông
Thánh Thần Chúa ngự trên tôi – Thế Thông
Thánh vịnh 47 – Thế Thông
Trong tay Ngài – Thế Thông
Về bên Chúa – Thế Thông
Vì yêu tôi – Thế Thông (thơ Miên Ly)
Vui lên với tôi – Thế Thông
Xin dạy con thực hiện – Thế Thông
Xin dâng Chúa – Thế Thông
Xin đoái nhìn – Thế Thông
Xin giữ gìn con – Thế Thông
Xin là khúc hát mới – Thế Thông
Xin nghe tiếng con – Thế Thông
Xin tạ ơn Ngài – Thế Thông
Xin tán dương Ngài – Thế Thông
Xin xót thương – Thế Thông
Yêu chuộng luật pháp Chúa – Thế Thông
*
KẾT LỄ
*
Ca kết lễ – Thế Thông
Đời nhân chứng – Thế Thông
Hãy ở trong tình yêu Thầy – Thế Thông
Lòng Thương Xót Chúa – Thế Thông
Mở rộng vòng tay – Thế Thông
Nhân chứng giữa đời – Thế Thông
Nhân chứng yêu thương – Thế Thông
Tạ ơn Chúa – Thế Thông
*
MÙA VỌNG
*
Hạt mưa thánh ân – Thế Thông
Ơn thiêng Chúa Trời – Thế Thông
Trời cao hỡi – Thế Thông
Trời cao sương xuống – Thế Thông
Xin đổ sương mai – Thế Thông
*
MÙA GIÁNG SINH
*
Bêlem thuở ấy – Thế Thông
Có một Hài Nhi sinh cho ta – lời Việt Thế Thông
Có một mối tình – Thế Thông
Đêm Thánh, đêm hồng ân – Thế Thông
Lễ dâng Chúa Hài Nhi – Thế Thông
Lời chào bình yên – Thế Thông
Mừng Chúa vào đời – Thế Thông
Niềm vui Chúa đến – Thế Thông
Noel đêm hồng phúc – Thế Thông
Noel đêm thần thánh – Thế Thông
Nỗi niềm đêm Noel – Thế Thông
Ngài đến – Thế Thông
Ngài đến (hợp xướng-đệm đàn) – Thế Thông
Phiên khúc Giáng sinh – Thế Thông
*
MÙA CHAY
*
Ánh mắt yêu thương – Thế Thông & Ánh Tuyết
Chúa dìu con về – Thế Thông
Giọt lệ ăn năn – Thế Thông
Hãy quay trở về – Thế Thông
Kiếp bụi tro – Thế Thông
Khúc biệt ly – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Lìa đường tội lỗi – Thế Thông
Mầu nhiệm Vượt Qua – Thế Thông
Này con đây – Thế Thông
Người con hoang – Thế Thông
Người con hoang (2 bè) – Thế Thông
Người con hoang (4 bè) – Thế Thông
Nhìn lên Thánh giá – Thế Thông
Nhìn lên Thánh giá (2 bè) – Thế Thông
Ôi thập giá – Thế Thông
Tâm sự hoang đàng – Thế Thông
Tự tình sám hối – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Thập giá Canvê – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Thập giá đời Mẹ – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Trở về với Cha – Gm. Nguyễn Văn Hòa (hòa âm Thế Thông)
Vui sống tình Cha – Thế Thông
Xin dắt con về – Thế Thông
Yêu nhiều thì được tha nhiều – Thế Thông
*
TUẦN THÁNH
*
Tình yêu cứu độ – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Vâng ý Cha – Thế Thông
Vâng ý Cha (3 bè) – Thế Thông
*
MÙA PHỤC SINH
*
Alleluia Chúa đã sống lại – Thế Thông
Ca mừng Chúa lên Trời – Thế Thông
Cho con nhận ra Ngài – Thế Thông
Chúa đã sống lại – Thế Thông
Chúa đã về trời – Thế Thông
Đức Kitô Đấng cứu độ – Thế Thông (MPS)
Hoan ca Phục Sinh – Thế Thông
Hy lễ Phục Sinh – Thế Thông
*
CHÚA KITÔ VUA
*
Chúa thực là Vua – Thế Thông
*
CHÚA THÁNH THẦN
*
Thần khí Chúa – Thế Thông (thơ Từ Linh)
*
THÁNH THỂ – THÁNH TÂM
*
Bánh hằng sống – Thế Thông (thơ Từ Linh)
*
MÌNH MÁU THÁNH
*
Nhịp bước chiều nay – Thế Thông
*
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
*
Ánh mắt xót thương – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Biển tình xót thương – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Chúa và con – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Đại dương thương xót – Thế Thông
Đỉnh trời xót thương – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Giêsu bờ vai náu nương – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Hoa xót thương – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Khúc ân tình – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Rợp bóng mây trời – Thế Thông (thơ Từ Linh)
*
ĐỨC MẸ
*
Bên Mẹ Từ Phong – Thế Thông
Bước về Thánh đài – Thế Thông
Cảm tạ Mẹ La Vang – Thế Thông
Cầu cùng Mẹ – Thế Thông
Cầu cùng Mẹ (Mẹ Vô Nhiễm) – Thế Thông
Cung tiến ca – Thế Thông
Cùng Mẹ con kính dâng – Thế Thông
Cùng Mẹ đem bánh cho đời – Thế Thông
Cùng Mẹ ra khơi – Thế Thông
Cùng Mẹ sống lời Chúa – Thế Thông
Cùng về La Vang – Thế Thông
Chiều nhẹ buông – Thế Thông & Khương Huệ
Chiều nhẹ buông (hợp xướng-đệm đàn) – Thế Thông & Khương Huệ
Dâng Mẹ tòa cao – Thế Thông
Dâng nén hương lòng – Thế Thông
Đến bên Mẹ – Thế Thông
Đi giữa vườn hoa – Thế Thông
Đức Mẹ suối an bình – Thế Thông
Đường lên Thiên quốc – Thế Thông
Hãy về với Mẹ – Thế Thông
Hoa Đức Tin – Thế Thông
Hoa khiêm hạ – Thế Thông
Hoa phục vụ – Thế Thông
Hoa từ lòng đất Mẹ – Thế Thông
Hoa thông hiệp – Thế Thông
Hoa thơm dâng Mẹ – Thế Thông
Hoa yêu thương – Thế Thông
Hội hoa dâng Mẹ – Thế Thông (thơ Miên Ly)
Huyền sử 5 sắc hoa – Thế Thông
Hương kinh La Vang – Thế Thông
Hương lòng dâng Mẹ – Thế Thông
Hương tình yêu mến – Thế Thông
Kinh cầu Mẹ Măng Đen – Thế Thông (thơ Lê Đình Bảng)
Kinh Mẫu Nghi cao cả – Thế Thông
Kinh ngợi khen – Thế Thông
Kính chào Đức Nữ Vương – Thế Thông
La Vang 200 năm – Thế Thông
La Vang điệp khúc yêu thương – Thế Thông (thơ Nguyên Hồ)
Lạy Mẹ Vô Nhiễm – Thế Thông
Linh hồn tôi – Thế Thông
Mẹ dưới bóng Chúa Thánh Linh – Thế Thông
Mẹ đau thương – Thế Thông & Khương Huệ & Mai Khôi
Mẹ là bến đợi – Thế Thông
Mẹ ngàn hoa – Thế Thông
Mẹ ơi đoái nhìn – Thế Thông
Mẹ ơi hãy đến – Thế Thông
Mẹ Truyền Tin (3 bè) – Thế Thông
Mẹ Truyền Tin (4 bè) – Thế Thông
Mẹ về Trời – Thế Thông
Mẹ vô nhiễm 1 – Thế Thông
Mẹ vô nhiễm 2 – Thế Thông
Mẹ vô nhiễm 3 – Thế Thông
Mỗi phút có Mẹ – Thế Thông
Một bà tiên – Thế Thông
Một trời La Vang (2 bè) – Thế Thông
Mùa hoa đã về – Thế Thông
Này là muôn hoa – Thế Thông
Nến hồng dâng Mẹ – Thế Thông
Nữ vương Thiên đàng – Thế Thông
Ngài bảo gì con hãy làm theo – Thế Thông
Ngọn nến lung linh – Thế Thông
Ngũ bái 1 – Thế Thông
Ngũ bái 2 – Thế Thông
Ngũ bái 3 – Thế Thông
Ngũ bái 4 – Thế Thông
Ngũ bái 5 – Thế Thông
Ngũ bái 6 – Thế Thông
Sinh nhật Mẹ (1) – Thế Thông
Sinh nhật Mẹ (2) – Thế Thông
Tiến hoa 1 (Tiến Mẹ thiên đình) – Thế Thông
Tiến hoa 2 (Dâng Mẹ tòa cao) – Thế Thông
Tiến hoa 3 (Hoa dâng Mẹ hiền) – Thế Thông
Tiến hoa 4 (Muôn hoa tiến Mẹ) – Thế Thông
Tiến hoa 5 (Hoa dâng Mẹ lành) – Thế Thông
Tiến hoa 6 (Hoa thơm dâng Mẹ) – Thế Thông
Tiến hoa 7 (Huyền sử năm sắc hoa) – Thế Thông
Tiến hoa 8 (Năm sắc hoa tình Mẹ) – Thế Thông
Tiến hoa 9 (Hoa tháng năm) – Thế Thông
Tiến hoa 10 (Mùa hoa đẹp tươi) – Thế Thông
Tình khúc dâng hoa – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Tình Mẹ tình con – Thế Thông
Tình Mẹ tình con – Thế Thông (hòa âm Liên Bình Định)
Tuyệt vời, Người Nữ Thánh Thể – Thế Thông
Tháng hoa đến rồi – Thế Thông
Trầm hương dâng Mẹ – Thế Thông & Khương Huệ
Tri ân tình Mẹ – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Trong tình yêu Mẹ – Thế Thông
Trong vòng tay Mẹ – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Về bên Mẹ – Thế Thông
*
NGỢI CA ĐỨC MẸ
*
Chuỗi kinh chiều – Thế Thông
Hương kinh dâng Mẹ – Thế Thông
Mẹ Từ Phong – Thế Thông
Thập giá đời Mẹ – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Tri ân tình Mẹ – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Vì sao lạc bên Mẹ – Thế Thông & Tuấn Kiệt
*
CÁC THÁNH
*
Ai ra đi – Thế Thông
Bài ca Cêcilia – Thế Thông
Bao là hồng ân – Thế Thông
Bao là hồng ân (Thánh Lê Bảo Tịnh) – Thế Thông
Ca khúc Cecilia – Thế Thông (lời Miên Ly)
Ca mừng Các Thánh – Thế Thông (lời Miên Ly)
Cầu xin Cha Thánh – Thế Thông
Con thả lưới – Thế Thông
Con thuyền Phê-rô – Thế Thông (lời Miên Ly)
Cung đàn dâng tiến – Thế Thông (CT)
Cha Thánh Gioan Vianey – Thế Thông
Chào mừng Cecilia – Thế Thông
Dâng hương kính thánh Pampuri – Thế Thông
Đến cùng Giuse – Thế Thông
Đến cùng Giuse (4 bè) – Thế Thông
Giuse, chuyện về Người – Thế Thông
Kính Thánh Phanxicô Xavie – Thế Thông
Micae tổng lãnh Thiên Thần – Thế Thông
Mừng Cha thánh – Thế Thông
Mừng kính Thánh Pio X – Thế Thông
Mừng kính Thánh Vinh Sơn – Thế Thông
Nguyện hiến dâng đời – Thế Thông
Ngựa hồng tung vó – Thế Thông
Tê-rê-sa bông hồng thắm – Thế Thông (lời Miên Ly)
Tê-rê-sa một vì sao nhỏ – Thế Thông
Têrêsa một vì sao nhỏ (4 bè) – Thế Thông
Tình khúc Gioan Thiên Chúa – Thế Thông
Tôn vinh Giuse – Thế Thông
Thánh Giuse bầu cử – Thế Thông
Thánh Giuse cầu bàu – Thế Thông
Thánh Giuse, người vượt màn đêm tăm tối – Thế Thông
Thánh Giuse người vượt màn đêm tăm tối (2 bè) – Thế Thông
Thánh Giuse người vượt màn đêm tăm tối (3 bè đồng giọng) – Thế Thông
Thánh Giuse người vượt màn đêm tăm tối (4 bè) – Thế Thông
Thánh Giuse người vượt màn đêm tăm tối (4 bè piano) – Thế Thông
Thánh Giuse trùm Lựu – Thế Thông
Thánh Martinô – Thế Thông
Thánh nữ Anna – Thế Thông
Thánh Phaolô Hạnh – Thế Thông
Thánh Phaolô tông đồ – Thế Thông
*
CHA MẸ
*
Ơn Cha nghĩa Mẹ – Thế Thông
Tình cha cho con – Thế Thông
*
HIẾU KÍNH MẸ CHA
*
Nhớ mẹ – Thế Thông
*
TẬN HIẾN
*
Alleluia nếu ai yêu Thầy – Thế Thông
Bàn Thánh hồi tưởng – Thế Thông (lời Miên Ly)
Chúa đã vì yêu – Thế Thông
Chúa đã vì yêu (hòa âm) – Thế Thông
Đất mới – Thế Thông
Đây vị Thượng tế – Thế Thông (TH)
Linh mục: Khí cụ bình an – Thế Thông
Linh mục người mục tử thời đại – Thế Thông
Miễn là Đức Kitô được truyền rao – Thế Thông
Mọi sự của con là của Chúa – Thế Thông
Một đời theo Chúa – Thế Thông
Một lần dâng hiến – Thế Thông
Sóng Tin Mừng – Thế Thông
Tiếng gọi tình yêu – Thế Thông (lời Miên Ly)
Tình ca dâng hiến – Thế Thông (lời Miên Ly)
Tình thương của Chúa (3 bè) – Thế Thông
Tôi biết tôi đã tin vào ai – Thế Thông
Thánh ý Ngài – Thế Thông
Thánh ý Ngài (3 bè) – Thế Thông
Thánh ý Ngài (nhạc nền) – Thế Thông
Xin thánh hiến con – Thế Thông (thơ Miên Ly)
*
HÔN PHỐI
*
Diệu ca – Thế Thông (lời Miên Ly)
Hương tình Cana – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Lễ dâng cuộc đời – Thế Thông
Lễ dâng tình hồng – Thế Thông
Một tình yêu – Thế Thông
Nguyện từ đền thánh – Thế Thông
Phú thay – Thế Thông
Tình yêu trao tay – Thế Thông
Trái tình đã chín – Thế Thông
*
BẢO VỆ SỰ SỐNG
*
Nỗi lòng thai nhi – Thế Thông
*
CẦU HỒN
*
Đời sống trần gian – Thế Thông
Đừng quên tôi nhé – Thế Thông
Hướng lên Quê Trời – Thế Thông
Kiếp bụi tro – Thế Thông
Kinh đêm – Thế Thông
Lời cầu – Thế Thông
Lời cầu 2 – Thế Thông
Từ vực sâu – Thế Thông
Từ vực sâu 2 – Thế Thông
Vực sâu buồn đau – Thế Thông
*
THÁNH CA TIN MỪNG
*
Ephata con mở ra – Thế Thông (thơ Từ Linh)
*
THÁNH VỊNH
*
Tình thương của Chúa – Thế Thông
Xin tỏ lòng từ bi – Gm. Nguyễn Văn Hòa (hòa âm Thế Thông)
*
THÁNH CA TẠ ƠN
*
Dâng lời tạ ơn – Thế Thông
*
TRUYỀN GIÁO
*
Đồng hành dấn thân – Thế Thông
Rao giảng Tin Mừng – Nguyễn Văn Hòa (hòa âm Thế Thông)
Tin vui đền vàng – Thế Thông
*
THÁNH CA VÀO ĐỜI
*
Một đời đi mãi – Thế Thông
Tình đã đến – Thế Thông
*
NHẠC SINH HOẠT ĐOÀN THỂ
*
Bài ca cao niên – Thế Thông (lời Nguyễn Văn Hưng)
Bài ca Tông đồ – Thế Thông (lời Nguyễn Văn Hưng)
Dân Chúa tạ ơn – Thế Thông
Giáo lý viên ca – Thế Thông
Giờ phút biệ ly – Thế Thông
Ở trong tình yêu Thầy – Thế Thông
Tâm ca Gia trưởng – Thế Thông
Tâm ca Hiền mẫu – Thế Thông
Tâm ca tuổi trẻ – Thế Thông
Tâm ca Thiếu nhi – Thế Thông
Tình trời đất – Thế Thông
Vui lên loan báo Tin Mừng – Thế Thông
*
NHẠC GIỚI TRẺ
*
Cho đi – Thế Thông
Quyết đi theo Ngài – Thế Thông
Quyết đi theo Ngài (2 bè) – Thế Thông
Quyết đi theo Ngài (4 bè) – Thế Thông
Tiếng hát bay xa – Thế Thông
*
THIẾU NHI
*
Đáp ca Trung thu – Thế Thông
Ông trăng thu – Thế Thông
Trăng thu – Thế Thông
*
NHẠC NOEL
*
Noel tình người – Thế Thông
*
XUÂN
*
Cung chúc tân xuân – Thế Thông
Chúa chính là mùa xuân – Thế Thông
Chúa chính là mùa xuân (2 bè) – Thế Thông
Chúa là mùa xuân – Thế Thông
Chúa xuân – Thế Thông
Dâng lên Chúa Xuân – Thế Thông
Hương lòng ngày xuân – Thế Thông
Lễ dâng mùa xuân – Thế Thông
Năm hết Tết đến – Thế Thông
Nắng xuân – Thế Thông
Rạng ngời sắc xuân – Thế Thông
Xuân thì thầm – Thế Thông & Thảo Duy
Xuân yêu đời – Thế Thông
*
THỂ LOẠI THÁNH CA PHỤNG VỤ KHÁC
*
Khúc biệt ly – Thế Thông (thơ Từ Linh)
*

__________________________

Thánh ca theo Nhạc sĩ (Pdf.)

Trên 1000 Ca khúc

Trên 500 Ca khúc
.

Trên 300 Ca khúc
.
Trên 200 Ca khúc
.
Trên 100 Ca khúc
.
Trên 50 Ca khúc
.
Trên 25 Ca khúc

*
*
Tâm ca gia trưởng – Thế Thông (NSHĐT)
Tâm ca hiền mẫu – Thế Thông (NSHĐT)
Tâm ca tuổi trẻ – Thế Thông (NSHĐT)
Tâm sự hoang đàng (bè) – Thế Thông (MC)
Têrêsa bông hồng thắm – Thế Thông (CT)
Têrêsa một vì sao nhỏ – Thế Thông (CT)
Têrêsa một vì sao nhỏ (4 bè) – Thế Thông (CT)
Tiến bước về nhà Cha – Thế Thông (NL)
Tiến hoa 1 (Tiến Mẹ Thiên đình) – Thế Thông (ĐMDH)
Tiến hoa 2 (Dâng Mẹ tòa cao) – Thế Thông (ĐMDH)
Tiến hoa 3 (Hoa dâng Mẹ hiền) – Thế Thông (ĐMDH)
Tiến hoa 4 (Muôn hoa tiến Mẹ) – Thế Thông (ĐMDH)
Tiến Hoa 5 (Hoa dâng Mẹ lành) – Thế Thông (ĐMDH)
Tiến hoa 6 (Hoa thơm dâng Mẹ) – Thế Thông (ĐMDH)
Tiến hoa 7 – Huyền sử năm sắc hoa – Thế Thông (ĐMDH)
Tiến hoa 8 (Năm sắc hoa tình Mẹ) – Thế Thông (ĐMDH)
Tiến hoa 9 (Hoa tháng năm) – Thế Thông (ĐMDH)
Tiến hoa 10 (Mùa hoa đẹp tươi) – Thế Thông (ĐMDH)
Tiến vào Thánh Cung – Thế Thông & Đình Diễn (NL)
Vâng nghe Thánh Thần 1 – Thế Thông (CN.HL)
Vâng nghe Thánh Thần 1 – Thế Thông (TH)
Vâng nghe Thánh Thần 2 – Thế Thông (CN.HL)
Vâng nghe Thánh Thần 2 – Thế Thông (TH)
Về bên Mẹ – Thế Thông (ĐM)
Viên ngọc quý – Thế Thông (CN.HL)
Vinh danh Thiên Chúa (Bộ lễ Marias Stella) – Thế Thông (BL.KN)
Vỗ tay đi nào – Thế Thông (CN.HL)
Vực sâu buồn đau – Thế Thông (CH)
Vui lên loan báo Tin Mừng – Thế Thông (NSHĐT)
Vững bước theo Ngài – Thế Thông Tuấn Kiệt (TH)
Vườn nho của Chúa – Thế Thông (CN.HL)
Vì họ, con nguyện thánh hiến đời con – Thế Thông (TH)
Xin đoái nhìn – Thế Thông (CH)
Xin đổ sương mai ( bè)- Thế Thông (MV)
Xin đổ sương mai (Orchestre) – Thế Thông (MV)
Xin giữ gìn con – Thế Thông (CH)
Xin là khúc hát mới (4 bè) – Thế Thông (CN.HL)
Xin mưa hoa hồng – Thế Thông (CT)
Xin nghe tiếng con – Thế Thông (CH)
Xin xót thương – Thế Thông (CH)
Xuân thì thầm – Thế Thông (X)
Xức dầu trên đầu – Thế Thông (TH)

 

Advertisements

7 thoughts on “*Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

  1. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s