*Nhạc sĩ Nguyên Kha – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

 

NHẬP LỄ

*
Ai cho tôi đôi cánh (Tv. 54) – Nguyên Kha
Bài ca cảm tạ – Nguyên Kha
Bài ca chiến thắng – Nguyên Kha
Bài ca dâng Ngài – Nguyên Kha
Bài ca tôn vinh (Tv. 145) – Nguyên Kha
Bước vào cung thánh (Tv. 89) – Nguyên Kha
Ca hát lên – Nguyên Kha
Ca khúc ngợi khen – Nguyên Kha
Ca khúc tạ ơn – Nguyên Kha 
Ca mừng Đấng tối cao (Tv. 104) – Nguyên Kha
Ca ngợi Chúa công minh (Tv. 92) – Nguyên Kha
Ca ngợi Đấng Hóa Công (Tv. 104) – Nguyên Kha
Ca ngợi Danh Chúa (Tv. 30) – Nguyên Kha
Ca ngợi Danh Ngài – Nguyên Kha
Ca ngợi Đấng toàn năng – Nguyên Kha
Ca ngợi Thập giá – Nguyên Kha
Cảm tạ hồng ân – Nguyên Kha
Cảm tạ tình Cha (Tv. 89) – Nguyên Kha
Cảm tạ tình Chúa thương (Tv. 147) – Nguyên Kha
Chất ngất niềm vui – Nguyên Kha
Chúa đáng muôn lời tán dương (Tv. 145) – Nguyên Kha
Chúa nâng con lên (Tv. 113) – Nguyên Kha
Chúa nhân hậu và từ bi (Tv. 103) – Nguyên Kha
Chúa thống trị (Tv. 24) – Nguyên Kha
Đại bàng tung cánh (Tv. 103) – Nguyên Kha
Đi về Nhà Cha – Nguyên Kha
Mong về Đền Thánh (Tv. 84) – Nguyên Kha
Muôn đời suy tôn – Nguyên Kha
Nào lên tiếng đi – Nguyên Kha
Nâng hồn lên Chúa – Nguyên Kha
Niềm vui bên Chúa – Nguyên Kha
Nơi Ngài con trọn niềm hy vọ ng – Nguyên Kha
Ngợi ca Danh Chúa – Nguyên Kha
Ngợi ca Danh Chúa Trời (Tv. 96) – Nguyên Kha
Ngợi khen Chúa (Tv. 148) – Nguyên Kha
Ngợi khen Chúa Giêsu – Nguyên Kha
Ngợi khen Danh Chúa Trời – Nguyên Kha
Nhà Thiên Chúa – Nguyên Kha
Reo mừng Đấng hóa công (Tv. 96) – Nguyên Kha
Tiến lên bàn thờ (Tv. 41) – Nguyên Kha
Tiến vào Cung Thánh – Nguyên Kha
Tìm Chúa – Nguyên Kha
Tìm tới nguồn vui – Nguyên Kha
Tìm về Thánh Nhan – Nguyên Kha
Tôi tuyên xưng – Nguyên Kha
Tôn vinh Chúa – Nguyên Kha
Thắp sáng niềm tin yêu – Nguyên Kha
Vào cung điện Chúa – Nguyên Kha
Vào Thánh điện – Nguyên Kha
Vui mừng về Nhà Cha – Nguyên Kha

DÂNG LỄ

*
Bài ca chúc tụng – Nguyên Kha
Con nâng chén hồng ân (Tv. 115) – Nguyên Kha
Cùng tiến dâng – Nguyên Kha
Chúa tể càn khôn – Nguyên Kha
Chúc tụng Thiên Chúa – Nguyên Kha
Dâng Cha bánh này – Nguyên Kha
Dâng Cha nhân từ – Nguyên Kha
Dâng Cha toàn năng – Nguyên Kha
Dâng lễ với Mẹ – Nguyên Kha
Dâng lên Chúa – Nguyên Kha
Dâng về Thiên đình – Nguyên Kha
Lễ dâng tín thác – Nguyên Kha
Lễ vật giao hòa – Nguyên Kha
Tiến dâng Giavê – Nguyên Kha
Xin dâng Cha – Nguyên Kha
Xin dâng Chúa – Nguyên Kha

CA NGUYỆN – HIỆP LỄ

*
Bao giờ – Nguyên Kha
Con hướng về Chúa – Nguyên Kha
Con khao khát Chúa (Tv. 63) – Nguyên Kha
Con nâng linh hồn lên Chúa (Tv. 25) – Nguyên Kha
Con nương nhờ Ngài (Tv. 30) – Nguyên Kha
Con nương tựa Ngài (Tv. 70) – Nguyên Kha
Con sẽ ca ngợi – Nguyên Kha
Con tìm Chúa (Tv. 84) – Nguyên Kha
Con thuộc về Chúa – Nguyên Kha
Cha bên con từng giây – Nguyên Kha
Cha cho tuổi xuân vươn cao (Tv. 103) – Nguyên Kha
Cha đến với con – Nguyên Kha
Cha khơi sông giữa sa mạc – Nguyên Kha
Cha là Thượng Đế – Nguyên Kha
Cha ở bên con – Nguyên Kha
Cha thắp sáng – Nguyên Kha
Cha vẫn yêu con – Nguyên Kha
Chỉ nơi một mình Chúa (Tv. 62) – Nguyên Kha
Chúa cho hồn con thắm tươi (Tv. 30) – Nguyên Kha
Chúa dìu con đi (Tv. 103) – Nguyên Kha
Chúa là ánh sáng – Nguyên Kha
Chúa là gia nghiệp con (Tv. 16) – Nguyên Kha
Chúa luôn đỡ nâng (Tv. 34) – Nguyên Kha
Chúa vẫn trọn tình thương – Nguyên Kha
Đại dương thương xót – Nguyên Kha
Đêm qua ngày tới – Nguyên Kha
Gần bên Chúa – Nguyên Kha
Giêsu diễm lệ – Nguyên Kha
Giêsu khoan nhân – Nguyên Kha
Mong ước Chúa – Nguyên Kha
Mong về bên Chúa – Nguyên Kha
Mộng ước vươn cao – Nguyên Kha
Nai mong về suối (Tv. 42) – Nguyên Kha
Nai tìm về suối – Nguyên Kha
Nơi Chúa con được nghỉ ngơi (Tv. 62) – Nguyên Kha
Nương bóng cánh Chúa (Tv. 91) – Nguyên Kha
Nương tựa Chúa – Nguyên Kha
Ngài có đó – Nguyên Kha
Ngài là ánh sáng – Nguyên Kha
Ngài mãi tín trung (Tv. 136) – Nguyên Kha
Ngàn đời – Nguyên Kha
Ngàn khúc tri ân (Tv. 30) – Nguyên Kha
Ngày mơ ước – Nguyên Kha
Ngất ngây ân tình thánh – Nguyên Kha
Nguyện cầu – Nguyên Kha
Nguyện yêu Chúa – Nguyên Kha
Tìm về Chân Thiện Mỹ – Nguyên Kha
Tình Cha – Nguyên Kha
Tình Cha thiên thượng – Nguyên Kha
Tựa nương bên Chúa – Nguyên Kha
Tưởng nhớ Danh Giêsu – Nguyên Kha
Trọn niềm cảm mến – Nguyên Kha
Trọn niềm hy vọng – Nguyên Kha
Ước vọng một đời – Nguyên Kha
Về bên Cha – Nguyên Kha
Xin cho con trái tim Người – Nguyên Kha
Xin Chúa dạy con biết thương xót – Nguyên Kha
Xin Chúa ở lại – Nguyên Kha
Xin được thấy Tôn Nhan – Nguyên Kha
Xin tạ ơn Ngài – Nguyên Kha

MÙA VỌNG

*
Cây khô trổ bông – Nguyên Kha
Chúa đến – Nguyên Kha
Mong Đấng cứu tinh – Nguyên Kha
Trời cao hãy mưa – Nguyên Kha
Trời cao hỡi – Nguyên Kha

MÙA GIÁNG SINH

*
Bài học máng cỏ – Nguyên Kha
Tin mừng Giáng Sinh – Nguyên Kha
Trời đất giao duyên – Nguyên Kha

TUẦN THÁNH

*
Mến yêu Thánh Giá – Nguyên Kha
Thánh giá vinh thắng – Nguyên Kha

MÙA PHỤC SINH

*
Mừng Chúa Phục Sinh – Nguyên Kha
Mừng Chúa Phục Sinh* – Nguyên Kha
Mừng Đấng cứu độ (Tv. 94) – Nguyên Kha
Tin mừng Phục Sinh – Nguyên Kha

CHÚA BA NGÔI

*
Tôn vinh Ba Ngôi – Nguyên Kha

THÁNH THỂ – THÁNH TÂM

*
Bánh bởi Trời – Nguyên Kha
Con tín thác nơi Ngài – Nguyên Kha
Chuỗi kinh thương xót – Nguyên Kha
Nguồn mạch thương xót – Nguyên Kha
Nguồn suối cứu độ – Nguyên Kha
Suối nguồn thương xót – Nguyên Kha
Tiệc Chiên Thánh – Nguyên Kha
Tôn thờ trái tim Chúa – Nguyên Kha

CHÚA KITÔ VUA

*
Mừng Vua hoàn vũ (Tv. 47) – Nguyên Kha

CHÚA THÁNH THẦN

*
Ôi Thần Linh Cực Thánh – Nguyên Kha
Thánh Thần Chúa – Nguyên Kha
Tràn niềm vui – Nguyên Kha
Xin Chúa Thánh Thần mau đến – Nguyên Kha
Xin Ngài mau đến – Nguyên Kha

ĐỨC MẸ

*
Cùng Mẹ dâng tiến – Nguyên Kha
Chúc tụng Mẹ – Nguyên Kha
Dâng hương kính Mẹ – Nguyên Kha
Kính chào Mẹ đầy ơn – Nguyên Kha
Kính lạy Nữ vương – Nguyên Kha
Lời Mẹ khuyên – Nguyên Kha
Mẹ đau thương – Nguyên Kha
Mẹ đồng công – Nguyên Kha
Mẹ như đóa Mân Côi – Nguyên Kha
Ôi Mẹ tuyệt vời – Nguyên Kha
Tràng hoa Mân Côi – Nguyên Kha
Xin Mẹ hãy nhớ – Nguyên Kha

NGỢI CA ĐỨC MẸ

*
Ca khen Mazzazello – Nguyên Kha
Đại hội Thánh Mẫu ca – Nguyên Kha
Mừng Mẹ lên Trời – Nguyên Kha
Mừng Mẹ Thiên Chúa – Nguyên Kha
Nhìn sao gọi Mẹ – Nguyên Kha
Tháng hoa đã về – Nguyên Kha

CÁC THÁNH

*
Anh hùng Tử đạo Việt Nam – Nguyên Kha
Mừng Thánh bổn mạng – Nguyên Kha
Thánh Đaminh – Nguyên Kha
Thánh Giuse bạn Đức Nữ Trinh – Nguyên Kha
Thánh nữ Têrêsa – Nguyên Kha
Thánh Phanxicô Xavie – Nguyên Kha
Tri ân Thiên Thần Bản Mệnh – Nguyên Kha

TẬN HIẾN

*
Xin thánh hiến con – Nguyên Kha

HÔN PHỐI

*
Ngày hạnh phúc – Nguyên Kha
Tân hôn nguyện cầu – Nguyên Kha
Tình diễm tuyệt – Nguyên Kha
Tình khúc bên Mẹ – Nguyên Kha
Tình như trăng sao – Nguyên Kha
Tình thiên thu – Nguyên Kha

CẦU HỒN

*
Nữ Vương luyện hình – Nguyên Kha
Ôi Giêsu lân tuất – Nguyên Kha
Phù hoa nối tiếp phù hoa – Nguyên Kha
Sự sống thay đổi nhưng không mất đi – Nguyên Kha
Tiếng kêu từ vực thẳm (Tv. 130) – Nguyên Kha

THÁNH CA TIN MỪNG

*
Con dấu yêu của Cha – Nguyên Kha
Con đẹp lòng Cha – Nguyên Kha
Con là Ngôn sứ – Nguyên Kha
Con muốn chúng được ở với con – Nguyên Kha
Con vẫn luôn bình an – Nguyên Kha
Cha đỡ nâng con – Nguyên Kha
Đèn sáng – Nguyên Kha
Ngày ánh sáng – Nguyên Kha
Ngày vinh quang – Nguyên Kha
Nguồn sống – Nguyên Kha
Rạng rỡ niềm vui – Nguyên Kha
Ta là sự sống lại – Nguyên Kha
Vinh danh Thiên Chúa – Nguyên Kha
Xin cho con được thấy – Nguyên Kha

THÁNH VỊNH

*
Ai được lên núi Chúa (Tv. 24) – Nguyên Kha
Ai được vào thánh cung (Tv. 24) – Nguyên Kha
Ân tình Người (Tv. 103) – Nguyên Kha
Bài ca tạ ơn – Nguyên Kha
Có Chúa bên tôi – Nguyên Kha
Con mãi đợi mong (Tv. 63) – Nguyên Kha
Con ngóng đợi Chúa (Tv. 63) – Nguyên Kha
Con sẽ nâng chén cứu độ (Tv. 115) – Nguyên Kha
Con tin cậy Chúa (Tv. 71) – Nguyên Kha
Con tin cậy nơi Ngài (Tv. 25) – Nguyên Kha
Con tin tưởng nơi Ngài (Tv. 24) – Nguyên Kha
Con yêu mến Ngài (Tv. 17) – Nguyên Kha
Chiêm ngưỡng kỳ công (Tv. 8) – Nguyên Kha
Chúa biết con từ tro bụi (Tv. 103) – Nguyên Kha
Chúa cho bước chân nở hoa (Tv. 84) – Nguyên Kha
Chúa cho đời mãi nở hoa (Tv. 31) – Nguyên Kha
Chúa dẫn con đi (Tv. 91) – Nguyên Kha
Chúa dẫn con về lối đường sự sống (Tv. 15) – Nguyên Kha
Chúa dẫn tôi đi (Tv. 23) – Nguyên Kha
Chúa đáng chúc tụng (Tv. 145) – Nguyên Kha
Chúa đến đem nguồn vui – Nguyên Kha
Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu – Nguyên Kha
Chúa là mục tử (Tv. 22) – Nguyên Kha
Chúa muôn trùng cao cả (Tv. 104) – Nguyên Kha
Danh Chúa đáng chúc tụng (Tv. 8) – Nguyên Kha
Dâng Ngài mọi vinh dự (Tv. 29) – Nguyên Kha
Đàn ca lên mừng Chúa (Tv. 46) – Nguyên Kha
Đèn soi bước con đi (Tv. 18) – Nguyên Kha
Đi về thành đô – Nguyên Kha
Đời như cơn mộng (Tv. 90) – Nguyên Kha
Đời sống mong manh (Tv. 90) – Nguyên Kha
Gia nghiệp đời con (Tv. 16) – Nguyên Kha
Gieo trong lệ sầu (Tv. 126) – Nguyên Kha
Lời tụng ca (Tv. 96) – Nguyên Kha
Mong diện kiến tôn nhan (Tv. 42) – Nguyên Kha
Mong đợi Chúa (Tv. 63) – Nguyên Kha
Mở đầu kỷ nguyên hồng phúc (Tv. 71) – Nguyên Kha
Mục tử tốt lành (Tv. 23) – Nguyên Kha
Mừng vui và hy vọng (Tv. 126) – Nguyên Kha
Nào cảm tạ Chúa (Tv. 118) – Nguyên Kha
Nào cùng hát lên (Tv. 33) – Nguyên Kha
Náu thân bên Chúa (Tv. 91) – Nguyên Kha
Này con xin đến (Tv. 40) – Nguyên Kha
Niềm vui cứu độ (Tv. 97) – Nguyên Kha
Niềm vui được cứu thoát – Nguyên Kha
Niềm vui được giải thoát – Nguyên Kha
Niềm vui phụng sự Chúa – Nguyên Kha
Nơi Chúa con được giải thoát (Tv. 91) – Nguyên Kha
Núp bóng Đấng yêu thương (Tv. 91) – Nguyên Kha
Ngài đừng quên con (Tv. 13) – Nguyên Kha
Ngài quên con mãi sao? (Tv. 13) – Nguyên Kha
Ngài vẫn trọn tình thương (Tv. 117) – Nguyên Kha
Ngày mai sẽ ra sao (Tv. 90) – Nguyên Kha
Ngắm tầng trời cao (Tv. 8) – Nguyên Kha
Ngân vang lời tri ân (Tv. 40) – Nguyên Kha
Ngoài Chúa đâu là hạnh phúc (Tv. 16) – Nguyên Kha
Ngợi ca Chúa uy linh (Tv. 148) – Nguyên Kha
Ngợi mừng Chúa yêu thương (Tv. 95) – Nguyên Kha
Ngợi mừng Danh Chúa uy linh (Tv. 98) – Nguyên Kha
Ngợi mừng Danh Thánh (Tv. 92) – Nguyên Kha
Nguyện cầu Cha nâng đỡ (Tv. 27) – Nguyên Kha
Nguyện Chúa Trời chúc phúc (Tv. 67) – Nguyên Kha
Ngước nhìn Thánh Nhan (Tv. 84) – Nguyên Kha
Người công chính – Nguyên Kha
Nhìn lên Thánh Nhan (Tv. 121) – Nguyên Kha
Nhờ Chúa con được cứu độ (Tv. 62) – Nguyên Kha
Như hạn hán mong mưa (Tv. 63) – Nguyên Kha
Như hoa phù dung (tv. 14) – Nguyên Kha
Như hương trầm – Nguyên Kha
Như hương trầm dâng tiến (Tv. 141) – Nguyên Kha
Như làn gión thoảng (Tv. 39) – Nguyên Kha
Như một giấc mơ – Nguyên Kha
Như một thoáng mây (Tv. 90) – Nguyên Kha
Như tiếng thở dài (Tv. 31) – Nguyên Kha
Như trầm hương bay (Tv. 140) – Nguyên Kha
Phước lộc đời con (Tv. 16) – Nguyên Kha
Reo mừng Chúa Trời (Tv. 95) – Nguyên Kha
Reo mừng Đấng cứu độ (Tv. 94) – Nguyên Kha
Reo vang mừng Chúa (Tv. 81) – Nguyên Kha
Tạ ơn Chúa uy linh (Tv. 65) – Nguyên Kha
Tán dương Chúa tín trung (Tv. 89) – Nguyên Kha
Tán dương Danh Cha (Tv. 113) – Nguyên Kha
Tán dương Vua Trời (Tv. 148) – Nguyên Kha
Tạo vật hợp xướng (Tv. 148) – Nguyên Kha
Tay hướng lên Cha (Tv. 63) – Nguyên Kha
Tìm kiếm tôn nhan Chúa (Tv. 23) – Nguyên Kha
Tình Chúa cao vời (Tv. 36) – Nguyên Kha
Tình Chúa hải hà (Tv. 89) – Nguyên Kha
Tình yêu Thiên Chúa – Nguyên Kha
Tôi chẳng lo chi (Tv. 46) – Nguyên Kha
Tôi ngước nhìn lên (Tv. 120) – Nguyên Kha
Từ vực sâu ngàn trùng (Tv. 130) – Nguyên Kha
Tựa nương Chúa Trời – Nguyên Kha
Thánh luật Chúa dẫn con đi (Tv. 119) – Nguyên Kha
Thánh vịnh sám hối (Tv. 51) – Nguyên Kha
Thần khí Chúa xức dầu cho tôi – Nguyên Kha
Thấp thoáng tựa bóng câu (Tv. 39) – Nguyên Kha
Thiên Chúa Ngài vẫn thương (Tv. 118) – Nguyên Kha
Thiên Chúa xót thương – Nguyên Kha
Thiết tha nguyện cầu (Tv. 28) – Nguyên Kha
Trèo lên Núi Thánh (Tv. 15) – Nguyên Kha
Trọn niềm kính tin (Tv. 16) – Nguyên Kha
Trót niềm kính tin (Tv. 71) – Nguyên Kha
Ước chi các bạn nghe tiếng Chúa (Tv. 94) – Nguyên Kha
Ước mong sống trong ân tình Chúa (Tv. 8) – Nguyên Kha
Ước mơ đời con (Tv. 27) – Nguyên Kha
Vạn lạy Chúa – Nguyên Kha
Vào Thánh đài (Tv. 83) – Nguyên Kha
Vẫn trọn tình thương (Tv. 136) – Nguyên Kha
Về đây tán dương Chúa (Tv. 95) – Nguyên Kha
Vọng lên Thánh Nhan (Tv. 143) – Nguyên Kha
Xin bảo toàn con (Tv. 15) – Nguyên Kha
Xin cứu con (Tv. 18) – Nguyên Kha
Xin cứu giúp con (Tv. 71) – Nguyên Kha
Xin cứu thoát con (Tv. 25) – Nguyên Kha
Xin che chở con (Tv. 84) – Nguyên Kha
Xin chiếu ánh huy hoàng trên con (Tv. 13) – Nguyên Kha
Xin Chúa chúc phúc – Nguyên Kha
Xin đừng để con tủi nhục (Tv. 25) – Nguyên Kha
Xin đừng xa con (Tv. 71) – Nguyên Kha
Xin đừng xua đuổi con – Nguyên Kha
Xin giải thoát con (Tv. 71) – Nguyên Kha
Xin kéo con khỏi vực sâu (Tv. 40) – Nguyên Kha
Xin khôi phục dân Ngài (Tv. 80) – Nguyên Kha
Xin mục tử dẫn đưa (Tv. 80) – Nguyên Kha
Xin Ngài cho con – Nguyên Kha
Xin Ngài chớ ngoảnh mặt (Tv. 102) – Nguyên Kha
Xin Ngài đừng để con xấu hổ (Tv. 71) – Nguyên Kha
Xin Ngài ở bên con (Tv. 141) – Nguyên Kha
Xin Ngài thương con (Tv. 30) – Nguyên Kha
Xin Ngài thương chúc phúc (Tv. 67) – Nguyên Kha
Xin nghe tiếng con van nài (Tv. 130) – Nguyên Kha
Xin nhìn đến vườn nho (Tv. 80) – Nguyên Kha
Xin ơn bình an (Tv. 85) – Nguyên Kha
Xin phục hồi chúng con (Tv. 80) – Nguyên Kha
Xin rạng chiếu tôn nhan (Tv. 67) – Nguyên Kha
Xin tỏa ánh quang (Tv. 31) – Nguyên Kha
Xin thương con (Tv. 6) – Nguyên Kha
Xin thương con theo lượng từ bi Chúa – Nguyên Kha
Xin xót thương con – Nguyên Kha

THÁNH CA VÀO ĐỜI

*
Người có điên chăng? – Nguyên Kha
Tình đời tình Chúa – Nguyên Kha

TRUYỀN GIÁO

*
Cho tin yêu bừng sáng – Nguyên Kha
Người sai tôi đi – Nguyên Kha
Ra đi gieo niềm vui – Nguyên Kha

XUÂN

*
Dâng Chúa mùa xuân – Nguyên Kha
Dâng Chúa mùa xuân mới – Nguyên Kha
Dâng Chúa xuân tươi – Nguyên Kha
Ngày xuân nguyện cầu – Nguyên Kha
Xuân đến rồi – Nguyên Kha
Xuân hy vọng – Nguyên Kha

THIẾU NHI

*
Về Đất Hứa hành khúc – Nguyên Kha

NHẠC SINH HOẠT ĐOÀN THỂ

*
Ai cho em – Nguyên Kha
Bé ước mơ – Nguyên Kha
Bốn khẩu hiệu Thiếu nhi Thánh Thể – Nguyên Kha
Golgotha – Nguyên Kha
Giakêu – Nguyên Kha
Nếu tôi chưa tìm được Người – Nguyên Kha
Thắp sáng quê hương – Nguyên Kha
Vào sa mạc – Nguyên Kha
Về đất hứa – Nguyên Kha
Về đất hứa 2 – Nguyên Kha
Vươn lên – Nguyên Kha
*

 

3 thoughts on “*Nhạc sĩ Nguyên Kha – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

  3. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s