Xuân – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

 

A.

*
Alleluia (Lễ Mồng 1) – Thiên Lý
Alleluia (Lễ Mồng 1) – Hồng Trần
Alleluia (Lễ Truyền Thống) – Hải Nguyễn
Ánh xuân hồng – Kim Long
Ánh xuân hồng – Nguyễn Duy
Ánh xuân tràn lan – Bùi Lữ

B.

*
Bài ca đầu năm
Bài ca đầu năm – Phạm Liên Hùng
Bài ca mùa xuân – Đặng Ngọc Ẩn (thơ: Sa Mạc Hồng)
Bên Mẹ khi xuân về – Nguyễn Duy
Bốn mùa (Tv 64) – Hoàng Phương
Bốn mùa hồng ân (Ca nhập lễ Mồng Ba Tết) – Duy Linh PHN
Bốn mùa yêu Chúa – Duy Thiên

C.

*
Ca mừng xuân – Thiên Uyên
Ca tình xuân – Khánh Nguyên
Các con hãy tìm kiếm (Tv 48) – Nguyễn Quang Huy
Cảm mến Chúa – Vũ Đình Ân
Cảm tạ Chúa Xuân – Văn Thành & Nguyễn Duy
Cảm tạ Chúa Xuân – Quang Huy
Cảm tạ Chúa xuân – Vĩnh Anh
Có một điều – La Thập Tự
Con đi vào mùa xuân – Phương Anh
Của lễ đầu năm – Giangtâm
Của lễ đầu năm – Khuyết danh
Của lễ mùa xuân – Huỳnh Minh Kỳ
Cúi xin (Tv. 133) – Trần Anh Linh
Cung chúc tân xuân – Thế Thông
Cũng thì mùa xuân – Lâm Thanh
*
Chào mùa xuân mới – Vũ Đình Ân
Chào mừng mùa xuân – Vũ Đình Ân
Chào mừng xuân mới – Đạt Đức
Chào xuân – Hoàng Phương
Chào xuân – Thanh Vũ
Chào xuân mới – Ninh Doãn Hùng
Cho nhau mùa xuân – Viết Chung
Chúa chính là mùa xuân – Thế Thông
Chúa chính là mùa xuân (2 bè) – Thế Thông
Chúa chính là mùa xuân (4 bè) – Thế Thông
Chúa là mùa xuân – Phanxicô
Chúa mùa xuân – Thái Nguyên
Chúa là mùa xuân – Ái Diệu Vy Linh
Chúa là mùa xuân – Hải Ánh
Chúa là mùa xuân – Thế Thông
Chúa là mùa xuân – Trịnh Vĩnh Thành
Chúa là mùa xuân – Xuân Đàn
Chúa mùa xuân – Vũ Đình Ân
Chúa xuân – Thế Thông
Chúa xuân – Vũ Đình Ân
Chúc xuân 1 – Nguyễn Duy
Chúa xuân 2 – Nguyễn Duy
Chúc xuân – Nguyên Lễ
Chúa xuân – Thế Thông 
Chúc xuân – Thi Thiên & Nguyễn Duy

D.

*
Dâng Cha lễ mùa xuân – Thiên Uyên
Dâng Cha ngày xuân – Hương Đan
Dâng Chúa mùa xuân – Nguyễn Duy
Dâng Chúa mùa xuân – Nguyên Kha
Dâng Chúa mùa xuân – Xuân Đàn
Dâng Chúa mùa xuân mới – Duy Linh PHN
Dâng Chúa mùa xuân mới – Nguyên Kha
Dâng Chúa ngày đầu năm – Vũ Đình Ân
Dâng Chúa ngày xuân – Dominic
Dâng Chúa ngày xuân – Lan Thanh
Dâng Chúa ngày xuân – Thái Nguyên
Dâng Chúa tuổi xuân – Thành Tâm
Dâng Chúa Xuân – Khuyết danh
Dâng Chúa Xuân – Nguyễn Duy
Dâng Chúa xuân những tân hoan – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ
Dâng Chúa xuân tươi – Nguyên Kha
Dâng gia đình – Đinh Công Huỳnh
Dâng lễ mùa xuân – Hải Nguyễn
Dâng lễ mùa xuân – Nguyên Nhung
Dâng lễ ngày xuân – Khuyết danh
Dâng lễ ngày xuân – Mai Phạm (thơ: Thiên Phúc)
Dâng lễ ngày xuân – Nguyên Lễ
Dâng lễ ngày xuân – Trầm Thiên Thu
Dâng lễ vật – Khuyết danh
Dâng lễ vật – Nguyên Lễ
Dâng lên Chúa Xuân – Đinh Dũng & Đinh Công Huỳnh
Dâng lên Chúa Xuân – Thế Thông
Dâng lên mùa xuân – Từ Duyên
Dâng Mẹ trọn mùa xuân – Vũ Đình Ân
Dâng mùa xuân mới – Lê Đức
Dâng ngày xuân – Thanh Lâm
Dâng tạ ơn cuối năm – Cao Huy Hoàng
Dâng ước mơ đầu – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Dâng về Chúa Xuân – Đinh Công Huỳnh

Đ.

*
Đất trời vào xuân – Mai Nguyên Vũ
Đầu năm dâng Chúa – Dấu Chân
Đầu năm dâng lễ – Nguyễn Duy
Đầu năm dâng lễ 1
Đầu năm dâng lễ 2 – Thy Yên
Đầu xuân cảm tạ Ngài – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Đầu xuân cầu cho gia đình – Phanxicô
Đầu xuân con dâng – Quang Huy
Đầu xuân dâng Chúa – La Thập Tự
Đầu xuân xin dâng – Phanxicô
Đêm xuân nguyện cầu – Thái Nguyên
Đoản khúc mùa xuân – Trầm Thiên Thu
Đón ánh xuân hồng – Đinh Công Huỳnh
Đón Chúa xuân – Ngọc Hân
Đón mùa xuân mới – Duy Linh PHN
Đón xuân (Tv. 66) – Thiên Lan
Đón xuân lại nhớ cội nguồn – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Đón xuân về – Vũ Đình Ân
Đông qua xuân tới – Trầm Thiên Thu
Đức Maria mùa xuân – Nguyên Kha & Triệu Xuân

G.

*
Giao thừa – Trầm Thiên Thu
Giây phút giao thừa – Tiến Thành
Giữ lấy lời Cha (Ca nhập lễ Mồng Hai Tết) – Xuân Thảo

H.

*
Hái lộc đầu năm – Duy Linh PHN
Hạnh phúc ngày xuân – Trầm Thiên Thu
Hạnh phúc thay (Đáp ca Mùng Hai Tết) – Nguyễn Duy
Hạnh phúc vọng xuân – Trầm Thiên Thu
Hát đón xuân về – Đỗ Vy Hạ
Hát mừng Chúa Xuân – Thiên Lý
Hãy ký thác (Tv. 36) – Hải Nguyễn
Hãy tạ ơn Chúa (Tv. 135) – Hải Nguyễn
Hiến lễ đầu mùa – Đinh Công Huỳnh
Hiến lễ đầu xuân – Thái Nguyên
Hoa mai nở vàng
Hoan ca mùa trường xuân – Hải Linh
Hoan ca mùa xuân – Văn Chi
Hoan ca mùa xuân – Phương Trân & Mỹ Huyền
Hoan ca mừng xuân 2000 – Phương Anh
Họp mừng xuân mới – Nguyễn Duy
Hương lòng ngày xuân – Thế Thông
Hương xuân 1 – Kim Long (thơ: Xuân Ly Băng)
Hương xuân 2 – Kim Long (thơ: Xuân Ly Băng)

K.

*
Kinh đầu xuân – Đức Dũng
Kinh đêm xuân – Kim Long
Kinh nguyện đầu năm – Khuất Duy Linh
Kinh nguyện đầu xuân – Nguyễn Duy
Kinh nguyện tạ ơn – Nguyễn Duy
Kinh xuân – Trầm Thiên Thu
Kính nhớ Tổ tiên – Dominic
*
Khi xuân sang 
Khi xuân về – Kim Long
Khúc ca mừng xuân – Dominic
Khúc hát mùa xuân – Dominic
Khúc tình ca ngày xuân – Lê Tín

L.

*
Lắng nghe xuân về – Nam Sơn
Lạy Chúa (Tv. 103) – Hải Nguyễn
Lạy Chúa một năm qua – ???
Lễ dâng cầu mùa – Đinh Công Huỳnh
Lễ dâng đầu năm – Thiên Uyên
Lễ dâng đầu năm – Vũ Duy Tùng
Lễ dâng đầu năm – Xuân Đàn
Lễ dâng đầu xuân – Linh Trần Thy
Lễ dâng đầu xuân – Nguyễn Hùng Lân
Lễ dâng đầu xuân – Nguyên Lễ  
Lễ dâng mùa xuân – Lê Ân Thiên
Lễ dâng mùa xuân – Nguyễn Chánh
Lễ dâng mùa xuân – Nguyễn Duy
Lễ dâng mùa xuân – Thế Thông
Lễ dâng ngày đầu xuân – Đinh Công Huỳnh
Lễ dâng ngày xuân – Dấu Chân
Lễ dâng xuân cảm tạ – Thiên Uyên
Lễ Mồng 2 Tết (Tv 127) – Thái Nguyên
Lễ Mồng 1 Tết (Tv 8) – Thái Nguyên
Lễ Mồng 3 Tết (Tv 126) – Thái Nguyên
Lễ vật đầu xuân – Trầm Thiên Thu
Lộc xuân – Trầm Thiên Thu
Lời cầu đầu năm – Vũ Đình Ân
Lời cầu đầu xuân – Phương Anh 
Lời cầu đầu xuân kỷ nguyên mới – Phương Anh
Lời chúc đầu xuân – Viết Chung
Lời chúc xuân – Anh Tuấn
Lời dâng đầu năm – Chu Linh
Lời dâng trong phút giao thừa – Nguyễn Duy
Lời kinh đầu xuân – Oanh Sông Lam
Lời nguyện đầu năm – Oanh Sông Lam
Lời nguyện đầu tiên – Nguyễn Duy
Lời nguyện đầu xuân – Kim Long
Lời nguyện đầu xuân – Khuất Duy Linh
Lời nguyện đầu xuân – Oanh Sông Lam
Lời nguyện đầu xuân/1 – Phong Trần
Lời nguyện đầu xuân/2 – Phong Trần
Lời nguyện đầu xuân/3 – Phong Trần
Lời nguyện đầu xuân/4 – Phong Trần
Lời nguyện đầu xuân/5 – Phong Trần
Lời nguyện đầu xuân/6 – Phong Trần
Lời nguyện đầu xuân/7 – Phong Trần
Lời nguyện đầu xuân/8 – Phong Trần
Lời nguyện đầu xuân/9 – Phong Trần
Lời nguyện đầu xuân/10 – Phong Trần
Lời nguyện mùa xuân – Nhật Minh
Lời nguyện ngày xuân – Hùng Lân

M.

*
Mẹ đưa con vào mùa xuân – Phương Anh
Mẹ là mùa xuân – Hùng Lân
Mẹ là mùa xuân (4 bè) – Hùng Lân
Mẹ là mùa xuân – Vũ Đình Ân
Mẹ là mùa xuân mới – Nguyễn Hùng Lân
Mẹ như mùa xuân – Vũ Đình Ân
Mẹ ơi! Mùa xuân đến – La Thập Tự
Một mùa xuân mới – Từ Duyên (lời: KIm Long)
Mùa đông qua đi – Phanxicô
Mùa xuân ăn năn – Đỗ Vy Hạ
Mùa xuân bên Mẹ – Duy Linh PHN
Mùa xuân dâng Chúa – Duy Linh PHN
Mùa xuân dâng Mẹ – Lê Ân Thiên
Mùa xuân đã đến – Ái Diệu Vy Linh
Mùa xuân đã đến – Thái Nguyên
Mùa xuân đã đến – Từ Duyên
Mùa xuân đã về – ???
Mùa xuân đã về – Nguyên Lễ
Mùa xuân đã về – Phanxicô
Mùa xuân đã về đây – Mi Trầm
Mùa xuân đến – Viết Chung
Mùa xuân đến đây rồi – Mi Trầm
Mùa xuân đến rồi – Nguyễn Duy
Mùa xuân Maria – Viết Chung
Mùa xuân nay đã về – Mi Trầm
Mùa xuân tình yêu – Lê Ân Thiên
Mùa xuân tuổi thơ – Phanxicô
Mùa xuân thánh ân – Dấu Chân
Mùa xuân thánh ân – Thế Thông (thơ: Từ Linh)
Mùa xuân thánh ân – Xuân Hy Vọng
Mùa Xuân trong Chúa – Nguyễn Duy 
Mùa xuân trong Chúa – Văn Thành & Nguyễn Duy
Mùa xuân viên mãn – Viết Chung
Mùa xuân yêu thương – Lê Ân Thiên
Mùa xuân yêu thương – Nguyên Lễ
Muôn ánh thiều quang – Mi Trầm
Muôn ngàn đời (Tv 135) – Hải Nguyễn
*
Mừng chào mùa xuân – Đỗ Vy Hạ
Mừng Chúa Xuân – Viết Chung
Mừng Chúa Xuân sang – Văn Chi
Mừng đón Chúa Xuân – Quang Huy
Mừng hát xuân về – Từ Duyên
Mừng mùa xuân mới – Giangtâm
Mừng xuân – Hùng Lân & Võ Long Tê
Mừng xuân – Nguyễn Duy
Mừng xuân cảm tạ – Ngọc Hân
Mừng xuân đến – Nguyễn Duy
Mừng xuân mới – ???
Mừng xuân mới – Nguyên Lễ
Mừng xuân mới – Hoài Đức
Mừng xuân mới – Kim Long
Mừng xuân mới – Kim Long (hòa âm: Viết Chung)
Mừng xuân mới – Nguyễn Quang Huy
Mừng xuân mới sang – Đinh Công Huỳnh
Mừng xuân sang – Anh Tuấn

N.

*
Năm hết Tết đến – Thế Thông
Năm mới Chúa ban – Thanh Thanh
Năm mới kính chúc – Huỳnh Minh Kỳ
Nắng xuân – Thế Thông
Nắng xuân hồng – Kim Long
Nén hương lòng – Vũ Đình Ân
Niềm vui Chúa Xuân về – Dấu Chân
Nụ tầm xuân – Từ Duyên
Nữ vương mùa xuân – Đinh Công Huỳnh
Nữ vương mùa xuân – Vũ Mộng Thơ
Nữ vương mùa xuân – Vũ Đình Ân
*
Ngày đầu một năm – Duy Linh PHN
Ngày đầu một năm – Thy Yên
Ngày đầu năm – Vũ Đình Ân
Ngày xuân – Trùng Dương
Ngày xuân bên Chúa – Thái Nguyên
Ngày xuân bên Chúa – Vinam
Ngày xuân cảm tạ – Nguyễn Duy
Ngày xuân cầu Mẹ – Văn Chi
Ngày xuân cầu nguyện – Hoài Đức
Ngày xuân con xin dâng – Đạt Đức
Ngày xuân dâng Cha – Hương Đan
Ngày xuân dâng Mẹ – Dấu Chân
Ngày xuân dâng ý thơ – Duy Linh PHN
Ngày xuân kính tiến Giavê 
Ngày xuân khấn nguyện – Vũ Đình Ân
Ngày xuân mới – Thái Nguyên
Ngày xuân nguyện cầu – Nguyên Kha
Ngày xuân quê hương – Phan Hùng
Ngày xuân tạ ơn – Tri Ân
Ngày xuân thảo hiếu (Ca nhập lễ Mùng Hai Tết) – Nguyễn Duy
Ngày xuân xin dâng – Phanxicô
Nghe tin xuân – Trầm Thiên Thu
Ngọt ngào xuân yêu thương – Chu Linh
Ngợi khen Chúa Xuân – Phanxicô
Người đến như mùa xuân – Vinam
Người từ đâu tới – Viết Chung
Nguyện Chúa Xuân – Tấn Anh
Nguyện Chúa Xuân – Vũ Đình Ân
Nguyện ước ngày xuân – Đạt Đức
*
Nhạc nguyện mùa xuân – Trần Minh Hứa
Nhạc xuân – Phanxicô
Nhịp chúc đầu xuân – Khánh Nguyên
Nhớ ơn Cha Mẹ (Ca nhập lễ Mồng Hai Tết) – Duy Linh PHN
Như dạ lý mùa xuân – Ngọc Kôn

O.

*
Ô kìa xuân về – ???
Ô kìa xuân về – Nguyên Lễ
Ơn Cha nghĩa Mẹ – Thế Thông
Ơn phù hộ tôi (Tv 120) – Hải Nguyễn

P.

*
Phút giao thừa – Hoàng Phương
Phút giao thừa – Nguyễn Duy & Vũ Mộng Thơ

R.

*
Rạng ngời sắc xuân – Thế Thông
Reo mừng xuân thánh – Mai Khôi
Rượu bánh bốn mùa – Phanxicô

T.

*
Tạ ơn Chúa – Anh Tuấn
Tạ ơn Chúa – Linh Trần Thy
Tạ ơn Chúa Xuân – Đạt Đức
Tạ ơn Chúa Xuân – Ngọc Linh
Tạ ơn Chúa Xuân – Thanh Lâm
Tâm sự mùa xuân – Thiên Lý
Tâm tình đầu năm – Giangtâm
Tâm tình mùa xuân – Duy Linh PHN
Tâm tình ngày xuân – Thanh Lâm
Tết Chúa – Trầm Thiên Thu
Tình Chúa mãi mùa xuân – Lê Tín
Tình xuân quê hương – Hoàng Kim Tốt
Từng ngày tháng…
*
Thánh lễ Giao thừa (Tv 120) – Thái Nguyên
Thắp nén hương xuân – Duy Linh PHN
Thắp nén hương xuân – Nguyễn Duy
Thắp ngàn hương hoa – Đỗ Vy Hạ
Tình Chúa mãi mùa xuân – Lê Tín
*
Trời xuân tươi sáng – Đạo Minh
Trong ngày xuân – Vũ Đình Ân
*

U.

*
Ước mơ ngày xuân – Đức Khải
Ước mơ ngày xuân – Vũ Đình Ân
Ước nguyện ngày xuân – Gioa-Kim

V.

*
Về đây ngày xuân – Nhật Minh
Vũ khúc ngày xuân – Hoài Đức
Vui đón xuân về – Đinh Công Huỳnh
Vui lên trong nắng xuân – Kim Long
Vui ngày xuân mới – Thái Nguyên
Vui trong Chúa Xuân – Nguyễn Hùng Lân
Vươn tới Xuân Trời – Khổng Vĩnh Thành
Vườn xuân lộc biếc – Ân Duy

X.

*
Xin cám ơn tình Người – Ngọc Kôn
Xin chào mùa xuân 1 – Nguyễn Duy
Xin chào mùa xuân 2 – Nguyễn Duy
Xin cho mùa xuân – Nguyễn Duy
Xin Chúa bên con – Giangtâm
Xin Mẹ mùa xuân – Nguyễn Duy
Xin mùa xuân tiến lên – Kim Long
Xin ơn bình an – Mi Trầm
Xuân an bình – Lê Ân Thiên
Xuân ca – Anh Tuấn
Xuân ca – Đức Dũng
Xuân ca – Phạm Duy
Xuân ca tạ ơn – Nguyên Lễ
Xuân cảm tạ – Hương Đan
Xuân cầu nguyện – Nguyễn Văn Hiển
Xuân chầu Mẹ – Kim Long (thơ: Xuân Ly Băng)
Xuân dâng – Trầm Thiên Thu
Xuân đã đến rồi – Văn Thành & Nguyễn Duy
Xuân đã sang – Kim Long
Xuân đã về – ???
Xuân đã về – Hải Ánh
Xuân đã về – Ngọc Linh
Xuân đã về – Từ Duyên
Xuân đã về – Trầm Thiên Thu
Xuân đã về – Vũ Đình Ân
Xuân đã về đây – Mi Trầm
Xuân đã về đây (Hiệp lễ Mùng 3 Tết) – Nguyên Lễ
Xuân đến rồi – Nguyên Kha
Xuân đến rồi – Nguyên Lễ
Xuân đến rồi đây – Mi Trầm
Xuân đến thật rồi – Duy Linh PHN
Xuân gieo vui (Ca HIệp lễ Mồng Một Tết) – Kim Long
Xuân hiếu kính Mẹ Cha – Hải Nguyễn
Xuân hồng – Hải Nguyễn
Xuân hồng ân – lời Việt: BTC
Xuân hồng ân – Hải Ánh
Xuân hồng ân – Hương Đan
Xuân hồng ân – Nguyễn Duy
Xuân hồng ân – Thái Nguyên
Xuân hồng ân – Nguyễn Hùng Lân
Xuân hồng ân – Trầm Thiên Thu
Xuân hồng ngày mới – Thái Nguyên
Xuân hồng vừa sang – Đỗ Vy Hạ
Xuân hy vọng – Hùng Lân
Xuân hy vọng – Nguyên Kha
Xuân kỳ diệu – Đặng Ngọc Ẩn & Sa Mạc Hồng
Xuân mới đã về – Vũ Đình Ân
Xuân mới trở về – Kim Long
Xuân mới vừa sang – Nguyên Lễ
Xuân nay đã về – Mi Trầm
Xuân nay đã về – Vũ Đình Ân
Xuân nay đến rồi – Đỗ Vy Hạ
Xuân nguyện – Nguyên Hữu
Xuân như ý – Trầm Thiên Thu
Xuân ở trong con – Nguyễn Duy
Xuân quê hương – Nguyễn Duy & Vũ Mộng Thơ
Xuân ra đời – Cao Huy Hoàng
Xuân reo vui – Vũ Đình Ân
Xuân sang – Kim Long (thơ: Xuân Ly Băng)
Xuân sang – Trầm Thiên Thu
Xuân sang nguyện cầu – Đinh Công Huỳnh
Xuân tạ ơn – Hoàng Phương
Xuân tạ ơn – Hùng Lân
Xuân tạ ơn – Hương Đan
Xuân tạ ơn – Ngọc Linh
Xuân tạ ơn – Trầm Thiên Thu
Xuân tạ ơn – Vũ Đình Ân
Xuân thanh bình – Lan Thanh
Xuân thì thầm – Thế Thông & Thảo Duy
Xuân thiếu nhi – Hoài Đức
Xuân thương xót – Trầm Thiên Thu
Xuân tri ân – Thiên Uyên
Xuân trong tình Chúa – Dấu Chân
Xuân về – Anh Tuấn
Xuân về – Hồng Trang
Xuân về – La Thập Tự
Xuân về – Trầm Thiên Thu
Xuân về – Vũ Đình Ân
Xuân về 2 – Vũ Đình Ân
Xuân về đây – Mi Trầm
Xuân về trong tiếng ca – Mi Trầm
Xuân vĩnh viễn – Trầm Thiên Thu
Xuân yêu đời – Thế Thông
Xuân yêu thương – Nguyên Dũng (thơ: Từ Linh)
Xuân yêu thương – Nguyễn Duy
Xuân yêu thương – Quang Huy
Xuân yêu thương – Xuân Hoàng

______________________

Thánh ca theo Chủ đề. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s