Thánh vịnh (Mẫu tự) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A

*
Ai ẩn mình nơi Chúa (Tv. 90) – Kim Long
Ai cho tôi đôi cánh (Tv. 54) – Nguyên Kha
Ai được cư ngụ (Tv. 14) – La Thập Tự
Ai được cư ngụ (Tv. 14) – Kim Long
Ai được cư ngụ (Tv. 14) – Viễn Xứ
Ai được lên núi Chúa (Tv. 24) – Nguyên Kha
Ai được lên núi Thánh (Tv. 15) – Nguyên Kha
Ai được vào Thánh cung (Tv. 24) – Nguyên Kha
Ai kính sợ Chúa (Tv. 127) – Ngọc Cẩn
Ai kính sợ Chúa (Tv. 127) – Thành Tâm
Ai lên Núi Thánh (Tv. 23) – Mai Nguyên Vũ
Ai mong Chúa (Tv. 146) – Từ Duyên
Ai sẽ cho con (Tv. 54) – Kim Long
Ai sẽ được lên (Tv. 14) – Kim Long
Ai sẽ được tiến vào (Tv. 14) – Cao Thanh Hoàng
Ai sẽ được vào (Tv. 14) – Trần Hòa Yên
Ai sống đời công chính (Tv. 49) – Ngọc Linh
Ai trông tìm Chúa (Tv. 69) – Kim Long
Ai vào nhà Chúa (Tv. 14) – Kim Long
Anh em hãy đi (Tv. 116) – Thành Tâm
Anh em sống chung một nhà (Tv. 132) – Kim Long
Ánh mắt nhân từ (Tv. 6) – Vinam
Ánh sáng bừng lên (Tv. 96) – Hải Triều
Ánh sáng Chúa (Tv. 26) – Mai Nguyên Vũ
Ân tình Chúa (Tv. 102) – Ngọc Linh
Ân tình Người (Tv. 103) – Nguyên Kha
Ẩn náu bên Chúa (Tv. 30) – Kim Long

B

*
Bài ca Đức Cậy (Tv. 21) – Thành Tâm
Bài ca hợp nhất (Tv. 132) – Lm. Hoài Đức
Bài ca mới (Tv. 97) – Kim Long
Bài ca tạ ơn (Tv. 139) – Nguyên Kha
Bài ca tôn vinh (Tv. 145) – Nguyên Kha
Bánh bởi Trời (Tv. 77) – Ngọc Cẩn
Bầy tôi Chúa hãy tán dương (Tv. 112) – Kim Long
Bên bờ sông Babylon 1 (Tv. 136) – Kim Long
Bên bờ sông Babylon 2 (Tv. 136) – Kim Long
Bên bờ sông Babylon 3 (Tv. 136) – Kim Long
Bên dòng sông đó (Tv. 136) –  Nguyễn Duy
Bên đồng cỏ xanh (Tv. 22) –  Nguyễn Duy
Biết lấy gì (Tv. 115) – Hoàng Kim
Biết lấy gì (Tv. 115) – Kim Long
Biết lấy gì (Tv. 115) – Lm. Nguyễn Duy
Bờ sông Babylon (Tv. 136) – Hoàng Kim
Bờ sông Babylon (Tv. 136) – Thiên Duy
Bởi vì Chúa (Tv. 21) – Mi Trầm
Bước con đi (Tv. 16) – Mai Nguyên Vũ
Bước vào cung thánh (Tv. 89) – Nguyên Kha

C

*
Ca mừng Đấng tối cao (Tv. 104) – Nguyên Kha
Ca ngợi Chúa công minh (Tv. 92) – Nguyên Kha
Ca ngợi Đấng Hóa Công (Tv. 104) – Nguyên Kha
Ca ngợi Danh Chúa (Tv. 30) – Nguyên Kha
Ca ngợi tình Chúa (Tv. 88) – Đinh Công Huỳnh
Ca ngợi tình yêu Chúa (Tv. 112) – Vũ-Lương-Thiên-Phúc
Ca tạ ơn (Tv. 97) –  Lm. Nguyễn Duy
Ca tình tri âm (Tv. 15) – Kim Long
Ca tụng Chúa (Tv. 146) – Martino
Ca tụng Chúa (Tv. 145) – Nguyễn Duy
Ca tụng Chúa (Tv. 97) – Trầm Thiên Thu
Ca tụng Chúa (Tv. 144) – Văn Chi
Ca tụng Chúa đi (Tv. 148) – Kim Long
Ca tụng Chúa đi (Tv. 147) – Trầm Thiên Thu
Ca tụng Chúa đi (Tv. 145) – Vũ-Lương-Thiên-Phúc
Ca tụng Chúa Hóa Công (Tv. 91) – Nguyễn Duy
Ca tụng Hóa Công (Tv. 148) – Trầm Thiên Thu
Cả trời đất (Tv. 65) – Ngọc Cẩn
Các bạn hãy nếm thử (Tv. 33) – Mi Giáng
Cảm tạ Chúa (Tv. 138) – Lm. Hoàng Kim
Cảm tạ hồng ân (Tv. 51) – Kim Long
Cảm tạ Ngài (Tv. 66) – Vinam
Cảm tạ ơn Chúa (Tv. 105) – Từ Duyên
Cảm tạ tình Cha (Tv. 89) – Nguyên Kha
Cảm tạ tình Chúa thương (Tv. 147) – Nguyên Kha
Cao ngất trời xanh (Tv 35) –  Ân Đức
Câu cho hòa bình và công lý (Tv. 84)
Có Chúa bên tôi – Nguyên Kha
Có Chúa chăn dắt (Tv. 22) – Lm. Hoài Đức
Con chúc tụng Ngài (Tv. 144) – Huỳnh Minh Kỳ
Con đây vẫn tin (Tv. 1) – Từ Duyên
Con đến nương nhờ (Tv. 30) – Kim Long
Con khao khát Chúa (Tv. 63) – Nguyên Kha
Con là Thượng tế (Tv. 109) – Ngọc Cẩn
Con luôn hy vọng (Tv. 129) – Từ Duyên
Con mãi đợi mong (Tv. 63) – Nguyên Kha
Con mong tìm Chúa (Tv. 9) – Từ Duyên
Con nâng chén hồng ân (Tv. 115) – Nguyên Kha
Con nâng hồn lên (Tv. 24) – Lm. Hoàng Kim
Con nâng linh hồn lên Chúa (Tv. 25) – Nguyên Kha
Con nương nhờ Ngài (Tv. 30) – Nguyên Kha
Con nương tựa Ngài (Tv. 70) – Nguyên Kha
Con ngóng đợi Chúa (Tv. 63) – Nguyên Kha
Con sẽ luôn ca tụng (Tv. 88) – Hải Triều 
Con sẽ nâng chén cứu độ (Tv. 115) – Nguyên Kha
Con sẽ ngợi ca (Tv. 88) – Hải Triều
Con tìm Chúa (Tv. 84) – Nguyên Kha
Con tin cậy Chúa (Tv. 71) – Nguyên Kha
Con tin cậy nơi Ngài (Tv. 25) – Nguyên Kha
Con tin tưởng nơi Ngài (Tv. 24) – Nguyên Kha
Con thức trông tìm Chúa (Tv. 62) – Lm. Hoài Đức
Con vươn linh hồn (Tv. 24) – Từ Duyên
Con xin phó thác (Tv. 30) – Martino
Con xin phó thác (Tv. 30) – Ngọc Cẩn
Con yêu mến Ngài (Tv. 17) – Nguyên Kha
Công trình của Chúa (Tv. 8) – Mai Nguyên Vũ

Ch

*
Cha cho tuổi xuân vươn cao (Tv. 103) – Nguyên Kha
Chan hòa mặt đất (Tv. 32) – Ngọc Cẩn
Chén cứu độ (Tv. 115) – Vinam
Chén chúc tụng (Tv. 115) – Ngọc Cẩn
Chén chúc tụng (Tv. 115) – Viễn Xứ
Chén chúc tụng (Tv. 115) – Vũ-Lương-Thiên-Phúc
Chén ơn cứu độ (Tv. 115) – Lm. Hoài Đức
Chỉ nơi một mình Chúa (Tv. 62) – Nguyên Kha
Chỉ nơi Thiên Chúa (Tv. 61) – Duy Tân
Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61) – Mi Giáng
Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61) – Nguyễn Duy
Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61) – Viễn Xứ
Chiêm ngưỡng kỳ công (Tv. 8) – Nguyên Kha
Chim non thoát lưới (Tv. 123) – Hùng Lân
Cho con ẩn trú (Tv. 70) – Kim Long
Cho con được thấy (Tv. 84) – Nguyễn Duy
Cho con lắng nghe (Tv. 141) – Kim Long
Cho đến bao giờ (Tv. 12) – Lm. Hoài Đức
Cho tới bao giờ (Tv. 12) – Kim Long
Chỗ dung thân (Tv. 31) – Viễn Xứ
Chốn con nương nhờ (Tv. 89) – Viết Chung
Chờ ngày quang lâm (Tv. 24) – Thành Tâm
Chớ cứng lòng (Tv. 94) – Hải Triều
Chớ cứng lòng (Tv. 94) – Ngọc Cẩn
Chúa Ba Ngôi B (Tv. 32) – Lm. Từ Duyên
Chúa bao bọc (Tv. 138) – Vương Diệu
Chúa biết con từ tro bụi (Tv. 103) – Nguyên Kha
Chúa biểu dương (Tv. 97) – Mi Trầm
Chúa biểu dương (Tv. 97) – Ngọc Cẩn
Chúa cai quản chư dân (Tv. 97) – Đinh Công Huỳnh
Chúa canh giữ chúng ta (Tv. 31) – Vũ-Lương-Thiên-Phúc
Chúa công minh (Tv. 70) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa công minh (Tv. 118) – Thanh Bình
Chúa cứu con (Tv. 114) – Kim Long
Chúa cứu chữa (Tv. 146) – Vũ-Lương-Thiên-Phúc
Chúa chăn dắt/1 (Tv. 22) – Kim Long
Chúa chăn dắt/2 (Tv. 22) – Kim Long
Chúa chăn dắt/3 (Tv. 22) – Kim Long
Chúa chăn dắt/4 (Tv. 22) – Kim Long
Chúa chăn dắt con (Tv. 22) – Kim Long
Chúa chăn dắt tôi (Tv. 22) – Nguyễn Duy
Chúa chăn giữ tôi (Tv. 22) – Hoài Chiên
Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) – Hải Nguyễn
Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) – La Thập Tự
Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 23) – Kim Long
Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) – Ngọc Linh
Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) – Từ Duyên
Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) – Viễn Xứ
Chúa chiên lành (Tv. 22) – Kim Long
Chúa chiên lành (Tv. 23) – Ngọc Hân
Chúa cho bước chân nở hoa (Tv. 84) – Nguyên Kha
Chúa cho đời mãi nở hoa (Tv. 31) – Nguyên Kha
Chúa cho hồn con thắm tươi (Tv. 30) – Nguyên Kha
Chúa chúc lành (Tv. 28) – Mi Trầm
Chúa chúc phúc (Tv. 28) – Cao Huy Hoàng
Chúa dắt dìu con (Tv. 90) – Lm. Nguyễn Duy
Chúa dẫn con đi (Tv. 91) – Nguyên Kha
Chúa dẫn con về lối đường sự sống (Tv. 15) – Nguyên Kha
Chúa dẫn đưa con (Tv. 1) – Nguyễn Duy
Chúa dẫn tôi đi (Tv. 23) – Nguyên Kha
Chúa dìu con đi (Tv. 103) – Nguyên Kha
Chúa đã biết con (Tv. 139) – Nguyễn Duy
Chúa đã biểu dương (Tv. 97) – Martino
Chúa đã dò xét con (Tv. 138) – Kim Long
Chúa đã đáp lời (Tv. 137) – Ngọc Cẩn
Chúa đã giáng trần (Tv. 96) – Ngọc Cẩn
Chúa đã nhận lời (Tv. 33) – Ngọc Cẩn
Chúa đã nhận lời (Tv. 33) – Vũ-Lương-Thiên-Phúc
Chúa đáng chúc tụng (Tv. 145) – Nguyên Kha
Chúa đáng muôn lời tán dương (Tv. 145) – Nguyên Kha
Chúa đối xử đại lượng (Tv. 125) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa đối xử đại lượng (Tv. 125) – Mi Trầm
Chúa đỡ nâng (Tv. 53) – Mi Trầm
Chúa Giêsu biến hình (Tv. 96) – Vũ-Lương-Thiên-Phúc
Chúa hãy thương tình (Tv. 84) – La Thập Tự
Chúa hằng nâng đỡ (Tv. 53) – Ngọc Cẩn
Chúa hằng nâng đỡ (Tv. 53) – Vũ-Lương-Thiên-Phúc
Chúa hiển linh (Tv. 71) – Vũ- Lương-Thiên-Phúc
Chúa hiển trị (Tv. 96) – Martino
Chúa hiển trị (Tv. 92) – Mi Trầm
Chúa Kitô Vua B (Tv. 92) – Lm. Từ Duyên
Chúa là ánh sáng/1 (Tv. 26) – Kim Long
Chúa là ánh sáng/2 (Tv. 26) – Kim Long
Chúa là ánh sáng/3 (Tv. 26) – Kim Long
Chúa là ánh sáng (Tv. 26) – Vinam
Chúa là chỗ dung thân (Tv. 31) – Mi Giáng
Chúa là chốn dung thân (Tv. 89) – Đinh Công Huỳnh
Chúa là chủ trái đất (Tv. 23) – Ngọc Linh
Chúa là dũng lực (Tv. 17) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa là dũng lực (Tv. 17) – Mi Giáng
Chúa là Đấng cứu độ (Tv. 27) – Khổng Vĩnh Thành
Chúa là Đấng chăn dắt tôi (Tv. 22) – Hoàng Kim
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) – Từ Duyên
Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu – Nguyên Kha
Chúa là Đấng xót thương (Tv. 102)
Chúa là gia nghiệp (Tv. 15) – Kim Long
Chúa là gia nghiệp (Tv. 15) – Từ Duyên
Chúa là gia nghiệp (Tv. 15) – Trầm Thiên Thu
Chúa là gia nghiệp con (Tv. 16) – Nguyên Kha
Chúa là mùa xuân (Tv. 65) – Khổng Vĩnh Thành
Chúa là mục tử (Tv. 22) – Kim Long
Chúa là mục tử (Tv. 22) – Nguyên Kha
Chúa là nơi tựa nương (Tv. 26) – Kim Long
Chúa là nguồn ánh sáng (Tv. 26) – Hải Triều
Chúa là sự sáng (Tv. 26) – Chính Tâm
Chúa là sự sáng (Tv. 26) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa là sự sáng (Tv. 26) – Mi Trầm
Chúa là sức mạnh (Tv. 26) – Kim Long
Chúa là sức mạnh (Tv. 27) – Vũ-Lương-Thiên-Phúc
Chúa là Tình Yêu (Tv. 102) – Kim Long
Chúa là thành lũy (Tv. 27) – Khổng Vĩnh Thành
Chúa là thần trí (Tv. 18) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa là Vua/1 (Tv. 96) – Ngọc Linh
Chúa là Vua/2 (Tv. 96) – Ngọc Linh
Chúa lên trời (Tv. 46) – Hải Triều
Chúa luôn đỡ nâng (Tv. 34) – Nguyên Kha
Chúa luôn ngọt ngào (Tv. 33) – Nguyễn Duy
Chúa luôn từ ái (Tv. 129) – Hải Triều
Chúa mạnh mẽ oai hùng (Tv. 23) – Vũ-Lương-Đúng
Chúa mở bàn tay (Tv. 144) – Mi Giáng
Chúa muôn trùng cao cả (Tv. 104) – Nguyên Kha
Chúa nâng con lên (Tv. 113) – Nguyên Kha
Chúa nỡ bỏ con sao (Tv. 21)
Chúa nỡ bỏ con sao (Tv. 21) – Vũ-Lương-Thiên-Phúc
Chúa nguồn ánh sáng (Tv. 26) – Thành Tâm
Chúa ngự lên (Tv. 46) – Ngọc Cẩn
Chúa ngự lên (Tv. 46) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa ngự lên trời (Tv. 46) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa ngự trị cõi trời (Tv. 92) – Kim Long
Chúa nhân hậu và từ bi (Tv. 103) – Nguyên Kha
Chúa nhân từ (Tv. 106) – Ngọc Cẩn
Chúa ở gần (Tv. 144) – Mi Giáng
Chúa ở gần (Tv. 144) – Mi Trầm
Chúa ở gần kẻ kêu cầu (Tv. 144) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa ở với tôi (Tv 22) – Giang Ân
Chúa ơi xin Ngài xót thương (Tv. 50) – Hoàng Kim
Chúa ơi xin tái tạo (Tv. 50) – Từ Duyên
Chúa quan phòng (Tv. 103) – Mai Nguyên Vũ
Chúa quan phòng (Tv. 32) – Ngọc Kôn
Chúa rộng lượng từ bi (Tv. 129) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa rộng lượng từ bi (Tv. 129) – Viễn Xứ
Chúa sẽ chỉ cho con (Tv. 15) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa tín trung (Tv. 99) – Vinam
Chúa tuôn đổ phúc lành (Tv. 28) – Xuân Thảo
Chúa từ bi nhân hậu (Tv. 102) – Ngọc Cẩn
Chúa từ bi và nhân hậu (Tv. 102) – Nguyên Kha
Chúa thiện hảo (Tv. 33) Huỳnh Minh Kỳ
Chúa thống trị (Tv. 24) – Nguyên Kha
Chúa trọn niềm thương (Tv. 26) – Kim Long
Chúa Trời (Tv. 21) – Hoàng Kim
Chúa vẫn trọn tình thương (Tv. 137) – Cao Thanh Hoàng
Chúa xét dò con (Tv. 138) – Kim Long
Chúa xét dò con (Tv. 138) – Từ Duyên
Chúc tụng Chúa (Tv. 112) – Trầm Thiên Thu
Chúc tụng Danh Chúa (Tv. 23) – Ngọc Linh
Chúc tụng ngợi khen/1 (Tv. 33) – Vũ-Lương-Thiên-Phúc
Chúc tụng ngợi khen/2 (Tv. 33) – Vũ-Lương-Thiên-Phúc
Chúng ta đừng quên lãng (Tv. 77) – Mi Giáng
Chư dân hãy ca tụng (Tv. 66) – La Thập Tự
Chư dân tán tụng (Tv. 66) – Kim Long
Chư dân ơi (Tv. 66) – Martino
Chứa chan muôn lời ca (Tv. 70) – Martino

D

*
Danh Chúa đáng chúc tụng (Tv. 8) – Nguyên Kha
Dân tôi hỡi (Tv. 77) – Khương Huệ
Dâng Ngài mọi vinh dự (Tv. 29) – Nguyên Kha
Dòng dõi Người (Tv. 88) – Ngọc Cẩn
Dù con chưa thấy Ngài (Tv 24) – Nguyễn Duy

Đ

*
Đại bàng tung cánh (Tv. 103) – Nguyên Kha
Đàn ca lên mừng Chúa (Tv. 46) – Nguyên Kha
Đáp ca Lễ Minh Máu Thánh Chúa (Tv. 94) – Nguyễn Quang Huy
Đáp ca Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) – Lm. Hoàng Kim
Đấng từ bi (Tv. 102) – Martino
Đèn soi bước con đi (Tv. 18) – Nguyên Kha
Đến bao giờ (Tv. 13) – Từ Duyên
Đến đây chầu Chúa (Tv. 99) – Lm. Nguyễn Duy
Đến thờ lạy (Tv. 71) – Ngọc Cẩn
Đi về thành đô – Nguyên Kha
Đoàn người đi (Tv. 125) – Lm. Nguyễn Duy
Đời như cơn mộng (Tv. 90) – Nguyên Kha
Đời sống mong manh (Tv. 90) – Nguyên Kha
Đợi nắng (Tv. 129) – Mai Nguyên Vũ
Đức Giê-su Ki-tô Vua vũ trụ (Tv. 121) – Nguyễn Quang Huy
Đức Thánh Quân (Tv. 92) – Martino
Đừng nỡ phạt con (Tv. 6) – Mai Nguyên Vũ
Được Chúa dẫn dắt về (Tv. 125) – Lm. Hoài Đức
Đường lối Chúa (Tv. 24) – Hải Triều

G

*
Gia nghiệp đời con (Tv. 16) – Nguyên Kha
Gieo trong lệ sầu (Tv. 126) – Nguyên Kha
Giêrusalem (Tv. 147) – Martino
Giữa các Thiên thần (Tv. 137) – Ngọc Cẩn

H

*
Hạnh phúc biết bao (Tv. 33) – Từ Duyên
Hạnh phúc thay (Tv. 32) – Hải Triều
Hạnh phúc thay (Tv. 118) – Khương Huệ
Hạnh phúc thay (Tv. 127) – Martino 
Hát lên mừng Chúa (Tv. 148) – Khương Huệ
Hát lên mừng Chúa (Tv. 97) – Ngọc Cẩn
Hát lên mừng Chúa (Tv. 149) – Nguyễn Quang Huy
Hãy ca tụng Chúa (Tv. 97) – Nguyễn Quang Huy
Hãy đi rao giảng (Tv. 116) – Ngọc Cẩn
Hãy đến đây (Tv. 94) – Khương Huệ
Hãy hát mừng (Tv. 67) – Nguyễn Quang Huy
Hãy kính dâng Người (Tv. 46) – Khương Huệ
Hãy ký thác (Tv. 36) – Ngọc Linh
Hãy mở ra (Tv. 23) – Lm. Hoàng Kim
Hãy nghiệm xem (Tv. 33) – Ngọc Cẩn
Hãy tạ ơn (Tv. 135) – Lm. Hoàng Kim
Hân hoan ngày về (Tv. 125) – Nguyễn Duy
Hoan ca mừng Chúa (Tv. 149) – Trầm Thiên Thu
Hoàng hậu sánh vai (Tv. 44) – Ngọc Cẩn
Hồi hương (Tv 125) – Mai Nguyên Vũ
Hôm nay (Tv. 95) – Hải Triều
Hồng ân tha thứ (Tv. 31) – Mai Nguyên Vũ
Hỡi toàn cầu (Tv. 99) – Lm. Hoài Đức
Hướng nhìn lên Chúa (Tv. 122) – Từ Duyên

K

*
Kẻ nghèo này (Tv. 33) – Martino
Kìa anh em (Tv 132) – Lm. Mi Trầm
Kỳ công của Chúa – Lm. Thái Nguyên
Ký thác đường đời (Tv. 36) – Từ Duyên

Khát khao (Tv. 83) – Mai Nguyên Vũ
Khát vọng (Tv. 62) – Mai Nguyên Vũ
Khắp nơi nơi (Tv. 97) – Martino
Khi con kêu cầu (Tv. 137) – Lm. La Thập Tự
Khi Chúa đem những người – Lm. La Thập Tự
Khi nâng chén (Tv. 115) – Hải Triều
Khỏi nơi cát bụi (Tv. 112) – Ngọc Cẩn
Khúc ca cảm tạ (Tv 148) – Giang Ân

L

*
Là người của Chúa (Tv 62) – Nguyễn Duy
Lạy Cha con xin phó thác (Tv. 30) – Hải Triều
Lạy Chúa càn khôn (Tv. 83) – Martino
Lạy Chúa đừng trách mắng con (Tv. 6) – Hoài Đức
Lạy Chúa sao đành (Tv. 21) – Từ Duyên
Lạy Chúa Trời (Tv. 15) – Khương Huệ
Lạy Chúa xin sai Thánh Linh (Tv. 103) – Hoàng Kim
Lấy gì dâng Chúa – Thái Nguyên
Lễ Mình Máu Thánh năm B (Tv. 115) – Martino
Lễ Mình Máu Thánh Chúa B (Tv. 115) – Vũ Thành An
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 115) – Xuân Minh
Lễ Phêrô & Phaolô 1 (Tv. 33) – Từ Duyên  
Lễ Phêrô & Phaolô 2 (Tv. 33) – Từ Duyên
Lễ Rạng Đông Giáng Sinh A+B+C (Tv. 96) – Từ Duyên
Lễ tối Thứ Năm Tuần Thánh (Tv. 115) – Martino
Lễ Thăng Thiên A+B+C (Tv. 46) – Từ Duyên
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) – Thái Nguyên
Lễ Thánh Têrêsa A+B+C (Tv. 133) – Từ Duyên
Lễ Truyền Tin A+B+C (Tv. 39) – Từ Duyên
Lễ Tử Đạo (Tv. 125) – Từ Duyên
Lễ Tử Đạo Việt Nam (Tv. 125) – Từ Duyên
Lễ Tử Đạo Việt Nam A+B+C (Tv. 125) – Từ Duyên
Lên đền (Tv. 121) – Hải Triều
Linh hồn tôi – Nguyễn Quang Huy
Lòng nhân hậu của Chúa (Tv. 137) – La Thập Tự
Lòng nhân hậu xót thương (Tv. 50) – Ngọc Cẩn
Lối đường của Chúa (Tv. 24) – Martino
Lời cầu tội nhân (Tv. 50) – Ân Đức
Lời tụng ca (Tv. 96) – Nguyên Kha
Lúc ngặt nghèo (Tv. 90) – Hải Triều
Lưỡi xướng ca (Tv. 136) – Ngọc Cẩn

M

*
Mắt chúng con (Tv. 122) – Martino
Mẹ Dâng Con A+B+C (Tv. 23) – Từ Duyên
Mẹ Lên Trời A+B+C (Tv. 44) – Từ Duyên
Mẹ Vô Nhiễm A+B+C (Tv. 97) – Từ Duyên
Mong diện kiến tôn nhan (Tv. 42) – Nguyên Kha
Mong đợi Chúa (Tv. 63) – Nguyên Kha
Mong về Đền Thánh (Tv. 84) – Nguyên Kha
Một bài ca mới (Tv. 97) – Hoàng Kim
Một trẻ thơ (Tv. 95) – Martino
Mở đầu kỷ nguyên hồng phúc (Tv. 71) – Nguyên Kha
Mục tử tốt lành (Tv. 23) – Nguyên Kha
Muôn dân (Tv. 71) – Martino
Muôn muôn đời (Tv. 137) – Martino
Mừng Đấng cứu độ (Tv. 94) – Nguyên Kha
Mừng Vua hoàn vũ (Tv. 47) – Nguyên Kha
Mừng vui và hy vọng (Tv. 126) – Nguyên Kha

N

*
Nai mong về suối (Tv. 42) – Nguyên Kha
Nào cảm tạ Chúa (Tv. 117) – Ngọc Cẩn
Nào cảm tạ Chúa (Tv. 118) – Nguyên Kha
Nào cùng hát lên (Tv. 33) – Nguyên Kha
Nào ta ca ngợi (Tv. 112) – Martino
Nào ta đi (Tv. 116) – Martino
Náu thân bên Chúa (Tv. 91) – Nguyên Kha
Này con xin đến (Tv. 39) – Lm. Hoàng Kim
Này con xin đến (Tv. 39) – Ngọc Cẩn
Này con xin đến (Tv 39) – Lm. Nguyễn Duy 
Này con xin đến (Tv. 40) – Nguyên Kha
Này hồn tôi (Tv. 121) – Martino
Này hồn tôi (Tv. 145) – Martino
Nâng chén tạ ơn (Tv. 115) – Martino
Nâng tâm hồn lên (Tv. 24) – Ngọc Cẩn
Nếu Chúa không ở lại (Tv. 123) – Lm. Hoài Đức
Nếu Chúa nhớ (Tv. 50) – Vương Diệu
Niềm vui cứu độ (Tv. 97) – Nguyên Kha
Niềm vui được cứu thoát (Tv. 126) – Nguyên Kha
Niềm vui được giải thoát (Tv. 126) – Nguyên Kha
Niềm vui phụng sự Chúa – Nguyên Kha
Nơi con ẩn náu (Tv. 89) – Ngọc Cẩn
Nơi con nương thân (Tv. 89) – Martino
Nơi Chúa con được giải thoát (Tv. 91) – Nguyên Kha
Nơi Chúa con được nghỉ ngơi (Tv. 62) – Nguyên Kha
Núp bóng Đấng yêu thương (Tv. 91) – Nguyên Kha
Nữ Hoàng (Tv. 44) – Lm. Hoàng Kim
Nữ Hoàng (Tv. 44) – Martino
Nữ Hoàng bên hữu (Tv. 44) – Hải Triều
Nữ Hoàng bên hữu (Tv. 44) – Lm. Hoàng Kim
Nương bóng cánh Chúa (Tv. 91) – Nguyên Kha
Nương bóng Chúa (Tv. 90) – Ngọc Linh

Ng

*
Ngai báu của Người (Tv. 102) – Ngọc Cẩn
Ngài đừng quên con (Tv. 13) – Nguyên Kha
Ngài là dũng lực (Tv. 17) – Lm. Phương Anh
Ngài mãi tín trung (Tv. 136) – Nguyên Kha
Ngài quên con mãi sao? (Tv. 13) – Nguyên Kha
Ngài vẫn trọn tình thương (Tv. 117) – Nguyên Kha
Ngàn khúc tri ân (Tv. 30) – Nguyên Kha
Ngày con kêu khấn (Tv. 137) – Martino
Ngày hôm nay (Tv. 94) – Martino
Ngày mai sẽ ra sao (Tv. 90) – Nguyên Kha
Ngày vui mừng (Tv. 117) – Mai Nguyên Vũ
Ngắm tầng trời cao (Tv. 8) – Nguyên Kha
Ngân vang lời tri ân (Tv. 40) – Nguyên Kha
Ngoài Chúa đâu là hạnh phúc (Tv. 16) – Nguyên Kha
Ngồi bên bờ sông Babylon (Tv. 136) – Lm. Hoài Đức
Ngợi ca Chúa uy linh (Tv. 148) – Nguyên Kha
Ngợi ca Danh Chúa Trời (Tv. 96) – Nguyên Kha
Ngợi ca Tình Chúa (Tv. 102) – Lm. Ân Đức
Ngợi khen Chúa (Tv. 148) – Nguyên Kha
Ngợi mừng Chúa yêu thương (Tv. 95) – Nguyên Kha
Ngợi mừng Danh Chúa uy linh (Tv. 98) – Nguyên Kha
Ngợi mừng Danh Thánh (Tv. 92) – Nguyên Kha
Nguồn ánh sáng (Tv. 26) – Lm. Hoàng Kim
Nguồn ánh sáng (Tv. 26) – Ngọc Cẩn
Nguồn trợ lực (Tv. 120) – Lm. Hoàng Kim
Nguyện cầu Cha nâng đỡ (Tv. 27) – Nguyên Kha
Nguyện Chúa Trời (Tv. 66) – Ngọc Cẩn
Nguyện Chúa Trời chúc phúc (Tv. 67) – Nguyên Kha
Nguyện thương xót (Tv. 50) – Lm. La Thập Tự
Ngước nhìn Thánh Nhan (Tv. 84) – Nguyên Kha
Người chữa trị (Tv. 146) – Ngọc Cẩn
Người là Đấng Kitô (Tv. 95) – Ngọc Cẩn
Người sẽ bảo toàn (Tv. 71) – Khương Huệ

Nh

*
Nhật tụng (144) – Mai Nguyên Vũ
Nhìn lên Chúa (Tv. 122) – Ngọc Cẩn
Nhìn lên Thánh Nhan (Tv. 121) – Nguyên Kha
Nhờ Chúa con được cứu độ (Tv. 62) – Nguyên Kha
Nhớ Si-on (Tv. 136) – Mai Nguyên Vũ
Như hạn hán mong mưa (Tv. 63) – Nguyên Kha
Như hoa phù dung (tv. 14) – Nguyên Kha
Như hương trầm (Tv. 41) – Nguyên Kha
Như hương trầm dâng tiến (Tv. 141) – Nguyên Kha
Như làn gión thoảng (Tv. 39) – Nguyên Kha
Như một giấc mơ – Nguyên Kha
Như một thoáng mây (Tv. 90) – Nguyên Kha
Như nai rừng (Tv. 41) – Từ Duyên
Như tiếng thở dài (Tv. 31) – Nguyên Kha
Như trầm hương bay (Tv. 140) – Nguyên Kha

O

*
Ôi lạy Chúa (Tv. 137) – Từ Duyên
Ôi vĩ đại (Tv. 125) – Hải Triều
Ơn phù hộ (Tv. 120) – Martino
Ơn phù trợ (Tv. 120) – Từ Duyên
Ơn phù trợ tôi (Tv. 120) – Ngọc Cẩn

P

*
Phù trợ chúng con (Tv. 39) – Ngọc Cẩn
Phúc cho ai (Tv. 31) – Phanxicô
Phúc Đức Thay A+B+C (Tv. 127) – Lm. Từ Duyên
Phúc thay (Tv. 36) – Khương Huệ
Phúc thay (Tv. 32) – Nguyễn Quang Huy
Phước lộc đời con (Tv. 16) – Nguyên Kha

R

*
Reo mừng Chúa Trời (Tv. 95) – Nguyên Kha
Reo mừng Đấng cứu độ (Tv. 94) – Nguyên Kha
Reo mừng Đấng hóa công (Tv. 96) – Nguyên Kha
Reo vang mừng Chúa (Tv. 81) – Nguyên Kha
Rộng mở tay ban (Tv. 144) – Ngọc Cẩn

S

*
Salem ơi (Tv. 136) – Martino

T

*
Tạ ơn Chúa uy linh (Tv. 65) – Nguyên Kha
Tán dương Chúa tín trung (Tv. 89) – Nguyên Kha
Tán dương Danh Cha (Tv. 113) – Nguyên Kha
Tán dương Vua Trời (Tv. 148) – Nguyên Kha
Tạo vật hợp xướng (Tv. 148) – Nguyên Kha
Tay hướng lên Cha (Tv. 63) – Nguyên Kha
Tâm ca hy vọng (Tv. 72) – Lm. Ân Đức
Tâm hồn khát khao Chúa (Tv. 62) – Giang Ân
Tấm lòng trong trắng (Tv. 50) – Ngọc Cẩn
Tân ca một bài (Tv. 95) – Lm. Hoàng Kim
Tâu Thánh thượng (Tv. 144) – Hải Triều
Tâu Thánh thượng (Tv. 144) – Martino
Tâu Thánh thượng/2 (Tv. 144) – Ngọc Cẩn
Tiến lên bàn thờ (Tv. 41) – Nguyên Kha
Tiếng kêu từ vực thẳm (Tv. 130) – Nguyên Kha
Tìm kiếm tôn nhan Chúa (Tv. 23) – Nguyên Kha
Tình ca mục tử (Tv 22) – Mai Nguyên Vũ
Tình Chúa cao vời (Tv. 36) – Nguyên Kha
Tình Chúa hải hà (Tv. 89) – Nguyên Kha
Tình Chúa thương tôi (Tv. 22) – Từ Duyên
Tình thương (Tv. 32) – Martino
Tình yêu Thiên Chúa – Nguyên Kha
Toàn thể trái đất (Tv. 65) – Nguyễn Quang Huy
Toàn trái đất (Tv. 97) – Hải Triều
Tôi chẳng lo chi (Tv. 46) – Nguyên Kha
Tôi luôn ước mong (Tv. 27) – Ngọc Linh
Tôi ngước nhìn lên (Tv. 120) – Nguyên Kha
Tôi nhìn lên Chúa (Tv. 122) – Lm. Hoài Đức
Tôi sẽ chỗi dậy (Tv. 50) – Ngọc Cẩn
Tổng Lãnh Micae A+B+C (Tv. 137) – Lm. Từ Duyên
Từ buổi mai (Tv. 89) – Ngọc Cẩn
Từ vực sâu (Tv. 129) – Lm. Hoài Đức
Từ vực sâu ngàn trùng (Tv. 130) – Nguyên Kha
Tựa nương Chúa Trời (Tv. 16) – Nguyên Kha

Th

*
Thánh Giuse 19.3 (Tv. 88) – Lm. Thái Nguyên
Thánh luật Chúa dẫn con đi (Tv. 119) – Nguyên Kha
Thánh vịnh 114 *(Chúa nhật 24 Quanh năm B) – Xuân Minh
Thánh vịnh 114**(Chúa nhật 24 Quanh năm B) – Xuân Minh
Thánh vịnh 115 (Chúa nhật 2 Mùa Chay B) – Kim Nguyễn
Thánh vịnh sám hối (Tv. 51) – Nguyên Kha
Thân lạy Chúa con khấu đầu (Tv. 48) – Hoài Đức
Thân mẫu (Tv. 132) – Lm. Hoài Đức & Hải Ánh
Thần dân Chúa (Tv. 28) – Hải Triều
Thần khí Chúa xức dầu cho tôi – Nguyên Kha
Thấp thoáng tựa bóng câu (Tv. 39) – Nguyên Kha
Thật hạnh phúc (Tv. 32) – Martino
Theo lẽ công bình (Tv. 97) – Ngọc Cẩn
Thiên Chúa Ngài vẫn thương (Tv. 118) – Nguyên Kha
Thiên Chúa xót thương – Nguyên Kha
Thiết tha nguyện cầu (Tv. 28) – Nguyên Kha

Tr

*
Trái đất này (Tv. 32) – Lm. Hoàng Kim
Trẩy lên Đền Thánh (Tv. 121) – Ngọc Cẩn
Trèo lên Núi Thánh (Tv. 15) – Nguyên Kha
Triều đại (Tv. 71) – Martino
Triều đại Người (Tv. 71) – Hải Triều
Triều đại Người (Tv. 71) – Ngọc Cẩn
Triều đại Người (Tv. 71) – Lm. Phương Anh
Trọn đời tôi (Đáp ca Lễ Thánh Phêrô và Phaolô) – Lm. La Thập Tự
Trọn niềm kính tin (Tv. 16) – Nguyên Kha
Trong ngàn nỗi gian truân (Tv. 21) – Lê Đăng Ngôn
Trong nhà Chúa (Tv 14) – Mai Nguyên Vũ
Trót niềm kính tin (Tv. 71) – Nguyên Kha
Trời xanh tường thuật (Tv. 18) – Ngọc Linh
Trước nhan Thánh Chúa (Tv. 115) – Ngọc Cẩn

U

*
Ước chi các bạn nghe tiếng Người (Tv. 94) – Nguyên Kha
Ước gì (Tv. 66) – Hải Triều
Ước gì chư dân (Tv. 66) – Ngọc Cẩn
Ước mong sống trong ân tình Chúa (Tv. 86) – Nguyên Kha
Ước mong về Ngài (Tv. 42) – Văn Chi
Ước mơ (Tv 26) – Mai Nguyên Vũ
Ước mơ đời con (Tv. 27) – Nguyên Kha

V

*
Vạn lạy Chúa – Nguyên Kha
Vạn lạy Thượng Đế (Tv. 8) – Kim Long
Vang câu chúc mừng (Tv. 94) – Từ Duyên
Vào cung điện Chúa (Tv. 23) – Văn Chi
Vào Thánh đài (Tv. 83) – Nguyên Kha
Vẫn trọn tình thương (Tv. 136) – Nguyên Kha
Vẫn trọn tình thương (Tv. 117) – Vũ-Lương-Đúng
Về đây tán dương Chúa (Tv. 95) – Nguyên Kha
Vì yêu thương (Tv. 67) – Martino
Vì yêu thương (Tv. 67) – Ngọc Cẩn
Ví như Chúa chẳng xây nhà (Tv. 126) – Kim Long
Việc Chúa làm (Tv. 125) – Ngọc Cẩn
Vinh phúc (Tv. 127) – Hoàng Kim Tốt
Vinh phúc cho người (Tv. 127) – Nguyễn Hùng Lân
Vinh phúc thay (Tv. 127) – Cao Huy Hoàng
Vinh quang của Chúa Trời  (Tv. 144) – Hoàng Kim
Vọng lên Nhan Thánh (Tv. 143) – Nguyên Kha
Vọng Phục Sinh (Tv. 117) – Thái Nguyên
Vỗ tay đi (Tv. 46) – Kim Long
Vua hiển trị (Tv. 96) – Ngọc Cẩn
Vui làm sao (Tv. 121) – Hoàng Kim
Vui lên đền (Tv. 121) – Mai Nguyên Vũ
Vui sống một nhà – Kim Long
Vui sống một nhà (Tv 132) – Mi Trầm
Vui vào nhà Chúa (Tv. 121) – Khương Huệ
Vững niềm tin (Tv. 26) – Hải Triều 

X

*
Xin bảo toàn con (Tv. 15) – Nguyên Kha
Xin bảo toàn con (Tv. 15) – Phạm Xuân Chiến
Xin bảo toàn con (Tv. 15) – Viết Chung
Xin cảm tạ (Tv. 117) – Viết Chung
Xin củng cố sự nghiệp chúng con (Tv. 89) – Lê Ân Thiên
Xin cứu con (Tv. 18) – Nguyên Kha
Xin cứu giúp con (Tv. 71) – Nguyên Kha
Xin cứu thoát con (Tv. 25) – Nguyên Kha
Xin che chở con (Tv. 84) – Nguyên Kha
Xin chỉ cho con (Tv. 24) – La Thập Tự
Xin chỉ cho con (Tv. 24) – Kim Long
Xin chiếu ánh huy hoàng trên chúng con (Tv. 13) – Nguyên Kha
Xin cho chúng con (Tv. 89) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa bảo toàn (Tv. 15) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa cứu con (Tv. 21) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa chúc phúc – Nguyên Kha
Xin Chúa dạy con (Tv. 118) – Vũ Lương Thiên Phúc
Xin Chúa dủ thương (Tv. 66) – Phạm Xuân Chiến
Xin Chúa đứng dậy (Tv. 67) – Kim Long
Xin Chúa giữ con (Tv. 16) – Kim Long
Xin Chúa mau đến (Tv. 69) – Ái Diệu Vy Linh
Xin Chúa tái tạo (Tv. 50) – Martino
Xin Chúa tỏ lòng (Tv. 32) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa thi ân (Tv. 144) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa thức giấc (Tv. 43) – Kim Long
Xin Chúa xót thương (Tv. 50) – Hải Triều
Xin chúc lành (Tv. 66) – Viết Chung
Xin chúc tụng Thánh Danh (Tv. 144) – Cao Thanh Hoàng
Xin chữa lành con (Tv. 40) – Vũ-Lương-Đúng
Xin dạy cho con biết (Tv. 38 & 89) – Ân Đức 
Xin dẫn đưa con về (Tv. 50) – Ân Đức
Xin dẫn con về Núi Thánh (Tv. 42) – Kim Long
Xin dủ lòng thương (Tv. 50) – Hải Triều 
Xin dủ lòng thương (Tv. 85) – Khương Huệ
Xin dủ lòng thương (Tv. 50) – Thành Tâm
Xin đáp lại (Tv. 68) – Ngọc Linh
Xin đến mà nghe (Tv. 65) – Kim Long
Xin đoái thương, lạy Chúa (Tv. 68) – Phạm Xuân Chiến
Xin đổ tình thương (Tv. 32) – Ngọc Cẩn
Xin đổ tình thương (Tv. 32) – Vũ-Lương-Thiên-Phúc
Xin đừng để con tủi nhục (Tv. 25) – Nguyên Kha
Xin đừng để con xấu hổ (Tv. 71) – Nguyên Kha
Xin đừng lánh mặt (Tv. 26) – Viết Chung
Xin đừng xa con (Tv. 71) – Nguyên Kha
Xin đừng xua đuổi con (Tv. 51) – Nguyên Kha
Xin giải thoát con (Tv. 71) – Nguyên Kha
Xin giữ gìn con (Tv. 15) – Kim Long
Xin giữ gìn con (Tv. 15) – Vũ-Lương-Đúng
Xin hãy dạy con (Tv. 24) – Ngọc Linh
Xin hãy đến nghe (Tv. 65) – Kim Long
Xin hãy nghe (Tv. 44) – Ngọc Linh
Xin hãy ở cùng con (Tv. 90) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin kéo con khỏi vực sâu (Tv. 40) – Nguyên Kha
Xin khôi phục dân Ngài (Tv. 80) – Nguyên Kha
Xin khôi phục dân Ngài (Tv. 70) – Thành Tâm
Xin lắng tai (Tv. 5) – Khương Huệ
Xin lắng tai (Tv. 95) – Vũ Lương Thiên Phúc
Xin mau phù trợ (Tv. 69) – Duy Tân
Xin miễn phạt con (Tv. 73) – Kim Long
Xin Mục tử dẫn đưa (Tv. 80) – Nguyên Kha
Xin nâng chén cứu độ – Văn Vọng
Xin Ngài cho con – Nguyên Kha
Xin Ngài chớ ngoảnh mặt (Tv. 102) – Nguyên Kha
Xin Ngài đừng để con xấu hổ (Tv. 71) – Nguyên Kha
Xin Ngài ở bên con (Tv. 141) – Nguyên Kha
Xin Ngài phục hồi (Tv. 79) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Ngài thương con (Tv. 30) – Nguyên Kha
Xin Ngài thương chúc phúc (Tv. 67) – Nguyên Kha
Xin ngợi khen Cha (Tv. 102) – Thành Tâm
Xin ngự đến (Tv. 145) – Ngọc Cẩn
Xin nghe lời con nguyên (Tv. 101) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin nghe tiếng con van nài (Tv. 130) – Nguyên Kha
Xin nhìn đến vườn nho (Tv. 80) – Nguyên Kha
Xin ơn bình an (Tv. 85) – Nguyên Kha
Xin phó mạng sống tôi (Tv. 30) – Mi Giáng
Xin phục hồi (Tv. 79) – Hải Triều
Xin phục hồi (Tv. 79) – Martino
Xin phục hồi chúng con (Tv. 80) – Nguyên Kha
Xin rạng chiếu tôn nhan (Tv. 67) – Nguyên Kha
Xin rước Chúa (Tv. 131) – Ngọc Linh
Xin sai Thánh Thần (Tv. 103) – Martino
Xin tạ ơn (Tv. 29) – Martino
Xin tái tạo lòng con (Tv. 50) – Thành Tâm
Xin tán dương Ngaif (Tv. 29) – Ngọc Cẩn
Xin tán dương Ngài (Tv. 29) – Ngọc Linh
Xin tán dương Ngài (Tv. 29) – Vũ Lương Thiên Phúc
Xin tỏ lòng từ bi (Tv. 32) – Nguyễn Văn Hòa
Xin tỏ ra lòng Ngài (Tv. 84) – Ngọc Linh
Xin tỏa ánh quang (Tv. 31) – Nguyên Kha
Xin tỏa ánh tôn nhan Ngài (Tv. 118) – Phạm Xuân Chiến
Xin Thiên Chúa thương xót (Tv. 66) – Ngọc Linh
Xin thương con (Tv. 6) – Nguyên Kha
Xin thương con 1 (Tv. 50) – Kim Long
Xin thương con 2 (Tv. 50) – Kim Long
Xin thương con theo lượng từ bi Chúa (Tv. 51) – Nguyên Kha
Xin thương giữ gìn (Tv. 16) – Kim Long
Xin thương xót con (Tv. 50) – Kim Long
Xin trở nên thạch đông (Tv. 70) – Phạm Xuân Chiến
Xin trợ phù con (Tv. 39) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin xót thương con (Tv. 51) – Nguyên Kha
Xum họp một nhà (Tv. 132) – Duy Tân

THÁNH CA THEO CHỦ ĐỀ (PDF.)

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s