*Tận Hiến – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

123… 175

*
25 Năm hồng ân – Ân Đức
25 Năm hồng ân – Dominic
25 Năm hồng ân – Hương Đan
25 Năm hồng ân – Ngọc Linh
25 Năm hồng ân Linh mục – Đinh Công Huỳnh
25 Năm hồng ân Linh mục – Linh Huyền Dung
25 Năm hồng ân tận hiến – Linh Huyền Dung & Trần Văn Điền
25 Năm hồng ân thánh hiến – Ái Diệu Vy Linh
25 Năm một chặng đường – Nguyên Lễ
25 Năm xin tạ ơn Thiên Chúa – Linh Huyền Dung
50 Năm ơn gọi – Hoàng Thắng

A.

*
Alleluia! – Thái Nguyên
Alleluia! – Thế Thông
Alleluia nếu ai yêu Thầy – Thế Thông
Ánh mắt Chúa trong đời – Văn Chi
Ánh mắt Ngài yêu thương – Nguyên Hòa
Ân huệ tình yêu – Ân Đức
Ân tình thánh – Hương Đan
Ấn tín đời Linh mục – Giuse BCD

B.

*
Ba Vua tìm Chúa – Bạch Vân
Bài ca cảm tạ – Trần Minh Hứa
Bài ca dâng hiến/1 – Dao Kim
Bài ca dâng hiến/2 – Dao Kim
Bài ca hiến dâng – Nguyễn Hùng Cường
Bài ca Linh mục – Ân Đức
Bài ca Linh mục – Nguyên Lễ
Bài ca người Mục tử – Ân Đức
Bài ca nhân chứng – Ân Đức
Bài ca tri ân/1 – Dominic
Bản tình ca Giêsu – KDao
Bạn tình của lòng tôi – Thái Nguyên
Bàn Thánh hồi tưởng – Thế Thông (lời Miên Ly)
Bao la tình Chúa – Giang Ân
Bao la tình Ngài – Thanh Lâm
Biết bao ân tình – Nguyễn Duy
Biết lấy gì? – Ân Đức & Thông Giáo
Biết lấy gì tạ ơn – Nguyên Lễ
Bốn mươi năm Linh mục – Thiên Lý
Bổn phận của con – Ân Đức
Bông hoa Thánh giá – Nguyễn Duy
Bờ bến đời con – Bùi Ninh
Bước chân nữ tỳ – Ngọc Linh
Bước chân người nở hoa – Đinh Công Huỳnh
Bước chân Tin mừng – Viễn Xứ
Bước đi theo Chúa – Quang Lâm
Bước đi theo Ngài – KDao
Bước đường theo Chúa – Dominic
Bước theo Chúa – KDao
Bước theo Giêsu – Nguyên Lễ
Bước theo Ngài (Lc. 14,25-35)
Bước theo Ngài – Quốc Vinh
Bước theo Người – KDao
Bước theo Thầy – Nguyễn Khảm & Nguyễn Duy
Bước thời gian – Quốc Thái
Bước vào nhà Chúa – Bạch Vân
Bước vào Thánh cung – KDao

C.

*
Ca tình dâng hiến – Giangtâm
Cảm mến ân tình – Phùng Minh Mẫn
Cảm mến ân tình – M. Tigon
Cảm mến tình Cha – Thái Nguyên
Cảm mến tình Ngài/2 – Anh Tuấn
Cảm mến tình Ngài – Xuân Hồng
Cám ơn Người – Nguyễn Duy
Cảm tạ hồng ân – Hoàng Phương
Cảm tạ hồng ân – Nguyễn Duy
Cảm tạ hồng ân – Xuân Hy Vọng
Cảm tạ Ngài – Dao Kim
Cảm tạ ơn Chúa – Quang Lâm
Cát bụi – Hải Nguyễn 
Cầu cho Giáo sĩ – Văn Minh
Cầu cho Linh mục – Anh Tuấn
Cầu cho Linh mục/1 – Bạch Vân
Cầu cho Linh mục/2 – Bạch Vân
Cầu cho Linh mục – Đức Hiệt
Cầu cho Linh mục – Huy Hoàng
Cầu cho Linh mục – Ngô Quang Kiệt
Cầu cho Linh mục – Xuân Thu
*
Có Chúa trong đời – KDao
Có một điều – Ân Đức
Có một tình yêu – Ân Đức
Con biết – Bạch Vân
Con biết dâng gì đây – Ân Đức
Con có là chi – Đinh Công Huỳnh
Con có là gì cũng bởi ơn Chúa (1Cr. 15,10) – Thế Thông
Con chọn Chúa – Đinh Công Huỳnh
Con đã chọn Ngài – Ngọc Linh
Con đã đến – Thái Nguyên
Con đã tìm thấy – Trầm Hương
Con đây là Linh mục – Ngọc Linh
Con đây Ngài ơi – Văn Chi
Con hãy tin – Mi Trầm
Con là ánh nến – Trần Thánh Ân
Con là Linh mục – Dao Kim & Viết Chung
Con là Linh mục – Văn Chi
Con là Linh mục – Vũ Chí Hỷ
Con là Tư tế – Quang Hiệu
Con là Thượng tế (Tv. 109) – Thế Thông
Con là Thượng tế – Viết Chung
Con Linh mục – Tiến Dũng
Con Linh mục – Từ Duyên
Con luôn khát khao – Hoàng Phương
Con mãi thuộc về Chúa – Quang Lâm
Con muốn – Thái Nguyên & R. Tagore
Con muốn theo Ngài – Hương Đan
Con muốn trọn đời – Ân Đức
Con nhận khăn lúp – Kim Long
Con thuộc về Chúa/2 – Hoàng Luật
Con thuộc về Chúa – Lâm Sơn Hải
Con thuộc về Chúa – Thái Nguyên
Con thuộc về Ngài – Hồng Trần
Con thưa cùng Chúa – Mi Trầm
Con vui tiến lên – Thái Nguyên
Con xin – Anh Tuấn
Con xin ca khen – Mi Trầm (lời: Bạch Thảo)
Con xin chọn Chúa mà thôi – Ân Đức
Con xin đến (Tv. 39) – KDao
Con xin đến – Thái Nguyên
Con xin đến – Đinh Công Huỳnh (ý thơ: Kim Phụng)
Của lễ đời con – Nguyễn Duy
Của lễ thanh cao – Ngọc Linh
Cùng đi theo Chúa – Quang Lâm

Ch.

*
Cha chọn con – Đinh Công Huỳnh
Cha gọi con từ ngàn xưa – Phạm Trung (ý thơ: Nguyễn Tầm Thường)
Cha thương chọn con – Kim Long
Chén đắng – Ý Vũ
Chỉ có Chúa – Hoàng Phương
Chỉ một Thiên Chúa – Ân Đức
Chỉ vì yêu con – Anh Tuấn
Chiếc áo chùng thâm – Hoàng Kim Tốt (thơ: Nguyễn Địa Đàng)
Chiếc nhẫn con lãnh – Kim Long
Chính Chúa chọn con – Hồng Bính
Chính Chúa không lầm – Dominic
Cho con sứ vụ hồng ân – Văn Chi
Cho con yêu mình Ngài – Hương Đan
Chúa biết tâm tư con – Giang Ân
Chúa cất tiếng gọi – Kim Long
Chúa cất tiếng gọi con – Bạch Vân
Chúa cất tiếng gọi con – Hương Đan
Chúa cất tiếng gọi con – Việt Khôi
Chúa chạm lòng con – Têrêxa
Chúa chọn – KDao
Chúa chọn con – Đinh Công Huỳnh
Chúa chọn con – Huy Hoàng
Chúa chọn con, con chọn Chúa – Đăng Khoa
Chúa dắt dìu con – Kim Long
Chúa dẫn đưa tôi – Anh Tuấn
Chúa dìu con – Văn Chi
Chúa đã chiếm đoạt con – Ân Đức
Chúa đã chọn con – Đinh Công Huỳnh
Chúa đã chọn con – Hạ My
Chúa đã chọn con – KDao
Chúa đã chọn con/1 – KDao
Chúa đã chọn con – Kim Long
Chúa đã chọn con – Lan Thanh Tâm
Chúa đã chọn con – Lữ Hành
Chúa đã chọn con – Ngọc Linh
Chúa đã chọn con – Trương Thế Bạch
Chúa đã chọn con – Việt Khôi
Chúa đã chọn con – Vũ Đình Ân
Chúa đã gọi con – Đinh Công Huỳnh
Chúa đã gọi con – Huy Hoàng
Chúa đã gọi con – KDao
Chúa đã gọi con/1 – KDao
Chúa đã gọi con – Ngọc Linh
Chúa đã gọi con – Nguyễn Duy
Chúa đã gọi con đi – Ngọc Linh
Chúa đã quyến rũ – Ái Diệu Vy Linh
Chúa đã thương – Ân Đức
Chúa đã thương con – Đinh Công Huỳnh
Chúa đã vì yêu – Thế Thông
Chúa đã vì yêu (hòa âm) – Thế Thông
Chúa đã xức dầu – Ân Đức
Chúa đã yêu con – KDao
Chúa đã yêu con – Kim Long
Chúa đã yêu con – Ngọc Linh
Chúa gọi – KDao
Chúa gọi con – KDao + Léonard Boff
Chúa gọi con – Lâm Sơn Hải
Chúa gọi con đi – Nguyễn Duy
Chúa gọi con đi – Phanxicô
Chúa gọi mời – Bùi Ninh
Chúa khẽ gọi con – Ái Diệu Vy Linh
Chúa không lầm – Từ Duyên
Chúa là đối tượng – Ân Đức
Chúa là gia nghiệp (Tv. 15) – Hoàng Kim Tốt
Chúa là nguồn vui – Kim Đường
Chúa luôn ở cùng con – Kim Long
Chúa mời gọi con – Bạch Vân
Chúa mời gọi con – Bùi Lữ
Chúa muốn con làm gì – Đinh Công Huỳnh
Chúa muốn con làm gì – Mi Trầm
Chúa muốn gì trên cuộc đời con – Bùi Lữ
Chúa nguồn hạnh phúc – Thái Nguyên
Chúa nhìn con – Hồng Trần
Chúa sai con – Hùng Lân
Chúa sai con đi – Dao Kim
Chúa sẽ cùng con đồng hành – Trần Minh Hứa
Chúa sẽ cùng con đồng hành/2 bè – Trần Minh Hứa
Chúa sẽ cùng con đồng hành/4 bè – Trần Minh Hứa
Chúa thương chọn con – Hoàng Kim Tốt
Chúa thương gọi con – Nhật Minh
Chúa vẫn yêu con – Trầm Hương
Chúa xức dầu – Hoài Đức
Chúc mừng – Nguyễn Duy
Chuỗi hồng ân – Ân Đức
Chứng nhân Tin mừng – Đinh Công Huỳnh
Chứng nhân Tin Mừng/1 – Văn Chi
Chứng nhân Tin Mừng/2 – Văn Chi
Chứng nhân Tin Vui – Văn Chi

D.

*
Dành trọn cho Chúa – Đăng Khoa
Dẫn con vào đời – Dominic
Dẫn vào tình yêu – Kim Long
Dâng Chúa đời con – KDao
Dâng Chúa đời con – Lâm Sơn Hải
Dâng hiến – Phanxicô
Dâng hiến – Văn Chi
Dâng hiến đời con – Xuân Hy Vọng
Dâng hiến đời con/bè – Xuân Hy Vọng
Dâng khúc tạ ơn – Đinh Công Huỳnh
Dâng lời ngợi ca – Anh Tuấn
Dâng lời ước thệ – Thái Nguyên
Dâng Ngài đời con – Nguyễn Hùng Cường & Phương Ý
Dâng tiến đời con – Thái Nguyên
Dâng trao tình con – Thiên Lý
Dâng trọn đời con – Đăng Khoa
Dấu ấn tình yêu – Ân Đức
Dấu chân năm tháng – Khuyết danh
Dấu chứng tình yêu – Ân Đức
Dẫu con là ai – Ân Đức
Diệu vời tình Chúa – Xuân Hồng
Dìu con bước đi – Đăng Khoa

Đ.

*
Đáp lại tiếng Chúa – Quang Lâm
Đáp ơn gọi – Ngọc Kôn
Đấng con kiếm tìm (Mt. 6,5-6) – Têrêxa
Đất mới – Thế Thông
Đây vị Thượng tế – Thế Thông
Để nên lời ngợi ca – Ân Đức
Để từ đây – Anh Tuấn
Đêm vang tiếng gọi – Nguyên Hòa
Đến để phục vụ – Nguyễn Duy
Đến và xem (Ga. 1,43-49) – Phương Anh
Đến với Đấng vô hình – Trầm Hương
Đi theo Chúa – KDao
Đi theo Đức Giêsu – KDao
Điệp khúc tri ân – Văn Chi
Điệp khúc xin vâng – Văn Chi
Điều mơ ước của con – Thái Nguyên
Điều răn mới – Nguyên Lễ
Đón chào ngày mới – Duy Thiên
Đôi mắt yêu thương – Văn Chi
Đổi mới đời con – Nguyễn Duy
Đội ơn lòng Chúa – Hải Triều & Lê Đình Bảng
Đời con có Chúa – Hoàng Phương
Đời con dâng Chúa – Đăng Khoa
Đời con dâng Chúa – Kim Ân & Thanh Liên
Đời con dâng hiến – Ngọc Linh
Đời dâng hiến – Hải Triều
Đời dâng hiến – KDao
Đời Linh mục – Nguyễn Duy
Đời Linh mục – Văn Duy Tùng
Đời tin yêu – Thái Nguyên
Đời theo Chúa – KDao
Được Ngài sai đi – Đinh Công Huỳnh
Đuốc sáng tâm linh – Trầm Hương
Đuốc sáng trần gian – Đinh Công Huỳnh
Đức Kitô chịu đóng đinh – Mi Trầm
Đường con đi – Ân Đức
Đường con theo Chúa – Ân Đức
Đường chân lý – Bùi Công Huy
Đường Chúa muốn con đi – Ngọc Linh
Đường đi có Chúa – Ngọc Hân
Đường đi lên nhà Chúa – KDao
Đường đi theo Chúa – KDao
Đường mới đời vui – Hoàng Phúc & Quang Uy
Đường ơn gọi dâng hiến – Bạch Vân
Đường theo Chúa – KDao

G.

*
Gọi tên con – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Gởi Chúa Giêsu – Ngọc Linh
*
Giai khúc tình yêu – Kim Đường
Giao ước – Ánh Đăng & Thiên Cung
Giao ước (3 bè) – Ánh Đăng (hòa âm LIên Bình Định)
Giao ước tình yêu – Khuyết danh
Gieo bước hành trình – Ý Vũ
Giêsu ánh sáng – Nguyễn Duy

H.

*
Hai tiếng xin vâng – Bạch Vân
Hành trang người trẻ – Hoàng Đức
Hạnh phúc bên Chúa – Vinam
Hạnh phúc đời con – Thái Nguyên
Hạnh phúc đời Linh mục – Giangtâm
Hạnh phúc đời thánh hiến – Ân Đức
Hạnh phúc thay (Tv. 127) – Trương Thế Bạch
Hạt bụi hư vô – Sơn Dương
Hạt bụi không tên – Phanxicô
Hạt cải niềm tin – Văn Chi
Hát trên đỉnh đồi – Ân Đức
Hãy đến theo Chúa – KDao
Hãy mau quay về – Anh Tuấn
Hãy mau tiến vào – Hương Đan
Hãy ra khơi – Quang Lâm
Hãy thắp sáng niềm tin – Ngọc Linh
Hãy theo Ta – Thái Nguyên
Hãy theo Thầy – Nguyễn Duy
Hân hoan niềm vui (Tv. 39) – Văn Chi
Hân hoan tiến vào – Bạch Vân
Hân hoan trong Chúa – Khuyết danh
Hiến dâng – Đỗ Vy Hạ
Hiến dâng – Hoàng Phương
Hiến dâng/2 – Nguyễn Duy
Hiến dâng cho Ngài – Đinh Công Huỳnh
Hiến dâng đời con – Đăng Khoa
Hiến dâng tình yêu – Đăng Khoa
Hiến dâng trong niềm vui – Ái Diệu Vy Linh
Hiến lễ đời con – Phong Trần
Hiện hữu trong Đức Kitô – Ân Đức
Hiến lễ cuộc đời – Anh Tuấn
Hiến lễ đời con – Ân Đức
Hiến lễ đời con/1 – Dominic
Hiến lễ đời con/2 – Dominic
Hiến lễ đời con/3 – Dominic
Hiến lễ mới – Hải Hồ & Trần Định
Hiệp với Ngài – Nguyễn Duy
Hình như Chúa đã bỏ con (Tv. 21) – Đỗ Vy Hạ
Hoa dại – Ân Đức
Hoa tình yêu – Dominic
Hòa Yên 40 năm hình thành và phát triển – Bạch Vân
Hoan ca tận hiến (Tv. 39 & Tv. 40) – Văn Chi
Hồng ân bao la – Minh Tâm
Hồng ân của Chúa – Văn Chi
Hồng ân Linh mục – Hồng Bính (ý thơ: Ngô Liên Phương)
Hồng ân sai đi – Văn Chi
Hồng phúc Chúa ban – Đinh Công Huỳnh
Hợp khúc dâng Người – Trần Minh Hứa
Hương kinh tạ ơn/2 – Kim Đường
Hương thơm tình Chúa – Đăng Khoa (lời: Giọt Nước Trắng)
Hy lễ đời con – Đinh Công Huỳnh
Hy lễ hồng ân – Ngọc Linh
Hy lễ tình yêu – Văn Chi

K.

*
Kiên trì theo Chúa – Ân Đức
Kinh cầu cho các Linh mục – Nguyễn Duy
Kinh cầu cho các Linh mục – Quốc Vinh
Kinh cầu cho Linh mục (2 bè) – Hải Nguyễn
Kinh cầu cho Linh mục (4 bè) – Hải Nguyễn
Kinh cầu Linh mục
Kinh dâng hiến – Duy Linh
Kinh dâng mình – Thái Nguyên
Kinh hiến dâng – Lm. Thái Nguyên
Kinh tận hiến – Hải Nguyễn
Kinh tình yêu – Ân Đức
Kinh xin ơn quảng đại – Thái Nguyên
Kính lạy Ngài – Thiện Cẩm
*
Khao khát tình Cha – Đinh Công Huỳnh
Khát khao – Ngô Duy Linh
Khắc ghi ơn Cha – Bạch Vân
Khăn lúp trên đầu con – Đinh Công Huỳnh
Khi con nằm xuống
Khiêm nhường phục vụ – Kim Long
Khiết tịnh, Vâng phục, Khó nghèo – Hoàng Kim Tốt
Không có gì tách tôi khỏi tình Chúa – Nguyên Lễ
Không còn là tôi sống – Kim Long
Không phải con – Ân Đức
Không phải con đã chọn Thầy – Thế Thông
Không phải con là Linh mục của Chúa – Hoàng Kim Tốt (thơ: Nguyễn Địa Đàng)
Không phải vì con – Nguyễn Duy
Khúc ca cảm tạ – KDao
Khúc ca cảm tạ – Nguyễn Duy
Khúc ca hồng ân – Nguyễn Duy
Khúc ca ngày tận hiến – Giang Ân
Khúc ca tạ ơn – Đức Độ
Khúc ca tận hiến – Nguyễn Duy
Khúc hát dâng đời – Nguyễn Mộng Huỳnh
Khúc hát tạ ơn – Đinh Công Huỳnh
Khúc tạ ơn – Nguyên Lễ
Khúc tân ca – Kim Đường
Khung trời tình yêu – Ân Đức

L.

*
Là người của Chúa (Tv 62) – Nguyễn Duy
Làm sao? – Từ Duyên
Làm sao dám mơ? – Thành Tâm
Lạy Chúa con đây – Ái Diệu Vy Linh
Lạy Chúa con đây – Ân Đức
Lạy Chúa con đây – Dao Kim & Minh Hân
Lạy Chúa con đây – Nguyễn Hùng Cường
Lạy Chúa con đây – Oanh Sông Lam
Lạy Chúa xin hãy sai – Hoàng Kim
Lạy Chúa xin nhận lấy – Đinh Công Huỳnh
Lạy Thầy, Thầy biết – Thái Nguyên
Lấy gì tạ ơn Chúa – Đinh Công Huỳnh
Lễ dâng cuộc sống – Kim Đường
Lễ dâng tạ ơn – Dominic
Lễ dâng tình yêu – Kim Đường
Lễ dâng tình yêu – Kim Long
Lễ dâng tình yêu – Thiên Thanh
Lễ vật lần đầu tiên – Kim Long
Lễ vật tạ ơn 25 năm – Nguyên Lễ
*
Linh mục – Nhật Minh
Linh mục của Chúa – Đinh Công Huỳnh
Linh mục của Chúa – Hương Đan
Linh mục của Chúa – Trầm Hương
Linh mục Chúa – Từ Duyên
Linh mục đầy ân phúc – Nguyễn Khắc Xuyên
Linh mục đầy ân phúc – Vũ Đình Ân
Linh mục đời đời – Văn Duy Tùng
Linh mục: Khí cụ bình an – Thế Thông
Linh mục là ai? – Từ Duyên
Linh mục, một huyền nhiệm – Phạm Trung (thơ: Xuân Ly Bằng)
Linh mục người đã đến đây – Ngọc Linh
Linh mục người là ai? – Dominic
Linh mục người là ai? – Nguyên Lễ
Linh mục người mục tử thời đại – Thế Thông
Linh mục sứ giả Tin Mừng – Đinh Công Huỳnh
Linh mục tên con – Thiên Lý
Linh mục tiến lễ – Vũ Đình Ân
*
Loan báo Tin Vui – Văn Chi (Lm)
Lòng Chúa nhân hậu 3
Lòng Chúa nhân hậu 4
Lòng Chúa nhân hậu 7
Lời ca tạ ơn – Nguyễn Mộng Huỳnh
Lời ca tụng – KDao
Lời cầu sai đi – Văn Chi
Lời gọi trong đêm – Đinh Công Lý
Lời gọi yêu thương – Đăng Khoa
Lời kinh của Linh mục – Từ Duyên
Lời kinh hiến dâng – Ngọc Linh
Lời kinh hiến dâng – Văn Chi
Lời minh ước – Hải Nguyễn
Lời nguyện cho Linh mục – Ngọc Linh
Lời nguyện cho Linh mục – Thái Nguyên
Lời nguyện con dâng – Ngọc Linh
Lời nguyện Phó tế – Nguyễn Duy
Lời nguyện truyền giáo – Hoài Chiên
Lời tình tự – Ân Đức
Lời trầm yêu thương – Hương Đan
Lời van nài – Xuân Tưởng

M.

*
Mãi trước xa vời – Văn Chi
Mến yêu phụng sự – Nguyễn Duy
Miễn là Đức Kitô được truyền rao – Thế Thông
Mọi sự của con là của Chúa – Thế Thông
Một điều con mơ ước – Đinh Công Huỳnh
Một điều xin Chúa – Anh Tuấn
Một đời cảm mến – Thái Nguyên
Một đời con theo Chúa – Đinh Công Huỳnh
Một đời dâng Chúa – Nguyễn Văn Tuyên
Một đời người tôi tớ – Ân Đức
Một đời theo Chúa – Thế Thông
Một lần dâng hiến – Ngọc Linh
Một lần dâng hiến – Thế Thông
Một lần đoan hứa – Giang Ân
Một lời yêu thương – Văn Chi
Một mối tình – Ái Diệu Vy Linh (lời: Tuấn Dương)
Một ngày lúp áo – Khuất Duy Linh
Mùa xuân Linh mục – Hoàng Kim Tốt
Mười năm tình Chúa – Nguyên Lễ

N.

*
Nào con biết lấy gì – Đinh Công Huỳnh
Này con đây (Is 5,6-8) – Thế Thông
Này con đến – Dominic
Này con tiến dâng – Ngọc Linh
Này con xin đến – Đinh Công Huỳnh
Này con xin đến – Dominic
Này là Con Ta – Trần Quang Đức
Nên một với Chúa – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ
Nên như gương Giêsu – Quang Lâm
Nến sáng lung linh – KDao
Nếu con muốn – Bạch Vân
Niềm phó thác – Nguyên Hòa
Niềm vui đời thánh giá – Mi Trầm
Niềm vui tận hiến – Hải Hồ & Trần Định
Niềm vui tận hiến – Hưng Ca
Niềm vui tận hiến – Khuyết danh
Niềm vui theo Chúa – Đinh Công Huỳnh
Niềm vui theo Chúa – Kim Đường
Niềm vui truyền giáo – Thiên Đan
Nối rộng vòng tay – Ngọc Linh
Nỗi niềm tha hương 
Nụ cười sa mạc – Văn Chi
Nụ hoa bé thơ – Bạch Vân
Nữ tỳ của Chúa – Đinh Công Huỳnh

Ng.

*
Ngài cất tiếng gọi con – Đinh Công Huỳnh
Ngài chọn con – Ân Đức
Ngài gọi con sao – Hoàng Kim Tốt (thơ: Hoa Ngâu)
Ngài gọi tôi – Phạm Trung (lời: Nguyễn Thắng)
Ngài quyến rũ con – Nguyễn Mộng Huỳnh
Ngài sai con đi – Văn Chi
Ngài yêu con con yêu Ngài – Ngọc Linh
Ngàn đời thương mến – Văn Chi
Ngày đó – Thiên Phú (lời: Hoàng Kim Tốt)
Ngày hồng ân – Kim Đường
Ngày hồng ân/1 – Vũ Mộng Thơ
Ngày hồng ân/2 – Vũ Mộng Thơ
Ngày hồng ân/4 – Vũ Mộng Thơ
Ngày hồng ân/5 – Vũ Mộng Thơ
Ngày hồng ân/6 – Vũ Mộng Thơ
Ngày hồng ân/7 – Vũ Mộng Thơ
Ngợi ca tình Chúa – Dominic
Ngợi ca tình yêu Chúa – Văn Chi
Nguồn khao khát duy nhất đời tôi – lời Việt: Đinh Công Huỳnh
Nguyện bước theo Ngài – Xuân Hoàng
Nguyện ca – Hiền Hòa
Nguyện ước đời linh mục – Ân Đức
Nguồn phúc đời con – Kim Đường
Nguồn sức sống – Lê Ân Thiên
Nguyện thuộc về Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh
Nguyện ước theo Chúa – Kim Đường
Người của Chúa – Thanh Lâm
Người đã chon tôi – Viết Chung
Người hãy về đây – Hoàng Phương
Người mang sứ điệp – Văn Chi

Nh.

*
Nhiệm mầu tình hiến dâng – Bùi Lữ
Nhịp nhàng tiến bước – Ngọc Linh
Nhịp nhàng từng bước – Ngọc Linh
Như đã một đời – Viết Chung
Như đốm lửa tình yêu – Ân Đức
Như một hiến lễ – Ngọc Linh
Như một lời cầu – Văn Chi
Như mùa xuân đến – Nguyễn Duy

O.

*
Ơn của Chúa (2Cr. 12,9) – KDao
Ơn Thầy đủ cho con (2Cr. 12,9) – Thế Thông

P.

*
Phận con bé nhỏ – Hương Đan
Phó thác cho Chúa – Hoàng Phương
Phúc nào hơn – Ân Đức
Phúc thay (Tv. 83) – Mi Trầm
Phước đức cho con – Đặng Ngọc Ẩn

Q.

*
Quà tặng – Viết Chung

S.

*
Sao Cha lại gọi con – Ngọc Linh
Sao Chúa chọn con – Bạch Vân
Sao Ngài chọn con – Dominic (lời: Nguyên Kha)
Sao Ngài gọi tôi – Viết Chung
Sống cho Chúa – Hoàng Phương
Sống Tin Mừng – Thế Thông
Sứ điệp hồng ân – Văn Chi
Sứ điệp yêu thương – Hoàng Phương
Sứ vụ Linh mục – Đinh Công Huỳnh
Sương trinh – Viết Chung

T.

*
Tạ ơn Cha – Hải Đăng
Tâm ca tạ ơn 
Tâm nguyện – Nguyễn Duy
Tâm nguyện thánh hiến – Hải Triều
Tâm nguyện trong đêm – Nguyên Lễ
Tâm sự một loài hoa – Kim Đường
Tâm tình hạt lúa mì –  Cao Huy Hoàng
Tâm tình hiến dâng – Oanh Sông Lam
Tâm tình sai đi – Văn Chi
Tâm tình tạ ơn – Giang Tâm
Tâm tư hiến dâng – Văn Chi
Tâm tư một loài hoa – Kim Đường
Tâm tư reo vang – Văn Chi
Tâm tư sai đi – Văn Chi
Tấm áo dòng – Đình Nhu
Tấm áo đời con – Hồng Đức
Tận hiến – Khuyết Danh
Tận hiến cho Mẹ – Nhật Minh
Tất cả là của Chúa – Đăng Khoa
Tất cả là hồng ân – Ân Đức
Tất cả là hồng ân – Huy Hoàng
Tất cả là hồng ân – Linh Huyền Dung
Tất cả vì tình yêu Đức Kitô – Ân Đức
*
Tiên tri của Chúa – Dao Kim
Tiến lễ trao dâng – Đinh Công Huỳnh
Tiến lên bạn tình ơi – Kim Long
Tiếng Chúa gọi con – Đinh Công Huỳnh
Tiếng Chúa gọi con – Viễn Xứ
Tiếng gọi bao đời – Đinh Công Huỳnh
Tiếng gọi nhiệm mầu – Đinh Công Huỳnh
Tiếng gọi tình yêu – Thế Thông (lời Miên Ly)
Tiếng gọi trong đêm – Thiên Ân
Tiếng gọi trong đêm vắng – Đinh Công Huỳnh
Tiếng gọi truyền giáo – Thiên Đan
*
Tìm theo Thánh Ý – KDao
Tin mừng cứu độ – Nguyễn Duy
Tin yêu dâng Chúa – Kim Đường
Tình ca dâng hiến – Ân Đức
Tình ca dâng hiến – Đăng Khoa
Tình ca dâng hiến – Nhật Tân
Tình ca dâng hiến – Thái Nguyên
Tình ca dâng hiến – Thế Thông (lời Miên Ly)
Tình ca hiến dâng – Bùi Lữ
Tình ca kết ước – Ân Đức
Tình ca mùa dâng hiến – Ân Đức
Tình ca muôn đời – Ân Đức
Tình cao siêu – Vũ Đình Ân
Tình con dâng Chúa – Bích Tâm & Đăng Khoa
Tình của người đã chết – Thành Tâm
Tình Chúa – 7 Thứ
Tình Chúa – KDao
Tình Chúa bao la – Lâm Sơn Hải
Tình Chúa cho con – Duy Thiên
Tình Chúa thương tôi – Nguyên Lễ
Tình Chúa trong đời – Nguyên Hòa
Tình Chúa yêu con – Nguyễn Mộng Huỳnh
Tình con dâng Chúa – Đăng Khoa (lời: Giọt Nước Trắng)
Tình con yêu Chúa – Thái Nguyên
Tình hiến dâng – Thái Nguyên
Tình khúc – Ân Đức
Tình khúc hiến dâng – Ánh Đăng
Tình khúc hiến dâng – Bùi Lữ
Tình khúc hiến dâng – Đinh Công Huỳnh
Tình khúc Linh mục – Trần Thanh Phong
Tình khúc tạ ơn – Trầm Hương
Tình một nhà – Ngọc Linh
Tình Người chờ tôi (Lời dâng 32, 38) – Ân Đức
Tình thương của Chúa (3 bè) – Thế Thông
Tình yêu Chúa – Nguyễn Văn Hiển
Tình yêu là lẽ sống – Nguyên Hòa
Tình yêu nhiệm mầu – Quang Lâm
*
Tôi biết tôi đã tin vào ai – Thế Thông
Tôi đã chọn Ngài – Ngọc Linh
Tôi đã thành hôn – Viết Chung
Tôi tớ Chúa đây – Viết Chung
Tông đồ trở lại – Văn Chi
*
Tung gieo hạt giống mới – Phương Anh
Tuổi xuân dâng Chúa – Nhật Tân
Tuyên ngôn sứ vụ Tỉnh Dòng Ngôi Lời-Giuse – Fa Thăng
Từ bây giờ cho đến ngàn thu – Oanh Sông Lam
Từ dạo ấy – Văn Chi
Từ đây con là Linh mục
Từ khi Ngài đến – Hải Triều
Từ nay – Mi Trầm
Từ nay con ơi – Nguyễn Mộng Huỳnh
Từ nay con sống – Anh Tuấn
Tựa vào lòng Chúa Giêsu – Nguyên Lễ
Từng bước con đi – Giang Ân
Từng bước đi lên (Tv. 43) – Văn Chi
Từng bước đi lên – Xuân Thảo

Th.

*
Thánh hiến – Tiến Bình
Thánh ý Ngài – Thế Thông
Thánh ý Ngài (3 bè) – Thế Thông
Thánh ý Ngài (nhạc nền) – Thế Thông
Thân con là hạt giống – Đặng Đình Khoa
Thân phận Linh mục/1 – Hoài Đức
Thân phận Linh mục/2 – Hoài Đức
Thần Khí Thiên Chúa – KDao
Thập giá ơn biển đổi – Hoàng Kim Tốt
Theo Ngài – Hàn Thư Sinh
Theo Thầy – KDao (thơ: Dấu Lặng)
Thuộc về – Giang Ân
Thực thi ý Chúa – lời Việt: Đinh Công Huỳnh
Thượng tế Menkixêđê (Tv. 109) – Mạnh Hùng
Thượng tế muôn đời (Tv. 109) – Đỗ Vy Hạ

Tr.

*
Trao tay cho Chúa – Anphong Hoan
Trầm lặng – Hoàng Phương
Tri ân tình Chúa – Hoàng Phương
Tròn dâng – Ân Đức
Trọn đời con thuộc về Chúa – Đinh Công Huỳnh
Trọn đời dâng hiến/1 – Ngọc Linh
Trọn đời dâng hiến/2 – Ngọc Linh
Trọn đời dâng hiến/3 – Ngọc Linh
Trọn đời dâng hiến/4 – Ngọc Linh
Trọn đời dâng hiến/5 – Ngọc Linh
Trọn đời dâng hiến/6 – Ngọc Linh
Trọn đời dâng hiến/7 – Ngọc Linh
Trọn đời dâng hiến/8 – Ngọc Linh
Trọn đời dâng hiến/9 – Ngọc Linh
Trọn đời dâng hiến/10 – Ngọc Linh
Trọn đời dâng hiến – Quang Lâm
Trọn đời hiến dâng – lời Việt: Ngọc Linh
Trọn đời hiến dâng – Vinam
Trọn niềm tin mến – Văn Chi
Trọn niềm yêu mến – Văn Chi
Trong âm thầm – Ân Đức
Trong đêm tối (Tv. 39) – Văn Chi
Trong lễ dâng – Nguyễn Duy
Trong tay Mẹ – Khánh Nguyên
Trong trời yêu thương – Nhật Tân
Trong yêu thương tình Ngài – Văn Chi
Trót dâng về Chúa – Đăng Khoa
Trung kiên theo Ngài – Thế Thông
Trung thành theo Chúa – Quang Lâm

U.

*
Ước mơ đời tận hiến (Tv. 84) – Văn Chi
Ước nguyện đời con – Nguyên Lễ

V.

*
Vẫn là – Thái Nguyên
Vâng lời Thầy con thả lưới – Nguyễn Quang Hưng
Vâng nghe Thánh Thần/1 – Thế Thông
Vâng nghe Thánh Thần/2 – Thế Thông
Vâng ý Cha trọn đời – Việt Khôi
Vì họ, con nguyện thánh hóa đời con (Ga. 17,19-24) – Thế Thông
Vì quá yêu thương – Kim Long
Vì Tin Mừng tôi làm tất cả – Ngọc Linh
Vì tình yêu Đức Kitô – Kim Long
Vì tôi là linh mục – Nguyễn Duy
Vì yêu con hiến dâng – Ngọc Linh
Với cả lòng thành con dâng Chúa – Nguyên Hòa
Với Chúa con đi – Thái Nguyên
Vòng nhẫn thủy chung
Vững bước theo Ngài – Thế Thông & Tuấn Kiệt

X.

*
Xin cám ơn Ngài – Ân Đức
Xin cảm tạ – Mi Trầm (lời: Bạch Thảo)
Xin cảm tạ hồng ân – Linh Huyền Dung
Xin cho con – Ân Đức
Xin cho con/1 – Nguyễn Mộng Huỳnh
Xin cho con/2 – Nguyễn Mộng Huỳnh
Xin cho con – Xuân Đàn
Xin cho cuộc đời con – Bạch Vân
Xin chọn yêu Cha – Nguyên Hòa
Xin Chúa ban bình an – Xuân Thảo
Xin Chúa cho cuộc đời con – Bạch Vân
Xin Chúa chúc phúc – Bạch Vân
Xin Chúa giữ gìn các linh mục – Đinh Công Huỳnh
Xin chúc mừng – Hải Nguyễn
Xin dạy con – Anh Tuấn
Xin dẫn con đi – Dao Kim
Xin dâng Ngài – Đăng Khoa
Xin đến bên con – Dominic (lời: Nguyên Kha)
Xin đến Ngài ơi – Văn Chi
Xin hãy đến – Thanh Hà
Xin hiến dâng – Nguyễn Mộng Huỳnh
Xin làm mới trong con – Trầm Hương
Xin lấp đầy tim con – Kim Đường
Xin mãi vuông tròn – Bạch Vân
Xin Mẹ đỡ nâng – Viết Chung
Xin một đời
Xin một lần nguyện ước – Anh Kha
Xin Ngài hãy phán – Quốc Thái
Xin Ngài thánh hiến – Xuân Hồng
Xin tạ ơn Chúa – Dao Kim
Xin tạ ơn Ngài – Nguyễn Hùng Cường
Xin tận hiến – Bạch Vân
Xin thánh hiến con – Nguyên Lễ
Xin thánh hiến con – Thế Thông (thơ: Miên Ly)
Xin theo Thầy – Kim Long
Xin thuộc về Ngài – Viễn Xứ
Xin vâng ý Ngài – Từ Duyên
Xuân trinh – Viết Chung
Xức dầu trên đầu – Thế Thông

Y. 

*
Yêu chân tình – Thanh Đan
Yêu cho đến cùng – Nguyễn Duy
Yêu Thầy Giêsu – Quang Lâm
Yêu thương đến cùng – Kim Long
Yêu thương phục vụ – Trinh Nguyên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s