*Thánh Thể-Thánh Tâm – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Ai ăn thịt Ta – Kim Long
Alleluia Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Ân tình Chúa – Kim Long

B.

*
Bài ca suy tôn – Gioan Minh & Tiến Dũng
Bánh bởi Trời – Duy Tân
Bánh bởi Trời – Kim Long
Bánh bởi Trời – Nguyên Kha
Bánh bởi Trời – Phạm Liên Hùng
Bánh bởi Trời – Vũ Đình Ân
Bánh hằng sống – Hải Linh
Bánh hằng sống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Bánh hằng sống – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Bánh làm cho đói – Kim Long
Bánh nuôi ta sống – Ngọc Hân
Bánh Ta sẽ ban – Kim Long
Bánh từ Trời – Phạm Liên Hùng
Bánh từ Trời – Viết Chung
Bánh thật bởi Trời – Kim Long
Bánh Thiên thần (lời Việt: Giangtâm)
Bánh Thiên thần – Phạm Liên Hùng
Bánh thiêng – Đinh Công Huỳnh
Bánh trường sinh – Phạm Liên Hùng
Bánh trường sinh – Thy Khuê
Bao la Lòng Chúa Thương Xót – Trầm Thiên Thu
Bên lòng Chúa – Giangtâm
Bí tích cao cả – Huy Hoàng
Bí tích nhiệm mầu – Hoài Đức
Bí tích nhiệm mầu – Phạm Liên Hùng
Bí tích tình yêu – Thành Tâm
Biển tình thương xót – Duy Linh PHN

C.

*
Ca dâng lễ – J. Vi
Ca ngợi Thánh Tâm Chúa Giêsu – Giangtâm
Cảm mến hồng ân – Nguyễn Quang Huy
Cảm tạ Chúa (Chầu Thánh Thể) – Nguyễn Quang Huy
Cảm tạ Lòng Chúa Thương Xót – Duy Linh PHN (ý thơ: Phương Lan)
Con cung kinh nghiêng mình – Nguyên Dũng
Con chầu Thánh Thể – Quang Uy & Võ Tá Khánh
Con đã hiểu – Hoài Đức
Con đến đây thờ lạy – Huy Hoàng
Con đến lãnh nhận – Giangtâm
Con kính thờ – Huy Hoàng
Con lạy thờ – Phạm Liên Hùng
Con mến yêu – T. Phung-Tâm Bảo
Con muốn chúc mừng – Kim Long (thơ dịch: Hoàng Khánh)
Con ơi Ta chờ – Vinam
Con phủ phục tôn thờ – Cao Huy Hoàng
Con quỳ đây
Con quỳ gối – Tâm Bảo
Con tiếp rước Ngài – Ngô Trần
Con tìm về bên Chúa – Huy Hoàng
Con tin kính tôn thờ – Huy Hoàng
Con tin yêu – Kim Long
Con tin yêu – Nguyên Long
Con tín thác nơi Ngài – Nguyên Kha
Con thờ lạy – Hoài Chiên
Con thờ lạy Chúa – Hoài Đức
Con thờ lạy Chúa – Nguyên Long
Con thờ lạy hết tình – Kim Long
Con thờ lạy Thánh Thể – Lê Ân Thiên
Con vẫn tin luôn – Nguyên Hòa
Con về bên Chúa – Hương Đan
Con vui sướng – Đinh Công Huỳnh
Con vững tâm thờ kính – Kim Long
Con xin làm tấm bánh – Viết Chung
Con xin mãi tri ân – Huy Hoàng
Con yêu Chúa làm sao? – Kim Long
Của lễ hằng sống – Thiên Lý
Cùng bẻ bánh này – Kim Long
Cùng nhau – Hồng Bính
Cùng tôn vinh – Nguyễn Văn Hòa

Ch.

*
Chắp tay lòng cung kính – Lian
Chết vì người yêu – Kim Long
Chiêm niệm Thánh Thể – Trầm Thiên Thu
Chính Mình Máu Chúa – Tri Văn Vinh
Chính Mình Máu Chúa – Vũ Đình Ân
Chính vì yêu – Hải Triều
Chính vì yêu – Tiến Linh
Chúa còn hấp hối
Chúa Chiên Lành (Tv. 22) – Viết Chung
Chúa cho con no đầy – Viết Chung
Chúa chờ đợi ta – Kim Long
Chúa dịu hiền – Mặc Huy & Hùng Minh
Chúa đã nuôi dân – Phạm Liên Hùng
Chúa đã yêu con – Huy Hoàng
Chúa đã yêu con – Kim Long
Chúa giang tay chờ 
Chúa giàu lòng xót thương – Vũ Đức Hiệp
Chúa Giêsu là Vua – Thiên Quang
Chúa gọi – Võ Thanh & Thiên Phước
Chúa không lầm – Kim Long
Chúa là Bánh Trường Dinh – Ái Diệu Vy Linh
Chúa là con đường – Phạm Liên Hùng
Chúa là suối trong – Phạm Liên Hùng
Chúa là thần lương – Vũ Đình Ân
Chúa là tình yêu – Kim Long
Chúa nuôi dân Người (Tv. 80) – Xuân Thảo
Chúa ngự  trong – Phạm Liên Hùng
Chúa ở với con – Giangtâm
Chúa từ nhân – Phạm Liên Hùng
Chúa thương ta – Kim Long
Chúa trọn tình thương – Kim Long
Chúa vẫn yêu con – Teresa
Chúa vì yêu con – Huy Hoàng
Chúa yêu con – Kim Long
Chúa yêu thương – Nguyên Dũng
Chung tấm bánh – Cao Huy Hoàng
Chuỗi kinh thương xót – Nguyên Kha
Chút lửa nóng – Kim Long

D.

*
Dâng hiến – Hoàng Diệp
Dâng lễ/1 – Phạm Liên Hùng (lời: Trọng Văn)
Dâng lên Thánh Tâm – Trầm Thiên Thu
Dâng mình – Hoài Đức
Dâng mình cho Thánh Tâm
Dâng tiến – Hoài Đức & Trúc Thủy Hùng
Dâng về Thánh Tâm – Giang Ân
Dòng suối yêu thương – Lữ Hành
Dù mắt con không thấy – Huy Hoàng
Dự Tiệc Thánh – Vũ Kim

Đ.

*
Đây Bánh Cực Linh – Kim Long
Đây Bánh Thiên Thần – Kim Long
Đây Giêsu – Hoài Đức
Đây là Mình Ta – Hoàng Kim
Đây là Mình Ta – Kim Long
Đây là Mình Thầy – Cát Minh
Đây Mình Máu Chúa – Ái Diệu Vy Linh
Đây Mình Máu Thánh – Nguyễn Hùng Lân
Đây Mình Thánh Chúa – Vũ Đình Ân
Đây nhiệm tích
Đây nhiệm tích – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Đây nhiệm tích/1 – Kim Long
Đây nhiệm tích/2 – Kim Long
Đây nhiệm tích/3 – Kim Long
Đây nhiệm tích – Nguyễn Hùng Lân
Đây nhiệm tích/1 – Phạm Liên Hùng
Đây nhiệm tích/2 – Phạm Liên Hùng
Đây phép nhiệm mầu – Hoài Chiên
Đây Thịt Máu Ta – Đinh Công Huỳnh
Đây Trái Tim Chúa
Đến chầu Chúa – Phạm Liên Hùng
Đến đây chầu Chúa (Tv. 99) – Nguyễn Duy
Đến mà ăn – Hoàng Kim
Đến với lòng Chúa thương xót – Duy Linh PHN
Đến với Thánh Thể – Khúc Tiên
Đến với Trái Tim – Ánh Đăng
Đến với Trái Tim Cha – Vũ Đình Ân
Đoàn con cùng nhau tôn kính – Giangtâm
Đoàn con khiêm cung – Phương Anh
Đón nhận Chúa – Kim Long
Đường vào trái tim Chúa – Giangtâm

G.

*
Giêsu – Vinh Hạnh
Giêsu khoan nhân – Phạm Liên Hùng
Giêsu Ngôi Lời – Phạm Liên Hùng
Giêsu tình yêu – Thái Nguyên
Giêsu Vua tình yêu – Huy Hoàng
Giọt tình trầm – Trầm Thiên Thu
Giờ của lòng Chúa thương xót – Duy Linh PHN

H.

*
Hãy để Giê su ở lại (Đức Khải)
Hãy đến tôn thờ
Hãy đến với Ta – Kim Long
Hãy đến với Ta – La Thập Tự
Hãy đi chầu Chúa – Hoàng Kim
Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta – Văn Chi
Hân hoan kính thờ – Kim Long
Hiến lễ chiều xưa – Lê Ân Thiên
Hiến lễ hy sinh – Lê Ân Thiên
Hiến lễ tình yêu – Lê Ân Thiên
Hỡi miệng lưỡi – Cao Huy Hoàng
Hỡi trời mây – Trầm Thiên Thu

K.

*
Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu – Thiên Đan
Kính thờ Trái Tim Chúa – Kim Long
Kho tàng tình yêu – Kim Long
Khối tình Giêsu – Trầm Thiên Thu

L.

*
Lãnh Xác Thể Chí Thánh – Kim Long
Lạy Cha dấu ái – Huyền Linh
Lạy Chúa Giêsu con phó thác vào Chúa/1 – Phạm Liên Hùng
Lạy Chúa Giêsu con phó thác vào Chúa/2 – Phạm Liên Hùng
Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa/1 – Phạm Liên Hùng
Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa/2 – Phạm Liên Hùng
Lạy Thánh Tâm – Nguyên Hồ
Lạy Thánh Tâm – Tiến Linh
Lạy Thánh Tâm Giêsu – Duy Linh PHN
Lạy Thánh Tâm Giêsu – Đỗ Vy Hạ
Lạy Trái Tim Chúa
Lạy Xác Thể – Phạm Liên Hùng
Lòng Chúa ái tuất – Nguyễn Bang Hanh
Lương thực của con – Viết Chung

M.

*
Máu Trái Tim – Thái Nguyên
Mầu nhiệm tình Chúa – Huy Hoàng
Mầu nhiệm yêu thương – Nguyễn Duy
Mình Máu Chúa Kitô – Thy Yên
Một Lời Chúa phán – Huy Hoàng
Một tình yêu – Giangtâm

N.

*
Nào mau đến dự tiệc Chiên Con – Hương Đan
Nào ta mau đến 
Này con là Đá – Mai Quân
Này là Mình Ta – Kim Long
Neo bến từ tâm – Hải Triều (thơ: Từ Linh)
Nơi bàn tiệc Thánh – Khổng Vĩnh Thành
Nơi ta tìm đến – Viết Chung

Ng.

*
Ngài là Bánh Thật – Kim Long
Ngàn năm – Ánh Việt
Ngắm Mình Thánh Chúa – Hoài Đức & Trúc Thủy Hùng
Ngọn lửa tình yêu – Thái Nguyên
Ngợi ca lòng Chúa thương xót – Duy Linh PHN
Ngợi ca tình yêu/1 – Kim Long
Ngợi ca tình yêu/2 – Kim Long
Người ơi hãy đến – Anh Tuấn
Nguồn mạch cao siêu – Phạm Liên Hùng
Nguồn mạch thương xót – Nguyên Kha
Nguồn sống mới – Trầm Thiên Thu
Nguồn suối cứu độ – Nguyên Kha
Nguồn suối Thánh Tâm – Trầm Thiên Thu
Nguồn yêu thương – Nguyễn Duy Vi
Nguyện cầu Chúa – Khúc Tiên
Nguyện dâng Thánh Tâm – Chu Công & Hiệp Doãn
Nguyện dâng Thánh Tâm – Duy Linh PHN
Nguyện xin Thánh Tâm – Fa Thăng
Nguyện yêu Chúa – Hoài Chiên

Nh.

*
Nhiệm mầu tình yêu Chúa/2 bè – Giangtâm
Nhiệm mầu tình yêu Chúa/4 bè – Giangtâm
Nhiệm mầu Thánh Thể – Khúc Tiên

Nhiệm tích tình yêu
Nhiệm tích Thánh – 7 Thứ
Nhiệm tích Thánh Thể – Viết Chung
Nhỏ nhoi đèn chầu – Trầm Thiên Thu
Như chim liền cánh – Kim Long
Như dân xưa – Huy Hoàng
Như hoa quỳ – Kim Long

O.

*
Ôi Chúa thương con/1 – Huy Hoàng
Ôi Chúa thương con/2 – Huy Hoàng
Ôi Chúa Vua tình yêu – Huy Hoàng
Ôi nhiệm mầu – Xuân Tưởng
Ôi phút giây tuyệt vời – Huy Hoàng
Ôi tình yêu vĩ đại – Kim Long
Ôi Thần Linh Chúa – Vinh Hạnh

P.

*
Phút linh thiêng – Thành Tâm
Phút than thở – T. Phụng -Tâm Bảo

Q.

*
Quỳ lạy Chúa – Phạm Liên Hùng
Quỳ nơi Cung Thánh – Nhật Minh
Quỳ trước Thánh Thể – Huy Hoàng

R.

*
Rượu Bánh Chúa Kitô – Viết Chung
Rượu thơm Bánh lành – Viết Chung

S.

*
Sấp mình thờ lạy – Trương Thế Bạch
Suối nguồn tình yêu – Giang Ân
Suối nguồn thương xót – Nguyên Kha
Suối nguồn yêu thương – Huy Hoàng
Suối thiêng – Thanh Cao
Suy tôn Thánh Thể – Thành Tâm
Sức sống – Duy Tân

T.

*
Ta sẽ gặp Chúa – Kim Long
Ta sẽ lấy – Lê Ân Thiên
Tạ ơn Thiên Chúa – Kim Long (lời: Đỗ Xuân Quế)
Tantum – Vũ Khởi Phụng
Tantum ergo/Đây nhiệm tích – Giangtâm
Tán tụng Chúa đi (Tv. 147) – Hải Triều
Tâm tình bên Chúa – Nguyễn Duy
Tâm tình với Chúa/2 bè – Giangtâm
Tâm tình với Chúa/4 bè – Giangtâm
Tấm bánh bẻ ra – Kim Long
Tiệc Thánh – C. G. Liander
Tiệc Thánh giữa đời – Hoàng Kim Tốt (thơ Hoa Ngâu)
Tiệc Thánh nhiệm mầu – Kim Long
Tiệc Thánh Thể – Kim Long
Tiệc Thánh trần gian – Nguyễn Công Hiền
Tiệc Vượt Qua Thánh Thể – Kim Long
Tiếng dịu dàng – Hồ Khanh
Tiếng lòng Cha – Khuyết danh
Tìm về Thánh Tâm – Văn Duy Tùng
Tìm về Thánh Tâm Chúa – Bạch Vân
Tin lạy thờ – Phạm Liên Hùng
Tin yêu Chúa – Phạm Liên Hùng
Tin yêu kính thờ – Kim Long
Tín thác – Trầm Thiên Thu
Tín thác nơi lòng Chúa thương xót – Duy Linh PHN
Tình ca – Franz Schubert
Tình Cha – Hải Ánh
Tình Chúa thương con
Tình Chúa yêu – Kim Long
Tình Chúa yêu con – Kim Long
Tình yêu của Ngài – La Thập Tự
Tình yêu đáp đền tình yêu – Huy Hoàng
Tình yêu mãnh liệt – Kim Long
Tôn sùng Thánh Tâm – Đinh Công Huỳnh
Tôn thờ Chúa – Kim Long
Tôn thờ tình yêu Chúa – Huy Hoàng
Tôn thờ Trái Tim Chúa – Nguyên Kha
Tôn vinh Thánh Tâm – Vũ Đình Ân
Từ muôn thuở 
Từ trái tim của Người – Nguyễn Duy
Tựa nương Thánh Tâm – Xuân Hy Vọng

Th.

*
Thành tâm thờ kính – Kim Long
Thánh lễ tình yêu – Hàn Thư Sinh
Thánh lễ trong cuộc sống – Kim Long
Thánh Tâm – Nguyên Lý
Thánh Tâm Chúa
Thánh Tâm Chúa – Teresa
Thánh Tâm Chúa Giêsu
Thánh Tâm Chúa Giêsu – Hoài Đức
Thánh Tâm Chúa Giêsu – Hoàng Luật
Thánh Tâm Chúa Giêsu – Huyền Linh
Thánh Tâm Chúa Giêsu nguồn mạch tình yêu – Nguyễn Quang Huy
Thánh Tâm Chúa yêu con – Nguyễn Văn Tuyên
Thánh Tâm dịu hiền – Giangtâm
Thánh Tâm Giêsu/1 – Phạm Liên Hùng
Thánh Tâm Giêsu/2 – Phạm Liên Hùng
Thánh Tâm Giêsu – Thiên Duyên (Nhập lễ)
Thánh Tâm Giêsu – Trầm Thiên Thu
Thánh Tâm Giêsu Vua – Hoài Đức
Thánh Tâm kêu mời – Chính Tâm
Thánh Tâm là cả hồng ân – Trầm Thiên Thu
Thánh Tâm Ngài/1 – Bùi Ninh
Thánh Tâm Ngài/2 – Bùi Ninh
Thánh Tâm ngọt ngào – Trầm Thiên Thu
Thánh Tâm nguồn tình yêu cứu độ – Dấu Chân
Thánh Tâm tình yêu – Đinh Công Huỳnh
Thánh Tâm tình yêu – Trầm Thiên Thu
Thánh Tâm từ ái – Đinh Công Huỳnh
Thành tâm thờ kính – Kim Long
Thánh Tâm thương xót – Trầm Thiên Thu
Thánh Tâm Vua Giêsu – Hoài Đức
Thánh Thánh Thánh – Nguyễn Văn Trinh
Thánh Thể/1 – Nguyễn Chánh
Thánh Thể/2 – Nguyễn Chánh
Thánh Thể/3 – Nguyễn Chánh
Thánh Thể/4 – Nguyễn Chánh
Thánh Thể/5 – Nguyễn Chánh
Thánh Thể/6 – Nguyễn Chánh
Thánh Thể/1 – Nguyễn Văn Trinh
Thánh Thể/2 – Nguyễn Văn Trinh
Thánh Thể cao quý – Nguyên Dũng
Thánh Thể gọi con về – Cao Huy Hoàng
Thánh Thể hoa lòng con – Giangtâm
Thánh Thể linh thiêng – Trương Thế Bạch
Thánh Thể nguồn yêu mến vô bờ – Giangtâm
Thánh Thể nhiệm mầu – Đinh Công Huỳnh
Thánh Thể nhiệm mầu – Liên Bình Đinh (lời: Dzuy Sơn Tuyền)
Thánh Thể tình yêu ngọt ngào – Khúc Tiên
Thánh Thể tình yêu nhiệm mầu – Khúc Tiên
Thánh Thể, nguồn yêu mến vô bờ – Giang Ân
Thầy là cây nho – Kim Long
Thiếu nhi dâng lễ/1 – Hoàng Viết Hùng
Thinh lặng – Mi Trầm
Thờ lạy Chúa – Hoài Đức
Thờ lạy Chúa – Quang Huy
Thờ lạy Chúa – Phạm Liên Hùng
Thờ lạy Chúa Giêsu – Cao Đệ
Thờ lạy Chúa Giêsu – Đinh Công Huỳnh
Thờ lạy Chúa Giêsu – Thái Nguyên
Thờ lạy Thánh Thể – Quý Báu
Thờ lạy tin yêu Thánh Thể – Trương Thế Bạch
Thờ lạy Trái Tim Chúa – Hiền Hòa
Thông hiệp Mình Máu Chúa – Kim Long
Thông phần Mình Máu Chúa – Kim Long

Tr.

*
Trái Tim của Chúa – Hiền Hòa
Trái Tim của Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh
Trái Tim của Ngài – Đức Khải
Trái Tim cực Thánh – Đinh Công Huỳnh
Trái Tim Chúa Giêsu – Cao Huy Hoàng
Trái Tim Chúa Giêsu – Viết Chung
Trái Tim Chúa mở ra 
Trái tim kiên nhẫn – Kim Long
Trái tim Ngài – Teresa
Trái Tim Người – Nguyễn Khắc Tuần
Trái Tim nhân hiền – Khuyết danh
Trái Tim nhân lành – Thái Nguyên
Trái tim rực cháy – Thái Nguyên
Trái tim tình yêu – Nguyễn Ngọc Tiến
Trong hiến lễ vượt qua – Kim Long
Trong hình bánh đơn sơ – Huy Hoàng
Trong lòng Chúa thương xót – Duy Linh PHN
Trong một tấm bánh – Kim Long
Trước Thánh Thể – Kim Long
Trước Thánh Thể – Thăng Ca
Trước Thánh Thể – Trầm Thiên Thu
Trước Thánh Thể – Vũ Kim
Trước Thánh Thể tình yêu – Ân Duy

V.

*
Về bên Thánh Tâm/1 – Dominic
Về bên Thánh Tâm/2 – Dominic
Về bên Thánh Tâm Chúa – Giang Ân
Về nơi đây/2 – Mi Trầm
Vì chúng ta
Vì một thế giới mới – Kim Long
Vì thương con – Kim Long
Với Mình với Máu – Kim Long

X.

*
Xin biết xót thương – Trầm Thiên Thu
Xin dạy con yêu – Kim Long
Xin dâng Thánh Tâm – Phạm Vĩnh Sơn
Xin đổ tràn lòng con – Duy Linh PHN
Xin lòng Chúa thương xót – Duy Linh PHN
Xin ở lại với con – Phương Anh
Xin thâm nhập con – Kim Long
Xin trái tim Chúa – Nguyễn Văn Tuyên

Y.

*
Yến tiệc Thánh – Phạm Vĩnh Sơn (thơ: Từ Linh)
Yến tiệc Thần Linh – Phạm Liên Hùng
Yêu đến cùng – Giangtâm
Yêu đến cùng (2 bè) – Giangtâm
Yêu thương đến cùng – Trầm Thiên Thu
*

THÁNH CA THEO CHỦ ĐỀ.

*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s