Nhạc sĩ Trầm Thiên Thu – Thư viện Thánh ca (PDF)

123.

*
14 Chặng Thánh Giá (Bộ Lễ – Kinh Nguyện)

A.

*
Ave Maria – Trầm Thiên Thu
Ai khôn ai dại – Trầm Thiên Thu
An bình ra đi (Cầu Hồn)
Ánh lung linh (Các Thánh)
Ánh sáng – Trầm Thiên Thu
Ánh sáng Chúa (Mùa Giáng Sinh)
Ánh sáng ngàn thu (Cầu Hồn)
Ánh sao lạ (Mùa Giáng Sinh)
Ân khúc (Thánh ca Tạ Ơn)
Ân tình Giáng Sinh – Trầm Thiên Thu
Ân tình miên man (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Âu Tinh ngược dòng (Các Thánh)

B.

*
Bài ca an bình ra đi (Cầu Hồn)
Bài ca chúc tụng (Thánh ca Tin Mừng)
Bài ca Đức Tin – Trầm Thiên Thu
Bài ca giáo huấn xã hội Công giáo – Trầm Thiên Thu
Bài ca mới – Trầm Thiên Thu
Bài ca năm tháng – Trầm Thiên Thu
Bài ca rửa chân (Tuần Thánh)
Bài ca tha thứ – Trầm Thiên Thu
Bài ca xây dựng – Trầm Thiên Thu
Bàn tiệc thương xót (Lòng Thương Xót Chúa)
Bánh rượu cuộc đời (Dâng Lễ)
Bánh rượu thượng tiến – Trầm Thiên Thu
Bao la Lòng Chúa thương xót – Trầm Thiên Thu
Bao la tình Mẹ – Trầm Thiên Thu
Bảo chứng Phục Sinh (Mùa Phục Sinh)
Bên Mẹ Tàpao – Trầm Thiên Thu
Biển Mẹ (Ngợi ca Đức Mẹ)
Biển tình bao la – Trầm Thiên Thu
Bình an và chia rẽ – Trầm Thiên Thu
Bóng cánh lòng thương xót (Lòng Thương Xót Chúa)
Bóng đá và cuộc đời – Trầm Thiên Thu
Bộ Lễ Misericordia/Chiên Thiên Chúa – Trầm Thiên Thu
Bộ Lễ Misericordia/Lạy Cha – Trầm Thiên Thu
Bộ Lễ Misericordia/Tin Kính – Trầm Thiên Thu
Bộ Lễ Misericordia/Thánh Thánh Thánh – Trầm Thiên Thu
Bộ Lễ Misericordia/Thương Xót – Trầm Thiên Thu
Bộ Lễ Misericordia/Truyền Tin – Trầm Thiên Thu
Bộ Lễ Misericordia/Vinh Danh – Trầm Thiên Thu
Bốn mùa đời con – Trầm Thiên Thu
Bông Huệ đẫm máu (Thánh Maria Gôrétti) (Các Thánh)
Bỡ ngỡ làm chi? (Mùa Phục Sinh)

C.

*
Ca ngợi tình Chúa – Trầm Thiên Thu
Ca tụng Chúa (Tv. 97) – Trầm Thiên Thu
Ca tụng Chúa đi (Tv. 147) (Thánh Vịnh)
Ca tụng hóa công (Tv. 148) (Thánh Vịnh)
Cám dỗ (Thánh ca Tin Mừng)
Cảm mến tình Ngài – Trầm Thiên Thu
Cảm tạ hồng ân – Trầm Thiên Thu
Cánh diều con (Kết Lễ)
Cầu cho Mẫu thân – Trầm Thiên Thu
Cầu cho Phụ thân (Hiếu kính Mẹ Cha)
Cầu cho thân nhân (Cầu Hồn)
Cầu cho Việt Nam (Thể loại Thánh ca khác)
Cầu Chúa thương – Trầm Thiên Thu
Cầu Đấng Thiên Sai (Thánh ca Tin Mừng)
Cầu Đức Mẹ La Vang – Trầm Thiên Thu
Cầu Mẹ Thánh Têrêsa (Các Thánh)
Cầu mong có Ngài (Thánh ca Tin Mừng)
Cầu xin ân xá (Cầu Hồn)
Cầu xin Ba Ngôi (Chúa Ba Ngôi)
Cầu xin hiệp nhất (Thánh ca Tin Mừng)
Cầu xin Thánh Gẫm – Trầm Thiên Thu
Cầu xin Thánh Phụng (Các Thánh)
Cầu xin Thánh Tịnh (Các Thánh)
*
Con chẳng đáng (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Con hát Mẹ nghe (Đức Mẹ)
Con hoang trở về (Thánh ca Tin Mừng)
Con kêu lên Ngài (Tv. 16) (Nhập Lễ 29/C)
Con muốn nên thánh (Thánh ca Tin Mừng)
Con nhà nghèo (Các Thánh)
Con van xin Ngài (Tv. 141) (Thánh Vịnh)
Con xin dâng (Dâng Lễ)
Công Cha nghĩa Mẹ – Trầm Thiên Thu
Cơn gió lửa hồng (Chúa Thánh Thần)
*
Của lễ tinh tuyền (Dâng Lễ)
Của lễ tri ân (Mùa Giáng Sinh)
Cung chiều – Trầm Thiên Thu
Cung đàn Cecilia – Trầm Thiên Thu
Cung Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Cùng Mẹ con dâng (Dâng Lễ)
Cuộc lễ sự sống (Mùa Phục Sinh)
*
Cứ bền đỗ (Thánh ca Tin Mừng)
Cửa Trời mở ra (Lễ Thánh Stêphanô) (Các Thánh)

Ch.

*
Cha Diệp nhân chứng Đức Tin (Truyền Giáo)
Cha Giuse – Trầm Thiên Thu
Chén cứu độ (Tv. 115) (Dâng Lễ)
Chỉ có một Chủ – Trầm Thiên Thu
Chỉ có Ngài – Trầm Thiên Thu
Chiêm niệm Thánh Thể – Trầm Thiên Thu
Chiên hiến tế (Nhập Lễ 34/C)
Chiên lạc trở về (Mùa Chay)
Chiều mùa chay (Mùa Chay)
Chiều yêu thương – Trầm Thiên Thu
Chính Ngài – Trầm Thiên Thu
*
Cho nhau – Trầm Thiên Thu
Chọn phần tốt nhất – Trầm Thiên Thu
Chờ đợi (Thánh ca Tin Mừng)
Chớ lo ngày mai (Thánh ca Tin Mừng)
*
Chúa biết rõ con (Tv. 139) (Đáp Ca)
Chúa bình an (Nhập Lễ 33/C)
Chúa công bình (Nhập Lễ 26/C)
Chúa công minh (Nhập Lễ 23/C)
Chúa cứu độ (Nhập Lễ 25/C)
Chúa đã chọn con – Trầm Thiên Thu
Chúa đã yêu con – Trầm Thiên Thu
Chúa khải hoàn (Tv. 67) (Nhập Lễ 17/C)
Chúa là gia nghiệp (Tv. 15) (Thánh Vịnh)
Chúa là tất cả – Trầm Thiên Thu
Chúa lên trời (Mùa Phục Sinh)
Chúa muôn loài (Nhập Lễ 27/C)
Chúa muốn con làm gì – Trầm Thiên Thu
Chúa nhân từ – Trầm Thiên Thu
Chúa như mẹ hiền (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Chúa ở đâu? (Thánh ca Vào Đời)
Chúa sắp đến (Nhập Lễ Chúa Nhật 2 Mùa Vọng)
Chúa sẽ đến (Mùa Vọng)
Chúa sống lại (Mùa Phục Sinh)
Chúa sống trong tôi – Trầm Thiên Thu
Chúa thành tín (Tv. 104) (Nhập Lễ 30/C)
Chúa thương xót – Trầm Thiên Thu
Chúa vì con (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Chúa vẫn hiện diện – Trầm Thiên Thu
Chúa về trời, con vào đời (Mùa Phục Sinh)
Chúa yêu con (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Chúa yêu trẻ em – Trầm Thiên Thu
*
Chúc tụng Ba Ngôi (Chúa Ba Ngôi)

Chúc tụng Chúa – Trầm Thiên Thu
Chúc tụng Chúa muôn đời – Trầm Thiên Thu
Chúc tụng Danh Chúa (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Chúc tụng Thiên Chúa – Trầm Thiên Thu
Chung chén (Thánh ca Tin Mừng)
Chung vui – Trầm Thiên Thu
Chuỗi ngọc Mân Côi (Đức Mẹ)
Chuyện bác ái (Thánh ca Tin Mừng)
Chuyện cầu nguyện (Thánh ca Tin Mừng)
Chuyện đời – Trầm Thiên Thu
Chuyện khiêm nhu – Trầm Thiên Thu
Chuyện lúa và cỏ (Thánh ca Tin Mừng)
Chuyện mười trinh nữ (Mt. 25,1-13) (Thánh ca Tin Mừng)
Chuyện người mù (Thánh ca Tin Mừng)
Chuyện tích trữ – Trầm Thiên Thu
Chuyện tha thứ – Trầm Thiên Thu
Chư Thánh – Trầm Thiên Thu
Chứng nhân Việt Nam (Các Thánh)

D.

*
Da-kêu (Thánh ca Tin Mừng)
Dã trang xe cát (Mùa Chay)
Dấn thân – Trầm Thiên Thu
Dâng – Trầm Thiên Thu
Dâng ca chúc tụng – Trầm Thiên Thu
Dâng Cha – Trầm Thiên Thu
Dâng chén cứu độ (Tv. 115) (Dâng Lễ)
Dâng Chúa Ba Ngôi (Chúa Ba Ngôi)
Dâng Chúa cao sang (Dâng Lễ)
Dâng Chúa tuổi thơ – Trầm Thiên Thu
Dâng đời – Trầm Thiên Thu
Dâng đời hôn nhân (Hôn Phối)
Dâng đời mưa nắng (Dâng Lễ)
Dâng lễ cuối đời – Trầm Thiên Thu
Dâng lễ ngày cưới – Trầm Thiên Thu
Dâng lễ ngày Xuân (Xuân)
Dâng lễ với Thánh Tôma (28/01) (Dâng Lễ)
Dâng lên Thánh Tâm – Trầm Thiên Thu
Dâng lòng thống hối – Trầm Thiên Thu
Dâng lời chúc tụng (Dâng Lễ)
Dâng Mẹ tình hồng – Trầm Thiên Thu
Dâng niềm tín thác (Tv. 90) (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Dâng nguyện (Dâng Lễ)
Dâng tình Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Dâng tuổi thơ – Trầm Thiên Thu
Dâng trọn cho Ngài – Trầm Thiên Thu
Dâng trong niềm tin – Trầm Thiên Thu
Dâng trong tin yêu (Dâng Lễ)
Dấu Chay (Mùa Chay)
Dấu đời Piô (Các Thánh)
Dấu hoang (Mùa Chay)
Dấu lệ sầu (Tv. 50) (Mùa Chay)
Dấu yêu thương (Tuần Thánh)
Dòng sông đời con (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Dụ ngôn nén vàng (Thánh ca Tin Mừng)
Duyên thắm trầu cau – Trầm Thiên Thu
Dưới chân Thập tự – Trầm Thiên Thu

Đ.

*
Đại dương Chúa – Trầm Thiên Thu
Đại dương lòng thương xót (Lòng Thương Xót Chúa)
Đậm nét tin yêu – Trầm Thiên Thu
Đấng cứu trợ (Tv. 17) – Trầm Thiên Thu
Đấng Ngôi Lời (Thánh ca Tin Mừng)
*
Đệ nhất tình yêu – Trầm Thiên Thu
Đêm cuối (Tuần Thánh)
Đêm Vườn Dầu – Trầm Thiên Thu
*
Điệp khúc Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Điệp khúc giáo huấn xã hội – Trầm Thiên Thu
Điều con mơ ước – Trầm Thiên Thu
Điều kiện theo Chúa (Thánh ca Tin Mừng)
Điều nguyện xin (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Điệu lý đời dâng (Dâng Lễ)
Điệu lý Mùa Chay – Trầm Thiên Thu
Điệu Thương (Mùa Chay)
Đỉnh cao tha thứ – Trầm Thiên Thu
Đỉnh cao Thập giá (Thánh ca Tin Mừng)
*
Đóa hồng tình yêu – Trầm Thiên Thu
Đôi bề – Trầm Thiên Thu
Đôi cánh Phục Sinh (Mùa Phục Sinh)
Đôi lứa nguyện cầu – Trầm Thiên Thu
Đôi tim hẹn ước – Trầm Thiên Thu
Đông qua Xuân tới – Trầm Thiên Thu
Đồng lúa chín vàng – Trầm Thiên Thu
Đồng xanh yêu thương (Tv. 22) – Trầm Thiên Thu
Đời dâng (Dâng Lễ)
Đời lao tác – Trầm Thiên Thu
Đời nghèo Phanxicô (Các Thánh)
Đời thần duyên (Tv. 26) (Thánh Vịnh)
Đời Thập giá (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
*
Đưa con vào tình yêu – Trầm Thiên Thu
Đức cù lao (Hiếu kính Mẹ Cha)
Đức Mẹ dâng mình (Đức Mẹ)
Đức Mẹ Fatima (Đức Mẹ)
Đức Mẹ Giang Sơn – Trầm Thiên Thu
Đừng sợ (Thánh ca Tin Mừng)
Được và mất – Trầm Thiên Thu
Đường cho Chúa (Mùa Vọng)
Đường lên Thánh giá (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Đường Thập giá – Trầm Thiên Thu
Đường về Nhà Chúa – Trầm Thiên Thu

G.

*
Gương nguyện cầu – Trầm Thiên Thu
Gương sáng Cha Diệp (Truyền Giáo)
*
Giao thừa – Trầm Thiên Thu
Gieo hạt đức tin (Thánh ca Tin Mừng)
Gió Phục Sinh – Trầm Thiên Thu
Gioan Tẩy Giả – Trầm Thiên Thu
Giọt hồng Catarina (Các Thánh)
Giọt mặn – Trầm Thiên Thu
Giọt sương Giêsu (Mùa Vọng)
Giọt tháng năm (Dâng hoa Đức Mẹ)
Giờ Phục Sinh (Mùa Phục Sinh)
Giới luật yêu thương – Trầm Thiên Thu
Giữa cuộc bể dâu – Trầm Thiên Thu

H.

*
Hành khúc Legio Mariae (Nhạc Sinh Hoạt Đoàn Thể)
Hành trình tin yêu (Thánh ca Tin Mừng)
Hạnh phúc vọng Xuân (Xuân)
Hào quang Phục Sinh (Mùa Phục Sinh)
Hát bài ca mới mừng Chúa (Tv. 149) (Thánh Vịnh)
Hạt bụi nhân gian (Mùa Chay)
Hạt giống (Thánh ca Tin Mừng)
Hạt giống Giuse Lê Đăng Thị (Các Thánh)
Hạt lúa Anrê Dũng Lạc (Các Thánh)
Hạt muối Giuse (Các Thánh)
Hạt vui cuộc đời – Trầm Thiên Thu
Hãy ca tụng Ngài – Trầm Thiên Thu
*
Hiệp dâng (Dâng Lễ)
Hiệp dâng của lễ (Dâng Lễ)
Hoài niệm (Tv. 142) (Thánh Vịnh)
Hoan ca dâng hiến (Tận Hiến)
Hoan ca mừng Chúa (Tv. 149) – Trầm Thiên Thu
Hồi tưởng tình Ngài (Tv. 47) – Trầm Thiên Thu
Hỡi trời mây (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Hướng về Bêlem – Trầm Thiên Thu
Hy lễ (Mùa Chay)
Hy lễ Phục Sinh (Mùa Phục Sinh)
Hy tế an lành (Dâng Lễ)

K.

*
Kiếp bụi tro (Mùa Chay)
Kiếp bướm (Thánh ca Tin Mừng)
Kiếp nhân sinh (Cầu Hồn)
Kiếp phù du (Mùa Chay)
*
Kinh dâng (Dâng Lễ)
Kinh hoa (Dâng hoa Đức Mẹ)
Kinh mặn (Mt. 5,13-15) (Kết Lễ)
Kinh tạ ơn (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Kinh xuân (Xuân)
Kinh yêu (Mùa Chay)
*
Kính dâng Cha (Dâng Lễ)
Kính dâng Chúa (Dâng Lễ)
Kính dâng về Chúa (Dâng Lễ)
Kính lạy Đức Bà (Ngợi ca Đức Mẹ)
Kính mừng Giuse (Các Thánh)
Kính mừng Mẹ Mân Côi (Đức Mẹ)
Kính mừng Thánh Gia (Mùa Giáng Sinh)
*
Khát! (Tuần Thánh)
Khẩn cầu (Nhập Lễ 31/C)
Khấn nguyện Mùa Chay – Trầm Thiên Thu
Khi cầu nguyện (Lc. 18,9-14) (Mùa Vọng)
Khi vui khi buồn – Trầm Thiên Thu
Khối tình Giêsu (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Khôn dại đời người – Trầm Thiên Thu
Khúc buồn cho Mẹ (thơ: Vũ Tú) (Hiếu kính Mẹ Cha)
Khúc hát Noel (Mùa Giáng Sinh)
Khúc lữ hành (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Khúc ru phàm nhân (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Khúc tôn vinh – Trầm Thiên Thu
Khuôn mặt thương xót (Chủ Đề)
Khước từ (Thánh ca Tin Mừng)

L.

*
Lễ Chay (Mùa Chay)
Lễ dâng (Dâng Lễ)
Lễ dâng Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Lễ dâng Lòng Thương Xót (Lòng Thương Xót Chúa)
Lễ vật hồng (Các Thánh)
Lệ kinh (Mùa Chay)
Lên đền Thánh Mẫu (Đức Mẹ)
Lì xì mùa xuân (Nhạc Xuân)
Loan báo Tin Mừng (Truyền Giáo)
Loan truyền lòng thương xót (Lòng Thương Xót Chúa)
Lòng Cha nở hoa tình Chúa (thơ: Muối Biển) (Hiếu kính Mẹ Cha)
Lòng mến (Thánh ca Tin Mừng)
Lỗi tại con (Mùa Chay)
Lời cầu khi hoạn nạn (Chủ Đề)
Lời xin vâng (Đức Mẹ)
Lữ hành (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Lửa thánh (Thánh Thi – Thần Vụ)
Lưỡi gươm Micae (Các Thánh)

M.

*
Magnificat – Trầm Thiên Thu
Mái ấm yêu thương (Các Thánh)
Mầu nhiệm Thập giá (Mùa Chay)
Mẹ Chúa cứu chuộc (Đức Mẹ)
Mẹ Giáo Hội (Đức Mẹ)
Mẹ xót thương (Ngợi ca Đức Mẹ)
Mẹ Về Trời – Trầm Thiên Thu
Mẹ Vô Nhiễm – Trầm Thiên Thu
Mến yêu Nhà Chúa (Thánh ca Tin Mừng)
Miền Phục Sinh (Mùa Phục Sinh)
Mong (Mùa Vọng)
Mong chờ Chúa đến (Mùa Vọng)
Mong Ngôi Hai (Mùa Vọng)
Một chiều và một đời – Trầm Thiên Thu
Một đời vui (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Một Hài Nhi (Mùa Giáng Sinh)
Một thời nhân gian (Thánh ca Tin Mừng)
Mơ về bến xưa (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Mùa hoa đã về – Trầm Thiên Thu
Mùa trai tịnh (Mùa Chay)
Muối mặn đèn sáng (Mt. 5,13-16) (Thánh ca Tin Mừng)
Mưa Giêsu (Thánh ca Vào Đời)
Mưa nắng nẻo đời (Thánh ca Vào Đời)
Mừng sinh nhật Mẹ yêu (Ngợi ca Đức Mẹ)
Mừng thọ Song thân – Trầm Thiên Thu
Mừng vui lên – Trầm Thiên Thu

N.

*
Năm canh sáu khắc (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Năm canh sáu khắc khát khao Ngài – Trầm Thiên Thu
Năm dấu đời Piô (Các Thánh)
Nếu vắng Ngài (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Niềm dâng (Dâng Lễ)
Niềm hạnh phúc (Thánh ca Tin Mừng)
Niềm hoan lạc (Dâng Lễ)
Niệm khúc hy vọng (Mùa Chay)
Niệm khúc mùa chay (Mùa Chay)
Niệm khúc phàm nhân (Thánh ca Vào Đời)
Niệm khúc Truyền tin (Đức Mẹ)
*
Nỗ lực (Lc. 13,22-30) (Thánh ca Tin Mừng)
Nỗi đời (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Nỗi lòng (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Nụ hồng yêu thương – Trầm Thiên Thu
Nước hằng sống (Ga. 4,5-42) (Thánh ca Tin Mừng)
Nước mắt Đức Mẹ (Ngợi ca Đức Mẹ)
Nước mắt tím (Mùa Chay)

Ng.

*
Ngày báo tin lành (Đức Mẹ)
Ngày trở về (Tv. 125) (Thánh Vịnh)
Ngọc trời (Mt. 13,44-46) (Thánh ca Tin Mừng)
Ngọn lửa hồng thiêng (Chúa Thánh Thần)
Ngôi Lời (Mùa Giáng Sinh)
Nguồn sống mới (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Nguyệt thực (Mùa Chay)
Người Con yêu dấu (Mùa Giáng Sinh)
Người ơi hãy nhớ (Mùa Chay)
Người tôi trung (Tuần Thánh)
Ngưỡng vọng Chúa (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)

Nh.

*
Nhà giáo dục Lasan (Chủ Đề)
Nhà truyền giáo (Các Thánh)
Nhiệm mầu tình Chúa yêu thương (Mùa Giáng Sinh)
Nhìn lại con tim – Trầm Thiên Thu
Nhìn lên Thánh giá (Mùa Chay)
Nhịp đời tri ân (Thánh ca Tạ Ơn)
Nhỏ nhoi đèn chầu (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Nhớ năm xưa (Mùa Giáng Sinh)
Nhớ ơn (Cha Mẹ)
Nhớ thương Mẹ hiền (Hiếu kính Mẹ Cha)

P.

*
Phận hèn kiêu sa (Dâng Lễ)
Phêrô và Phaolô – Trầm Thiên Thu
Phó thác linh hồn (Tv. 31) (Cầu Hồn)
Phúc âm hóa (Chủ Đề)

Q.

*
Quyến rũ (Lòng Thương Xót Chúa)
Quyết tâm theo Ngài (Thánh ca Vào Đời)
Quỹ đạo tình yêu (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)

R.

*
Rộn ràng tin yêu (Tv. 122) (Nhập Lễ)

S.

*
Sám hối (Mùa Chay)
Sao sáng Đức Tin (Mùa Giáng Sinh)
Sắc hoa lòng con (Ngợi ca Đức Mẹ)
Sắc màu yêu thương (Các Thánh)
Sinh nhật Đức Mẹ (Đức Mẹ)
Song thân Đức Mẹ – Trầm Thiên Thu
Sóng đời (Thánh ca Tin Mừng)
Sống kinh Mân Côi (Đức Mẹ)
Sự sáng xuất hiện (Tv. 111) (Thánh Vịnh)
Sức nào lấp bể dời non – Trầm Thiên Thu

T.

*
Ta-li-tha-kum (Thánh ca Tin Mừng)
Tại sao – Trầm Thiên Thu
Tán dương Chúa (Tv. 150) (Thánh Vịnh)
Tán dương Thánh Giuse (Các Thánh)
Tâm ca mục vụ gia đình (Chủ đề)
Tâm ca thương xót (Lòng Thương Xót Chúa)
Tâm dâng (Dâng Lễ)
Tâm khúc (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Tâm niệm – Trầm Thiên Thu
Tâm nguyện bé nhỏ (Đức Mẹ)
Tâm nguyện bé nhỏ (Thánh ca Tin Mừng)
Tâm sự – Trầm Thiên Thu
Tâm sự bụi tro (Thánh ca Tin Mừng)
Tâm sự đời con (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Tâm sự đời vô duyên – Trầm Thiên Thu
Tâm tình con dâng – Trầm Thiên Thu
Tâm tình đêm Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Tâm tình La Vang (Đức Mẹ)
Tấm lòng mùa chay (Mùa Chay)
Tất cả cho mọi người – Trầm Thiên Thu
*
Tế phẩm yêu thương (Mùa Chay)
*
Tiệc cưới Cana – Trầm Thiên Thu
Tiến dâng của lễ (Dâng Lễ)
Tiến sĩ Đồng trinh – Trầm Thiên Thu
Tiến sĩ Thiên thần – Trầm Thiên Thu
Tiễn biệt – Trầm Thiên Thu (thơ: Trằng Thập Tự)
Tiếng cầu từ vực thẳm (Tv. 129) – Trầm Thiên Thu
Tiếng gà gáy sáng – Trầm Thiên Thu
Tiếng lòng thổn thức (Nhập Lễ 32/C)
Tiếng nói con tim (Thánh ca Vào Đời)
Tiếng vọng đêm Vườn Dầu (Tuần Thánh)
Tiếng vọng thiên thu – Trầm Thiên Thu
Tìm Ngài đến mãi ngàn sau – Trầm Thiên Thu
Tin mãi tình Ngài – Trầm Thiên Thu
Tin tưởng nguyện cầu – Trầm Thiên Thu
Tin vui – Trầm Thiên Thu
Tin yêu – Trầm Thiên Thu
Tín dâng – Trầm Thiên Thu
Tín nguyện – Trầm Thiên Thu
Tín thác – Trầm Thiên Thu
Tín thác Lòng Thương Xót Chúa (Lòng Thương Xót Chúa)
*
Tình ca dâng Mẹ (Ngợi ca Đức Mẹ)
Tình ca Lòng Thương Xót – Trầm Thiên Thu
Tình ca tội nhân – Trầm Thiên Thu
Tình con tự vấn (Về Đời sống Kitô hữu)
Tình Chúa chiều xưa (Dâng Lễ Thứ Năm Tuần Thánh)
Tình Chúa tuyệt vời – Trầm Thiên Thu
Tình dâng – Trầm Thiên Thu
Tình Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Tình Giáng Sinh liên đới – Trầm Thiên Thu
Tình Giêsu (Mùa Giáng Sinh)
Tình Gioan Tồng đồ (Các Thánh)
Tình lặng (Đức Mẹ)
Tình mến đơn sơ (Các Thánh)
Tình Ngài vẫn đợi tình tôi – Trầm Thiên Thu (thơ: R. Tagore)
Tình yêu ánh sáng (Năm sự Sáng) (Thánh ca Tin Mừng)
Tình yêu cứu độ (Năm sự Thương) (Thánh ca Tin Mừng)
Tình yêu Chúa – Trầm Thiên Thu
Tình yêu dâng Mẹ – Trầm Thiên Thu
Tình yêu Giáng Sinh – Trầm Thiên Thu
Tình yêu Giáng thế (Năm sự Vui) – Trầm Thiên Thu
Tình yêu Hiến tế (Năm sự Thương) – Trầm Thiên Thu
Tình yêu khải hoàn – Trầm Thiên Thu
Tình yêu Nhập thể – Trầm Thiên Thu
Tình yêu Phục Sinh (Năm sự Mừng) (Mùa Phục Sinh)
Tình yêu Phục Sinh (Năm sự Mừng) (Thánh ca Tin Mừng)
Tình yêu sứ vụ (Năm sự Sáng) (Thánh ca Tin Mừng)
Tính toán – Trầm Thiên Thu
Tỉnh thức chờ Chúa (Mùa Vọng)
Tỉnh thức đón Chúa (Thánh ca Tin Mừng)
*
Tôi tin vào Sự Chết – Trầm Thiên Thu (lời: Anon)
Tôi vững tin Ngài thương (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Tôn nhan thương xót (Lòng Thương Xót Chúa)
Tôn vinh Chúa Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Tới bàn thờ Chúa (Tv. 42) – Trầm Thiên Thu
Tung hô Chúa – Trầm Thiên Thu
Tuổi thật thà – Trầm Thiên Thu
Tuổi xuân dâng Chúa (Các Thánh)
Tuổi xuân dâng hiến – Trầm Thiên Thu
Tự thuở muôn đời – Trầm Thiên Thu

Th.

*
Tha thiết xin vâng (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Than van (Nhập Lễ 19/C)
Thánh Đồng Trinh (Các Thánh)
Thánh Faustina (Các Thánh)
Thánh Gioan XXIII (Các Thánh)
Thánh luật (Mt. 5,17-37) (Thánh ca Tin Mừng)
Thánh Mẫu Vô Nhiễm (Đức Mẹ)
Thánh Piô X (21/8) (Các Thánh)
Thánh sử/1 (Các Thánh)
Thánh sử/2 (Các Thánh)
Thánh Tâm Giêsu – Trầm Thiên Thu
Thánh Tâm là cả hồng ân – Trầm Thiên Thu
Thánh Tâm tình yêu – Trầm Thiên Thu
Thánh Tiến sĩ (Các Thánh)
Thánh tình ca – Trầm Thiên Thu
Thánh Tử Đạo (Các Thánh)
Thánh Thần Thiên Chúa (Chúa Thánh Thần)
Thánh Vinh Sơn (Các Thánh)
Thao thức đời dâng – Trầm Thiên Thu
Thắp sáng yêu thương (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Thần lương – Trầm Thiên Thu
Theo (Thánh ca Tin Mừng)
Thiên Chúa ngự lên (Tv. 46) – Trầm Thiên Thu
Thiên Thần bản mệnh (Các Thánh)
Thiết tha trai tịnh (Mùa Chay)
Thomas Tiến sĩ – Trầm Thiên Thu
Thực hành yêu thương – Trầm Thiên Thu
Thương thì thăm (Đức Mẹ)

Tr.

*
Trái tim bé xíu – Trầm Thiên Thu
Trăng Mẹ (Đức Mẹ)
Trăng rằm yêu thương – Trầm Thiên Thu
Trắng án (Mùa Chay)
Trắng đen Đaminh (Các Thánh)
Trầm khúc – Trầm Thiên Thu
Trên đỉnh Canvê – Trầm Thiên Thu
Trinh nữ khôn ngoan (Các Thánh)
Trình diện (Cầu Hồn)
Trọn đời xin dâng – Trầm Thiên Thu
Trọn niềm ca tụng Chúa – Trầm Thiên Thu
Trọn nghĩa vẹn tình – Trầm Thiên Thu
Trong cơn nguy khốn (Tv. 21) (Thánh Vịnh)
Trong khi (Mùa Chay)
Trở về (Mùa Chay)
Trở về với Cha (Thánh ca Tin Mừng)
Trở về với Chúa – Trầm Thiên Thu
Trời sinh trời dưỡng – Trầm Thiên Thu
Truyền tin – Trầm Thiên Thu
Trước Thánh Thể – Trầm Thiên Thu
Trường ca Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)

U.

*
Ước nguyện bình thường – Trầm Thiên Thu

V.

*
Vạn tuế Kitô Vua – Trầm Thiên Thu
Vang khúc yêu thương (Nhập Lễ)
Vào cõi đời đời – Trầm Thiên Thu
Vào đời – Trầm Thiên Thu
Vào Thánh cung – Trầm Thiên Thu
Ví như – Trầm Thiên Thu
Viên đá cuội – Trầm Thiên Thu
Vọng – Trầm Thiên Thu
Vọng lời kinh (Tv. 129) – Trầm Thiên Thu
Vọng tiếng khẩn cầu (Mùa Vọng)
Vọng Thiên sai (Mùa Vọng)
Vỗ cánh Bồ Câu (Chủ Đề)
Vui đời dâng hiến – Trầm Thiên Thu
Vui lên Đền Thánh – Trầm Thiên Thu
Vui ngày Trung thu – Trầm Thiên Thu
Vững lòng cậy tin (Thánh ca Tin Mừng)
Vững tin Chúa – Trầm Thiên Thu
Vững tin Ngài – Trầm Thiên Thu
Vững tin nguyện cầu (Thánh ca Tin Mừng)
Vững tin tình Chúa – Trầm Thiên Thu
Vượt Qua (Mùa Phục Sinh)

X.

*
Xin ban bình an (Nhập Lễ 24/C)
Xin ban Thánh Thần (Tv. 103) (Chúa Thánh Thần)
Xin biết xót thương (Lòng Thương Xót Chúa)
Xin Chúa lắng nghe (Nhập Lễ 28/C)
Xin Chúa thương Cha Mẹ (Hiếu kính Mẹ Cha)
Xin chữa lành – Trầm Thiên Thu
Xin dâng Cha (Dâng Lễ)
Xin gửi Thần khí (Tv. 103) – Trầm Thiên Thu
Xin hiểu ý Ngài – Trầm Thiên Thu
Xin lỗi Chúa – Trầm Thiên Thu
Xin lỗi Thiên Thần Bản Mệnh (Các Thánh)
Xin Ngài hãy nói – Trầm Thiên Thu
Xin ở lại với con – Trầm Thiên Thu
Xin ơn khôn ngoan (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Xin ơn phù trợ (Tv. 19) (Nhập Lễ 18/C)
Xin thánh hóa (Dâng Lễ)
Xin thương (Lòng Thương Xót Chúa)
Xin thương Cha Mẹ (Hiếu kính Mẹ Cha)
Xin thương chữa lành (Thánh ca Tin Mừng)
Xin thương kiếp người (Thánh ca Vào Đời)
Xuân dâng – Trầm Thiên Thu
Xuân đã về – Trầm Thiên Thu
Xuân hồng ân – Trầm Thiên Thu
Xuân tạ ơn – Trầm Thiên Thu
Xuân thương xót (Xuân)
Xuân về – Trầm Thiên Thu
Xưng tụng Chúa (Tv. 146) (Thánh Vịnh)
Xưng tụng Lòng Thương Xót (Lòng Thương Xót Chúa)

Y.

*
Yêu Chúa Giêsu – Trầm Thiên Thu
Yêu thương đến cùng (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Yêu thương liên đới – Trầm Thiên Thu
*
16-18.

THEO THÁNH LỄ.
Bài ca mớiNhập Lễ
Ca tụng ChúaNhập Lễ
Hát mừng Thiên ChúaNhập Lễ
Họp lại bên NgàiNhập Lễ
Khúc tán dươngNhập Lễ
Vào Cung thánh
+++
Ca tụng Chúa
Chúc tụng Chúa (Tv 112)
Hát mừng Thiên Chúa (Tv 33)
Hãy ca tụng Ngài (Tv 66)
Hãy nghe tôi
Hoan ca mừng Chúa (Tv 149)
Khẩn cầu (Tv 37)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Thiên Chúa từ bi (Tv 102)
+++
Đời hiến dângDâng Lễ
Kinh trầm hươngDâng Lễ
Khi dâng lễDâng Lễ
Tâm tình con dângDâng Lễ
Thao thức đời dângDâng Lễ
Trên đỉnh CanvêDâng Lễ
+++
5 canh 6 khắc khát khao Ngài
Biển tình bao laCa Nguyện – Hiệp Lễ
Cầu Chúa thương
Chúa đã yêu conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa muốn con làm gì
Chúa vẫn hiện diện
Đệ nhất tình yêu
Giữa cuộc bể dâuCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy đến
Hồn con reo vui
Kinh tình yêu
Khấn nguyện hóa côngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Lời kinh dâng NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Một chiều và một đời
Nỗi niềm
Nỗi niềm và mơ ước
Nguyện khúc
Nghỉ ngơi trong ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nhân bản
Nhịp sống thiêng liêng
Tâm sự
Tìm Ngài đến mãi ngàn sau
Tin yêu
Tha thiết lời kinh
Thần lương
Vững tin Ngài
Xin Ngài hãy nói
+++
Ai khôn ai dạiThánh Ca Tin Mừng
Bài ca tha thứThánh Ca Tin Mừng
Chọn phần tốt nhấtThánh Ca Tin Mừng
Giới luật yêu thươngThánh Ca Tin Mừng
Noi gương thứ tha
+++
Bài ca năm ThánhKết Lễ
Advertisement

2 thoughts on “Nhạc sĩ Trầm Thiên Thu – Thư viện Thánh ca (PDF)

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s