*Đức Mẹ (Dâng hoa) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
5 Sắc hoa hiệp thông – Thế Thông
5 Sắc hoa Mân Côi – Mai Nguyên Vũ (thơ: Từ Linh)
5 Sắc hoa tình Mẹ – Thế Thông
*
Anh đào ca – Thế Thông
*
Bài ca dâng Mẹ – Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
Bài ca tạ ơn – Bùi Ninh
Bông hoa lòng dâng Mẹ – Lê Ân Thiên
Bông hồng dâng Mẹ – Phanxicô
Bước về thánh đài – Thế Thông
*
Cành hoa dâng Mẹ – Mai Nguyên Vũ
Cánh hoa tuyệt vời – Trầm Hương
Con có hoa dâng Mẹ – Đan Tâm
Con dâng ngàn hoa – Huỳnh Minh Kỳ
Con hái hoa dâng Mẹ – Đinh Công Huỳnh
Con xin dâng Mẹ – Dominic
*
Dâng hoa/1 – Hồng Bính
Dâng hoa – Phương Anh
Dâng hoa kính Mẹ – Dao Kim
Dâng hoa kính mừng – Bùi Ninh
Dâng hoa năm sắc – Clara
Dâng hoa năm sắc – Duy Tân
Dâng hoa năm sắc – Hải Ánh
Dâng hoa năm sắc – Trọng Khẩn
Dâng hoa tạ ơn – Cao Huy Hoàng
Dâng hoa Tin Cậy Mến – Ngọc Linh
Dâng hoa tháng Năm – Hồng Bính
Dâng hương hoa nến
Dâng hương kính Mẹ – Nguyên Kha
Dâng Mẹ – Hương Đan
Dâng Mẹ – Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
Dâng Mẹ hoa lòng – Đức Khải
Dâng Mẹ muôn hoa – Thanh Bình
Dâng Mẹ năm sắc – Hải Nguyễn
Dâng Mẹ ngàn hoa – Bùi Lữ
Dâng Mẹ ngàn hoa – Đinh Công Huỳnh
Dâng Mẹ ngàn hoa – Hiền Hòa
Dâng Mẹ ngàn hoa – Liên Bình Đinh (lời: Dzuy Sơn Tuyền)
Dâng Mẹ ngàn hoa – Nguyên Lễ
Dâng Mẹ ngàn hoa – Nhật Minh
Dâng Mẹ ngàn hoa – Văn Chi
Dâng Mẹ tòa cao – Thế Thông
Dâng Mẹ tràng hoa Mân Côi (2 bè) – Liên Bình Định (lời: Dzuy Sơn Tuyền)
Dâng Mẹ tràng hoa Mân Côi (3 bè) – Liên Bình Định (lời: Dzuy Sơn Tuyền)
Dâng ngọn nến hồng/1 – Ngọc Linh
Dâng nhánh hoa hồng – Hoài Đức (thơ: Cao Thuấn)
Dâng tiến Nữ vương – Mai Nguyên Vũ
*
Đây mùa hoa đã về – Dao Kim
Đây tháng hoa – Duy Tân
Đây tháng hoa – Kim Long
Đây tháng hoa – Giangtâm
Đi giữa vườn hoa – Thế Thông
*
Giọt tháng Năm – Trầm Thiên Thu
*
Hái hoa dâng Mẹ/1 – Hồng Bính
Hái hoa dâng Mẹ – Ngọc Linh
Hái hoa dâng Mẹ – Thế Thông
Hoa dâng kính Mẹ – Hiền Hòa
Hoa dâng Mẹ – Hiền Hòa
Hoa dâng Mẹ – Ngọc Hân
Hoa dâng Mẹ lành – Thế Thông
Hoa dâng nhiệm lạ – Chu Linh
Hoa đỏ dâng Mẹ – Thái Nguyên
Hoa hồng dâng Mẹ – Lê Ân Thiên
Hoa kinh dâng Mẹ – Duy Linh PHN
Hoa khiêm hạ – Thế Thông
Hoa lòng dâng Mẹ – An Di
Hoa Mân Côi – Bạch Vân
Hoa Mân Côi – Chu Linh
Hoa Mân Côi – Kim Long
Hoa Mân Côi – Phương Anh
Hoa Mân Côi – Sơn Dương
Hoa Mân Côi con dâng Mẹ – Trương Thế Bạch
Hoa Mân Côi kính Mẹ
Hoa phục vụ – Thế Thông
Hoa tím dâng Mẹ – Thái Nguyên
Hoa tươi dâng Mẹ – Viết Chung
Hoa tháng Năm – Thế Thông
Hoa thắm dâng Mẹ – Lê Ân Thiên
Hoa thơm dâng Mẹ – Thế Thông
Hoa trắng dâng Mẹ – Thái Nguyên
Hoa vàng dâng Mẹ – Thái Nguyên
Hoa xanh dâng Mẹ – Thái Nguyên
Hoa yêu thương – Thế Thông
Hội hoa dâng Mẹ – Thế Thông (lời: Miên Ly)
Huyền sử 5 sắc hoa – Thế Thông
Hương hoa dâng Mẹ – Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
*
Kết hoa – 7 Thứ
Kết hoa dâng Mẹ – Đinh Công Huỳnh
Kinh hoa – Trầm Thiên Thu
Kính dâng về nhan Mẹ – Thế Thông
Khúc ca tạ ơn – Bùi Ninh
Khúc hát dâng hoa – Hải Triều
*
Lời hoa dâng Mẹ – Phạm Trung (thơ: Nguyễn Tầm Thường)
*
Màu hoa dâng Mẹ – Thanh Bình
Mân Côi dâng Mẹ – Nguyễn Văn Tuyên
Mẹ muôn hoa – Hải Nguyễn
Mẹ muôn hoa – Ngọc Linh
Mẹ ngàn hoa – Sơn Ca
Mẹ ngàn hoa – Thế Thông
Một trời hoa – Ngô Duy Linh (lời: Viết Chung)
Một trời hoa – Trầm Hương
Mùa hoa đã về – Bùi Ninh
Mùa hoa đã về – Thế Thông
Mùa hoa đã về – Trầm Thiên Thu
Mùa hoa đã về – Trọng Khẩn
Mùa hoa đẹp tươi – Thế Thông
Mùa hoa đẹp tươi đã về – Trầm Hương
Mùa hoa Đức Mẹ – Trầm Thiên Thu
Mùa hoa về – Nguyên Lễ
Mùa hoa về đây – Lê Ân Thiên
Mùa hoa về rồi – Trầm Hương
Mùa hội hoa
Muôn hoa dâng Mẹ – Lê Ân Thiên
Muôn hoa dâng Mẹ – Linh Trần Thy
Muôn hoa tiến Mẹ – Thế Thông
Muôn hoa thắm nở – Lê Ân Thiên
*
Này là muôn hoa – Thế Thông
Năm sắc hoa – Nguyên Nhung
Năm sắc hoa ngọc ngà – Lữ Hành
Nến hồng dâng tiến – Clara
Nữ vương muôn ngàn hoa – Giangtâm
*
Ngàn hoa dâng Mẹ – Hiền Hòa
Ngàn hoa dâng Mẹ – Liên Bình Định
Ngàn hoa dâng tiến – Clara
Ngàn hoa đẹp tươi – Kim Long
Ngàn hoa Mân Côi dâng Mẹ – Trương Thế Bạch
Ngàn hoa thiêng dâng Mẹ – Dấu Chân
Ngũ bái/1 – Bùi Ninh
Ngũ bái/2 – Bùi Ninh
Ngũ bái – Đào Trung
Ngũ bái – Hải Nguyễn
Ngũ bái – Nguyễn Văn
Ngũ bái – Phanxicô
Ngũ bái/1 – Thế Thông
Ngũ bái/2 – Thế Thông
Ngũ bái/3 – Thế Thông
Ngũ bái/4 – Thế Thông
Ngũ bái/5 – Thế Thông
Ngũ bái/6 – Thế Thông
Ngũ bái/1 – Trọng Khẩn
Ngũ bái/2 – Trọng Khẩn
Ngũ bái tiến dâng – Trầm Hương
Ngũ sắc hoa dâng/1 – Bùi Ninh
Ngũ sắc hoa dâng/2 – Bùi Ninh
Ngũ sắc hoa dâng – Clara
*
Như muôn đóa hồng – Trầm Hương
Những cánh hoa dâng Mẹ/1 – Đỗ Vy Hạ
Những cánh hoa dâng Mẹ/2 – Đỗ Vy Hạ
Những cánh hoa dâng Mẹ – Nguyễn Duy
*
Sắc hoa dâng Mẹ/1 – Bùi Lữ
Sắc hoa đời dâng Mẹ – Văn Chi
Sắc hương dâng Mẹ – Quốc Thịnh
*
Tâm tình tháng Năm – Khúc Tiên (thơ: Hiên Vũ)
Tiến 7 hoa – Ngọc Linh
Tiến dâng Mẹ – Hoàng Luật
Tiến hoa – Kim Long
Tiến hoa/1 – Ngọc Linh
Tiến hoa năm sắc – Hoài Đức
Tiến hoa năm sắc/1 – Ngọc Linh
Tiến hoa năm sắc/2 – Ngọc Linh
Tiến hoa năm sắc/3 – Ngọc Linh
Tiến hoa năm sắc – Nguyên Phong
Tiến hoa năm sắc – Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
Tiến hoa tháng năm – Anh Kha
Tiến hương – Nguyễn Văn
Tiến hương Tây nguyên – Mai Nguyên Vũ
Tiến Mẹ hoa nến hương/1 – Ngọc Linh
Tiến Mẹ hoa nến hương/2 – Ngọc Linh
Tiến Mẹ Thiên đình – Thế Thông
Tình con ngọn nến – Ngọc Linh
Tình hoa Mân Côi – Cúc Trần
Tình khúc dâng hoa – Thế Thông (thơ: Từ Linh)
Tôn vinh Mẹ – Thế Thông
*
Tháng Đức Mẹ – Minh Đệ
Tháng hoa dâng Mẹ – Nguyễn Văn Thư
Tháng hoa dâng Mẹ – Phương Anh
Tháng hoa đã về – Bùi Ninh
Tháng hoa đã về – Nguyên Dũng
Tháng hoa đã về – Nguyên Kha
Tháng hoa đến rồi – Thế Thông
Tháng hoa về – Cát Minh
Tháng hoa về – Đinh Công Huỳnh
Tháng Mẹ đã về – Ánh Đăng
Tháng Năm của Mẹ – Khúc Tiên (thơ: Hiên Vũ)
Thắm lên mùa hoa – Phương Anh
Theo hương hoa hồng – Phương Anh
*
Tràng hoa dâng Mẹ – Nguyên Lễ
Tràng hoa Mân Côi – Ngọc Linh
Tràng hoa Mân Côi – Nguyên Kha
Tràng hoa Mân Côi – Viết Chung
Tri ân tình Mẹ – Thế Thông (thơ: Từ Linh)
Trước tòa dâng hoa – Hải Nguyễn
*
Vòng hoa dâng Mẹ – Phanxicô
Vòng hoa Môi Khôi – Viết Chung
Vườn hoa dâng Mẹ – Đức Khải
*
Xin dâng kính Mẹ – Thế Thông
Xin như cánh hoa – Lê Ân Thiên

THÁNH CA PHỤNG VỤ.

*

NHẠC CÔNG GIÁO

*

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s