*Cầu Hồn – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A. 

*
Ai cũng biết – Huy Hoàng
Ai sẽ làm – Mai Thiên
Alleluia Cầu hồn – Ninh Doãn Hùng
An bình ra đi – Hải Nguyễn
An bình ra đi – Trầm Thiên Thu
Ánh sáng ngàn thu – Mỹ Sơn
Ánh sáng ngàn thu – Trầm Thiên Thu

B.

*
Bài ca an bình ra đi – Trầm Thiên Thu
Bài ca lòng nhân hậu – Trầm Hương
Bài ca tiễn biệt – Ninh Doãn Hùng
Bánh miến này – Quang Huy
Bao giờ – Thy Yên
Bao la tình Mẹ Cha – Nguyễn Chánh
Báo đền – Thanh Bình
Biết đến bao giờ – Lữ Hành
Biết tìm đâu Mẹ Cha – Quang Uy
Biệt khúc – Phanxicô
Bình an trong Chúa
Bộ lễ Cầu Hồn (Kinh Thương Xót) – Mỹ Sơn
Bữa tiệc cánh chung – Trầm Hương

C.

*
Ca dâng lễ – Vũ Đình Ân
Ca khúc biệt ly – Trọng Khẩn
Ca khúc chờ mong
Ca nhập lễ
Cát bụi – Trùng Dương
Cát bụi hư vô – Trầm Hương
Cát bụi mong manh – Ngọc Linh
Cái chết – Mở đầu
Cánh cửa thiên đàng – Ngọc Linh
Cánh hạc hoài hương – Ngọc Linh
Cát bụi hư vô – Trầm Hương
Cát bụi mong manh – Ngọc Linh
Cầu cho các linh hồn – Nguyên Nhung
Cầu cho Thân nhân – Trầm Thiên Thu
Cầu hồn – An táng (Tv. 24) – Thái Nguyên
Cầu hồn – Viết Chung
Cầu kinh cho con – Nguyễn Văn Tuyên
Cầu Mẹ chữa bầu – Thanh Bình
Cầu Mẹ thương – Thế Thông
Cầu xin ân xá – Trầm Thiên Thu
Cậy lòng Chúa nhân từ – Ngọc Hân
Cậy trông Chúa (Tv. 129) – Nguyễn Duy
Cậy trông Chúa nhân từ – Ngọc Hân
*
Có Chúa hạnh phúc trong đời
Có gì để dâng Ngài – Anh Tuấn
Có gì mang theo? – Nguyên Lễ
Con chỉ mong
Con đặt hy vọng – Hoàng Kim
Con hỡi con ơi – La Thập Tự
Con kêu cầu Chúa – Trương Thế Bạch
Con kêu lên Ngài (Tv. 16) – Từ Duyên
Con luôn trông cậy – Ngọc Linh
Con mong chờ Chúa – Giangtâm
Con nhớ Mẹ yêu – La Thập Tự
Con thiết tha van nài – Kim Long
Con về bên Chúa – Mai Nguyên Vũ (thơ: Từ Linh)
Con về cùng Chúa – Tiến Thành
Con vươn tới Chúa (Tv. 24)
Con xin dâng – Mi Trầm
Con xin Ngài – Đăng Thiên
Con xin về bên Chúa – Sơn Dương
Còn gì cho ngày mai
Còn gì cho ngày mai – Huy Hoàng
Của lễ cậy trông – Nguyễn Duy
Của lễ con dâng/1 – Nguyễn Quang Huy
Của lễ con dâng – Quang Huy
Của lễ đền tội – Đức Hùng
Cúi xin Ngài – Khuyết danh
Cùng đích đời người – Huy Hoàng
Cuộc đời chóng qua – Viễn Xứ
Cuộc đời đong đưa – Hàn Thư Sinh
Cuộc đời trần gian – Mi Trầm
Cửa Thiên Đàng – Nguyễn Sơn

Ch.

*
Cha ơi con đã về – Đăng Thiên
Chào nhau lần cuối
Chết là mối lợi – Kim Loan
Chết với Đức Kitô – Kim Loan
Chỉ có Mẹ thôi – Vĩnh Phúc (hòa âm: Giangtâm)
Chỉ là phù hoa – Từ Duyên
Chị ra đi – La Thập Tự
Cho con được yên nghỉ – Hoài Chiên
Cho con về bình an – Phanxicô
Cho con về quê – Thy Anh
Chốn luyện hình – Liên Bình Định
Chốn luyện hình – Nguyên Hữu
Chốn thảm sầu – Đinh Công Huỳnh
Chốn thảm sầu – Nguyễn Duy
Chốn thảm sầu – Nhật Minh
Chốn thảm sầu – Quang Huy
Chúa bao từ ái
Chúa chăn nuôi tôi
Chúa chăn nuôi tôi/3 (Tv. 22)
Chúa chăn nuôi tôi – Duy Thiên
Chúa chí ái – Lê Đăng Ngôn
Chúa dẫn con về
Chúa đã thương gọi con về – Trùng Dương
Chúa đến gọi con – Đinh Công Huỳnh
Chúa đưa con về – Thái Nguyên
Chúa giầu ơn cứu độ – Vũ Đình Ân
Chúa gọi con về – Hiền Hòa
Chúa gọi con về – Kim Loan
Chúa gọi con về – Lan Thanh
Chúa gọi con về/1 – Văn Chi
Chúa gọi con về/2 – Văn Chi
Chúa gọi con về (4 bè) – Văn Chi
Chúa gọi con về – Vũ Đinh Ân
Chúa gọi con về nhà – Phanxicô
Chúa không hẹn – Cao Huy Hoàng
Chúa là Đấng từ bi
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) – Từ Duyên
Chúa là Đấng từ bi – Thế Thông
Chúa là mục tử – Nguyễn Duy Vy
Chúa là nơi con nương tựa (Tv. 26) – Hoàng Kim
Chúa là phần gia nghiệp
Chúa luôn khoan hồng – Vũ Đình Ân
Chúa luôn xót thương – Vũ Đình Ân
Chúa nhân hậu (Tv. 35) – Xuân Tưởng
Chúa nhân từ – Kim Long
Chúa ở đâu con ở đó – Bạch Vân
Chúa ơi phận người ra đi – Trùng Dương
Chúa sẽ đến – Từ Duyên
Chúa sẽ đến lúc không ngờ – Cao Huy Hoàng 
Chúa sẽ lau khô nước mắt – Trương Thế Bạch
Chúa tới gọi con – Nguyễn Quang Hưng
Chúa từ bi và nhân hậu – Nguyên Kha
Chúa thương gọi về – Kim Loan

D.

*
Dâng cầu – Thanh Bình
Dâng cầu – Trương Thế Bạch
Dâng Chúa các linh hồn – Huỳnh Minh Kỳ
Dâng Chúa niềm đau – Nhật Minh
Dâng Chúa người đã khuất – Bạch Vân
Dâng Chúa người thân – Đinh Công Huỳnh
Dâng Chúa người thân – La Thập Tự
Dâng lễ cuối đời – Trầm Thiên Thu
Dâng Nữ Vương luyện hình – Phương Anh
Dâng người thân con – Trương Thế Bạch
Dâng tấm linh hồn – Thy Anh
Dòng đời – Giang Ân
Dòng sông ly biệt – Cao Huy Hoàng (thơ Đỗ Tăng Thông)
Dưới vực sâu – Hoài Đức

Đ.

*
Đáp ca
Đáp lại tiếng gọi – Kim Loan
Đấng từ bi (Tv. 102) – Anh Tuấn
Đấng từ bi (Tv. 103) – Viết Chung
Đấng từ bi nhân ái – Trinh Nguyên
Đây bánh rượu – Duy Tân
Đây bánh rượu – Đinh Công Huỳnh
Để con hướng tới Ngài – Cao Huy Hoàng
Đền ơn đáp nghĩa – Thanh Bình
Đến giờ đã điểm – Lữ Hành
Đến trình diện Cha – Nguyễn Duy
Đến trước Thiên tòa – Đinh Công Huỳnh
Đi về miền đất hứa – Nguyên Long
Đi về nhà Cha – Kim Loan
Đi về nhà Cha – Trinh Quang
Đời còn lại gì? – Nguyễn Văn Tuyên
Đời mau qua – Mi Trầm
Đời người – Kim Loan
Đời người như cánh hoa – Trinh Quang
Đời người phôi pha – Trùng Dương
Đời sống sẽ qua đi – Phanxicô
Đời sống trần gian – Thế Thông
Đợi nắng – Mai Nguyên Vũ
Đưa con về Trời – lời: Lại Quốc Hùng
Đức Kitô sống trong tôi – Kim Loan
Đừng chấp chi con – Nguyễn Duy
Đừng đoán phạt con (Tv. 6) – Kim Long
Đừng nỡ phạt con (Tv. 6) – Mai Nguyên Vũ
Đừng quên tôi nhé – Thế Thông
Đứng trước Nhan Ngài – Ân Đức

E.

*
Em ra đi – Hoàng Kim Tốt
Em ra đi (3 bè) – Hoàng Kim Tốt

G.

*
Giã biệt ca – Trọng Nhân
Giã từ – Huy Hoàng
Giã từ dương thế (Tv. 50) – Văn Chi
Giã từ trần gian – Nguyễn Quang Huy
Giấc ngủ của Cha
Giây phút vượt qua – Nguyễn Sơn
Giê-su lân tuất – Hùng Lân
Giêsu Maria Giuse – Hải Nguyễn
Giêsu Maria Giuse – Vương Diệu
Giọt sầu cậy tin – Quốc Thái
Giờ Chúa đến – Ninh Doãn Hùng
Giờ đây lạy Chúa – Viết Chung
Giờ nào Chúa đến – Nguyễn Văn Tuyên
Giờ phút ly biệt – Huỳnh Minh Kỳ
Giờ vĩnh biệt – Serephin
Giữa nơi vực sâu – Nhật Tân

H.

*
Hạnh phúc bên Cha – Thy Anh
Hạnh phúc cho người – Ngọc Linh
Hạnh phúc đời đời – Phanxicô
Hạnh phúc thứ tha
Hát tiễn đưa Mẹ hiền – Phanxicô
Hát tiễn hồn Cha – Hải Nguyễn
Hát tiễn hồn Mẹ – Hải Nguyễn
Hãy lắng nghe – Ngọc Linh
Hãy mở cho tôi – Cát Minh
Hãy nguyện cầu cho tôi – Nguyên Lễ
Hãy nguyện cầu cho tôi (2 bè dị giọng) – Nguyên Lễ
Hãy nguyện cầu cho tôi (2 bè đồng giọng) – Nguyên Lễ
Hãy nhìn cuộc đời – Mi Trầm
Hãy tiếp nhận con – Hùng Lân
Hãy tin vào Chúa – Kim Loan
Hiến lễ cuối cùng – Hiền Hòa
Hiến lễ mới – Vũ Đình Ân
Hoài vọng Thánh Nhan – Ngọc Linh
Hồn con an vui – Kim Loan
Hồn con cô đơn – Vũ Đình Ân
Hồn con trông Chúa – Bùi Lữ
Hồn tôi khát Chúa (Tv. 41) – Nhật Minh
Hướng lên Quê Trời – Thế Thông
Hy lễ cuối cùng – Ân Đức
Hy lễ cuối đời – Kim Loan
Hy lễ Vượt Qua – Ngọc Linh
Hy lễ Vượt Qua – Việt Khôi
Hy vọng vào Chúa – Thái Nguyên

K.

*
Kiếp hoa – Trầm Thiên Thu
Kiếp người – Phanxicô & Từ Duyên
Kiếp người – Thanh Bình
Kiếp người mong manh – Ngọc Hân
Kiếp nhân sinh – Trầm Thiên Thu
Kiếp phù du – Thanh Bình
Kinh cầu cho các linh hồn – Khuyết Danh
Kinh cầu hồn – Thiên Duy
Kinh cầu hồn (Tv. 129) – Võ Thanh
*
Khao khát mong Ngài – Thế Thông
Khấn xin Mẹ – Quang Huy
Khi Cha thương gọi –  Từ Duyên
Khi con lìa đời – Linh Huyền Dung
Khi nghe tiếng Chúa – Thanh Bình
Khi tôi nằm xuống – Phanxicô
Khóc con – Nguyễn Mộng Huỳnh (thơ: Lê Đại Thanh)
Khóc Cha hiền – Hồ Trung Trinh
Khúc biệt ly – Thế Thông (thơ: Từ Linh)
Khúc cậy trông – Giangtâm
Khúc phân ưu – Huỳnh Minh Kỳ

L.

*
Là hạt bui (St 3,19) – Nguyễn Duy
Là viên cát – Trinh Quang
Lạy Các Thánh của Chúa – Bạch Vân
Lạy Các Thánh của Chúa – Quang Huy
Lạy Các Thánh Thiên Thần – Ngọc Linh
Lạy Chúa – Vũ Đình Ân
Lạy Chúa con nâng linh hồn (Tv. 24) – Mi Trầm
Lạy Chúa, Chúa đã thấy – Lan Thanh
Lạy Chúa đừng trách mắng con (Tv. 6) – Hoài Đức
Lạy Chúa Giêsu (Ga 11,25-37)
Lạy Chúa xin hãy xót thương – Trùng Dương
Lễ an táng (Nhập lễ) – Khuyết Danh
Lễ an táng (Hiệp lễ) – Khuyết Danh
Lễ cầu an – Thanh Bình
Lễ cầu hồn (2/11) (Nhập lễ) – Khuyết Danh
Lễ cầu hồn (2/11) (Hiệp lễ) – Khuyết Danh
Lễ dâng các linh hồn – Đinh Công Huỳnh
Lễ dâng cuộc đời – Giang Ân
Lễ dâng linh hồn/1 – Huỳnh Minh Kỳ
Lễ dâng linh hồn/2 – Huỳnh Minh Kỳ
Lễ dâng từ ngục thẳm – Thanh Bình
Lễ hiến dâng – Hoàng Kim Tốt
Lễ hiến dâng (2 bè) – Hoàng Kim Tốt
Libera Me – Ninh Doãn Hùng
Linh ca 2 – Vũ Mộng Thơ
Linh hồn con khao khát – Giang Tâm
Linh mục ôi linh mục! – La Thập Tự
Lòng cậy tin dâng Chúa – Sơn Dương
Lòng Chúa bao dung – Trầm Hương
Lời cầu – Huy Hoàng
Lời cầu nơi vực thẳm (Tv. 129) – Nguyễn Văn Thư
Lời cầu trong tăm tối – Hồng Trần
Lời cầu từ vực sâu – Hải Nguyễn
Lời cầu thai nhi – Thế Thông (ý thơ: Từ Linh)
Lời cầu xin – Hải Nguyễn
Lời cuối – Nguyễn Duy
Lời đoan nguyền (Tv.129) – Vinam
Lời kêu xin lên Mẹ – Trương Thế Bạch
Lời kinh cho mẹ – Ngọc Linh
Lời kinh tạm biệt – Nguyễn Duy
Lời kinh tiễn Mẹ – Hàn Thư Sinh
Lời nguyện cầu trong đêm – Trương Thế Bạch
Lời nguyện hiến tế – Ân Đức (Lm)
Lời tạ từ – Ngọc Linh
Lời từ biệt – Ân Đức (Lm)
Lời từ biệt – Linh Huyền Dung
Lời từ ly – Hải Nguyễn
Luyện hình thương đau – Nhật Minh

M.

*
Mất Mẹ – Hoàng Hương
Mẹ ơi có nghe chăng – Vũ Đình Ân
Mẹ ơi thương bao linh hồn – La Thập Tự
Mẹ ơi xót thương – Đinh Công Huỳnh
Mong đợi – Từ Duyên
Mỗi người – Đức Khải
Một cuộc giã từ – Văn Chi
Một lần nằm xuống – Ngọc Linh
Một thoáng đời người – Đức Khải
Mơ phúc thiên đàng – Thế Thông (ý thơ: Từ Linh)
Mở cánh vươn lên – Ngọc Linh

N.

*
Nay con đến bên Cha- Ngọc Linh
Nếu Chúa đến – Ái Diệu Vy Linh
Niềm hy vọng hằng sống – Ân Đức
Niềm hy vọng hằng sống – Giang Tâm
Niềm tin của chúng ta – Kim Loan
Niềm tin và hy vọng – Ninh Doãn Hùng
Nỗi lòng thai nhi – Thế Thông
Nơi mồ hoang – Vũ Đình Ân
Nơi thẳm sâu – Đinh Công Huỳnh
Nơi Thiên Chúa – Giang Tâm
Nơi vực sâu – Đinh Công Huỳnh
Nữ vương luyện hình – Hoài Đức

Ng.

*
Ngày ấy – Lm. Mi Trầm
Ngày cuối cuộc đời – Kim Long (Lm)
Ngày không còn Cha – Giang Ân
Ngày trở về – Thụy An (lời Cao Huy Hoàng)
Ngục sâu đau thương – Bùi Ninh
Nguyện xin Chúa – Nhật Minh
Nguyện xin Chúa thương – Đinh Công Huỳnh
Nguyện xin Thiên Chúa nhân thay – Xuân Đàn
Nguyện xin thương con – Xuân Đàn
Người có biết chăng – Linh Trần Thy
Người nằm đó – La Thập Tự
Người nằm đó, người còn đây – Đỗ Vy Hạ
Người nằm xuống – Giang Ân
Người ơi có biết – Đức Khải
Người từ bụi đất – Vinam
*
Nghe con khẩn cầu (Tv. 130) – Thế Thông
Nghĩ suy phận người – Dấu Chân
Nghĩ về cuộc đời – Huy Hoàng

Nh.

*
Nhớ nguồn – Ân Đức
Nhớ người đã khuất – Hoài Đức
Như cơn gió thoáng qua – Trùng Dương
Như Đức Ki-tô – Dao Kim
Như nai rừng – Thế Thông
Như nai rừng khát khao – Ngọc Linh

O.

*
Ôi Giê-su lân tuất (Tv. 41) – Nguyên Kha
Ôi nguồn ánh sáng – Đỗ Vy Hạ
Ớ Chúa tôi – Lm. Hoàng Diệp

P.

*
Phận người – Bạch Vân
Phó thác linh hồn – Trầm Thiên Thu
Phù hoa – Cao Huy Hoàng 
Phút biệt ly – Thiên Lý

Q.

*
Quê hương hy vọng – Khuyết Danh

R.

*
Ra đi trong yêu thương – Văn Chi
Reo vang ngày về – Khuyết danh
Rồi một ngày mai – Mi Trầm
Rước lên Cung Thánh – Hàn Thư Sinh

S.

*
Sám hối – Trầm Hương
Sẵn sàng theo Ngai – Vũ Đình Ân
Sầu ca mất cha – Hải Nguyễn
Sầu ca mất mẹ – Hải Nguyễn
Sẽ có một ngày – Đức Khải
Sẽ có một ngày – Từ Duyên
Sẽ  có ngày về – Huy Hoàng
Sống chết cho Chúa – Kim Loan
Sống ở đời – La Thập Tự
Sự sống thay đổi mà không mất đi – Phanxicô

T.

*
Ta là sự phục sinh – Kim Loan
Ta là sự sống lại (Ga 11,25) – Kim Loan
Tạ từ – Trinh Quang
Tạm biệt – Đinh Công Huỳnh
Tay trắng ra đi – Huy Hoàng
Tâm tình ca 2 – Lm. Thành Tâm
Tiếng con khẩn cầu – Kim Long (Lm)
Tiếng con nguyện cầu – Lm. Thái Nguyên
Tiếng hồn ai – Lm. Thanh Bình
Tiếng khóc linh hồn – Thiên Lý
Tiếng khóc nơi luyện hình – Trần Công Danh
Tiếng linh hồn khấn xin Mẹ – Bạch Vân
Tiếng nghẹn ngào – Kim Long (Lm)
Tiếng vọng vực sâu – Lm. Nguyễn Duy
Tìm về – Giang Ân
Tin sống lại – Lm. Thanh Bình
Tín thác nơi Chúa – Sơn Dương
Tình Mẹ Cha – Thế Thông (ý thơ: Thảo Duy)
Tình Mẹ thương – Trinh Quang
Tình người tình Chúa – Huy Hoàng
Tình phụ tử – Trầm Hương
Tôi biết rằng – Thế Thông
Tôi kêu cầu – Lm. Nguyễn Văn Trinh
Tôi ra đi – Viễn Xứ
Tôi sẽ sống lại – Ngọc Linh
Tôi sẽ tiến lên – Ngọc Linh
Tôi sợ gì – Ngọc Linh
Từ chốn âu sầu – Thông Vi Vu
Từ chốn luyện hình – Kim Long (Lm)
Từ chốn tối tăm – Kim Long (Lm)
Từ dương gian (Tv. 129) – Lm. Vinh Hạnh
Từ giã cõi đời – Đinh Công Huỳnh
Từ luyện hình – Phanxicô
Từ nơi ngục hình – Lm. Duy Thiên
Từ nơi thẳm sâu – Nguyên Thanh
Từ nơi thương đau – Lm. Từ Duyên
Từ nơi tối tăm – Đinh Công Huỳnh
Từ nơi u tối – Liên Bình Định
Từ nơi vực sâu – Đinh Công Huỳnh
Từ trần gian – Đinh Công Huỳnh
Từ trong vực sâu – Khuyết Danh
Từ u tối vực sâu – Trùng Dương
Từ vực sâu – Đăng Thiên
Từ vực sâu – Hoàng Kim
Từ vực sâu – Kim Long
Từ vực sâu/3 – Kim Long
Từ vực sâu – Nguyễn Khắc Xuyên
Từ vực sâu – Nguyễn Quang Hưng
Từ vực sâu – Ninh Doãn Hùng
Từ vực sâu – Nhật Minh
Từ vực sâu – Từ Duyên
Từ vực sâu con kêu – Vương Diệu
Từ vực sâu kêu xin – Bạch Vân
Từ vực sâu này – Hải Ánh
Từ vực sâu u tối – Trùng Dương
Từ vực tối – Kim Long
Từ vực thẳm – Kim Long
Từ vực thẳm con kêu cầu (Tv. 129) – Nguyễn Sơn

Th.

*
Thánh lễ cầu hồn – Khuyết Danh
Thắp hương – Hải Triều
Thắp nén hương trầm – Trinh Quang
Thân con bụi đất – Giang Ân
Thân lạy Chúa – Hoan Ka
Thân lạy Gia-vê (Tv. 87) – Kim Long
Thân phận bụi tro – Thế Thông
Thân phận con người – Trùng Dương
Thân tôi cát bụi – Từ Duyên
Thương bạn – Trinh Quang
Thương Mẹ – Trinh Quang
Thương tiếc Cha – Hoàng Hương

Tr.

*
Trần gian ngày đó – Vinam
Trình diện Chúa – Hải Triều
Trình diện Chúa – Lm. Từ Duyên
Trình diện Nhan Chúa – Đinh Công Huỳnh
Trọn đời con – Kim Loan
Trong gian truân – Lm. Kim Long
Trong lũng sâu – Xuân Tưởng
Trong tay Ngài – Ninh Doãn Hùng
Trong  tay Ngài – Thế Thông
Trông mong Chúa Trời – Nguyễn Sơn
Trông ngóng bóng Mẹ – Vũ Đình Ân
Trông ơn cứu độ (Tv. 129) – Lm. Nguyễn Duy
Trông về Thiên Nhan (Tv. 87) – Lm. Kim Long
Trở về bên Chúa – Lm. Thái Nguyên
Trở về cõi sống – Đỗ Vy Hạ
Trở về cùng Chúa – Trầm Hương
Trung kiên chờ Mẹ – Lm. Nguyễn Duy
Trước Nhan Ngài – Lm. Thái Nguyên

V.

*
Van xin lên Mẹ – Trương Thế Bạch
Vào cõi đời đời – Trầm Thiên Thu
Về bên Chúa – Bạch Vân
Về bên Chúa – Đạt Đức
Về bên Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh
Về bên Chúa muôn đời – Trương Thế Bạch
Về bên nhan Chúa – Hải Nguyễn
Về cõi thiên thu – Trầm Hương
Về cõi trường sinh – Đinh Công Huỳnh
Về dưới chân Ngài – Trầm Hương
Về đây trước nhan Ngài – Đạt Đức
Về đây trước nhan Ngài – Trần Kim Lan
Về nguồn yêu thương – Nguyễn Mộng Huỳnh
Về nhà Cha – Hương Đan
Về sống bình an – Khuyết danh
Về với cội nguồn – Trọng Khẩn
Vì Chúa nhân hậu – Hải Nguyễn
Vì danh Chúa – Kim Long
Vĩnh biệt – Tuấn Kim (thơ: Từ Linh)
Vĩnh biệt lần cuối – Nguyễn Quang Huy
Vọng lời kinh – Trầm Thiên Thu
Vọng tiếng vực sâu – Lê Đăng Ngôn
Vực sâu – Hùng Lân
Vực sâu buồn đau – Thế Thông
Vực sâu thương đau – Từ Duyên
Vực sâu tối tăm – Văn Chi
Vực thẳm xa mờ – Ngọc Linh
Vững tin tình Chúa – Trầm Thiên Thu

X.

*
Xác đất vật hèn – Giang Tâm
Xin Các Thánh phù giúp – Xuân Thảo
Xin cứu vớt linh hồn con – Trương Thế Bạch
Xin cho con dừng chân – Trầm Hương
Xin chớ quên tôi – Thanh Bình
Xin Chúa dẫn đưa – Nguyễn Duy
Xin Chúa hãy nhìn – Hoài Đức
Xin Chúa khoan dung – Ngọc Hân
Xin Chúa mở cửa Thiên Đàng – Ngọc Linh
Xin Chúa xót thương – Thái Nguyên
Xin Chúa xót thương – Trần Công Danh
Xin Chúa xót thương – Trọng Khẩn
Xin dẫn con về
Xin dẫn đưa – Ngọc Linh
Xin dẫn đưa – Nguyễn Duy
Xin dâng Chúa – Ninh Doãn Hùng
Xin dắt đưa con về – Trầm Hương
Xin dủ lòng thương – Đinh Công Huỳnh
Xin dủ thương – Trần Minh Hứa
Xin để lại anh em – Khuyết Danh
Xin để lại anh em – Thiện Cẩm (thơ: Tagore)
Xin đoái nhìn – Khuyết Danh
Xin đoái nhìn (Tv. 12) – Thế Thông
Xin đón nhận – Viễn Xứ
Xin đưa con về – Từ Duyên
Xin đừng quên – Huy Hoàng
Xin được hồi sinh – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Xin được nghỉ yên – Ninh Doãn Hùng
Xin giữ gìn con (Tv. 15) – Thế Thông
Xin hãy mở – Ngọc Linh
Xin hãy nhớ – Huy Hoàng
Xin lắng nghe – Vũ Mộng Thơ
Xin Mẹ nghe thấu – Phương Anh
Xin Mẹ thương – Hương Đan
Xin Mẹ thương các linh hồn – Bạch Vân
Xin mở cửa thiên đàng 
Xin Ngài đến ngay bên – Đỗ Vy Hạ
Xin Ngài thương con – Thành Tâm
Xin nghe con cầu khấn – Từ Duyên
Xin nghe tiếng con – Thế Thông
Xin người nhớ rằng – La Thập Tự
Xin ơn cứu rỗi – Sơn Dương
Xin ơn tha thứ
Xin phó thác – Anh Tuấn
Xin tạm biệt -Ngọc Linh
Xin tiễn biệt – Mi Trầm
Xin từ giã… – Thế Thông (thơ: Từ Linh)
Xin từ giã cuộc đời – Nguyễn Chánh
Xin thứ tha – Đỗ Vy Hạ
Xin thương các linh hồn – Ngọc Kôn
Xin thương con/2
Xin thương Chúa ơi – Từ Duyên
Xin thương đến con – Ngọc Linh
Xin thương nghe – Nhật Minh
Xin thương xót con
Xin trở nên hy tế – Bùi Ninh
Xin vĩnh biệt – Đinh Công Huỳnh & Đinh Công Lý
Xin vĩnh biệt – Mi Trầm
Xin xót thương – Vũ Đình Ân
Xin xót thương con – Đỗ Vy Hạ
Xin xót thương con – Hồng Trần
Xin xót thương con – Nguyễn Duy
Xin xót thương – Quang Huy
Xin xót thương (Tv. 50) – Thế Thông
Xót thương người – Trầm Hương

Y.201/ 464

*
Ý nghĩa cuộc đời – Ngọc Linh
*

THÁNH CA THEO CHỦ ĐỀ (Pdf.)

*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s