Posted in . Thư viện Thánh Ca (Pdf.), Lời nhạc Thánh ca theo Nhạc sĩ, Nhạc sĩ Thiên Duyên

*Nhạc sĩ Thiên Duyên – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Ai là anh em (Lc 10,25-37) – Chúa Nhật 15 Thường Niên/C
* Ai lớn nhất /25TNB (Thánh ca Tin Mừng)
Alleluia Lễ Thánh Tâm/C + Hải Nguyễn

B.

*
Bà góa Naim (Lc 7,11-17) – Chúa Nhật 10 Thường Niên/C
Bánh miến rượu nho – Dâng lễ Chúa Nhật 23 Thường Niên/B
* Bánh Thánh bởi trời /19TNB (Thánh ca Tin Mừng)
* Bánh và cá /17TNB (Thánh ca Tin Mừng)
* Bước đường Thánh Giá (Tuần Thánh)

C.

*
* Con biết theo ai /21TNB (Thánh ca Tin Mừng)
* Con kêu cầu /Tv 90 (Mùa Chay)
Con không xứng (Mt 10,37-42) – Chúa Nhật 13 Thường Niên/A
Con nâng tâm hồn /1MV (Mùa Vọng)
Con sợ… (Mt 10,26-33) – Chúa Nhật 12 Thường Niên/A
Con tin cậy (Tv. 12) – Ca nhập lễ Chúa Nhật 7 Thường Niên
Con xin tuyên xưng (Lc 9,18-24) – Chúa Nhật 12 Thường Niên/C
Con xin trở về – Ca nhập lễ Mùa Chay

Ch.

*
Chiêm ngắm Thánh Nhan (Tv. 16) – Ca nhập lễ Chúa Nhật 15 Thường Niên
Chiên Con bị sát tế – Ca nhập lễ Chúa Kitô Vua
Cho con được hiệp thông (Ga 15,1-8) – Chúa Nhật 5 Phục Sinh/B
* Cho con nhận ra Ngài /14TNB (Thánh ca Tin Mừng)
* Cho con yêu luật Chúa /22TNB (Thánh ca Tin Mừng)
Chúa an bài/1 – Ca nhập lễ Chúa Nhật 27 Thường Niên
Chúa an bài/2 – Ca nhập lễ Chúa Nhật 27 Thường Niên
Chúa chịu cám dỗ (Mt 4,1-11) – Chúa Nhật 1 Mùa Chay/A.C
Chúa dưỡng nuôi con – Ca nhập lễ Mình Máu Thánh Chúa
Chúa là ánh sáng (Tv. 26) – Ca nhập lễ Chúa Nhật 10 Thường Niên
* Chúa là Bánh trường sinh /18TNB (Thánh ca Tin Mừng)
Chúa là Đấng cứu độ – Ca nhập lễ Chúa Nhật 25 Thường Niên
Chúa là sự sống lại (Ga 11,1-45) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/A
Chúa là sức mạnh (Tv. 27) – Ca nhập lễ Chúa Nhật 12 Thường Niên
Chúa muốn bình an (Gr 29,11-14) – Ca nhập lễ Chúa Nhật 33 Thường Niên
Chúa ngự tòa cao cả (Tv. 35) – Ca nhập lễ Chúa Nhật 1 Thường Niên
Chúa ngự trong thánh điện (Tv. 67) – Ca nhập lễ Chúa Nhật 17 Thường Niên
Chúa nhân hậu và khoan dung (Tv. 85) – Ca nhập lễ Chúa Nhật 22 Thường Niên
Chúa Nhật 25 Thường Niên/A (Tv. 144)
Chúa sắp ngự đến /2MV (Mùa Vọng)
Chúa tác thành – Ca nhập lễ Chúa Nhật 26 Thường Niên
Chúa thương bênh đỡ (Tv. 46) – Ca nhập lễ Chúa Nhật 8 Thường Niên
Chúa về trời con vào đời – thơ: Nắng Sài Gòn
Chúc tụng Ba Ngôi – Ca nhập lễ Chúa Ba Ngôi
Chuyện người bại liệt (Mc 2,1-12) – Chúa Nhật 7 Thường Niên/B

D.

*
Dâng lên tòa cao sang (Tv. 53) – Ca nhập lễ Chúa Nhật 16 Thường Niên
Dâng lời tụng ca (Mc 5,21-43) – Chúa Nhật 13 Thường Niên/B
Dòng sông Giođan – Ca nhập lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Duy nơi Ngài 

Đ.

*
Đáp ca Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)
Đáp ca Lễ Mồng Một Tết (Tv. 8)
Đáp ca Lễ Thánh Giuse (Tv. 88)
Đáp ca Lễ Thánh Mục Tử 
Đấng công bình chính trực (Tv. 118) – Ca nhập lễ Chúa Nhật 23 Thường Niên
Đừng lìa xa con (Tv. 37) – Ca nhập lễ Chúa Nhật 31 Thường Niên
* Đừng ngồi chỗ nhất /22TNC (Thánh ca Tin Mừng)
* Đường Thánh Giá /22TNA (Thánh ca Tin Mừng)

E.

*
* Ephata Hãy mở ra /23TNB (Thánh ca Tin Mừng)
Emmanuel (Mt 1,18-24) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/A

G.

*
Gánh tình Chúa yêu (Lc 3,15-16. 21-22) (thơ: Hương Sion) – Lễ Chúa chịu phép rửa

H.

*
Hát lên mừng Chúa (Tv. 95) – Ca nhập lễ Chúa Nhật 3 Thường Niên
Hạt giống Nước Trời (Mc 4,26-34) – Chúa Nhật 11 Thường Niên/B
Hãy đến đây (Tv. 94) – Ca nhập lễ Chúa Nhật 5 Thường Niên
Hãy đến thờ lạy (Tv. 65) – Ca nhập lễ Chúa Nhật 2 Thường Niên
Hãy hát lên đi – Ca nhập lễ Chúa Nhật 5 Phục Sinh
Hãy hân hoan – Ca nhập lễ Chúa Nhật 4 Mùa Chay
Hãy loan tin – Ca nhập lễ Chúa Nhật 6 Phục Sinh
Hãy sống ngay lành (Mc 9,37-42) – Chúa Nhật 26 Thường Niên/B
Hãy tung hô Thiên Chúa – Ca nhập lễ Chúa Nhật 3 Phục Sinh
Hãy vỗ tay nào (Tv. 46) – Ca nhập lễ Chúa Nhật 13 Thường Niên
* Hãy vui lên /3MV (Mùa Vọng)
Hướng lên Chúa Trời (Tv. 24) – Ca nhập lễ Chúa Nhật 3 Mùa Chay

K.

*
* Kiên trì cầu nguyện /29TNC (Thánh ca Tin Mừng)
* Khi nghĩ về Ngài /Tv 26 (Mùa Chay)

L.

*
Lễ dâng chân thành – Chúa Nhật 10 Thường Niên/B
Lễ dâng phàm trần
Lời tình xót thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lửa thiêng /2oTNC (Thánh ca Tin Mừng)

M.

*
* Mến Chúa yêu người /31TNB (Thánh ca Tin Mừng)
Một điều cần /16TNC (Thánh ca Tin Mừng)
Mừng Chúa lên trời – Ca nhập lễ Chúa Thăng Thiên

N.

*
Nếu Chúa nhớ hoài (Tv. 139) – Ca nhập lễ Chúa Nhật 28 Thường Niên
Nơi đền thánh Ngài (Tv. 47) – Ca nhập lễ Chúa Nhật 14 Thường Niên
– Ca nhập lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh
Nước hóa rượu nồng (Ga 2,1-12) – Chúa Nhật 2 Thường Niên/C

Ng.

*
Ngài là ánh sáng đời con (Thánh ca Tin Mừng)
Ngày hồng ân (Lc 1,1-4. 4,14-21) – Chúa Nhật 3 Thường Niên/C
* Ngày xưa địa đàng /27TNC (Thánh ca Tin Mừng)
Ngọn lửa Phục Sinh – Ca nhập lễ Chúa Nhật 2 Phục Sinh

Nh.

*
* Như chiên hoang /16TNB (Thánh ca Tin Mừng)
Như Gia-kêu /31TNC (Thánh ca Tin Mừng)

R.

*
Rượu mới bầu cũ (Mc 2,18-22) – Chúa Nhật 8 Thường Niên/B

T.

*
* Ta là bánh bởi trời /20TNB (Thánh ca Tin Mừng)
Tỉnh thức (Mt 24,37-44) – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng/A
Tình thương Chúa – Ca nhập lễ Chúa Nhật 4 Phục Sinh
Tội phạm đến Thánh Thần (Mc 3,20-35) – Chúa Nhật 10 Thường Niên/B

Th.

*
Thánh Matthêu Tông đồ Thánh sử – Kính ngày 21/09
Thánh Tâm Giêsu – Ca nhập lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Thánh Thần tình yêu – Ca nhập lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Thánh Vịnh 33 – Chúa Nhật 4 Mùa Chay/C
Thầy là ai? (Mt 11,2-11) – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng/A
Theo Chúa (Lc 9,51-62) – Chúa Nhật 8 Thường Niên/C
* Theo Thầy /25TNB (Thánh ca Tin Mừng)

V.

*
Vào nơi đền Ngài (Tv. 83) – Ca nhập lễ Chúa Nhật 20 Thường Niên
Vẫn chỉ một đồng (Mt 20,1-16a) – Chúa Nhật 25 Thường Niên/A
* Vâng theo ý Chúa /Lễ Mẹ Mân Côi (Thánh ca Tin Mừng)
* Về bên lòng Chúa /Lễ Thánh Tâm (Thánh ca Tin Mừng)
Về nhà Chúa (Tv. 104) – Ca nhập lễ Chúa Nhật 30 Thường niên
Vì Chúa là nước trường sinh (Ga 4,5-42) – Chúa Nhật 3 Mùa Chay/A
Vinh quang Chúa Con (Mt 25,31-46)

X.

*
Xin ban bình an – Ca nhập lễ Chúa Nhật 24 Thường Niên
Xin cho lời con khấn nguyện (Tv. 87) – Ca nhập lễ Chúa Nhật 32 Thường Niên
Xin Chúa chữa lành (Mc 1,40-45) – Chúa Nhật 6 Thường Niên/B
Xin đến giúp con (Tv. 69) – Ca nhập lễ Chúa Nhật 18 Thường Niên
Xin đoái nhìn và xót thương (Tv. 24) – Ca nhập lễ Chúa Nhật 9 Thường Niên
Xin đừng bỏ rơi (Tv. 73) – Ca nhập lễ Chúa Nhật 19 Thường Niên
Xin giữ gìn con (Tv. 16) – Ca nhập lễ Chúa Nhật 29 Thường Niên
Xin lắng tai nghe (Tv. 85) – Ca nhập lễ Chúa Nhật 21 Thường Niên
Xin minh xét cho con (Tv. 42) – Ca nhập lễ Chúa Nhật 5 Mùa Chay
* Xin mưa Vị Cứu Tinh /4MV (Mùa Vọng)
Xin Ngài nên như núi đá (Tv. 30) – Ca nhập lễ Chúa Nhật 6 Thường Niên
Xin nghe tiếng con kêu cầu (Tv. 26) – Ca nhập lễ Chúa Nhật 11 Thường Niên
* Xin sai con vào đời /15TNB (Thánh ca Tin Mừng)
Xin thương cứu độ (Tv. 105) – Ca nhập lễ Chúa Nhật 4 Thường Niên
* Xin trọn đời tạ ơn /28TNC (Thánh ca Tin Mừng)
Xưa Chúa vào thành thánh – Ca nhập lễ Chúa Nhật Lễ Lá

Y.

*
Yêu nhiều được tha nhiều (Lc 7,36-38) – Chúa Nhật 11 Thường Niên/C

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s