*Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NHẬP LỄ.

*
Ai được vào (Tv. 14) – Mi Trầm
Ai yêu mến Thầy – Mi Trầm
Con cần Chúa – Mi Trầm
Con hân hoan đi tìm – Mi Trầm
Con người mới – Mi Trầm
Con sẽ ca mừng (Tv. 26) – Mi Trầm
Chúa dạy – Mi Trầm
Chung tiếng lòng – Mi Trầm
Chúng con là ánh sáng – Mi Trầm (ý: Nguyễn Cao Siêu) 
Đạo yêu thương – Mi Trầm
Đây Nước Trời (Dân ca Nghệ Tĩnh) – Mi Trầm
Đường Thập giá – Mi Trầm
Đường lên trời – Mi Trầm (ý: Nguyễn Cao Siêu)
Giữa nơi đền thánh (Tv. 47) – Mi Trầm
Hân hoan – Mi Trầm
Hãy ca tụng Chúa (Tv. 150) – Mi Trầm
Hãy đến với anh em – Mi Trầm
Hãy lắng nghe – Mi Trầm
Hãy nên thánh – Mi Trầm
Hãy vào (Tv. 99) – Mi Trầm
Hoa trái – Mi Trầm (ý: Mẹ Têrêxa Calcutta)
Hội Thánh Chúa – Mi Trầm (ý: Nguyễn Cao Siêu)
Hừng đông (Tv. 118) – Mi Trầm
Kiện toàn luật xưa – Mi Trầm
Lên đền – Mi Trầm
Lời Chúa – Mi Trầm
Lời Chúa là đèn – Mi Trầm
Lời chúc tụng – Mi Trầm
Nào ta cùng đến – Mi Trầm
Nào ta hân hoan (Tv. 83) – Mi Trầm
Nào về đây – Mi Trầm
Nên một – Mi Trầm
Nên một trong Chúa – Mi Trầm
Niềm vui dâng cao – Mi Trầm
Ngay từ rạng đông (Tv. 62) – Mi Trầm
Ngày Chúa Nhật – Mi Trầm (ý: Nguyễn Cao Siêu)
Ngọc quý Nước Trời – Mi Trầm
Nguồn ánh sáng – Mi Trầm
Người công chính (Tv. 32) – Mi Trầm
Nguyện Ngài thương – Mi Trầm
Sinh trái thơm ngon – Mi Trầm
Ta cùng nhau – Mi Trầm
Ta hát – Mi Trầm
Tôi vui mừng – Mi Trầm
Từ rạng đông (Tv. 112) – Mi Trầm
Theo Chúa – Mi Trầm
Thực hành Lời Chúa – Mi Trầm
Vác Thánh giá – Mi Trầm
Vào đền thờ – Mi Trầm
Về nơi đây/1 – Mi Trầm
Xin mở cửa (Tv. 117) – Mi Trầm
Xin nâng con chỗi dậy – Mi Trầm
Xin nâng đỡ con – Mi Trầm (ý: Nguyễn Cao Siêu)
Yêu mến Chúa – Mi Trầm

 DÂNG LỄ. 

*
Bánh rượu – Mi Trầm
Con dâng lên Ngài – Mi Trầm
Con không có gì – Mi Trầm
Con tiến dâng – Mi Trầm
Con xin dâng – Mi Trầm
Con xin tiến dâng – Mi Trầm
Cùng tấm bánh – Mi Trầm
Cuộc đời hôm nay – Mi Trầm
Dâng lên Ngài – Mi Trầm
Dâng người Cha – Mi Trầm
Dâng những yếu hèn – Mi Trầm
Dâng tiến – Mi Trầm
Dâng tuổi xuân – Mi Trầm
Đây là bánh – Mi Trầm
Hai trái tim – Mi Trầm
Hãy dâng lên – Mi Trầm
Lao công – Mi Trầm
Lễ vật hòa bình – Mi Trầm
Lễ vật niềm tin – Mi Trầm
Lễ vật phục vụ – Mi Trầm
Lễ vật tình yêu – MI Trầm
Lễ vật thống hối – Mi Trầm
Lúa đơm bông – Mi Trầm
Nầy là tấm bánh – Mi Trầm
Tựa hạt miến – Mi Trầm
Thánh lễ tạ ơn – Mi Trầm (lời: Hồng Diễm)
Thân lúa miến – Mi Trầm
Trên dĩa thánh – Mi Trầm
Trên Thập giá – Mi Trầm
Về đi – Mi Trầm
Xin cho lời con – Mi Trầm
Xin dâng Chúa – Mi Trầm
Xin dâng lên/1 – Mi Trầm
Xin dâng lên/2 – Mi Trầm

CA NGUYỆN – HIỆP LỄ. 

*
Ai nghe Lời Chúa – Mi Trầm
Ai tách tôi – Mi Trầm
Ánh mắt của Chúa – Mi Trầm (lời: Ngọc Diệp)
Ánh sáng Chúa – Mi Trầm
Bài ca Đức Ái – Mi Trầm
Bánh thiêng liêng – Mi Trầm
Bánh trường sinh – Mi Trầm
Bao giờ gặp Ngài – Mi Trầm
Bát phúc – Mi Trầm
Cảm thồng – Mi Trầm
Con đã một đời – Mi Trầm
Con mong một điều – Mi Trầm
Con muốn – Mi Trầm
Con nguyện yêu Chúa – Mi Trầm
Con như đàn nai (Tv. 41) – Mi Trầm
Con phó mình cho Cha – Mi Trầm (ý: Charles de Foucauld)
Con sẵn sàng – Mi Trầm
Con tin Đức Kitô – Mi Trầm
Con vẫn tin Ngài – Mi Trầm
Con xin trao về Chúa – Mi Trầm
Còn tình nào lớn hơn – Mi Trầm
Công chính, chân thật – Mi Trầm
Cúi lạy Ngài – Mi Trầm
Cúi xin Ngài – Mi Trầm
Cuộc đời ôi đẹp sao – Mi Trầm
Chúa biến hình – Mi Trầm
Chúa biết rõ mọi điều – Mi Trầm
Chúa cấm con thất vọng – Mi Trầm (ý: Charles de Foucauld)
Chúa đã yêu con – Mi Trầm
Chúa gọi mời con đến – Mi Trầm
Chúa kêu gọi – Mi Trầm
Chúa là đường – Mi Trầm
Chúa là gia nghiệp (Tv. 15) – Mi Trầm
Chúa là hạnh phúc – Mi Trầm
Chúa là tình yêu – Mi Trầm
Chúa liên kết – Mi Trầm
Chúa nhân ái – Mi Trầm
Chúa ở bên con – Mi Trầm
Chúa rất nhân từ – Mi Trầm
Chúa sẽ đền bù – Mi Trầm (ý: Nguyễn Văn Độ)
Chúa sống trong con – Mi Trầm
Chúa sống trong tôi – Mi Trầm
Chúa vẫn thánh hóa – Mi Trầm
Chúa yêu ta – Mi Trầm
Chứng nhân – Mi Trầm (ý: Nguyễn Cao Siêu)
Dâng lời ca ngợi (Tv. 112) – Mi Trầm
Dù khi ăn khi uống – Mi Trầm
Đây Chiên Thiên Chúa – Mi Trầm
Đến với con – Mi Trầm
Đến với Người – Mi Trầm
Đến với Ta – Mi Trầm
Đi trên sóng nước – Mi Trầm
Đừng bỏ rơi – Mi Trầm
Đừng lo ngày mai – Mi Trầm
Đừng nghe suông – Mi Trầm
Đừng sợ – Mi Trầm
Đừng thất vọng – Mi Trầm
Đường dài nhất – Mi Trầm
Đường Thánh giá/1 – Mi Trầm (ý: Michel Quoist)
Đường Thánh giá/2 – Mi Trầm
Giáo lý mới – Mi Trầm
Hai người con – Mi Trầm
Hạnh phúc trần gian – Mi Trầm
Hãy cho đi – Mi Trầm
Hãy đến dự tiệc cưới – Mi Trầm
Hãy đến với Chúa – Mi Trầm (ý: Sévère de Thrace)
Hãy đi/1 – Mi Trầm
Hãy đón mời – Mi Trầm (ý: Cha Piô)
Hãy mở rộng tâm hồn – Mi Trầm
Hãy nên trọn lành – Mi Trầm
Hãy nói thật lòng – Mi Trầm
Hãy nhận mình – Mi Trầm
Hãy quỳ xuống – Mi Trầm
Hãy sống khiêm nhường – Mi Trầm
Hãy thắp lên – Mi Trầm
Hãy thờ lạy – Mi Trầm
Hãy vào cửa hẹp – Mi Trầm
Hồn con mong Ngài (Tv. 41) – Mi Trầm
Kinh hòa bình/1 – Mi Trầm
Kinh hòa bình/2 – Mi Trầm
Khí cụ bình an – Mi Trầm (ý: Thánh Phanxicô)
Lạy Chúa, con chẳng đáng – Mi Trầm
Lạy Chúa Giêsu – Mi Trầm
Lạy Chúa nhân từ – Mi Trầm (ý: Têrêxa Hài Đồng Giêsu)
Lòng mạnh tin – Mi Trầm
Lời của Chúa/1 – Mi Trầm
Lời Chúa/2 – Mi Trầm
Lời Ngài thánh hóa – Mi Trầm
Luật yêu thương – Mi Trầm
Lửa thiêng – Mi Trầm
Lương thực thiên thần – Mi Trầm
Matthêu người thu thuế – Mi Trầm
Muối và ánh sáng – Mi Trầm
Mười cô trinh nữ – Mi Trầm
Này Ngài đã đến – Mi Trầm
Nếu con có Đức Tin – Mi Trầm
Nếu không có Chúa – Mi Trầm
Nếu trong đời – Mi Trầm
Niềm vui – Mi Trầm (ý: Nguyễn Cao Siêu)
No ân tình Chúa – Mi Trầm
Nơi nào – Mi Trầm
Nước Trời lan rộng – Mi Trầm
Nương tựa Chúa (Tv. 117) – Mi Trầm
Ngài cho con – Mi Trầm
Ngài đến – Mi Trầm
Ngài là Đường – Mi Trầm
Ngài yêu thương con – Mi Trầm
Người đến/1 – Mi Trầm
Người đưa tôi đi (Tv. 22) – Mi Trầm
Người là Thiên Chúa – Mi Trầm
Người ở bên tôi – Mi Trầm
Người phụ nữ ngoại tình – Mi Trầm
Nhà xây trên đá – Mi Trầm
Như Manna – Mi Trầm
Như nai tìm suối (Tv. 41) – Mi Trầm
Những nén bạc – Mi Trầm
Những người làm vườn nho – Mi Trầm
Ôi thân phận người – Mi Trầm
Phải hy sinh – Mi Trầm
Rộng tình tha thứ – Mi Trầm
Sống hết tình – Mi Trầm
Sự yếu hèn của con – Mi Trầm
Tạ ơn – Mi Trầm
Tám mối phúc – Mi Trầm
Tay sạch lòng thanh – Mi Trầm
Tìm chính Chúa – Mi Trầm
Tìm Nước Chúa – Mi Trầm
Tìm Nhan Thánh Chúa – Mi Trầm
Tin nơi Chúa – Mi Trầm
Tin vào tình Chúa – Mi Trầm
Tình Chúa yêu thương – Mi Trầm
Tình Ngài thương con – Mi Trầm
Tình yêu Chúa – Mi Trầm (ý: Thánh Catarina Xiêna)
Tình yêu luôn cúi xuống – Mi Trầm (lời: Têrêxa Calcutta)
Tha thứ/1 – Mi Trầm
Tha thứ/2 – Mi Trầm (ý: Nguyễn Cao Siêu)
Thần khí và Sự sống – Mi Trầm (ý: Nguyễn Cao Siêu)
Thần tượng của con – Mi Trầm
Thầy là cây nho – Mi Trầm
Thiên Chúa của con – Mi Trầm (ý: Newman)
Trước khi – Mi Trầm (ý: Nguyễn Cao Siêu)
Văn minh tình thương – Mi Trầm
Xin ban Đức Tin – Mi Trầm (ý: Nguyễn Văn Siêu)
Xin ban thêm lòng tin – Mi Trầm
Xin cho con – Mi Trầm
Xin cho con dám – Mi Trầm
Xin đến với con/1 – Mi Trầm
Xin đến với con/2 – Mi Trầm
Xin giải thoát con – Mi Trầm
Xin giữ con – Mi Trầm (ý: Karl Rahner)
Xin nâng đỡ con – Mi Trầm (ý: Nguyễn Cao Siêu)
Xin Ngài – Mi Trầm
Xin Ngài nhìn đến (Tv. 79) – Mi Trầm
Xin Ngài thánh hóa – Mi Trầm
Xin tạ ơn – Mi Trầm
Yêu Chúa muôn màng – Mi Trầm (ý: Thánh Augustino)
Yêu thương – Mi Trầm

 KẾT LỄ. 

*
Bài ca phục vụ – Mi Trầm
Con Chúa bình an – Mi Trầm
Đi phục vụ – Mi Trầm
Lễ đã xong – Mi Trầm
Lễ hết – Mi Trầm
Tạ ơn Chúa – Mi Trầm
Thánh lễ cuộc đời – Mi Trầm
Xin dâng lời – Mi Trầm
Xin Ngài dạy con – Mi Trầm (lời: Thánh Inhaxiô)

MÙA VỌNG.

*
Đừng ngủ yên – Mi Trầm
Hãy sẵn sàng – Mi Trầm
Hãy sửa đường – Mi Trầm
Hỡi dân Xion – Mi Trầm
Lạy Chúa xin ngự đến – Mi Trầm
Mừng vui lên – Mi Trầm
Nào cùng vui lên – Mi Trầm
Nào hỡi dân Xion – Mi Trầm
Nào tỉnh thức – Mi Trầm
Ngày Chúa đến – Mi Trầm
Ôi Thiên Chúa của con – Mi Trầm
Tầng trời cao – Mi Trầm
Trong rừng sâu – Mi Trầm
Vui lên – Mi Trầm

MÙA GIÁNG SINH. 

*
Ba Vua – Mi Trầm
Chúa đến rồi – Mi Trầm
Chúng ta lên đường – Mi Trầm
Chuông mừng – Mi Trầm
Dâng lễ Giáng Sinh – Mi Trầm
Đây tin vui – Mi Trầm
Giáng Sinh về – Mi Trầm
Mục đồng ca – Mi Trầm
Mừng Giáng Sinh – Mi Trầm
Mừng vui lên/2 – Mi Trầm
Nào ta hòa ca – Mi Trầm
Niềm vui Giáng Sinh – Mi Trầm
Noel nay đã về – Mi Trầm
Noel về – Mi Trầm
Ngôi sao sáng – Mi Trầm
Nhìn ngôi sao – Mi Trầm
Nhìn sao đêm – Mi Trầm
Tâm tình hòa bình/1 – Mi Trầm
Tâm tình hòa bình/2 – Mi Trầm
Theo Ba Vua – Mi Trầm
Xin dâng lên – Mi Trầm

MÙA CHAY.  

*
Bụi tro – Mi Trầm
Các trẻ Do Thái – Mi Trầm
Con đắc tội – Mi Trầm
Chờ đến bao giờ – Mi Trầm
Chúa khát – Mi Trầm
Đau khổ của người tin – Mi Trầm
Đức Kitô hiến tế – Mi Trầm
Đức Kitô thánh hiến – Mi Trầm
Đừng cứng lòng nữa – Mi Trầm
Đừng xé áo – Mi Trầm
Hãy đổi đời – Mi Trầm
Hãy quay về/1 – Mi Trầm
Hãy quay về/2 – Mi Trầm
Hãy trở về/1 – Mi Trầm
Hãy trở về/2 – Mi Trầm
Hãy trở về/3 – Mi Trầm
Hãy trở về/4 – Mi Trầm
Hãy xé nát – Mi Trầm
Hãy xé tâm hồn/1 – Mi Trầm
Hãy xé tâm hồn/2 – Mi Trầm
Hoan hô con Vua Đavít – Mi Trầm
Lạy Đức Ki tô – Mi Trầm
Lửa Xôđôma – Mi Trầm
Mùa Chay – Mi Trầm
Mùa Chay 40 ngày – Mi Trầm
Nay con trở về – Mi Trầm
Ninivê, hãy trở về – Mi Trầm
Ngày nào ta bị treo lên – Mi Trầm
Ngày về – Mi Trầm
Phù hoa – Mi Trầm
Suy tôn Thánh giá – Mi Trầm
Tâm hồn trong trắng – Mi Trầm
Tội con – Mi Trầm
Thánh giá – Mi Trầm (ý: René Pageau)
Thân bụi tro – Mi Trầm 
Thời sám hối – Mi Trầm
Trái tim mới – Mi Trầm
Trái tim tinh tuyền – Mi Trầm
Trên con đường trở về – Mi Trầm
Trở về với Chúa – Mi Trầm
Xin dủ tình – Mi Trầm
Xin mở lượng từ bi – Mi Trầm
Xin rửa con – Mi Trầm
Xin thương xót – Mi Trầm

MÙA PHỤC SINH. 

*
Ca mừng Chúa phục sinh – Mi Trầm
Chúa đã phục sinh – Mi Trầm
Chúa đã sống lại/1 – Mi Trầm
Chúa đã sống lại/2 – Mi Trầm
Chúa đã sống lại/3 – Mi Trầm
Chúa sống lại – Mi Trầm
Hôm nay mừng Chúa lên trời – Mi Trầm
Kèn vang – Mi Trầm
Một ngày mới – Mi Trầm
Mừng vui lên – Mi Trầm
Nào cùng vui lên – Mi Trầm
Nầy Chúa đã sống lại – Mi Trầm
Thầy sẽ ở cùng các con – Mi Trầm

CHÚA BA NGÔI. 

*
Con tin mến – Mi Trầm
Nào ta đến/2 – Mi Trầm
Thiên Chúa Ba Ngôi – Mi Trầm
Vinh Danh Thiên Chúa Ba Ngôi – Mi Trầm

THÁNH THỂ – THÁNH TÂM.

*
Con quỳ đây – Mi Trầm
Chúa còn hấp hối – Mi Trầm
Chúa giang tay chờ – Mi Trầm
Dâng mình cho Thánh Tâm – Mi Trầm
Đây Trái Tim Chúa – Mi Trầm
Hãy đến tôn thờ – Mi Trầm
Lạy Trái Tim Chúa – Mi Trầm
Nào ta mau đến – Mi Trầm
Người ơi mau tới – Mi Trầm
Nhiệm tích Tình Yêu – Mi Trầm
Tình Chúa thương con – Mi Trầm
Thánh Tâm Chúa – Mi Trầm
Thánh Tâm Chúa Giêsu – Mi Trầm
Thinh lặng – Mi Trầm (ý: Nguyễn Cao Siêu)
Trái tim Chúa Giêsu – Mi Trầm
Trái tim Chúa mở ra – Mi Trầm
Về nơi đây/2 – Mi Trầm 
Vì chúng ta – Mi Trầm

CHÚA THÁNH THẦN.

*
Chúa Thánh Thần – Mi Trầm
Đoàn con hôm nay – Mi Trầm
Nầy Thần Linh Chúa – Mi Trầm
Nguyện xin Thánh Thần – Mi Trầm
Xin Ngài ngự đến – Mi Trầm

ĐỨC MẸ.

*
Bên Mẹ – Mi Trầm
Cầu cho Giáo phận – Mi Trầm
Con đến với Mẹ – Mi Trầm
Con đến xin Mẹ – Mi Trầm
Đức Mẹ phù hộ – Mi Trầm
Hãy ngước trông lên Mẹ – Mi Trầm
Kính chào – Mi Trầm
Kính chào Bà – Mi Trầm (ý: Thánh Phanxicô)
Kính chào Đức Nữ Vương – Mi Trầm
Kính chào Mẹ – Mi Trầm
Lạy Mẹ Maria – Mi Trầm
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh – Mi Trầm
Lòng Mẹ từ nhân – Mi Trầm
Lời kinh Mân Côi – Mi Trầm
Mẹ Chúa Trời – Mi Trầm
Mẹ Hằng Cứu Giúp – Mi Trầm
Mẹ hiệp thông cứu chuộc – Mi Trầm
Mẹ La Vang – Mi Trầm
Mẹ lên đường – Mi Trầm (ý: Nguyễn Cao Siêu)
Mẹ Mân Côi – Mi Trầm
Mẹ ơi con xin đến – Mi Trầm
Mẹ TàPao – Mi Trầm
Mẹ về trời – Mi Trầm
Mẹ Vô Nhiễm/1 – Mi Trầm
Mẹ Vô Nhiễm, Mẹ Giáo Phận – Mi Trầm
Mừng vui lên/3 – Mi Trầm
Ngày Mẹ lên trời – Mi Trầm
Xin vâng/1 – Mi Trầm
Xin vâng/2 – Mi Trầm
Xin vâng/3 – Mi Trầm
Xin vâng/4 – Mi Trầm
Xin vâng/5 – Mi Trầm
Xin vâng như Mẹ – Mi Trầm

CÁC THÁNH.

*
Bài ca Cêcilia – Mi Trầm
Cành thiên tuế – Mi Trầm
Công đức Tiền nhân – Mi Trầm
Đoàn người anh dũng – Mi Trầm
Giáo Hội hân hoan – Mi Trầm
Gioan Bosco – Mi Trầm
Hài nhi hỡi (Thánh Gioan Tẩy giả) – Mi Trầm
Lạy Cha Giuse – Mi Trầm
Lạy Thánh Giuse – Mi Trầm
Mônica, Người Mẹ gương mẫu – Mi Trầm
Mừng Các Thánh – Mi Trầm
Mừng Têrêxa – Mi Trầm
Mừng Thánh Tông đồ – Mi Trầm
Nào ta đến/1 – Mi Trầm
Niềm tin kiên cường – Mi Trầm
Phêrô con là Đá – Mi Trầm
Phêrô, Phaolô – Mi Trầm
Tụng ca Têrêxa – Mi Trầm
Thánh Anna (26/07) – Mi Trầm
Thánh Giuse – Mi Trầm
Thánh Giuse/1 – Mi Trầm
Thánh Giuse/2 – Mi Trầm
Thánh Giuse, bạn Đức Nữ Trinh – Mi Trầm
Thánh hóa gia đình – Mi Trầm
Thánh Phanxicô Átxidi (04/10) – Mi Trầm
Thánh Phanxicô Xaviê (03/12) – Mi Trầm
Theo Chúa Kitô – Mi Trầm
Vì một niềm tin – Mi Trầm
Xin Thánh Cả Giuse – Mi Trầm

CHA MẸ.

*
Cám ơn Cha Mẹ – Mi Trầm
Có Cha có Mẹ – Mi Trầm
Con dâng – Mi Trầm
Công ơn Cha Mẹ – Mi Trầm
Lao công – Mi Trầm
Nào ta đến – Mi Trầm
Nhớ về Tổ Tiên – Mi Trầm
Phận làm con – Mi Trầm
Tình Mẹ bao la – Mi Trầm
Thánh hóa gia đình – Mi Trầm
Trái tim người Mẹ – Mi Trầm
Trước ảnh Cha – Mi Trầm
Trước ảnh Mẹ/1 – Mi Trầm
Trước ảnh Mẹ/2 – Mi Trầm
Trước ảnh Tổ Tiên – Mi Trầm
Xin cho gia đình – Mi Trầm
Yêu Cha mến Mẹ – Mi Trầm

CẦU HỒN.

*
Bụi tro – Mi Trầm
Con xin dâng/2 – Mi Trầm
Cuộc đời trần gian – Mi Trầm
Đời qua mau – Mi Trầm
Hãy nhìn cuộc đời – Mi Trầm
Lạy Chúa con nâng linh hồn – Mi Trầm
Mặt đối mặt – Mi Trầm (ý: R. Tagore)
Mẹ luyện hình/1 – Mi Trầm
Mẹ luyện hình/2 – Mi Trầm
Ngày ấy – Mi Trầm
Ngày mai đó – Mi Trầm
Nghĩa đường Phục Sinh – Mi Trầm
Người ra đi – Mi Trầm
Người thân khuất bóng – Mi Trầm
Rồi một ngày mai – Mi Trầm
Từ vực sâu – Mi Trầm
Xin cho các linh hồn – Mi Trầm
Xin Chúa thương/1 – Mi Trầm
Xin Chúa thương/2 – Mi Trầm
Xin tiễn biệt – Mi Trầm
Xin vĩnh biệt – Mi Trầm

TẬN HIẾN.

*
LINH MỤC.
*
Cầu cho Linh mục
Con biết rõ
Con dâng
Con hãy tin
Con là Linh mục
Dâng lễ đầu mùa (thơ: Hải Hồ)
Hồng ân bao la (lời: Trầm Thiên Thu)
Linh mục còn cần hay không
Linh mục là Đức Kitô khác
Linh mục một huyền nhiệm (thơ: Xuân Ly Băng)
Linh mục, người của Chúa
Linh mục Thượng tế
Lòng hân hoan
Nữ vương Linh mục
Sống nghèo như Chúa
Từ đây con là Linh mục
Từ nay con là Linh mục
Thánh hóa Linh mục
Thánh lễ đầu tiên/1
Thánh lễ đầu tiên/2
Thân phận thấp hèn
Thừa sai của Lòng Thương Xót
Xin cho Linh mục
Xin sai con đi
*
NỮ TU.
*
Chúa cất tiếng gọi con
Đức Kitô chịu đóng đinh
Đường Thánh giá/1
Lời khấn nguyện (lời: Lữ Hành)
Mơ về nhà Chúa (lời: Lữ Hành)
Mười cô trinh nữ (Mt 25,1-13)
Niềm vui đời thánh giá
Niềm vui thánh hiến (lời: Bạch Thảo)
Ngày ân thánh (lời: Bạch Thảo)
Tình yêu Thiên Chúa (lời: Thu Hương)
Thánh giá vinh quang (lời: Thu Hương)
Vui lên
*
Bài ca phục vụ
Con muốn
Con phó mình cho Cha (ý: Charles de Foucauld)
Con thưa cùng Chúa
Con xin ca khen
Con xin đến
Con xin tạ ơn Ngài
Chính Chúa chọn con
Chúa đã chọn con (lời: Lữ Hành)
Chúa là gia nghiệp (Tv. 15)
Chúa muốn con làm gì
Đường Thánh giá/1 – Mi Trầm (ý: Michel Quoist)
Hai mươi lăm năm
Hạnh phúc (lời: Hải Hồ)
Hiến lễ đời con (lời: Diệp Liên)
Lời khấn nguyện – Mi Trầm
Một điều tôi kiếm
Nào ta ra đi
Này con xin đến
Niềm vui đời Thánh giá – Mi Trầm
Ngày ân thánh – Mi Trầm (lời: Bạch Thảo)
Phúc thay (Tv. 83)
Tình yêu Chúa thúc bách – Mi Trầm
Tình yêu Thiên Chúa – Mi Trầm
Từ nay – Mi Trầm
Thánh giá vinh quang – Mi Trầm
Vui lên – Mi Trầm
Xin cảm tạ (lời: Bạch Thảo)
Xin giữ con (ý: Karl Rahner)
Xin Ngài dạy con (lời: Thánh Inhaxiô)

LINH MỤC.

*
Cầu cho Linh mục
Con hãy tin
Chính Chúa chọn con
Linh mục Thượng tế
Nữ vương Linh mục (ý: Lm. Nguyễn Văn Cao)
Từ đây con là Linh mục
Từ nay
Thánh hóa Linh mục
Xin cho Linh mục
Xin sai con đi

TRUYỀN GIÁO.

*
Con muốn làm chứng nhân
Đẹp thay
Đi, ta đi
Hãy đi/2
Kìa đồng lúa (Mt 9,36 – 10,8)
Là Tông đồ (Mt 10,16-25)
Nào đứng lên
Người sai tôi đi
Người Tông đồ
Ơn gọi của ta
Tông đồ
Vinh quang những bước chân

HÔN PHỐI.

*
Cuộc tình đã nên duyên
Cuộc tình nay đã nên duyên (lời: Xuân Đàn)
Cuộc tình xưa
Cho tình yêu tỏa sáng (lời: Kim Ân & Thanh Liên)
Dâng Mẹ lứa đôi
Đôi lứa nguyện cầu (lời: Trầm Thiên Thu)
Đôi tim hẹn ước (lời: Trầm Thiên Thu)
Đường vào tình yêu
Hạnh phúc
Hạnh phúc cho nhau (lời: Đinh Công Lý)
Hãy giữ lời thề
Hôn ước
Lễ dâng hôm nay
Một ngày hạnh phúc (lời: Nguyễn Ngọc Tiến)
Này đây
Nguyện Chúa Ít-ra-en
Tình ca dâng Mẹ
Tình yêu
Tình yêu gọi mời
Xin cho hai trái tim
Xin cho tình con (lời: Nhật Minh)
Xin dâng tình yêu (lời: Xuân Đàn)

THIẾU NHI.

*
Thánh lễ dành cho trẻ em
*
Ai tự hạ (ý: Tv. 130)
Bé thơ ơi/1
Bé thơ ơi/2
Cám ơn
Con biết dâng gì
Con chào Chúa con về
Con chắp tay
Con đến với Chúa
Con đường thơ ấu (ý: Têrêxa HĐGS)
Con không có gì/2
Con mong ước
Con tạ ơn
Cứ để trẻ nhỏ (Mt 19,13-15)
Chẳng dám tự cao (Tv. 130)
Chúa đem lại niềm vui (ý: Lm. Nguyễn Cao Siêu)
Chúa gọi con
Chúa Giê su và trẻ nhỏ (Mt 10,13-15)
Chúa yêu con (ý: René Pageau)
Chung nhịp bước (lời: Ngô Đình San)
Dâng Chúa mùa hè
Dâng về Cha
Đoàn con
Hãy đến đây (Tv. 94)
Hôm nay Trung Thu
Này con đến
Này con đến đây
Này đoàn con bé thơ
Này đoàn em bé
Nếu anh em (ý: Tv. 130)
Niềm vui lớn lao
Nước Trời cho trẻ thơ
Rước Chúa lần đầu/1
Rước Chúa lần đầu/2
Thân xác con
Trung Thu về
Vị Thánh nhỏ (ý: Thánh Têrêxa HĐGS)
Với bước chân bé nhỏ
Xin đến với con

XUÂN.

*
Mùa xuân đã về đây
Mùa xuân đến đây rồi
Mùa xuân nay đã về
Muôn ánh thiều quang
Xin ơn bình an
Xuân đã về đây
Xuân đến đây rồi
Xuân nay đã về
Xuân về đây
Xuân về trong tiếng ca

NHẠC SINH HOẠT.

*
Con có một Tổ quốc (ý: HY. Nguyễn Văn Thuận)
Cha đã đi (ý: HY. Nguyễn Văn Thuân)
Đức tin các Danh nhân
Giới trẻ Phan Sinh
Vui mừng và Hy vọng (ý: Phan Văn Hiền)

______________________________________________

THÁNH CA THEO NHẠC SĨ (PDF.)

*

Trên 1000 Ca khúc.


Trên 500 Ca khúc.
.


Trên 300 Ca khúc.
.


Trên 200 Ca khúc.
.


Trên 100 Ca khúc.
.


Trên 50 Ca khúc.
.


Trên 25 Ca khúc.
.

 

3 thoughts on “*Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

  3. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s