*Nhạc sĩ Bùi Ninh (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NHẬP LỄ

*

ĐÁP CA

*
Ai ra đi (Tv. 125) – Lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam
Ai sẽ được vào (Tv. 14) – Chúa Nhât 16 Thường Niên/A
Ai sẽ được vào (Tv. 14) – Chúa Nhật 22 Thường Niên/B
Ai sẽ được vào (Tv. 14) – Lễ Thánh Nam Nữ
Ai sống đời công chính (Tv. 49) – Chúa Nhật 10 Thường Niên/A
Ánh tôn nhan (Tv. 4) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/B
Ân tình Thiên Chúa (Tv. 102) – Lễ Thánh Tâm
Ban ngai vàng (Tv. 131) – Lễ Thánh Gioakim & Anna
Báo Tin Mừng (Tv. 116) – Chúa Nhật 9 Thường Niên/C
Báo Tin Mừng (Tv. 116) – Chúa Nhật 21 Thường Niên/C
Báo Tin Mừng (Tv. 116) – Lễ Thánh Mục Tử
Báo Tin Mừng (Tv. 116) – Lễ Thánh Phaolô Trở Lại
Báo Tin Mừng (Tv. 116) – Lễ Thánh Tôma Tông Đồ
Báo Tin Mừng (Tv. 116) – Lễ Thêm Sức
Báo Tin Mừng (Tv. 116) – Lễ Truyền Chức
Báo Tin Mừng (Tv. 116) – Lễ Truyền Giáo
Bờ sông Babylon (Tv. 36) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay/B
Bởi vì Chúa (Tv. 129) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/A
Bởi vì Chúa (CN 10 TN B – Tv. 129) – Chúa Nhật 10 Thường Niên/B
Ca ngợi tình Chúa 1 (Tv. 88) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/B
Ca ngợi tình Chúa 2 (CN 13 TN A -Tv. 88) – Chúa Nhật 13 Thường Niên/A
Ca ngợi tình Chúa 3 (Tv. 88) – Vọng Giáng Sinh
Ca ngợi tình Chúa 4 (Tv. 88) – Lễ Thánh Marcô
Ca ngợi tình Chúa 5 (Tv. 88) – Lễ Truyền Chức
Ca ngợi tình Chúa 5 (Tv. 88) – Thứ Năm Tuần Thánh (Lễ Truyền Dầu)
Ca ngợi tình Chúa 6 (Tv. 88) – Lễ Thánh Mục Tử
Con là Thượng tế (Tv. 109) – Lễ Mình Máu Thánh/C
Con là Thượng tế (Tv. 109) – Lễ Thánh Mục Tử
Con là Thượng tế (Tv. 109) – Lễ Truyền Chức
Con nâng chén/1 (Tv. 115) – Thứ Năm Tuần Thánh
Con nâng chén 2 (Tv. 115) – Lễ Truyền Chức
Con nâng tâm hồn/1 (Tv. 24) – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng/C
Con nâng tâm hồn/2 (Tv. 24) – Lễ Cầu Hồn
Con ngước nhìn (Tv. 122) – Chúa Nhật 14 Thường Niên/B
Con nguyện cầu (Tv. 68) – Chúa Nhật 15 Thường Niên/C
Con sẽ trỗi dậy (Tv. 50) – Chúa Nhật 24 Thường Niên/C
Con xin phó thác 1 (Tv. 30) – Lễ kính Thánh Gia
Con xin phó thác 1 (Tv. 30) – Thứ Sáu Tuần Thánh
Con xin phó thác 2 (Tv. 30) – Lễ Thánh Stêphanô
Con xin phó thác 2 (Tv. 30) – Lễ Thánh Tử Đạo
Cùng mừng hát (Tv. 15) – Vọng Phục Sinh (Bài 2)
Cùng nhau loan báo (Tv. 95) – Chúa Nhật 2 Thường Niên/C
Cùng nhau loan báo (Tv. 95) – Lễ Thánh Đaminh
Cùng tạ ơn 1 (Tv. 135) – Lễ Tạ Ơn
Cùng tạ ơn 1 (Tv. 135) – Lễ Tất Niên
Cùng tạ ơn 2 (Tv. 135) – Lễ Tết Trung Thu
Chốn con náu thân (Tv. 31) – Chúa Nhật 6 Thường Niên/B
Chờ đợi Chúa (Tv. 129) – Lễ Cầu Hồn
Chúa biểu dương 1 (Tv. 97) – Chúa Nhật 6 Phục Sinh/B
Chúa biểu dương 1 (Tv. 97) – Chúa Nhật 28 Thường Niên/C
Chúa biểu dương 2 (Tv. 97) – Cung hiến Thánh đường Phêrô-Phaolô
Chúa biểu dương 2 (Tv. 97) – Lễ Thánh Barnabê
Chúa dưỡng nuôi (Tv. 77) – Chúa Nhật 18 Thường Niên/B
Chúa đã cứu tôi (Tv. 33) – Lễ Thánh Tử Đạo
Chúa đặt ngai báu (Tv. 102) – Chúa Nhật 7 Phục Sinh/B
Chúa là sức mạnh (Tv. 17) – Chúa Nhật 31 Thường Niên/B
Chúa mở tay ban 1 (Tv. 144) – Chúa Nhật 17 Thường Niên/B
Chúa mở tay ban 2 (Tv. 144) – Chúa Nhật 18 Thường Niên/A
Chúa ngự đến (Tv. 97) – Chúa Nhật 33 Thường Niên/C
Chúa ở gần (Tv. 144) – Chúa Nhật 25 Thường Niên/A
Chúa tha thứ (Tv. 31) – Chúa Nhật 11 Thường Niên/C
Chúa thương đáp lại (Tv. 137) – Chúa Nhật 17 Thường Niên/C
Chúc tụng Chúa – Lễ Chúa Ba Ngôi
Chúc tụng danh Chúa 1 (Tv. 144) – Chúa Nhật 14 Thường Niên/A
Chúc tụng danh Chúa 1 (Tv. 144) – Chúa Nhật 31 Thường Niên/C
Chúc tụng danh Chúa 2 (Tv. 144) – Lễ Tạ Ơn
Chúc tụng danh Chúa 3 (Tv. 144) – Chúa Nhật 5 Phục Sinh/C
Dò lòng con (Tv. 70) – Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Dòng dõi chính nhân (Tv. 23) – Lễ Các Thánh
Dòng dõi chính nhân (Tv. 23) – Lễ Khấn Dòng
Dòng dõi Người (Tv. 88) – Lễ Thánh Giuse
Duy nơi Chúa Trời (Tv. 61) – Chúa Nhật 8 Thường Niên/A
Đá góc tường (Tv. 117) – Chúa Nhật 4 Phục Sinh/B
Đàn ca kính Ngài 1 (Tv. 137) – Chúa Nhật 5 Thường Niên/C
Đàn ca kính Ngài 2 (Tv. 137) – Lễ Tổng Lãnh Thiên Thần
Đàn hát lên (Tv. 80) – Chúa Nhật 9 Thường Niên/B
Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay/A
Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22) – Chúa Nhật 4 Phục Sinh/A
Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22) – Chúa Nhật 16 Thường Niên/B
Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22) – Chúa Nhật 28 Thường Niên/A
Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22) – Lễ Cầu Hồn
Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22) – Lễ Chúa Ki tô Vua/A
Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22) – Lễ Rửa Tội
Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22) – Lễ Thánh Mục Tử
Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22) – Lễ Thánh Tâm/C
Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22) – Lễ Tông Tòa Phêrô
Đấng từ bi nhân hậu 1 (Tv. 102) – Chúa Nhật 3 Mùa Chay/C
Đấng từ bi nhân hậu 2 (Tv. 102) – Chúa Nhật 7 Thường Niên/A
Đấng từ bi nhân hậu 2 (Tv. 102) – Chúa Nhật 7 Thường Niên/C
Đấng từ bi nhân hậu 2 (Tv. 102) – Chúa Nhật 8 Thường Niên/B
Đấng từ bi nhân hậu 3 (Tv. 102) – Chúa Nhật 24 Thường Niên/A
Đây là ngày (CN PS – Tv. 117) – Bùi Ninh (ĐC)
Đức Vua vinh hiển (CN 4 MV A-Tv. 23) – Bùi Ninh (ĐC)
Đường lối của Chúa (CN 1 MC B – Tv. 24) – Bùi Ninh (ĐC)
Đường lối trường sinh (CN 3 PS A – Tv. 15) – Bùi Ninh (ĐC)
Giêrusalem ơi (Tv. 147) – Lễ Mình Máu Thánh/A
Giới răn Ngài (Tv. 18) – Chúa Nhật 26 Thường Niên/B
Giữa công hội – Chúa Nhật 5 Phục Sinh/B
Hạnh phúc thay (CN 33 TN A – Tv. 127) – Bùi Ninh (ĐC)
Hạnh phúc thay (Lễ Hôn phối – Tv. 127) – Bùi Ninh (ĐC)
Hạnh phúc thay (Lễ Mồng 2 Tết – Tv. 127) – Bùi Ninh (ĐC)
Hạnh phúc thay (Lễ Thánh Gia Thất – Tv. 127) – Bùi Ninh (ĐC)
Hạnh phúc thay (Lễ Thánh Nam Nữ – Tv. 127) – Bùi Ninh (ĐC)
Hạt giống Lời Chúa (CN 15 TN A – Tv. 64) – Bùi Ninh (ĐC)
Hãy cảm tạ Chúa 1 (CN 2 PS A – Tv. 117) – Bùi Ninh (ĐC)
Hãy cảm tạ Chúa 2 (CN 2 PS B – Tv. 117) – Bùi Ninh (ĐC)
Hãy cảm tạ Chúa 3 (CN 2 PS C – Tv. 117) – Bùi Ninh (ĐC)
Hãy chúc tụng (CN 05 TN B – Tv. 146) – Bùi Ninh (ĐC)
Hãy dâng Chúa (Lễ Chúa chịu phép rửa – Tv. 28) – Bùi Ninh (ĐC)
Hãy đến đây (CN 3 MC A – Tv. 94) – Bùi Ninh (ĐC)
Hãy đến đây (CN 04 TN B – Tv. 94) – Bùi Ninh (ĐC)
Hãy đến đây (CN 18 TN C – Tv. 94) – Bùi Ninh (ĐC)
Hãy đến đây (CN 27 TN C – Tv. 94) – Bùi Ninh (ĐC)
Hãy đến nếm thử 1 (CN 4 MC C – Tv. 133) – Bùi Ninh (ĐC)
Hãy hát lên (Lễ Mẹ Vô Nhiễm – Tv. 97) – Bùi Ninh (ĐC)
Hãy mừng vui 2 (Vọng Phục Sinh, bài 5 – Is. 12) – Bùi Ninh (ĐC)
Hãy nếm thử 2 (CN 19 TN B – Tv. 33) – Bùi Ninh (ĐC)
Hãy nếm thử 2 (Lễ Hôn phối – Tv. 33) – Bùi Ninh (ĐC)
Hãy nếm thử 2 (Lễ Khấn dòng – Tv. 33) – Bùi Ninh (ĐC)
Hãy nếm thử 2 (Lễ Thánh Nam Nữ – Tv. 33) – Bùi Ninh (ĐC)
Hãy nếm thử 3 (CN 20 TN B – Tv. 33) – Bùi Ninh (ĐC)
Hãy nếm thử 4 (CN 21 TN B – Tv. 33) – Bùi Ninh (ĐC)
Hãy ngợi khen Chúa (CN 23 TN B – Tv. 145) – Bùi Ninh (ĐC)
Hãy ngợi khen Chúa (CN 26 TN C – Tv. 145) – Bùi Ninh (ĐC)
Hãy ngợi khen Chúa (CN 32 TN B – Tv. 145) – Bùi Ninh (ĐC)
Hãy nhớ (Lễ Suy tôn Thánh Giá – Tv. 96) – Bùi Ninh (ĐC)
Hãy tạ ơn Chúa (Vọng Phục Sinh, sau Thánh Thư – Tv. 117) – Bùi Ninh (ĐC)
Hãy tới hòa lời 1 (Lễ Tạ ơn – Tv. 112) – Bùi Ninh (ĐC)
Hãy tới hòa lời 2 (CN 25 TN C – Tv. 112) – Bùi Ninh (ĐC)
Hãy tới hòa lời 2 (Lễ Đức Mẹ – Tv. 112) – Bùi Ninh (ĐC)
Hãy tới hòa lời 2 (Lễ Tạ ơn – Tv. 112) – Bùi Ninh (ĐC)
Hãy vui mừng 1 (CN 3 MV C) – Bùi Ninh (ĐC)
Hãy vui mừng 1 (Lễ Mẹ Thăm Viếng – Is 12) – Bùi Ninh (ĐC)
Hãy vui mừng 2 (Lễ Thánh Tâm B – Is. 12) – Bùi Ninh (ĐC)
Hoan hô Đức Vua (Rước Lá 1 – Tv. 23) – Bùi Ninh (ĐC)
Hòm bia uy nghi (Lễ vọng Đức Mẹ lên trời – Tv. 131) – Bùi Ninh (ĐC)
Hồn con khát Chúa 1 (CN 12 TN C – Tv. 62) – Bùi Ninh (ĐC)
Hồn con khát Chúa 1 (CN 22 TN A – Tv. 62) – Bùi Ninh (ĐC)
Hồn con khát Chúa 1 (Lễ Cầu hồn – Tv. 62) – Bùi Ninh (ĐC)
Hồn con khát Chúa 1 (Lễ Khấn dòng – Tv. 62) – Bùi Ninh (ĐC)
Hồn con khát Chúa 1 (Lễ Rửa tội – Tv. 62) – Bùi Ninh (ĐC)
Hồn con khát Chúa 1 (Lễ Thánh Maria Madalena – Tv. 62) – Bùi Ninh (ĐC)
Hồn con khát Chúa 2 (CN 32 TN A – Tv. 62) – Bùi Ninh (ĐC)
Huấn lệnh của Chúa (CN 17 TN A – Tv. 118) – Bùi Ninh (ĐC)
Khi gian nan (CN 1 MC C – Tv. 90) – Bùi Ninh (ĐC)
Khi gian nguy (Lễ Thiên Thần hộ thủ – Tv. 90) – Bùi Ninh (ĐC)
Lễ Chúa Thánh Thần (Ca tiếp liên Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống) – Bùi Ninh (ĐC)
Lễ dâng Mùa Vọng – Bùi Ninh (MV)Lề luật Chúa (CN 3 MC B – Tv. 18) – Bùi Ninh (ĐC)
Lề luật Chúa (Dịp Tĩnh tâm – Tv. 18) – Bùi Ninh (ĐC)
Lề luật Chúa (Vọng Phục Sinh, bài 6 – Tv. 18) – Bùi Ninh (ĐC)
Lòng con đâu dám (CN 31 TN A – Tv. 130) – Bùi Ninh (ĐC)
Lòng con đâu dám (Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng – Tv. 130) – Bùi Ninh (ĐC)
Lời của Chúa (CN 03 TN C – Tv. 18) – Bùi Ninh (ĐC)
Luôn vui bước (CN 2 MC B – Tv. 115) – Bùi Ninh (ĐC)
Magnificat 1 (CN 3 MV B) – Bùi Ninh (ĐC)
Magnificat 2 (Lễ Đức Mẹ – Lc 1) – Bùi Ninh (ĐC)
Magnificat 2 (Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Lc 1) – Bùi Ninh (ĐC)
Một bài ca mới (CN 29 TN A – Tv. 95) – Bùi Ninh (ĐC)
Một nguồn ánh sáng (Tv. 111) – Chúa Nhật 5 Thường Niên/A
Mừng Thiên Chúa (Tv. 46) – Lễ Chúa Lên Trời
Mừng vui lên 1 (Tv. 96) – Lễ Thánh Gioan Tông Đồ
Mừng vui lên 2 (Tv. 96) – Chúa Nhật 7 Phục Sinh/C
Mừng vui lên 3 (Tv. 96) – Lễ Chúa Hiển Dung
Nào cùng nhau (Tv. 94) – Cung Hiến Thánh Đường
Nào hãy vui mừng (Tv. 67) – Chúa Nhật 22 Thường Niên/C
Nào tôn nương 1 (Tv. 44) – Lễ Đức Mẹ Lên Trời
Nào tôn nương 2 (Tv. 44) – Lễ Đức Mẹ
Nào tôn nương 2 (Tv. 44) – Lễ Khấn Dòng
Nào tôn nương 2 (Tv. 44) – Lễ Thánh Trinh Nữ
Này con xin đến 1 (Tv. 39) – Chúa Nhật 2 Thường Niên/A
Này con xin đến 1 (Tv. 39) – Chúa Nhật 2 Thường Niên/B
Này con xin đến 2 (Tv. 39) – Lễ Truyền Tin
Này con xin đến 3 (Tv. 39) – Lễ Khấn Dòng
Này con xin đến 3 (Tv. 39) – Lễ Ơn Thiên Triệu
Này hôm nay (GS rạng đông-Tv. 96) – Bùi Ninh (ĐC)
Nếu Chúa (Khi bị bách hại – Tv. 123) – Bùi Ninh (ĐC)
Nếu Chúa (Lễ Thánh Anh Hài – Tv. 123) – Bùi Ninh (ĐC)
Nếu Chúa (Lễ Thánh Tử đạo – Tv. 123) – Bùi Ninh (ĐC)
No say tình Chúa (CN 28 TN B – Tv. 89) – Bùi Ninh (ĐC)
Nơi nương thân (CN 23 TN C – Tv. 89) – Bùi Ninh (ĐC)
Ngàn dân hỡi (Tv. 66) – Chúa Nhật 6 Phục Sinh/C
Ngàn dân hỡi (Tv. 66) – Chúa Nhật 20 Thường Niên/A
Ngàn dân hỡi (Tv. 66) – Lễ Truyền Giáo
Ngày hôm nay (Tv. 96) – Lễ Giáng Sinh (Rạng đông)
Ngợi khen danh Ngài (Tv. 64) – Lễ Tất Niên
Ngợi mừng Chúa – Ca tiếp liên Lễ Phục Sinh
Nguồn ánh sáng 1 (Tv. 26) – Chúa Nhật 2 Mùa Chay/C
Nguồn ánh sáng 2 (Tv. 26) – Chúa Nhật 3 Thường Niên/A
Nguồn ánh sáng 2 (Tv. 26) – Lễ Rửa Tội
Nguồn ánh sáng 3 (Tv. 26) – Chúa Nhật 7 Phục Sinh/A
Nguồn ánh sáng 4 (Tv. 26) – Lễ Cầu Hồn
Nguyện Chúa 1 (Tv. 50) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/B
Nguyện Chúa 2 (Tv. 50) – Vọng Phục Sinh (Bài 7)
Nguyện Chúa thương (Tv. 127) – Chúa Nhật 27 Thường Niên/B
Nguyện xin Thiên Chúa (Tv. 66) – Lễ Mẹ Thiên Chúa
Nguyện xót thương (Tv. 50) – Chúa Nhật 1 Mùa Chay/A
Nguyện xót thương (Tv. 50) – Lễ Tro
Người là ai (Tv. 23) – Lễ Đức Mẹ Dâng Con
Người nghèo kêu xin (Tv. 33) – Chúa Nhật 30 Thường Niên/C
Nhìn tầng trời (Tv. 8) – Lễ Chúa Ba Ngôi
Nhìn tầng trời (Tv. 8) – Lễ Rửa Tội
Nhìn tầng trời (Tv. 8) – Lễ Tân Niên
Ôi Thiên Chúa (Tv. 21) – Chúa Nhật Lễ Lá
Ôi thú vị thay (Tv. 91) – Chúa Nhật 8 Thường Niên/C
Ôi thú vị thay (Tv. 91) – Chúa Nhật 11 Thường Niên/B
Ơn cứu độ (Tv. 97) – Lễ Giáng Sinh (Ban Ngày)
Ơn phù trợ (Tv. 120) – Chúa Nhật 29 Thường Niên/C
Ơn phù trợ (Tv. 120) – Lễ Giao Thừa
Phàm nhân nhận biết (Lễ Thánh Batôlômêô – Tv. 144) – Bùi Ninh (ĐC)
Phàm nhân nhận biết (Lễ Thánh Luca – Tv. 144) – Bùi Ninh (ĐC)
Phần gia nghiệp 1 (Lễ Ơn Thiên triệu – Tv. 15) – Bùi Ninh (ĐC)
Phần gia nghiệp 1 (Lễ Thánh Mục tử – Tv. 15) – Bùi Ninh (ĐC)
Phần gia nghiệp 1 (Lễ Thánh Nam Nữ – Tv. 15) – Bùi Ninh (ĐC)
Phần gia nghiệp 2 (CN 13 TN C – Tv. 15) – Bùi Ninh (ĐC)
Phán quyết Ngài (Lễ Thánh Tiến sĩ – Tv. 18) – Bùi Ninh (ĐC)
Phán quyết Ngài (Lễ Trao kinh Tin Kính – Tv. 18) – Bùi Ninh (ĐC)
Phúc cho những ai (CN 06 TN C – Tv. 1) – Bùi Ninh (ĐC)
Phúc cho những ai (Lễ Thánh Nam Nữ – Tv. 1) – Bùi Ninh (ĐC)
Sứ Thần của Chúa (Tv. 32) – Lễ Thánh Phêrô & Phaolô
Tìm đến nương nhờ 1 (Tv. 70) – Chúa Nhật 4 Thường Niên/C
Tìm đến nương nhờ 1 (Tv. 70) – Lễ Thánh Gioan B Tử Đạo
Tìm đến nương nhờ 2 (Tv. 70) – Lễ Thánh Gioan B Tử Đạo
Tìm đến nương nhờ 2 (Tv. 70) – Lễ Vọng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Tình thương Chúa (Tv. 32) – Vọng Phục Sinh (Bài 1)
Toàn địa cầu (Tv. 71) – Lễ Cầu Hòa Bình
Toàn địa cầu (Tv. 71) – Lễ Hiển Linh
Toàn thể địa cầu (Tv. 99) – Chúa Nhật 1 Thường Niên/A
Toàn thể địa cầu (Tv. 99) – Chúa Nhật 4 Phục Sinh/C
Toàn trái đất (Tv. 65) – Chúa Nhật 6 Phục Sinh/A
Toàn trái đất (Tv. 65) – Chúa Nhật 14 Thường Niên/C
Tôi sẽ bước đi (Tv. 114) – Chúa Nhật 24 Thường Niên/B
Tuân giữ luật Chúa (Tv. 118) – Chúa Nhật 6 Thường Niên/A
Thật hạnh phúc 1 (Tv. 32) – Chúa Nhật 19 Thường Niên/C
Thật hạnh phúc 2 (Tv. 32) – Lễ Chúa Ba Ngôi/B
Thật là hạnh phúc (Tv. 111) – Lễ Thánh Nam Nữ
Thật là hạnh phúc 1 (Tv. 111) – Lễ Hôn phối
Thật là hạnh phúc 3 (Tv. 111) – Lễ Thánh Laurensô
Thật mừng vui (Tv. 125) – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng/C
Thật mừng vui (Tv. 125) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/C
Thật mừng vui (Tv. 125) – Chúa Nhật 30 Thường Niên/B
Thật mừng vui (Tv. 125) – Lễ Thánh Giacôbê
Trẻ Do Thái (Tv. 46) – Rước Lá
Triều đại Người (Tv. 71) – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng/A
Triều đại Người (Tv. 71) – Lễ Tân Niên
Vinh phúc cho ai (Tv. 145) – Chúa Nhật 4 Thường Niên/A
Vinh quang Chúa (Tv. 18a) – Lễ Thánh Anrê Tông Đồ
Vinh quang Chúa (Tv. 18a) – Lễ Thánh Philipphê-Giacôbê
Vinh quang Chúa (Tv. 18a) – Lễ Thánh Simon-Giuđa
Vinh quang Chúa (Tv. 18a) – Lễ Truyền Giáo
Vinh quang Chúa (Tv. 18a) – Lễ Vọng Thánh Phêrô Phaolô
Vui dường nào/1 (Tv. 121) – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng/A
Vui dường nào/2 (Tv. 121) – Lễ Chúa Kitô Vua/C
Vui dường nào/3 (Tv. 121) – Cung hiến Thánh đường
Vui dường nào 4 (Tv. 1) – Lễ Cầu Bình An
Vườn nho của Chúa (Tv. 79) – Chúa Nhật 27 Thường Niên/A
Xin cảm tạ 1 (Tv 137) – Chúa Nhật 21 Thường Niên/A
Xin cảm tạ 2 (Tv 137) – Lễ Tạ Ơn
Xin đáp lại lời con (Tv. 68) – Chúa Nhật 12 Thường Niên/A
Xin đến tái thiết (Tv. 79) – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng/B
Xin đến tái thiết (Tv. 79) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/C
Xin dùng uy danh (Tv. 53) – Chúa Nhật 25 Thường Niên/B
Xin hãy dạy con (Tv. 24) – Chúa Nhật 3 Thường Niên/B
Xin hãy nhớ lại (Tv. 24) – Chúa Nhật 26 Thường Niên/A
Xin lắng tai (Tv. 16) – Chúa Nhật 32 Thường Niêm/C
Xin nâng chén (Tv. 115) – Lễ Mình Máu Thánh/B
Xin nên núi đá (Tv. 30) – Chúa Nhật 9 Thường Niên/A
Xin Ngài ngự tới (Tv. 145) – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng/A
Xin sai Thánh Thần/1 (Tv. 103) – Lễ Vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Xin sai Thánh Thần/2 (Tv. 103) – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Xin sai Thánh Thần/3 (Tv. 103) – Lễ Thêm Sức
Xin tán dương (Tv. 29) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/C
Xin tán dương (Tv. 29) – Chúa Nhật 10 Thường Niên/C
Xin tán dương (Tv. 29) – Chúa Nhật 13 Thường Niên/B
Xin tán dương (Tv. 29) – Vọng Phục Sinh (Bài 4)
Xin tỏ tình thương 1 (Tv. 32) – Chúa Nhật 5 Phục Sinh/A
Xin tỏ tình thương 2 (Tv. 32) – Chúa Nhật 2 Mùa Chay/A
Xin tỏ tình thương 2 (Tv. 32) – Chúa Nhật 29 Thường Niên/B
Xin thấy tình thương (Tv. 84) – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng/B
Xin thấy tình thương (Tv. 84) – Chúa Nhật 15 Thường Niên/A
Xin thấy tình thương (Tv. 84) – Chúa Nhật 19 Thường Niên/A
Xin thương chữa lành (Tv. 40) – Chúa Nhật 7 Thường Niên/B
Xin thương cứu giúp (Tv. 30) – Lễ Đức Mẹ Sầu Bi
Xin thương giữ gìn (Tv. 15) – Chúa Nhật 33 Thường Niên/B
Xin thương giữ gìn (Tv. 15) – Vọng Phục Sinh (Bài 2)
Xin thương mau đến (Tv. 39) – Chúa Nhật 20 Thường Niên/C

DÂNG LỄ

*

CA NGUYỆN – HIỆP LỄ

*
Chốn lưu đày
Khúc cảm tạ
Ngũ bái/1
Ngũ bái/2
Vườn địa đàng

TẠ LỄ

*
Bài ca tạ ơn

MÙA VỌNG

*
Đức Mẹ thăm viếng
Này dân Sion
Thiên Thần truyền tin
Trời cao hỡi
Vọng trời cao
Vui lên anh em

MÙA GIÁNG SINH

*
Bầu trời Bêlem
Chúa đã giáng trần
Hài Nhi Chúa Trời
Hài Nhi ra đời
Ngôi Lời Giáng sinh
Vinh danh Chúa
Vui ca lên

MÙA CHAY & TUẦN THÁNH

*
Chúa hiển dung
Tình Ngài
*
Đêm thâu vườn dầu
Tình Thầy trao ban

MÙA PHỤC SINH

*

CHÚA BA NGÔI

*
Vinh danh Ba Ngôi/1
Vinh danh Ba Ngôi/2

CHÚA KITÔ VUA

*
Chúa là Vua/1
Chúa là Vua/2
Ngài là Vua
Vua muôn Vua/1
Vua muôn Vua/2

THÁNH THỂ – THÁNH TÂM

*
Thánh Tâm Ngài/1
Thánh Tâm Ngài/2

MÌNH MÁU THÁNH

*
Bánh trường sinh
Mình Máu Thánh/1
Mình Máu Thánh/2
Nào người ơi

ĐỨC MẸ

*
Cung trầm bổng
Dâng hoa kính mừng
Linh hồn tôi
Mẹ Maria Vô Nhiễm
Ngũ sắc dâng hoa/1
Ngũ sắc dâng hoa/2
Tung hô danh Mẹ
Tháng hoa đã về
Xin tôn vinh

CÁC THÁNH

*
Các con hãy đi
Các Thánh Tử Đạo
Con nên tảng đá/1
Con nên tảng đá/2
Chúa muôn tình yêu
Chúc tụng Đức Chúa/1
Chúc tụng Đức Chúa/2
Hai Thánh Tông đồ
Hiến thân phục vụ
Lúa chín đầy đồng
Tám mối phúc/1
Tám mối phúc/2
Tiếng Chúa gọi
Thánh Phêrô-Phaolô
Vì tin theo Chúa

CHA MẸ

*
Tình cha thương con

TẬN HIẾN

*
Bờ bến đời con
Chúa gọi mời

CẦU HỒN

*
Ngục sâu đau thương
Xin trở nên hy tế

HÔN PHỐI

*
Tiệc cưới Cana/1
Tiệc cưới Cana/2
Thiên Chúa kết hợp

THÁNH CA TIN MỪNG

*
Ai muốn theo Ta
Anh em cứ xin
Bánh trường sinh
Bên Chúa tình yêu
Các con hãy đi
Các Thánh Tử Đạo
Canh thức sẵn sàng
Con nên tảng đá/1
Con nên tảng đá/2
Con phải làm chi
Con xin tin
Con xin tri ân
Chiên Thiên Chúa
Chu toàn luật Cha
Chúa chịu phép rửa/1
Chúa chịu phép rửa/2
Chúa hiển dung
Chúa là sự sống lại
Chúa là Vua/1
Chúa là Vua/2
Chúa muôn tình yêu
Chúc tụng Chúa Trời
Chúc tụng Đức Chúa/1
Chúc tụng Đức Chúa/2
Dám chọn Ngài
Dâng lời ca ngợi
Dù cho nhân thế
Dụ ngôn Nước Trời
Dụ ngôn người gieo giống
Đêm thâu Vườn Dầu
Điều răn trọng nhất
Đón nhận lời Chúa
Đồng tiền bà góa
Đức Mẹ thăm viếng
Đừng xét đoán
Hai người nguyện cầu
Hai Thánh Tông đồ
Hãy luôn tuân giữ
Hãy nên trọn lành
Hiến thân phục vụ
Hôm nay ta đến
Hôn ước muôn đời
Hướng về quê trời
Khiêm nhu phục vụ
Làm chứng nhân
Làm vườn nho
Lạy Thầy Giêsu
Linh hồn tôi
Lòng Cha nhân ái
Lúa chín đầy đồng
Lúa tốt-Cỏ lùng
Mình Máu Thánh/1
Mình Máu Thánh/2
Một người giàu có
Một người quản gia
Một vị Ngôn Sứ
Một viên sĩ quan
Mùa hoa đã về
Muối-Ánh sáng/1
Muối-Ánh sáng/2
Mười cô trinh nữ
Nén bạc chủ trao
Nếu bỏ Ngài
Nếu Ngài muốn
Nào người ơi
Nơi quê hương – Chúa Nhật 4 Thường Niên/C
Nơi quê hương – Lễ Thánh Giuse Thợ
Ngài đã đến
Ngài đến
Ngài là Vua
Ngày quang lâm
Ngày Sa-bat
Nguyện xin ơn Cha/1
Nguyện xin ơn Cha/2
Người sẽ ban cho
Người truyền khiến/1
Người truyền khiến/2
Ông chủ vườn nho
Phục vụ tha nhân
Sống khiêm nhu
Sống trọn ý Cha
Ta khuyên con/1
Ta khuyên con/2
Tạ ơn Thiên Chúa – Bùi Ninh
Tám mối phúc/1
Tám mối phúc/2
Tiệc cưới Cana/1
Tiệc cưới Cana/2
Tiệc cưới Nước Trời
Tiếng Chúa gọi
Tình thương Thiên Chúa
Tuyên xưng danh Ta
Thánh Phêrô-Phaolô
Thánh Tâm Ngài/1
Thánh Tâm Ngài/2
Thầy đã đến
Thầy đây đừng sợ
Thi hành ý Chúa
Thiên Chúa kết hợp
Thiên Thần truyền tin
Trả về Thiên Chúa
Trên trời mừng vui
Vào nước Chúa
Vâng theo lời Thầy
Về quê hương
Vị Ngôn Sứ
Vì tin theo Chúa
Việc lạ Chúa làm
Vinh danh Ba Ngôi/1
Vinh danh Ba Ngôi/2
Vua muôn Vua/1
Vua muôn Vua/2
Vua Trời ngự tới/1
Vua Trời ngự tới/2
Xin luôn theo Ngài/1
Xin luôn theo Ngài/2
Xin thêm lòng tin

THÁNH CA TẠ ƠN

*
Khúc ca tạ ơn

TRUYỀN GIÁO

*
Các con hãy đi
Làm chứng nhân

*_______________________________________

***

THÁNH CA THEO NHẠC SĨ (PDF.)

*

Trên 1000 Ca khúc.

Trên 500 Ca khúc.
.

Trên 300 Ca khúc.
.
Trên 200 Ca khúc.
.
Trên 100 Ca khúc.
.
Trên 50 Ca khúc.
.
Trên 25 Ca khúc.
.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s