Nhạc sĩ Thanh Bình (Lm.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

DÂNG LỄ.

*
Của lễ bụi đời
Của lễ cầu an
Của lễ cuộc đời
Của lễ đồng xa
Của lễ đời con
Của lễ hiệp thông
Của lễ Thánh Thần – Lễ Thêm Sức
Của lễ Thập giá – Chúa Nhật 24 Thường Niên/B
Cung kính dâng
Dâng Chúa gì đây?
Dâng Chúa tuổi hồng
Dâng lễ Ba Ngôi
Dâng về Chúa Cha
Điệp khúc dâng Cha
Đôi bàn tay
Hiến lễ cuộc đời
Hiến lễ tuổi hồng
Hiến lễ tuổi xuân
Hy lễ cuộc đời
Hy lễ tận hiến
Lễ dâng tạ tội (Dân ca Tây Nguyên)
Lễ dâng tháng hè
Lễ tế chiều hôm
Lễ vật đầu mùa
Như là của lễ

CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.

*
Biết lấy gì
Con đường nào (Mc. 10,42-45) – Chúa Nhật 29 Thường Niên/B
Con tìm Chúa (Ga. 1,29-34) – Chúa Nhật 2 Thường Niên/A
Con xin theo Ngài (Mt. 9.9-13) – Chúa Nhật 10 Thường Niên/A
Chỉ Một Chúa thôi (Mc. 12,28-34) – Chúa Nhật 31 Thường Niên/B
Chúa là mục tử của tôi (Mc. 6,30-34) – Chúa Nhật 16 Thường Niên/B
Chúa là thần lương (Ga. 6,41-51) – Chúa Nhật 19 Thường Niên/B
Chúa nguồn cậy trông (Mt. 11,25-30) – Chúa Nhật 14 Thường Niên/A
Danh lợi (Mc. 10,35-40) – Chúa Nhật 28 + 29 Thường Niên/B
Giá trị đích thực (Mc. 12,38-44) – Chúa Nhật 32 Thường Niên/B
Gieo giống (Mt. 13,1-23) – Chúa Nhật 15 Thường Niên/A
Hiệp nguyện (Mt. 18,15-20) – Chúa Nhật 23 Thường Niên/A
Kho báu đời tôi (Mt. 13,44-52) – Chúa Nhật 17 Thường Niên/A
Lòng Cha nhân ái (Mt. 20, 1-16a) – Chúa Nhật 25 Thường Niên/A
Lửa hồng (Lc. 12,49-53) 
Mình Máu Chúa (Ga. 6,52-58) – Chúa Nhật 18 + 20 Thường Niên/B
Món nợ cuộc đời (Mt. 4,12-17) – Chúa Nhật 3 Thường Niên/A
Mỗi người là một viên gạch (Mt. 16,13-20) – Chúa Nhật 21 Thường Niên/A
Muôn lời cảm tạ
Rước Chúa
Tình Chúa vô bờ (Mt. 15,21-28) – Chúa Nhật 20 Thường Niên/A
Tuyên xưng
Tha thứ (Mt. 18,15-20) – Chúa Nhật 24 Thường Niên/A
Thắp sáng muôn dân (Tv. 26) – Chúa Nhật 10 Thường Niên
Thập giá của người trẻ (Mt. 10,37-42) – Chúa Nhật 13 Thường Niên/A + 23/C
Thợ gặt
Tràn dâng hy vọng (Mt. 6,24-34) – Chúa Nhật 8 Thường Niê/A
Tri ân cảm tạ (Lc. 17,11-19) – Chúa Nhật 28 Thường Niên/C
Vâng lời hơn của lễ (Mt. 21,28-32) – Chúa Nhật 26 Thường Niên/A
Vững lòng cậy trông (Lc. 18,1-8) – Chúa Nhật 24 Thường Niên/C
Xây nhà trên cát, đá (Mt 7,21-27) – Chúa Nhật 9 Thường Niên/A
Xin sáng soi (Mt. 5,13-16; Lc. 1,1-4.4,14-21) – Chúa Nhật 5 Thường Niên/A + 3/C
Yêu kẻ thù (Mt. 5,38-48) – Chúa Nhật 7 Thường Niên/A
Yêu thương phục vụ (Mc. 9,30-37; 10,35-45 & Mt. 23,9b-10b) – Chúa Nhật 31 Thường Niên/A + 25/B + 29/B

KẾT LỄ.

*
Cùng Chúa ta đi
Lên đường (Lc. 9,52-62) – Chúa Nhật 13 Thường Niên/C
Lời nguyện truyền giáo
Lời tạ ơn
Ngàn lời tri ân

MÙA VỌNG.

*
Chờ đón Chúa

MÙA GIÁNG SINH.

*
Chân quê

MÙA CHAY.

*
Cuộc đời
Hiển Dung (Lc. 9,28-36) – Chúa Nhật 2 Mùa Chay
Mắt con
Tâm tình thống hối (Mc. 1,14-20) – Chúa Nhật 3 Mùa Chay
Tiến lên Đền Thánh – Chúa Nhật 3 Mùa Chay
Tìm Chúa (Tv. 26) – Chúa Nhật 2 Mùa Chay

TUẦN THÁNH.

*
Hoan hô Chúa (Tv. 23) – Chúa Nhật Lễ Lá

MÙA PHỤC SINH.

*
Chúa Phục Sinh (Tv. 138)
Mừng Chúa lên Trời

CHÚA BA NGÔI.

*
Ba Ngôi
Dâng lễ Ba Ngôi

CHÚA KITÔ VUA.

*
Kitô Vua – Chúa Nhật 34 Thường Niên
Tôn vinh Vua Kitô Chúa Nhật 34 Thường Niên/ABC

CHÚA THÁNH THẦN.

*
Ca tiếp liên – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Của lễ Thánh Thần
Cùng Chúa lên đền
Đường lên Thánh Điện – Lễ Thêm Sức
Ngôi Ba Thánh Thần
Nguyện cầu Thánh Linh

ĐỨC MẸ.

*
Bước vào – Lễ Đức Mẹ
Dâng Mẹ tình con
Giòng đời
Hoàng hôn màu tím
Hồn tôi ca ngợi (Lc. 16,19-31) – Chúa Nhật 26 Thường Niên/C
Kinh cầu Đức Bà
Lạy Mẹ ban ơn
Lời vọng nguyện – Lễ Mẹ Mông Triệu
Màu hoa cung tiến (Dân ca Miền Trung)
Mẹ bình an
Mẹ cầu bàu
Mẹ là Sao Mai
Mẹ Nữ Vương
Mẹ nguồn cậy trông
Mẹ ơn phúc
Mẹ về Trời
Nữ Vương ban bình an
Thuyền đời
Thưa Nương Tử (Tv. 44)
Vinh Danh Mẹ
Xin vâng/2 – Lễ Mân Côi

NGỢI CA ĐỨC MẸ.

*
Thề hứa

DÂNG HOA ĐỨC MẸ.

*
Dâng Mẹ muôn hoa
Màu hoa dâng Mẹ
Tràng hoa Mân Côi

CÁC THÁNH.

*
Ca mừng Thánh Phụng
Cầu xin Thánh Mônica/1 – Lễ kính 27/08
Cầu xin Thánh Mônica/2 – Lễ kính 27/08
Chết vì yêu – Ca Nhập Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Gioan Tiền Hô
Giuse cầu bầu
Giuse cha hiền
Kinh cầu nguyện
Một ngày nào – Ca mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Mừng kính Thiên Thần
Mừng Thánh Tông đồ
Ngợi ca Giuse
Tán tụng Giavê (Tv. 137) – Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần (29/09)
Tiếng vọng tình yêu
Từng đoàn người – Lễ Các Thánh Tử Đạo
Theo Chúa đến cùng (Lc. 9,23-26) – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

CHA MẸ.

*
Cầu cho Song Thân

HIẾU KÍNH MẸ CHA.

*
Thân cò lặn lội bờ ao
Thu về nhớ Mẹ

NHẠC VỀ GIA ĐÌNH.

*
Lời cầu của người Mẹ

CẦU HỒN.

*
Báo đền
Cầu Mẹ chữa bầu
Dâng cầu – Lễ Các Đẳng
Đền ơn đáp nghĩa – Lễ Các Đẳng
Kiếp người
Kiếp phù du
Khi nghe tiếng Chúa
Lễ cầu an
Lễ dâng từ ngục thẳm
Nữ Vương luyện tội
Tiếng hồn ai
Tin sống lại
Thu về nhớ Mẹ
Xin chớ quên tôi

HÔN PHỐI.

*
Dâng Mẹ tình con

TẬN HIẾN.

*
Con đường tôi chọn
Chúa biết
Chúa đã thương con
Tận hiến

THIẾU NHI.

*
Giữa đêm rằm
Hiến lễ tuổi thơ
Hiến tế tuổi học trò
Lễ dâng tháng hè
Rước đèn
Tuổi thơ dâng Chúa (Dân ca Tây Nguyên)

THÁNH VỊNH.

*
Chúa công minh (Tv. 118) – Chúa Nhật 23 Thường Niên
Chúa là phần rỗi (Tv. 27) – Chúa Nhật 12 & 25 Thường Niên
Chúa ngự trong Thánh Điện (Tv. 67) – Chúa Nhật 17 Thường Niên
Chúa Phục Sinh (Tv. 138)

THÁNH CA TIN MỪNG.

*
Ai là Mẹ Ta (Cảm hứng: Mc. 3,20-35)
Bại liệt (Mc. 2,1-12) – Chúa Nhật 7 Thường Niên/B
Bánh hóa nhiều (Cảm hứng: Ga. 6,1-15 & Mt. 14,13-21) – Chúa Nhật 18 Thường Niên/A & Chúa Nhật 17 Thường Niên/B
Bao nhiêu lần (Lc. 11,1-13) – Chúa Nhật 17 & 33 Thường Niên/C
Bartimê (Mc. 10,46-52) – Chúa Nhật 30 Thường Niên/B + Chúa Nhật 4 Mùa Chay
Bỏ Ngài con biết theo ai/1 (Ga. 6,54a,60-69) – Chúa Nhật 21 Thường Niên/B
Bỏ Ngài con biết theo ai/2 (Ga. 6,54a,60-69) – Chúa Nhật 21 Thường Niên/B
Cây nho trường sinh (Ga. 6,24-35,51-58) – Chúa Nhật 18 & 20 Thường Niên/B
Con đường Thập giá (Mt. 16,21-27) – Chúa Nhật 22 Thường Niên/A
Cung cách cầu nguyện (Lc. 18,9-14) – Chúa Nhật 30 Thường Niên/C
Cửa hẹp (Lc. 13,22-30) – Chúa Nhật 21 Thường Niên/C
Chỉ Một Chúa thôi (Mc. 12,28-34) – Chúa Nhật 31 Thường Niên/B
Chọn phần hơn (Lc. 10,38-42) – Chúa Nhật 16 Thường Niên/C
Chủ của (Mt. 12,15-21) – Chúa Nhật 29 Thường Niên/A
Chúa cứu chữa (Mc. 1,29-39) – Chúa Nhật 5 Thường Niên/B
Chúa chữa (Mc. 5,21-49) – Chúa Nhật 13 Thường Niên/B
Chúa đã cho con (Mc. 5,21-43) – Chúa Nhật 8 Thường Niên/B
Da-kêu (Lc. 19,1-10) – Chúa Nhật 31 Thường Niên/C
Da-kêu người thu thuế (Lc. 19,1-10) – Chúa Nhật 31 Thường Niên/C
Dụ ngôn cỏ lùng (Mt. 13,24-53) – Chúa Nhật 16 Thường Niên/A
Đời đời (Phú hộ & Lagiarô) (Lc. 16,19-31) – Chúa Nhật 26 Thường Niên/C
Đức Tin (Dụ ngôn Hạt Cải) (Lc. 17,5-10) – Chúa Nhật 27 Thường Niên/C
Giá trị cuộc sống thật (Lc. 14,1,7-14) – Chúa Nhật 22 Thường Niên/C
Hai giới răn (Mt. 22,34-40) – Chúa Nhật 30 Thường Niên/A
Hãy thức tỉnh (Lc. 12,32-41) – Chúa Nhật 19 Thường Niên/C
Hiển Dung (Lc. 9,28-36) – Chúa Nhật 18 Thường Niên/C
Hoàn thiện (MC. 9,38-43;45-47) – Chúa Nhật 26 Thường Niên/B
Khi dâng của lễ (Mt. 5,17-37) – Chúa Nhật 6 Thường Niên/A
Làm tôi hai chủ (Lc. 16,1-13) – Chúa Nhật 25 Thường Niên/C
Loan Tin Mừng (Mc. 6,7-13) – Chúa Nhật 15 Thường Niên/B
Lòng người (Lc. 6,39-45) – Chúa Nhật 8 Thường Niên
Lòng tin viên sỹ quan (Lc. 7,1-10) – Chúa Nhật 9 Thường Niên
Lời Chúa – Chúa Nhật 16 Thường Niên/C
Mẻ cá lạ/1 (Lc. 5,1-11) – Chúa Nhật 5 Thường Niên/C
Mẻ cá lạ/2 (Lc. 5,1-11) – Chúa Nhật 5 Thường Niên/C
Một Chúa duy nhất (Mt. 12,28-34) – Chúa Nhật 31 Thường Niên/B
Mười cô Trinh nữ (Mt. 25,1-13) – Chúa Nhật 32 Thường Niên/A
Na-im Na-im (Lc. 7,11-13) – Chúa Nhật 10 Thường Niên/C
Nén bạc (Mt. 25,14-15;19-21) – Chúa Nhật 33 Thường Niên/A
Nước Trời (Mc. 4,26-34) – Chúa Nhật 11 Thường Niên/B
Ngài là ai? (Mt. 16,13-26) – Chúa Nhật 21 Thường Niên/A
Người Con yêu dấu (Mt. 3,13-17) – Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Phúc thật (Lc. 6,17-26) – Chúa Nhật 4 Thường Niên/A + 6 Thường Niên/C
Phúc và họa (Lc. 6,17.20-26) – Chúa Nhật 6 Thường Niên/C
Phục vụ (Mc. 9,30-37) – Chúa Nhật 25 Thường Niên/B
Qua cửa hẹp (Lc. 13,22-30) – Chúa Nhật 21 Thường Niên/C
Quyền năng Chúa
Rượu mới bình cũ (Mc. 2,18-22) – Chúa Nhật 8 Thường Niên/B
Sabat Chúa nhật (Mc. 2,23-3,6) – Chúa Nhật 9 Thường Niên/B
Sóng gió yên lặng (Mc. 4,35-41) – Chúa Nhật 7 Thường Niên/B
Sống Phúc Âm giữa đời (Lc. 6,27-30) – Chúa Nhật 7 Thường Niên/C
Sứ giả Tin Mừng (Lc. 10,11-12,17-20) – Chúa Nhật 14 Thường Niên/C
Tâm sự người con cả (Lc. 1-3,11-32) – Chúa Nhật 24 Thường Niên/C
Tiệc cưới Nước Trời (Mt. 22,1-14) – Chúa Nhật 28 Thường Niên/A
Tin sống lại (Lc. 20,27-38) – Chúa Nhật 32 Thường Niên/C
Tình yêu Cứu Thế (Lc. 4,21-30) – Chúa Nhật 4 Thường Niên/C
Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi (2Cor. 5,14)
Tình yêu Tin Mừng (Lc. 10,25-37) – Chúa Nhật 15 Thường Niên/C
Tuyên xưng/1 (Mc. 8,27-35) – Chúa Nhật 24 Thường Niên/B
Tuyên xưng/2 (Lc. 9,18-29) – Chúa Nhật 12 Thường Niên/C
Từ bỏ để theo Chúa (Lc. 14,25-33) – Chúa Nhật 23 Thường Niên/C + 13/A
Từ nay (Lc. 1,26-38) – Chúa Nhật 27 Thường Niên/B + 4 Mùa vọng
Thánh giá Phục Sinh (Lc. 12,49-54) – Chúa Nhật 20 Thường Niên/C
Thầy đây đừng sợ (Mt. 14,23; Mc. 4,35-41) – Chúa Nhật 19 Thường Niên/A + 23/B
Thế mạt (Mc. 13,24-32) – Chúa Nhật 34 Thường Niên/AB
Thói quen (Mc. 6,1-6) – Chúa Nhật 14 Thường Niên/B
Thờ Chúa trên môi (Mc. 7,1-8a; Mt. 7,21-27) – Chúa Nhật 22 Thường Niên/B + 9/A
Thợ làm vườn nho (Mt. 21,33-43) – Chúa Nhật 27 Thường Niên/A
Tri ân cảm tạ
Xin Chúa cứu chữa (Mc. 1,40-45; Lc. 17,11-19) – Chúa Nhật 6 Thường Niên/B + 28/C
Xin Chúa mở tai mắt (Mc. 7,31-37) – Chúa Nhật 23 Thường Niên/B
Xin, được-Gõ, mở (Lc. 11,1-13) – Chúa Nhật 17 Thường Niên/C
Yêu nhiều tha nhiều (Lc. 7,36-8,3) – Chúa Nhật 11 Thường Niên/C

TRUYỀN GIÁO.

*
Bước chân
Cùng Chúa ta đi
Lời nguyện Truyền Giáo
Về Nhà Chúa (Is. 48,20) – Chúa Nhật Truyền Giáo

CHỦ ĐỀ KHÁC.

*
Đây Vị Thượng Tế
Hứa lại (Rước Lễ Trọng Thể)
Lễ dâng ngày mùa
Trời đã xế chiều
Xin tẩy rửa (Bí Tích Rửa Tội)

___________________________________________

A.

*

B.

*
Bài ca vũ trụ (Tv. 95) (Nhập lễ 3 TN)

C.

*
Ca mừng Danh Chúa (Tv. 53) (Nhập lễ 16 TN)
Của lễ bụi đời (Dâng lễ)
Của lễ cầu an (Dâng lễ)
Của lễ cuộc đời (Dâng lễ)
Của lễ đồng xa (Dâng lễ)
Của lễ đời con (Dâng lễ)
Của lễ hiệp thông (Dâng lễ)
Của lễ Thánh Thần (Dâng lễ Lễ Thêm Sức)
Của lễ Thập giá (Dâng lễ 24 /B)
Cung kính dâng (Dâng lễ)
Cùng Chúa lên đền (Nhập lễ Lễ Thêm Sức)

Ch.

*
Chúa công minh (Tv. 118) (Nhập lễ 23 TN)
Chúa đã tác tạo (Đn. 3,31-42) (Nhập lễ 26 TN)
Chúa là phần rỗi (Tv. 27) (Nhập lễ 12 & 25 TN)
Chúa ngự trong Thánh Điện (Tv. 67) (Nhập lễ 17 TN)
Chúa Phục Sinh (Tv. 138) (Nhập lễ)

D.

*
Dâng Chúa gì đây? (Dâng lễ)
Dâng Chúa tuổi hồng (Dâng lễ)
Dâng lễ Ba Ngôi (Dâng lễ)
Dâng về Chúa Cha (Dâng lễ)

Đ.

*
Đền Thánh sáng ngời (Mc. 10,46-52) (Nhập lễ 30/B)
Điệp khúc dâng Cha (Dâng lễ)
Đôi bàn tay (Dâng lễ)
Đường lên Thánh Điện (Nhập lễ Lễ Thêm Sức)

E.

*

G.

*

H.

*
Hân hoan (Nhập lễ)
Hiến lễ cuộc đời (Dâng lễ)
Hiến lễ tuổi hồng (Dâng lễ)
Hiến lễ tuổi xuân (Dâng lễ)
Hoan hô Chúa (Tv. 23) (Nhập lễ Lễ Lá)
Hy lễ cuộc đời (Dâng lễ)
Hy lễ tận hiến (Dâng lễ)

I.

*

K.

*
Khúc ca Đền Thánh (Nhập lễ)

L.

*
Lễ dâng tạ tội (Dân ca Tây Nguyên) (Dâng lễ)
Lễ dâng tháng hè (Dâng lễ)
Lễ tế chiều hôm (Dâng lễ)
Lễ vật đầu mùa (Dâng lễ)
Lời minh ước (Tv. 73) (Nhập lễ 19 TN)

M.

*
Mầu nhiệm tình yêu (St. 1,28) (Nhập lễ)

N.

*
Nào cùng nhau (Tv. 129) (Nhập lễ 28 TN)
Niềm mong ước

Ng.

*
Ngài là thành lũy (Tv. 30) (Nhập lễ 6 TN)
Ngàn lời ca (Tv. 32) (Nhập lễ 27 TN)
Ngàn lời ca (Tv. 32) (Nhập lễ 4 Phục Sinh)
Ngày chung thẩm (Jer. 29,11,12,14) (Nhập lễ 33 TN)

Nh.

*
Như là của lễ (Dâng lễ)

O.

*

P.

*

Q.

*

R.

*

S.

*

T.

*
Tiến lên Đền Thánh (Nhập lễ)
Tìm Chúa (Tv. 26) (Nhập lễ 2 Mùa Chay)
Từng đoàn người (Nhập lễ Lễ Các Thánh Tử Đạo)

Th.

*
Thắp sáng muôn dân (Tv. 26) (Nhập lễ 10 TN)
Thân lạy Thiên Chúa (Tv. 68) (Nhập lễ 18 TN)

Tr.

*
Trở về (Lc. 15,1-32) (Nhập lễ 24/C)

U.

*

V.

*
Vang ca lên (Is. 66,10-11) (Nhập lễ 4 Mùa Chay)
Về Nhà Chúa (Is. 48,20) (Nhập lễ Chúa Nhật Truyền Giáo)
Vui lên đền
Vui lên hỡi người (Phil. 4,4-5) (Nhập lễ 3 Mùa Vọng)

X.

*
Xin giữ gìn (Tv. 16) (Nhập lễ 29 TN)
Xin lắng nghe (Tv. 85) (Nhập lễ 21 & 32 TN)
Xin nghe lời (Tv. 26) (Nhập lễ 11 TN)
Xin ơn bình an (Nhập lễ 24 TN)
Xin quy tụ (Tv. 105) (Nhập lễ 4 TN)

Y.

*

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s