*Nhạc sĩ Hải Ánh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

BỘ LỄ.

*
Bộ Lễ Dân tộc
Bộ Lễ Thiên thần

ALLELUIA.

*
Alleluia Lễ An Táng

NHẬP LỄ.

*
Cùng ca lên
Chúng ta tiến vào
Hãy về đây
Vui bước lên

ĐÁP CA.

*
Đáp ca Lễ An Táng

DÂNG LỄ.

*
Bánh miến dâng
Biết lấy gì
Con mến yêu dâng
Cùng dâng với Mẹ
Chân thành dâng
Chiều xưa Thập giá
Dâng Chúa hiến lễ đời con
Dâng Chúa hiến lễ đời con (Version 2)
Dâng lên bánh thơm
Dâng lên Chúa
Dâng tiến lên (Âm hưởng nhạc sắc tộc K’ho)
Dâng tiến lên (Âm hưởng nhạc sắc tộc Rơglai)
Kính tiến dâng Cha
Là đây bánh miến
Lấy chi dâng tiến
Mọn hèn dâng lên
Một bài ca

Nguyện dâng lên
Nguyện xin dâng lên
Như lễ ban chiều
Như lễ tế chiều hôm
Như lễ tế tình yêu
Như nén hương
Tiến dâng
Tình Cha
Tình dâng vẹn toàn
Xin dâng lên
Xin dâng lên bánh thơm
Xin dâng lên Cha
Xin hát bài tình ca
Xin tiến dâng lên

CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.

*
Bài ca cảm tạ
Bài ca cuối cùng
Bao la ôi tình Chúa
Câu ca tạ ơn
Chúa Chiên Lành
Đừng lo
Được chọn người yêu
Hạnh phúc nào hơn
Hạt gieo vào đất
Hãy nhìn đến
Lòng con có Chúa
Lời Chúa
Mình Máu Thánh
Nên một trong Chúa
Ở lại thôi Chúa con ơi
Sống Lời Chúa
Tìm về trong sâu lắng
Tình hiệp nhất
Từ đời nay
Trong cánh tay Ngài
Vào đời có đôi bàn tay
Xin dắt dìu con
Xin giữ gìn con
Xin như người tù
Yêu thương nhân thế

KẾT LỄ.

*
Câu kinh giữa đời
Có Chúa song hành
Sống vui
Ta ra về
Thánh lễ kết nối – Hải Ánh
Thánh lễ xong
Vui hát bài ca

MÙA VỌNG.

*
Hỡi mây ngàn
Hỡi muôn dân
Vui lên – Hải Ánh
Vươn lên tới Chúa

MÙA GIÁNG SINH.

*
Có một đêm xưa
Con biết lấy chi
Đấng Cứu Thế giáng sinh
Đấng thống trị
Đêm đông
Đêm nay Con Chúa giáng sinh
Một đêm đông
Một trẻ thơ
Trên đồng Bêlem

MÙA CHAY.

*
Con thưa cùng Chúa
Chiều xưa thập giá
Chúa đã yêu thương
Lễ vật hy sinh
Nhìn cây thánh giá
Thánh giá lời kinh cứu khổ – Hải Ánh
Vinh quang của ta

MÙA PHỤC SINH.

*
Chúa đã phục sinh
Đức Kitô đã phục sinh
Đường Emmau

CHÚA KITÔ VUA.

*
Chúa Kitô Vua
Vạn tuế Chúa là Vua

CHÚA THÁNH THẦN.

*
Nguyện xin Chúa Thánh Thần

ĐỨC MẸ.

*
Có Mẹ bình yên
Con yêu Mẹ
Cùng dâng với Mẹ
Chúc khen danh Mẹ
Dâng hoa kính Mẹ
Dâng hoa năm sắc
Điệp khúc yêu thương
Đoàn con thơ bé
Hát mừng Mẹ Lên Trời
Khúc ca dâng Mẹ
Khúc ca yêu Mẹ
Lạy Mẹ Lộ Đức
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
Linh hồn tôi
Linh hồn tôi (Âm hưởng Tây nguyên)
Linh hồn tôi/2
Lời Mẹ dạy
Mẹ La Vang
Mẹ Việt Nam
Một Bà Tiên
Mừng Mẹ Thiên Chúa
Ước mơ về
Vui bên Mẹ
Xin cứ vui lên
Xin dâng về Mẹ

CÁC THÁNH.

*
Ai cao trọng
Bài ca vinh thắng
Bông hồng tươi
Các thánh hiển vinh
Đàn ca lên
Lạy Thánh cả Giuse
Mừng kính Thánh Martin
Mừng kính Thánh Monica
Mừng kính Thánh nữ Catarina
Mừng kính Thánh sử Marcô
Người nữ tu áo xám
Nguyện xin Thánh Gioan Boscô
Tiến sĩ Thiên thần
Thánh Martin – Hải Ánh
Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng

THÁNH CA TẠ ƠN.

*
50 Năm thành hôn
Lời cảm tạ (Tv. 137)

THÁNH VỊNH.

*
Thượng Đế con thờ (Tv. 2)

CHA MẸ.

*
Tình cha 2 – Hải Ánh
Tình mẹ – Hải Ánh

CẦU HỒN.

*
Từ vực sâu này

TẬN HIẾN.

*
Chúa đã chọn con
Năm mươi năm

TRUYỀN GIÁO.

*
Hòa vui lên đường

THIẾU NHI.

*
Lạy Thánh cả Giuse
Lễ vật bài ca

THỂ LOẠI THÁNH CA PHỤNG VỤ KHÁC.

*
Con đếm thời gian
Cùng cất tiếng ca
Nếu có một thời
Nếu tôi không tin
Thật là kỳ lạ
Xin cho nên một
Xin Chúa dạy con
Xin đừng – Hải Ánh

NHẠC SINH HOẠT ĐOÀN THỂ.

*
Bài ca tuổi trẻ
Cùng về đây hỡi bạn
Cùng về nơi đây
Đường còn dài
Làm hành trang
Như gương Boscô
Thề chung tiến bước

XUÂN.

*
Chúa là mùa xuân
Xuân đã về
Xuân hồng ân

THEO ABC.

*
Ai cao trọng – Hải Ánh
*
Bài ca cảm tạ – Hải Ánh
Bài ca cuối cùng – Hải Ánh
Bài ca vinh thắng – Hải Ánh
Bao la ôi tình Chúa – Hải Ánh
Bộ Lễ Dân tộc – Hải Ánh
Bộ Lễ Thiên thần – Hải Ánh
Bông hồng tươi – Hải Ánh
*
Các thánh hiển vinh – Hải Ánh
Câu kinh giữa đời – Hải Ánh
Có Chúa song hành – Hải Ánh
Có Mẹ bình yên – Hải Ánh
Có một đêm xưa – Hải Ánh
Con biết lấy chi – Hải Ánh
Con đếm thời gian – Hải Ánh
Con mến yêu dâng – Hải Ánh
Con thưa cùng Chúa – Hải Ánh
Cùng cất tiếng ca – Hải Ánh
Cùng dâng với Mẹ – Hải Ánh
Cùng dâng với Mẹ – Hải Ánh
Cùng về đây hỡi bạn – Hải Ánh
Cùng về nơi đây – Hải Ánh
*
Chiều xưa thập giá – Hải Ánh
Chiều xưa thập giá – Hải Ánh
Chúa Chiên lành – Hải Ánh
Chúa đã chọn con – Hải Ánh
Chúa đã phục sinh – Hải Ánh
Chúa đã yêu thương – Hải Ánh
Chúa là mùa xuân – Hải Ánh
*
Dâng Chúa hiến lễ đời con – Hải Ánh
Dâng hoa năm sắc – Hải Ánh
*
Đàn ca lên – Hải Ánh
Đấng Cứu Thế giáng sinh – Hải Ánh
Đấng thống trị – Hải Ánh
Đêm đông – Hải Ánh
Đêm nay Con Chúa giáng sinh – Hải Ánh
Điệp khúc yêu thương – Hải Ánh
Đức Kitô đã phục sinh – Hải Ánh
Đừng lo – Hải Ánh
Được chọn người yêu – Hải Ánh
Đường Emmau – Hải Ánh
*
Hạnh phúc nào hơn – Hải Ánh
Hạt gieo vào đất – Hải Ánh
Hát mừng Mẹ lên trời – Hải Ánh
Hãy nhìn đến – Hải Ánh
Hỡi mây ngàn – Hải Ánh
Hỡi muôn dân – Hải Ánh
*
Khúc ca dâng Mẹ – Hải Ánh
Khúc ca yêu Mẹ – Hải Ánh
Kính tiến dâng Cha – Hải Ánh
*
Là đây bánh miến – Hải Ánh
Lạy Mẹ Lộ Đức – Hải Ánh
Lạy Thánh cả Giuse – Hải Ánh
Lễ vật bài ca – Hải Ánh
Linh hồn tôi – Hải Ánh
Linh hồn tôi (Âm hưởng Tây nguyên) – Hải Ánh
*
Mẹ La Vang – Hải Ánh
Mẹ Việt Nam – Hải Ánh
Mình Máu Thánh – Hải Ánh
Một Bà Tiên – Hải Ánh
Một bài ca – Hải Ánh
Một đêm đông – Hải Ánh
Một trẻ thơ – Hải Ánh
Mừng kính Thánh Monica – Hải Ánh
Mừng kính Thánh nữ Catarina – Hải Ánh
Mừng kính Thánh sử Marcô – Hải Ánh
*
Năm mươi năm – Hải Ánh
Nên một trong Chúa – Hải Ánh
Nếu có một thời – Hải Ánh
Nếu tôi không tin – Hải Ánh
*
Người nữ tu áo xám – Hải Ánh
Nguyện xin dâng lên – Hải Ánh
Nguyện xin Thánh Gioan Boscô – Hải Ánh
*
Nhìn cây thánh giá – Hải Ánh
Như gương Boscô – Hải Ánh
Như lễ ban chiều – Hải Ánh
Như lễ tế chiều hôm – Hải Ánh
Như lễ tế tình yêu – Hải Ánh
Như nén hương – Hải Ánh
*
Ở lại thôi Chúa con ơi – Hải Ánh
*
Ta ra về – Hải Ánh
Tiến sĩ Thiên thần – Hải Ánh
Tìm về trong sâu lắng – Hải Ánh
Tình Cha – Hải Ánh
Tình cha 2 – Hải Ánh
Tình dâng vẹn toàn – Hải Ánh
Tình hiệp nhất – Hải Ánh
Tình mẹ – Hải Ánh
Từ đời nay – Hải Ánh
Từ vực sâu này – Hải Ánh
*
Thánh giá lời kinh cứu khổ – Hải Ánh
Thánh lễ kết nối – Hải Ánh
Thánh Martin – Hải Ánh
Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng – Hải Ánh
Thật là kỳ lạ – Hải Ánh
Thề chung tiến bước – Hải Ánh
*
Trên đồng Bêlem – Hải Ánh
Trong cánh tay Ngài – Hải Ánh
*
Ước mơ về – Hải Ánh
*
Vạn tuế Chúa là Vua – Hải Ánh
Vào đời có đôi bàn tay – Hải Ánh
Vinh quang của ta – Hải Ánh
Vui bên Mẹ – Hải Ánh
Vui lên – Hải Ánh
Vươn lên tới Chúa – Hải Ánh
*
Xin Chúa dạy con – Hải Ánh
Xin cứ vui lên – Hải Ánh
Xin dắt dìu con – Hải Ánh
Xin dâng lên – Hải Ánh
Xin dâng lên Cha – Hải Ánh
Xin đừng – Hải Ánh
Xin giữ gìn con – Hải Ánh
Xin như người tù – Hải Ánh
Xin tiến dâng lên – Hải Ánh
Xuân đã về – Hải Ánh
Xuân hồng ân – Hải Ánh
*
Yêu thương nhân thế – Hải Ánh

THÁNH CA THEO NHẠC SĨ (PDF.).

*
Trên 1000 Ca khúc.

Trên 500 Ca khúc.
.

Trên 300 Ca khúc.
.
Trên 200 Ca khúc.
.
Trên 100 Ca khúc.
.
Trên 50 Ca khúc.
.
Trên 25 Ca khúc.
.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s