*Nhạc sĩ Thái Nguyên (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NHẬP LỄ.

*
Ca tụng Chúa
Con vui tiến lên
Đi về Nhà Cha
Hân hoan tiến bước
Lên Đền Ngài
Vào thánh điện
Về nhà Cha

ĐÁP CA.

*
Lễ Các Đẳng (Tv. 22) (02/11) 
Lễ Các Thánh (Tv. 23) (01/11)
Lễ Chúa Ba Ngôi (Tv. 32)
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)
Lễ Mân Côi (07/10)
Lễ Mình Máu Thánh (Tv. 115)

DÂNG LỄ.

*
Của lễ hiến dâng
Của lễ hy sinh – Lm. Thái Nguyên
Của lễ mới – Lm. Thái Nguyên
Cùng Mẹ dâng hiến
Cùng Mẹ hiến dâng – Lm. Thái Nguyên
Dâng Ba Ngôi – Lm. Thái Nguyên
Dâng Cha
Dâng Cha 1 – Lm. Thái Nguyên
Dâng Chúa Ba Ngôi
Đồi xưa – Lm. Thái Nguyên
Hiến lễ đời con – Thái Nguyên
Hiến lễ Vượt Qua – Thái Nguyên
Hiệp dâng – Lm. Thái Nguyên
Lễ dâng
Với Mẹ con dâng

CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.

*
Bài ca tình yêu
Bài ca yêu thương
Bàn tay Ngài – Thái Nguyên
Biến đổi đời con – Thái Nguyên
Có cũng như không
Con chỉ là con
Con đã đến
Con muốn (ý thơ: R. Tagore)
Con tin vào Chúa
Con thuộc về Chúa – Thái Nguyên
Chỉ có một điều cần
Cho con nhận biết (Ga. 4,5-42)
Cho con nhìn thấy – Thái Nguyên
Cho con thấy Chúa (Ga. 1,29-34) – Chúa Nhật 2 Thường Niên/A
Cho một tình yêu
Chúa cất tiếng mời (Mt. 11,25-30) – Chúa Nhật 14 Thường Niên/A
Chúa chạnh lòng thương (Lc. 7,11-17) – Chúa Nhật 10 Thường Niên/C
Chúa đã mời gọi (Mt. 22,1-14) – Chúa Nhật 28 Thường Niên/A
Chúa là gia nghiệp
Chúa là hy vọng
Chúa trong đời con – Thái Nguyên
Chúa trong lòng con – Thái Nguyên
Chúa vẫn đi qua
Chúa với con
Dấn bước theo Ngài (Lc. 14,25-33) – Chúa Nhật 23 Thường Niên/C
Đâu chỉ là…
Đường tin yêu – Thái Nguyên
Gần bên Chúa – Thái Nguyên
Gia nghiệp đời con – Thái Nguyên
Giêsu bài tình ca – Thái Nguyên
Giêsu tình yêu của tôi – Thái Nguyên
Giêsu tôi hát về Ngài – Thái Nguyên
Giòng sữa thiêng
Hãy vững tâm
Khoảng cách cuộc đời – Thái Nguyên
Lời ban Sự Sống – Thái Nguyên
Luôn cậy trông Ngài – Thái Nguyên
Lương thực trường sinh –  Thái Nguyên
Máu cứu độ – Thái Nguyên
Mầu nhiệm tình yêu – Thái Nguyên
Mỗi ngày đời con – Thái Nguyên
Một cõi riêng tư – Thái Nguyên
Một đời như Chúa – Thái Nguyên
Một tình yêu mến (Ga. 21,1-14) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/C
Niềm tin yêu – Thái Nguyên
Niềm vui ơn cứu độ – Thái Nguyên
Ngài đến trong đời tôi – Thái Nguyên
Ngỡ ngàng nhận ra – Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Nhạc khúc yêu thương – Thái Nguyên
Nhiệm mầu của yêu thương – Thái Nguyên
Như con thơ
Những khát mong – Thái Nguyên
Ôi tình yêu – Thái Nguyên
Sống cho tình yêu – Thái Nguyên
Sống mầu nhiệm Ba Ngôi – Thái Nguyên
Sống với Chúa – Thái Nguyên
Suối nguồn tình yêu – Thái Nguyên
Tâm tình cảm tạ – Thái Nguyên
Tâm tình xin vâng ( Lc. 1,26-38) – Chúa Nhật 27 Thường Niên; Đức Mẹ Mân Côi
Tiếng Chúa kêu mời – Thái Nguyên
Tin yêu hy vọng – Thái Nguyên
Tình ca tri ân – Thái Nguyên
Tình con dâng Chúa – Thái Nguyên
Tình con với Chúa – Thái Nguyên
Tình con yêu Chúa – Thái Nguyên
Tình Cha – Thái Nguyên
Tình Chúa nhân hậu
Tình Chúa yêu con – Thái Nguyên
Tình hiến dâng – Thái Nguyên
Tình nào lớn hơn (Ga. 15,9-17) – Chúa Nhật 6 Phục Sinh/B
Từ trái tim con
Từng ngày theo Chúa – Thái Nguyên
Thánh ý Chúa
Thao thức một đời – Thái Nguyên
Trọn lành như Cha (Mt. 38-48) – Chúa Nhật 7 Thường Niên/A
Trung tín đợi chờ – Thái Nguyên
Với Chúa con dâng – Thái Nguyên
Vui mừng trong Chúa (Tv. 26)
Xin Chúa dùng con

KẾT LỄ.

*
Chứng nhân Tin Mừng – Thái Nguyên
Sống thánh lễ cuộc đời – Thái Nguyên
Xây dựng Nước Trời – Thái Nguyên

MÙA VỌNG.

*
Chúa đã làm người (Lc. 1,26-38) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/B & Lễ Truyền Tin
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng (Tv. 88)
Dám ra khỏi mình (Mt. 1,18-24) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/A
Dọn đường đón Chúa (Mt. 3,1-12) – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng/A
Lời vọng
Niềm vui lên đường (Lc. 1,39-45) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/C
Người làm chứng (Ga. 1,6-8, 19-28) – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng/B
Vui lên

MÙA GIÁNG SINH.

*
Alleluia! Alleluia! – Thái Nguyên
Ánh sáng Bêlem– Thái Nguyên
Bêlem
Ca mừng Giáng sinh
Ca mừng Thiên Chúa– Thái Nguyên
Chúa đã đến– Thái Nguyên
Chúa đã Giáng Sinh– Thái Nguyên
Chúa đến! Chúa đến! Chúa đến!– Thái Nguyên
Chúa đến trong đời – Thái Nguyên
Chúa hiển trị (Tv. 96) – Đáp ca Lễ Rạng Đông
Chúa hiển trị (Tv. 96) – Thái Nguyên
Chúa xuống đời – Thái Nguyên
Chuyện một tình thương– Thái Nguyên
Dâng Chúa Hài Nhi– Thái Nguyên
Dâng Chúa Hài Nhi 1– Thái Nguyên
Dâng Chúa Hài Nhi 2 – Thái Nguyên
Dâng Thánh Tử Hài Nhi
Đêm đông dâng Chúa– Thái Nguyên
Đêm đông dâng Chúa 1– Thái Nguyên
Đêm đông dâng Chúa 2– Thái Nguyên
Đêm đông dâng Chúa 3– Thái Nguyên
Đêm đông sương gió 1– Thái Nguyên
Đêm đông sương gió 2 – Thái Nguyên
Đêm hồng ân 1– Thái Nguyên
Đêm hồng ân 2 – Thái Nguyên
Đêm tình thương– Thái Nguyên
Đêm tình yêu
Đời sống Thánh Gia (Mt. 2,13-23) – Chúa Nhật Lễ Thánh Gia
Một chuyện tình– Thái Nguyên
Niềm tin lên đường (Mt. 2,1-12) – Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
Ngài đã đến– Thái Nguyên
Tình khúc đêm đông – Thái Nguyên

MÙA CHAY.

*
Ăn năn tội mình (Lc. 13,1-9) – Chúa Nhật 3 Mùa Chay/C
Biến hình đổi dạng (Lc. 9,28-36) – Chúa Nhật 2 Mùa Chay/C
Cám dỗ trong đời
Con nay trở về – Thái Nguyên
Của lễ con dâng – Thái Nguyên
Cha vẫn chờ con – Thái Nguyên
Chân thành sám hối – Thái Nguyên
Chúa đã trao phó – Thái Nguyên
Chúa đành bỏ con – Thái Nguyên
Chúa từ bi – Thái Nguyên
Chúa vẫn thứ tha – Thái Nguyên
Dâng lời sám hối – Thái Nguyên
Dâng thân phận – Thái Nguyên
Đến với Chúa – Thái Nguyên
Đường ta đi – Thái Nguyên
Giêsu Vua Tình Yêu – Thái Nguyên
Hướng nhìn về Chúa – Thái Nguyên
Lòng con sám hối
Lời trần tình – Thái Nguyên
Sám hối – Thái Nguyên
Tâm tình sám hối – Thái Nguyên
Thánh giá Đức Kitô – Thái Nguyên
Theo đường Chúa đi – Thái Nguyên
Về với cát bụi – Thái Nguyên
Vì tội chúng con – Thái Nguyên
Xin biến đổi con (Mt. 5,17-37) – Chúa Nhật 2 Mùa Chay/A
Xin thương con – Thái Nguyên
Yêu như Chúa yêu – Thái Nguyên

TUẦN THÁNH.

*
Con đường theo Chúa – Thái Nguyên
Con xin phó thác – Thái Nguyên
Chúa đã hiến mình
Điều răn mới (Ga. 13,31-=35) – Thứ Năm Tuần Thánh
Hiến lễ Vượt Qua – Thái Nguyên
Thánh giá Đức Kitô
Thập giá niềm tự hào – Thái Nguyên
Thứ sáu Tuần Thánh (Tv. 21) – Thái Nguyên
Trên cây Thập giá – Thái Nguyên
Vua hiển vinh – Thái Nguyên

MÙA PHỤC SINH.

*
Chúa Nhật 7 Phục Sinh (Tv. 26)
Chúa Về Trời
Điều răn mới (Ga. 13,31-=35) – Chúa Nhật 5 Phục Sinh
Hãy ca mừng Chúa
Một tình yêu mến (Ga. 21,1-14) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/C
Mục tử nhân lành – Chúa Nhật 4 Phục Sinh/ABC
Niềm vui Phục Sinh (Ga. 20,19-31) – Chúa Nhật 2 Phục Sinh/ABC
Nữ Vương Thiên Đàng
Ngày Đức Kitô
Ngày Phục Sinh
Reo mừng lên
Tin mừng Phục Sinh/1 (Mt. 28,1-10) – Đêm Vọng Phục Sinh/A
Tin mừng Phục Sinh/2 (Mc. 16,1-7) – Đêm Vọng Phục Sinh/B
Tin mừng Phục Sinh/3 (Lc. 24,1-12) – Đêm Vọng Phục Sinh/C
Thiên Chúa trong Đức Kitô (Ga. 14,1-12) – Chúa Nhật 5 Phục Sinh/A
Vì Chúa đã Phục Sinh (Ga. 20,1-9) – Chúa Nhật Phục Sinh
Vọng Phục Sinh (Tv. 32) – Bài đọc 1
Vọng Phục Sinh (Tv. 15) – Bài đọc 2
Hát mừng Chúa (Xh. 15,1-18) – Bài đọc 3
Vọng Phục Sinh (Tv. 29) – Bài đọc 4
Vọng Phục Sinh (Tv. 117) – Bài Tân Ước

CHÚA BA NGÔI.

*
Mầu nhiệm Ba Ngôi
Tin yêu Chúa Ba Ngôi (Mt. 18,16-20) – Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi/B
Vinh danh Ba Ngôi – Thái Nguyên

CHÚA THÁNH THẦN.

*
Nguyện Thánh Thần – Thái Nguyên
Xin Thánh Thần đến (Ga. 20,19-23) – Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống/A

THÁNH THỂ – THÁNH TÂM.

*
Giêsu Tình Yêu – Thái Nguyên
Lễ Thánh Tâm (Tv. 102) – Thái Nguyên
Máu Trái Tim – Thái Nguyên
Ngọn lửa tình yêu – Thái Nguyên
Thờ lạy Chúa Giêsu – Thái Nguyên
Trái Tim nhân lành – Thái Nguyên
Trái Tim rực cháy – Thái Nguyên

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.

*
Lòng thương xót Chúa (Ga. 19,31-37) – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu/B
Tôn vinh lòng Chúa thương xót
Thương xót như Chúa Cha
Xin Chúa xót thương

ĐỨC MẸ.

*
Ai người có hiểu
Bên Mẹ chiều về
Con xin dâng Mẹ – Thái Nguyên
Dâng hiến cho Mẹ
Hãy nhìn về Mẹ
Lạy Đức Mẹ Chúa Trời
Lời kinh Mân Côi
Máu hiến dâng – Thái Nguyên
Mẹ hiệp thông
Mẹ là Mùa Xuân
Mẹ với con
Niềm vui lên đường (Lc. 1,39-45) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/C
Nữ Vương Thiên Đàng – Thái Nguyên
Ngợi ca Mẹ về trời – Thái Nguyên
Tâm tình xin vâng ( Lc. 1,26-38) – Đức Mẹ Mân Côi
Tình Mẹ thương con – Thái Nguyên
Xin Mẹ bên con
Xin Mẹ dạy con – Thái Nguyên
Xin vâng như Mẹ

DÂNG HOA ĐỨC MẸ.

*
Hoa đỏ dâng Mẹ – Thái Nguyên
Hoa tím dâng Mẹ – Thái Nguyên
Hoa trắng dâng Mẹ – Thái Nguyên
Hoa vàng dâng Mẹ – Thái Nguyên
Hoa xanh dâng Mẹ – Thái Nguyên

CÁC THÁNH.

*
Bát phúc (Mt. 5,1-12a) – Lễ Các Thánh Nam Nữ
Bia đá ngàn thu – Thái Nguyên
Cây cao bóng cả (thơ: Lê Đình Bảng) – Kính Thánh Cả Giuse
Chúa đã gọi tôi (Is. 49,1-6) – Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Gioan Tiền hô – Thái Nguyên
Gioan Tông đồ – Thái Nguyên
Giuse trong âm thầm – Thái Nguyên
Lễ Thánh Gioan Tiền Hô – Thái Nguyên
Máu chứng niềm tin – Thái Nguyên
Một đời nhân chứng (Ga. 17,11-19) – Chúa Nhật 33 Thường Niên
Người làm chứng (Ga. 1,6-8, 19-28) – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng/B
Nhân chứng tình yêu – Thái Nguyên
Têrêsa – Thái Nguyên
Têrêsa Hài Đồng Giêsu (Tv. 44) (01/10)
Thánh Gioan Tông đồ
Thánh Giuse (Tv. 88) (19/03)
Thánh Mônica
Thánh Têrêsa
Theo gương Gioan Tiền Hô – Thái Nguyên

CHA MẸ.

*
Nguyện cầu cho cha mẹ – Thái Nguyên

TẬN HIẾN.

*
Cảm mến tình Cha
Con xin đến
Dâng lời ước thệ
Dâng tiến đời con
Điều con mơ ước
Đời tin yêu
Gia nghiệp đời con – Thái Nguyên
Hạnh phúc đời con
Hãy theo Ta (Mc. 1,14-20) – Chúa Nhật 3 Thường Niên/B
Một đời cảm mến 
Nhiệm mầu của yêu thương – Thái Nguyên
Say tình Thập giá
Tình ca dâng hiến
Tình con dâng Chúa
Tình Chúa với con
Tình hiến dâng – Thái Nguyên
Từ khi chào đời – Thái Nguyên
Thập giá đời con
Vẫn là… 

TRUYỀN GIÁO.

*
Người được sai đi – Thái Nguyên
Sống cho Tin Mừng

HÔN PHỐI.

*
Bạn tình của lòng tôi
Dâng Chúa tình yêu/1
Dâng Chúa tình yêu/2
Dâng Mẹ tình yêu/1
Dâng Mẹ tình yêu/2
Dâng Mẹ tình yêu/3
Dâng Mẹ tình yêu/4
Hai tiếng yêu thương
Hiến lễ đời con – Thái Nguyên
Ngày của yêu thương – Thái Nguyên
Nghĩa yêu thương – Thái Nguyên
Nhịp bước đi lên

CẦU HỒN.

*
Trở về bên Chúa
Trở về nguồn

THÁNH VỊNH.

*
Kỳ công của Chúa
Lấy gì dâng Chúa (Tv. 115)
Lễ Thánh Tâm (Tv. 102) – Thái Nguyên
Têrêsa Hài Đồng Giêsu (Tv. 44) (01/10)
Thánh vịnh 18 – Chúa Nhật 26 Thường Niên
Thánh vịnh 22 – Lễ Các Đẳng (02/11)
Thánh vịnh 23 – Lễ Các Thánh (01/11)
Thánh vịnh 26 – Chúa Nhật 7 Phục Sinh
Thánh vịnh 32 – Lễ Chúa Ba Ngôi
Thánh vịnh 33 – Chúa Nhật 20 Thường Niên
Thánh vịnh 46 – Lễ Thăng Thiên
Thánh vịnh 71 – Lễ Hiển Linh
Thánh vịnh 88 – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng
Thánh vịnh 88 – Thánh Giuse (19/03)
Thánh vịnh 103 – Lễ Hiện Xuống
Thánh vịnh 115 – Lễ Mình Máu Thánh
Thánh vịnh 137 – Chúa Nhật 5 Thường Niên
Thứ sáu Tuần Thánh (Tv. 21) – Thái Nguyên
Ví như (Tv. 126)
Vọng Phục Sinh (Tv. 32) – Bài đọc 1
Vọng Phục Sinh (Tv. 15) – Bài đọc 2
Vọng Phục Sinh (Tv. 29) – Bài đọc 4
Vọng Phục sinh (Tv. 117) – Thái Nguyên
Vui mừng trong Chúa (Tv. 26)

THÁNH CA TIN MỪNG.

*
Ăn năn tội mình (Lc. 13,1-9) – Chúa Nhật 3 Mùa Chay/C
Bánh trường sinh (Ga. 6,24-35) – Chúa Nhật 18 Thường Niên/B
Bát phúc (Mt. 5,1-12a) – Chúa Nhật 4 Thường Niên/A
Bền đỗ đến cùng (Lc. 21,5-19) – Chúa Nhật 33 Thường Niên/C
Bí tích tình yêu (Mc. 14,12-26) – Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Kitô/B
Biển đời giông tố (Mc. 4,35-41) – Chúa Nhật 12 Thường Niên/B
Biến hình đổi dạng (Lc. 9,28-36) – Chúa Nhật 2 Mùa Chay/C
Các tầng trời mở ra – Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Cần ra khỏi mình (Mc. 6,1-6) – Chúa Nhật 14 Thường Niên/B
Con biết theo ai (Ga. 6,60-69) – Chúa Nhật 21 Thường Niên/B
Con đường Giêsu – Lc. 9,51-62) – Chúa Nhật 13 Thường Niên/C
Chẳng còn lại gì (Lc. 12,13-21) – Chúa Nhật 18 Thường Niên/C
Cho con thấy Chúa (Ga. 1,29-34) – Chúa Nhật 2 Thường Niên/A
Chúa buồn (Mc. 10,17-30) – Chúa Nhật 28 Thường Niên/B
Chúa cất tiếng mời (Mt. 11,25-30) – Chúa Nhật 14 Thường Niên/A
Chúa chạnh lòng thương (Lc. 7,11-17) – Chúa Nhật 10 Thường Niên/C
Chúa đã gọi tôi (Is. 49,1-6) – Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Chúa đã làm người (Lc. 1,26-38) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/B & Lễ Truyền Tin
Chúa đã mời gọi (Mt. 22,1-14) – Chúa Nhật 28 Thường Niên/A
Dám ra khỏi mình (Mt. 1,18-24) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/A
Dấn bước theo Ngài (Lc. 14,25-33) – Chúa Nhật 23 Thường Niên/C
Dọn đường đón Chúa (Mt. 3,1-12) – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng/A
Điều răn mới (Ga. 13,31-=35) – Chúa Nhật 5 Phục Sinh & Thứ Năm Tuần Thánh
Điều răn trọng nhất (Mc. 12,28b-34) – Chúa Nhật 31 Thường Niên/B
Đời sống Thánh Gia (Mt. 2,13-23) – Chúa Nhật Lễ Thánh Gia
Hạt giống Lời Chúa (Mt. 13,1-23) – Chúa Nhật 15 Thường Niên/A
Hát mừng Chúa (Xh. 15,1-18) – Bài đọc 3
Hãy cho họ ăn (Ga. 6,1-15) – Chúa Nhật 17 Thường Niên/B
Hãy cho họ ăn (Mt. 14,13-21) – Chúa Nhật 18 Thường Niên/A
Hãy cho họ ăn (Lc. 9,11-17) – Lễ Mình Máu Chúa Kitô/C
Hãy theo Ta (Mc. 1,14-20) – Chúa Nhật 3 Thường Niên/B
Hồng ân cứu độ (Lc. 4,14-21) – Chúa Nhật 3 Thường Niên/C
Kinh ngợi khen
Khó tin Chúa (Lc. 4,21-30) – Chúa Nhật 4 Thường Niên/C
Là muối, là ánh sáng (Mt. 5,13-16) – Chúa Nhật 5 Thường Niên/A
Lạy Thầy! Thầy biết
Lòng biết ơn (Lc. 17,11-19) – Chúa Nhật 28 Thường Niên/C
Lúa với cỏ lùng (Mt. 13,24-43) – Chúa Nhật 16 Thường Niên/A
Lúa với cỏ lùng (Mc. 13,24-32) – Chúa Nhật 33 Thường Niên/B
Một lòng tin (Mc. 5,21-43) – Chúa Nhật 13 Thường Niên/B
Một tình yêu mến (Ga. 21,1-14) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/C
Mục tử nhân lành – Chúa Nhật 4 Phục Sinh/ABC
Niềm tin lên đường (Mt. 2,1-12) – Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
Niềm vui lên đường (Lc. 1,39-45) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/C
Niềm vui Phục Sinh (Ga. 20,19-31) – Chúa Nhật 2 Phục Sinh/ABC
Niềm vui sự sống (Ga. 11,1-45) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/A
Niềm vui sự sống (Lc. 20,27-38) – Chúa Nhật 32 Thường Niên/C
Ngày Chúa đến (Mt. 25,31-46) – Chúa Nhật 34 Thường Niên/A
Nghỉ ngơi bên Chúa (Mc. 6,30-34) – Chúa Nhật 16 Thường Niên/B
Tâm tình xin vâng ( Lc. 1,26-38) – Chúa Nhật 27 Thường Niên
Tin yêu Chúa Ba Ngôi (Mt. 18,16-20) – Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi/B
Tình nào lớn hơn (Ga. 15,9-17) – Chúa Nhật 6 Phục Sinh/B
Tình yêu trong hành động (Mt. 7,21-27) – Chúa Nhật 9 & 26 Thường Niên/A
Tuyên xưng Đức Kitô (Mt. 16,13-20) – Chúa Nhật 21 Thường Niên/A
Thầy là ai? (Mc. 8,27-35) – Chúa Nhật 24 Thường Niên/B
Thầy là Đức Kitô (Lc. 9,18-24) – Chúa Nhật 12 Thường Niên/C
Thiên Chúa trong Đức Kitô (Ga. 14,1-12) – Chúa Nhật 5 Phục Sinh/A
Trả về Thiên Chúa (Mt. 22,15-21) – Chúa Nhật 29 Thường Niên/A
Trọn lành như Cha (Mt. 38-48) – Chúa Nhật 7 Thường Niên/A
Vâng lời Thầy (Lc. 5,1-11) – Chúa Nhật 5 Thường Niên/C
Vì Chúa đã Phục Sinh (Ga. 20,1-9) – Chúa Nhật Phục Sinh
Vì đã yêu nhiều (Lc. 7,36 – 8,3) – Chúa Nhật 11 Thường Niên/C
Viên đá góc (Mt. 21,33-43) – Chúa Nhật 27 Thường Niên/A
Với Chúa với người (Mc. 12,38-44) – Chúa Nhật 32 Thường Niên/B
Xin biến đổi con (Mt. 5,17-37) – Chúa Nhật 6 Thường Niên/A
Xin Chúa ở lại (Lc. 24,13-35) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/A
Xin Thánh Thần đến (Ga. 20,19-23) – Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống/A
Xin thương xót con (Mc. 10,46-52) – Chúa Nhật 30 Thường Niên/B

THÁNH CA VÀO ĐỜI.

*
Cho con nhìn thấy – Thái Nguyên

HỢP XƯỚNG.

*
Ánh sáng Bêlem – Thái Nguyên
Chúa đã đến – Thái Nguyên
Chúa đến! Chúa đến! Chúa đến! – Thái Nguyên
Đêm đông dâng Chúa 2 – Thái Nguyên

XUÂN.

*
Dâng Chúa ngày xuân
Đêm xuân nguyện cầu
Hiến lễ đầu xuân
Ngày xuân bên Chúa – Thái Nguyên
Ngày xuân mới – Thái Nguyên
Vui ngày xuân mới
Xuân hồng ân
Xuân hồng ngày mới

CHỦ ĐỀ.

*
Đồng hành với gia đình

 

________________________________________

Ai người có hiểu – Thái Nguyên
Alleluia! Alleluia! – Thái Nguyên
Ánh sáng Bêlem– Thái Nguyên
*
Bài ca tình yêu – Thái Nguyên
Bài ca yêu thương – Thái Nguyên
Bàn tay Ngài – Thái Nguyên
Bạn tình của lòng tôi – Thái Nguyên
Bên Mẹ chiều về – Thái Nguyên
Bia đá ngàn thu – Thái Nguyên
Biến đổi đời con – Thái Nguyên
Biến hình đổi dạng – Thái Nguyên
*
Ca mừng Giáng sinh– Thái Nguyên
Ca mừng Thiên Chúa– Thái Nguyên
Ca tụng Chúa – Thái Nguyên
Các tầng trời mở ra – Thái Nguyên
Cám dỗ trong đời – Thái Nguyên
Cảm mến tình Cha – Thái Nguyên
Cần ra khỏi mình – Thái Nguyên
Cây cao bóng cả – Thái Nguyên
*
Có cũng như không – Thái Nguyên
Con biết theo ai – Thái Nguyên
Con chỉ là con – Thái Nguyên
Con đã đến – Thái Nguyên
Con đường theo Chúa – Thái Nguyên
Con muốn – Thái Nguyên
Con nay trở về – Thái Nguyên
Con tin vào Chúa – Thái Nguyên
Con thuộc về Chúa – Thái Nguyên
Con vui tiến lên -Thái Nguyên
Con xin dâng Mẹ – Thái Nguyên
Con xin đến – Thái Nguyên
Con xin phó thác – Lm. Thái Nguyên
Của lễ con dâng – Thái Nguyên
Của lễ hiến dâng – Lm. Thái Nguyên
Của lễ hy sinh – Lm. Thái Nguyên
Của lễ mới – Lm. Thái Nguyên
Cùng Mẹ dâng hiến – Lm. Thái Nguyên
Cùng Mẹ hiến dâng – Lm. Thái Nguyên
*
Cha vẫn chờ con – Thái Nguyên
Chẳng còn lại gì – Thái Nguyên
Chân thành sám hối – Thái Nguyên
Chỉ có một điều cần – Thái Nguyên
Cho con nhìn thấy – Thái Nguyên
Cho con nhìn thấy – Thái Nguyên
Cho con thấy Chúa – Thái Nguyên
Cho một tình yêu – Thái Nguyên
Chúa cất tiếng mời – Thái Nguyên
Chúa chạnh lòng thương – Thái Nguyên
Chúa đã đến – Thái Nguyên
Chúa đã đến– Thái Nguyên
Chúa đã gọi tôi – Thái Nguyên
Chúa đã Giáng Sinh– Thái Nguyên
Chúa đã mời gọi – Thái Nguyên
Chúa đã trao phó – Thái Nguyên
Chúa đành bỏ con – Thái Nguyên
Chúa đến! Chúa đến! Chúa đến! – Thái Nguyên
Chúa đến! Chúa đến! Chúa đến!– Thái Nguyên
Chúa đến trong đời – Thái Nguyên
Chúa hiển trị – Thái Nguyên
Chúa hiển trị (Tv. 96) – Thái Nguyên
Chúa là gia nghiệp – Thái Nguyên
Chúa là hy vọng – Thái Nguyên
Chúa nhật 4 Mùa Vọng B (Tv. 88) – Thái Nguyên
Chúa từ bi – Thái Nguyên
Chúa trong đời con – Thái Nguyên
Chúa trong lòng con – Thái Nguyên
Chúa vẫn đi qua – Thái Nguyên
Chúa vẫn thứ tha – Thái Nguyên
Chúa Về Trời – Thái Nguyên
Chúa xuống đời – Thái Nguyên
Chuyện một tình thương– Thái Nguyên
Chứng nhân Tin Mừng – Thái Nguyên
*
Dám ra khỏi mình – Thái Nguyên
Dấn bước theo Ngài – Thái Nguyên
Dâng Ba Ngôi – Lm. Thái Nguyên
Dâng Cha – Lm. Thái Nguyên
Dâng Cha 1 – Lm. Thái Nguyên
Dâng Chúa Ba Ngôi – Lm. Thái Nguyên
Dâng Chúa Hài Nhi– Thái Nguyên
Dâng Chúa Hài Nhi 1– Thái Nguyên
Dâng Chúa Hài Nhi 2 – Thái Nguyên
Dâng Chúa ngày xuân – Thái Nguyên
Dâng Chúa tình yêu 1 – Thái Nguyên
Dâng Chúa tình yêu 2 – Thái Nguyên
Dâng hiến cho Mẹ – Thái Nguyên
Dâng lời sám hối – Thái Nguyên
Dâng lời ước thệ – Thái Nguyên
Dâng Mẹ tình yêu 1 – Thái Nguyên
Dâng Mẹ tình yêu 2 – Thái Nguyên
Dâng Mẹ tình yêu 3 – Thái Nguyên
Dâng Mẹ tình yêu 4 – Thái Nguyên
Dâng tiến đời con – Thái Nguyên
Dâng Thánh Tử Hài Nhi – Thái Nguyên
Dâng thân phận – Thái Nguyên
Dọn đường đón Chúa – Thái Nguyên
*
Đâu chỉ là – Thái Nguyên
Đêm đông dâng Chúa– Thái Nguyên
Đêm đông dâng Chúa 1– Thái Nguyên
Đêm đông dâng Chúa 2– Thái Nguyên
Đêm đông dâng Chúa 3– Thái Nguyên
Đêm đông dâng Chúa 2 – Thái Nguyên
Đêm đông sương gió 1– Thái Nguyên
Đêm đông sương gió 2 – Thái Nguyên
Đêm hồng ân 1– Thái Nguyên
Đêm hồng ân 2 – Thái Nguyên
Đêm tình thương– Thái Nguyên
Đêm tình yêu– Thái Nguyên
Đêm xuân nguyện cầu – Thái Nguyên
Đến với Chúa – Thái Nguyên
Đi về Nhà Cha – Thái Nguyên
Điều con mơ ước – Thái Nguyên
Đồi xưa – Lm. Thái Nguyên
Đời sống Thánh Gia – Thái Nguyên (MGS)
Đời tin yêu – Thái Nguyên
Đường ta đi – Thái Nguyên
Đường tin yêu – Thái Nguyên
*
Gần bên Chúa – Thái Nguyên
Gia nghiệp đời con – Thái Nguyên
Gia nghiệp đời con – Thái Nguyên
Gioan Tiền hô – Thái Nguyên
Gioan Tông đồ – Thái Nguyên
Giêsu bài tình ca – Thái Nguyên
Giêsu Tình Yêu – Thái Nguyên
Giêsu tình yêu của tôi – Thái Nguyên
Giêsu tôi hát về Ngài – Thái Nguyên
Giêsu Vua Tình Yêu – Thái Nguyên
Giòng sữa thiêng – Thái Nguyên
Giuse trong âm thầm – Thái Nguyên
*
Hai tiếng yêu thương – Thái Nguyên
Hạnh phúc đời con – Thái Nguyên
Hạt giống Lời Chúa – Thái Nguyên
Hát mừng Chúa – Thái Nguyên
Hãy ca mừng Chúa – Thái Nguyên
Hãy cho họ ăn – Thái Nguyên
Hãy nhìn về Mẹ – Thái Nguyên
Hãy theo Ta – Thái Nguyên
Hãy vững tâm – Thái Nguyên
Hiến lễ đầu xuân – Thái Nguyên
Hiến lễ đời con – Thái Nguyên
Hiến lễ đời con – Thái Nguyên
Hiến lễ Vượt Qua – Thái Nguyên
Hiến lễ Vượt Qua – Thái Nguyên
Hiệp dâng – Lm. Thái Nguyên
Hoa đỏ dâng Mẹ – Thái Nguyên
Hoa tím dâng Mẹ – Thái Nguyên
Hoa trắng dâng Mẹ – Thái Nguyên
Hoa vàng dâng Mẹ – Thái Nguyên
Hoa xanh dâng Mẹ – Thái Nguyên
Hồng ân cứu độ – Thái Nguyên
Hướng nhìn về Chúa – Thái Nguyên
*
Kinh ngợi khen – Thái Nguyên
Kỳ công của Chúa – Thái Nguyên
Khó tin Chúa – Thái Nguyên
Khoảng cách cuộc đời – Thái Nguyên
*
Là muối, là ánh sáng – Thái Nguyên
Lạy Đức Mẹ Chúa Trời – Thái Nguyên
Lạy Thầy! Thầy biết – Thái Nguyên
Lấy gì dâng Chúa – Thái Nguyên
Lễ Các Đẳng 2.11 – Thái Nguyên
Lễ Các Thánh 1.11 – Thái Nguyên
Lễ Chúa Ba Ngôi – Thái Nguyên
Lễ dâng – Lm. Thái Nguyên
Lễ Hiển Linh – Thái Nguyên
Lễ Hiện Xuống – Thái Nguyên
Lễ Mân Côi 7.10 – Thái Nguyên
Lễ Mình Máu Thánh – Thái Nguyên
Lễ Thánh Gioan Tiền Hô – Thái Nguyên
Lễ Thánh Tâm (Tv. 102) – Thái Nguyên
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) – Thái Nguyên
Lên Đền Ngài – Thái Nguyên
Lòng biết ơn – Thái Nguyên
Lòng thương xót Chúa – Thái Nguyên
Lời ban Sự Sống – Thái Nguyên
Lời kinh Mân Côi – Thái Nguyên
Lời trần tình – Thái Nguyên
Lời vọng – Thái Nguyên
Lúa với cỏ lùng – Thái Nguyên
Luôn cậy trông Ngài – Thái Nguyên
Lương thực trường sinh –  Thái Nguyên
*
Máu cứu độ – Thái Nguyên
Máu chứng niềm tin – Thái Nguyên
Máu hiến dâng – Thái Nguyên
Máu Trái Tim – Thái Nguyên
Mầu nhiệm Ba Ngôi – Thái Nguyên
Mầu nhiệm tình yêu – Thái Nguyên
Mẹ hiệp thông – Thái Nguyên
Mẹ là mùa xuân – Thái Nguyên
Mẹ với con – Thái Nguyên
Mỗi ngày đời con – Thái Nguyên
Một cõi riêng tư – Thái Nguyên
Một chuyện tình– Thái Nguyên
Một đời nhân chứng – Thái Nguyên
Một đời như Chúa – Thái Nguyên
Một lòng tin – Thái Nguyên
Mùa xuân đã đến – Thái Nguyên
Mục tử nhân lành – Thái Nguyên
*
Niềm tin lên đường– Thái Nguyên
Niềm tin yêu – Thái Nguyên
Niềm vui ơn cứu độ – Thái Nguyên
Nữ Vương Thiên Đàng – Thái Nguyên
Nữ Vương Thiên Đàng – Thái Nguyên
*
Ngài đã đến– Thái Nguyên
Ngài đến trong đời tôi – Thái Nguyên
Ngày của yêu thương – Thái Nguyên
Ngày Chúa đến – Thái Nguyên
Ngày Đức Kitô – Thái Nguyên
Ngày Phục Sinh – Thái Nguyên
Ngày xuân bên Chúa – Thái Nguyên
Ngày xuân mới – Thái Nguyên
Nghĩa yêu thương – Thái Nguyên
Nguyện cầu cho cha mẹ – Thái Nguyên
Ngọn lửa tình yêu – Thái Nguyên
Ngỡ ngàng nhận ra – Thái Nguyên
Ngợi ca Mẹ về trời – Thái Nguyên
Nguyện Thánh Thần – Thái Nguyên
Người được sai đi – Thái Nguyên
Người là ai – Thái Nguyên
Người làm chứng – Thái Nguyên
*
Nhạc khúc yêu thương – Thái Nguyên
Nhân chứng tình yêu – Thái Nguyên
Nhiệm mầu của yêu thương – Thái Nguyên
Nhiệm mầu của yêu thương – Thái Nguyên
Như con thơ – Thái Nguyên
Những khát mong – Thái Nguyên
*
Ôi tình yêu – Thái Nguyên
*
Reo mừng lên – Thái Nguyên
*
Sám hối – Thái Nguyên
Say tình Thập giá – Thái Nguyên
Sống cho Tin Mừng – Thái Nguyên
Sống cho tình yêu – Thái Nguyên
Sống mầu nhiệm Ba Ngôi – Thái Nguyên
Sống thánh lễ cuộc đời – Thái Nguyên
Sống với Chúa – Thái Nguyên
Suối nguồn tình yêu – Thái Nguyên
*
Tâm tình cảm tạ – Thái Nguyên
Tâm tình sám hối – Thái Nguyên
Têrêsa – Thái Nguyên
Tiếng Chúa kêu mời – Thái Nguyên
Tin mừng Phục sinh 1 – Thái Nguyên
Tin mừng Phục sinh 2 – Thái Nguyên
Tin mừng Phục sinh 3 – Thái Nguyên
Tin yêu hy vọng – Thái Nguyên
Tình ca dâng hiến – Thái Nguyên
Tình ca tri ân – Thái Nguyên
Tình con dâng Chúa – Thái Nguyên
Tình con với Chúa – Thái Nguyên
Tình con yêu Chúa – Thái Nguyên
Tình Cha – Thái Nguyên
Tình Chúa với con – Thái Nguyên
Tình Chúa yêu con – Thái Nguyên
Tình hiến dâng – Thái Nguyên
Tình hiến dâng – Thái Nguyên
Tình khúc đêm đông – Thái Nguyên
Tình Mẹ thương con – Thái Nguyên
Tình yêu trong hành động – Thái Nguyên
Tôn vinh lòng Chúa thương xót – Thái Nguyên
Tuyên xưng Đức Kitô – Thái Nguyên
Từ khi chào đời – Thái Nguyên
Từ trái tim con – Thái Nguyên
Từng ngày theo Chúa – Thái Nguyên
*
Thánh giá Đức Kitô – Thái Nguyên
Thánh Giuse 19.3 (Tv. 88) – Thái Nguyên
Thánh Gioan tông đồ – Thái Nguyên
Thánh Mônica – Thái Nguyên
Thánh Têrêsa – Thái Nguyên
Thánh vịnh 18 (CN 26 – B) – Thái Nguyên
Thánh vịnh 26 (CN 7 PS) – Thái Nguyên
Thánh vịnh 33 – Thái Nguyên
Thánh vịnh 71 – Thái Nguyên
Thánh vịnh 137 – Thái Nguyên
Thánh ý Chúa – Thái Nguyên
Thao thức một đời – Thái Nguyên
Thập giá đời con – Thái Nguyên
Thập giá niềm tự hào – Thái Nguyên
Theo đường Chúa đi – Thái Nguyên
Theo gương Gioan Tiền Hô – Thái Nguyên
Thiên Chúa trong Đức Kitô – Thái Nguyên
Thờ lạy Chúa Giêsu – Thái Nguyên
Thứ sáu Tuần Thánh (Tv. 21) – Thái Nguyên
Thương xót như Chúa Cha – Thái Nguyên
*
Trả về Thiên Chúa – Thái Nguyên
Trái Tim nhân lành – Thái Nguyên
Trái Tim rực cháy – Thái Nguyên
Trên cây Thập giá – Thái Nguyên
Trọn lành như Cha – Thái Nguyên
Trở về bên Chúa – Thái Nguyên
Trở về nguồn – Thái Nguyên
Trung tín đợi chờ – Thái Nguyên
*
Vào thánh điện – Thái Nguyên
Vẫn là – Thái Nguyên
Vâng lời Thầy – Thái Nguyên
Về nhà Cha – Thái Nguyên
Về với cát bụi – Thái Nguyên
Vì tội chúng con – Thái Nguyên
Vinh danh Ba Ngôi – Thái Nguyên
Vọng Phục sinh (Tv. 117) – Thái Nguyên
Với Chúa con dâng – Thái Nguyên
Với Mẹ con dâng – Lm. Thái Nguyên
Vua hiển vinh – Thái Nguyên
Vui ngày xuân mới – Thái Nguyên
*
Xây dựng Nước Trời – Thái Nguyên
Xin biến đổi con – Thái Nguyên
Xin Chúa dùng con – Thái Nguyên
Xin Chúa xót thương – Thái Nguyên
Xin Mẹ bên con – Thái Nguyên
Xin Mẹ dạy con – Thái Nguyên
Xin thương con – Thái Nguyên
Xin vâng như Mẹ – Thái Nguyên
Xuân hồng ân – Thái Nguyên
Xuân hồng ngày mới – Thái Nguyên
*
Yêu như Chúa yêu – Thái Nguyên
*

*_________________________________________

Thánh ca theo Nhạc sĩ (Pdf.)

Trên 1000 Ca khúc

Trên 500 Ca khúc
.

Trên 300 Ca khúc
.
Trên 200 Ca khúc
.
Trên 100 Ca khúc
.
Trên 50 Ca khúc
.
Trên 25 Ca khúc
.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s